- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1930. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1930 SEXTIONDE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen HUVUDREDAKTÖR: CARL KLEMAN NORRKÖPING 1930 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 23 ½ - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
Sakregister - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Författareregister - xi, xii
    Häfte 1. 4 jan. 1930 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Teknisk tidskrift under år 1930 - 1
1929 — ett gott år för den industriella produktionen — 1930? av Filip Oberger - 1, 2, 3, 4, 5
Ett modernt sopförbränningsverk - 5, 6, 7
Snöstormsvarningar på riksgränsbanan, av C. J. Östman - 7, 8, 9, 10, 11
    Notiser - 11, 12, 13, 14
Försäkringsrådet - 11
Tekniska högskolan - 11, 12
Industrilånen - 12
Idétävlan om ny trafikled i Stockholm - 12
Sala gruva återupptages? - 12
Ångackumulatorer som momentanreserv vid elektricitetsverk - 12, 13
Stora högtrycksångpannor - 13
Heliumindustrien i Amerika - 13
Nya användningsområden för fotocellerna - 13
Flottans ingenjörsförening - 13, 14
Reseberättelse - 14
Litteratur: Insänd litteratur - 14
    Tekniska föreningar - 14, 15, 16
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 14, 15
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 15, 16
Sammanträden - 16
    Häfte 2. 11 jan. 1930 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
De europeiska kolexportmarknaderna under 1929, av Bn. - 17, 18, 19
Läget på den internationella järnmarknaden vid årsskiftet, av J. W. Reichert - 19, 20
Svenska teknologföreningen under år 1929, av Fmn. - 20, 21
En trådlös lystringssignal för enstaka och gruppanrop, av A. Salmony - 21, 22, 23
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 23, 24, 25
    Notiser - 25, 26, 27, 28
Väg- och vattenbyggnadskåren - 25
Nationernas förbunds domstol i Haag - 25
Trafik a.-b. Grängesberg—Oxelösund - 25
Tysklands import av svensk järnmalm - 25
Världsproduktionen av kväve - 25
Stockholms stads flytande badhus - 25, 26
Kurs för verkmästare och förmän inom maskinindustrien - 26
Nyheter inom Rysslands industri - 27
Tankvagn för heliumtransport - 27, 28
Ny ingenjörsvetenskaplig tidskrift - 28
Teknologspexet - 28
    Tekniska föreningar - 28
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 28
Personalnotiser - 28
Sammanträden - 28
    Häfte 3. 18 jan. 1930 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Den svenska industriens avtalsregleringar, av Axel Brunius - 29, 30, 31
Junkers dubbelkolv-dieselmotor, av N. K. H. - 31, 32, 33
Fr. Lilliehöök †, av N. Lll. - 33, 34
Tekniska studieresor och -berättelser, av Karl Tingsten - 34, 35, 36
    Notiser - 37, 38
De privata rundradiostationerna - 37
Flygvapnets motorfråga - 37
Nya industribolag - 37
Kunze-Knorrbromsen - 37
Ny bro över Tranebergsund - 37
A.-b. Elektrisk malmletning - 37
Världens största oljeströmbrytare - 37
Expansionsströmbrytare - 37
Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau - 38
Femte internationella högspänningskongressen i Paris 1929 - 38
Internationell kongress för allmän mekanik - 38
Reseberättelse - 38
    Litteratur - 38, 39
Insänd litteratur - 38, 39
Anmälan: De tekniska vetenskaperna, av Sven Lübeck - 39
    Tekniska föreningar - 40
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av R. L. - 40
Sammanträden - 40
    Häfte 4. 25 jan. 1930 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Industriell ekonomi — ett definitionsproblem, av E. Palm - 41, 42
Tekniken inför årets riksdag, av H. B—d. - 42, 43, 44, 45, 46, 47
Trollhätte elektrokemiska industrier och deras kraftförsörjare, av E. W. Tillberg - 47, 48, 49, 50, 51
S. J:s isbrytande godsfärja och den föreslagna nya statsisbrytaren (Isbrytarefrågan), av H. G. Hammar - 51, 52
    Notiser - 52
Frågan om uthamn för Haparanda och Tornedalen - 52
Seskaröproblemet inför järnvägsstyrelsen - 53
Trätugg som bränsle för motorfordon - 53
En ny dammsugare - 54
Hammarforsens ledningsnät utvidgas - 54
Nyupptäckt beryllfyndighet - 54
Aktuella industrifrågor - 54
Svenska personal-pensionskassan - 54, 55
Amerikanska oljeindustrien filmad - 55
Svenska teknologföreningen. Svenska elektroingenjörsföreningen, avdelning av Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 55
Förening för Tekniska museet, av Fmn. - 55
Ett märkligt föreningsjubileum, av Fmn. - 55
    Tekniska föreningar - 55
Svenska ingenjörsällskapet i Storbritannien,a v R. Wranne - 55
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 55, 56
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 56
Sammanträden - 56
    Häfte 5. 1 febr. 1930 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Varubearbetning i frilager och frihamnar, av G. Norlin - 57, 58, 59
Fortsatt elektrifiering å statens järnvägar - 59, 60, 61
Tekniska museet - 62
Världsproduktion och -förbrukningen av metaller, av Erik Hallström - 63, 64
    Notiser - 64, 65, 66, 67
Järnsvampframställning i Tyskland - 64
Ett elektrotekniskt jättelaboratorium - 64
Tolfte internationella arkitektkongressen - 64
Gasgenerator för motordrivna vägmaskiner - 64, 65
Litiummetallen i tekniken - 65
Förstoring av fabriksskorstenar - 66
Ett nytt engelskt högtryckslokomotiv - 66, 67
Reseberättelser - 67
Svenska personal-pensionskassan och Teknologföreningens medlemmar - 67
    Litteratur - 68, 69, 70, 71
Insänd litteratur - 68
Kataloger - 68
Anmälan: Kostnadsanalys och prissättning i detaljaffärer, av Tarras Sällfors - 68
Anmälan: De Tekniska Vetenskaperna, av Hj. Fogelmarck - 68, 69, 70
Anmälan: Comparative tests of various fuels when burned in a domestic hot-water boiler, av S. Q. - 70, 71
    Tekniska föreningar - 71, 72
Tekniska föreningen i Jönköping, av Wdr. - 71, 72
Personalnotiser - 72
Sammanträden - 72
    Häfte 6. 8 febr. 1930 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Herr Lilienbergs Sveaväg, av C. K. - 73, 74
Det tekniska museet, av M. Serrander - 74, 75
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 75, 76, 77
Den svenska elektroindustrien under år 1929, av Harry Nyström - 78, 79, 80
    Notiser - 80, 81, 82, 83, 84
Staten köper Motala ströms kraftaktiebolag - 80
Industriförbundet förordar kalenderreform - 80, 81
Järnmarknaden i Sverige 1929 - 81
Ångfärjeprojektet Göteborg—England - 81, 82
Utmärkelse åt svenska elektrotekniker - 82
