- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1935. Allmänna avdelningen /
495

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 49. 7 dec. 1935 - Notiser - Sveriges järnhantering under tre kvartal 1935, av s. - Sakkunnigebetänkandet angående den högre tekniska undervisningens ordnande, av s. - James Watt - Flygmaskiner med framdrivande vingar, av s. - Specialstålen vinna en allt större utbredning, av s.

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

21 sept. 1935

TEKNISK TIDSKRIFT

495

NOTISER

Sveriges järnhantering under tre kvartal 1935.
Järnverksföreningen har nu publicerat statistiken för
tillverkning, import och export av järn och stål under de
tre första kvartalen 1935.

Gentemot föregående år visar exporten för de 9
första månaderna en nedgång av ca 6,5 % och gentemot
samma tid år 1913 en nedgång av ej mindre än ca
47,5 o/c. Under de senaste månaderna i år har
exporten hållit sig ungefär vid samma höjd som motsvarande
månader år 1934. Järnimporten har under de sista
månaderna något minskat, men är allt fortfarande
osedvanligt stor och överstiger fjolårssiffran med ca 13 %
och 1913 års siffra med omkring 75 %■ Av varor, som
kunna tillverkas inom landet importerades ej mindre
än ca 290i 000 tons. Produktionen vid järnverken har
kunnat uppehållas vid sin förutvarande nivå. I
jämförelse med föregående år föreligger en obetydlig
ökning, vilken dock till sin väsentliga del hänför sig tiil
första halvåret. En sammanställning av tillverkningen,
importen och exporten av valsat och smitt järn och stål
ger till resultat en avsevärd järnkonsumtion för årets
tre första kvartal, nämligen över 600 000 ton, vilket är
ca 9 % mera än föregående år. Prisläget för valsat järn
har emellertid i trots härav under året sjunkit under
påverkan av stark utländsk konkurrens. Samtidigt har
en prisstegring ägt rum för ett flertal av de nödiga
råvarorna. s.

Sakkunnigebetänkandet angående den högre tekniska
undervisningens ordnande har nu avgivits till kungl,
maj:t. De sakkunniga föreslå att den tekniska
undervisningen i landet skall bestridas av två tekniska
högskolor på sådant sätt, att Chalmers tekniska institut
blir teknisk högskola från och med ingången av
budgetåret 1938—39 med fyra fackavdelningar, nämligen
maskinbyggnad, skeppsbyggnadskonst, elektroteknik samt
väg- och vattenbyggnadskonst. Samtidigt skulle
nuvarande högre avdelningar för kemi och kemisk teknologi
samt husbyggnadskonst vid institutet indragas, vilket
i realiteten innebär att dessa fackskolor överflyttas till
kungl, tekniska högskolan i Stockholm. Avdelningen
för skeppsbyggnadskonst vid denna högskola skulle
indragas, dvs. överflyttas till Chalmers tekniska högskola,
vilket föreslås skola bli den nya högskolans namn,
under det att fackavdelningen för kemi och kemisk
teknologi vid KTH skulle utvidgas att kunna mottaga även
det antal elever som nu mottagas vid CTI.

Fem nya professurer inrättas vid den nya högskolan,
nämligen i elasticitets- och hållfasthetslära, mekanisk
värmeteori och förbränningsmotorer, teoretiskt eller
praktiskt skeppsbyggeri, elektrisk anläggningsteknik
samt byggnadsteknik. Den nuvarande professuren vid
Chalmers tekniska institut i maskinlära, med
undervisningsskyldighet företrädesvis i vattenmotorer, skall vid
innehavarens avgång ersättas av en professur i
maskinelement och arbetsmaskiner. De vid institutet nu
förefintliga tre professurerna vid den kemiska
fackavdelningen föreslås att indragas. Innehavarna av dessa
befattningar överföras, i den mån de äro i tjänst vid
omorganisationens genomförande, till tjänstgöring vid
tekniska högskolan i Stockholm. Professorn i
skeppsbyggnad vid tekniska högskolan i Stockholm överföres
under enahanda förutsättning till tjänstgöring vid den
nya högskolan i Göteborg.

