- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1936. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1936 SEXTIOSJÄTTE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen CHEFREDAKTÖR: KARL A. WESSBLAD NORRKÖPING 1936 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är allmänna avdelningen för 1936. Se vårt förord till hela tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix
Författareregister - ix, x
Innehållsförteckning till festskriften - x
    Häfte 1. 4 jan. 1936 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
En ny årgång - 1
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 2, 3, 4, 5, 6
Pumpverket under Karl XII:s torg, av Lll. - 6, 7, 8
    Notiser - 8, 9, 10
»Den kemiska instrumenttavlan», av s. - 8, 9, 10
Svenska ackumulator aktiebolaget Jungner, av s. - 10
Verkningsgraden vid kolets förbrukning för värme- och energiändamål, av s. - 10
Sammanträden - 10
    Häfte 2. 11 jan. 1936 - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Begreppet strömlinjeform ur teknisk synpunkt, av Sten Luthander - 11, 12, 13, 14
Svenska teknologföreningen under år 1935, av Fmn. - 15, 16
Bättre tider för pappersvalutaländerna — dåliga i guldländerna, av Filip Oberger - 16, 17, 18, 19, 20
    Notiser - 20, 21, 22
Impregnering eller ytbehandling av trä i brandskyddande syfte, av s. - 20
Teknisk litteraturdag, av w. - 20
De försök till utnyttjande av havsvattnets värmeenergi, av s. - 20, 21, 22
Färgad vägbeläggning, av s. - 22
»Fritiden», utställning i Ystad den 19 juni—23 aug. 1936, av s. - 22
Tillverkning av flytande svavelsyrlighet, av s. - 22
Landsbygdens elektrifiering i USA, av s. - 22
En akustisk apparat för fuktighetsmätning, av s. - 22
    Litteratur - 22, 23
Insänd litteratur - 22, 23
Anmälan: Globe handelskorrespondens, av A—d. - 23
    Tekniska föreningar - 23, 24
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 23, 24
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 24
Sammanträden - 24
    Häfte 3. 18 jan. 1936 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Ett tvåhundraårsminne, av w. - 25, 26
Till den vetenskapliga litteraturens produktionsproblem, av Carl Björkbom - 27, 28
Kolmarknaden, av Bn. - 28, 29, 30, 31, 32
Karl-August Wallroth †, av Alf Grabe - 32
    Notiser - 32, 33, 34
Tennförbrukningen i världen, av s. - 32, 33
Statens järnvägsbyggnaders berättelse år 1934, av s. - 33
Ren svaveldioxid, av s. - 33
Bakelitmaterial för glidlager, av s. - 33, 34
Nållager utgör intet bestämt från rullager avgränsat begrepp, av s. - 34
Sammanträden - 34
Insänt: Ärade Kolleger - 34
    Häfte 4. 25 jan. 1936 - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Docent- och forskningsstipendier vid Tekniska högskolan, av John-Erik Ekström - 35, 36, 37, 38, 39, 40
    Notiser - 40, 41, 42
Frågan om cementmaterials svällning och krympning, av s. - 40, 41
Konstullens segertåg, av s. - 41
En ny typ av metallspruta, av s. - 41
Hydrotermalt härdade formkroppar innehållande arsenik, av s. - 41
Statens provningsanstalt, av s. - 41
Dr H. Gough - 41, 42
Understöd fårn Skeppsbyggarnas hjälpfond - 42
Kurser i gas- och elektrisk svetsning, av s. - 42
Litteratur: Kataloger - 42
Personalnotiser - 42
Sammanträden - 42
    Häfte 5. 1 febr. 1936 - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Tekniken inför årets riksdag, av B—d. - 43, 44, 45
Beskattningsavdrag för facklitteratur, av Kjell Fredén - 45, 46
Ekonomisk översikt, av F. O. - 46, 47
    Notiser - 47, 48, 49
Nybyggnader vid Eriksbergs varv, av s. - 47
Nya tullkryssare, av l. - 47
Risken för brandmän vid besprutning av strömförande högspänningsledningar, av s. - 48
Halkfria golv är en viktig arbtareskyddsåtgärd, av s. - 48
Fixering av visst med hänsyn till materialpåkänningar beräknat härdningsdjup för ythärdade delar, av s. - 48, 49
Ruthsaccumulators nordiska a.-b., av r. - 49
    Litteratur - 49
Industriens lärlingsfråga, av s. - 49
Avhjälpande av bindverks- och knytapparatfel, av s. - 49
Svenska flygplatser, av s. - 49
Brandsäkerheten hos vissa bjälklagskonstruktioner, av s. - 49
Miscellaneous Publications of the International Tin Research and Development Council, London, av s. - 49