Järnsvamp vid elektrostålberedning - 82
Kautschuk som vägbeläggningsmaterial - 82
Serielåsning - 82, 83
En märklig kabelkrananläggning - 83
Snabbgående kompressorer - 83
Nya våglängdsområden för radio - 83, 84
John Ericssonmedaljen - 84
Svenska flottledsförbundets årsmöte - 84
Elfte brittiska industrimässan - 84
Vårmässan i Leipzig - 84
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 84, 85, 86
Insänt: S. J:s isbrytande godsfärja och den föreslagna nya statsisbrytaren, av Thore Thelander - 86
    Litteratur - 86, 87, 88
Anmälan: Chalmers tekniska institut 1829—1929, av B. Traneus - 86, 87
Anmälan: Rohrbrunnen, av Ragnar Sondén - 87
Anmälan: Handbuch der neuen Strassenbauweisen, av N. v. M. - 87, 88
Personalnotiser - 88
Sammanträden - 88
    Häfte 7. 15 febr. 1930 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Teknologerna och teknis - 89, 90, 91
A. D. Ellgar †, av Axel F. Enström - 91
Elektrotechnischer Vereins 50-års jubileum, av J. Körner - 92, 93
Den föreslagna nya statsisbrytaren - 93, 94
Trollhätte elektrokemiska industrier och deras kraftförsörjare, av Jakob Forssell - 94, 95, 96
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 96, 97
    Notiser - 98, 99, 100, 101, 102
Tekniska högskolan - 98
Teknologernas kårhus - 98
Ett statens institut för högspänningsforskning - 98
Vargöns kraftstation - 98, 99
Statens kraftverks belastning år 1929 - 99
Hamnen vid Karl Johans stad - 99, 100
Turbinerna för Swirj-kraftverket - 100
John Ericssonmedaljen åt kommerserådet Enström - 100
Polen standardiserar tegelformatet - 100
Amerikansk elektricitetstatistik - 100, 101
Kolkonferensen i Genève - 101
Femte internationella luftfartskongressen i Haag 1930 - 101, 102
Världskraftkonferensen i Berlin 1930 - 102
Reseberättelse - 102
    Litteratur - 102, 103
Insänd litteratur - 102
Anmälan: Das Gas in der deutscher Wirtschaft, av Olof Holmqvist - 102, 103
Anmälan: Sveriges skogsindustrier - 103
    Tekniska föreningar - 103, 104
Östergötlands tekniska förening - 103
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 104
Sammanträden - 104
    Häfte 8. 22 febr. 1930 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Motorvagnsdrift vid tyska riksbanorna - 105, 106, 107, 108, 109
Regionplanerandets organisatoriska vanskligheter, av Ivan Lindgren - 109, 110, 111, 112, 113
    Notiser - 113, 114, 115, 116, 117, 118
Kapitalökning för telegrafverket - 113
Flygtekniska laboratoriet - 113, 114
Västerbron - 114
Hamnen vid Karl Johans stad - 114
Ångfärjeprojektet inför engelsk opinion - 114, 115
Ståtlig gåva till Tekniska museet - 115
A.-b. Volvo utvidgar verksamheten - 115
Ford Motor Company under 1929 - 115
Nytt system för mellanöverhettning av ånga - 115
Metalliserat trä - 116
Automatisk eldningsreglering vid ångpanneanläggningar - 116, 117
Syntetisk bensin - 117
Tekniska föreningen i Finland - 117
Världskraftkonferensen i Berlin 1930 - 117
Världskraftkonferensen i Tokio 1929 - 117
Svenska mässan - 117
Resestipendier från tekiska högskolan - 117, 118
Föreningen Tekniska museet - 118
Hjalmar Tallquist 60 år - 118
    Litteratur - 118, 119
Insänd litteratur - 118
Anmälan: Einführung in die Wellenmechanik, av H. Faxén - 118, 119
    Tekniska föreningar - 119, 120
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 119
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 119
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 119, 120
Personalnotiser - 120
Sammanträden - 120
    Häfte 9. 1 mars 1930 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Varför kopplas ej järnvägsvagnarna automatiskt i Europa? av E. Nothin - 121, 122, 123, 124
Statens vattenkraft i Motala ström - 124, 125, 126
Markedsbrev fra United States, av E. C. Melby - 126, 127, 128, 129
    Notiser - 129, 130, 131, 132, 133
Statens järnvägar under 1929 - 129
Inlandsbanan inför riksdagen - 129, 130
Järnvägstelegrafen vid Malmölinjerna - 130
Elektrifiering av linjen Malmö—Ängelholm undersökes - 130
Göteborg—Borås järnväg elektrifieras? - 130
Tekniska museet - 130, 131
Borås nya vattenverk - 131
Jättekran till svenskt varv - 131, 132
En ny elektrisk lampkonstruktion - 132
Sydafrikas guldproduktion - 132
Sulfitlut som ångpannebränsle - 132, 133
Trafiken genom Panamakanalen - 133
Svensk hyllning åt Holger Neergaard - 133
Pristävlan angående taktäckning - 133
Ekonomisk översikt - 133, 134
    Litteratur - 134, 135
Insänd litteratur - 134, 135
Anmälan: Svensk industrikalender 1930 - 135
Anmälan: Technische Mechanik und Thermodynamik - 135
    Tekniska föreningar - 135, 136
Svenska teknologföreningen. Allmänt sammanträde, av Fmn. - 135
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—g. - 136
Östergötlands tekniska förening i Linköping, av H. N. - 136
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 136
Sammanträden - 136
    Häfte 10. 8 mars 1930 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Kartframställning medelst flygfotogrammetri, av Fritz Danielsson - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    Notiser - 145, 146, 147, 148
Nordisk konferens rörande den högre tekniska undervisningen - 145
Energiproduktionen i Sverige 1929 - 145
Kraftexport Norge—Tyskland? - 145
Statens järnvägar under 1929 - 145
Oljeströmbrytare för 220 000 V - 145, 146
Apparat för uppvärmning av fabrikslokaler - 146
Arens vinkelrörelse - 147
Tödts korrosimeter - 147
Boliden i amerikansk press - 147, 148
En elektroteknisk upplysnings- och propagandakurs - 148
Insänt: Hamnen vid Karl Johans stad, av K. E. W. - 148
Sammanträden - 148
    Häfte 11. 15 mars 1930 - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Kartframställning medelst flygfotogrammetri, av Fritz Danielsson - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Olyckan vid Atlas Diesel utredd - 156, 157, 158
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 158, 159, 160
    Notiser - 160, 161, 162, 163
Tekniska högskolan - 160
Cellulosatekniska laboratoriet - 160
Anslagen till vattenfallsstyrelsen - 160, 161
Flygvapnets motorfråga - 161
Statsbanan Dagarn—Hultebo nedlägges - 161
Ätrafors kraftverk - 161
Fusion inom ylleindustrien - 161
Syntetiska motorbränslen ur metan - 161, 162
Skatteuppbördsreformen ur löngivarnas synvinkel - 162
Hantverksinstitutets elektrikerkurser - 162, 163
Pristävlan om kårmärke - 163
    Litteratur - 163
Insänd litteratur - 163
Kataloger och firmatryck - 163
