- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1933. Skeppsbyggnadskonst /
94

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häfte 12. Dec. 1933 - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TEKNISK TIDSKRIFT
16 DEC. 1933
NOTISER
Svenska teknologföreningens avdelning för Skeppsbyggnadskonst höll den 26 november sitt ordinarie höstsammanträde å föreningens lokal under ledning av v. ordföranden, direktör V. NORDSTRÖM. Sammanträdet var besökt av c:a 80 personer.
Följande föreningsmedlemmar invaldes i avdelningen: civilingenjörerna G. BJÖRK, K. RINGDAHL, A, EKLUND, G. LILJEKVIST, J. SCHÖNNING, F. HOLMGREN och torpedingenjör S. LJUNGBERG.
Från styrelsen framlades ett förslag att avdelningen skulle utvidga sin verksamhet att omfatta även flygteknik, och att arbetsordningen skulle ändras i enlighet härmed. Under den kortare diskussion, som härefter följde, erinrade skeppsmätningsöverkontrollör N. G. NILSSON om att denna fråga varit uppe till behandling redan för 15 år sedan, men då fått förfalla. Talaren ansåg nu tiden vara mogen för förslagets genomförande och tillstyrkte detsamma, Efter ytterligare inlägg av överingenjör T. THELANDER, civilingenjör R. NAUCLÉR och v. ordföranden beslöts enhälligt att avdelningens verksamhet skulle utvidgas i föreslagen riktning, och att arbetsordningens § l och första meningen i § 2 skulle erhålla följande ändrade lydelse:
§ 1. Denna avdelning av Svenska teknologför-eningen har till särskild uppgift att förmedla meningsutbyte och åvägabringa sammanslutning mellan sådana ledamöter av föreningen, vilka i praktiskt eller vetenskapligt hänseende utöva eller utövat verksamhet inom skeppsbyggnadstekniken eller flygtekniken med därtill hörande vetenskaps- och industrigrenar.
§ 2. Till medlem i avdelningen för Skeppsbyggnadskonst kallar avdelningen ledamot i Svenska teknolog-föreningen, som utövar eller utövat verksamhet inom skeppsbyggnadstekniken eller flygtekniken med därtill hörande vetenskaps- eller industrigrenar.
Förslaget skulle underställas föreningens styrelse för fastställelse.
Den å vårsammanträdet tillsatta valkommittén, som erhållit i uppdrag att förbereda styrelsevalet, med anledning av att de flesta styrelsemedlemmarna innehaft sina befattningar i tre år och i enlighet med arbetsordningen ej kunde återväljas i samma befattningar, framlade härefter sitt förslag till ny styrelse. I enlighet härmed valdes enhälligt till ordförande doktor H. HAMMAR, till v. ordförande civilingenjör H. TOLLÉUS samt marindirektör B. T. ZETTERSTRÖM, överingenjör H. PYK och byråchef E. (SJÖGREN, samtliga nyvalda, samt återvaldes till redaktör civilingenjör N. J. LJUNGZELL och till sekreterare mariningenjör B. SWENZÉN.
Till den nyvalde ordföranden, som av utrikes resa förhindrats närvara vid sammanträdet, avsändes ett hyllningstelegram.
Som representanter i föreningens styrelse utsagos doktor H. HAMMAR och civilingenjör H. TOLLÉUS med mariningenjör B. ’SWENZÉN som suppleant.
Till klubbmästare valdes civilingenjör R. PRAMER och till vice klubbmästare mariningenjör I. OLDENBURG.
Ett inom styrelsen väckt förslag att instundande vår förlägga ett sammanträde till Ghöteborg upptogs härefter till behandling. Sedan överingenjör T. THELANDER, skeppsmätningsöverkontrollör N. G. NILSSON, v. ordföranden, civilingenjör K. RINGDAHL och direktör D. A. HECTOR yttrat sig i frågan, bemyndigades åt den nya styrelsen att, om så befunnes lämpligt, förlägga ett extra sammanträde till Göteborg.
