- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1931. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1931
SEXTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV
SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

HUVUDREDAKTÖR:
CARL KLEMAN

NORRKÖPING 1931
NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG


Förord till den utgåvan

Detta är allmänna avdelningen för 1931. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning över Teknisk Tidskrifts samtliga avdelningar 1931 - ii
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix
Författareregister - ix, x
    Häft. 1. 3 jan. 1931 - 1
Filip Oberger: Konjunkturförhållandena vid årsskiftet - 1, 2, 3, 4, 5
Hjalmar Nordenhem: Några anteckningar från den internationella järnvägskongressen i madrid 1930 - 5, 6, 7, 8, 9
Notiser - 9, 10, 11, 12
Litteratur - 12
Sammanträden - 12
    Häft. 2. 10 jan. 1931 - 13
Tord Ångström: Planerade nordpolsexpeditioner med ballong och några reflexioner angående Andrées ballongfärd - 13, 14, 15
Malmölinjernas elektrifiering - 15, 16, 17
Västerbron. major Nilsson och professor Ljungberg replikera varandra - 17, 18, 19, 20, 21
Anslutning av växthus till värmekraftverk - 21, 22, 23
Notiser - 23, 24, 25, 26
Tekniska föreningar - 26, 27, 28
Sammanträden - 28
    Häft. 3. 17 jan. 1931 - 29
Axel Valsinger: Sjätte internationella vägkongressen. I - 29, 30, 31, 32, 33
Svenska teknologföreningen under år 1930 - 33, 34
Depressionen och den svenska cellulosa- och trämasseindustrien - 34, 35, 36
Notiser - 36, 37, 38
Tekniska föreningar - 38, 39, 40
Personalnotiser - 40
Sammanträden - 40
    Häft. 4. 24 jan. 1931 - 41
Tekniska frågor vid årets riksdag - 41, 42, 43, 44, 45
Beredskapsarbeten vid arbetslöshetstillfällen - 45, 46
Biltrafikens ekonomiska sida - 46, 47, 48
Slutrepliker rörande västerbron - 48, 49
Notiser - 49, 50, 51, 52, 53
Litteratur - 53, 54, 55
Tekniska föreningar - 55, 56
Sammanträden - 56
    Häft. 5. 31 jan. 1931 - 57
Kolmarknadens läge - 57, 58, 59
Det utrikespolitiska kvartalet - 59, 60, 61, 62
Harald johansson död - 62, 63
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. december 1930 - 63, 64, 65
Notiser - 65, 66, 67, 68
Litteratur - 68, 69, 70
Tekniska föreningar - 70, 71, 72
Sammanträden - 72
    Häft. 6. 7 feb. 1931 - 73
Tekniska högskolans nya bibliotek. I. - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Ekonomisk översikt - 82, 83
Notiser - 83, 84, 85, 86
Litteratur - 86, 87
Tekniska föreningar - 87
Personalnotiser - 87, 88
Sammanträden - 88
    Häft. 7. 14 feb. 1931 - 89
Flygvapnet och teknisk sakkunskap - 89, 90
Tekniken i encyklopedierna - 90, 91, 92
En tekniskt användbar metod för bestämningen av gasers specifika värme cp vid höga temperaturer. - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Hugo Lindqvist död - 99, 100
Notiser - 100, 101, 102, 103
Litteratur - 103, 104
Sammanträden - 104
    Häft. 8. 21 feb. 1931 - 105
Luftfartsutställningen i Paris - 105, 106, 107, 108, 109
Den sydliga förortstrafiken i Stockholm och slussområdets reglering - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Notiser - 116, 117, 118
Litteratur - 118, 119
Tekniska föreningar - 119, 120
Personalnotiser - 120
Sammanträden - 120
    Häft. 9. 28 feb. 1931 - 121
Forskningsuppgifter inom ångpanneområdet - 121, 122, 123, 124, 125, 126
Tekniska högskolans nya bibliotek. II - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Notiser - 132, 133, 134, 135, 136
Tekniska föreningar - 136
Sammanträden - 136
