- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
425

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 45. 10 nov. 1934 - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

speciellt över polklämmorna innebär en viktig orsak till
förkortning av ackumulatorernas livslängd. Mera sällan
är styrkan av den krypström, som uppstår på den
fuktade ytan, av sådan storlek, att den åstadkommer
ackumulatorns självurladdning; den uppgår i regel ej till
mera än ett fåtal mA. Däremot synes krypströmmen ha
en viss inverkan på batteriklämmornas korrosion, enär
det alltid är den positiva klämman som korroderas mest.
Det är alltså ej endast svavelsyran i och för sig som
förstör polklämmorna genom frätning, utan en
bidragande orsak är den elektriska krypströmmen på utsidan
av ackumulatorkärlet mellan klämmorna och jorden.

Vid kemiskt tekniska institutet vid tekniska
högskolan i Karlsruhe har den kände ackumulatorforskaren
Askenasy utfört prov med ett av annan person
uppfunnet syrebindande ackumulatorfett, kallat "Accudur",
vilket är avsett att dels isolera polklämmorna från
omgivningen, dels neutralisera den svavelsyra som kan komma
i beröring med klämman. Preparatet består av en
elektriskt isolerande olja, i vilken syrebindande pigment,
främst karbonater, äro inblandade. Även när
preparatet blandas till en fjärdedel av den egna volymen med
30 %-ig svavelsyra, behåller det sina isolerande
egenskaper, och oljan synes å andra sidan ej minska de
neutraliserande tillsatsernas reaktionsförmåga.

För att pröva preparatets effektivitet verkställde
Askenasy följande försök. En med bitumen övergjuten
torr ackumulator, vilken ännu ej varit i beröring med
svavelsyra, utsattes under ett dygn för svavelsyreångor
i ett rum, i vilket ackumulatorer laddades. Mellan
batteriklämmorna anlades därefter en spänning av 120 V,
varvid en krypström av 12 mA uppmättes. Sedan runt
klämmorna anbragts ringar av accudur, upprepades
mätningen, varvid det visade sig, att krypströmmen
genast nedgick till 1/20 av det ursprungliga värdet för att
efter en halv dag helt försvinna. Ett batteri om tio stora,
öppna ackumulatorer i glaskärl, vilket varit i drift i tio
år, visade en krypström av 5 mA mellan den positiva
polen och de balkar, på vilka batteriet var uppställt.
Sedan ackumulatorkärlets fötter omgivits med accudur,
upphörde denna ström alldeles. Slutligen visade försök
med en startackumulator, i vilken självurladdningen var
så stor, att ackumulatorn efter en natt var obrukbar för
sitt ändamål, att isolering med accudur åter satte
ackumulatorn i stånd, även om den fick stå uppladdad under
flera dygn.

En "folkbil". Antalet automobiler är i Tyskland
jämförelsevis litet i förhållande till invånarantalet. För
att komma upp i Frankrikes standard måste Tyskland
fyrdubbla automobilbeståndet och tredubbla detta, om
samma relation mellan folkmängd och bilbestånd skall
nås som det i Storbritannien existerande. Man anser
i Tyskland, att bilen där ej kommit till den
användning som ur nationalekonomisk synpunkt vore
önskvärd och har därför undersökt möjligheterna till
framställning av en för de bredare lagren överkomlig vagn,
"der Volkswagen". Problemet har belysts i
VDI-Zeitschrift (27 oktober) av Baurat W. E. Fauner, ur vars
uppsats en del intressantare synpunkter må anföras.

Vad först beträffar vagnstorleken anser förf. att
tvåsitsiga miniatyrvagnar med ca 500 cm3 cylindervolym
ej böra komma i fråga. Folkvagnen bör ej alltför
mycket skilja sig från de i marknaden befintliga
fyrsitsiga standardvagnarna med en nettovikt av 700 à
800 kg och en cylindervolym av 800 à 1200 cm3 vid
fyrtaktsmotorer. Såväl öppna som täckta
karosserityper böra komma ifråga. Baksätet bör kunna
borttagas, så att vagnen kan användas även för
godstransport. En vagnvikt av 600 à 650 kg anses
motsvara fordringarna på utrymme och lastförmåga;
huruvida lättmetaller skola användas, beror på kostnaderna.

