- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1928. Väg- och vattenbyggnadskonst /
56

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

•56

TEKNISK TIDSKRIFT

25 febr. 1928

i samarbete med den engelska konsulterande
ingenjörsfirman Rendel, Palmer & Tritton i London.

För att i första hand tillgodose det växande kraftbehovet
i Perakstatens gruvdistrikt, världens viktigaste centrum för
tennutvinning, bildades sommaren 1926 ett engelskt
kraftbolag, The Perak River Hydro-Electric Power Company Ltd.
Arbetena, som utföras under den numera upphävda s. k.
Trades Facilities Act, startades i början av föregående år
och omfatta ett vattenkraftverk om 27 000 kW vid Chenderoh
i Perakfloden och en ångkraftstation om 18 000 kW jämte
ett vitt utgrenat transmissionsnät med understationer.
Kostnaderna för hela företaget komma att uppgå till c:a 50
millioner kronor.

Den årliga nederbörden i Perak är mer än 4 gånger så
stor som i Sverige. Vattenföringen i Perakfloden är
synnerligen ojämn och varierar mellan 75 m3/s vid normalt
lågvatten och ända upp till 8 000 m3/s, dvs. 4 gånger
Indalsälvens största kända vattenföring. Detta senare vattenflöde
inträffade år 1926, varvid floden steg 15 m över
lågvattenståndet och stora delar av det kringliggande landet och
städerna sattes under vatten.

Vid vattenkraftanläggningarnas projekterande har
givetvis särskild hänsyn måst tagas till dessa säregna
förhållanden. Omfattande laboratorieförsök ha ävenledes utförts
för att konstatera, huru strömningsförhållandena nedanför
dammen under olika förhållanden komma att ställa sig och
huru dammen och bottenförstärkningen i floden nedom
densamma med hänsyn härtill lämpligen böra utbildas.

Talaren redogjorde för de omfattande
grundundersökningar vid dammläget, som föregått konstruktionsarbetet
här hemma, och demonstrerade anläggningens huvuddelar
och de speciella konstruktionsprinciper, som lagts till grund
för den här utbildade Ambursendammen, samt påvisade,
huru man vid konstruktionernas utarbetande särskilt
strävat efter att åstadkomma en tät betong samt att genom
dammkroppens uppdelande i ett stort antal element undvika
gjutfogar och krympspänningar och samtidigt ernå enklast
möjliga utförande på arbetsplatsen. Ensamt för
vattenkraftanläggningen åtgår en betongmassa om 100 000 m3 och
armeringsjärn om sammanlagt 4 500 ton. Särskilt
besvärligt var röjningsarbetet i den täta djungeln för att göra
arbetsplatsen åtkomlig från de tillgängliga trafiklederna
och för att skapa utrymme för arbetarbostäder,
makadamkrossar, betongblandningsmaskiner, laboratorier och andra
för bygget erforderliga anordningar. Synnerligen
omfattande åtgärder ha vidtagits för att förekomma sjukdomar,
speciellt malaria, och tack vare dessa åtgärder är
hälsotillståndet på arbetsplatsen synnerligen gott.

Arbetarestammen enbart vid vattenkraftverket uppgår
till 3 à 4 000 infödingar, malajer, kineser och indier, för
vilka särskilda bostäder fått uppföras. Det talrika högre
arbetsbefälet utgöres dock av europeer. Det är ett helt litet
samhälle, som vuxit upp vid floden mitt i djungeln, och som
på sedvanligt sätt försetts med tennisplan, biograf etc.
Arbetena hava hittills fortskridit gynnsamt.

Den lokala arbetskraften är visserligen ganska billig,
men föredragshållaren menade för sin del, att ju billigare
arbetskraften är, desto högre får man ofta räkna
byggnadskostnaderna. Detta paradoxala förhållande beror på att
den billiga arbetskraften vanligen är långt avlägsen från
de stora kommunikationslederna och dessutom relativt
mindervärdig. Arbetsplatsens svårtillgänglighet medför
höga transportkostnader för byggnadsmaterial och
maskineri och dessutom en dyrbar organisation. De allmänna
omkostnaderna bliva sålunda oproportionellt höga, varjämte
klimatets inverkan på arbetsprestationen och arbetstakten
naturligtvis också verka fördyrande.

Arbetena ha uppdelats på flera större entreprenader, och
cirka 40 kontrakt ha avslutats med olika leverantörer. Den
största entreprenaden omfattar de vatten tekniska arbetena
för vattenkraftverket, vilka utföras av den engelska
entreprenörfirman Topham, Jones & Railton, Ltd. För
arbetenas kontroll finnes på platsen en stab av svenska och
engelska ingenjörer under ledning av ingenjör Carl Thulin.
Bland ingenjör Thulins medhjälpare nämndes de svenska
ingenjörerna Titus Westborg, Hans Nilsson och Otto
Dahloren.