    Tekniska föreningar - 163
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 163, 164
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 164
Sammanträden - 164
    Häfte 12. 22 mars 1930 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Svetsning inom modern teknik - 165, 166, 167
Några iakttagelser rörande oljeeldning, av Harry Kähr - 167, 168, 169, 170, 171
Galvanisk förkromning - 171, 172, 173
    Notiser - 173, 174, 175, 176, 177
Anslagen till flygtrafiken - 173
Statens vattenkraft i Motala ström - 173
Köpings djuphamn - 173, 174
Munksjö a.-b. - 174
A.-b. Mölnbacka-Trysil - 174
Skånska cementaktiebolaget under 1929 - 174
Vattenståndsprognoser - 174
Generalplan för Tysklands kraftförsörjning - 174, 175, 176
Inventering av Sveriges utbyggda vattenkraft - 176
Tävlan om generalplan för Madrid - 176, 177
    Litteratur - 177, 178
Insänd litteratur - 177
Kataloger och firmatryck - 177
Anmälan: Ivar Kreuger, av Filip Oberger - 177, 178
Anmälan: Svensk vägkalender - 178
    Tekniska föreningar - 178, 179, 180
Tekniska samfundet i Göteborg - 178
Tekniska föreningen i Gefle, av Hgn. - 178, 179
Tekniska föreningen i Västerås,av C. E. - 179
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 179, 180
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—g. - 180
Personalnotiser - 180
Sammanträden - 180
    Häfte 13. 29 mars 1930 - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Kommunikationsmedel inom större samhällen, av J. Körner - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
    Notiser - 191, 192, 193, 194
Väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation - 191, 192
Den nya statsisbrytaren - 192
Radiotornen vid Spånga - 192, 193
Ingenjörer som exportstipendiater - 193
Standardisering av färgblindhetsprov - 193
Elektrostålugn för 30 tons charger - 193, 194
Suezkanalen under år 1929 - 194
Den tekniska litteraturfloden - 194
AEG under 1929 - 194
Malmölinjernas elektrifiering - 194
Tekniska högskolan - 194
    Litteratur - 194, 195, 196
Anmälan: Anvisningar för uppgörande av förslag till krematorieanläggningar, av Ragnar Schlyter - 194, 195
Anmälan: Arbetsledningen och arbetsfreden - 195
Anmälan: Vom Wasser, av Ragnar Sondén - 195, 196
    Tekniska föreningar - 196
Svenska teknologföreningen. Ordinarie vårstämma, av Fmn. - 196
Sammanträden - 196
    Häfte 14. 5 april 1930 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Differentiering av cementets egenskaper, av Stig Giertz-Hedström och Donovan Werner - 197, 198, 199
Bättre upplysning för tropikresande - 199
Kommunikationsmedel inom större samhällen (forts.). Diskussion, av Gösta Hellgren, Chr. Sylwan, Gustaf Dahlberg, Sten Velander och E. P. Wretlind - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 205, 206
    Notiser - 206, 207, 208, 209, 210
Lektorskompetens vid de tekniska läroverken - 206, 207
Hamnen vid Karl Johans stad och Seskaröproblemet - 207
Telegrafverket under 1929 - 207
Utvidgningen av Västerås ångkraftverk - 207, 208
Torvpulverfabrik som nedlägges - 208
Kvarnfusion - 208
Volga—Donkanalen - 208
Grammofonupptagning enligt nytt system - 208
Tredje internationella kongressen för teknisk mekanik - 208, 209
Internationella kongressen för allmän mekanik i Liége 1930 - 209
Ingenjörsdagar i Belgien - 209
American Society of Mechanical Engineers - 209
Tävlan om förslag till packlådor för internationella transporter - 209, 210
Teknologföreningens årsmöte - 210
Industriveckan - 210
    Litteratur - 210, 211
Insänd litteratur - 210
Kataloger och firmatryck - 210
Anmälan: Uppfinningarnas bok, del VII, av N. Royen - 210, 211
    Tekniska föreningar - 211, 212
Östergötlands tekniska förening i Linköping, av H. N. - 211, 212
Tekniska samfundet i Göteborg, av P. Å. - 212
Sammanträden - 212
    Häfte 15. 12 april 1930 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Norinders undersökningar av atmosfäriska överspänningar, av J. K. - 213, 214, 215
Tekniska föreningens i Finland femtioårsfest - 216, 217
Anslag till vägväsendet, av H. B—d. - 217, 218
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 218, 219, 220
Internationella stålkartellen i ny gestalt, av Erik Hallström - 220, 221
    Notiser - 221, 222, 223, 224
Tekniska högskolan - 221
Flygtekniska laboratoriet - 221
Lanforsens kraftverk - 221, 222
Nya svenska elektricitetsmätare - 222, 223, 224
Jättegeneratorer till Ryssland - 224
Dorners diesel-flygmotor - 224
A.-b. Lidköpings porslinsfabrik under 1929 - 224
Stockholms superfosfatfabriks a.-b. under 1929 - 224
Världskraftkonferensen i Berlin 1930 - 224
    Litteratur - 224, 225, 226
Insänd litteratur - 224, 225
Anmälan: Fotografi och fotogrammetri, av Fritz Danielsson - 225
Anmälan: Das deutsche Museum, av T. A. - 226
    Tekniska föreningar - 226, 227, 228
Tekniska samfundet i Göteborg, av J. A. - 226, 227
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 227
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 227, 228
Personalnotiser - 228
Sammanträden - 228
    Häfte 16. 19 april 1930 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
I frågan om maskinistutbildningens ordnande - 229, 230, 231, 232, 233, 234
Vattenståndsvisareanläggning vid Norrköpings stads vattenledning, av G. Östman - 234, 235, 236
    Notiser - 236, 237, 238, 239, 240
Ångfärjeprojektet Göteborg—England - 236, 237
Andersens vacuum compound tire system - 237, 238
Ingenjörskongressen i Tokyo - 238, 239
Chilesalpetern hundra år - 239
Tekniska samfundet - 239
Skånska ingenjörsklubben - 239
Internationella arbetsbyråns encyklopedi i industriell hygien - 239
Reseberättelser - 239
En elektroteknisk upplysnings- och propagandakurs - 239, 240
    Tekniska föreningar - 240
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 240
Tekniska föreningen i Jönköping, av Wdr. - 240
Flottans ingenjörsförening, av Q—d. - 240
Sammanträden - 240
    Häfte 17. 26 april 1930 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Upplåtelsegrunder för kronans vattenfall - 241, 242, 243, 244
Ingenjören och framgången, av J. O. Roos af Hjelmsäter - 244, 245, 246
Den tekniska litteraturfloden, av Axel Waldner - 246, 247, 248
    Notiser - 248, 249, 250
Skenfria vägkorsningar - 248
Kopparlegerat stål - 248, 249
Bessemermetoden i England - 249
Märklig svensk ugnsleverans till Skottland - 249
Sveriges elektroindsutriförening under 1929 - 250