Journal of The Institution of Civil Engineers - 49
    Tekniska föreningar - 50
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 50
Sammanträden - 50
    Häfte 6. 8 febr. 1936 - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Svetsade stålkonstruktioner vid de tyska statsbanorna, av John A. Swedberg - 51, 52, 53, 54, 55
»Gallimatias», av Robert Engström - 55, 56
    Notiser - 56, 57
Ny mekanisk temperaturregulator för olje- och gaseldade ugnar, av s. - 56
Europas största elektriska ångpanneanläggning, av w. - 56
Prissänkning på cellophan, av sah. - 56, 57
Gåva till Svenska teknologföreningen, av n. - 57
»Explosionsstamp» för hårdgöring av vägunderlag, av s. - 57
    Tekniska föreningar - 57, 58
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 57, 58
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 58
Personalnotiser - 58
Sammanträden - 58
    Häfte 7. 15 febr. 1936 - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Ingenjören och försvaret, av W. - 59
Chalmersutredningen - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Förenings- och förhandlingsrätt - 66, 67
Den tekniska nomenklaturen - 67, 68
    Notiser - 68, 69, 70
Till förhindrande av längdförändringar i stålkablar, av s. - 68
En indikator för isolatorfel vid högspänningslinjer, av s. - 68
En sällsynt utmärkelse, av s. - 68
Järnverksföreningens statistik för år 1935, av s. - 68, 69
Överståthållareämbetets remiss till Svenska teknologföreningen, av s. - 69
Försök i stor skala att påverka ålens vandringar med elektricitet, av s. - 69
Ingeniörsvetenskapsakademien - 69
SMS-register, av s. - 69
Institutet för svensk utlandstjänst, av s. - 69
Den högre tekniska undervisningens organisation - 69
Vårmässa och »stora tekniska mässan» avhålles i Leipzig den 1—9 mars 1936, av s. - 69
Vårmässan i Prag - 69
Brittiska industrimässan, London—Birmingham 17—28 febr. 1936, av s. - 69
Sverige på Poznan-mässan, av s. - 69, 70
    Litteratur - 70
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, av s. - 70
Industriförbundets meddelanden nr 6, av s. - 70
Insänt: Professuren i skeppsbyggnadslära vid Tekniska högskolan, av E. Hogner - 70
Sammanträden - 70
    Häfte 8. 22 febr. 1936 - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Tekniska nomenklaturfrågor, av John Wennerberg - 71, 72, 73
Elektronmikroskopet, av A. Sommerfeld och O. Scherzer - 73, 74, 75
Brinell-medaljen, av r. - 75
    Notiser - 76, 77
Utmattning hos metaller, av Oq. - 76
The Institute of Metals, av s. - 76
Världens största pappersmaskin, av s. - 76
100 atm. ångpanna för armaturprovning, av Emil Spetz - 76, 77
Is som byggnadsmaterial, av s. - 77
Ett filter för avloppsgaserna från bilar, av s. - 77
    Litteratur - 77, 78
Underrättelser från Luftfartsmyndigheten, av s. - 77, 78
Cement- och betongkatekes, av s. - 78
Insänt: Professuren i skeppsbyggnadslära vid Tekniska högskolan, av Erik Philip - 78
Sammanträden - 78
    Häfte 9. 29 febr. 1936 - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Ingenjören i försvarets tjänst — i fred som i krig, av Carl S:son Schmidt - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
    Notiser - 87, 88, 89
Svenska flottledsförbundets 34:e årsmöte, av s. - 87
Dieselkraftverk för spetsbelastningar, av s. - 87, 88
Ett nytt förfaringssätt för framställning av svavelsyra ur svavelvätehaltiga avfallsgaser, av s. - 88
Världens guldproduktion, av s. - 88, 89
Centralsmörjning, av s. - 89
    Litteratur - 89
Kommersiella meddelanden, av s. - 89
Svensk industrikalender 1936, av r. - 89
    Tekniska föreningar - 89, 90
Svenska teknologföreningens allmänna sammanträde, av Fmn. - 89, 90
Sammanträden - 90
    Häfte 10. 7 mars 1936 - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Energilagstiftning. Ett referat av den tyska lagen, av Erik Upmark - 91, 92
Ingenjören och försvaret. Diskussionsinlägg av Ernst Lindh - 92, 93, 94, 95
Svenska industriens praktiknämnd, av E. Palm - 95, 96, 97
    Notiser - 97, 98, 99
Westinghouse-jubileum, av J. K. - 97
Biblioteksdonatorer sökas, av r. - 98
Eriksbergs mekaniska verkstads a.-b., av r. - 98
Likformig uppvärmning av järnvägskupéer, av s. - 98, 99
