- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1929. Elektroteknik /
181

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

2 febr. 1929

redaktionell natur, vilka sedermera accepterades vid
den rådgivande kommitténs slutsammanträde.

Resultaten av konferensen kunna sålunda
sammanfattas så, att ehuru i några fall synnerligen skarpt
divergerande uppfattningar uttrycktes, speciellt
beträffande vissa punkter i specifikationerna samt ävenledes
beträffande den del av normerna, som behandlade
instrument och mätningsmetoder, man numera har stor
anledning antaga, att vid nästa sammanträde förslag
skall föreligga beträffande dessa diskussionsämnen, som
skola möjliggöra en gynnsam lösning.

Omedelbart efter den rådgivande turbinkommitténs
sammanträde samlades, likaledes i London, nu i
Institution of Mechanical Engineers, en ångtabellskonferens, i
vilken de flesta forskare på området deltogo. Initiativet
till dessa konferenser har tagits av professor G. Stoney,
direktör i Parsonsverken, vilken redan på den första
världskraftskonferensen i London väckte förslag om
internationell normering av ångtabeller.
Organisationsarbetet härför har sedermera handhafts av mr Robinson
från England och mr Orrok från Förenta staterna. Denna
konferens sammanträde under ordförandeskap av Sir
Richard Glazebrook, tidigare direktör för National
Phy-sical Laboratory, och bland deltagarna märktes från
England Callender, Davies, Robinson, Stoney och
Samuelsson, från Tyskland Hausen, Jakob, Knoblauch
och Mollier, från Förenta staterna Davis, Osborne och
Orrok samt från Tjeckoslovakien Miskowsky.

Konferensen kom överraskande väl till samförstånd
på vissa punkter. Den märkligaste torde vara
normering av en internationell kg-kalori = 0,860 kWh, ett gott
medelvärde mellan de bäst funna tyska och amerikanska
värdena 860,4 respektive 859,7 kg-kalorier. Likaledes
enades man efter intensivt räknearbete om en ångtabell
med vissa toleranser, för vilkas angivande endast
hänsyn tagits till de bästa hittills genomförda
undersökningar på området. Man beslöt likaledes, att för
provningar endast de ångtabeller skulle få användas, vilkas
värden lågo inom dessa toleranser. En kommitté
bestående av Davis, Jakob, Robinson och Miskowsky har
konstituerats för att författa arbetet, och nästa
sammanträde väntas äga rum i april nästa år i Förenta
staterna i samband med American Society’s of
Mechanical Engineers 50-års jubileum.

Manne T. Lindhagen.

ELEKTRISKA
STANDARDISERINGSKOMMITTÉN.

Ur årsberättelsen för Svenska industriens
standardiseringskornmission 1928, som utkom för några månader
sedan, hämtas följande uppgifter om kommitténs
verksamhet, delvis kompletterade med hänsyn till det löpande
året.

Kommittén har under året för fastställelse till SIS
ingivit förslag till svensk standard för grafiska
symboler till kopplingsdiagram för elektriska
kraftanläggningar (ESK meddelande 1928 nr 1), vilken standard
fastställdes i juni 1928.

Beträffande det internationella normarbetet, från
svensk sida bedrivet huvudsakligen av svenska
elektrotekniska kommittén (SEK) noteras, att arbete pågått
inom flertalet av IECrs advisory committees (18 st.),
varvid vederbörande sekretariat korresponderat med de
länder, som i förekommande frågor varit intresserade.
Bland mera omfattande arbeten, som delvis redan
fullbordats, må nämnas undersökning av isolationsoljor.
1EC har sålunda utsänt oljor till flera länder för
jämförande prov enligt skilda metoder i syfte att utfinna
ett lämpligt provningsförfarande. Dylika undersök-

181

ningar, som äro både omständiga och tidsödande, hava
i vårt land utförts vid laboratorier hos Statens
provnings-anstalt, Älvkarleby kraftverk och Asea.