Ingenjörsdagar i Belgien - 250
Tolfte internationella arkitekturkongressen - 250
Ahlsellska stipendiet - 250
Ford Motor Company - 250
Heliumindustrien i Amerika - 250
Antipannstensmedel för automobilmotorer - 250
    Litteratur - 251
Insänd litteratur - 251
Anmälan: Warmwasser, av A. Th. - 251
    Tekniska föreningar - 251, 252
Tekniska samfundet i Göteborg, av A. Bm. - 251, 252
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 252
Sammanträden - 252
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte den 12—14 juni 1930 - 252
    Häfte 18. 3 maj 1930 - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Det tekniskt-vetenskapliga forskningsarbetet i Japan, av Axel F. Enström - 253, 254, 255, 256, 257, 258
1929 års Polhemspristävlan avgjord - 258, 259
Frågan om färjetrafik Sverige—England felaktigt bedömd, av Hjalmar Cassel - 259, 260
Aluminiumproduktionens expansion, av Erik Hallström - 260, 261
    Notiser - 261, 262, 263, 264
Tekniska högskolan - 261
Anslag till vägväsendet - 261
Avnötningsmängder och jämnhetsundersökningar å vägbanor - 262, 263
Brottsäkra ledningskorsningar - 263
Huggenbergers töjningsmätare - 263
Kanal Antwerpen—Liége - 263
Tyskt lagförslag rörande gruvarbete - 263, 264
Oxelösunds järnverks-a.-b. under 1929 - 264
Moälvens träsliperi under 1929 - 264
Hellefors bruks a.-b. under 1929 - 264
»Arbeta elektriskt» - 264
Internationaler Verband für Wohnungswesen - 264
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 264, 265, 266
Insänt: Ivar Kreuger, tändstickskungen, av Filip Oberger - 266, 267
    Tekniska föreningar - 267, 268
Svenska teknologföreningen. Polhemspristävlingsskrifter - 267
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 267, 268
Personalnotiser - 268
Sammanträden - 268
    Häfte 19. 10 maj 1930 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Safety First propaganda, av C. H. Halldin - 269, 270, 271
Om likriktning av indikatorströmmen vid bryggmätning med växelström av små elektrolytmotstånd, av Bertil Stålhane och Sven Pyk - 271, 272, 273, 274, 275
Kopparkrisen, av Erik Hallström - 276
Idétävlingen om Västerbron - 277, 278
    Notiser - 278, 279, 280
Statens vattenkraft i Motala ström - 278
Världskraftkonferensen i Berlin - 278
Malmölinjernas elektrifiering - 278
Svenska väginstitutet - 278
Järnmarknaden i Sverige under första kvartalet 1930 - 278
Järnvägen Turkestan—Sibirien - 278, 279
Råoljemotorer för omnibusdrift - 279
I. G. Farbenindustries kolhydreringsmetod - 279
Metallurgiska nyanläggningar i Ryssland - 279, 280
8:e Nordiska arkitektmötet - 280
Svenska byggnadsentreprenörföreningen - 280
Teknisk doktorsgrad - 280
Sammanträden - 280
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte den 12—14 juni 1930 - 280
    Häfte 20. 17 maj 1930 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
I vingarnas tecken, av C. K. - 281, 291
Teknisk forskning med modellförsök, av F. C. Johansen, referat av Frithiof Holmgren - 282, 283, 284, 285
Slipersimpregneringens ekonomiska betydelse, av K. E. Hedenlund - 285, 286, 287
    Notiser - 287, 288, 289, 290, 291
Stockholms spårvägar under 1929 - 287, 288
Uddeholms a.-b. under 1929 - 288
Reymersholms gamla industri a.-b. under 1929 - 288
Automatisk flänssmörjning å järnvägsfordon - 288, 289
»Electrolene» — en ny indifferent gas för glödgningsugnar - 289
Järnvägselektrifieringen i Frankrike - 289, 290
Kautschukodling i U. S. A. - 290
Den ekonomiska betydelsen av lägre muttrar - 290
Reseunderstöd för studiebesök vid Stockholmsutställningen 1930 - 290
Pristävlan om kårmärke för T. H. S. - 290, 291
    Litteratur - 291, 292
Insänd litteratur - 291, 292
Anmälan: Elektrokemi, av E. R—g. - 292
Insänt: Teknologföreningens årsstämma, av Orvar Laquist och Fmn. - 292
Sammanträden - 292
    Häfte 21. 24 maj 1930 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Oljeexploatering i Sydamerika - 293, 294, 295, 296
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 296, 297, 298, 299
    Notiser - 299, 300, 301, 302, 303
Patentverkets organisation undersökes - 299
Lotterimedel åt Tekniska museet - 299
Normalbestämmelser för leverans och provning av murtegel - 299, 300
Jorduppvärmning medelst varmvatten - 300, 301
Föredrag i sociala och industriekonomiska frågor - 301
Grängesbergsbolaget under 1929 - 301
Stora Kopparbergs bergslags a.-b. under 1929 - 301, 302
Skellefteå gruvaktiebolag - 302
Svenska elektricitetsverksföreningen - 302
Världskraftkonferensen i Berlin - 302, 303
Sjätte internationella kongressen för gruvdrift, metallurgi och tillämpad geologi - 303
Tekniska föreningen i Uppsala - 303
    Litteratur - 303
Anmälan: Praktikantenausbildung für Maschinenbau u. Elektrotechnik, av Nils Fredriksson - 303
    Tekniska föreningar - 303, 304
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för teknisk undervisning, av J. H—g. - 303
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 304
Sammanträden - 304
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte den 12—14 juni 1930 - 304
    Häfte 22. 31 maj 1930 - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Aktuella stadsplaneproblem, av Tage William-Olsson - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Markedsbrev fra United States, av C. E. Melby - 313, 314, 315
Försök med generatorgasdrivna motorfordon förordas - 315
    Notiser - 315, 316, 317, 318
Chalmers tekniska institut - 315
Internationella kongressen rörande järn- och stålbyggnader - 315
Överströmsskydd, uppvärmning och kortslutssäkerhet vid elektriska starkströmsanläggningar - 315
Metallografiska institutet - 315, 316
Användning av sekundärluft vid handeldade stenkolseldstäder - 316
Omformarenergi för galvaniseringsändamål - 316
Försök med traktorer - 316, 317
Arbetstidens begränsning i kolgruvor - 317
Krigsinvalider som indstriarbetare - 317, 318
Svenska personal-pensionskassan (SPP) under år 1929 - 318
A.-b. Sveriges litografiska tryckerier - 318
    Litteratur - 318
Insänd litteratur - 318
Kataloger och firmatryck - 318
    Tekniska föreningar - 318, 319, 320
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 318, 319
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 319
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 319
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 320
Sammanträden - 320
Program vid Svenska teknologföreningens årsmöte den 12—14 juni 1930 - 320