Kan vattenbelastningen i stora dammar förorsaka jordbävningar, av sah. - 99
Tidsstudiekurs, av r. - 99
Apparater för påvisande av rök i brandvarningssyfte, av s. - 99
Fortbildningskurs för elektriska installatörer samt elektricitetsverks- och kraftverkspersonal med motsvarande kompetens - 99
Litteratur: Insänd litteratur - 100
    Tekniska föreningar - 100, 101
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av O. K. - 100
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. Q. - 100
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 100, 101
Insänt: Ingenjören och försvaret, av Fr. Berthelius och Rolf Steenhoff - 101, 102
Insänt: Professuren i skeppsbyggnadslära vid Tekniska högskolan, av E. Hogner och Erik Philip - 102
Sammanträden - 102
    Häfte 11. 14 mars 1936 - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Svenska Diamantbergborrningsaktiebolaget 50 år, av Ernst Rothelius - 103, 104, 105
Den högre tekniska utbildningens organisation, av Alf Grabe - 106, 107, 108, 109
Ingenjören och försvaret. Diskussion, av H. Åkermark, Y. Schoerner, Fritz Egnell, S. E. Allstrin, Karl A. Wessblad, S. A. Thorén, A. Billberg, Sven Carlsson, Frithiof Holmgren, Carl C:son Schmidt - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 117, 118
    Notiser - 118, 119, 120
Värmebehandling av mycket stora svetsstycken, av s. - 118
Frågan om industriens femdagarsvecka, av s. - 118
»Kallsprutning» av aluminumhylsor, av s. - 118, 119
För nyttiggörande av slaktavfall, fiskavfall o. dyl., av s. - 119
Sopnedkastets nya konkurrent, av J. K. - 119, 120
    Tekniska föreningar - 120
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 120
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 120
Sammanträden - 120
    Häfte 12. 21 mars 1936 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Blåsverkan vid bågsvetsning, av Dag Du Rietz - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Moderna gassvetsningsmetoder, av Bo Gorthon - 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    Notiser - 136, 137
En automatisk ljuskopieringsanordning, av s. - 136
Luminiscensfenomen börja få användning i belysningsteknikens tjänst, av s. - 136
Torkning av trä med »ultrakorta vågor», av s. - 136, 137
    Litteratur - 137, 138, 139
Ur Morgårdshammars krönika, av F. H. S. - 137
Katalog över periodiska publikationer tillgängliga i bibliotek i Stockholm och Uppsala ..., av Albert Predeck - 137, 138, 139
    Tekniska föreningar - 139
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 139
Insänt: Ingenjören och försvaret, av H. Åkermark, Y. Schoerner, Carl S:son Schmidt - 139, 140
Sammanträden - 140
    Häfte 13. 28 mars 1936 - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
De intellektuella yrkenas rekrytering - 141, 142, 143
Rebelliska nomenklatursynpunkter, av K. I. K. - 143, 144
Ledningen av försvarsväsendets byggnads- och fastighetsförvaltning, av Sven E. Alin - 144, 145, 146, 147
    Notiser - 147
En ny och billigare metod för framställningen av betsocker, av B. S. - 147
Fotoelektriska apparater, av s. - 147
    Litteratur - 147, 148
Stockholms stads byggnadsnämnds årsberättelse 1934, av s. - 147, 148
    Tekniska föreningar - 148
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 148
Sammanträden - 148
    Häfte 14. 4 april 1936 - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 149, 150, 151, 152, 153
Tidsackord eller penningackord, av G. Peiseler, referat av E. Palm - 153, 154, 155
    Notiser - 155, 156, 157
Höglegerade gjutjärnstyper, av s. - 155
Värmeledningsförmågan hos kornformiga material, av s. - 155, 156
En ny typ av takkontakt, av s. - 156
Uniformen upplever som bekant en renässans, av s. - 156
»Mjölkull» (lana sintetica) det omtalade syntetiska ylleliknande konstmaterial, av s. - 156, 157
    Litteratur - 157, 158
Svensk Diamantbergborrnings a.-b. 1866—1936, av w. - 157
Zweitakt-Dieselmaschinen kleiner und mittlerer Leistung, av E. Hubendick - 157
Mellem Tyrker og Kurder, av A. Lg. - 157, 158
    Tekniska föreningar - 158, 159, 160
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 158
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 158