    Häft. 10. 7 mars 1931 - 137
Några synpunkter på järnsvampproblemet - 137, 138
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Januari 1931 - 138, 139, 140, 141
Markedsbrev fra united states - 141, 142, 143, 144
Ekonomisk översikt - 144, 145
Notiser - 145, 146, 147
Litteratur - 147, 148
Sammanträden - 148
    Häft. 11. 14 mars 1931 - 149
Elektrisk reflexionsugn - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Polarskensproblemet och elektronstrålkompassen - 155, 156, 157
Notiser - 157, 158, 159, 160, 161
Apokryfisk översättning - 161, 162
Tekniska föreningar - 162, 163, 164
Personalnotiser - 164
Sammanträden - 164
    Häft. 12. 21 mars 1931 - 165
Anteckningar för en artikel om funktionalism. subjektiva reflexioner - 165, 166, 167, 168, 169
Helium som bärgas för "L Z 128" - 169, 170
Ett nytt framsteg på tonfilmsområdet. - 170, 171, 172
Notiser - 172, 173, 174, 175
Litteratur - 175
Tekniska föreningar - 175, 176
Sammanträden - 176
    Häft. 13. 28 mars 1931 - 177
Klassisk og nytt i mekanikken - 177, 178, 179, 180, 181, 182
Sjätte internationella vägkongressen. ii. Uttalanden och beslut - 182, 183, 184, 185, 186
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Februari 1931 - 186, 187, 188
Statens företagareverksamhet - 188, 189
Inverkan av portlandcement på aluminatcement - 189, 190
Notiser - 190, 191, 192
Sammanträden - 192
    Häft. 14. 4 april 1931 - 193
Artilleriskjutning mot flygmaskiner - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Ekonomisk översikt - 200, 201
Notiser - 201, 202, 203, 204
Tekniska föreningar - 204
Sammanträden - 204
    Häft. 15. 11 april 1931 - 205
Maskinunderhållet i verkstäderna - 205, 206, 207
Jämförande matlagningsprov mellan gas och elektricitet. Några principiella synpunkter - 207, 208, 209, 210, 211, 212
Teknologföreningens lokaler eldhärjade - 212, 213
Notiser - 213, 214, 215
Insänt - 215
Sammanträden - 215, 216
    Program för Svenska Teknologföreningens årsmöte i Malmö den 21, 22 och 23 maj 1931 - 216
    Häft. 16. 18 april 1931 - 217
Svetsning i stålbyggnadstekniken - 217, 218, 219, 220, 221
Internationella luftfartsutställnignen i Stockholm. "Ilis" - 221, 222
Karl Gustaf Sjöberg död - 222
Notiser - 223, 224, 225, 226
Insänt - 226, 227
Tekniska föreningar - 227, 228
Sammanträden - 228
    Häft. 17. 25 april 1931 - 229
Svetsning i stålbyggnadstekniken - 229, 230, 231, 232, 233
Erik Carlberg: Friktionsbeläggets längd och läge vid en invändig backbroms - 234
Notiser - 235, 236, 237
Litteratur - 237, 238
Tekniska föreningar - 238, 239
Sammanträde - 239, 240
    Program för Svenska Teknologföreningens årsmöte i Malmö den 21, 22 och 23 maj 1931 - 240
    Häft. 18. 2 maj 1931 - 241
Rütger Essén: Det utrikespolitiska kvartalet - 241, 242, 243
A. Hansson: Kullagerpassningar - 244, 245, 246
Notiser - 246, 247, 248
Sammanträden - 248
    Häft. 19. 9 maj 1931 - 249
Axel F. Enström: Industriens forskningsverksamhet och rationaliseringen - 249, 250, 251, 252
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Mars 1931 - 252, 253, 254
Erik Hallström: Framställning av aluminium ur leucit - 254, 255
Emil Liedstrand: "... och till pensionsfonden avsattes ..." - 255, 256
Ekonomisk översikt - 256, 257
Notiser - 257, 258, 259, 260
Litteratur - 260
Tekniska föreningar - 260, 261, 262
Sammanträden - 262, 263, 264
    Program för Svenska Teknologföreningens årsmöte i Malmö den 21, 22 och 23 maj 1931 - 263
    Häft. 20. 16 maj 1931 - 265