Talaren meddelade slutligen, att de konsulterande
ingenjörerna här ha ett betydligt mera omfattande arbete än vad
fallet är vid liknande företag i Sverige, i det att byggherren
på dem överlåter en stor del av arbetets administration.
På grund av det stora avståndet från Stockholm och
London till arbetsplatsen måste givetvis stor förtänksamhet
iakttagas vid arbetets planering och under
konstruktionsarbetets fortskridande för att förebygga eljest lätt
inträffande förseningar och missuppfattningar. Hittills har
emellertid allt gått väl i lås, och man har anledning hoppas,
att arbetena skola kunna lyckligt slutföras inom två år.

Det synnerligen intressanta och väl illustrerade
föredraget mottogs med livligt bifall.

G. R—t.

LITTERATUR

Bemessungstafeln für Eisenbetonkonstruktionen, av Paul
Göldel, Julius Springers förlag, Berlin, 1927.

Boken består, såsom titeln angiver, huvudsakligen av
tabeller för beräkning av de vanliga armerade
konstruktionselementen, nämligen enkelt böjda balkar (enkel- och
dubbelarmering), T-balkar och tryckta strävor. Tabellerna
äro utförliga och åtföljas av en kortare bruksanvisning
Då de hava utarbetats med särskild hänsyn till högvärdiga
materialier, är den lägsta förekommande järnspänningen
1 000 kg/cm2. För svenska förhållanden skulle emellertid
boken vunnit i värde, om även lägre tillåtna påkänningar
medtagits inom samma ram. P. W. W.

Das Fassungsvermögen von Rohrbrunnen und seine
Bedeutung für die Grundwasserabsenkung, insbesondere für
grössere Absenkungstiefen, av Willy Sichardt. 89 sid. med
40 fig. Berlin, Julius Springer, 192i8. Pris hft. M. 7: 50.

Föreliggande arbete lämnar en överskådlig
sammanfattning av de matematiska hjälpmedel, som stå ingenjören
till buds vid beräkning av rörbrunnar och rörbrunnskomplex
för sänkning av grundvattenytan vid grundläggningsarbeten.

Med stöd av observationer vid ett antal utförda
grundvattensänkningar i Tyskland och Holland uppställer
författaren därjämte en ny lag, i„= —1 — > angivande maximi-

15 \ß

lutningen i0 hos en fri grundvattenyta och därmed också
gränshastigheten hos en fri grundvattenström, då grundens
genomsläpplighetstal är fc. Denna lag är av utomordentligt
intresse, emedan den anger gränserna för giltighetsområdet
hos hittills tillgängliga formler för lösning av vid
grundvattensänkning uppträdande problem. För att visa lagens
användbarhet och betydelse upptar författaren till
behandling ett exempel, som tidigare utförligt behandlats i W.
Kyrieleis’ utmärkta arbete "Grundwasserabsenkung bei
Fundierungsarbeiten" år 1913. I bokens senare del
beräknas det minsta inbördes avstånd, som kan användas mellan
rörbrunnarna i ett brunnskomplex, för att gränshastigheten
invid brunnsmanteln skall kunna uppnås och brunnen
sålunda arbeta med sin bästa verkningsgrad.

Gränshastigheten enligt den ovannämnda formeln

}• _—– överstiger avsevärt den hastighet, intill vilken

15 \Jk

Darcys lag enligt Piefke m. fi. kan_ anses gälla. Hittills
använda formler för beräkning av grundvattenytans form
vid brunnsanläggningar kunna sammanfattas i den av
Forchheimer på grundval av Darcys lag uppställda
allmänna lagen fe2) _). d-fe") — o, där e =
grundvatten-às8 b y*

ytans stignivå. Att i dessa formler räkna med den mot i0
svarande gränshastigheten är därför icke alldeles riktigt.
Även kan invändas, att de observationer, som ligga till
grund för uppställandet av den nya lagen äro väl fåtaliga.

I ’Sichardt’s arbete har man emellertid erhållit en metod
att i praktiska fall med tillräcklig skärpa beräkna
storheter, som hittills vid grundvattensänkningsarbeten endast
gissningsvis kunnat bestämmas. Boken torde därför kunna
påräkna stort intresse bland dem, som syssla med dylika
problem. V. Jansa.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:09:55 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1928v/0058.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free