- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1930. Väg- och vattenbyggnadskonst /
24

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

24

TEKNISK TIDSKRIFT

22 febr. 1930

Ingmar Gullström, civilingenjör K. Eduard L. Kruse,
civilingenjör Eskil J. Lundahl och civilingenjör E. A.
Wedholm, samtliga i Stockholm, samt civilingenjör
Kjell R. Stridbeck, Avesta.

Härpå meddelade ordföranden att Ingenjörsklubben i
Falun med skrivelse till föreningen den 21 januari 1930,
vilken skrivelse till avdelningen remitterats, gjort en
förfrågan, huruvida föreningen vore villig medverka till
ernående av en omarbetning av nu gällande normer för
betongbyggnader. Styrelsen hade vid ett sammanträde
den 3 februari 1930 behandlat ärendet och därvid beslutat
föreslå avdelningen, att den måtte uppdraga åt sin
styrelse att verkställa en undersökning rörande det
lämpligaste sättet för åstadkommande av sådan framställning
till konungen eller vederbörande myndigheter till
ernå-endé av en snarast möjligt företagen omarbetning av nu
gällande normer för betongbyggnader. Sedan
civilingenjör R. Frost meddelat, att Svenska betongföreningen
från Ingenjörsklubben i Falun erhållit skrivelse med
samma innehåll som i den ovannämnda till Svenska
teknologföreningen ställda skrivelsen och därjämte framhållit,
att betongföreningen vore beredd till samarbete i frågan,
beslöt avdelningen att giva sin styrelse det uppdrag,
varom den enligt ovan hemställt.

Ordföranden meddelade vidare, att styrelsen vid sitt
sammanträde den 28 januari 1930 i enlighet med
avdelningens uppdrag vid sammanträde den 13 januari 1930
tillsatt en kommitté bestående av herrar John Björk,
sammankallande, Ejnar Landberg och Einar Lundqvist,
för avgivande av yttrande över viss omarbetning av
’’Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till hus-,
bro -och vattenbyggnader". Yttrande i ärendet hade
begärts av Kungl, kommerskollegium i skrivelse till
föreningen den 4 januari 1930, vilken skrivelse till
avdelningen remitterats.

En av sekreteraren, civilingenjör Einar G. Almquist,
upprättad och av styrelsen godkänd berättelse över
avdelningens verksamhet under år 1929 lades till
handlingarna. Berättelsen publiceras i detta nummer av
Teknisk tidskrift.

Ordföranden meddelade, att sekreteraren i anledning
av erhållet tjänsteförordnande å annan ort hos styrelsen
anhållit om ledighet från befattningen som avdelningens
sekreterare under tiden 15 februari—30 juni 1930, vilken
framställning av styrelsen bifallits. På anmodan hade
civilingenjör Sebastian Tham åtagit sig att vara
sekreterare under nämnda tid.

Frågan om avdelningens namn upptogs därefter till
behandling. Ordföranden gav en kort resumé över den
omfattande behandling, som denna fråga varit föremål för
vid upprepade tillfällen i styrelsen och avdelningen samt
hänvisade i övrigt till det tryckta utlåtande i frågan
(S. T. F:s handlingar 226), som avgivits av avdelningens
styrelse jämte av avdelningen den 11 november 1929
utsedda delegerade, och som tillställts avdelningens
ledamöter före sammanträdet. En livlig diskussion vidtog,
varvid herrar Kleman, Hellstedt, Pallin och Nerell
talade för ett bibehållande av nuvarande förhållanden
och gingo därvid emot det av styrelsen och de
delegerade framlagda förslaget att ändra avdelningens namn.
För bifall till nämnda förslag talade, förutom
ordföranden, herrar Fogelmarck och Schlyter. Avdelningen
beslöt efter företagen votering med 43 röster mot 33 att
avslå det av styrelsen och de delegerade framlagda
förslaget om nytt namn för avdelningen.

