- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1930. Väg- och vattenbyggnadskonst /
166

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

166

TEKNISK TIDSKRIFT

27 sept. 1930

hade installerats. Största delen av vattnet flyter därför
förbi intaget genom fortsättningen av den gamla
flodbädden och återförenas med Waikatofloden ca 2 400 m
nedanför kraftstationen. På vägen bildas ett fall om ca
20 m på ett avstånd av ca 400 m från kraftstationen. I
denna fallsträcka åstadkom vattnet en oväntad kraftig
erosion, vilken uppdelade fallet i två mindre. Det övre
av dessa vandrade tillbaka ca 60 m uppåt floden. För
att minska spillvattenmängden beslöt man att bygga
ytterligare två tilloppstunnlar från intaget till
kraftstationen. I början av juni månad i år uppstod emellertid i
murverket vid intaget en spricka, som sedermera kunde
spåras i berggrunden flera hundra meter på ömse sidor om
intaget och som delvis följde tilloppskanalen. Sprickan
är i fig. 1 markerad med en streckad linje. Den var på
sina ställen över 6 cm vid. Man sänkte genast
vattennivån i kanalen, varigenom givetvis kraftstationen
blev utan vatten och måste stoppa. Endast några
timmar därefter började sprickan åter sluta sig, och den
uppkomna dislokationen gick nästan fullständigt tillbaka.

Berggrunden kring kraftstationen utgöres av
ungvulkaniska bergarter, såsom ryolittuffer och breccior.
Tuffen ligger överst och visar en utpräglad vertikal
för-klyftning samt kan liksom övriga bergarter upptaga
stora mängder vatten. I denna omständighet vill
professor Hörnell se orsaken till det inträffade.
Belastningen av berget genom vattenmassorna i
tillednings-kanalen torde däremot enligt professor Hörnell ej spelat
någon roll, enär kanalen varit vattenfylld i två år, innan
sättningen inträffade. Emellertid är berggrundens
vattenupptagning förenad med en betydlig expansion
(1/2 000 per längdenhet), och fastän berget måste ha
varit nästan mättat med fuktighet, innan vattnet
påsläpptes i kanalen, måste den fortsatta
vattenupptagningen ha åstadkommit avsevärda spänningar mellan
berglager med olika fuktighetshalt, resulterande i den
nämnda sprickbildningen, vilken dock synes vara
begränsad till de övre lagren.

Professor Hörnell anser, att kraftanläggningen kan
iståndsättas och sedermera utvidgas utan fara för
ekonomien. För förhindrande av fortsatt vattenupptagning
rekommenderar professor Hörnell en vattentät infodring
i tilledningskanalen, varjämte sprickorna skola gjutas
ihop och de lägre berglagren dräneras med tunnlar,
vinkelräta mot floden och kanalen. Likaså skulle berget
kring intaget förstärkas genom armeringsjärn,
incemen-terade i borrade hål. Professor Hörnell anser, att ingen
anmärkning kan göras mot stationens planering och
tekniska utförande samt att det inträffade icke bör hindra
stationens framtida utvidgning. Kostnaderna för de av
professor Hörnell rekommenderade åtgärderna ha av
Public Works Department beräknats till 6,5 mill. kr.
Härtill kommer kostnaden för förstärkningsarbeten i
spillvattensavloppet med 3,6 mill. kr., varför hela
istånd-sättningen skulle draga en kostnad av ca 10, i mill. kr.
Hela kostnaden för stationen i dess nuvarande
utbyggnadsstadium med 3 aggregat i drift och det fjärde under
installering uppgår till ca 45 mill. kr.

Nya Zeelands regerings egna geologiska experter hade
föreslagit uppförande av stödkonstruktioner för hela
ön mellan floden och kanalen. Som denna ö är 1,8 km
lång samt mellan 90 och 150 m bred med ett 60 m högt
stup på ena sidan, skulle kostnaderna för detta arbete
bli ofantligt mycket större än för de av professor Hörnell
föreslagna åtgärderna, ett förhållande som Engineering
ej försummar att påpeka.

LITTERATUR

Die Berechnung von kreisförmig begrentzten
Pilzdecken bei Zentralsymmetrischer Belastung, av Dr-ing.
K. Hajnal-Könyi, 135 sidor, 26 textfigurer. Julius
Springer, Berlin 1929.

