- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1928. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1928 FEMTIOÅTTONDE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen HUVUDREDAKTÖR: CARL KLEMAN NORRKÖPING 1928 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 19 ½ - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning över Teknisk Tidskrifts samtliga avdelningar 1928 - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii
Författarregister - vii, viii
    Häfte 1. 7 jan. 1928 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vid årsskiftet i egen sak - 1
Kolindustriens enda räddning, av C. K. - 2, 3
Olämplig kombination - 3
Ekonomisk årsöversikt, av Filip Ericson - 3, 4, 5, 6
Hårdhetsprov och ythärdning enligt »Cloudburst»-metoden - 6, 7, 8
    Notiser - 8
Mästarekurs för bleck- och plåtslagare - 8
Sammanträden - 8
    Häfte 2. 14 jan. 1928 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Om lektorskompetens vid tekniska läroverk, av Max Grenander - 9, 10
Stockholms elektricitetsverks problem, av J. Körner - 10, 11, 12
Svenska teknologföreningen under år 1927, av Fmn. - 12, 13
Beskrivande geometriprofessuren vid tekniska högskolan - 13
Institutet för svensk utlandstjänst - 13
    Bortgångna yrkeskolleger - 14, 15, 16
Thorvald Fürst, av Gustaf Forsberg - 14
Hjalmar Arwin, av Erik Anderson - 14, 15
Yngwe Söderquist, av Edvard Mueller - 15, 16
Järnindustriens forsknings- och kraftfrågor, av T. Q. - 16, 17
    Tekniska föreningar - 17, 18, 19
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 17
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 18
Norrköpings polytekniska förening, av R. Kg. - 18, 19
Tekniska föreningen i Gefle - 19
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 19
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 19
Insänt: Några reflexioner i Stockholms förortsbanefråga, av Gösta Philip - 19, 20
Sammanträden - 20
    Häfte 3. 21 jan. 1928 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Teknikens filosofi, av Axel F. Enström - 21, 22
Pilotballongviseringarnas utnyttjande i flygtrafikens tjänst, av A. Ångström och O. Nauclér - 22, 23, 24, 25
Finska riksdagens voteringsmaskin, av Erik Vallin - 25, 26, 27
Brittisk handel och industri, av Leonard J. Reid - 27
    Notiser - 28
Utländska standard - 28
Personalnotiser - 28
Sammanträden - 28
    Häfte 4. 28 jan. 1928 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Metallerna på Werkstofftagung 1927 - 29, 30, 31, 32, 33, 34
Svenskt ingenjörsarbete i Kina - 34, 35
    Notiser - 35, 36
Tallsåpan vinner terräng - 35
Institutet för Svensk utlandstjänst - 35
Platenbysten - 35
Redovisning - 35
Ruths-ackumulatorn - 35
Chalmersringen - 35
Reseberättelse - 35
Gåva - 36
    Tekniska föreningar - 36
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 36
Litteratur: Insänd litteratur - 36
Sammanträden - 36
    Häfte 5. 4 febr. 1928 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Rationalisering, av Axel F. Enström - 37, 38
I skyskrapefrågan, av —n - 38, 39, 40
Svenskt undervisningsväsen, av Nils Fredriksson - 40, 41
Ekonomisk översikt, av F. E. - 41, 42
    Notiser - 42, 43
Statens vägtrafikräkning i grafisk framställning, av Aqt. - 42, 43
Leipzigermässan - 43
Svenska väginstitutets direktion - 43
    Litteratur - 43, 44
Insänd litteratur - 43
Kataloger - 43, 44
Anmälan: Kungslampan och rationell elektrisk belysning, av B. Traneus - 44
Anmälan: The measurement of air flow, av Ivar Malmer - 44
Rättelse - 44
Sammanträden - 44
    Häfte 6. 11 febr. 1928 - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Om trafikräkningar, av Per Gust. Blidberg - 45, 46, 47
Om filtrering av luft och om luftfilter, av Stig G:son Sylvan - 47, 48, 49, 50
Vågmekanik och relativitetsteori, av N. H. - 50
    Notiser - 50, 51
Bränsleteknisk konferens å Ingenjörsvetenskapsakademien - 50
Föreningen för inre vattenvägar, av Fmn. - 50