Civilingenjör K. RINGDAHL höll därefter ett med ljusbilder illustrerat föredrag över ämnet: "Omfattningen av svetsningen inom skeppsbyggeriet." Föredragshållaren framhöll, att svetsade konstruktioner kommit till stor användning inom krigsfartygstekniken för att spara vikt och härmed förbättra fartygens stridsegenskaper, medan viktsbesparingar å handels-
fartyg använts för att öka lastförmågan. Talaren gav vidare en ingående redogörelse för den elektriska svetsningens användning såväl å krigs- som handelsfartyg i Amerika och Europa samt lämnade i samband härmed talrika uppgifter över konstruktionsdetaljer och använda elektrodtyper. Vad vårt land beträffar hade föredragshållaren funnit intresset för svetsning vara mycket stort inom varvsindustrien, och särskilt nämndes att å det nyligen av Kockums mek. verkstad levererade tankmotorfartyget "Brännaren" svetsning använts i stor utsträckning.
Efter föredraget meddelade föredragshållaren på fråga av marindirektör E. ELMQUIST att några särskilt för svetsning inom skeppsbyggeriet lämpade profiler ännu ej tillverkas inom landet och framhöll särskilt att avsaknaden av lämpliga T-profiler gjort sig starkt kännbar.
Professor I. MALMER lämnade härefter en redogörelse över "Försök angående vindförhållanden vid fartygsbryggor" Dessa försök hade utförts vid tekniska högskolans flygtekniska laboratorium för marinförvalt-riingens räkning med en modell av flygplankryssaren "Gotland"s bryggor, och talaren visade en vid dessa försök tagen serie bilder. Professor Malmer beskrev de olika metoder, som bruka användas för att åskådliggöra luftströmningen, och hade för sin del föredragit en engelsk metod, enligt vilken dimstrålar alstrades med tillhjälp av titantetraklorid och kapillärrör. Föredragshållaren visade att man medels denna metod med stor sannolikhet kan avgöra hur vindförhållandena komma att ställa sig å fartygsbryggor, och att man härigenom har möjlighet att i tid vidtaga erforderliga förändringar.
Dagens sista föredrag hölls av civilingenjör B. DOMEIJ om: "Moderna metoder för bärgning på stora djup". Även detta föredrag illustrerades med talrika ljusbilder. Efter en allmän orientering över olika äldre metoder för dykning, redogjorde talaren för den av tysken Gäll uppfunna och av firman Neufeldt & Kunhke i Kiel utvecklade pansarapparaten, som är försedd med rörliga lemmar och verktyg i "händerna", och för en av det italienska bärgningsbolaget "Sorima" utförd förenklad apparat. Dessa båda typer hava kommit till användning vid bärgning av lasten från fartyg, sjunkna på stora djup. Föredragshållaren övergick härpå till en redogörelse för den av "Sorima" utförda bärgningen av guld lasten på den utanför Frankrikes kust på 130 meters djup sjunkna linjeångaren "Egypt". Enär endast ungefärliga uppgifter om olycksplatsen funnos att tillgå, måste man först medels svepning söka fastställa fartygets läge. För detta ändamål konstruerades svep, som av a.-b. Elektrisk malmletning utrustades med elektriska indikeringsanordningar. Föredragshållaren, som deltagit i svepnings- och bärgningsarbetet såsom representant för den svenska firman, redogjorde för hur man slutligen lyckades finna vraket och därefter medelst sprängningar kunde intränga i fartyget och bärga den värdefulla lasten.
Efter sammanträdet intogs gemensam middag med efterföljande samkväm, varunder mariningenjör H QVISTGAARD bidrog till underhållningen med ett med ljusbilder illustrerat kåseri över: "Minnen från" Fylgia" s långresa 1932-1933". B. 8-n.
Lloyd’s Registers svenska kommitté hade i november sammanträde i Göteborg under dr HUGO HAMMARS ordförandeskap.
Efter parentation över framlidne direktör CARL AHL-BERG, som varit medlem av kommittén sedan dess bildande 1920, behandlades bl. a. följande frågor: Konstruktion av långstag för dieselmotorer; årliga fribords-besiktningar av svenska fartyg; roderkonstruktioner; elektriska installationer ombord i fartyg; elektrisk svetsning.
Direktör AXEL RINMAN, verkst. direktör i Sveriges allm. sjöförsäkrings a.-b. och president för "The International Marine Insurance Union", invaldes enhälligt som direktör Ahlbergs efterträdare i kommittén.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:27:25 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1933s/0100.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free