- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
394

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 41. 13 okt. 1934 - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

394 TEKNISK TIDSKRIFT 13 OKT. 1934

olika möjligheter som finnas för erhållande av det nödvändiga krafttillskottet vid centralblocket omkring år 1937. Som styrelsen i fjolårets riksdagspetita framhöll, borde nästa stora kraftstationsbygge avse Stadsforsen i Indalsälven. Detta är dock ett mycket stort och tidsödande arbete, som kräver betydande kapitalutlägg även för den första utbyggnaden och som därför ej bör färdigställas, förrän man kan räkna med att redan från början kunna avsätta ett relativt stort kraftbelopp. Stadsforsens utbyggande bör därför ej forceras fram, så att kraft därifrån blir tillgänglig år 1937.

Icke heller vill styrelsen föreslå, att en del mindre, staten tillhöriga vattenfall i mellersta Sverige, såsom fallen vid Hammarby och Storå i Närke, Säveån i Västergötland och Jössefors i Värmland, nu utbyggas för erhållande av det nödiga krafttillskottet, på vilken tankegång styrelsen dock tidigare varit inne. Det krafttillskott som skulle vinnas genom dessa utbyggnader blir jämförelsevis dyrt och ej heller av erforderlig storleksordning.

Det kvarstår då två olika alternativ, dels att ytterligare utbygga Västeråsstationen, dels att tillvarataga kraftöverskottet i Porjus genom den nyssnämnda nordliga stamlinjen.

Vid Västeråsstationen skulle för ändamålet erfordras ytterligare en ångpanna av samma storlek som den nyss beslutade samt ännu en ångturbingenerator om 50 000 à 60 000 kW. Jämte alla i samband därmed stående nyanskaffningar skulle detta motsvara en engångskostnad av i runt tal 4,5 mill. kr. När Vänerns reglering blir genomförd (tidpunkten härför beräknas nu till 1939 eller 1940) och sedan Stadsforskraft blivit tillgänglig vid centralblocket, är det att befara, att detta maskineri kommer att bliva mycket dåligt utnyttjat. Ingen vet heller, hur kolpriset kommer att variera, och det ligger alltid i vårt kolfattiga land en viss risk i att för sin kraftförsörjning göra sig alltför mycket beroende av importerade kol.

Det senare alternativet, byggandet av en nordlig stamlinje, framföres nu för första gången, ehuru det under åtskilliga år varit föremål för diskussion inom styrelsen. Det har hittills varit tveksamt, huruvida ej kraftöverskottet i Porjus skulle erfordras vid malmfälten eller för industrierna i Norrbotten. Dessutom har kraftöverföringen till mellersta Sverige ingivit betänkligheter i fråga om såväl anläggningskostnaden som driften. De senare årens erfarenhet av samkörning har dock givit visshet om att det nu framlagda förslaget skänker nödig säkerhet i drifthänseende.

Anläggningskostnaden för komplettering av linjen Porjus-Boden samt nyanläggning av en 132 kV-linje Boden-Vännäs-Indalsälven-Västerås med därtill hörande anordningar uppgår till ca 11 mill. kr. Den ökade kraftavsättningen inom såväl Norrfors- som centralblocket skulle, sedan ränta och amortering avdragits, giva ett mycket gott tillskott till förräntning av Porjus kraftstation. Kraftbehovet vid malmfälten samt i Norrbotten kommer med visshet att under den tid, vartill hänsyn behöver tagas, ej bli större, än att det för transport söderut tillgängliga överskottet kommer att under år 1937 uppgå till ca 200 mill. kWh vid nuvarande utbyggnad vid Porjus och regleringsskede i Suorva.

Med den föreslagna linjen öppnas emellertid utsikt att successivt utnyttja utbyggnadsmöjligheterna i Porjus. Sedan numera tilloppstunneln nr 2 färdigställts, bör man således bestämma sig för att i långsam takt även bygga avloppstunneln nr 2. Arbetet härmed bör bedrivas så, att själva tunneln drives under loppet av fyra år. under de två sista åren utföras därjämte anknytning vid kraftstationen och utlopp i älven. Avloppstunneln beräknas numera komma att kosta 1,4 mill. kr., varav f. n. 150 000 kr. stå till förfogande.