Järnverksföreningens statistik - 50, 51
Mr Michael Longridge, † - 51
    Tekniska föreningar - 51, 52
Kalmar teknologklubb, av N. v. M. - 51
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 51
Lapplands tekniska förening, av G. F. - 51
Tekniska förbundet i Borås, av A. E. - 51, 52
Personalnotiser - 52
Sammanträden - 52
    Häfte 7. 18 febr. 1928 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Jämnflytande tillverkning, av Axel F. Enström - 53, 54
Knut Jakob Beskow †, av J. C. Stjerna - 54, 55, 56, 57
Pensionering föreningsvägen, av Emil Liedstrand - 57, 58
Svavelvätevatten i Stockholms ström, av Klas Sondén - 58, 59
    Litteratur - 59
Anmälan: Den elektriska drivbänken, av H. Lundegård - 59
    Tekniska föreningar - 59, 60
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 59, 60
Kalmar teknologklubb, av N. v. M. - 60
Sammanträden - 60
    Häfte 8. 25 febr. 1928 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Slöseri, av Axel F. Enström - 61, 62
Knut Sundblad † - 62
Gösta Laurell †, av A. V. Starup - 62, 63
I skyskrapefrågan, av Ragnar Östberg - 63, 64
Om lektorskompetens vid tekniska läroverk, av Einar Zachrisson - 65
Låt svenska uppfinningar i första hand komma det egna landet till godo! av Arvid Westerberg - 65, 66, 67
Markedsbrev fra New York, av E. C. Melby - 68, 69, 70
    Notiser - 70, 71
Svenska teknologföreningens årsmöte, av Fmn. - 70
Behörighet för mätningsman i stad enligt jorddelningslagen, av Fmn. - 70
Ingenjörsjubileum, av —g. - 70, 71
Andra internationella konferensen för bituminösa kol - 71
Svenska flottledsförbundet - 71
Reseberättelse - 71
    Tekniska föreningar - 71, 72
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 71, 72
Litteratur: Insänd litteratur - 72
Personalnotiser - 72
Sammanträden - 72
    Häfte 9. 3 mars 1928 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Vår statsskogsskötsels ekonomi, av S. - 73, 74, 75, 76
Elektronernas dubbla natur, av Gauthier Hamecon, övers. av A. W—r - 76, 77, 78
K. A. Fröman 50 år - 78
Ekonomisk översikt, av F. Ericson - 78, 79, 80
    Notiser - 80
Utländska standard - 80
Sammanträden - 80
    Häfte 10. 10 mars 1928 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Utlandet och kvalificerad svensk arbetskraft, av Hugo von Heidenstam - 81, 82, 83, 84
I skyskrapefrågan, av Thor Thörnblad - 84, 85, 86
Insänt: Pensionering föreningensvägen, av Sven Nerell och Emil Liedstrand - 86, 87
    Notiser - 87, 88
En ny form av pappersmasseförädling - 87, 88
Institutet för svensk utlandstjänst - 88
Sammanträden - 88
    Häfte 11. 17 mars 1928 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Om självkostnadsberäkning och prissättning av stålverksprodukter, av N. Danielsen - 89, 90, 91, 92
Några tekniska detaljer hos moderna racerbilar, av H. Bursie - 92, 93, 94
    Notiser - 94, 95
Nybropalatset - 94
Pristävlan om förslag till Columbus-fyren i San Domingo, av Fmn. - 95
Reseberättelse - 95
    Litteratur - 95
Insänd litteratur - 95
Anmälan: Maschinenuntersuchungen, av K. I. K—n. - 95
Anmälan: Nytt band av Nordisk familjebok utkommet - 95
Anmälan: Nordisk byggnadsdags bok - 95
    Tekniska föreningar - 95, 96
Skånska ingenjörsklubben - 95, 96
Kalmar teknologklubb, av N. v. M. - 96
Stockholms stads tekniska tjänstemäns förening - 96
Personalnotiser - 96
Sammanträden - 96
    Häfte 12. 24 mars 1928 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Flottörer för sjöflygplan. Några nyare konstruktioner och riktlinjer, av George Spaak - 97, 98, 99
Minskning av hårdheten hos vatten, av Alfred Jerdén - 99, 100
Om lektorskompetens vid tekniska läroverk, av Svenfredrik Möller - 100, 101
Linjegator, av Frtiz Parke - 100, 101, 102
    Notiser - 102
Teknologföreningens årsmöte - 102
Gåva - 102
    Litteratur - 102, 103
Insänd litteratur - 102
Anmälan: Ny upplaga av Svensk industrikalender utkommen - 102, 103
Anmälan: »Die in Ziegeleibtriben gemachten Fehler und deren Verhütung» - 103
