- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
434

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 46. 17 nov. 1934 - Notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

434

TEKNISK TIDSKRIFT

17 NOV. 1934

Teknologföreningen om väg- och brosakkunnigas
betänkande. Svenska teknologföreningen har i dagarna
till k. m:t avgivit svar på remiss angående väg- och
brosakkunnigas betänkande. Detta har inom
föreningens avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst
granskats av en kommitté, bestående av överstelöjtnant
Carl J. Insulander, kapten Gunnar Höckert,
vägingen-jören kapten Ragnar von Segebaden, kapten Carl
Thulin och civilingenjör Nils Wibeck, varjämte från
avdelningen för mekanik civilingenjör Nils Gustafsson
deltagit i kommitténs arbete. Sekreterare hos
kommittén har varit kapten Carl Bjuke. Kommitténs förslag
till yttrande (i utdrag återgivet i tidskriften
Byggnadsvärlden den 3 november) diskuterades ingående vid
avdelningens för väg- och vattenbyggnadskonst
sammanträde den 27 oktober, varvid vissa justeringar och
tillägg gjordes enligt framkomna yrkanden. Här nedan
återges ett sammandrag av en del viktigare punkter i
avdelningens yttrande, vilket teknologföreningens
styrelse gjort till sitt. (Ett referat av väg- och
brosakkunnigas betänkande återfinnes i Teknisk tidskrift den
6 oktober.)

Föreningen skänker sitt livliga erkännande åt de
sakkunnigas utredningar, vilka komma att intaga en
framskjuten plats inom den svenska vägtekniska
litteraturen. De framställningar i olika avseenden föreningen
gjort med anledning av betänkandet äro i huvudsak
följande:

Det skulle varit värdefullt, om de sakkunniga ej
blott analyserat vägtrafikens utveckling och nuvarande
status utan även sökt bedöma utvecklingen under den
närmare framtiden. Man kan tydligtvis icke ställa en
prognos för trafiken enbart på grundval av hittills
tillgängliga statistiska uppgifter över antalet
inregistrerade motorfordon, i synnerhet då uppgifterna hänföra
sig till en tid, som sammanfaller med en våldsam
världskris, utan hänsyn måste även tagas till övriga
inverkande omständigheter, särskilt den allmänna
konjunkturtendensen.

De flesta av föreningens önskemål hänföra sig
självfallet till de föreslagna tekniska bestämmelserna för
vägarna. Sålunda har föreningen funnit det kunna
ifrågasättas, om det är lämpligt att ha olika
hjultrycks-bestämmelser för de olika, av de sakkunniga föreslagna
byggnadstyperna I och II. Dessa trafikeras nämligen
i stor utsträckning av samma fordon och med samma
laster, varför de skilda hjultrycksbestämmelserna
skulle vålla stora praktiska olägenheter. Föreningen
anser, att såväl huvudvägar som vanliga bygdevägar
böra kunna trafikeras med laster av normalt samma
storlek, medan för enklare vägar och ödebygdsvägar
avsevärt mindre laster böra tillåtas. Vägar inom och
invid större städer och industriplatser böra kunna
ordnas för större laster i mån av det rent lokalt
framträdande behovet. För de båda nämnda
byggnadstyperna bör gränsen för det tillåtna hjultrycket fixeras
till minst 2 500 kg för hela landet, möjligen med någon
inskränkning för de fyra nordligaste länen. Vid
om-och nybyggnad av huvudväg bör dock denna utföras
så, att ett hjultryck av 3 000 å 3 500 kg kan tillåtas.

Föreningen har, med instämmande i kungl,
automo-bilklubbens yttrande, ifrågasatt lämpligheten av att,
som de sakkunniga föreslagit, fastlåsa ringutrustningen
vid hjultryck, överstigande 2 000 kg, innan
automobil-och ringfabrikanter äro eniga om i vilken riktning den
framtida utvecklingen kommer att gå.

I fråga om de sakkunnigas förslag till bestämmelser
beträffande personomnibuss i yrkesmässig trafik
anser föreningen, att föreskrift bör införas om att vid
användning av förgasaremotorer luftintaget på motorn
bör vara försett med brandskydd av godkänd typ eller
så anordnat, att uppträdande av förgasarebrand
förhindras. Härjämte bör införas bestämmelse om att

motorns avgasrör skall utmynna bakom vagnen på
högra sidan eller ock vara uppdraget till takhöjd på
karosseriets yttersida.

