- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
31

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 4. 27 jan. 1934 - Tekniska frågor vid årets riksdag

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

mellan städer och landsbygd 50 713 200 kr., varav städerna erhålla 20 % eller 10 142 640 kr. och landsbygden 80 % eller 40 570 560 kr. Landsbygdens totala andel delas åter i en utjämningsandel (15 %) om 6 085 584 kr. och en återstående andel om 34 484 976 kr., varav utgå vägdistriktens direkta underhållsbidrag (45 % å verklig kostnad för år 1934) med 22 950 000 kr., tillfälligt extra tilläggsbidrag för år 1934 med 1,8 mill. kr. och länens ordinarie andelar med 9 734 976 kr. Enligt denna kalkyl skulle totala underhållsbidraget uppgå till 40 050 000 kr. och länsfonderna till 15 820 600 kr.

Det må påpekas, att kommunikationsministern på grund av det statsfinansiella läget ej ansett sig kunna tillmötesgå vissa av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uttalade önskemål om förhöjda anslag till olika vägbyggnadsarbeten men samtidigt meddelat, att vägväsendet likväl blir i mycket stor utsträckning tillgodosett genom åtgärderna till arbetslöshetens bekämpande. Det sagda gäller även vissa arbeten å hamnar och farleder.

Å det understöd av regelbunden luftfart, som under löpande budgetår uppgår till 650 000 kr., kommer en behållning att uppstå av minst 25 000 kr., varför anslaget för sagda ändamål för nästa budgetår kunnat begränsas till 625 000 kr.

Av anslagsäskandena under åttonde huvudtiteln (ecklesiastikdepartementet) må här anföras endast vissa som röra den tekniska undervisningen. Genom tillkomsten av en professur i skifteslära vid tekniska högskolan ökas professorernas antal till 37. Vissa till lantmäteriavdelningen hörande nya speciallärarebefattningar ha tillkommit, varjämte ecklesiastikministern tillstyrkt anslag till avlönande av en speciallärare i svetsningsteknik. Liksom i fjolårets budgetförslag förutsattes i år, att uppkommande brist i anslaget för avlöning av assistenter m. fl. får täckas medelst ökning av elevavgifterna. Lärarna få ej heller denna gång något anslag till utrikes studieresor, och det anslag å 57 700 kr., som kollegiet önskat för nyanskaffningar till institutionernas laboratorier, har nedprutats till 20 000.

Under rubriken "Fonden för förlag till statsverket" hava äskats anslag för uppförande av tvenne byggnader vid tekniska högskolan. Dels begäras 26 100 kr. för en laboratoriebyggnad för svetsningsteknik, varav 20 000 kr. utgöra byggnadskostnader, 1 000 kr. kostnader för elektrisk utrustning och 5 100 kr. kostnader för svetsningsteknisk utrustning m. m. utöver vad som erbjudits högskolan som gåva av enskilda firmor. Dels har ecklesiastikministern upprepat sitt anslagsäskande av fjolåret, vilket då av riksdagen avslogs, om 487 500 kr. för uppförande av en byggnad, inrymmande kansli samt laboratorium för byggnadstatik m. m.

I fråga om Chalmers tekniska institut erinrar ecklesiastikministern om en framställning från institutets styrelse, vari hemställes om att institutets högre avdelning förklaras för teknisk högskola. Ecklesiastikministern finner att goda skäl kunna anföras för detta förslag och är böjd att framdeles taga frågan under förnyat övervägande. Ecklesiastikministern kommer senare att avlåta proposition om uppförande av byggnad för fackavdelning för väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska institut, för vilken kostnaderna preliminärt beräknats till 400 000 kr.

Styrelsen för tekniska elementarskolan och vävskolan i Borås har hos regeringen hemställt om ett anslag av 209 630 kr. för anskaffande av maskinell utrustning, varav 100 000 kr. skulle utgå under nästa budgetår. Byggnadsfrågan har som bekant (se Teknisk tidskrift 1933, sid. 111) tidigare lösts genom att Borås stad ställt ett kapital av 250 000 kr. till förfogande. Ecklesiastikministern har med hänsyn till det statsfinansiella läget ansett, att det begärda anslaget bör begränsas till 30 000 kr. för nästa budgetår. Eventuellt torde, framhålles det, möjligheter komma att yppa sig till ytterligare bidrag från enskilda eller från landsting, som tidigare lämnat understöd till vävskolan.

Inom tionde huvudtiteln (handelsdepartementet) har frågan om bergsstatens organisation ånyo upptagits. Som bekant föreslogs i fjolårets statsverksproposition, att det f. n. till 5 uppgående antalet bergmästardistrikt skulle minskas till 4 och i samband därmed den övertaliga personalen överflyttas på övergångsstat. Riksdagen avslog förslaget med motivering att riksdagen, innan beslut därom fattades, borde beredas tillfälle att taga del av blivande förslag till ändrad indelning av bergmästardistrikten. Kommerskollegium har sedermera inkommit med en utredning i ämnet. Med stöd av denna har handelsministern förordat en indelning, varigenom södra och norra distrikten lämnas oförändrade, medan nuvarande Gävle-Dala distrikt överföres till västra distriktet och från det senare avskiljes Skaraborgs län, som förenas med östra distriktet.

På framställning av Sveriges uppfinnareförening har handelsministern i patentverkets stat upptagit en post å 8 000 kr. utgörande bidrag till bestridande av kostnaderna för ett uppfinnarekontor, vilket skulle bedriva rådgivnings- och upplysningsverksamhet rörande alla frågor som beröra uppfinnareverksamheten och uppfinningars patentskydd. Som villkor för bidragets uppbärande har handelsministern föreslagit, att kontoret från annat håll erhållit bidrag, uppgående till minst hälften av statsbidraget.

Statens provningsanstalt föreslås skola erhålla ett med 13 000 kr. förhöjt anslag.

Bland utgifterna för kapitalökning begäres under rubriken "fonden för förlag till statsverket" ett anslag för statsbeställningar for försvarsväsendet å 10 mill. kr. Av detta belopp äro 4 431 300 kr. avsedda till bestridande av kostnaderna för viss ersättningsbyggnad för flottan m. m., medan regeringen "ännu ej tagit ställning till frågan om dispositionen av återstående medel. Under samma rubrik äro upptagna anslag om 48 mill. kr. till statliga och statskommunala reservarbeten, 5 mill. kr. till statliga beredskapsarbeten, 5 mill. kr. till kommunala beredskapsarbeten, 10 mill. kr. till främjande av bostadsbyggande och 3 mill. kr. till förbättring av slumbostadsbeståndet. Rörande dispositionen av dessa anslag komma särskilda propositioner att framdeles avlåtas. Vidare bebådar socialministern propositioner om anslag å 5 mill. kr. till lån till kommunala beredskapsarbeten och 5 mill. kr. till lån till främjande av enskild företagsamhet.

Under samma rubrik upptagas även bl. a. följande anslag till kommunikationsdepartementet: Skenfria korsningar 4,5 mill., broar och hamnar 6,5 mill., vissa vägbyggnader 3,2 mill., stensättning av vägar 5 mill.,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0041.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free