- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
32

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 4. 27 jan. 1934 - Tekniska frågor vid årets riksdag - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

statsbanan Malung-Vansbro 0,7 mill., tillverkning av vagnar m. m. för S. J. 3,25 mill. och vissa banarbeten m. m. för S. J. 0,95 mill. kr. För arbeten å statens byggnader ha upptagits anslag å ej mindre än 11 556 800 kr. under nämnda rubrik. Totalsumman av anslag under rubriken "fonden för förlag till statsverket" uppgår till 156 769 800 kr.

Anslagen till statens affärsverksamhet stanna däremot vid ett totalbelopp av 69 900 000 kr. Av denna summa komma 13 325 000 kr. på telegrafverket (därav 12,35 mill. för fortsatt utveckling av statens telefon- och telegrafväsende); 49,42 mill. kr. å statens järnvägar och 6 mill. kr. å vattenfallsverket.

De flesta anslagen till statens järnvägar hava redan refererats i denna tidskrift (1933, sid. 371) i samband med anmälan av järnvägsstyrelsens riksdagspetita. Nytillkomna poster äro 480 000 kr. till dubbelspårsanläggning mellan Östansjö och Vretstorp, 200 000 kr. till ombyggnad och utvidgning av rangerbangården i Nässjö, 750 000 kr. till person- och resgodsvagnar, 165 000 kr. till postvagnar samt 15 mill. kr. till fortsatta elektrifieringsarbeten. I sistnämnda ämne kommer proposition att framdeles avlåtas, sedan de av järnvägsstyrelsen bedrivna utredningarna hunnit avslutas.

Det av vattenfallsstyrelsen begärda anslaget om 0,5 mill. kr. till påbörjande av arbetena med en ny tilloppskanal vid Trollhättan har av kommunikationsministern höjts till 0.8 mill. kr. Däremot har i propositionen intet anslag upptagits till rensningsarbeten i Göta älv för huvudreglering av Vänern. För kraftstationen i Malfors upptages i likhet med vattenfallsstyrelsens förslag 3,1 mill. kr. Det ursprungligen begärda anslaget om 325 000 kr. för komplettering av ångkraftverket i Västerås har, delvis genom anlitande av drifts- och förnyelsefondsmedel, nedbringats till 100 000 kr., motsvarande kostnaderna för en askfilteranläggning. Till distributionsanläggningar slutligen föreslås 2 mill. kr.

E. H-r.

NOTISER
Normer för provning av förbränningsmotorer.
De av Svenska teknologföreningens avdelning för Mekanik utsedda kommitterade för uppgörande av normer för provning av förbränningsmotorer ha uppgjort ett förslag, vilket finnes publicerat såsom nr l av Meddelanden från Svenska teknologföreningen (7 jan. 1934). Detta förslag upptogs till behandling vid avdelningens för Mekanik sammanträde den 16 januari, varvid professor Hubendick i ett föredrag belyste förevarande frågas internationella ställning och gav en utförlig motivering till det framlagda förslaget. I den efterföljande diskussionen framkommo åtskilliga synpunkter, vilka voro värda beaktande. Den långt framskridna tiden medgav ej någon uttömmande behandling, utan avdelningen beslöt, att skriftliga önskemål skulle få tillställas normkommitténs sekreterare före den l april 1934, varpå kommitterade med hänsyn till det inkomna materialet skulle företaga en överarbetning av normförslaget. För de i saken intresserade personer, som hava några tillägg eller ändringar att göra i det utarbetade förslaget till provningsnormerna, finnes det alltså tillfälle att före den l april insända sina kommentarer till kommitténs sekreterare, civilingenjör Torsten Widell, Sibyllegatan 16, Stockholm.

Danskt förslag till arbetslöshetsförsäkring av ingenjörer. En av Dansk Ingeniørforenings styrelse tillsatt kommitté, bestående av ingenjör V. Børsholt, direktör Percy Ipsen och folketingsmand, ingenjör E. Rager, har framlagt förslag till åtgärder för arbetslöshetsförsäkring av föreningens medlemmar. Förslaget, som in extenso publiceras i tidskriften Ingeniøren den 13 januari, innehåller i huvudsak följande:

Försäkringens ändamål är att erbjuda medlemmar av Dansk Ingeniørforening ekonomiskt understöd vid iråkad arbetslöshet. Som arbetslösa räknas endast sådana arbetsföra medlemmar, vilka oförskyllt mist sin utkomst.

Medlemskap i försäkringsanstalten kan vinnas av varje i Danmark bosatt medlem av föreningen. Årspremien utgör 10 kr. och erlägges samtidigt med medlemsavgiften; om medlem så önskar, kan han teckna sig för högre avgift än den obligatoriska under ett eller flera år.

Som oförskylld arbetslöshet räknas ej sådan arbetslöshet som orsakas av ålderdom, invaliditet eller sjukdom. Medlem betraktas som arbetslös ej blott, när han mist alla inkomster utan även när hans sammanlagda inkomst är mindre än det fastställda bidraget, i vilket fall dock endast skillnaden utbetalas i understöd. Som inkomst räknas intäkter av såväl ingenjörsmässigt som icke ingenjörsmässigt arbete samt av andra källor (ränteintäkter m. m.). Den som mist arbete på grund av egen uppsägning räknas ej som arbetslös, såvida styrelsen ej finner att uppsägningen skett av giltig anledning.

Arbetslöshetshjälp utgår endast till den som varit medlem av kassan under minst de tolv närmaste månaderna och under denna tid erlagt stadgade avgifter.

Arbetslösheten måste vidare hava varat minst en månads tid, och sökande måste genast vid arbetslöshetens inträdande hava anmält detta förhållande hos föreningens platsbyrå. Den som ej vill mottaga sådant erbjudet arbete, som försäkringsstyrelsen finner för den sökande lämpligt, äger ej rätt att fordra understöd.

Årsmötet fastställer varje år ett bidrag pr dag för dels familjeförsörjare, dels icke-familjeförsörjare. Försörjningsplikt räknas endast gentemot hustru och barn under 18 års ålder. Bidragens storlek gälla det löpande räkenskapsåret. För den händelse utbetalningarna skulle stiga till sådant belopp, att styrelsen finner risk föreligga för uppkommande brist, har styrelsen rätt att inskränka bidragens storlek och varaktighet, intill dess årsmötet kan fatta definitivt beslut.

Bidrag utbetalas under högst 90 dagar under ett räkenskapsår. Under två på varandra följande räkenskapsår må bidrag ej utgå till en och samma person för längre tid än sammanlagt 135 dagar. För att medlem därefter skall äga rätt till ytterligare bidrag, måste minst 2 år hava förflutit sedan den dag, då han sist mottog bidrag. I särskilda fall äger dock styrelsen rätt att medgiva undantag från denna bestämmelse.

Högsta myndigheten över försäkringsanstalten skall utövas av Dansk Ingeniørforenings representantskap. Föreningens centralstyrelse fungerar som styrelse även för försäkringsanstalten. Den omedelbara ledningen av verksamheten handhaves av ett för år av centralstyrelsen valt verkställande utskott av tre personer, som till sitt förfogande har lönade arbetskrafter.

Försäkringsverksamheten föreslås skola begynna under år 1934, för vilket år full försäkringsavgift skulle erläggas. Utbetalningar av bidrag skulle äga rum från och med januari 1935.

Förslaget antogs den 5 december 1933 av föreningens representantskap med 59 röster mot 0.

På grund av tillfällig utrymmesbrist finnas sammanträdena införda på annonssidan VIII.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0042.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free