Så småningom följer behovet att installera det andra maskinaggregatet i Sillre. Något anslag härför behöves dock ej nästa budgetår.

Det förslag till första utbyggnad vid Stadsforsen, som upprättats inom styrelsen, omfattar utbyggnad av ca 24 m fallhöjd och en utbyggnadsvattenmängd av 300 m3/sek. Effekten skulle uppgå till 55 200 kW, och kostnaden är preliminärt beräknad till ca 15 mill. kr. Planerna för anläggningen äro så långt komna, att ansökan om tillstånd till anläggningens utförande snart nog kan ingivas till vattendomstolen. För vägbyggnader samt husbyggnader vid Stadsforsen skulle under nästa budgetår behöva disponeras ett anslag av 300 000 kr.

Under det sista året hava vattenstånden i Vänern varit osedvanligt låga. Därvid har det också visat sig, att vid vissa tillfällen avbördningen ur Vänern blivit väsentligt lägre än man tidigare haft anledning att räkna med. Sådan minskning i den naturliga avrinningen uppstår dels genom kraftig sydvästlig storm, dels genom isdämning vintertid. Vid låga vattenstånd är Vänerns utlopp i Göta älv endast 1 1/2 m djupt, medan bredden uppgår till flera hundra m och här och där avbrytes av bergspartier. Bottnen består i övrigt av sand och lera, Vid inträffande sydvästlig storm blir fallförlusten i denna grunda utloppssektion så stor, att vattenmängden momentant nedgått till ca 1/4 av den av vinden oberoende naturliga avbördningen. Isdämning i utloppet har under åtskilliga dygn minskat avbördningen till hälften. Dylika iakttagelser ha ej tidigare blivit gjorda. Styrelsen har nu undersökt, om ej genom lämpliga åtgärder förbättrad vattenframrinning vid låga vattenstånd kan åstadkommas. Undersökningarna ha givit till resultat, att man genom muddring kan öka vattendjupet på en del av bredden. Till en början skulle uppmuddras en ränna i västra delen av utloppet för en beräknad kostnad av 200 000 kr.

För att lösa de med saltvattenproblemet i Göta älvs utlopp förenade svårigheterna har en skärmanordning tillkommit vid Orme, vilken medfört en kostnadsökning av 500 000 kr. utöver ursprungligen beräknade kostnader. För övriga arbeten, som ingå i den ursprungliga planen för veckoreglering, ha mindre fördyringar uppstått med ett totalt belopp av 150 000 kr. Det erfordas sålunda för veckoregleringen ett tilläggsanslag av 850 000 kr.

För fortsättande av arbetena med ny tilloppskanal i Trollhättan beräknas under nästkommande budgetår komma att erfordras 800 000 kr. De beslutade arbetena ha ännu ej, i avvaktan på vattendomstolens beslut, kunnat påbörjas. För förlängning av dräneringstunneln i Trollhättan beräknas 80 000 kr. komma att erfordras.

Styrelsen begär vidare ett anslag av 150 000 kr. för komplettering av Nykvarns kraftstation i Motala ström. Det är meningen, att denna station så småningom skall inrättas för samma vattenförbrukning som Malfors-stationen, eller 70 m3/sek.

För anskaffande av en ny ångpanna till Västeråsstationen beviljade 1934 års riksdag 750 000 kr. Vid konstruktionen av den nya pannan har styrelsen sökt tillgodogöra sig de värdefulla erfarenheter som under de gångna åren erhållits vid pannor i Västeråsverket av den s. k. Forssbladstypen. Det har därvid visat sig möjligt att inom en tornbyggnad av samma grundarea som för pannan nr 11, ehuru med någon ökning av höjden, inrymma en ångpanna, som genom vissa förbättringar blir betydligt mera effektiv. Den kontinuerliga effekten vid koleldning kan sålunda ökas till ca 40 000 kW; vid oljeeldning torde effekten bliva ca 50 000 kW. ökningen medför emellertid en stegring av anläggningskostnaden från beräknade 1 250 000 kr. till 1 750 000 kr., varför under nästa budgetår skulle erfordras ett anslag för ändamålet av 1 mill. kr.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0404.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free