    Tekniska föreningar - 103, 104
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 103
Tekniska föreningen i Gävle, av Hgn. - 103
Norrköpings polytekniska förening, av K. - 103
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 103, 104
Sammanträden - 104
    Häfte 13. 31 mars 1928 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Framtidens bränsle, av Thomas S. Baker - 105, 106
Läget inom kväveindustrien, av S. E. Rodling - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Höjdbyggnader i Stockholm, av Thorsten Cassel - 114, 115
    Notiser - 115, 116
Tekniskt-vetenskapligt forskningsinstitut i Canada - 115
Internationell utställning i Liége 1930 - 115
Sänkta järnvägsfrakter - 115
Utländska standard - 115, 116
    Tekniska föreningar - 116
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 116
Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 116
Personalnotiser - 116
Sammanträden - 116
    Häfte 14. 7 april 1928 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Luftfarten över Atlanten, av Åtm. - 117
Reglerbart självlossande järnvägsvagnar, av A. Carlquist - 118, 119, 120, 121
Ekonomisk översikt, av F. E. - 121, 122
    Notiser - 122
Internationella uppfinnareutställningen - 122
Gåva - 122
Reseberättelse - 122
    Litteratur - 122, 123
Insänd litteratur - 122, 123
Tidskrifter - 123
Kataloger - 123
    Tekniska föreningar - 123, 124
Tekniska föreningen i Uppsala - 123, 124
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 124
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 124
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 124
Personalnotiser - 124
Sammanträden - 124
    Häfte 15. 14 april 1928 - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Helgeandsholmsfrågan, av Ragnar Östberg - 125, 126, 127
Trafikkontrollsystem - 127
Svenskt undervisningsväsen, av E. Hubendick - 127, 128
Konsumtionskredit, av E. C. Melby - 129
    Notiser - 129, 130
Doktorsdisputation vid tekniska högskolan - 129, 130
Reseunderstöd från kommerskollegium - 130
Utländska standard - 130
Litteratur: Insänd litteratur - 130, 131
    Tekniska föreningar - 131, 132
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 131
Tekniska föreningen i Västerås, av M. L. - 131, 132
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 132
Sammanträden - 132
    Häfte 16. 21 april 1928 - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Inhemsk flygmotortillverkning - 133, 134
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 134, 135, 136
Tekniska förbundets i Borås 20-årsjubileum, av O. W. - 136, 137
    Notiser - 137, 138, 139
Den polytekniske Læreanstalt i Köpenhamn 100 år - 137
Utländska standard - 138, 139
Litteratur: Insänd litteratur - 139
    Tekniska föreningar - 139, 140
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 139
Lapplands tekniska förening, av G. F. - 139
Tekniska föreningen i Västerås, av M. L. - 140
Personalnotiser - 140
Sammanträden - 140
    Häfte 17. 28 april 1928 - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Efter massakonflikten, av Sven Lübeck - 141
Statliga åtgärder för arbetslöshetens bekämpande efter år 1914, av Gunnar Jonsson - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Om lektorskompetens vid tekniska läroverk, av Einar Zachrisson - 154, 155
    Notiser - 155
Ledigt kemiststipendium - 155
Kungl. tekniska högskolan - 155
Utländska standard - 156
    Tekniska föreningar - 155, 156
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 155, 156
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 156
Sammanträden - 156
    Häfte 18. 5 maj 1928 - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Förslaget till stadsbyggnadslag, av M. Ehrenborg - 157, 158, 159, 160, 161, 162
Ekonomisk översikt, av F. E. - 162, 163
    Notiser - 164
Järnverksföreningens berättelse - 164
Sammanträden - 164
