- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1928. Väg- och vattenbyggnadskonst /
27

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

25 febr. 1928 V Ä G- O CH VATTENBYGGNADSKONS T 27

9. Väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation, av
överste Fr. Enblom (26 oktober).

10. Ändrad organisation av väg- och
vattenbyggnadsväsendet, av landshövding Sven Lübeck (15 november).

11. En vattenverksbyggnad i Dalälven i slutet av förra
århundradet, av direktör G. A. Granström (16 december).

Föredragen nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 10 åtföljdes av
diskussion.

Kommittéer och utlåtanden, representantskap m. m.

A.

Ett flertal kommittéer hava under året varit i
verksamhet, av vilka en del arbetat gemensamt med representanter
för andra avdelningar:

1. Avdelningens valkommitté (för avgivande av förslag
till val av styrelse och funktionärer för 1928) har utgjorts
av statsrådet Carl Meurling, ordförande, samt hrr John
Björk, Axel Ekwall, Lennart Hellstedt, John Olsson, Carl
Schmidt och Paul Wretlind.

2. Avdelningens valkommitté för år 1927 har utgjorts
av herrar Gustaf Dahlberg, ordf., Sven V. Eriksson, Erland
Hedström, P. G. Hörnell och H. N. Pallin. Enligt uppgift
av kommitténs ordförande har kommittén under år 1927
bl. a. behandlat frågor rörande generalplan för vägar och
dessas klassificering m. m., vilket arbete närmast handhafts
av kommitténs ordförande, allmänna bestämmelser för
vägbyggnader, kontraktsbestämmelser för vägentreprenader
samt trafiksäkerheten på vägar och gator.

3. ’Svenska teknologföreningens representanter i
direktionen för svenska väginstitutet hava varit de av
avdelningens styrelse utsedda, herrar Erland Hedström och H.
N. Pallin.

4. Till avdelningens representant vid Nordisk
byggnadsdag i juni 1927 har styrelsen utsett professor Henrik
Kreüger.

5. Sedan ledamöterna i den i februari 1926 av styrelsen
tillsatta kommittén för avgivande av yttrande m. m. rörande
förslag till lag om delning av jord på landet, herrar Torulf,
Berger och Gellerstedt, genom skrivelse av den 31 januari

1927 lämnat en redogörelse för kommitténs åtgöranden, har
styrelsen anmodat kommittén att även under åren 1927 och

1928 följa utvecklingen av de frågor, som kommittén
behandlat.

6. Till föreningens representant vid det sammanträde,
som International Federation for Housing and Town
Flanning höll i Luxemburg den 4 juli 1927 har
föreningsstyrelsen — efter samråd med styrelserna för avdelningarna för
Husbyggnadskonst och Väg- och vattenbyggnadskonst —
utsett kapten Hans Elliot.

7. Att representera avdelningen vid granskning av
förslag till förordning angående explosiva varor samt
upprättande av förslag till föreningens yttrande i ärendet har
styrelsen utsett kapten Agne Sandberg. Yttrandet har
under året expedierats.

8. Till avdelningens representant vid tekniska
föreningens i Hälsingborg 25-årsjubileum i oktober 1927 har
utsetts hamndirektör Gustaf Edlund, Malmö.

9. På förslag av avdelningens styrelse har
föreningsstyrelsen till föreningens representant vid 100-àrsjubileet av
The Incorporation by Royal Charter of The Institution of
Civil Engineers i juni 1928 utsett överingenjör Hugo von
Heidenstam, London.

10. För att upprätta förslag till skrivelse från
avdelningen till kungl, maj:t rörande vattenrättsdomarnes
utlåtande av december 1925 i vad detta rör
vattenrättsingenjörernas ställning och vattendomstolarnas organisation i
övrigt har avdelningen tillsatt en kommitté, bestående av
herrar Axel Ekwall, ordförande, Mauritz Serrander, Ragnar
Lindqvist, Gösta Richert och Richard Smedberg.
Kommittén torde komma att avgiva sitt förslag i början av år 1928.