Södra Dalarnas tekniska förening, av G. C—n. - 158, 159
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 159
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 159
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 159, 160
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 160
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 160
Personalnotiser - 160
Sammanträden - 160
    Häfte 15. 11 april 1936 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Hälsovådliga byggnadsmaterial, av Birger Hammarén - 161, 162, 163
Den högre tekniska utbildningens organisation. Diskussion, av Henrik Kreüger, S. Hultin, A. W. H. von Heidenstam, K. R. Liljeblad, C. E. L. Hubendick, E. Olson, G. Dalén, A. Björklund, A. Grabe, H. Johansson, referat av w. - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Svenska teknologföreningens jubileumsmöte, av Fmn. - 169, 170
    Notiser - 170, 171
En snabbhärdningsprocess, av s. - 170
Bandtransportörer med kilformig lastyta, av s. - 170, 171
Institutet för svensk utlandstjänst, av s. - 171
Ett nytt sätt för framställning av s. k. Ewartskätting av stål, av s. - 171
    Litteratur - 171, 172
Nordisk Tidskrift for Teknisk Økonomi, av s. - 171, 172
Underrättelser från luftfartsmyndigheten, av s. - 172
Technical Publications of the International Tin Research and Development Council, av s. - 172
Sammanträden - 172
    Häfte 16. 18 april 1936 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Valfångst, av Axel Norling - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 181, 182
    Notiser - 182, 183
Elektrovärmeinstitutet 1935, av w. - 182, 183
Svenska vattenkraftföreningen - 183
Sveriges industriförbund - 183
Ljusets inflytande på korrosionen hos vissa icke-järn-metaller, av s. - 183
Orsakerna till porositet hos förtennade kopparytor, av s. - 183
Sammanträden - 183, 184
Program i samband med Svenska teknologföreningens 75-årsjubileum 18—20 maj 1936 - 184
    Häfte 17. 25 april 1936 - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
En olycklig proposition - 185, 186, 187
Träbearbetningsmaskiner, av P. E. Werner - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Svenska teknologföreningens Polhemspristävlan 1935, av Fmn. - 198, 199
Ett handslag över Öresund, av Sten Edholm - 199, 200
    Notiser - 200, 201
Ahlsellska stipendiet, av Fmn - 200
Komprimerad gas på stålflaskor, av s. - 201
Sammanträden - 201
Program i samband med Svenska teknologföreningens 75-årsjubileum 18—20 maj 1936 - 202
    Häfte 18. 2 maj 1936 - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Om erhållande av vatten genom borrning i fast berg, av Gustaf T. Troedsson - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Bernhard Wuolle 60 år, av A. F. E. - 214, 215
P. G. Hörnell 60 år, av Carl Forssell - 215, 216
Textilinstitutet i Borås invigt, av Wm. - 216, 217
    Notiser - 217
Tekniska högskolan i Karlsruhe anordnar feriekurs, av s. - 217
En ny typ av vattenkyld ljuddämpare, av s. - 217
En »cementpump» för urlastning av cement ur pråmar, järnvägsvagnar o. dyl., av s. - 217
    Tekniska föreningar - 217, 218
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 217, 218
Tekniska föreningen i Gefle, av K. L—g. - 218
Elektriska klubben i Västerås, av E. W. - 218
Sammanträden - 218
    Häfte 19. 9 maj 1936 - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Den industriella beredskapen, av S. Thorén - 219, 220, 221
Om erhållande av vatten genom borrning i fast berg, av Victor Jansa - 221, 222, 223, 224
Genmäle till Ingenjör V. Jansa, av Gustaf T. Troedsson - 224, 225
    Notiser - 226, 227
Grundläggning av vägbankar i kärrmark medels förträngning genom sprängning, av s. - 226
Legeringsbeståndsdelarnas inflytande vid sättshärdning av stål, av s. - 226
En kontrollanordning för förhindrande av överhettning i oljetransformatorer, av s. - 226, 227
En dilatometer med inställbar temperaturkompensation, av s. - 227
    Litteratur - 227, 228
Introduction to the Microtechnique of Inorganic Qualitative Analysis, av Carl Benedicks - 227, 228
Svenska gasverksföreningens årsbok, 1935, del 2, av s. - 228
    Tekniska föreningar - 228