G. Settergren: Överblick av den industriella koncentrationsrörelsen i modern tid - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Erik Hallström: Utvinningen av helium - 271
Notiser - 271, 272, 273, 274
Tekniska föreningar - 274, 275, 276
Sammanträden - 276
Meddelande från redaktionen - 276
    Häft. 21. 23 maj 1931 - 277
Sigurd Nauckhoff: I samarbetsfrågan - 277, 278
Fr. Montén: Skånska ingenjörsklubben - 278, 279, 280
Erik Lundberg: Skånska slott och borgar - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Jonte Hultkrantz: Kraftdistributionen i Skåne - 286, 287, 288, 289
Folke Winquist: Cementtillverkningens utveckling och nuvarande ståndpunkt - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
Nils Fredriksson: Verkstadsindustrien i Skåne - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Gunnar Hult: Höganäsbolagets tillverkningar - 304, 305, 306, 307
Erik Bülow Hübe: Tendenser till högre krav på bostadsstandard - 307, 308, 309, 310
Notiser - 310, 311, 312
    Häft. 22. 30 maj 1931 - 313
Årsmötet i Malmö - 313, 323
Gösta Angel: Rysslands kemiska industri - 314, 315, 316, 317, 318
E. C. Melby: Markedsbrev fra United States - 318, 319, 320
Notiser - 320, 321, 322, 323
Tekniska föreningar - 323, 324
Sammanträden - 324
    Häft. 23. 6 juni 1931 - 325
Ångpanneexplosionen vid Dals sågverk - 325, 326, 327, 328
Frithiof Holmgren: Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. April 1931 - 328, 329, 330
Materialprovningskongress i Zürich den 6-12 sept. 1931 - 330, 331
Ekonomisk översikt - 331, 332
Notiser - 332, 333, 334, 335
Tekniska föreningar - 335, 336
Personalnotiser - 336
    Häft. 24. 13 juni 1931 - 337
Axel Granholm: Några uppgifter och reflexioner rörande statsbaneelektrifieringen - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Värmeisolering medelst metallfolier - 348, 349, 350
Notiser - 350, 351, 352
    Häft. 25. 20 juni 1931 - 353
P. O. Pedersen: Om teknikken og de eksakte videnskaber - 353, 354, 355, 356
H. Törnebohm: Kullagerpassningar. Ett genmäle - 357, 358, 359
En ny rökgasanalysapparat - 359, 360, 361
Notiser - 361, 362, 363, 364
Tekniska föreningar - 364
Sammanträden - 364
    Häft. 26. 27 juni 1931 - 365
S. Weil: Synpunkter vid anskaffning av verktygsmaskiner - 365, 366, 367
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Maj 1931 - 367, 368, 369, 370
En fotografisk reproduktionsautomat - 370, 371
Notiser - 371, 372, 373, 374
Tekniska föreningar - 374, 375, 376
    Häft. 27. 4 juli 1931 - 377
Ch. Birch-Iensen: Den svenska sockerindustrien - 377, 378, 379, 380, 381, 382
Ekonomisk översikt - 382, 383, 384
Notiser - 384, 385, 386, 387
Litteratur - 387, 388
Tekniska föreningar - 388
Sammanträden - 388
    Häft. 28. 11 juli 1931 - 389
Sven Pyk: Ny metod för bestämning av värmeledningskoefficienter - 389, 390, 391, 392, 393
Erik Hallström: Förbättring av egenskaperna hos icke-järnmetaller - 393, 394
Notiser - 394, 395, 396, 397
Litteratur - 397, 398, 399
Tekniska föreningar - 399, 400
Rättelse - 400
    Häft. 29. 18 juli 1931 - 401
Edvin Björnsjö: Återblick på årets luftfartsutställning i Stockholm - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
Gösta Philip: Approximativa indextal för anläggningskostnader vid statens järnvägsbyggnader under åren 1914-1930 - 407, 408, 409, 410
Notiser - 410, 411, 412
    Häft. 30. 25 juli 1931 - 413
Ordnandet av teknologernas och de unga ingenjörernas arbetspraktik - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
K. G. Molin: Stratosfärflygplan under byggnad vid Junkers- och Farmanfabrikerna - 420, 421