Med avseende på arbetets utveckling inom
specialutskotten hava lämnats följande uppgifter.

Utskottet för isolerade ledningar. Under året
utsändes ett normförslag till kritik och efter en bearbetning,
vid vilken hänsyn tagits till framkomna önskemål,
förelåg vid årsskiftet ett nytt förslag, som skulle bliva
föremål för en diskussion inom Svenska teknologföreningen
under januari. Denna kom även till stånd och vissa
principiella ändringsförslag framfördes, vilka ännu icke
hunnit göras till föremål för omprövning.

Utskottet för installationsmateriel. Såsom redan i
tidigare årsberättelse angavs, har oberoende av 1EC ett
internationellt samarbete igångsatts mellan vissa
länder för åstadkommande av enhetliga
kvalitetsbestämmelser och provningsföreskrifter för elektrisk
installationsmateriel. I detta arbete hava deltagit
representanter för sju länder, nämligen Danmark, Holland,
Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Läget
vid årsskiftet torde kunna karakteriseras sålunda:

"Föreskrifter för smältskydd med sluten propp"
förelågo i ett väl genomarbetat förslag.

"Föreskrifter för konstruktion och provning av
anslutningskontakter och dosställare" voro till största delen
avslutade, dock återstodo vissa undersökningar, vilka
möjligen torde föranleda ändring av några detaljer.

Viaare förelågo preliminära förslag till normer för
installationsautomater och lamphållare. Förslag till
normer beträffande handlampor voro under förberedelse.
De nu utarbetade eller i förslag föreliggande normerna
gå i vissa avseenden längre i sina fordringar än nu
gällande VDE-normer, vilka på sina håll även i
Tyskland anses allt för milda. Man hoppas, att de nya
normerna, om de bliva antagna, skola bidraga till en
sundare utveckling av installationstekniken. Det stöd, som
normerna erhålla genom det etablerade samarbetet
mellan ett flertal länder, bör därvid visa sig särskilt
värdefullt.

I samband med utarbetandet av normer för
installationsmateriel har även frågan om materielens provning
av någon central institution blivit aktuell. En särskild
organisation har bildats för omhändertagandet av en
sådan provningsverksamhet, nämligen Svenska
elektriska materielkontrollanstalten a.-b.

Utskottet för kok- och värmeapparater har på
enahanda sätt som tidigare bedrivit sitt arbete, nämligen
genom utförandet av undersökningar vid
Elektrovärmeinstitutet. Ett flertal nya erfarenheter och rön hava
därvid vunnits, vilka delvis blivit offentliggjorda,
avseende såväl tidigare bearbetade typer av kok- och
värmeapparater som även vattenvärmare. Särskilt sistnämnda
konstruktioner hava genom institutets arbeten blivit
föremål för värdefulla undersökningar, som bl. a. visat
vägen till höjande av verkningsgraden.

Ett förslag till provningsbestämmelser och
föreskrifter för kok- och värmeapparater har även utarbetats
och utsänts till utskottets medlemmar för kritik och
föreligger färdigt att under hösten offentliggöras.

Utskottet för symboler och nomenklatur. Såsom i
tidigare årsberättelse angavs, förelåg vid årsskiftet 1927
—1928 "Grafiska symboler" i korrektur. Dessa blevo
sedermera fastställda av såväl Elektriska
standardise-rings-kommittén som Svenska industriens
standardiseringskornmission och finnas nu tillgängliga såsom
svensk standard. Symbolerna utgöra en omarbetning
av Svenska teknologföreningens handbok nr XIX med
ändringar och tillägg i huvudsaklig överensstämmelse
med internationella elektrotekniska kommissionens
(IEC) handbok nr 35, 1927.

Utskottet har även påbörjat utarbetandet av
"Bokstavsbeteckningar". Ett omfattande förslag bar frän

ELEKTROTEKNIK

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:11:58 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1929e/0185.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free