    Häfte 19. 12 maj 1928 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Några nya synpunkter beträffande principerna för fördelningen av de europeiska rundradiostationernas våglängder, av Siffer Lemoine - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
    Notiser - 171, 172
Ingenjörskonferens i London i sommar - 171
Der Verein deutscher Ingenieure - 171
Skånemässan - 171
»Klothuset» - 171, 172
Personalnotiser - 172
Sammanträden - 172
    Häfte 19 ½. 18 maj 1928 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Göteborg som sjöfartsstad, av Fritz Schéel - 173, 174, 175, 176
Tekniska samfundet i Göteborg, av Gösta Bodman - 177, 178, 179, 180
Stadsplaneproblem i Göteborg, av A. Södergren - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Stenindustrien å Sveriges västkust, av Johannes A. Nielsen - 189, 190, 191, 194
Där årsmötet äger rum - 192, 193
Västsveriges textilindustri, av Alex. Engblom - 195, 196, 197, 198, 199
En axplockning på Svenska mässan - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
Program för årsmötet - 207
Annonsörsregister - 208
    Häfte 20. 19 maj 1928 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Fallhastigheten av en i luften fritt fallande människa och fallskärmsproblemet, av Ivar Malmer - 209, 210, 211, 212
Rysslands energiförråd och kraftindustri, av N. Popoff - 212, 213
Markedsbrev fra New York, av E. C. Melby - 213, 214, 215, 216
    Notiser - 216
Föredrag - 216
Tekniska högskolans resestipendier - 216
Sammanträden - 216
    Häfte 21. 26 maj 1928 - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Göteborgsmötet - 217, 227
Förslaget till stadsbyggnadslag, av M. Ehrenborg - 218, 219, 220, 221, 222, 223
Läget inom kväveindustrien, av S. E. Rodling - 223, 224, 225
Elevfrekvensen vid de tekniska fackskolorna, av Svenfredrik Möller - 225, 226
Gammalmodig bekvämlighet, av —n - 226, 227
    Notiser - 227, 228
Torvkongressen i Laon (Aisne) - 227, 228
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson - 228
Till ledamöter av Svenska teknologföreningen - 228
Delegerade för de nordiska ingenjörsföreningarna, av Fmn. - 228
    Litteratur - 228
Insänd litteratur - 228
Anmälan: Hållfasthetslära, av N. R—n. - 228
Anmälan: »Teori för backbromsar», av Alfred Bjarne - 228
Sammanträden - 228
    Häfte 22. 2 juni 1928 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Den norske kvælstofindustris utvikling og Norsk Hydros ombygningsplaner, av Axel Aubert - 229, 230, 231, 232, 233, 234
Ekonomisk översikt, av F. E. - 234, 235, 236
    Litteratur - 236
Anmälan: Befälsutövning - 236
Anmälan: Mutor och deras bekämpande - 236
Kataloger - 236
    Notiser - 236
Teknologföreningen uppvaktar - 236
Sammanträden - 236
    Häfte 23. 9 juni 1928 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
En ny jordtermometer och några observationer över jordtemperaturen i Stockholmstrakten, av Anders Ångström och Einar Petri - 237, 238, 239, 240, 241
Våra skärgårdsbåtar, av Hugo Tolléus - 241
Restaurering av Tekniska högskolans modellsamling, av Torsten Althin - 242, 243, 244
    Notiser - 244
Teknisårgången 95—98 (99) firar 30-årsjubileum - 244
Dr Ruths hedersdoktor - 244
Sammanträde pr tråd - 244
    Tekniska föreningar - 244
Norrköpings polytekniska förening, av Bw. - 244
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 244
Sammanträden - 244
    Häfte 24. 16 juni 1928 - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Principerna för självkostnadsberäkning och industribokföring, diskussion med inledningsföredrag, av U. Forsberg - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    Diskussion, av Ragnar Liljeblad, A. Ter Vehn, N. Fredriksson, referat av Fmn. - 249, 250, 251, 252
    Häfte 25. 23 juni 1928 - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Yrkesutbildningsproblemet och den mekaniska verkstadsindustrien, av Alex. Berglund - 253, 254, 255, 256, 257
Reklamväsen, standardisering och systematik, av Teodor Ekström - 257, 258