Notiser - 421, 422, 423, 424
Litteratur - 424
Tekniska föreningar - 424
    Häft. 31. 1 aug. 1931 - 425
Tage Bilde: Teknik och press - 425, 426
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Juni 1931 - 426, 427, 428
Ordnandet av teknologernas och de unga ingenjörernas arbetspraktik - 429, 430, 431, 432
A. Hansson: Kullagerpassningar - 432, 433
Notiser - 433, 434, 435
Litteratur - 435, 436
    Häft. 32. 8 aug. 1931 - 437
René Leonhardt: Apparat för mätning av vibrationer i tre mot varandra vinkelräta plan - 437, 438, 439, 440
Karl Gustaf Brunnberg död - 440
En diskussion inom Teknologföreningen om beredskapsarbeten ur teknisk synpunkt - 441, 442, 443, 444
K. G. Molin: Luftskepp som gå ned på vattnet - 444, 445
Ekonomisk översikt - 445, 446
Notiser - 446, 447, 448
Litteratur - 448
    Häft. 33. 15 aug. 1931 - 449
Rütger Essén: Det utrikespolitiska kvartalet - 449, 450, 451, 452, 453
En diskussion inom teknologföreningen om beredskapsarbeten ur teknisk synpunkt - 453, 454, 455, 456
Notiser - 456
    Häft. 34. 22 aug. 1931 - 457
H. Stenhagen: Världsproduktion, tillgångar och förbrukning av svavel - 457, 458, 459, 460
E. Winning: Ombyggnad av ångpanneanläggningen vid Lessebo pappersbruk - 460, 461, 462, 463, 464
Torsten Althin: Verein Deutscher Ingenieure har fyllt 75 år - 464, 465
Notiser - 465, 466, 467, 468
Litteratur - 468
    Häft. 35. 29 aug. 1931 - 469
Undersökningar om varaktighet och hållfasthetsegenskaper hos svenskt barrvirke - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
René Leonhardt: Fotografisk undersökning av ihåliga maskindelar - 475, 476, 477, 478
E. C. Melby: Markedsbrev fra United States - 478, 479, 480, 481
Notiser - 481, 482, 483, 484
Litteratur - 484
Sammanträden - 484
    Häft. 36. 5 sept. 1931 - 485
R. Schlyter: Undersökningar om varaktighet och hållfasthetsegenskaper hos svenskt barrvirke - 485, 486, 487, 488, 489, 490
Lantmäteriutbildningen till tekniska högskolan - väg- och vattenbyggarnas studieplan jämkas - 490, 491, 492, 493
F. Oberger: Ekonomisk översikt - 493, 494
Notiser - 495, 496
Sammanträden - 496
    Häft. 37. 12 sept. 1931 - 497
E. Palm: Taylor, Ford och rationaliseringen - 497, 498, 499
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Juli 1931 - 499, 500, 501, 502, 503
Olyckshändelsen i Björneborgs gjuteri - 503
F. H. Stenhagen: Världsproduktion, tillgångar och förbrukning av svavel. Svavlets betydelse för jordbruket - 503, 504
Notiser - 504, 505, 506, 507, 508
Litteratur - 508
Sammanträden - 508
    Häft. 38. 19 sept. 1931 - 509
Erik Hylander: En undersökning av fordonstrafiken i Stockholm - 509, 510, 511, 512, 513
Notiser - 513, 514, 515, 516
Sammanträden - 516
    Häft. 39. 26 sept. 1931 - 517
David Andersson: Betongkonstruktioner för pappers- och cellulosafabriker särskilt med hänsyn till brandsäkerhet, ventilation och isolering - 517, 518, 519, 520, 521, 522
Notiser - 522, 523, 524, 525
Litteratur - 525, 526
Tekniska föreningar - 526, 527
Personalnotiser - 527, 528
Sammanträden - 528
    Häft. 40. 3 okt. 1931 - 529
S. Weil: Serietillverkning inom maskinindustrien - 529, 530, 531
David Andersson: Betongkonstruktioner för pappers- och cellulosafabriker särskilt med hänsyn till brandsäkerhet, ventilation och isolering - 531, 532, 533, 534, 535
F. Oberger: Ekonomisk översikt - 535, 536
Notiser - 536, 537, 538, 539
Tekniska föreningar - 539, 540
Sammanträden - 540
    Häft. 41. 10 okt. 1931 - 541
Arbetslöshetsutredningen - 541, 542, 543, 544
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Augusti 1931 - 544, 545, 546
