- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1928. Väg- och vattenbyggnadskonst /
28

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

•28

TEKNISK TIDSKRIFT

25 febr. 1928

Ahlsellska fonden.

Ahlsellska fondens resestipendium för år 1927 har pä
förslag av avdelningens styrelse tilldelats civilingenjören Johan
Robert Alexander Södergren för att i Tyskland studera
väg-och brobyggnader.

Ledamöter.

Avdelningens ledamotsantal uppgår vid årsskiftet till 589.
Under året hava invalts 28 nya medlemmar.

Enligt vad som är känt, hava under året följande
ledamöter avlidit: civilingenjör Rolf A. C. Moberg, f. d.
överingenjör Otto L. Fröman, ingenjör J. A. Hjalmar Arwin.

Styrelse och tjänstemän under år 1927.

Avdelningens styrelse har under året utgjorts av:
professor W. Fellenius, ordförande, kapten Mauritz Serrander,
vice ordförande, civilingenjör Gösta Richert, sekreterare,
civilingenjör Walo Finné, major Ernst Nilsson, byråchef P.
Axel Valsinger, civilingenjör Thure Widefeldt; redaktör för
Teknisk tidskrifts avdelning för Väg- och
vattenbyggnadskonst har varit civilingenjör Walo Finné.

Klubbmästare hava varit civilingenjör Erik Hellström
under tiden 1 januari—28 mars och civilingenjör Erie O.
Back under tiden 28 mars—31 december.

Avdelningens representant i föreningens styrelse har
varit civilingenjör A. Björkman och suppleant för honom
professor W. Fellenius.

Till styrelse och tjänstemän för år 1928 utsågos den 15
november 1927: ordförande: kapten Mauritz Serrander; vice
ordförande: professor Henrik Kreüger; sekreterare:
civilingenjör Gösta Richert; övriga styrelseledamöter: kapten
Ragnar Brink, civilingenjör Gustaf Dahllöf, byråchefen P.
Axel Valsinger, civilingenjör Thure Widefeldt.

Redaktör för Teknisk tidskrifts avdelning för Väg- och
vattenbyggnadskonst: civilingenjör Walo Finné.

Ceremonimästare: civilingenjör Paul Wretlind, och
klubbmästare: civilingenjör Erie. O. Back.

Till avdelningens representant i föreningens styrelse
under år 1928 utsågs samtidigt professor W. Fellenius och
till suppleant för honom kapten Mauritz Serrander.

Stockholm den 31 december 1927. Gösta Richert.

NOTISER

Svenska teknologföreningens avdelning för Väg- och
vattenbyggnadskonst höll den 23 januari ordinarie
sammanträde i föreningens lokal under ordförandeskap av kapten
Mauritz Sehrander.

Efter justering av protokollet från föregående
sammanträde erinrade ordföranden om de förluster, som avdelningen
lidit genom ingenjörerna Hjalmar Arwins och Uno von
Proschwitz, frånfällen, den förre den 19 december 1927 och
den senare den 13 januari 1928, samt lyste frid över deras
minne.

Därefter invaldes i avdelningen ingenjör Arved Arvedson,
Kramfors, direktör R. Bilde och civilingenjören löjtnant
N. Åke R. von Malmborg, Stockholm, ingenjör Morrough
0’brien, f. n. i Stockholm, samt lantbruksingenjör C. H.
Wallér, Vänersborg.

Ordföranden meddelade, att till avdelningens styrelse
tidigare under dagen från avdelningens år 1926 tillsatta
kommitté för avgivande av yttrande m. m. rörande förslag
till lag om delning av jord på landet inkommit en
hemställan om att avdelningens styrelse skulle föreslå
föreningsstyrelsen att till Konungen ingiva en skrivelse i enlighet
med ett av kommittén uppgjort förslag. I förslaget
hemställes, "att k. majt:t täcktes i proposition till årets
riksdag förelägga riksdagen förslag till sådan ändring av § 5
av 19 kap. jorddelningslagen, att behörighet för annan
person än lantmätare att förrätta avstyckningar på landet
bleve, därest han ägde behörighet såsom mätningsman i
stad, utsträckt till att avse jämväl avstyckningar inom
område, för vilket finnes av Konungens befallningshavande
godkänd plan, varom i § 1 av 19 kap. jorddelningslagen

stadgas." Avdelningen bemyndigade styrelsen att efter
närmare granskning av skrivelseförslaget göra den
framställning till föreningsstyrelsen, som avdelningens styrelse
kunde finna påkallad.