Användningen av kadmium som rostskyddsmedel enligt Udylite-processen, av Erik Hallström - 258, 259
    Notiser - 259
Reseunderstöd från kommerskollegium - 259
Reseberättelser - 259
    Litteratur - 259, 260
Anmälan: Tillämpad motorteknik och elektrisk bandrift, av Hldn. - 259, 260
    Tekniska föreningar - 260
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 260
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 260
    Häfte 26. 30 juni 1928 - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Samarbete mellan järnvägs- och automobiltrafik, av G. E. Löfmarck - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Litteratur: Kataloger - 268
    Häfte 27. 7 juli 1928 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Fredrik Vilhelm Hansen. Den statliga kraftindustriens skapare, av Sven Lübeck - 269, 274
Böjningspåkänningar i hisslinor, av Th. Dahlblom - 270, 271
Nikabrons - 271, 272
Ekonomisk översikt - 272, 273
    Notiser - 274
Årets trettioårsjubileum, av Arvid Westerberg - 274
Internationell utställning av uppfinningar i London okt. 1928 - 274
Polhemspristävlan 1929 - 274
Siemens-Schuckert - 274
Reseberättelser - 274
Litteratur: Insänd litteratur - 274, 275
    Tekniska föreningar - 275, 276
Tekniska föreningen i Hälsingborg, av J. B. - 275, 276
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 276
Personalnotiser - 276
    Häfte 28. 14 juli 1928 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Brandskyddet och industrien, av Robert Mossberg - 277
Samarbete mellan järnvägs- och automobiltrafik, av Gunnar Lindmark - 278, 279, 280, 281, 282
A. H. Lindfors † - 282, 283
Användningen av kadmium som rostskyddsmedel enligt Udyliteprocessen, av Klas Sondén - 283
Tredje nordiska lantmätaremötet, av B—d. - 283, 284
Fin de siècle lyrik, av —n - 284
    Notiser - 284
Internationell kongress för »Brücken- und Hochbau», av Fmn. - 284
Tekniska föreningen i Uppsala - 284
    Tekniska föreningar - 284
Tekniska föreningen i Gefle, av Hgn. - 284
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 284
    Häfte 29. 21 juli 1928 - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Industrigasmasker, av Robert Engström - 285, 286, 287, 288, 289, 290
Samarbete mellan järnvägs- och automobiltrafik. Diskussion, av G. Hellgren, A. Bildt, G. Westin Silverstolpe, Frimann Dahl, referat av Fmn. - 290, 291
    Notiser - 291, 292
Mästarekurs i metallgjutning - 291, 292
Höstmässan i Leipzig - 292
    Litteratur - 292
Insänd litteratur - 292
Anmälan: Wirtschaftliches Arbeiten, av Olof Kärnekull - 292
Personalnotiser - 292
    Häfte 30. 28 juli 1928 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Jubileumsåminnelse, av T. L. - 293, 294
Henning Kinberg †, av Gust. Améen - 294, 295
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 295, 296, 297, 298
Michael Idvorsky Pupin. Den moderna långdistanstelefoniens grundläggare - 298, 299, 300
    Notiser - 300
Utländska standard - 300
    Litteratur - 300
Anmälan: Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit, av Olof Kärnekull - 300
    Häfte 31. 4 aug. 1928 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Den akustiska flygmaskinssökaren - 301, 302
Pulvis-kopplingen - 302, 303
Yrkesutbildningsproblemet och den mekaniska verkstadsindustrien, av Carl Tunelli, Alex. Berglund och redaktionen - 303, 304, 305
Fönsterglas som genomsläpper ultraviolett ljus - 305, 306
Värmekostnader för gasspis och sevesspis - 306, 307
Ekonomisk översikt, av F. E. - 307, 308
    Notiser - 308
Säkerställ pensionsfonderna - 308
Utländska standard - 308
    Litteratur - 308
Insänd litteratur - 308
Anmälan: Handelswichtige anorganische Chemikalien - 308
    Häfte 32. 11 aug. 1928 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Flytande badhus, av Tore Hydén - 309, 310, 311, 312, 313
»Directory of Swedish Ports and Shipping 1927—1928», av F. Vilh. Hansen - 313, 314, 315