Som av titeln framgår är boken avsedd att komma
till användning vid beräkning av planbjälklag
(mush-room) med cirkelformad uppläggning längs ytterkan-

terna. Dylika bjälklagssystem kunna med ekonomisk
fördel användas yid t. e. vattenreservoarer.

I det inledande kapitlet anför författaren först några
ur praktiken hämtade exempel på omhandlade
bjälklagssystem. Vid den därpå följande teoretiska
behandlingen av spörsmålet gör han vidare det antagandet, att
belastningen är centralsymmetrisk (cirkel- eller
cirkel-ringformad) samt antager såsom grundsystem en vid
kanterna fritt upplagd, cirkulär platta, för vilken
ned-böjningarna beräknas enligt en av Föppl härledd
oändlig serie, varefter inverkan av pelarreaktionerna
erhålles ur de allmänna elasticitetsekvationerna, varvid
Poissontalet antages m = oo.

Givetvis bliva de teoretiska deduktionerna
synnerligen omfattande och slutformlerna besvärliga, varför
författaren upprättat tabeller för beräkning av
reaktioner och moment. Härigenom underlättas i ganska
hög grad beräkningarna, så att de för praktiska fall
kunna genomföras utan att alltför mycket arbete
behöver nedläggas.

Författaren angriper ganska skarpt en av Dr-ing. W.
Flügge författad avhandling: "Die strenge Berechnung
von Kreisplatten unter Einzellasten mit Hilfe von
krummlinigen Koordinaten und deren Anwendung auf
die Pilzdecke." Den av Flügge använda metoden för
lösning av samma problem anser författaren leda till
felaktiga resultat, vilket han visar genom anförandet
av ett exempel.

Innehållet i boken verkar vederhäftigt och bör vara
av värde för den, som i sin verksamhet tvingas att
brottas med problem av här ovan nämnd beskaffenhet.

N. K—n.

Das Rohrnetz städtischer Wasserwerke, av H. P.

Brinkhaus, 3: dje upplagan, Oldenbourgs förlag, München,
1930.

Föreliggande bok torde vara välbekant för
vattenled-ningsteknici. Den nyligen utkomna tredje upplagan har
i huvudsak samma innehåll som föregående upplaga. Den
är närmast att anse som en handbok att användas i
praktiken. Vissa smärre tillägg ha gjorts i den nya
upplagan. I kapitlet om "Berechnung von Wasserrohrleitungen"
har intagits ett sammandrag av en uppsats av bokens
förf. om "Gleichungen zur Bestimmung des
Druckver-iustes in Wasserrohrleitungen", (Das Gas- und
Wasserfach 1926, H. 9). Författaren använder grundformeln
h c • v2

y = Yi samt gör en kritisk granskning av ett stort
l JJm

antal formler för bestämning av c både för nya och för
gamla (rostiga) ledningar. Härtill meddelas
tryckför-lusttabeller för nya och gamla ledningar enligt en av
förf. uppställd formel.

I samma kapitel meddelas diverse formler och
exempel för beräkning av tryckförluster i en del specialfall
samt beräkning av ekonomiska rördimensioner,
trycklinjer etc. för självtrycks-, pump- och hävertledningar. I
fråga om vissa av dessa formler (för beräkning av
rörledningar vid föränderlig vattenmängd) har gjorts ett
felslut, tydligen beroende på förbiseende i ett exempel
(sid. 24).

I kapitlet om rör- och rördelar m. m. har i den nya
upplagan tillkommit en avdelning om smidesjärnsrör och
deras användning. Förf. påpekar nyttan av att
smidesjärnsrören utföras så att de direkt kunna anpassas till
normala gjutjärnsrör (detta gäller ej formrör). Därför
bör den yttre och ej den inre rördiametern vara
bestämmande för smidesjärnsrören.

Boken är i slutet försedd med ett stort antal tabeller
över tryckförluster, rördimensioner m. m. Tyvärr äro
hänvisningarna från text till tabeller och tvärtom
ofullständiga, varjämte i texten flera felnumreringar av
tabellerna förekomma. Man saknar den för en handbok
värdefulla litteraturförteckningen.

I huvudsak ger dock boken en god och fullständig
överblick över modern rörnätsteknik.

Ragnar Sondén.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:12:36 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1930v/0168.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free