- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1929. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1929 FEMTIONIONDE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen HUVUDREDAKTÖR: CARL KLEMAN NORRKÖPING 1929 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 18 ½ - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 44 ½ - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, 1, 2, 3, 4
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii
Författareregister - vii, viii
    Häfte 1. 5 jan. 1929 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Teknisk tidskrift under 1929 - 1
Ordförandeskifte inom teknologföreningen - 1, 2
Internationella samfärdselfrågor efter världskriget, av F. Vilh. Hansen - 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ny svensk flygplanskonstruktion, av Tord Ångström - 7, 8
1928 — ett gott år, av Filip Oberger - 8, 9, 10, 11
Explosionen å M/S Kungsholm - 11, 12
    Notiser - 12
Prenumeration å grannländernas tekniska tidskrifter - 12
American Railway Engineering Assocation, av Fmn. - 12
Reseunderstöd - 12
Sammanträden - 12
    Häfte 2. 12 jan. 1929 - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Standardisering och kultur, av Hans O. Elliot - 13, 14, 15
Tekniskt och kommunalpolitiskt chefskap - 15, 16, 17
Mekanisering och arbetstillgång i Förenta staterna, av C. Reuterskiöld - 17, 18, 19, 20
Den elektriska högfrekvensugnen användning vid framställning av kvalitetsstål, av Friedrich Körber - 20, 21
Vätskors bestrålning med ultravioletta strålar, av A. Salmony - 21, 22
    Notiser - 22
Pristävlingen angående Tegnérsplatsen och Kraftstorg i Lund avgjord - 22
Ingenjörskongressen i Japan 1929 - 22
Ingeniörsvetenskapsakademien - 22
Gåva - 22
    Tekniska föreningar - 22, 23, 24
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 22, 23
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av C. v. S. - 23
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 23, 24
Lapplands tekniska förening, av G. F. - 24
Personalnotiser - 24
Sammanträden - 24
    Häfte 3. 19 jan. 1929 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Vattendomstolarnas organisationsfråga, av Gösta Richert - 25, 26
Järnvägsekonomi och biltrafik, av Lars Akselsson - 26, 27, 28, 29, 30
Teknologföreningen under år 1928, av Fmn. - 30, 31
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 31, 32, 33
    Notiser - 33
Hindersmässan - 33
Anonyma pengar! - 33
    Litteratur - 33, 34
Insänd litteratur - 33
Anmälan: Flygmotorproblemet, av Tord Ångström - 33, 34
Anmälan: Industrial Management, av Olof Kärnekull - 34
    Tekniska föreningar - 34, 35, 36
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 34, 35
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 35, 36
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 36
Sammanträden - 36
    Häfte 4. 26 jan. 1929 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Bristande kvalitetsbestämmelser - 37, 38
Undersökning av sjöflygplans manöverförmåga på vattnet, av George Spaak - 38, 39, 40, 41
Världskraftskonferenser, av F. Vilh. Hansen - 41
Nya typer av emscherbrunnar, av Ragnar Sondén - 41, 42, 43, 44, 45
Svetsning medelst elektrisk ljusbåge i skyddande gashölje, av August Hilpert - 45
    Notiser - 45
Internationell kongress för organisation och arbetsvetenskap - 45
Tekniska museet - 45
    Litteratur - 46
Insänd litteratur - 46
Anmälan: Theori der Reduktionsfähigkeit von Steinkohlenkoks, av A. H. - 46
    Tekniska föreningar - 47, 48
Norrköpings polytekniska förening, av Bw. - 47
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 47, 48
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 48
Ingenjörsklubben i Falun, av Fr. M. - 48
Östergötlands tekniska förening - 48
Sammanträden - 48
    Häfte 5. 2 febr. 1929 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Stockholms generalplan av år 1928 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
    Notiser - 87
Provföreläsningarna i flygteknik - 87
10 % besparing - 87
    Litteratur - 87
Anmälan: Tage der Technik, av Torsten Althin - 87
    Tekniska föreningar - 87, 88
Norrköpings polytekniska förening, av Bw. - 87, 88
Personalnotiser - 88
Sammanträden - 88
    Häfte 6. 9 febr. 1929 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Ros och ris av 1928 års generalplan för Stockholm, av Gustav Welin, Sal. Vinberg, A. Granholm, Ragnar Östberg, Nils Gellerstedt, E. Paul Wretlind, Tage William-Olsson, Albert Lilienberg, Anna Lindhagen, P. G. Hörnell, David Dahl, Otto Linton, Carl Lindhagen, Wilhelm Klemming, Wollmar Fellenius, Gustaf Dahlberg - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
    Tekniska föreningar - 103, 104
