- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1928. Väg- och vattenbyggnadskonst /
18

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

•18

TEKNISK TIDSKRIFT

25 febr. 1928

utbud å ett byggnadsarbete någon företagare av den
enklare entreprenörkategorien blir den lycklige, därest
byggnadsobjektet icke är för stort, dvs. icke
representeras av ett värde över 300 000 à 400 000 kronor. Först
vid större byggnadsentreprenader bruka de större
entreprenörfirmorna få vara med. Detta synes mig vara
en parallell till vad jag nyss nämnde om att den egna
regien icke är ekonomisk, då det gäller de mindre
byggnadsföretagen.

Som ett exempel vill jag anföra en nyligen utbjuden
byggnadsentreprenad. Inalles 11 anbud inkommo,
varierande mellan i runda tal 363 000 och 581 000 kronor.
Det högsta anbudet låg sålunda närmare 60 % över det
lägsta. Medelpriset, erhållet genom summering av
samtliga anbud och dividering med antalet anbudsgivare,
utgjorde 428 000 kronor. Det lägsta anbudet låg sålunda
15 % under och det högsta 35 % över detta medeltal.
Entreprenörerna av den enklare kategorien voro de
lägstbjudande; först i prisläget 390 000 kronor, sålunda
9 % under medeltalet, kom den förste av de större
entreprenörfirmorna. Den enklare entreprenörkategorien
låg i huvudsak i prisläget 363 000—430 000 kronor,
sålunda upp till medeltalet, och den andra kategorien i
prisläget 390 000 kronor och därutöver.

Dessa mindre företagare torde i många fall leda sina
entreprenadarbeten på ett tillfredsställande sätt och sköta
sig så, att de hålla sina affärer uppe. De äro mestadels
lätta att komma överens med, följa vanligen lämnade
anvisningar utan knot och prestera ofta nog ett gott
arbete. Några skäl föreligga följaktligen icke från
byggherrarnas sida att vidtaga några åtgärder för att söka
förbehålla dessa arbeten åt de större företagarna.
Byggherren, särskilt om denne är en offentlig myndighet, bör
i detta fall emellertid nogsamt förvissa sig därom, att
entreprenören äger nöjaktiga tekniska och ekonomiska
förutsättningar och att anbudssumman icke är orimligt
låg. De tekniska förutsättningarna bevisas genom
föregående arbeten som verkmästare eller egen företagare.
De ekonomiska förutsättningarna regleras genom
tillförlitlig borgen och kännedomen om att entreprenören har
relativt god kredit. Driftkapitalet för ett mindre
byggnadsarbete behöver ju icke vara särdeles stort; teoretiskt
sett skall det ju endast täcka penningbehovet mellan
avbetalningarna å entreprenadsumman. Därför bör en
byggherre medgiva relativt tätt återkommande
avbetalningar å entreprenadsumman och i övrigt, om så
erfordras, underlätta entreprenörens arbeten genom
tillhandahållande av större materialposter, såsom murtegel,
järnbalkar etc.

Så komma vi till de större entreprenörerna, rörande
vilka dagens diskussion väl närmast rör sig, då den
enklare entreprenörkategorien knappast torde ha någon
representant inom föreningen. Att dessa större
entreprenörer i de allra flesta fall äga förutsättningarna för ett
rationellt bedrivande av ett byggnadsföretag torde vara
förhållandet. De kunna göra ekonomiskt fördelaktiga
materialinköp, kunna ordna materialtransporten på
billigaste sätt och hålla sig med en väl skolad personal.
Också äro de välkomna som entreprenörer, när det ligger
så till, att deras anbud äro antagbara. Man lämnar
givetvis arbetena med större trygghet i deras händer. Vad
som emellertid synes mig för dem vara en stötesten äro
de otvivelaktigt höga kostnaderna för den egna
administrationen. Kontorspersonal måste ju hållas för
arbetenas tekniska och ekonomiska drift samt för beräkning
av anbud i nya arbeten, av vilka måhända endast ett på
tio à tjugo föranleder beställning, och
arbetsledare-personalen kan väl i allmänhet icke entledigas mellan
de olika byggnadsföretagen. En representant för en

större firma nämnde för mig en gång, att procenttalet
för administrationen måste sättas ända upp till 15 %,
vilket förefaller orimligt. Huru dessa bekymmer skola
avhjälpas, därtill kan jag ju icke råda, men det förefaller
mig som om åtskilligt skulle kunna vinnas genom vissa
gemensamma åtgärder, bland annat genom gemensamt
beräknande av massor o. d. Vinstmarginalen beräknas,
förmodar jag, mycket olika, vilket väl till dels
åstadkommer de kolossala variationerna i anbudssummorna.