11. I enlighet med ett av styrelsen upprättat förslag
till skrivelse har avdelningen genom föreningsstyrelsen hos
kungl, maj:t gjort framställning om att erforderliga medel
måtte ställas till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
förfogande för att fördelas mellan därtill lämpliga institutioner
för utförande av undersökningar och forskningsarbeten för

betongteknikens vidare utveckling och att väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen måtte bemyndigas att, då resultatet av
dessa undersökningar föreligga, tillsammans med de övriga
ämbetsverken låta företaga en revision av statens nu
gällande cement- och betongbestämmelser.

12. För uppgörande av förslag till yttrande över det av
cheferna för generalstaben, fortifikationen och Väg- och
vattenbyggnadskåren den 23 september 1927 avgivna
förslaget till väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation har
styrelsen med sig adjungerat herrar Sven Bergelmer,
Lennart Hellstedt, Carl Kleman, Lars Lawski, Ragnar
Lind-o.vist, Einar Nordendahl och Sal. Vinberg. Sedan den
sålunda förstärkta styrelsen upprättat förslag till yttrande,
har avdelningen till föreningsstyrelsen avgivit förslag till
skrivelse från föreningen till Konungen. Med särskild
skrivelse har sedermera föreningens styrelse till Konungen
ingivit avdelningens förslagskrivelse.

13. För att förbereda och upprätta förslag till yttrande
över det betänkande och förslag angående ändrad
organisation av väg- och vattenbyggnadsväsendet, som av inom
kommunikationsdepartementet tillkallade sakkunniga avgivits
den 26 oktober 1927, har inom avdelningen en kommitté
tillsatts, bestående av herrar Carl Insulander, ordförande, Carl
Gyllenberg, Einar Nordendahl, Thure Widefeldt och Paul
Wretlind.

Sedan kommittén avgivit sitt förslag, har avdelningen
föreslagit föreningens styrelse att till Konungen ingiva en
skrivelse i enlighet med detta förslag. Föreningsstyrelsen har
sedermera avlåtit en skrivelse i överensstämmelse därmed.

14. Avdelningens styrelse har därjämte besvarat vissa
förfrågningar angående föreningens allmänna bestämmelser
rörande entreprenader inom väg- och vattenbyggnadsfacket.

B.

Av tidigare tillsatta kommittéer, i vilka avdelningen eller
dess styrelse insatt representanter, har kommittén för
avgivande av förslag till utlåtande beträffande inom
socialstyrelsen utarbetat förslag till kungl, förordning angående
anordnandet och begagnandet av hissar i boningshus m. m.
(192-6, representant: civilingenjör Lennart Hellstedt) under
år 1927 avslutat sitt uppdrag och till föreningen avgivit
förslag till utlåtande.

C.

De kommittéer, vilka avdelningen tillsatt eller i vilka
avdelningen eller dess styrelse insatt representanter och
vilkas arbete vid årets slut icke fullbordats, äro följande:

1. Kommittén för revidering av föreningens handbok nr
II rörande taxor för ingenjörsarbeten (1923, herrar Carl J.
Insulander, ordförande, Gottfried Berg, Axel Ekwall, Ernst
Nilsson och Helge Torulf). Arbetet inom kommittén pågår
och kommitténs uppdrag förväntas bliva slutfört i början
av år 1928.

2. Kommittén för utredning av frågan om kompetens
för mätningsman i stad (1924, stadsingenjör Aug. Påhlman
i samarbete med vissa förslagsställare). Kommittén har
enligt uppgift med största intresse följt det försök till en
praktisk lösning av problemet, som en vid
stadsingenjörs-kontoret i Stockholm anordnad mätningsmannakurs för
civilingenjörer utgör, och har ställt i utsikt en rapport i
frågan under år 1928, så snart denna kurs avslutats.

3. Delegationen för avgivande av utlåtande över av
kommittén för standardisering av husbyggnadsmaterial
upprättat förslag till standard för svenska byggnadsbeslag
(1926, representant major Ernst Lindh med civilingenjör
Harald O:son Herrström som suppleant). Arbetet inom
kommittén pågår och väntas bliva slutfört i början av år
1928.

4. Ovannämnda under år 1926 tillsatta kommitté för
avgivande av yttrande m. m. rörande förslag till lag om
delning av jord på landet, i den omfattning, som styrelsens
förnyade uppdrag avser.

5. Ovannämnda under år 1927 tillsatta kommitté för
upprättande av förslag till skrivelse angående
vattendomstolarnas organisation.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:09:55 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1928v/0029.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free