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 103, 104
Personalnotiser - 104
Sammanträden - 104
    Häfte 7. 16 febr. 1929 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
5 000 000 volt — konstgjorda alfastrålar? av W. K. Castleton - 105, 106, 107, 108
Tekniska läroverket i Härnösand - 109, 110, 111
Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma, av Fmn. - 111
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 112, 113
De tekniska mellanskolornas problem, av Henning Billstrand - 113, 114
    Notiser - 114, 115
En ny sorts deglar för laboratorier - 114
Sveriges järnhantering - 114, 115
Reseberättelse - 115
    Litteratur - 115, 116
Anmälan: Uppfinningarnas bok, av H. Folke Sandelin - 115
Anmälan: Vingarnas hjältar - 116
Anmälan: Brennstoff und Verbrennung, av A. H. - 116
Personalnotiser - 116
Sammanträden - 116
    Häfte 8. 23 febr. 1929 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Tekniken inför 1929 års riksdag, av H. B—d. - 117, 118, 119, 120, 121
Teknologernas byggnadsfråga - 121, 122, 123
Markedsbrev fra New York, av E. C. Melby - 123, 124, 125, 126
    Litteratur - 126, 127
Anmälan: Bröderna Wright och flygproblemets lösning, av H—ll. - 126
Anmälan: Finn Malmgren. Hans liv och arbete - 126
Anmälan: The Cleaning of coal, av A. H. - 126, 127
    Tekniska föreningar - 127, 128
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 127
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 127, 128
Sammanträden - 128
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma den 21 och 22 mars 1929 - 128
    Häfte 9. 2 mars 1929 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Varvsmiljö och högskolemiljö, av C. K. - 129, 130
Till frågan om en ingenjörernas hederskodex, av A. F. Enström - 130, 131, 132
Vägväsendets omorganisation, av H. B—d. - 132, 133, 134
Gude Langenberg † - 134
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 134, 135, 136
    Notiser - 136, 137
Tolvte svenska mässan i Göteborg - 136
Lyonmässan - 136
Svenska flottledsförbundet - 136, 137
    Tekniska föreningar - 137, 138, 139
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 137, 138
Tekniska föreningen i Gefle, av Hgn. - 138
Tekniska föreningen i Upsala - 138, 139
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 139
Personalnotiser - 139, 140
Sammanträden - 140
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma den 21 och 22 mars 1929 - 140
    Häfte 10. 9 mars 1929 - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Stadsrenhållningens senare utveckling, av Karl Tingsten - 141, 142, 143
Ingenjörernas anställningsavtal, av Karl A. Wessblad - 144, 145, 146, 147
En dieselmotor för kolpulver - 147, 148
Redovisning över Peter Klason insamlingen - 148, 149
    Notiser - 149
Elfte allmänna svenska kemistmötet - 149
Hantverksinstitutets kurser för elektriker - 149
Stockholmsutställningen 1930 - 149
Gas und Wasser - 149
    Litteratur - 149, 150
Anmälan: Svensk industrikalender 1929 - 149
Anmälan: Leitfaden der Kurvenlehre - 149
Anmälan: Vom Werden der naturwissenschaftlichen Probleme, av E. Hubendick - 149, 150
Anmälan: Minnesskrift, av H—ll. - 150
Kataloger - 150
    Tekniska föreningar - 150, 151
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 150, 151
Västerbergskalgens ingenjörsklubb, av R. L. - 151
Sammanträden - 151, 152
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma den 21 och 22 mars 1929 - 152
    Häfte 11. 16 mars 1929 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Något om periodiciteter i nederbörd och vattenföring, av Axel F. Enström - 153, 154
Tekniska museet och den tekniska undervisningen, av Torsten Althin - 154, 155, 156
Tord Magnuson †, av L. Y. - 157, 158
Hjalmar Heimbürger †, av K. E. Skärblom - 158, 159
Lorenzen’s gasturbin - 159, 160
De tekniska mellanskolornas problem, av Max Grenander - 160, 161
    Litteratur - 161, 162
Insänd litteratur - 161
Anmälan: Räkenskaper för industri, av H. R. Schultz - 161, 162
Anmälan: Trådlös bildtelegrafering, av H. Sy. - 162
Anmälan: Skattelagarna - 162
    Tekniska föreningar - 162, 163
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 162, 163
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 163
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 163
Sammanträden - 164
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma den 21 och 22 mars 1929 - 164
    Häfte 12. 23 mars 1929 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Konstindustriutställningen i Stockholm 1930 - 165, 171, 172, 173
De tyngre nonferrometallerna, av Vilhelm Christiansen - 166, 167, 168, 169, 170, 171
Nordiska ingenjörsmötet i Köpenhamn 28—31 aug. 1929, av Fmn. - 173