Att äga goda arbetsledare är en av en
entreprenörfirmas största tillgångar. Hos dessa ligger ju
möjligheten att genom välbetänkta åtgärder på
byggnadsplatsen åstadkomma en väsentlig ökning av vinstmarginalen.

Den erfarenhet, som jag under årens lopp förvärvat
rörande arbeten enligt entreprenadsystemet och i egen
regi, har lärt mig, att det under normala
byggnadsförhållanden torde vara mest ekonomiskt att så stor del som
möjligt av de vid ett byggnadsföretag förekommande
byggnads- och liknande arbeten lägges i händerna på en
enda entreprenör. Hos denne, huvudentreprenören som
han må kallas, böra samlas alla grundläggnings-,
byggnads-, inrednings- och vissa målningsarbeten,
rörgravs-och vissa utvändiga ledningsarbeten samt väg- och
planeringsarbeten o. d. eller med andra ord samtliga de
arbeten, som rymmas inom avtalen med grovarbetare,
murare och träarbetare, möjligen även målare. Han bör
ersätta byggherrens administration i egen regi så mycket
ske kan, och de övriga entreprenörernas arbeten böra
anpassas efter denne entreprenörs arbeten i möjligaste
mån. Detta tillvägagångssätt bör lämna det ekonomiskt
mest gynnsamma resultatet såväl för byggherren som för
entreprenören. Frågan kommer visserligen i ett speciellt
låge, då byggnadsföretagen komma upp i mycket höga
kostnadsbelopp, men då kan ju byggherren träda
finansierande emellan genom tillhandahållande av de mera
betydande materialposterna.

Det är i så fall önskvärt, att entreprenörerna själva
icke endast äro förmedlare av underentreprenader å de
ifrågakommande arbetena, utan själva låta ombesörja
desammas utförande. I regel torde visserligen det senare
vara förhållandet. Den nyssnämnda agentverksamheten
är olämplig och föranleder svårigheter för båda parterna.

Byggnadsstyrelsens byggnadsbyrå har efter sin
omorganisation sökt tillämpa dessa principer och endast i
något enstaka fall frångått desamma. I byråns numera
omarbetade kontrakt för olika arbeten hava följaktligen
leveranstiderna endast reglerats för byggnadsarbetena,
under det att rörlednings- m. fi. kontrakt föreskriva en
arbetstakt, helt avpassad efter byggnadsarbetets
fortskridande, utan andra fixerade leveransterminer än en
sluttermin vid tiden för byggnadsarbetenas fullbordande.

Ett önskemål i samband härmed må framhållas, och
det är, att mellan byggherre och särskilt
huvudentreprenör ett gott samarbete bör råda till båda parternas båtnad.
Känslan av att vara parter bör i möjligaste mån
avvecklas och ersättas med känslan av samarbete för gemensamt
lyckligt resultat. Entreprenören bör sålunda vara
angelägen om att söka förbilliga arbetena för byggherren samt
ge goda råd härvidlag och icke endast vara
affärsmannen. Han bör även vara ivrig att med byggherrens ombud
och övriga entreprenörer samråda om lämpligaste och
välvilligaste ordnandet av övriga entreprenörers arbeten.

Entreprenörerna böra vidare vid beräkningen av sina
anbud förutsätta att utföra ett gott arbete enligt de
gällande kontraktsbestämmelserna. Kontrollantens arbete
bör i minsta mån bli åklagarens utan i stället inriktas på
att lämna råd och upplysningar rörande arbetenas rätta
utförande och ordnandet av samarbetet mellan de olika
entreprenörerna och mellan dessa och byggherren.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:09:55 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1928v/0020.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free