Tekniska föreningen i Härnösand, av M. W. - 228
Insänt: Bombastiska nomenklaturtankar, av R. Höök och K. I. K. - 229
Sammanträden - 229
Program i samband med Svenska teknologföreningens 75-årsjubileum 18—20 maj 1936 - 230
    Häfte 20. 16 maj 1936 - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Stockholms flygplats, av Tord Ångström - 231, 232, 233, 234, 235, 236
Tekniska synpunkter på svenska flygvapnets utveckling, av Bo Lundberg - 236, 237, 238, 239, 240
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 240, 241
Om erhållande av vatten genom borrning i fast berg, av Victor Jansa - 241, 242
    Notiser - 242
Vädjan till väg- och vattenbyggare samt stadsingenjörer från Svenska industriens praktiknämnd - 242
Sammanträden - 242
    Häfte 21. 23 maj 1936 - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Träbearbetningsmaskiner, av P. E. Werner - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
»Bokföring på matematiska», av Olof Kärnekull - 253
    Notiser - 253, 254
Järnverksföreningen, av s. - 253, 254
Pappers- och trävarutidskrift för Finland, av s. - 254
Teknologföreningens restaurant - 254
»Spiralformiga» värmeutväxlingsapparater, av s. - 254
En ny process för framställning av bensin och olja ur kol, av s. - 254
Sammanträden - 254
    Häfte 22. 30 maj 1936 - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
Årsmötet 1936, av Fmn. - 255, 256
Ingenjören och samhället, av Gustaf Söderlund - 257, 258, 259, 260
Teknisk-vetenskaplig litteraturupplysning (Dokumentation), av Albert Predeek - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
    Notiser - 266
Volfram, av s. - 266
Insänt: Om erhållande av vatten genom borrning i fast berg, av Gustaf Troedsson - 266
Personalnotiser - 266
Sammanträden - 266
    Häfte 23. 6 juni 1936 - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Sjuttiofemårsjubileet, av W. - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Teknologföreningens kamratfest, av Olaw - 284, 285, 286, 287
Damernas »årsmöte», av K. W. - 287, 288
    Notiser - 289, 290
Förslag till hissförordning och säkerhetsföreskrifter för hissar - 289
»Oljekol», av s. - 289, 290
Avkylningsförmågan hos flytande härdningsmedel, av s. - 290
Sammanträden - 290
    Häfte 24. 13 juni 1936 - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Träbearbetningsmaskiner, av P. E. Werner - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
    Notiser - 300, 301
Den tredje världskraftkonferensen äger rum i Washington D. C. den 7—12 sept. 1936, av s. - 300, 301
Lampor med stor ljustäthet, av s. - 301
Kemiska industrikongressen i London 22—27 juni 1936, av s. - 301
    Tekniska föreningar - 301, 302
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 301
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 301
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 302
Flottans Ingenjörsförening, av H. Q. - 302
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. Q. - 302
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 302
Tekniska föreningen i Gefle - 302
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 302
    Häfte 25. 20 juni 1936 - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Den högre tekniska utbildningen, av Axel F. Enström - 303, 304
Den högre tekniska undervisningen och nutidsläget, av J. Körner - 304, 305, 306
Nya arbetsområden för ingenjörer, av Sven Nerell - 307
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 308, 309
    Notiser - 309, 310
Sandblästringsmaskiner som arbeta med slungning av sanden, av s. - 309
Tysk vägkongress i München, av s. - 309
Verband Deutscher Elektrotechniker håller sitt 38:e årsmöte i München den 2—4 juli 1936, av s. - 309
Instruktionskurser för bergsprängare - 309, 310
    Litteratur - 310
Tekniska Samfundets handlingar, av s. - 310
Apotekarnas Mineralvattens Aktiebolag, av w. - 310
Berättelse över Mellersta & Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet, av s. - 310
Kataloger - 310
    Tekniska föreningar - 310
Tekniska föreningen i Jönköping, av S. R. - 310
Chalmerska ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning - 310