    Notiser - 173, 174
Ingenjörsvetenskapsakademien och Kemistsamfundet - 173
Guldet i havsvattnet - 173, 174
Amerikansk pappersmasselyrik - 174
    Litteratur - 174, 175
Anmälan: Världsmonopolet i glödlampor - 174
Isänd litteratur - 174, 175
Insänt: Varvsmiljö och högskolemiljö, av E. Palm - 175
    Tekniska föreningar - 175, 176
Tekniska samfundet i Göteborg, av Y. S. - 175, 176
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 176
Personalnotiser - 176
Sammanträden - 176
    Häfte 13. 30 mars 1929 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Från årsmötet - 177, 187
Stål kontra andra metaller, speciellt lättmetaller, av Bengt Kjerrman - 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Ångpanneexplosionen vid Värtagasverket i Stockholm - 187, 188
    Notiser - 188
Elfte allmänna svenska kemistmötet - 188
Reseberättelser - 188
Förväxlade figurer - 188
    Litteratur - 188
Insänd litteratur - 188
Anmälan: Byggnads-, väg- och brandtekniska uppsatser, av A. Björkman - 188
Sammanträden - 188
    Häfte 14. 6 april 1929 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Svea älv, Göta älv och Dana älv, av Lennart von Post - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Besluten i Svenska teknologföreningens organisationsfråga, av Fmn. - 198, 199
    Tekniska föreningar - 200
Svenska teknologföreningen. Till ledamöter invaldes, av Fmn. - 200
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 200
Tekniska samfundet i Göteborg - 200
Sammanträden - 200
    Häfte 15. 13 april 1929 - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Privatanställdas pensionering, av B—d. - 201, 202, 203
Kemiskt forskningsinstitut för Polen, av A. H. - 203, 204
Gustaf Valdemar Lundberg †, av G. A: Gm. - 204, 205
Västsvensk stadsbyggnad, av A. Södergren - 205, 206, 207
Tekniska högskolan i Berlin 50 år - 207, 208
Kortslutning av ackumulatorbatterier - 208, 209
Ekonomisk översikt - 209, 210
    Notiser - 210, 211
Den stundande internationella högspänningskongressen - 210, 211
Värmländska bergsmannaföreningen - 211
Elektromagnetlampan - 211
Gåva - 211
Litteratur: Insänd litteratur - 211
Personalnotiser - 212
Sammanträden - 212
    Häfte 16. 20 april 1929 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Stadsavfallet och dess slutliga kvittblivande, av Karl Tingsten - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Fjärde nordiska elektroteknikermötet 13—15 juni 1929, av F. Dn. - 220
Explosionsolyckan vid Värtagasverket i Stockholm, av Emil Spetz - 220, 221
En ny motströms-snabblandare, av F—d. - 221, 222
    Notiser - 222, 223
Polhemspristävlan 1929 - 222
The Iron and Steel Institute firar diamantjubileum - 222, 223
Utställning i Danzig i sommar - 223
Ahlsellska stipendiet - 223
    Litteratur - 223
Anmälan: Stockholms gasverk 1853—1928. Minnesskrift, av T. L. - 223
    Tekniska föreningar - 223, 224
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Teknisk undervisning, av J. H—g. - 223, 224
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 224
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 224
Sammanträden - 224
    Häfte 17. 27 april 1929 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 225, 226, 227
En professorsfråga vid Chalmers tekniska institut - 227, 228
Stål kontra andra metaller, speciellt lättmetaller, av W. Dan. Bergman - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
En opinionsyttring - 234
Bibby-kopplingen - 234, 235, 236
    Tekniska föreningar - 236
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 236
Sammanträden - 236
    Häfte 18. 4 maj 1929 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Skall anbud infordras på konsulterande arbeten? av Holger A. Lundberg - 237, 238
Om duralumin som konstruktionsmaterial för flygbåtar och flottörer, av G. Spaak - 238, 239
Stål kontra andra metaller, speciellt lättmetaller. Diskussion, av J. Leffler, Erik Falk, Arvid Johansson, Johan Morsing, Ivar Olsson, Tord Ångström, B. Kjerrman, J. A. Bonthron, W. Dan. Bergman, Evert Wijkander och Torkel Berglund, referat av Fmn. - 239, 240, 241, 242, 243, 244
Fettsmörjning medelst högtryckssprutor, av A. H. - 244, 245, 246
    Notiser - 246, 247
Installation och doktorspromotion vid Kungl. tekniska högskolan - 246
Disputationer för teknologie doktorsgrad - 246
Är järnvägsdriften dömd att försvinna? - 247
Mässor och utställningar - 247
    Tekniska föreningar - 247, 248
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 247, 248
Personalnotiser - 248
Sammanträden - 248
    Häfte 18 ½. 8 maj 1929 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Några artiklar om planläggning av industribyggnader - 249