Två nya luftskepp - 546, 547, 548
Notiser - 548, 549, 550
Litteratur - 550, 551
Tekniska föreningar - 551, 552
Sammanträden - 552
    Häft. 42. 17 okt. 1931 - 553
Bertil Stålhane: Om självantändning i fibrösa värmeisoleringsmaterial, speciellt rörisoleringar, vilka fuktats med linolja - 553, 554, 555, 556
Fritz Danielsson död - 556, 557, 558
Notiser - 558, 559, 560
Sammanträden - 560
    Häft. 43. 24 okt. 1931 - 561
E. Nordendahl: Förortsbanor och andra trafikmedel i Stockholmsförorterna - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
Notiser - 567, 568, 569, 570
Litteratur - 570, 571
Tekniska föreningar - 571, 572
Personalnotiser - 572
Sammanträden - 572
    Häft. 44. 31 okt. 1931 - 573
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 573, 574, 575, 576, 577
    Kommerserådet Enströms berättelse - 574
Ny konsthartsprodukt av socker - 577, 578
En typ av luftkylda flygmotorer - 578
Notiser - 578, 579, 580, 581
Litteratur - 581, 582, 583
Tekniska föreningar - 583, 584
Sammanträden - 584
    Häft. 45. 7 nov. 1931 - 585
Aug. Forsberg: De ekonomiska gränserna för mekaniseringen - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Notiser - 593, 594, 595
Tekniska föreningar - 595, 596
Litteratur - 596
Personalnotiser - 596
Sammanträden - 596
    Häft. 46. 14 nov. 1931 - 597
Mål och medel i modernt husbyggande - 597, 598, 599, 600, 601
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. September 1931 - 601, 602, 603
F. Oberger: Ekonomisk översikt - 603, 604
Notiser - 604, 605, 606, 607, 608
Litteratur - 608
Sammanträden - 608
    Häft. 47. 21 nov. 1931 - 609
Bertil Stålhane: Om möjligheterna för utvinning av ferro-titan ur titan-järnmalm - 609, 610
E. Hedvall: De nya järnkonstruktionsbestämmelserna - 611, 612, 613
Notiser - 613, 614, 615
Tekniska föreningar - 615, 616
Sammanträden - 616
    Häft. 48. 28 nov. 1931 - 617
Mål och medel i modernt husbyggande - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Notiser - 624, 625, 626, 627
Tekniska föreningar - 627, 628
Sammanträden - 628
    Häft. 49. 5 dec. 1931 - 629
Bertil Stålhane, Valter Andersson: Om bestämning av rörisoleringars värmeisoleringsförmåga - 629, 630, 631
Rütger Essén: Det utrikespolitiska kvartalet - 631, 632, 633, 634, 635
F. Oberger: Ekonomisk översikt - 635, 636
Notiser - 636, 637, 638, 639
Tekniska föreningar - 639, 640
Sammanträden - 640
    Häft. 50. 12 dec. 1931 - 641
E. Östlund: La "Micheline". Det nya järnvägsfordonet med pneumatiska gummiringar - 641, 642, 643
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken. Oktober 1931 - 644, 645, 646
E. C. Melby: Markedsbrev fra United States - 646, 647, 648
Gustaf Ad. Mårtensson: En helautomatisk bokföringsmaskin - 648, 649, 650
Notiser - 650, 651
Tekniska föreningar - 651, 652
Sammanträden - 652
    Häft. 51. 19 dec. 1931 - 653
Robert Kristensson: Specialiserings- och försäljningssammanslutningar med särskild hänsyn till maskinindustrien - 653, 654, 655, 656
Notiser - 656, 657, 658
Litteratur - 658, 659
Tekniska föreningar - 659, 660
Sammanträden - 660
    Häft. 52. 26 dec. 1931 - 661
Gösta Richert: Böra så kallade gratisförslag infordras från leverantörer och entreprenörer? - 661, 662, 663, 664
Underskattat kulturarbete? - 664, 665
Notiser - 666, 667, 668
Litteratur - 668, 669
Tekniska föreningar - 669, 670

Project Runeberg, Mon Dec 10 18:28:22 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1931a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free