- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
92

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 10. 10 mars 1934 - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

92 TEKNISK TIDSKRIFT 10 MARS 1934

NOTISER

Tekniska högskolan.
Programmet för läroåret 1933-1934 har nu utkommit. Publikationen, som nu nått det avsevärda omfånget av 249 sidor och betingar ett pris av 2 kr., innehåller redogörelse för styrelse och personal, underrättelser för inträdessökande samt en detaljerad och mycket värdefull studiehandbok (187 sidor), läroplaner och läroämnesregister.

Elektriska inspektionen. K. m:t har utnämnt och förordnat assistenten hos statens elektriska inspektion Bengt Berggren att från och med den 1 mars 1934 vara statsinspektör över elektriska starkströmsanläggningar.

Länsarkitektinstitutionen. Det av särskilda sakkunniga framlagda förslaget till omorganisation av länsarkitektinstitutionen, vilket tidigare i korthet refererats i Teknisk tidskrift, kommer ej att föranleda proposition till årets riksdag. Kommunikationsministern har ansett frågan tarva ett så noggrant övervägande, att remisstiden ej kunnat begränsas så, att frågans framläggande inom den för propositioners avlåtande föreskrivna tiden blir möjligt. Det av regeringen framlagda förslaget om anslag till länsarkitekter för budgetåret 1934/1935 grundas alltså på en i huvudsak oförändrad organisation.

Statsbidrag i förskott till halvpermanenta vägbeläggningar. I proposition (nr 131) har regeringen föreslagit riksdagen medgiva, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för utförande av sådan vägbeläggning med begränsad varaktighet, för vilken anläggningskostnad enligt gällande bestämmelser må inräknas i kostnadsunderlaget för beräkning av statsbidrag till vägunderhåll, må med anlitande av statens automobilskattemedelsfond till vederbörande vägdistrikt i mån av arbetets fortgång utbetala högst det belopp, varmed vägdistriktet under påföljande år skall på grund av nämnda arbete tillgodoföras statsbidrag till vägunderhåll.

Propositionen är grundad på en framställning av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, vari framhålles, att medan totallängden av vägar, som vid 1932 års utgång försetts med s. k. halvpermanent beläggning utgjorde 392 km, dylik beläggning skulle vara ekonomiskt lönande å en sammanlagd vägsträcka av ca 1 000 km, varvid tagits i beräkning vägar med en trafik av mer än 400 fordon pr dygn.

Halvpermanenta beläggningar utföras huvudsakligen med hjälp av Bituminösa bindemedel. De allmännaste utföringssätten äro: 1) vägbanans impregnering och därpå följande ytbehandling, 2) beläggningsmaterialets blandning på vägen (s. k. hyvelblandning), 3) indränkning av utbrett makadamlager och ytbehandling, 4) utläggning av färdigblandad beläggningsmassa (oftast tillverkad vid arbetsplatsen). De båda förstnämnda behandlingssätten ha, såsom varande de billigaste, under de senaste åren tillvunnit sig allt större intresse. Impregnering och ytbehandling kan utföras för en kostnad av endast 60 à 75 öre/m2. Hyvelblandning kan utföras till dubbla den nämnda kostnaden, och indränkning av utbrett makadamlager, den nu allmännaste typen av de halvpermanenta vägbeläggningarna, till 2:50 å 3:50 kr./m2. Utförandet av dylika vägbeläggningar anses numera ha kommit över experimentstadiet, och enhetliga normer för utförandet av vissa beläggningstyper äro f. n. under utarbetande hos styrelsen.

Vad som f. n. står hindrande i vägen för dessa beläggningstypers allmännare tillämpning äro de finansieringssvårigheter som de mera betydande engångskostnaderna kunna medföra för vägdistrikten. Det är för att motverka dessa som nyssnämnda förslag tillkommit, varvid kommunikationsministern visserligen förutsatt, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skall ägna erforderlig uppmärksamhet åt att medel ej tagas i anspråk för halvpermanenta beläggningar i större omfattning än som ur skilda synpunkter kan anses skäligt och lämpligt.

Kommunikationsverkens tekniska befattningar. I proposition (nr 122) till riksdagen har regeringen föreslagit en del förändringar beträffande antal och löneställning för vissa ordinarie befattningar, däribland ett flertal tekniska sådana, vid kommunikationsverken.

Kommunikationsministern har sålunda tillstyrkt en av telegrafverket gjord framställning om viss omorganisation av styrelsens linjebyrå, avsedd att bereda lättnad i byråchefens arbetsbörda. Det tekniskt-vetenskapliga arbetet å byrån föreslås skola självständigt förestås av en vid byråchefens sida ställd tjänsteman, benämnd förste byrådirektör (30:e lönegraden), vilken i styrelsen skall föredraga ärenden av nämnda art. I samband härmed föreslås antalet byrådirektörsbefattningar i telegrafverket minskat från 6 till 5. Kommunikationsministern tillstyrker vidare förslag om att en ny linjeingenjörsbefattning (26: e lönegraden) inrättas å radiobyrån, närmast avsedd för handhavandet av undersökningar rörande rundradiostörningar. Däremot har en framställning från telegrafstyrelsen om inrättandet av en ny ordinarie linjeingenjörstjänst, avsedd åt föreståndaren för Varbergs radiostation, ej blivit tillstyrkt.

Vid statens järnvägar föreslås inrättandet av sex nya elektroingenjörsbefattningar (22: a lönegraden) utöver de sex, som f. n. finnas uppförda på stat. Utökningen sammanhänger med järnvägselektrifieringens fortskridande.

Vattenfallsstyrelsen har föreslagit inrättandet av två nya ordinarie ingenjörsbefattningar. Dels har styrelsen föreslagit överföring på ordinarie stat (26:e lönegraden) av en extra byråingenjörsbefattning å styrelsens byggnadstekniska byrå. Innehavarne av ifrågavarande byråingenjörstjänst skall hos styrelsen representera den speciella tekniska sakkunskapen i fråga om järn- och maskinkonstruktioner. Dels har styrelsen föreslagit att driftsingenjörsbefattningen vid Motala kraftverk uppföres på ordinarie stat (27:e lönegraden). Båda dessa förslag tillstyrkas av kommunikationsministern.

En statens vedeldningslånefond. Bland de anslag till åtgärder på skogshushållningens område som regeringen föreslagit årets riksdag (prop. 163) märkes ett å 2 mill. kr., utgörande kapital för en s. k. vedeldningslånefond, vilken föreslås skola förvaltas av statskontoret och från vilken lån må utlämnas till landsting, kommuner och enskilda för främjande av utbyte av kokspannor mot vedpannor eller inmontering av förugnar vid förefintliga värmeanläggningar ävensom för installering av vedpannor i stället för kokspannor vid nya värmeanläggningar.

Förslaget härrör från socialstyrelsen, som tagit under övervägande vilketdera som vore lämpligast en direkt subventionering av vedeldningen eller ett understödjande av denna genom lån till befrämjande av vedeldningspannors installerande. Socialstyrelsen har ansett, att statens affärsdrivande verk utan vidare kunde och borde vidtaga pannbyte med anlitande av till förfogande stående medel. Vid de av skolöverstyrelsen och tullverket disponerade värmeanläggningar, som utförts och ställts till vederbörandes disposition av de kommuner, inom vilka de äro belägna, torde ett utbyte av pannorna ej kunna komma till stånd med mindre statsverket iklädde sig därmed förenade kostnader. Vid övriga statsverket tillhörande stationära anläggningar torde

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0102.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free