Husbyggnader för industriändamål, av Carl Forssell - 249, 250, 251, 252, 253
Fabrikshygien, av A. Rosengren - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
Något om industribelysning och dess anordning, av Ivar Folcker - 259, 260, 261, 262, 263, 264
Några brandskyddssynpunkter på industribyggandet, av R. Götherström - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
Tidsenliga betongväggar, av Tage Bilde - 273, 274, 275, 276, 277
Arbetarhygien, av Gustaf Forsberg - 277, 278, 279, 280
    Häfte 19. 11 maj 1929 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Några spörsmål angående transportanordningar inom industriella verk, av Wilhelm Davidsson - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 289, 290, 291
Teknologernas kårhusbyggnad - 291
    Litteratur - 291, 292
Insänd litteratur - 291
Anmälan: Sveriges elektricitetsverksindustri, av G. B-m. - 291, 292
    Tekniska föreningar - 292
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 292
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 292
Sammanträden - 292
    Häfte 20. 18 maj 1929 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Nyare anordningar för ångekonomiens förbättring vid värme- och kraftanläggningar, av Frithiof H. Stenhagen - 293, 294, 295, 296, 297, 298
Allmän och enskild affärsverksamhet, av H. B—d. - 299, 300
Markedsbrev fra New York, av E. C. Melby - 300, 301, 302
    Litteratur - 303, 304
Insänd litteratur - 303
Anmälan: »A study of Interest Rates», av Johan Åkerman - 303, 304
Insänt: Det svenska skeppsbyggeriets utveckling, av H. G. Hammar - 304
Sammanträden - 304
    Häfte 21. 25 maj 1929 - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Transportanordningar för jämnflytande tillverkning och liknande ändamål, av Ragnar Wahrgren - 305, 306, 307, 308, 309, 310
Nyare anordningar för ångekonomiens förbättring vid värme- och kraftanläggningar (forts.), av Frithiof H. Stenhagen - 311, 312, 313, 314, 315, 316
Tävlan om teknologspex - 316
    Tekniska föreningar - 316
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 316
Personalnotiser - 316
Sammanträden - 316
    Häfte 22. 1 juni 1929 - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Den första teknologie doktorspromotionen, av T. L. - 317, 318
Nyare anordningar för ångekonomiens förbättring vid värme- och kraftanläggningar (forts.), av Frithiof H. Stenhagen - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
En jubileumsskrift, av G. Ell. - 324, 325, 326
Isbrytarfrågor, av Thore Thelander - 326, 327
    Litteratur - 327
Insänd litteratur - 327
Kataloger - 327
Anmälan: Kosmos, av G. Rosenhall - 327
    Tekniska föreningar - 328
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 328
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 328
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 328
Sammanträden - 328
    Häfte 23. 8 juni 1929 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Transportanordningar för stora upplagsplatser, av J. Björklund - 329, 330, 331, 332, 333, 334
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 334, 335, 336
Nordiska ingenjörsmötet i Köpenhamn 28—31 aug. 1929, av Fmn. - 336
Sammanträden - 336
    Häfte 24. 15 juni 1929 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Teknologföreningens medlemmar och SPP - 337, 338
Figge Blidberg † - 338, 339
Johan Albert Leffler †, av A. G. - 339, 340
Transportanordningar för stora upplagsplatser (forts.), av J. Björklund - 341, 342, 343, 344
    Notiser - 344
Tekniska högskolans resestipendier - 344
    Häfte 25. 22 juni 1929 - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Kabelkranar, av Harald Larsson - 345, 346, 347, 348
Ny metod för sterilisering av vatten, av A. Salmony - 348, 349
Efterföljansvärt. Gåva till kamrathjälpen, av Fredrik Forsberg - 350
Litteratur: Kataloger - 350, 351
    Tekniska föreningar - 351, 352
Elektricitetsverksföreningens årsmöte - 351, 352
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 352
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 352
    Häfte 26. 29 juni 1929 - 353, 354, 355, 356, 357a, 357b, 358a, 358b, 359a, 359b, 360a, 360b
Släpskrapor för stora upplagsplatser, av Sven Carlsson - 353, 354, 355, 356, 357a
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 357b, 358a, 358b
    Notiser - 358b
Svenska delegationen till Tokiokongressen - 358b
Ingenjörsjubileum - 358b
Statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildande av lärlingar - 358b
Belönad industriman - 358b
Reseberättelse - 358b
    Tekniska föreningar - 358b, 359a, 359b, 360a
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av C. v. S. - 358b, 359a
