- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
53

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 6. 10 febr. 1934 - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

10 FEBR. 1934 TEKNISK TIDSKRIFT 53

dock ej ligga i följd utan kunna vara fördelade under de nästföregående 14 dagarna. Den längre karenstiden är avsedd bl. a. för kassor med medlemmar inom säsongbetonade yrken. Understödstiden har bestämts till högst 120 dagar under 52 på varandra följande veckor. Kassorna äga bestämma kortare understödstid, dock ej under 90 dagar.

Erkänd arbetslöshetskassa skall av sina medlemmar upptaga fasta avgifter så avvägda, att de i förening med andra inkomster förslå till föreskriven fondbildning, utgivande av tillförsäkrat understöd och kassans övriga utgifter. Utbetalning av understöd får ej påbörjas, förrän tillsynsmyndigheten lämnat medgivande därtill. Fonden får tagas i anspråk om kassans inkomster ej förslå till utgifterna. Därest så med hänsyn till kassans ekonomiska ställning eller arbetslöshetens omfattning bland medlemmarna är erforderligt, må kassans styrelse efter medgivande av tillsynsmyndigheten nedsätta daghjälpens storlek eller minska understödstidens längd, varvid daghjälp med mindre belopp än 2 kr. samt kortare understödstid än 90 dagar kunna komma i fråga. Därjämte kan särskild uttaxering å medlemmarna tillgripas.

Tillsynsmyndigheten har erhållit vittgående befogenheter med avseende å övervakande av kassornas verksamhet. Den skall bl. a. utse en ledamot i varje kassas styrelse liksom även en revisor. Tillsynsmyndigheten eller dess ombud skall beredas tillfälle att när som helst granska kassans räkenskaper, protokoll och övriga handlingar samt lämnas tillträde till sammanträden med kassan eller dess styrelse. Om kassans medlemstal nedgått under ett visst antal, i regel 500, tillkommer det tillsynsmyndigheten att bestämma, om kassan skall få fortsätta sin verksamhet.

Statens bidrag skall enligt förslaget utgå dels som s. k. daghjälpsbidrag, dels som förvaltningsbidrag. Daghjälpsbidrag utgår för kalenderår med viss procentuell andel av kassans sammanlagda kostnader för understöd vid arbetslöshet. Procenttalet bestämmes i förhållande till det genomsnittliga daghjälpsbeloppet samt antalet understödda dagar pr medlem enligt i förslaget närmare preciserade bestämmelser. Förvaltningsbidraget utgår för kalenderår dels med ett belopp i kronor motsvarande två gånger antalet årsmedlemmar i kassan under året, dels med belopp motsvarande vad under året utgivits i arvode till styrelseledamot och revisor, som utsetts av tillsynsmyndigheten. Statsbidrag utbetalas i regel årsvis i efterskott.

Som ett led i förslaget ingå arbetsgivarbidrag, avsedda att användas till bestridande av statens omkostnader för de erkända arbetslöshetskassorna och den offentliga arbetsförmedlingen. Förslaget innebär, att av alla arbetsgivare med minst 10 årsarbetare (dock ej stat, kommun eller innehavare av vissa anstalter för yrkesutbildning) skola, oberoende av om dessa arbetare äro försäkrade eller ej, uttagas avgifter med 3 kr. för varje årsarbetare. I denna del ansåg sig särskilda utskottet ej kunna tillstyrka förslaget, som emellertid nu återkommit i oförändrat skick.

För statens bidrag i form av daghjälpsbidrag ha i samband med propositionen utförts olika beräkningar, vilkas utfall givetvis är beroende av den antagna arbetslöshetsnivån. Vid en arbetslöshetsprocent, motsvarande den genomsnittliga arbetslösheten under åren 1929-1931, skulle daghjälpsbidragen uppgå till ca 15,7 mill. kr., motsvarande 42,4 % av totalkostnaden för daghjälp. Förvaltningsbidraget vid fullt utbyggd försäkring har beräknats till ca 1,4 mill. kr., varav 0,9 mill. kr. skulle gäldas av de större arbetsgivarna och återstoden av statsverket. Utbyggandet beräknas taga minst 4 år i anspråk.