    Häfte 23. 7 juni 1930 - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Elektrisk isolationsmateriel av bakelitimpregnerat papper, av Valdemar Simonsen - 321, 322, 323
Teknisk forskning med modellförsök, av F. C. Johansen, referat av Frithiof Holmgren (forts.) - 323, 324, 325, 326, 327, 328
Ekonomisk översikt - 328, 329, 330
    Notiser - 330, 331, 332
Anslagen till flygtrafiken - 330
Betongsliprar - 330, 331
Permalloy C - 331, 332
Järnvägstrafik Frankrike—Spanien - 332
Kooperativa förbundets industrirörelse under 1929 - 332
    Tekniska föreningar - 332
Chalmersska ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning - 332
Sammanträden - 332
    Häfte 23 ½. 12 juni 1930 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Funktionalism och traditionalism i svensk konstindustri, av Gotthard Johansson - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
Något om svensk möbelindustri, av E. Miltopæus - 340, 341, 342, 343, 344, 345
Porslinstekniken av idag, av A. S. W. Odelberg - 345, 346, 347, 348, 349
Den svenska glasproduktionen, av Sten Kjellgren - 349, 350, 351, 352
Den nya bostaden å Stockholmsutställningen 1930, av Olof Thunström - 352, 353, 354, 355, 356
Motorbåtens tillkomst, nutid och framtid, av Ruben E. Östlund - 357, 358, 359, 360, 361
Reklamtekniken har satt sin stämpel på den moderna trycksaken, av Sture L. Ohlsson - 361, 362, 363, 364
Lerindustrien, av G. W:son Cronquist - 364, 365, 366, 367
    Tekniska föreningar - 367
Östergötlands tekniska förening i Linköping, av H. N. - 367
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 367
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 367
Chalmersska ingenjörsföreningen i Göteborg, av G. S. - 367
Annonsörsregister - 368
    Häfte 24. 14 juni 1930 - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Det moderna vattenkraftverket av Hj. O. Dahl - 369, 370, 371
Genombrottsgator, av Tage William-Olsson - 371, 372, 373
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 373, 374
Schoops metalliseringsmetod i ny form, av Alfred Salmony - 375, 376
    Notiser - 376, 377, 378, 379
Tekniska högskolans bibliotek - 376
Vattenledningsarbeten i Malmö - 376
Ny gatubro i Malmö - 376, 377
Arbetsorganisation och psykoteknik vid Liégeutställningen - 377
En ny boxpackning - 377, 378
Statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildande av lärlingar - 378
Chalmersska ingenjörsföreningen - 378
Väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation - 378
Seskaröproblemet - 378
Fusion inom glödlampsindustrien - 378, 379
Internationella elektrotekniska kommissionen - 379
    Litteratur - 379, 380
Insänd litteratur - 379
Anmälan: Kokereiwesen, av S. Qvarfort - 379, 380
Anmälan: Bericht über die II. Internationale Tagung für Brückenbau und Hochbau Wien, 24—28. IX. 1928, av C: R. Kolm - 380
Sammanträden - 380
    Häfte 25. 21 juni 1930 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Svenska teknologföreningens årsmöte, av Fmn. - 381, 392
Industri och konstindustri, av Gregor Paulsson - 382, 383, 384, 385
Överlämnandet av Polhemspriset, av S. Nauckhoff - 385, 386, 387
Dailygraphmaskinen, av Alfred Salmony - 387, 388, 389
    Notiser - 389, 390, 391, 392
Tekniska högskolan - 389
Väg- och vattenbyggnadskåren - 389
Transformator för 1 million volt - 389
Elektriciteten på film - 389
Faradayminnet - 390
Den oavbrutna arbetsveckan i Ryssland - 390, 391
The Swedish Engineers' Society of Chicago, Illinois - 391
Svenska kommunal-tekniska föreningen - 391
Ångpanneföreningarna under 1929 - 391
Resestipendier från tekniska högskolan - 391, 392
    Tekniska föreningar - 392
Personalnotiser - 392
    Häfte 26. 28 juni 1930 - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Multipelindunstning med luft-ångblandning, av Erik Öman och H. Elis A. Göth - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
    Notiser - 399, 400, 401, 402
Kylcenter i hyreshus - 399
Oljeeldade värmeledningsanläggningar i U. S. A. - 399, 400
Omformning av naturgas i vattengasgeneratorer - 400
Internationell konferens för industriell psykologi - 400
Malmanrikning medelst centrifugering - 400, 401
Världskraftstatistik - 401
Petroleumindustrien under första kvartalet 1930 - 401, 402
Insänt: Sjömaskinistutbildningen och de tekniska läroverken, av R. Roos - 402, 403
    Litteratur - 403, 404
Anmälan: Energiewirtschaft, av Hll. - 403
Anmälan: Der Kohlenschwefel, av S. Qvarfort - 403, 404
    Tekniska föreningar - 404
Chalmersska ingenjörsföreningens stockholmsavdelning, av G. E. - 404
    Häfte 27. 5 juli 1930 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Multipelindunstning med luft-ångblandning av H. Elis A. Göth (forts.) - 405, 406, 407, 408, 409
Om fältstyrkemätningar och deras betydelse, av Siffer Lemoine - 409, 410, 411, 412
Ekonomisk översikt - 412, 413, 414
    Notiser - 415, 416
Diesellokomotivets senaste utveckling - 415, 416
Statens vattenfallsverk - 416
Institutet för högspänningsforskning - 416
Anslag åt uppfinnare - 416
    Häfte 28. 12 juli 1930 - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Hesselmans lågtrycks-råoljemotor, av E. Hubendick - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
    Notiser - 427, 428
Vägingenjörer utnämnda - 427
Gasindustriens utveckling - 427, 428
Slunggjutna kanoner - 428
Chicagoingenjörer på Stockholmsbesök - 428
Vägdagar i Karlskrona 19—20 juli 1930 - 428
VI. Internationella vägkongressen i Washington år 1930 - 428
    Häfte 29. 19 juli 1930 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Kolmarknaden vid halvårsskiftet, av Bn. - 429, 430
Utvecklingen av vårt lands flygtrafik, av A. B. Gärde - 431, 432, 433, 434, 435, 436
    Diskussion, av Carl Florman, Fritz Egnell - 435, 436
    Notiser - 437, 438, 439, 440
Utbildningen i stadsplanekonst - 437
Industriförbundets arbetsledareinstitut - 437
Ett pan-europeiskt kraftnät - 437, 438, 439
Ett nytt radiorör - 439
Blyfaran från motorbränsle - 439
Mästarekurs i metallgjutning - 439
Pristävlan angående taktäckning - 440
    Tekniska föreningar - 440
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 440
Flottans ingenjörsförening och tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—g. - 440
    Häfte 30. 26 juli 1930 - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Världskraftkonferensen i Berlin den 15—25 juni 1930, av T. Lindmark - 441, 442, 443, 444