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 359a
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 359a, 359b
Tekniska föreningen i Gefle, av Hgn. - 359b
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 359b, 360a
    Litteratur - 360a, 360b
Insänd litteratur - 360a
Anmälan: Richtige Akkorde, av Olof Kärnekull - 360a
Anmälan: Kohlenentladung aus Eisenbahnwagen, av W. D—n. - 360b
Anmälan: Svenskt furuvirkes hållfasthtesegenskaper och deras beroende av fuktighetshalt och volymvikt, av George Spaak - 360b
Personalnotiser - 360b
Rättelse - 360b
Arbetskonflikt vid tryckerierna? - 360b
    Häfte 27. 6 juli 1929 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Höga luftelektriska spänningar - 361, 362, 363, 364
Bidrag till kännedomen om smörjoljors föränderlighet i bilmotorer, av K. Theodor Åsberg - 364, 365, 366
Nickel-krommetoden och rostskyddet, av Erik Hallström - 366, 367
Katalysen som hjälpmedel vid ombildning av kolväten, av Carl Krauch - 367, 368
    Litteratur - 368
Anmälan: Om aktiebok - 368
    Häfte 28. 13 juli 1929 - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Belastning av flygplan, av Bo Carlsson - 369, 370, 371, 372, 373, 374
En magnetisk mikrovåg, av Edgar Wedekind - 375
    Litteratur - 375, 376
Insänd litteratur - 375, 376
Anmälan: Standardverk för konstruktörer inom den finmekaniska industrien, av A. Waldner - 376
    Häfte 29. 20 juli 1929 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
En modern förrådsinredning, av Anton Larsson-Ryhagen - 377, 378, 379, 380
Framställning av kolsyreis, av A. Salmony - 380, 381, 382
Den nya sal-loggen - 382, 383, 384
    Häfte 30. 27 juli 1929 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Den duglige tjänstemannen och arbetet, av Karl Tingsten - 385, 386
Utställningen »Gas und Wasser» Berlin 1929, av Olof Holmquist - 387, 388, 389, 390
Snabbgående kompressorer, av Johannes Stumpf - 390
Framhjulen som drivhjul å automobiler - 390, 391
    Tekniska föreningar - 391, 392
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 391, 392
    Häfte 31. 3 aug. 1929 - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Jordbrukets ekonomiska läge, av A. H. B. - 393, 394, 395
Magasinering av elektrisk överskottsenergi i form av vätgas, av F. Lawaczeck - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Ny metod för sterilisering av vatten, av Ragnar Sondén - 401, 402
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 402, 403, 404
    Notiser - 404
Världskraftkonferensen i Berlin 1930 - 404
Pristävlan om reagens på senapsgaser - 404
Reseberättelse - 404
Personalnotiser - 404
    Häfte 32. 10 aug. 1929 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Förbränningsmotorns hemlighet, av Oskar Kähr - 405, 406, 407
Magasinering av elektrisk överskottsenergi i form av vätgas (forts.), av F. Lawaczeck - 407, 408, 409, 410, 411, 412
    Häfte 33. 17 aug. 1929 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Branden i SLT:s lagerbyggnad vid Herkulesgatan, av G. Chatillon-Winbergh - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
Driftsvetenskapliga studiekursen i Essen, av Nils Josef Olsson - 421, 422, 423, 424
    Litteratur - 424
Anmälan: Das Transportwesen in industriellen Betrieben, av W. D—n. - 424
    Tekniska föreningar - 424
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 424
    Häfte 34. 24 aug. 1929 - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Den polytekniska Læreanstalt 1829—1929 - 425, 426, 427, 428
»Jag har inte fått order», av Karl Tingsten - 429
Svetsning av koppar medelst acetylensyrgaslåga, av August Hilpert - 429, 430
Markedsbrev fra New York, av E. C. Melby - 430, 431, 432
    Litteratur - 432
Insänd litteratur - 432
Anmälan: Den Nationnale Winsten - 432
Sammanträden - 432
    Häfte 35. 31 aug. 1929 - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Våra snälltågs hastighet, av Erik Nothin - 433, 434, 435, 436
Tvåtaktsmotorns renspolningsproblem, av Oskar Kähr - 436, 437
Internationella kongressen för skogsförsöksanstalter, av Ragnar Schlyter - 437, 438, 439
Tidskriftsnyheter i bränsle- och kraftfrågor, av Frithiof Holmgren - 439, 440, 441
Lättmetallen beryllium, av Erik Hallström - 441, 442, 443
Transatlantisk trådlös telegrafi med korta våglängder, av Hans Rukop - 443
    Litteratur - 444
Insänd litteratur - 444
Kataloger - 444
Personalnotiser - 444
    Häfte 36. 7 sept. 1929 - 445
Det nordiska ingenjörsmötet - 445, 446, 447, 448, 449
»Jag har ej haft tid», av Karl Tingsten - 449, 450
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 450, 451, 452
    Notiser - 452
Rystedtska fonden - 452
    Tekniska föreningar - 452