Med en särskild välkomsthälsning överlämnade
ordföranden därefter ordet till dagens föredragshållare
professor Carl Forssell. Föredraget, som beledsagades av
ljusbilder samt ett intressant modellförsök, bar titeln
"Grundläggning på sand" och omfattade en redogörelse
för de senaste årens arbete på området vid tekniska
högskolans laboratorium för byggnadsstatik. De
skild-l ade undersökningarna voro av största intresse och värde
för skiftande praktiska problem. Applåderna samt ord-

förandens tack till professor Forssell för det av
vetenskaplig skärpa och fängslande framställningskonst
präglade föredraget gåvo tydliga uttryck för avdelningens
tacksamhet.

Efter sammanträdet följde supé med nachspiel.

E. Aqt.

Är resultatet värt mödan? Engineering News-Record’s
korrespondent vid världsingenjörskongressen i Tokio
väcker i sin tidning vol. 103, nr 2:2’, 1929, under rubriken
"Orientaliska intryck" frågan huruvida icke dessa
världskongresser äro olämpligt organiserade. Han
framhäver att alla erkänna att de tekniska diskussionerna
vid internationella ingenjörsmöten tendera mot den
absoluta innehållslösheten. Alla känna detta men ingen
gör något åt saken. Äldre kongressdeltagare lysa med
sin frånvaro vid sessionerna utom då något av
speciellt intresse diskuteras. De flesta inläggen äro av
övervägande encyklopedisk art. Tidigare utförligt
refererade saker serveras med påföljd att
kongresshandlingarna få en avskräckande volym och vikt. Referenten
föreslår att en regel uppställes att åtminstone 101 %
skola referera till framtiden i stället för att som nu
mestadels utgöra "skåpmat".

Detta är verkligen en fråga som bör tagas i
allvarligt övervägande. . De internationella kongresserna
påminna i mycket om utställningarna. Många tvingas att
deltaga, ehuru de veta att mödan och kostnaderna i det
närmaste äro bortkastade. För ett land som vårt kan
författandet av "papers" för världskonferenser bliva en
tung börda, om inte programmen läggas om. Om
kvaliteten blir bestämmande, ha vi stora utsikter att göra
oss gällande, men kvantitativt måste vi komma till
korta.

Internationell personlig samvaro är av allra största
betydelse men att bidraga med encyklopediska
kongresspapper som drunkna i tjocka böcker är till föga gagn
och stor möda för många.

Thomas.

INSÄNT

"Stockholms norra förstäders nya vattenverk
vid Görväln."

I undertecknads inlägg i denna tidskrift (V. V., h. 12,
1929) hade ett fel insmugit sig vid renskrivning av
manuskriptet, på grund varav meningen förvanskats.
Sista meningen i första spalten (sid. 167) och följande
skola lyda: "Saken synes undertecknad värd att
diskuteras, då tendensen mer och mer tycks gå mot
användningen av rektangulära snabbfilter med kombinerad
luft- och vattenspolning eller enbart vattenspolning. Den
sistnämnda typen vinner särskilt i U. S. A. mer och
mer terräng." — Undertecknad är alltså fullt
överens med doc. Sundberg, som i denna tidskrift, V. V.,
h. 1, 1930, framhållit, att filtertypen med enbart
vattenspolning i TT. S. A. alltmer kommer till användning vid
stora filter.

F. ö. hänvisas till en uppsats av undertecknad i
Svenska kommunal tekniska föreningens festskrift 1928,
vari ovannämnda synpunkter framhållas.

Diskussionen i frågan har i viss mån genom de
senaste inläggen kommit vid sidan av det egentliga
ämnet. Undert. ville i sitt ursprungliga inlägg av den
28.12 1929 huvudsakligen framhålla sin uppfattning om
mekaniska omrörare för stora snabbfilter. — Frågan om
man bör spola med enbart vatten eller med vatten
pius luft är givetvis även av intresse och en fortsatt
diskussion härom skulle vara värdefull.

Ragnar Sondén.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:12:36 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1930v/0026.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free