Gentemot de sakkunnigas uttalande, att besparingar
för trafiken skapas genom vägförkortningar, medan
vinsten av sänkning av backar i regel är jämförelsevis
obetydlig, önskar föreningen påpeka, att backarna vid
halt väglag kunna medföra fara för trafiksäkerheten
samt verka avsevärt försvårande för cykel-, häst- och
gångtrafik, och att hänsyn bör tagas härtill särskilt i
eller i närheten av mera tätt befolkade områden, där
dessa trafikslag äro mera omfattande.

Föreningen anser, att de sakkunnigas beräkningar
av den genom vägförbättringarna uppkommande
ekonomiska vinsten för trafiken äro baserade på
antaganden, som hållits så starkt i underkant, att resultatet
kommit väl långt på den säkra sidan. Den verkställda
utredningen uppmuntrar dock till fortsatta
trafikekonomiska studier, varigenom en ytterligare fördjupad
insikt i dessa viktiga problem kan vinnas. Däribland
borde undersökas ringslitningen vid olika slag av
högklassiga beläggningar, vilka undersökningar jämväl
borde avse olika hastigheter upp till minst 100 km/h.

Beträffande vägnätets planläggning anser föreningen,
att det vore behövligt att planen för huvudvägnätet
kompletterades med en plan för överskådlig framtid
för respektive områdes allmänna vägnät i dess helhet.

Föreningen uttalar även önskvärdheten av att vid
uppgörandet av såväl stomplaner som definitiva
byggnadsplaner för ett vägdistrikt eller ett län ett noggrant
samarbete ordnas med angränsande distrikt eller län.

Föreningen finner det ändamålsenligt, att någon
uppdelning av huvudvägarna i olika undergrupper ej
kommer till stånd. Mot de sakkunnigas typindelning av
vägarna har föreningen ej annat att anföra än vad
tidigare sagts om hjultrycksbestämmelserna.

Om den av de sakkunniga godtagna principen, att
vägarna böra stakas så raka som möjligt, ifrågasätter
föreningen, huruvida denna kan vara trafiktekniskt
riktigt avvägd. Det kan tvärtom vara en fördel att icke
direkt eftersträva raksträckor av flera km längd i flack
terräng. Föreningen anser, att den av de sakkunniga
uppställda regeln för vägens tracering bör erhålla en
annan och fullständigare formulering.

Beträffande de föreslagna bestämmelserna för
kurvor har föreningen anfört, att kurvor i skärningar,
särskilt i bergskärning av nämnvärd längd, böra undvikas.
Det torde i vissa fall vara lämpligare att minska
anspråken på fri sikt och åtnöjas med den förbättring
som kan vinnas genom ökning av vägbredden.
For-. eningen anser i detta sammanhang, att de sakkunniga
underskattat fördelarna av att utbilda skarpa kurvor
med dubbla, från varandra skilda körbanor. De
föreslagna måtten å breddökning i kurvor har föreningen
ansett för små, och generellt sett böra de vara
beroende av radiens storlek.

För vägars lutning har föreningen ansett de
nuvarande bestämmelserna om maximilutning av 100 %)0
vid enkla bygdevägar och ödebygdsvägar vara
tillfredsställande; för övriga vägar kan man t. o. m. ifrågasätta
om icke maximilutningen i mycket svår terräng skulle
kunna höjas till 80 °/oo-

Föreningen anser, att de föreslagna sektionerna för
vägar utgöra ett stort framsteg såväl trafiktekniskt
som byggnadstekniskt. Dock synes det, som om frågan
om vägrenarnas lämpliga anordnande icke tillräckligt
klarlagts. Mot de sakkunnigas förslag till
breddbestämmelser har föreningen ej några invändningar.
Ifråga om anordnandet av cykelbanor endast på den
ena sidan av vägen har dock en reservation gjorts.

I frågan om permanenta och halvpermanenta
beläggningar har föreningen trott sig finna, att de
sakkunnigas beräkningar av den väglängd som meci eko-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0444.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free