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—g. - 452
Sammanträden - 452
    Häfte 37. 14 sept. 1929 - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Några nyare framsteg inom radiotekniken, av Ernst F. W. Alexanderson - 453, 454
Fastighetstaxering av kraftverk m. m. - 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Sigurd Nauckhoff 50 år - 461
Moderna eldsläckningsanordningar, av A. Salmony - 461, 462, 463
    Notiser - 463
Stor amerikansk mässa för verktygsmaskiner - 463
Resestipendier - 463
Rystedtska fonden - 463
    Tekniska föreningar - 464
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 464
Sammanträden - 464
    Häfte 38. 21 sept. 1929 - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Femtioårsjubileum i Eskilstuna - 465, 473, 474
Nya regler föreslås för motortrafiken, av H. B—d. - 466, 467, 468
Karteller och andra centraliseringssträvanden inom svensk industri, av N. P. Mathiasson - 468, 469, 470, 471, 472, 473
En bergsbok, av Torsten Althin - 474, 475
Utländska tekniker i Sovjet-Ryssland - 475
Magasinering av elektrisk överskottsenergi i form av vätgas, av Axel Danielson - 475, 476
    Notiser - 476
Reseberättelser - 476
Rystedtska fonden - 476
Sammanträden - 476
    Häfte 39. 28 sept. 1929 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Provningsmetoder inom textilindustrien, av Sigurd Köhler - 477, 478, 479, 480
Karteller och andra centraliseringssträvanden inom svensk industri (forts.), av N. P. Mathiasson - 480, 481, 482, 483, 484, 485
Teori för uppmätning av färger, av Wilhelm Ostwald - 485
    Notiser - 485, 486
Precision och automobiltillverkning - 485, 486
Tekniska museets nya magasin - 486
Mästarekurser å Hantverksinstitutet - 486
Reseberättelse - 486
Franska försök med pappersmassa av exotiska trädslag - 486
    Litteratur - 487, 488
Insänd litteratur - 487
Anmälan: Chalmers tekniska instituts matrikel 1829—1929, av Bg. - 487
Anmälan: Theori und Praxis der Rationalizierung, av A. Waldner - 487, 488
Personalnotiser - 488
Sammanträden - 488
    Häfte 40. 5 okt. 1929 - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Automatiska vågar - 489, 490, 491, 492, 493
Den svenska industriens utveckling och ingenjörernas insats däri, av Nils Fredriksson - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 499, 500
Sammanträden - 500
    Häfte 41. 12 okt. 1929 - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Arbetsfredsdelegationens rapport och ingenjörerna, av E. Wijkander - 501, 502
Tennöarna Banka och Billiton, av Axel Wieslander - 503, 504, 505, 506, 507
Förbränningsmotorns hemlighet - 507, 508
    Notiser - 508
Gjuteriteknisk kurs - 508
    Litteratur - 508, 509, 510
Insänd litteratur - 508, 509
Kataloger - 509
Anmälan: Den svenska tändstickstrusten, av Kaima - 509, 510
Anmälan: Lärobok i fotografi, av A. Waldner - 510
    Tekniska föreningar - 510, 511, 512
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 510
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 510, 511
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 511
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 511, 512
Personalnotiser - 512
Sammanträden - 512
    Häfte 42. 19 okt. 1929 - 513
Ingeniørens stilling i teknikens tidsålder, av Edgar Schieldrop - 513, 514, 515
Fysikens plats i modernt liv - 516, 517, 518
A. Verner Carlsson †, av Kristoffer Huldt - 518
Teknologföreningen om motorfordonssakkunniges betänkande - 518, 519, 520, 521
    Notiser - 521, 522
Föreläsningskurs i sociala och industri-ekonomiska ämnen, avsedd för arbetsledande ingenjörer, av Fmn. - 521, 522
Gåva - 522
    Litteratur - 522, 523
Insänd litteratur - 522
Anmälan: The Newcomen Society, av Torsten Althin - 522
Anmälan: Två minnesskrifter, av T. A. - 522, 523
Anmälan: Litteratur från Deutsches Museum, München, av T. A. - 523
    Tekniska föreningar - 523, 524
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 523, 524
Sammanträden - 524
    Häfte 43. 26 okt. 1929 - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Omdaningen av Englands kolhandel, av Bn. - 525, 526, 527
Johannes Lindbeck †, av T. Herlin - 527
Lokomotivet 100 år - 527, 528
Ingenjörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 529, 530, 531, 532
En apparat för automatisk galvanisering, av —n. - 532, 533
Byggnadstekniska undersökningar - 533, 534
    Notiser - 534
Ny räknesticka - 534
Årsavgifterna till Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 534
    Litteratur - 534, 535
Anmälan: Selbstanschluss-technik, av A. Thorelli - 534, 535
Anmälan: Nytt band av Familjeboken - 535
    Tekniska föreningar - 535, 536
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 535, 536
Personalnotiser - 536
