- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1928. Väg- och vattenbyggnadskonst /
160

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

160

TEKNISK TID SKRIFT

28 juli 1928

annat håll, hellre än att bekosta en mera vittgående
bakteriologisk rening av det större samhällets
kloakvatten.

Liknande är förhållandet, då vattnet vid en badplats
är utsatt för risken av förorening genom kloakvatten.
Att fordra, att kloakvattnet vid utsläppandet i
recipienten skall vara bakteriologiskt renare än recipientens eget
vatten, vore tydligen att gå för långt. Sådana fall kunna
dock förekomma — t. e. vid större badplatser på öppna
havsstranden — då vattnet är så rent och badplatsen
överhuvudtaget så värdefull, att praktiskt taget
fullständig desinfektion av det inom ett visst avstånd från
badplatsen utsläppta kloakvattnet kan vara på sin plats.
I andra fall åter, då kloakvattenavrinningen är stor och
badplatsen av mindre betydelse, kan det inträffa, att
kostnaden för en så fullständig rening av kloakvattnet
icke skulle stå i rimligt förhållande till de därmed vunna
fördelarna, och att det därför är ändamålsenligare att
flytta eller slopa badplatsen, eller, om detta icke låter sig
göra, i erforderlig utsträckning sterilisera själva
badvattnet.

Erforderlig utspädning.

Betydelsen av kloakvattnets utspädning med rent
vatten såsom ett naturligt och enkelt medel för
kloakvattnets oskadliggörande har i det föregående upprepade
gånger berörts. För att emellertid detta värdefulla
hjälpmedel icke skall missbrukas och recipienten ansträngas
över gränsen för sin självrenande förmåga, är det av vikt
att söka fastställa den för ändamålet under olika
förhållanden erforderliga utspädningen.

För möjliggörande av en jämförelse mellan uppgifter,
som avse spillvatten av olika koncentration, t. e.
europeiska och amerikanska, är det lämpligare att uttrycka
den erforderliga utspädningen i "liter per sekund per
1 000 invånare" än i "antal gånger". Då vidare största
spillvattenavrinningen under dygnet har en varaktighet
av flera timmar, bör utspädningen — åtminstone då fråga
är om utspädning i ett vattendrag — hänföras till största
timavrinningen, icke till största dygnsavrinningen.1

Eftersom, då spillvattnet är vad man plägar kalla
"koncentrerat", största timavrinningen kan anses utgöra 2,5 1/s
per 1 000 inv., beräknas en 40-faldig utspädning av
koncentrerat spillvatten motsvara en utspädande
vattenmängd av 100 1/s per 1 000 invånare.

I England är uppfattningen ifråga om kloakvattnets
erforderliga utspädning anmärkningsvärt sträng, möjligen
beroende därpå att de i förhållande till folkmängden
obetydliga vattendragen voro starkt överbelastade och deras
självreningsförmåga följaktligen starkt nedsatt, redan
innan de konstgjorda reningsförfarandena hunnit sådan
utveckling, att de kunde ersätta den naturliga
utspädningen. Sålunda, har Royal Commission ön Sewage
Disposal i sin VIII. rapport2 på teoretiska grunder
beräknat, att koncentrerat spillvatten, för att kunna
utsläppas i ett rent vattendrag utan annan förbehandling
än grovsilning, bör utspädas till 250 ggr sin egen volym.
Detta motsvarar en beräknad utspädning av icke mindre
än 625 1/s per 1 000 invånare!

I Förenta Staterna, där den naturliga utspädningen
mera än annorstädes utvecklats till en rationell metod
för rening av kloakvatten, och där vattendrag i olika
grader av renhet resp. förorening erbjuda ett värdefullt

1 Jfr A. Schmidtmann, K. Thumm och C. Reichle, "Beseitigung
der Abwässer und ihres Schlammes" i "Wasser und Abwasser",
Leipzig 1911, sid. 202.