Internationella arbetskonferensens elfte sammanträde - 315, 316
    Notiser - 316
Utländska standard - 316
    Tekniska föreningar - 316
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av Y. H. - 316
    Häfte 33. 18 aug. 1928 - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Motorspriten åter i trångmål, av C. K. - 317, 318
Träkolsdrivna lastbilar, av A. Hallbäck - 319, 320, 321, 322
Norska erfarenheter av tachymetri- kontra mätbordsmätning, av B—d - 323
    Notiser - 324
Professorsvikariat vid Tekniska högskolan - 324
Världsutställningen i Liège 1930 - 324
Utländska standard - 324
    Litteratur - 324
Anmälan: Elektriska motorer och motoranläggningar, av Hldn. - 324
    Häfte 34. 25 aug. 1928 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Tekniken och det spekulativa tänkandet, av J. Körner - 325, 326, 327
Träkolsdrivna lastbilar, av A. Hallbäck - 328, 329, 330
Rationaliseringssträvandena - 330, 331
    Notiser - 331, 332
Elektriska trafikfyrar - 331
Rystedtska fonden - 331
Utställning av tävlingsritningar - 331
Inkommen reseberättelse - 331
Utländska standard - 331, 332
    Litteratur - 332
Anmälan: Handbuch der Landmaschinentechnik, av Nils Berglund - 332
Personalnotiser - 332
    Häfte 35. 1 sept. 1928 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
Telefontaxornas reformering, av Nils Rönnblom - 333, 334
General Motors monteringsfabrik vid Hammarbyleden, av P. A. Åstradsson - 334, 335, 336
Televox’ verkningssätt, av R. J. Wensley - 337, 338
Ekonomisk översikt, av F. E. - 338, 339, 340
    Notiser - 340
Utländska standard - 340
    Litteratur - 340
Anälan: Kort beskrivning om eld- och luftmaskinen vid Dannemora grufvor, av C. S. - 340
Sammanträden - 340
    Häfte 36. 8 sept. 1928 - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Mera ljus! av J. Körner - 341, 342, 343, 344, 345
Glödlampor med reglerbar ljuseffekt, av Ivar Folcker - 345, 346
Markedsbrev fra New York, av E. C. Melby - 346, 347, 348
    Notiser - 348
Rystedtska fonden - 348
Reseberättelser - 348
Sammanträden - 348
    Häfte 37. 15 sept. 1928 - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Röntgenteknikens utveckling och nuvarande ståndpunkt, av T. von der Burg - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
Den tekniska världskongressen i Tokio, av —n - 355
    Litteratur - 355, 356
Anmälan: Congrès International pour l'Essai des Matériaux, Amsterdam. Sept. 1927, av J. O. R. - 355, 356
Sammanträden - 356
    Häfte 38. 22 sept. 1928 - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Vilken betydelse har konstitutionsläran för praktiken? av Joh. Härdén - 357, 358, 359, 360
Ny tillverkningsmetod för kamflänsrör av smidesjärn, av W. Idel - 360, 361, 362
Återigen »en namnfråga», av Integralius - 362, 363
Försvar och luftanfall, av Halvar Khennet - 363, 364
    Notiser - 364
Järnverksföreningens statistik - 364
Rystedtska fonden - 364
Reseunderstöd åt teoretiskt och praktiskt bildade tekniker, som icke ägna sig åt bergshanteringen - 364
Personalnotiser - 364
Sammanträden - 364
    Häfte 39. 29 sept. 1928 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Flygtekniska navigationsinstrument - 365, 366, 367, 368, 369
C. J. Magnell †, av T. Lindmark - 369, 370
Waldemar P. G. Dyrssen †, av Folke Sandelin - 370, 371
    Notiser - 371, 372
Norsk Staal bygger ugn i Tyskland - 371
Mästarekurser inom de mekaniska områdena - 371, 372
Styrelsen för Tekniska högskolan - 372
Litteratur: Insänd litteratur - 372
Insänt: Namnfrågan, av Rudolf S. Enblom - 372
Sammanträden - 372
    Häfte 40. 6 okt. 1928 - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Konsumtionskooperationen, av Thorsten Odhe - 373, 374, 375, 376, 377
Birger Carlson †, av G. H. Hultman - 377, 378
Ekonomisk översikt, av F. E. - 378, 379
    Notiser - 380
20 års-jubileum - 380
    Tekniska föreningar - 380
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 380