De inledningsvis nämnda ändringarna i förhållande till fjolårets förslag gälla huvudsakligen bestämmelserna rörande understöd. Sålunda föreslås nu, att utesluten från erhållande av understöd skall vara ej blott den som är direkt indragen i arbetskonflikt utan även den som eljest blivit arbetslös i anledning av konflikten och vilkens löne- och anställningsvillkor kunna antagas röna inverkan av densamma. Närmare bestämmelser angående tillämpningen av dessa regler skola meddelas av tillsynsmyndigheten.

Med avseende på viss tids avgiftsbetalning som villkor för erhållande av understöd föreslogs i 1933 års proposition, att för rätt till understöd från kassan skulle första gången krävas 52 veckoavgifter, erlagda under loppet av 36 månader och därpå följande gånger 26 avgifter under 18 månader. Motsvarande föreslogs i fråga om understödsrätt efter övergång från klass med lägre daghjälp till klass med högre daghjälp. Utskottet hade gått på de sakkunnigas linje, vilken innebar 52 erlagda veckoavgifter under loppet av 24 månader samt, för förnyat understöd, 26 veckoavgifter under 12 månader. Utskottet ansåg, att genom regeringsförslagets bestämmelser i detta fall skulle i försäkringen inlemmas personer, som under flera år tillbaka övervägande varit arbetslösa och som rimligen ej kunde räknas till de försäkringsbara fallen.

Socialministern har emellertid på grund av vissa undersökningar funnit, att försäkringens effektivitet bleve avsevärt försämrad, om de av utskottet förordade strängare villkoren skulle tillämpas, och har därför föreslagit en kompromiss av innebörd, att antalet betalade avgifter inskränkes till 40, resp. 20 under en tid av 24, resp. 12 månader. För medlem, som övergått från lägre till högre understödsklass erfordras enligt förslaget, att summan av de under 12 månader inbetalade avgifterna motsvarar 20 avgifter i den högre klassen, dock att avgifter för minst 10 veckor måste ha erlagts i den högre klassen.

Förordningen är avsedd att träda i kraft den l jan. 1935.

Samarbetsdelegationen mot radiostörningar har den 20 januari utgivit sitt meddelande nr 7, innehållande ett utdrag ur Svenska elektricitetsverksföreningens handlingar 1933, nr 9, rörande praxis i förhållandet mellan elektricitetsverk och abonnenter i fråga om radiostörningar och nätanslutna apparater. Delegationen har samtidigt av elektricitetsverk, kraftverk, distributionsföreningar och andra kraftdistributörer begärt upplysningar om, huruvida vederbörande hava för avsikt att tillämpa ifrågavarande bestämmelser, av elektricitetsverksföreningen betraktade som normalbestämmelser. Häftet kan rekvireras från telegrafstyrelsens radiobyrå eller elektricitetsverksföreningen och betingar ett pris av 20 öre.

Personalpensioneringen under år 1933. En i dagarna meddelad preliminär redogörelse för årsresultatet år 1933 från Svenska personalpensionskassan (S. P. P.) konstaterar, att depressionens inverkan på personalpensioneringens utveckling, vilken tydligt framgick av 1932 års resultat, numera synes ha hävts, och att den takt, i vilken personalpensioneringen vinner utbredning, åter befinner sig i tilltagande.

Antalet till kassan anslutna passiva medlemmar ökades med 11 till 861, antalet aktiva medlemmar med drygt 2 300 till 18 900 och den fortlöpande årliga avgiftsinkomsten med ca l 362 000 kr. till 12,7 mill. kr.

Den största delen av ökningen i omslutningen härleder sig från företag, som under året anslutit sig till kassan. Genom dylika anslutningar har antalet aktiva medlemmar stigit med 1 600 personer och den fortlöpande avgiftsinkomsten med l,03 mill. kr. På grund av nyanställningar hos redan anslutna passiva medlemmar och på grund av att anställda uppfyllt villkoren för inträde ha under året 900 nya aktiva medlemmar inträtt i kassan och den årliga avgiftssumman vuxit med 540 000 kr. Löneförhöjningar o. d. ha medfört höjda

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0063.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free