Sammanträden - 536
    Häfte 44. 2 nov. 1929 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Fredrik Vilhelm Hansen †, av G. Malm - 537, 546
Svenska flygtekniska undersökningar, av Tord Ångström - 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
    Tekniska föreningar - 546, 547, 548
Svenska teknologföreningens avdelning för Teknisk undervisning, av J. H—g. - 546, 547, 548
Östergötlands tekniska förening - 548
Sammanträden - 548
    Häfte 44 ½. 5 nov. 1929 - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Till Chalmerska institutets 100-årsjubileum, av Sigurd Nauckhoff - 549, 550
Chalmers tekniska instituts uppkomst och utveckling, av T. L. - 551, 552, 553, 554, 555, 556
Teknologföreningen C. S. — ett blad ur Chalmers’ historia, av B. Traneus - 557, 558, 559, 560
Konkurrens och reglerad samverkan, av C. K. - 561, 562
Göteborg och det svenska skeppbyggeriet, av Gustaf Ambjörn - 563, 564
Ur Tekniska museets bildsamling - 565, 566, 567
Ölbryggningskonstens teori och empiri, av Erik Olson - 568, 569, 570
Några erfarenheter från driften av Göteborgs stads reningsanläggningar för avloppsvatten, av T. Ekman - 571, 572, 573, 574, 575
Aga-spisen, av Helmer Hedberg - 576, 577, 578
Klipp ur Rasp - 579
Annonsörsregister - 580
    Häfte 45. 9 nov. 1929 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Den nya svenska precisionshöjdmätaren, av Gabriel Paulin - 581, 582, 583, 584, 585
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 586, 587
John Stjerna †, av G. W:son Cronquist - 587, 588
Tidskriftsnyheter i bränsle- och kraftfrågor under tredje kvartalet 1929, av Frithiof Holmgren - 588, 589, 590
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 590, 591
Tredje internationella kongressen för teknisk mekanik i Stockholm 1930 - 591
    Notiser - 591, 592
Program för svenska teknologföreningens föreläsningskurs i sociala och industri-ekonomiska ämnen - 591, 592
Sammanträden - 592
    Häfte 46. 16 nov. 1929 - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Teknisk stilkonst, av J. Körner - 593, 594
Kemisk ingenjörskonst och kemisk teknologi, av V. Flensburg - 594, 595, 596, 597, 598, 599
Chalmerska institutets jubileum - 599, 600, 601, 602
Tekniska högskolans riksdagspetita - 602
    Notiser - 602, 603
Normalarbetsdagen - 602
Borttagande av koloxid ur gas, av Axel Danielson - 602, 603
Litteratur: Insänd litteratur - 603
Insänt: The Newcomen Society, av John Rhodin - 603, 604
    Tekniska föreningar - 604
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 604
Personalnotiser - 604
Sammanträden - 604
    Häfte 47. 23 nov. 1929 - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Sveriges elektrokemiska industri och dess kraftförsörjning, av Jakob Forssell - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611
Årstabron, av G. P. - 611, 612
Taxor för ingenjörernas arbete - 612, 613
Elektrisk inbrottskontroll för kassavalv, av Hermann Voigt - 613
    Litteratur - 613, 614, 615
Insänd litteratur - 613, 614
Kataloger - 614
Anmälan: Talens vetenskap, av G. W—d. - 614
Anmälan: Arbeitspsychologische Leitsätze für den Zeitnehmer, av Nils Josef Olsson - 614, 615
    Tekniska föreningar - 615, 616
Tekniska föreningen i Gefle, av Hgn. - 615
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 615, 616
Sammanträden - 616
    Häfte 48. 30 nov. 1929 - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
Huru bemästra den tekniska litteraturfloden, av Frithiof Holmgren - 617, 618
Sveriges elektrokemiska industri och dess kraftförsörjning (forts.), av Jakob Forssell - 619, 620, 621, 622, 623
Markedsbrev fra U. S. A., av E. C. Melby - 623, 624, 625
Svenska flygplanskonstruktioner, av Åtm. - 626, 627
    Notiser - 627, 628, 629
Hammarbyleden invigd - 627
Från internationella arbetsbyrån - 627
Svenska teknologföreningens föreläsningskurs i sociala och industri-ekonomiska ämnen - 627
Redovisning - 627
Redogörelse, inlämnad till Tekniska högskolans bibliotek - 627
Undersökning av ädelstenar i katodstrålar - 627, 628
Ny spänningssökare - 628
Det brandtekniska laboratoriet - 628
Aktuella problem inom svetsningstekniken - 628
Bensin ur trä - 628
Rundradion - 628
Svenska väginstitutets berättelse - 628, 629
Chalmers tekniska institut - 629
Tekniska högskolan - 629
Stadsdirektör i Djursholm utsedd - 629
    Litteratur - 629, 630
Anmälan: Om konstgödselmedel och deras framställning, av Carl Kullgren - 629
Anmälan: Vom Wasser, av Ragnar Sondén - 629, 630
    Tekniska föreningar - 630, 631
Svenska teknologföreningen. Extra stämma. Ordinarie stämma, av Fmn. - 630
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 630, 631
Östergötlands tekniska förening i Linköping - 631
