- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1934. Allmänna avdelningen /
478

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häft. 51-52. 22 dec. 1934 - Tekniska föreningar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

478

TEKNISK TIDSKRIFT

22 DEC. 1934

Tekniska föreningen i Västerås

Årets Arosmässa, Tekniska föreningens ordinarie
novembersammanträde, gick av stapeln den 3
november på Stadshotellet i Västerås. Härvid hölls föredrag
av generaldirektör Orne om "Den nutida
handelspolitiska utvecklingen och den internationella handeln".
Detta föredrag, som väckt uppmärksamhet i vida
kretsar, har varit utförligt refererat i dagspressen, varför
det knappast torde vara nödvändigt att här närmare
ingå på detsamma. Efter föredraget förekom en stunds
diskussion, varvid generalkonsul Sachs, sekreterare
Böös i traktatkommittén samt professor Gustaf
Åkerman och generaldirektör Orne yttrade sig. Vid den
på förhandlingarna följande supén talade direktör
Edström, statsrådet Vigforss och slutligen även
generaldirektör Orne, vars anförande utmynnade i ett leve för
Sverige.

Arosmäsan var som vanligt synnerligen talrikt
besökt och de närvarandes antal torde ha varit omkring
500. H:. 8.

Örebro ingenjörsklubb

höll lördagen den 10 november årsmöte i sin lokal på
Grand hotell under ordförandeskap av disponenten
Alfred Thermaenius.

Styrelse- och revisionsberättelserna för det senaste
arbetsåret föredrogos och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Av styrelseberättelsen framgick bl. a., att
klubbens medlemsantal uppgick till 239, därav 4
hedersledamöter. Inträdes- och årsavgifterna fastställdes till
oförändrade belopp.

För nästa tvåårsperiod omvaldes till ordförande
disponenten Alfred Thermaenius, nyvaldes till vice
ordförande för landsorten driftsingenjören Georg W.
Lundgren, Frövi, och nyvaldes till sekreterare ingenjören
Torsten J. Bsenius. I styrelsen kvarstå ännu ett år
vice ordföranden för Örebro lektorn Martin Lien och
kassaförvaltaren maskininspektoren Rickard Malm. För
nästa år omvaldes ingenjören Efraim K. E. Wangström
till ordinarie och nyvaldes K. Y. Håkan S:son Berga
till vice klubbmästare, och omvaldes disponenterna B.
A. Helmfrid Ruhlin och Rudolf Jonsson till revisorer
samt maskininspektoren Erik G. T. Kinberg till
revisorssuppleant.

Till referenter under nästa år valdes i arkitektur och
husbyggnadskonst, stadsarkitekten Georg Arn (omv.)
och arkitekten Simon Gustafsson (nyv.), i väg- och
vattenbyggnadskonst, kaptenerna John M. Cederblad
och Einar G. Almquist (omv.), i mekanik lektorn
Georg E. Nordberg och ingenjören Gottfrid O.
Nord-lindh (omv.), i elektroteknik disponenten Tore K. A.
Hedin och ingenjören Gideon Karl Rotsenius (omv.)
samt i kemi och bergsvetenskap, disponenten Tore K.
O. Zachrisson och A. Edvard Mueller (nyv.).

Härefter höllo kaptenen John M:. Cederblad och
ingenjören Gottfrid O. Nordlindh referentföredrag. Den
förre refererade det av "1931 års väg- och
brosakkunniga" sistlidne juni avgivna utlåtandet
"Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet, Del. I: Vägar".
Ett referat av betänkandet har influtit i Tekn. tidskr.
h. 40, 1934. Ingenjören Gottfrid O. Nordlindh redogjorde
med stöd av ljusbilder för en rapport av tyskarna
Schmidt och Kaufmann rörande deras undersökningar
om avloppsbullret från sex- och åttacylindriga
automo-bilmotorer och möjligheterna att dämpa detsamma.

Efter sammanträdet följde gåssupé och samkväm
under bästa stämning. Härunder visades även en film
över tillverkningen av bilringar. H. S.

Tekniska föreningen i Uppsala

diskuterade vid sitt sammanträde den 15 november
"Trafikfrågor inom Uppsala stad". Ett sjuttiotal med-

lemmar och inbjudna representanter för stadens
myndigheter voro närvarande.

