- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
82

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 9. 3 mars 1934 - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

82 TEKNISK TIDSKRIFT 3 MARS 1934

för nästa budgetår 400 000 kr. under rubriken "Fonden för förlag till statsverket".

Som bekant existerar mellan Göteborgs stad och kronan ett avtal, varigenom staden kostnadsfritt upplåter viss areal för institutets byggnader. Ett åsidosättande av den i avtalet stipulerade byggnadsskyldigheten medför, att området med undantag för redan uppförda byggnader utan ersättning måste återlämnas till staden. Byggnadsfristen utgår vid nästa årsskifte, och till begärt medgivande om en förlängning med ytterligare fem år har staden knutit villkoret, att viss del av området skall återlämnas.

I detta läge samt med hänsyn till institutets nuvarande bristfälliga arbetslokaler har ecklesiastikministern ej ansett byggnadsfrågan kunna anstå, tills spörsmålet om den tekniska undervisningens ordnande erhållit sin lösning. Det nu framlagda byggnadsförslaget kan, enligt uppgift av 1929 års sakkunniga, som ånyo tillfrågats i ämnet, ej komma att föregripa denna fråga. De sakkunniga ha ansett behov föreligga av fackavdelningar för väg- och vattenbyggnad vid såväl tekniska högskolan som Chalmers tekniska institut. I det senares byggnadsförslag synas dessutom möjligheterna till en eventuell framtida differentiering av undervisningen mellan de båda fackavdelningarna blivit beaktade.

Enligt ett av professor S. Hultin utarbetat förslag till institutionsbyggnad skulle denna komma att innehålla fullständigare laboratorier för byggnadsteknik samt byggnadsstatik och brobyggnadslära, medan däremot laboratorierna för vattenbyggnad samt vägbyggnad ej behöva vara rustade för vetenskapliga undersökningar. Byggnadens planutrymme har beräknats till 1 178 m2 och byggnadsvolymen till 22 400 m3.

Textiltekniska laboratoriet i Borås. Som Teknisk tidskrift tidigare omnämnt (häfte 4, sid. 31) har ecklesiastikministern i årets statsverksproposition upptagit ett anslag av 30 000 kr. till anskaffning av maskinell utrustning vid det nya textiltekniska laboratoriet i Borås. I motioner i båda kamrarna ha representanter för Älvsborgs län hemställt om anslagets höjning till 50 000 kr., enär det f. n. ej lär finnas några som helst möjligheter att från annan än staten få erforderliga medel utöver de ganska betydande summor, uppgående till sammanlagt ca 120 000 kr., vilka redan erhållits och som till betydande del bestå i utfästelser om rabatt å offererade maskiner.

De svenska stenkolsfyndigheterna å Spetsbergen. Regeringen har i proposition (nr 81) föreslagit riksdagen medgiva försäljningen av Nya svenska stenkols-a.-b. Spetsbergens egendom å Spetsbergen för en köpesumma av 1 mill. norska kr. till Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S på de villkor som angivas i ett mellan det norska och svenska bolaget upprättat köpekontrakt. Enligt kontraktet skall köparen vid affärens avslutande erlägga 200 000 kr. och därefter i årliga amorteringar à 100 000 kr. sammanlagt 800 000 kr, jämte 4 % ränta.

Statens engagemang i de olika företag som handhaft exploateringen av nämnda fyndigheter uppgå som bekant till betydande belopp. Sålunda erhöll Svenska stenkols a.-b. Spetsbergen åren 1923-1924 lån av statsmedel till sammanlagt 1,5 mill. kr. samt år 1925 ytterligare ett lån å 200 000 kr. Följande år trädde bolaget i likvidation, varvid skulderna till staten uppgingo till 3,89 mill. kr., däri ingående även en järnvägsstyrelsens fordran å ca 0,4 mill. kr. I det rekonstruerade bolaget, Nya svenska stenkols a.-b. Spetsbergen, tecknade staten år 1928 aktier till ett belopp av 449 600 kr.

Efter år 1925 ha inga stenkol brutits i fyndigheterna. De skäl som tidigare åberopats för ett bibehållande av dessa i svensk ägo anses numera av bolagets styrelse ha förlorat i betydelse.