Insänt: Lektorskompetens vid de tekniska läroverken m. m., av Svenfredrik Möller - 631, 632
Sammanträden - 632
    Häfte 49. 7 dec. 1929 - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Spårvagn eller buss? av Jarl Berg - 633, 634, 635
Flygtrafiken, av Lars Akselsson - 635, 636, 637, 638
Huvuddragen av Leningrads kraftförsörjning, av N. Popoff - 638, 639, 640
Sveriges elektrokemiska industri och dess kraftförsörjning. Diskussion, av G. Malm, Nils Ekwall, W. Palmær, A. Ekwall, Kleman, Forssell och Rodling - 640, 641, 642, 643, 644, 645
Personalnotiser - 645
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 645, 646
    Notiser - 646, 647, 648
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - 646
Tekniska högskolan - 646
Professor P. G. Hörnell - 646
Kommerskollegii reseunderstöd - 646
Järnmarknaden i Sverige - 646, 647
Luossavaara-Kiirunavaara a.-b:s malmskeppning - 647
Svenska cellulosa a.-b. - 647
Ystad—Brösarps järnvägs a.-b. - 647
Järnvägsfusion i Östergötland - 647
Inlandsbanan - 647
Utvidgningen av Stockholms vattenledningsverk - 647
Sjätte Internationella kongressen för gruvdrift, metallurgi och tillämpad geologi - 647, 648
Internationella kommittén för organisation och arbetsvetenskap - 648
Järnvägskongressen i Madrid - 648
Wiens vårmässa - 648
In memoriam - 648
Sammanträden - 648
    Häfte 50. 14 dec. 1929 - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Moderna växel- och signalsäkerhetsanläggningar, av Herman Holmqvist - 649, 650, 651, 652, 653, 654
Till frågan om periodiciteter hos nederbörden, av Axel Wallén - 654, 655, 656
Huvuddragen av Leningrads kraftförsörjning (forts.), av N. Popoff - 656, 657, 658
    Notiser - 658, 659, 660, 661
Tekniska högskolan - 658
Chefsskifte förestår i patentverket - 658
Revision av väglagen - 658
Den högre tekniska undervisningen - 658
Schaefers töjningsmätare - 658
Ljusbågssvetsning med användande av skyddsgas, av A. Salmony - 658, 659, 660
En ny princip för rumsuppvärmning - 660
Centrifugalpumpar för borrbrunnar - 660
Världsskeppsbyggeriet vid III. kvartalets slut - 660, 661
Bauxitförekomsterna på Jan Mayen, av Erik Hallström - 661
Reseberättelse - 661
    Litteratur - 661, 662
Insänd litteratur - 661, 662
Kataloger - 662
Anmälan: Die Grundlagen der Tragflügel- und Luftschraubentheorie, av Henry Kjellson - 662
    Tekniska föreningar - 662, 663, 664
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 662
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 662, 663
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 663
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 663, 664
Sammanträden - 664
    Häfte 51. 21 dec. 1929 - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
De legerade stålens plats i svensk ståltillverkning, av Arvid Johansson - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
J. Thor Blomqvist †, av T. Hökerberg - 672, 673
    Notiser - 673, 674, 675, 676
Ny chef för patentverket - 673
Professor i hyttmekanik - 673
Tekniska högskolan - 673
Statens provningsanstalt - 673, 674
Det kemiska undersökningsväsendet - 674, 675
Twin coach — en ny omnibustyp - 675, 676
Kvicksilverinvertern - 676
Högfrekvensapparater störa rundradiomottagningen - 676
Betongkongress i Liége 1930 - 676
S. J:s isbrytande godsfärja och den föreslagna nya statsisbrytaren, av Thore Thelander - 676, 677
Ett »akademiskt» spörsmål, av —n. - 677, 678
    Litteratur - 678
Insänd litteratur - 678
Anmälan: Bragdernas män inom svensk teknik, av T. L. - 678
Anmälan: Stockholm, som commerce et son industrie - 678
    Tekniska föreningar - 678, 679, 680
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 678, 679
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 679, 680
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 680
Sammanträden - 680
    Häfte 52. 28 dec. 1929 - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Teknisk tidskrift under år 1930 - 681
Stora nederbördsmängder i Stockholm, av Anders Ångström - 681, 682, 683
»Så ha vi alltid gjort förut», av Karl Tingsten - 684
    Notiser - 684, 685, 686, 687, 688
Isbrytande godsfärja för leden Trälleborg—Sassnitz - 684
De privata radiostationerna - 684
Kuggväxlade ångturbiner för träsliperier - 684, 685, 686, 687
Armcojärnet - 687
Reseunderstöd från kommerskollegium - 687, 688
    Tekniska föreningar - 688
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 688
Lapplands tekniska förening, av G. F. - 688
Tekniska förbundet i Borås, av O. W. - 688
Sammanträden - 688

Project Runeberg, Thu May 27 00:27:22 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1929a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free