Ett första inledningsföredrag hölls av
spårsvägsche-fen, civilingenjör Hilding Ångström. Genom tabeller och
grafiska framställningar belystes utvecklingen av
spårvägsnätets i Uppsala utsträckning och drift. Av dessa
tabeller framgick, att Uppsala jämte Hälsingborg har det
största spårvägsnätet per invånare räknat samt att
vagn-kilometertalet likaledes är högt. Trafikhastigheten är
hög och överträffar t. e. hastigheten på
inomstadslin-jerna i Stockholm. Då det emellertid icke kan förnekas
att spårvägsdriften är till hinder för övriga trafikmedel,
måste man,, såvida spårvägsanläggningen skall
bibehållas, tänka sig en rationalisering av densamma.
Spårnätet skulle då förläggas så, att i så stor utsträckning
som möjligt enkelriktad trafik skulle äga rum å gator,
vilkas bredd ej tillåter dubbelspår. Ingenjör Ångström
redogjorde även för de erfarenheter han under en
studieresa till England gjort av trolleybussarna, vilka i
drift visserligen ställa sig dyrare än spårvagnarna, men
billigare än de vanliga bussarna pr platskilometer
räknat. Trolleybussarna förmedla på ett mycket smidigt
sätt trafiken och torde vara att räkna med vid en
omläggning av spårvägsdriften i Uppsala.

Andre inledare var ingenjör Thor Lange, ’Stockholm,
som kritiserade sättet att räkna med platskilometer,
vilket alltför mycket favoriserar spårvagnarna. Det
gäller att avpassa enheternas storlek efter trafikbehovet
och ju mindre enheter man har desto tätare trafik kan
man anordna. Ingenjör Lange lämnade en del
uppgifter rörande inkomsten per invånare resp. vagnkilometer
för spårvägarna i olika städer och därefter en utförlig
redogörelse för driftskostnaderna vid åtta olika
busstyper. Det visar sig att en buss med råoljedrift är
billigast. Först vid relativt stor trafiktäthet kan
trolleybussarna, som belastas av kostnaderna för
luftledningarna m. m., konkurrera med övriga slag av bussar.
Beräkningar utförda av engelsmannen Scott Hall visa, att
vid 10-minuterstrafik, som man torde kunna räkna med
för Uppsalas del, spårvagnarna bli dyrast, därnäst
trolleybussarna, medan råoljebussarna bli billigast.

Efter de båda inledningsföredragen utspann sig en
livlig diskussion, varvid frågan om spårväg eller icke
spårväg intog främsta rummet. I stort sett syntes
man vara enig om, att en förändring av nuvarande
tillstånd måste komma tili stånd. I övrigt berördes i
diskussionen frågor om olika huvudtrafikleder inom
staden.

Efter diskussionen samlades deltagarna till sexa och
samkväm. Vid det senare förevisades en instruktiv film
åskådliggörande trolleybusstrafik i engelska städer.

E. K.

Tekniska förbundet i Borås

anordnade den 23 nov. en militärteknisk dag, i det att
sammanträdet ägnats åt frågor rörande de tekniska
framstegens inverkan på krigsföring och vapen.
Sammanträdet bevistades av ett hundratal personer, bland
vilka som särskilt inbjudna märktes t. f.
regementschefen samt officerare vid Älvsborgs regemente.

Förbundets v. ordförande civilingenjör Axel Nylander
hälsade de närvarande välkomna och överlämnade därpå
ordet till kvällens förste föredragshållare, major E. G.
Erici, som höll ett föredrag om "Den tekniska
utvecklingens inflytande på nutida krigsföring".

Talaren framhöll, att man numera vore allmänt ense
om att spörsmål om våra militära försvarsmedel icke
finge ses ur ensidigt militärteknisk synpunkt, utan vore
en fråga, om måste gemensamt diskuteras av militärens,
industriens och teknikens målmän. Erfarenheterna från
världskriget hade visat, att man inte får alltför mycket
bygga på erfarenheter från tidigare krig. De
krigförande makterna å ömse sidor voro tvärt emot vad man
i allmänhet föreställer sig i vissa avseenden ganska

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:12:21 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1934a/0488.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free