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 380
Insänt: Glödlampor med reglerbar ljuseffekt, av Ringhald Andersson - 380
Sammanträden - 380
    Häfte 41. 13 okt. 1928 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Flygmotorns senare utveckling. Reflexioner vid luftfartsutställningen i Paris 1928, av Tord Ångström - 381, 382, 383, 384
Lastautomobiler för transport av explosiva varor av första klass, av Gottfr. von Feilitzen - 384, 385
Utbildning i psykoteknik och tidsstudier, av K. H. Stenhane - 386
Tekniska högskolans riksdagspetita - 386
    Notiser - 386, 387
25-årsjubileum - 386, 387
    Tekniska föreningar - 387
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 387
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av C. v. S. - 387
    Litteratur - 387, 388
Anmälan: Illuminating Engineering, av Oscar Lindén - 387, 388
Kataloger - 388
Sammanträden - 388
    Häfte 42. 20 okt. 1928 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Utställningsfrågor, av C. K. - 389, 390
Uppfarten till Söder i Stockholm - 390, 391, 392
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 392, 393, 394
Den lille kåsören - 394
    Notiser - 394, 395
Temperaturmätning vid bearbetning av metaller - 394, 395
    Litteratur - 395, 396
Anmälan: Uppfinningarnas bok, band III, av Emil Alm - 395
Anmälan: Med hammare och fackla, av T. L. - 395, 396
Anmälan: Metallniederschläge und Metallfärbungen, av Hylander - 396
Insänd litteratur - 396
Personalnotiser - 396
Sammanträden - 396
    Häfte 43. 27 okt. 1928 - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 397, 402, 403, 404, 405, 406
Flygmotorns senare utveckling, av Tord Ångström - 398, 399, 400, 401
Halvar A. Berggren †, av B. Traneus - 401, 402
Några nya synpunkter rörande den tekniska undervisningen på mellanstadiet, av Henning Billstrand - 406, 407
    Notiser - 407
Bestyrelse för Svenska teknologföreningens årsmöte 1929 - 407
    Tekniska föreningar - 407, 408
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmän sammankomst, av Fmn. - 407, 408
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 408
Sammanträden - 408
    Häfte 44. 3 nov. 1928 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Konstant brottarbete som förklaring till brott genom utmattnings- och andra belastningar, av Karl Ljungberg - 409, 410, 411
Egen pensionskassa eller gemensam? av Emil Liedstrand - 411, 412, 413
En märklig framställning - 413
Ekonomisk översikt, av F. E. - 413, 414, 415
    Notiser - 415, 416
Rostskyddsfärgen Watoelin - 415
Andra internationella kolkonferensen i Pttsburgh, Pa, 1928 - 416
    Litteratur - 416
Insänd litteratur - 416
Anmälan: Stockholms hamn 1928, av C. K. - 416
Sammanträden - 416
    Häfte 45. 10 nov. 1928 - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Luftskeppet »Graf Zeppelin» - 417, 418
Konstant brottarbete som förklaring till brott genom utmattnings- och andra belastningar, av Karl Ljungberg - 418, 419, 420
Nya internationella materialprovningsföreningen (N. I. M.), av J. O. R. - 420, 421
Annons - reklam 1, reklam 2, reklam 3, reklam 4
Torkning av keramiskt gods, av A. J. Eduards - 421, 422
    Notiser - 422, 423
C. F. Lundströms stiftelse lämnar utdelning - 422, 423
Flytande tillverkning - 423
    Tekniska föreningar - 423, 424
Tekniska föreningen i Jönköping, av V. R. - 423
Tekniska föreningen i Hälsingborg, av J. B. - 423, 424
Insänt: Elektriska glödlampor med reglerbar ljuseffekt, av Ivar Folcker - 424
Sammanträden - 424
    Häfte 46. 17 nov. 1928 - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Självtukt, av C. K. - 425, 426
Teknisk yrkesetik, av J. Körner - 426, 427, 428
Patent- och varumärkesavgifterna böra sänkas - 428, 429
Markedsbrev fra New York, av E. C. Melby - 429, 430, 431
    Notiser - 431
Svenska teknologföreningens organisationsfråga, av Fmn. - 431
Stockholms brofrågor, av Fmn. - 431