    Häfte 26. 27 juni 1936 - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Tankar om bokslut, av Bruksdisponent - 311, 312
Träbearbetningsmaskiner, av P. E. Werner - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
    Notiser - 321
M/S Vaalaren, sjösattes den 30 april vid Eriksbergs varv, av s. - 321
    Litteratur - 322
Verwertung und Schutz von Erfindungen in der USSR, av F. H. Stenhagen - 322
    Häfte 27. 4 juli 1936 - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 323, 324, 325, 326
Transport av livsmedel i kylkantiner, av A. Lilliendahl - 326, 327, 328, 329
Lagermanjubileet i Jönköping, av rf. - 329, 330
    Litteratur - 330
B. E. A. Classified Handbook of Members and their Manufacturers, av s. - 330
Laboratory Tests on Structural Assemblies of Brick and Tile, av s. - 330
Kungl. Tekniska högskolans program för läroåret 1935—1936, av s. - 330
Tekniska föreningen i Uppsala, av s. - 330
    Häfte 28. 11 juli 1936 - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
Bestämning av dammpartiklar i luft, av Gustaf Ljunggren - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
Signe Odefelt †, av K. A. W. - 337
Sällsynt amerikansk utmärkelse åt svensk ingenjör - 337, 338
    Notiser - 338
Meddelande angående statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildande av lärlingar - 338
Eriksbergs mek. verkstad - 338
Micarta-Bakelit-lager, av E. L. - 338
    Tekniska föreningar - 338
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien - 338
    Häfte 29. 18 juli 1936 - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Några ord om den mekaniska verkstadsindustriens utveckling under de senaste 75 åren, av E. A. Forsberg - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 348, 349
    Notiser - 349, 350
En enkel anordning för frammatning av konstanta viktsmängder, av s. - 349, 350
Ett provningsrum med konstant temperatur inom ± 0,2 °C, av s. - 350
Centraluppvärmning med stadsgas, av s. - 350
    Häfte 30. 25 juli 1936 - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
En ny länk i kraftverkskedjan, av r. - 351, 352, 353
Några studier rörande gasjonisation, av Torsten Wilner - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Axel Axelson Johnson 60 år, av K. A. W. - 361
    Notiser - 361, 362
Tennförbrukningsstatistiken, av s. - 361
Eriksbergs nybygge nr 268, tankmotorfartyget Soya IV, av s. - 361, 362
Ny typ av vertikalfräsmaskin, av s. - 362
Litteratur: Insänd litteratur - 362
Personalnotiser - 362
    Häfte 31. 1 aug. 1936 - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
Kring en idé, av w. - 363, 364
Ångturbiner av idag, av Oscar Wiberg - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Notiser - 371
Inhemsk produktion av smörjoljor på syntetisk väg, av s. - 371
    Litteratur - 371, 372
Anmälan: Technical Data on Fuel, av F. H. S. - 371, 372
Insänd litteratur - 372
    Tekniska föreningar - 372, 373, 374
Tekniska samfundet i Göteborg, av G. E. M. - 372
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 372, 373
Södra Dalarnes tekniska förening, av G. C—n. - 373
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 373, 374
    Häfte 32. 8 aug. 1936 - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Det vattenbyggnadstekniska försöksväsendet, av W. Fellenius - 375, 376
Varför olycksfall? De personliga fysiska olycksfallsfaktorerna, av Erik Hallström - 377, 378, 379, 380
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 380, 381
    Notiser - 381, 382
Ultraljudvågornas tekniska användningsmöjligheter, av s. - 381, 382
Sveriges handelsutbyte med Polen, av s. - 382
Statens exportstipendier 1936 - 382
    Litteratur - 382
Analysis of Canadian Crude Oils, Naphtas, Shale Oil and Bitumen, av s. - 382
IVA, av s. - 382
Tabeller över träbjälkars bärighet som balkar och som pelare, av s. - 382
Benämningar för delar till lantbruksmaskiner och Hur bör harvarnas olika delar benämnas? av s. - 382
Statens provningsanstalt, Stockholm, av s. - 382
Svenska vattenkraftföreningens publikationer, av s. - 382
    Häfte 33. 15 aug. 1936 - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Aluminium inom transportväsendet, av J. Körner - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