Förutsättningarna för svensk ingenjörsverksamhet i utlandet, av C. Schmidt och Axel Sahlin - 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451
    Diskussion, av C. G. Lindblom och Ivar Högbom - 450, 451
    Notiser - 451, 452
Jernkontoret - 451
Internationella geodetiska och geofysiska unionen - 451
Bernstenen i tekniken - 451, 452
Ingenjörsvetenskapsakademiens nya tidskriftsserie - 452
    Litteratur - 452
Anmälan: Undersökning över tvättmedels inverkan på bomulls- och linneväv, av Nils Telander - 452
    Tekniska föreningar - 452
Flottans ingenjörsförening, av H. Q. - 452
    Häfte 31. 2 aug. 1930 - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Det moderna vattenkraftverket, av B. G:son Berg - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 461, 462
    Notiser - 462, 463, 464
Navigationsundervisningen omorganiseras - 462
Arbetstidens begränsning i kolgruvor - 462
Svensk expertis i Nya Zeeland - 462, 463
Pitprops av stål - 463
Nordisk byggnadsdag 1932 - 463
Resestipendium från tekniska högskolan - 463
En rullande utställning - 463, 464
Leipzigmässan - 464
Litteratur: Insänd litteratur - 464
Personalnotiser - 464
    Häfte 32. 9 aug. 1930 - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Luftfarten och det internationella samarbetet - 465, 466
Centralisering av järnvägstrafiken i Göteborg, av T. A. Törjeson - 466, 467, 468, 469, 470
Albert Isakson †, av Nils J. Ljungzell - 470, 471
Det moderna vattenkraftverket (forts.). Diskussion, av C. Sundelin, S. Velander, A. Ekwall, M. Matell, Hj. O. Dahl, H. Munding, R. Carlstedt, F. Samsioe, E. Zachrisson, C. Kiessling, G. Löfgren, A. Hansson och A. Decker - 471, 472, 473, 474, 475
    Notiser - 475, 476
VI. Internationella vägkongressen i Washington - 475
Nyare maskiner inom gatu- och vägtekniken - 475, 476
Tillgodogörandet av träavfall vid Fordverken - 476
Driftsresultaten av radiotelefonien Europa-Amerika - 476
    Häfte 33. 16 aug. 1930 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Överföring av Norrlands vattenkraft söderut, av Gottfried Berg - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
    Notiser - 484, 485, 486
Kongressombud - 484
Norra Södermanlands järnväg till staten? - 484
Tekniska förbundet i Borås - 484
Pentaverken till Volvo - 484
Statligt vattenlaboratorium i U. S. A. - 484
Rysslands pappersindustri - 484
Erfarenheter från ett kvicksilverångkraftverk - 484, 485
Kraftexport Norge—Tyskland - 485
Automobilslakt i U. S. A. - 485
Marockos fosfattillgångar - 485, 486
Det turkiska bergsbruket - 486
Flygaskans tillgodogörande. — En pristävling - 486
    Litteratur - 486, 487
Insänd litteratur - 486
Kataloger och firmatryck - 486, 487
Anmälan: Lehrbuch der technischen Mechanik für Ingenieure und Physiker, av G. Wästlund - 487
    Tekniska föreningar - 487, 488
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien, av R. Wranne - 487, 488
Personalnotiser - 488
    Häfte 34. 23 aug. 1930 - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Nutida luftskeppsbyggnad — R 100, av Charles Dennistoun Burney - 489, 490
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 491, 492, 493, 494
Överföring av Norrlands vattenkraft söderut (forts.). Diskussion, av W. Borgquist, Sten Velander, Carl Kleman - 494, 495, 496, 497, 498, 499
    Notiser - 499, 500
Statens vattenfallsverk under 1929 - 499, 500
Ett flytande kraftverk - 500
Amerikansk elektricitetstatistik - 500
Internationell kongress rörande flygsäkerheten - 500
Konsulterande ingenjörer hålla internationell kongress - 500
    Häfte 35. 30 aug. 1930 - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Lagen om vägrätt, av Nils Bolinder - 501, 502, 503, 504
En ny tidsålder för stenkolen, av Edwin E. Slosson - 504, 505, 506, 507, 508, 509
    Notiser - 509, 510, 511, 512
Nationernas förbunds tekniska samfärdselkommission - 509
Industriell standardisering 1929 - 509, 510
Autogen maskinskärning av järn och stål - 510
Tetralinmetoden för naftalinrening av gas - 510, 511
Självstartande enfas-induktionsmotor - 511
Skånemässan - 511
Svenska gasverksföreningen - 511
III. Internationella kongressen för teknisk mekanik - 511, 512
    Litteratur - 512
Anmälan: The old cottages and farm-houses of Norfolk, av E. L—f. - 512
Anmälan: Die Wirtschaftlichkeit der Energiespeicherung für Elektrizitätswerke, av Hll. - 512
Sammanträden - 512
    Häfte 36. 6 sept. 1930 - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Om färgblandning, av Erik Genberg - 513, 514, 515, 516, 517
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 518, 519
Vägfinansieringen i utlandet, av Erik Hallström - 519, 520, 521
Den Norske Ingeniørforenings andra landsmöte, av Fmn. - 521
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 522, 523
    Notiser - 523, 524
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - 523
Automatiska strömställare för småmotorer - 523, 524
Kongresspublikationer - 524
Rystedtska fonden - 524
Sammanträden - 524
    Häfte 37. 13 sept. 1930 - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Tyngre eller lättare än luften? av Charles Dennistoun Burney - 525, 526
Om färgblandning (forts.), av Erik Genberg - 527, 528, 529, 530, 531, 532
Markedsbrev fra United States, av E. C. Melby - 532, 533, 534
    Notiser - 534, 535, 536
Telegrafverkets riksdagspetita - 534, 535
Ett nytt cellulosalaboratorium - 535
Verkningsgraden hos luftfilter - 535, 536
Rystedtska fonden - 536
Sammanträden - 536
    Häfte 38. 20 sept. 1930 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Norges elektrokemiska industri - 537, 538, 539, 540, 541
Det elliptiska luftskeppet, av Charles Dennistoun Burney - 541, 542, 543
Deutsches Museums biblioteks- och kongressbyggnad i München, av Torsten Althin - 543, 544, 545
Bedaux-systemet - 545, 546
    Notiser - 546, 547, 548
Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap - 546
Byggnadsstyrelsen - 546
Yrkesinspektionen - 546
Stockholms hamnfrågor utredas - 546
Statsunderstödd flytdocka till Stockholm - 546, 547
Penthrinit — ett nytt sprängämne - 547
Kring världskraftkonferensen - 547, 548
Sammanträden - 548
    Häfte 39. 27 sept. 1930 - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
K. W. Hagelin 70 år, av Ludvig Borggren - 549, 550
Några intryck från svetsningskongressen i Zürich, av Frithiof Holmgren - 550, 551, 552, 553