Beträffande nybyggnader för den nya tekniska
högskolan i Göteborg beräknas sammanlagda kostnaderna
uppgå till 5 900 000 kr. inklusive inredning, utrustning
och flyttning av befintlig utrustning. För
utvidgning-av lokalerna för den kemiska fackavdelningen vid
tekniska högskolan i Stockholm beräknas kostnaderna till

omkring 700 000 kr. inklusive inredning och utrustning.
Utredningen härom är dock ej slutförd. Av 1936 års
riksdag föreslås äskande av anslag för påbörjande av
ovannämnda byggnadsarbeten samt för viss utrustning
med 1 350 000 kr., därav för fackavdelningarna för
skeppsbyggeri jämte modellränna samt väg- och
vattenbyggnad i Göteborg med 750 000 kr., respektive 370 000
kr., ävensom för fackavdelningen för kemi och kemisk
teknologi vid tekniska högskolan i ’Stockholm med
230000 kr.

I anslutning till den nya tekniska högskolans
fackavdelning för skeppsbyggeri upprättas en
skeppsprov-ningsanstalt, avsedd för modellprovningar för
skeppsindustriens och rederinäringens räkning. Anstaltens
drift bekostas av influtna avgifter för provningar.
Anstalten ledes närmast av en under högskolans styrelse
ställd nämnd.

Såsom ett organ för handläggning av vissa frågor,
som äro gemensamma för tekniska högskolan i
Stockholm och den nya tekniska högskolan i Göteborg
ifråga-sättes utseende av särskilda delegerade.

De sakkunniga ha varit kommerserådet A. F.
Enström, lektor J. E. Björnsson, direktör H. G. Hammar
och redaktör A. C. Lindblad; sekreterare t. f. andre
kanslisekreteraren i ecklesiastikdepartementet C. Z.
Topelius. s.

James Watt. Tekniska museet i Stockholm, som f. n.
insamlar material rörande James Watt, vars
banbrytande insatser på ångmaskinsteknikens område torde
vara bekanta för alla, önskar komma i förbindelse med
privatpersoner, industriföretag eller arkiv, som inneha
ritningar, dokument eller annat, som äger samband med
James Watt. Bland annat förekom under 1800-talets
början, att på ångmaskiner av Watts konstruktion fanns
anbragt en liten porträttmedaljong av Watt, och del
vore av värde att få reda på, om någon sådan finnes
bevarad. 1 museets ägo finnas några ytterst intressanta
ångmaskinsritningar från slutet av 1700-talet och de
första åren av 1800-talet, vilka ritningar skänkts av
Höganäs-Billesholms a.-b. i Höganäs, där några av de första.
Watt-maskinerna sattes upp. Emellertid borde det
finnas brev, ritningar och liknande handlingar, och
museiledningen bleve tacksam, om de som vid forskningar eller
i annat sammanhang påträffat material med anknytning
till James Watt, meddelade detta till Tekniska museet,
Stockholm 5, tel. 62 30 80.

Flygmaskiner med framdrivande vingar, s. k.
orni-thoptärer eller "slagvingflygare" efterhärmande
fåglarnas flykt, ha alltsedan flygningen blev en praktisk
realitet väl närmast betraktats som en orealiserbar
kuriositet. Emellertid har professorn vid tekniska högskolan i
Breslau dr W. Schmeidler genom modellförsök kunnat
fastställa, att verkningsgraden hos en dylik maskin kan
komma att överträffa den propellerdrivna maskinens. I
en uppsats i nr 26 av Forschungen und Fortschritte
redogör han för en del slutsatser till vilka hans
undersökningar fört. Den matematiska behandlingen av redan
vunna försöksresultat har bl. a. givit det överraskande
resultatet, att den fram- och återgående vingrörelsen vid
lämplig konstruktion i verkningsgradshänseende icke är
underlägsen sådana konstruktioner, som genom
roterande organ söker åstadkomma maskinens lyftning och
förflyttning, utan tvärtom överträffar desamma i detta
hänseende. Det är emellertid klart, att en mängd
konstruktiva svårigheter stå hindrande i vägen för den som
söker bygga en flygmaskin på basis av fågelfiyktens
principer. s.

Specialstålen vinna en allt större utbredning på
praktiskt taget alla områden. Vid den nyligen i Paris hållna
7:e internationella kongressen för bergsvetenskap,
metallurgi och tillämpad geologi höll representanten för

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 18:06:35 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1935a/0505.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free