Härefter meddelade ordföranden, att fackredaktöreh för
Teknisk tidskrifts avdelning för Väg- och
vattenbyggnadskonst, civilingenjör Walo Finné, på grund av utrikes
tjänsteresa hos styrelsen anhållit om tjänstledighet
tillsvidare från redaktörskapet, samt att styrelsen beviljat
denna anhållan och samtidigt uppdragit åt sekreteraren att
under ingenjör Finnés frånvaro samråda med
huvudredaktören om skötseln av tidskriftens fackavdelning för
Väg-och vattenbyggnadskonst. Styrelsens åtgärd godkändes.

Sedan ordföranden erinrat om att någon vägkommitté
icke tillsatts för år 1928, beslöt avdelningen att tillsvidare
icke tillsätta någon vägkommitté. Efter hand som
vägfrågor uppkomme inom avdelningen skulle i stället, då
behov av särskild beredning förelåge, speciella, för varje
särskilt fall lämpade kommittéer med begränsat uppdrag
tillsättas.

En av sekreteraren upprättad och av styrelsen godkänd
berättelse över avdelningens verksamhet under år 1927
lades till handlingarna. (Berättelsen återgives på annat
ställe i detta häfte.)

Härefter höll först civilingenjör Hans J. Krogh och
därefter major Ernst Lindh föredrag över ämnet
"Entreprenadväsendet, titveckling och önskemål". Sedan ordföranden
framfört avdelningens tack till de båda föredragshållarna
för deras synnerligen intresseväckande och med stort bifall
mottagna föredrag, följde en mycket livlig diskussion, vari
deltogo herrar Wretlind, N. Fröman, Th. Blomqvist, H.
Kreuger, Hellstedt, Lübeck, Fogelmarck, Fellenius,
Nordendahl, Samsioe, Krogh, K. A. Fröman och Spärr.
(Föredragen återgivas in extenso å annan plats i detta
häfte, referat av diskussionen torde komma att publiceras
i ett senare nummer av tidskriften.) Efter diskussionens
slut erhöll styrelsen i uppdrag dels att snarast möjligt
tillsätta en kommitté för att uppgöra förslag till nya
bestämmelser för vägentreprenader, dels att på lämpligt sätt till
behandling upptaga frågan om entreprenadsystemet i
allmänhet i syfte att klargöra dess betydelse och skapa
underlag för ett normalförhållande mellan byggherren, den
konsulterande ingenjören och entreprenören.

Härefter följde gemensam supé och samkväm, varunder
ceremonimästaren, civilingenjör Paul Wretlind, "för
vinnande av teknologie doktorsgrad" med för honom
karakteristisk slagfärdighet sökte försvara en avhandling över
ämnet "Tekniskt ceremoniväsen i vår tid". Såsom
fakultetsopponent uppträdde professor Henrik Kreüger, såsom andre
opponent civilingenjör Lennart Hellstedt och såsom tredje
opponent kapten Sten Edholm, varjämte vattenrättsingenjör
Richard Smedberg deltog såsom extra opponent. Sällan
torde väl en spirituellare och elegantare fäktning ha
bevittnats i föreningens lokal. Såväl respondentens visserligen
till endast en "disposition" begränsade avhandling som
opponenternas bokstavligen tillintetgörande trumeld
belönades även med omisskännliga bifallsyttringar från de
tacksamma och ovanligt talrikt församlade kamraterna.

G. R—t.

LITTERATUR

Massornas beräkning vid vägbyggnad, av Gunno
Kinnman, är ett litet häfte om 16 sidor. Lindståhls
bokhandel i distr., Stockholm. Tabellerna äro
överskådligt uppställda och anvisningarna för deras begagnande
fullständiga, dock med undantag för tab. I, som angiver
bomberingens area för olika vägbredder utan att det meddelas
vilken bombering som avses. I tabellerna har hänsyn icke
tagits till terrassering med jordlåda, som blir allt vanligare.
Tyvärr har tiden ridit förbi författaren, som ej räknat med
de vägbredder, som innefattas i väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens nya normalsektion av juli 1927. Häftet betingar
ett pris av 5 kronor.

E. Paul wretlind.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:09:55 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1928v/0030.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free