    Notiser - 389, 390
Metallografiska institutets styrelseberättelse för år 1935, av s. - 389
Produktionen av elektricitet, av s. - 389, 390
Framställning av metaller med nya egenskaper, av s. - 390
Trafikreglering medelst osynliga strålar, av s. - 390
Färger som äro känsliga för luftfuktighetens variationer, av s. - 390
Hållfasthetsmätningar med tillhjälp av röntgenundersökning, av s. - 390
Sundsvalls tekniska förening, av s. - 390
Södra Dalarnes tekniska förening, av s. - 390
Tekniska föreningen i Gefle, av s. - 390
Tekniska föreningen i Uppsala, av s. - 390
    Häfte 34. 22 aug. 1936 - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Ett flytande konstverk. M/S Hammershus, av Otto Linton - 391, 392, 393
Beräkning av den minsta totala värmeytan i en multipelavdunstningsstation, av Bo Höglund - 394, 395
Tre nya professorer vid Tekniska Högskolan, av R. - 395
    Notiser - 396, 397
Optisk materialprovning och mätteknik - 396
Telefontekniken i de Olympiska spelens tjänst, av r. - 396, 397
Pragermässan - 397
Sjösättning vid Eriksberg - 397
    Litteratur - 397, 398
Anmälan: Nordamerika, natur och kulturbygd, del I och II, av g. - 397
Anmälan: Sancte Örjens Gille - 398
Anmälan: Statens väginstitut, Stockholm, av s. - 398
Anmälan: Finlands utbyggda vattenkraft, av s. - 398
Anmälan: Normer för verkningsgradsprov vid ångpanneanläggningar, av s. - 398
Anmälan: Normer för likströmsgeneratorer för bågsvetsning, av s. - 398
Anmälan: Institutioner till industriens tjänst, av s. - 398
Apparatnytt, kataloger m. m. - 398
Insänd litteratur - 398
    Häfte 35. 29 aug. 1936 - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
Några nyheter inom cellulosa- och pappersindustrien, av J. Vestergren - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
    Notiser - 423, 424, 425
En brand- och explosionssäker belysningsarmatur, av s. - 423
Träkonservering genom ytkolning av timret, av s. - 423, 424
Hur ofta böra fabriksfönster tvättas? av s. - 424
De nordiska pappers- och cellulosaingenjörsföreningarnas kongress i Stockholm 1936, av s. - 424
En internationell konferens för åstadkommande av enhetlighet i avseende på symboler för värme och termodynamik, av s. - 424, 425
Pristävlan angående användning av benlim, av s. - 425
Svenska handelsskolan i London, av s. - 425
»En enkel anordning för frammatning av konstanta viktsmängder», av s. - 425
    Litteratur - 425, 426
Industriella anläggningars skadeståndsskyldighet i grannskapsförhållanden, av s. - 425
Standardisering 1935, av s. - 425
I serien Sveriges officiella statistik, av s. - 425
Sveriges varuinförsel från olika länder år 1935, av s. - 425
A Chemical Method for the Analysis of Gaseous Olefines and its Application in Practice, av s. - 425, 426
Handledning i A. I. V.-foderberedning jämte anvisningar för silotillverkning, av s. - 426
The Structure of Metals and Alloys, av s. - 426
Die Schweissbarkeit verschiedener Stahlschienen bei Anwendung der Lichtbogenschweissung, av s. - 426
The Application of Statistical Methods to Industrial Standardisation and Quality Control, av s. - 426
Redogörelse för Svenska spårvägs-, buss- och förortsbaneföreningens årsmöte, av s. - 426
Enhetlig terminologi för arbetsstudietekniken, av s. - 426
Personalnotiser - 426
    Häfte 36. 5 sept. 1936 - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Om Thule. En hypotetisk studie, av Ingemar Petersson - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
    Notiser - 438
Dragpressning - 438
Rystedtska fonden - 438
    Litteratur - 438
IVA, Ingeniörsvetenskapsakademiens tidskrift, av s. - 438
Kataloger - 438
Sammanträden - 438
    Häfte 37. 12 sept. 1936 - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
Tekniska bibliotek och centralisering av upplysning om teknisk litteratur, av Hilda S. Lindstedt - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
Några synpunkter på normbestämmelser för ventilmotstånd, av Gösta Winberg - 447, 448, 449, 450
Sammanträden - 450
    Häfte 38. 19 sept. 1936 - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
Varför olycksfall? De personliga psykiska olycksfallsfaktorerna, av Erik Hallström - 451, 452, 453, 454, 455, 456