Internationell lagstiftning för luftfarten, av Charles Dennistoun Burney - 553, 554
Valdemar Bagge † - 554, 555
    Notiser - 555, 556, 557, 558
Tekniska högskolans riksdagspetita - 555
Världens största turbogeneratorer - 555
Sandblästring inom stenhuggeriet - 555, 556
Ny gasklocka i Stockholm - 556
En originell laboratoriebyggnad - 556, 557
Industriella frågor vid 1930 års riksdag - 557
Reseunderstöd från kommerskollegium - 557
Mästarekurser för svetsare, stålbehandlare och automobilreparatörer - 557, 558
Rystedtska fonden - 558
    Litteratur - 558, 559, 560
Insänd litteratur - 558
Kataloger m. m. - 558, 559
Anmälan: Grundlagen der technischen Röntgendurchstrahlung, av G. Hägg - 559
Anmälan: Betriebsmittelkunde für Chemiker, av Carl Kullgren - 559
Anmälan: Minnen och anteckningar av en 85-åring, av E. N. - 559, 560
Personalnotiser - 560
Sammanträden - 560
    Häfte 40. 4 okt. 1930 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
En ingenjörsuppgift, av E. Palm - 561, 562
Termodynamikens tre huvudsatser, av E. Hubendick - 562, 563, 564, 565, 566, 567
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 568, 569
    Notiser - 569, 570, 571, 572
Byggnadsstyrelsen - 569
Vattenrening med aktivt kol - 569
Reguljär flygtrafik över Atlanten - 569, 570
Kampen mot yrkessjukdomarna - 570
Linatex — ett nytt kautschukpreparat - 570, 571
Stålgator - 571
Alfred Nobels minne hyllas - 571, 572
Knappologiens senaste landvinningar - 572
Sammanträden - 572
    Häfte 41. 11 okt. 1930 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Om mikro-manometrar och deras kalibrering, av Donald Bratt - 573, 574, 575, 576, 577, 578
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 578, 579, 580
    Notiser - 580, 581, 582, 583
Generalplan för riksvägnätet - 580
VI. Internationella vägkongressen - 580
Järnvägsstyrelsens riksdagspetita - 580, 581
Vattenfallsstyrelsens riksdagspetita - 581
Tekniska högskolans studentkår under eget tak - 581, 582, 583
Gasskyddskurser - 583
Ångteknisk föreläsningsserie i Borås - 583
    Litteratur - 583, 584
Insänd litteratur - 583
Anmälan: Grundlagen und Entwicklung der Energiewirtschaft Österreichs, av Erik Upmark - 583, 584
Anmälan: Samarbetet mellan tjänstemän - 584
Sammanträden - 584
    Häfte 42. 18 okt. 1930 - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
De svenska yrkesskolorna och deras utveckling, av Georg Nordberg - 585, 586, 587
Om mikro-manometrar och deras kalibrering (forts.), av Donald Bratt - 587, 588, 589, 590, 591
August Bagge † - 591
    Notiser - 591, 592, 593
Neonlampa för television - 591
En billig analyslampa, av A. Salmony - 591, 592
Metallstatistik - 592
Känd engelsk förbränningsforskare avliden, av V. Flensburg - 592, 593
Faradayminnet - 593
Ny teknisk bibliografi - 593
Tekniska museet - 593
VIII. Internationella kongressen för fotografi - 593
Tekniska föreningen i Härnösand - 593
Reseberättelser - 593
Stridslysten professor - 593, 594
Kårhusets invigning - 594, 595
    Litteratur - 595, 596
Kataloger m. m. - 595, 596
Anmälan: Österreichs zukünftige Energiewirtschaft, av Erik Upmark - 596
Personalnotiser - 596
Sammanträden - 596
    Häfte 43. 25 okt. 1930 - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 597, 598, 599
Tävlingen om ny trafikled Skeppsbron—Blasieholmen—Nybroplan i Stockholm - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
    Notiser - 608, 609, 610, 611, 612
Institutet för högspänningsforskning - 608, 609
Fönsterglas och ultraviolett strålning - 609
Rhei-ventilen, en ny avstängningsventil - 609, 610
R 101:s undergång och luftskeppens framtid - 610, 611
Vägutställning i St. Louis 1931 - 611
Arosmässan - 611
Den första svenska svetsningskonferensen - 611
Tekniska föreningen i Gefle - 611
Elektriciteten på film - 611
Elektrisk propagandakurs i Malmö - 611
Lyckad insamling - 611, 612
    Tekniska föreningar - 612
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 612
Sammanträden - 612
    Häfte 44. 1 nov. 1930 - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Öresunds förorening av avloppsvatten och olika metoder för avloppsvattens rening, av Alfred Jerdén - 613, 614, 615
Ståltrådslinor, av Joel Björklund - 615, 616, 617
Två moderna system för tankanläggningar i flyghamnar, av A. Salmony - 618, 619
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 619, 620, 621
    Notiser - 621, 622, 623
Tekniska högskolan - 621, 622
Tekniska museet - 622
En ny fotocell - 622, 623
Kylning av flygmotorer med ånga - 623
Flygroute London—Kapstaden - 623
Guldförbrukningen i tandläkekonsten - 623
Arosmässan - 623
Ångteknisk föreläsningsserie i Borås - 623
Fusion inom elektriska industrien - 623
    Tekniska föreningar - 623, 624
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 623, 624
Tekniska föreningen i Gefle - 624
Sammanträden - 624
    Häfte 45. 8 nov. 1930 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Bolidens malmförekomster, av Oscar Falkman - 625, 626, 627, 628, 629, 630
Idétävlingen om Västerbron i Stockholm, av Ernst Nilsson - 630, 631, 632, 633, 634, 635
    Notiser - 635, 636, 637, 638, 639
Tekniska högskolan - 635
Tekniska högskolans bibliotek - 635, 636
Den praktiska realskolan - 636, 637
Arbetsfredskommittén - 637
Ännu en sorts syntetiskt trä - 637, 638
Två industrimonument - 638
Norrköpings polytekniska förening - 638
Nordisk byggnadsdag 1932 - 638
Ny maskinteknisk kurs - 638, 639
Reseberättelser - 639
    Tekniska föreningar - 639, 640
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 639
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 639, 640
Sammanträden - 640
    Häfte 46. 15 nov. 1930 - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Kopparverket på Rönnskär, av Axel Lindblad - 641, 642, 643, 644, 645, 646
Patentverkets organisation - 646, 647
    Notiser - 647, 648, 649, 650
Vattenfallsstyrelsen - 647
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - 647
Väg- och vattenbyggnadskåren - 647
Ny telefonkabel till utlandet - 647, 648
Nationernas förbund och lufttransporten - 648
Chalmers tekniska institut - 648
Smidda ventiler - 648, 649
En jätteglödlampa - 649, 650
Kraftledningsstolparnas överväldigande massa - 650
Pristävling angående elektrisk svetsning - 650
Idétävlingen om Västerbron — och därefter, av Karl Ljungberg - 650, 651, 652
    Litteratur - 653, 654, 655, 656
Anmälan: Kemiskt-tekniska apparater och bränslen, av V. Flensburg - 653, 654, 655