    Tekniska föreningar - 431, 432
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 431
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 431, 432
Tekniska föreningen i Gävle, av Hgn. - 432
Personalnotiser - 432
Sammanträden - 432
    Häfte 47. 24 nov. 1928 - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Den engelska arbetsfredskonferensen - 433, 434, 435
»Petissan» bör flyttas till bättre plats på Skansen, av Fmn. - 435, 436
Svensk masugnsslaggs användning vid cementtillverkning, av Richard Grün - 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
    Notiser - 443
Nytt verkmästareförbund bildat - 443
Reseberättelser - 443
    Litteratur - 443, 444
Insänd litteratur - 443
Kataloger - 444
Anmälan: Funktionslära och analytisk geometri, av V. F. - 444
Anmälan: Nordisk familjebok, band 8 - 444
Sammanträden - 444
    Häfte 48. 1 dec. 1928 - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Bergsskolorna i Filipstad och Falun, av Nils Fredriksson - 445, 446
Englands bränsle- och kraftproblem, av A. E. - 447
Forskningsinstitut för den tyska automobilindustrien, av A. H. - 447
Stadsbyggnadslagen inför teknologföreningen. Diskussion, av H. Torulf, J. E. Pettersson, Wilh. Klemming, N. Hasselquist, W. Fellenius, R. Mossberg, E. Stenfors, referat av Fmn. - 448, 449
Ekonomisk översikt, av F. E. - 449, 450, 451
    Tekniska föreningar - 451, 452
Norrköpings polytekniska förening, av Bw. - 451, 452
Litteratur: Insänd litteratur - 452
Sammanträden - 452
    Häfte 49. 8 dec. 1928 - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
God vilja - 453, 458
Jonas Wenström, av Arvid Lindström - 454, 455, 456, 457, 458
    Tekniska föreningar - 458, 459, 460
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 458, 459, 460
Sammanträden - 460
    Häfte 50. 15 dec. 1928 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Stockholms gasverk — 75 år, av Axel Danielson - 461, 462, 463, 464
Laboratorieundersökning vid masstillverkning, av Gunnar Knös - 464, 465
Fjärrdistribution av gas, av G. H. Hultman - 465, 466
    Litteratur - 466, 467
Anmälan: Svenska lantmäteriet 1628—1928, av Gustaf Slettenmark - 466, 467
    Tekniska föreningar - 467, 468
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 467, 468
Personalnotiser - 468
Sammanträden - 468
    Häfte 51. 22 dec. 1928 - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
De tekniska mellanskolornas problem - 469, 470, 471, 472, 473
    Våra tekniska mellanskolors organisationsproblem, av Svenfredrik Möller - 469, 470, 471
    De tekniska läroverken; några reflexioner, av Folke Ericsson - 471, 472
    Om elevantalet vid de tekniska läroverken, av Max Grenander - 472, 473
Den nya tyska hissförordningen, av Eskil Håkansson - 473, 474
Insänt: Rysslands energiförråd och kraftindustri, av Herm. Hjertstedt - 474, 475
    Litteratur - 475
Insänd litteratur - 475
Anmälan: Undersökning rörande möjligheten att erhålla och utvälja granvirke, lämpligt för flygplanstillverkning, av J. O. R. - 475
    Tekniska föreningar - 475, 476
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 475, 476
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. M. - 476
    Häfte 52. 29 dec. 1928 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Prov beträffande inverkan av kyla på furus hållfasthet, av Ivar Malmer - 477, 478
De statliga och kommunala affärsverkens taxefrågor, av Nils Rönnblom - 478, 479, 480, 481
De senaste nyheterna på det tyska radioområdet - 481, 482
Automatisk oljeextraktor för kontinuerlig drift (system Simon), av A. Salmony - 482, 483, 484
    Notiser - 484
Utländska standard - 484
    Litteratur - 484
Insänd litteratur - 484
A.-b. Atlas Diesel - 484
Svenska industriens standardiseringskommission - 484
Personalnotiser - 484

Project Runeberg, Thu May 27 21:19:54 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1928a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free