I motion (nr 295) i första kammaren har herr Asplund hemställt, att riksdagen måtte förklara, att den anser att nämnda egendom bör bevaras i svensk ägo, samt hos k. m:t begära undersökning huruvida med anlitande av arbetslösa gruvarbetare från de lappländska malmfälten, de skånska stenkolsgruvorna eller från Bergslagen skulle kunna anordnas tillredningsarbeten för senare vid lämplig tidpunkt igångsatt brytning i Sveagruvan å Spetsbergen.

Motionären erinrar om att det vid alla tidigare tillfällen, då statens stöd åt Spetsbergsföretaget ifrågasatts, betonats, att det vore ett nationellt intresse, att ifrågavarande naturtillgångar bevarades i svensk ägo. Man bör ej vid bedömandet av Spetsbergsfrågan bortse från den betydelsefulla ekonomiska försvarsberedskap som ligger i fyndigheternas bibehållande i svensk ägo och i brytningsanordningarnas iståndsättande, varigenom full drift i fall av behov kan sättas i gång vid första öppet vatten. Motionären har beräknat, att bolagets nuvarande banktillgodohavanden äro fullt tillräckliga för egendomens skötsel och rättigheternas bibehållande till slutet av år 1940.

För upptagande av tillredningsarbeten för brytningens framtida återupptagande borde de arbetslösa gruvarbetare kunna anlitas, som icke på många år kunna beredas arbete vid gruvor i deras hemtrakter. Om en långvarigare brytning å Spetsbergen komme till stånd, skulle Spetsbergsföretaget kunna tjäna till att åstadkomma en cirkulation av övertaliga arbetare, vilka efter ett par år kunde återvända till Sverige med ett sparat kapital.

Samtidigt borde undersökas, huruvida kostnaderna för Spetsbergskol cif. Göteborg eller möjligen Narvik kunna hållas i nivå med under normala tider gällande kolpriser. Motionären anser detta möjligt. Slutligen beröres i motionen utsikterna till en på Lapplandsmalm och Spetsbergskol baserad järnförädling vid de lappländska malmfälten.

Brysselmässan. Till den 15: e internationella mässan i Bryssel, som hålles 4-18 nästkommande april, har utgått inbjudningar till ett antal svenska organisationer att deltaga med kollektiva utställningar. Denna organisationsform tillämpades vid nästföregående mässa, som besöktes av mer än 700 000 personer, och slog då väl ut. Kostnaden pr deltagare blir också låg: för ett stånd med ytan 12 m2 å gårdarna utgör avgiften 1 075 francs, i hallarna är avgiften 125 francs pr m2. Upplysningar meddelas av Foire Commerciale, Palais de l’Habitation, Bruxelles.

Internationell acetylenkongress i Rom. Inbjudan har nu utgått till deltagande i 11: e internationella kongressen för actylen, acetylen-syrgassvetsning och närbesläktade industrier, vilken avhålles i Rom 5-10 juni 1934. Kongressens ändamål är att vetenskapligt, tekniskt och ekonomiskt studera de med karbid, acetylen, syrgas och gassvetsning sammanhängande frågorna. Kongressen skall arbeta på följande sektioner: 1: Kalciumkarbid acetylen och syrgas. Framställning och användning. 2: Acetylensyrgassvetsningens och -skärningens teknik och tillämpning. 3: Teknisk undervisning, forskning etc. 4: De olika svetsningsmetoderna. 5: Olika användningsmöjligheter, såsom belysning, uppvärmning, kraftalstring, fiske och lantbruk.

I programmet ingå bl. a. audienser hos påven och il duce. Närmare upplysningar angående program och kongresshandlingar m. m. erhållas hos teknologföreningens kansli.

Elektriska klubben i Västerås har enligt nyss utkommen förteckning ett medlemsantal av 290, vartill komma 17 elever vid Asea. Klubbens ordförande är civilingenjör Sven Norberg, vice ordf. ingenjör Carl Wijkborn, sekreterare och bibliotekarie ingenjör Erik Westman.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0092.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free