Anmälan: Die Elektrizitätsgesetzgebung der Kulturländer der Erde, av Erik Upmark - 655, 656
Anmälan: Ausrüstung der Seehäfer mit landfästen Pollern, av Herman Jansson - 656
Sammanträden - 656
    Häfte 47. 22 nov. 1930 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Några drag ur luftskeppsteknikens senare historia, av Tord Ångström - 657, 658
Internationell pristävling rörande användningen av aluminium - 658
Kopparverket på Rönnskär (forts.), av Axel Lindblad - 659, 660, 661
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 661, 662, 663
    Notiser - 663, 664, 665, 666
Standardiseringskommissionen - 663
Sveriges bergshantering år 1929 - 663, 664
Malmölinjernas elektrifiering - 664
Ifrågasatt järnväg Malung—Vansbro - 664
Gatstensindustrien vädjar till regeringen - 664
Ett par nykonstruktioner inom avloppstekniken - 664, 665
Torr-is - 665
Olycksfall genom elektrisk ström - 665
Petroleumindustrien i Hannover - 665
Kommunalteknisk statistik - 666
Gasskyddskurser - 666
Reseunderstöd från kommerskollegium - 666
    Tekniska föreningar - 666, 667, 668
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 666
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 666, 667
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 667
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 667
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 667, 668
Östergötlands tekniska förening i Linköping, av H. N. - 668
Tekniska föreningen i Jönköping, av Wdr. - 668
Sammanträden - 668
    Häfte 48. 29 nov. 1930 - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Biltrafiken vintertid - 669
Snöförhållandena i Sverige, av B. Hedemo och G. Wersén - 669, 670, 671, 672
Trafikens anspråk på vinterväghållningen, av Carl Skånberg - 672, 673
Postverkets diligenstrafik i Norrland, av Arvid Bildt - 673, 674, 675, 676, 677
Maskinella redskap för vinterväghållningen, av Knut Kinch - 678, 679, 680, 681, 682
Praktiska råd och vinkar vid vinterkörning med bil, av Erik Lundeberg - 683, 684, 685
    Notiser - 685, 686, 687, 688
Ny professor vid Chalmers - 685
Tekniska museet får lotterimedel - 685
Telegrafverkets moderniseringsarbeten - 685
Frågan om en ny flytdocka i Stockholm - 685, 686
Rörliga transformatoranläggningar - 686
Världens största transformatorstation - 686
En propellerdriven motorvagn - 686, 687
Ingenjörsklubben i Falun - 687
Ny gjuteriteknisk kurs - 687
Vattenkraftutbyggnaderna i Sverige under år 1929 - 687, 688
    Tekniska föreningar - 688
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 688
Sammanträden - 688
    Häfte 49. 6 dec. 1930 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 689, 690, 691, 692
Modern belysning av byggnadsplatser och gruvor, av A. Salmony - 692, 693, 694
Markedsbrev fra United States, av E. C. Melby - 694, 695, 696
    Notiser - 696, 697, 698, 699
Vetenskapsakademien - 696
Järnmarknaden i Sverige - 696
Provningsförsök med spiralarmerad betong - 696, 697
Årstabrons framtida påbyggnad - 697
Kill van Kull-bron - 697
Världens största Kaplanturbiner - 697
En ny elektrisk handsåg - 697, 698
Naturgasen skapar nya industrier i Amerika - 698
Internationell organisation för sanitetsteknik och kommunal hygien - 698
Ett nytt diesellokomotiv - 698, 699
    Litteratur - 699
Insänd litteratur - 699
Kataloger och firmatryck - 699
    Tekniska föreningar - 699, 700
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 699, 700
Värmländska ingenjörsföreningen, av E. B—n. - 700
Sammanträden - 700
    Häfte 50. 13 dec. 1930 - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712
Årets tyska ingenjörskongress i Wien, av Torsten Althin - 701, 702, 703
Gösta G:son Grale †, av Erik Åberg - 704
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 704, 705, 706
    Notiser - 706, 707, 708
Tekniska högskolan - 706
Socialstyrelsen - 706
Järnvägen Gravendal—Hällefors - 706
Två nya isbrytare - 706
Världens största Kaplanturbiner - 707
Ny lättmetall för automobilkolvar - 707
Elektrolytkoppartillverkningen i Frankrike - 707
Petroleumpolitikens senaste faser - 707, 708
Possehlska stipendiater - 708
    Litteratur - 708, 709, 710
Insänd litteratur - 708
Kataloger m. m. - 708
Anmälan: Einführung in die technische Behandlung gasförmiger Stoffe, av Carl Kullgren - 708, 709
Anmälan: Die praktische Arbeit, av H. O. - 709
Anmälan: V. D. I:s årsbok 1930. Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie, av Torsten Althin - 709, 710
Anmälan: Outlines of Physical Chemistry, av V. Flensburg - 710
    Tekniska föreningar - 710, 711, 712
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 710, 711
Ångtekniska mötet i Borås - 711
Flottans ingenjörsförening, av Q—. - 711, 712
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 712
Rättelse - 712
Sammanträden - 712
    Häfte 51. 20 dec. 1930 - 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724
Vägentreprenörsfrågan - 713, 714
Syntesens rike, av Edwin E. Slosson - 714, 715, 716, 717, 718
Italiens aluminiumindustri, av Erik Hallström - 718, 719
    Notiser - 719, 720, 721
Tekniska högskolan - 719
Arbetsrådet och arbetsdomstolen - 719
Navigationsskolornas omorganisation - 719
Patentverkets omorganisation - 719, 720
Revision av cement- och betongnormerna - 720
Riksskogstaxeringen - 720
Europas kolbalans - 721
Världsproduktionen av elektrostål - 721
Naturgasen i Californien - 721
Industriell utlandspropaganda - 721
    Litteratur - 722, 723
Anmälan: De tekniska vetenskaperna, av J. Arvid Hedvall - 722, 723
    Tekniska föreningar - 723, 724
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 723, 724
Tenkiska samfundet i Göteborg, av J. A. - 724
Sammanträden - 724
    Häfte 52. 27 dec. 1930 - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
Sextio år - 725
Teknisk Tidskrift under 1931 - 725
Syntesens rike (forts.), av Edwin E. Slosson - 726, 727, 728, 729, 730
G. W. Olivecrona 60 år, av Hugo von Heidenstam - 730
    Notiser - 730, 731, 732
Statens provningsanstalt - 730, 731
Chalmersska forskningsfonden - 731, 732
Värleledningsanläggning, reglerad efter yttertemperaturen - 732
Ny metod för autogenskärning under vatten - 732
Siemensringen till professor Junkers - 732
Sammanträden - 732

Project Runeberg, Thu May 27 00:28:50 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1930a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free