2 Eighth Report of the Commissioners appointed to inquire and

report what methods of Treating and Disposing of Sewage may

properly be adopted, London 1913.

material för studier av förhållandena sådana de te sig i
verkligheten, har man kommit till väsentligt lägre
siffror. Bland mångfalden av föreliggande uppgifter synes
den undersökning, som staten Massachusetts’ centrala
hälsovårdsmyndighet verkställt i ett stort antal
vattendrag, större och mindre, för utrönande av deras förmåga
att oskadliggöra kloakvatten, kunna anses som
normgivande. Undersökningen har givit vid handen, att vid
utsläppande av endast grovsilat och skummat, dvs.
praktiskt taget obehandlat spillvatten i ett vattendrag
permanent förorening uppkommer i de flesta fall, då
recipientens vattenföring understiger 100 1/s per 1 000 inom
spillvattnets avrinningsområde bosatta personer, men att
vattendraget i regel förmår vidmakthålla sin naturliga
självrenande förmåga, då vattenföringen överstiger 200
IjS per 1 000 invånare.1

Under det att den erforderliga utspädningen av
obehandlat spillvaten omnämnes tämligen utförligt i
facklitteraturen, förekomma däremot uppgifter om den
erforderliga utspädningen av avslammat spillvatten mera
sparsamt.

En viss ledning lämnar en uppgift av Bredtschneider

och Thumm2, att spillvatten, som undergått
slamavskilj-ning och användes för ängsbevattning, enligt engelsk
erfarenhet fordrar 1/4 à 1/3 så stor bevattningsareal som
obehandlat spillvatten. Häremot skulle sålunda svara en
erforderlig utspädning av 50 à 70 1/s per 1 000 inv.

Schmidtmann, Thumm och Reichle3 uppgiva såsom en
hållpunkt vid bedömandet av den erforderliga
utspädningens storlek, att en 30-faldig utspädning — således
enligt beräkning motsvarande 75 1/s per 1 000 inv. —
möjligen kan vara tillräcklig, om recipientens vatten är
fullt rent, men då detta i regel icke är fallet, torde
vanligen minst en 50- à 60-faldig utspädning vara
erforderlig — motsvarande en beräknad utspädning av 125 à
150 1/s per 1 000 inv.

Royal Commission ön Sewage Disposal beräknar i sin
ovannämnda VIII. rapport, att koncentrerat spillvatten,
som efter förutgången slamavskiljning utsläppes i ett
rent vattendrag, bör utspädas c:a 100 ggr, vilket är 2/5
av den utspädning, som enligt kommissionens åsikt är
erforderlig för obehandlat spillvatten. Om sistnämnda
utspädning ined stöd av de amerikanska uppgifterna
anslås till 200 1/s per 1 000 inv., såsom ovan skett, skulle
således enligt denna beräkningsgrund för avslammat
spillvatten erfordras en utspädning av 80 1/s per 1 000
invånare.

Hoover och Mc Guire4 hava i Columbus, Ohio, utfört
en serie undersökningar av den utspädning som
erfordras för att olika behandlat spillvatten vid förvaring i
sluten flaska vid 37°C under 9 dygn icke skall träda i
förruttnelse. Av vart och ett av de tre slagen av
spillvatten undersöktes 150 prov. Resultatet blev, att
förruttnelse i intet fall inträdde, då utspädningen uppgick
till nedanstående belopp:

Spillvattnets renhetsgrad ,(g ^f000 fiW.

Obehandlat....................... 170

Avslammat i emscherbrunn........ 83

Fullständigt renat i biologiskt filter 7

1 George W. Fuller, "Sewage Disposal", New York o. London
1912, sid. 241 o. 275, samt George W. Fuller and James R.
McClintock, "Solving Sewage Problems", New York o. London
1926, sid. 90 o. 97.

2 A. Bredtschneider und K. Thumm, "Die Abwasserreinigung
in England", Mitteilungen aus der Kgl. Landesanstalt für
Wasserhygiene zu Berlin-Dahlem, hft. 3, sid. 243.

3 Förut anförda arbete, sid. 202.

* C. B. Hoover and G. D. McGuire, "Dilution Requirements of
Sewage and Sewage Effluents", Engineering News-Record, årg.
S4, nr 16, 15 april 1920.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:09:55 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1928v/0162.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free