Enär vagnen främst skall användas i lokaltrafik, är
det en öppen fråga, om den bör kunna komma upp i
sådana hastigheter som erfordras på autostradorna,
men det anses, att vagnarna böra byggas så, att de
vid behov kunna givas större motoreffekt, t. e. genom
att förses med utbytbara motorcylindrar. Den tekniska
utrustningen bör ej vara av lägre kvalitet än de
nuvarande standardvagnarnas. Så t. e. får man räkna
med att folkvagnen erhåller splitterfritt glas och
förstklassig belysningsanläggning.

Man har ansett ett inköpspris av 1500 Rm utgöra
den översta gränsen, varvid försäljningspriset skulle
motsvara det dubbla råmaterialpriset. Sedan
tillverkningen kommit i gång, räknar man med att kunna
sälja vagnen för 1 200 Rm. Driftskostnaderna pr km
böra kunna pressas till 6 à 7 Pf. Vid en körd sträcka
av ca 1 000 km pr månad böra månadsutgifterna för
vagnen ej överstiga 50 à 60 Rm.

Vad tillverkningen beträffar, anser förf., att sedan
en lämplig konstruktion erhållits, bör tillverkningen
av de olika delarna anförtros åt specialfirmor, vilka
redan ha moderna maskinuppsättningar till förfogande,
t. e. vapenfabrikanter. Sammansättningsarbetet bör
fördelas över hela landet och bör kunna utföras som
reservarbete vid tillfällen, då den mekaniska
verkstadsindustriens kapacitet ej fullt utnyttjas.

För att hålla driftskostnaderna nere bör man pröva
såväl dieselmotor- som gasmotordrift, vilka, beroende
på de lokala förhållandena, kunna ställa sig billigare
än bensindriften. Vagnarna böra förses med
centralsmörjning, men antalet smörjställen bör nedbringas
genom lämpligt bruk av gummimellanlägg. Vagnarna
böra erhålla en billigare ytbehandling än vanlig
lackering och vara lätta att hålla rena. Nedsmutsningen
skall kunna minskas genom bruk av lämplig
strömlinjeform och genom en lämplig konstruktion av
vagnens undersida. Förf. ger också en del riktlinjer
för ordnande av garagefrågan på billigt sätt; en högre
årskostnad för garage än 100 Rm bör ej komma ifråga.

Sammanfattningsvis anför förf. att de fasta
årskostnaderna, dvs. kapital- och garagekostnaderna, böra
kunna hållas vid 290 à 390 Rm, medan de rörliga
kostnaderna pr månad få uppgå till 38 à 40 Rm. I
sistnämnda belopp ingår drivmedel (0,7 l pr mil) och olja
med 25 Rm och övriga poster (försäkring, ringslitning
och rengöring inkl. smärre reparationer) med vardera
5 Rm. Det är att märka, att man ej avser att belasta
denna biltrafik med någon särskild automobilskatt.

Den internationella standardiseringskongressen i
Stockholm 1934.
Teknisk tidskrift har nu erhållit ett
sammanfattande referat över den internationella
standardiseringskongress, som hölls i Stockholm den 8-22
september, varur följande uppgifter äro hämtade.

Enär några konferenser ej höllos under fjolåret, hade
till det nu avslutade mötet samlats ett betydligt större
antal frågor än vad eljest är vanligt. Under den till 15
dagar utsträckta kongresstiden blev det därför
nödvändigt att dagligen anordna dubbla konferenser. Vid
förhandlingarna närvoro ett 100-tal utländska aktiva
delegater från 20 länder, och från svenskt håll deltogo
dessutom ett 40-tal fackmän.

Vid kullagerkonferensen, till vilken Sverige haft i
uppdrag att handlägga förekommande frågor, blevo alla
viktigare spörsmål rörande internationell
standardisering av kullager slutförda. Det återstår nu att under
några år i drift pröva en del mindre viktiga förslag,
men de förhandlingar, som efter prövningstidens slut ev.
måste återupptagas, torde kunna ordnas pr
korrespondens.

Frågan om internationellt toleranssystem, som
närmast handlägges genom Deutscher Normenausschuss
"DIN", krävde fyra dagars förhandlingar. Den
internationella standardiseringen av de viktigaste

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0435.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free