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 456, 457
    Notiser - 457, 458
Nya rön inom elektronoptiken, av g. - 457, 458
Sammanträden - 458
    Häfte 39. 26 sept. 1936 - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Lättmetallerna inom skeppsbyggeriet m. m., av K. H. Larsson - 459, 460, 461
En förnämlig industrimannagärning. Robert Bosch 75 år, av r. - 461, 462
Papper och cellulosa. Tekniska museets första specialutställning, av Torsten Althin - 462, 463, 464, 465
    Notiser - 465, 466
Arbetsledareinstitutet - 465, 466
Ingenjörsvetenskapsakademien - 466
Rystedtska fonden - 466
Kurser i gas- och elektrisk svetsning - 466
Litteratur: Kataloger - 466
Sammanträden - 466
    Häfte 40. 3 okt. 1936 - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 467, 468, 469, 470, 471
I Norge, av E. Hlr. - 471, 472, 473, 474
Svenska teknologföreningens höstutflykt, av R. - 474
Sammanträden - 474
    Häfte 41. 10 okt. 1936 - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
Industriens luftförsvar, av Nils Lindquist - 475, 476, 477, 478
En ny konstruktionsprincip för gaspumpar, av Charles Askenasy - 478, 479, 480, 481
    Notiser - 481, 482
En ny svensk verktygsmaskintillverkning, av r. - 481
En bok för Sveriges »tekniska» ungdom, av R. - 481
Korrosionsverkan på tenn och andra metaller av isolerande oljor, av s. - 481, 482
Vid årets Arosmässa - 482
Litteratur: Kataloger - 482
Sammanträden - 482
    Häfte 42. 17 okt. 1936 - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
Stadsplanen för nedre Norrmalm under debatt, av G. Sidenbladh, T. Åström, Sigurd Ahlmark, Ingemar Petersson och Uno Åhrén - 483, 484, 485, 486, 487
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 487, 488
    Notiser - 488, 489, 490
»Vattenföringens 15-årsperiod», av s. - 488, 489
En ny typ av slagkross med under gång förställbara slitytor, av s. - 489, 490
    Tekniska föreningar - 490
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 490
Sammanträden - 490
    Häfte 43. 24 okt. 1936 - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Påläggsvetsning vid förbättring av spårväxelkorsningar och rälsändar, av Bo Gorthon - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
Stadsplanen för nedre Norrmalm under debatt. Diskussion av Ingemar Petersson, William William-Olsson, J. Körner, Tage William-Olsson, Albin Stark, Axel Dahlberg, Åke Virgin och Hakon Ahlberg, refererat av T. Åström - 502, 503, 504
    Notiser - 504, 505, 506
Internationella föreningen för materialprovning - 504
Kommunalstatistik 1935, av s. - 504, 505
Magnetiska metoder för upptäckande av materialfel, av s. - 505, 506
Teknisk tidskrifts »middagsupplaga» - 506
    Tekniska föreningar - 506
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 506
Personalnotiser - 506
Rättelse - 506
Sammanträden - 506
    Häfte 44. 31 okt. 1936. Specialnummer: Byggnadsintressen - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
Utvecklingsplaner för Stockholms stad, av Axel Dahlberg - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
Ingenjörerna och husbyggnadsfacket, av G. Chatillon-Winbergh - 514, 515, 516
Modern stadsbyggnad i huvudstaden, av Torsten R. Åström - 516, 517, 518, 519
Industriens lokalisering inom storstaden, av Ingemar Petersson - 519, 520, 521, 522
Sanera varsamt! av Lennart E. Hellstedt - 523
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 523, 524
    Notiser - 524, 525
Arsenikhaltiga fiberplattor, av s. - 524
Den Norske Ingeniørforening, av s. - 524
En väggkontakt, av s. - 524
Svensk bensin och smörjolja av trä, av s. - 524
Tillverkning av svavel och flytande svavelsyrlighet, av s. - 524
Världens största isolatorer, av s. - 524, 525
Materialskador till följd av kavitation, av s. - 525
    Litteratur - 525, 526
Standardisering 1935, av s. - 525
Kataloger m. m. - 525, 526
Sammanträden - 526
    Häfte 45. 7 nov. 1936 - 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Den högre tekniska undervisningen, inledning av P. O. Pedersen, A. L. Hjelmman, Fredrik Vogt samt W. Weibull, sammanställning av F. H. Stenhagen - 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
    Diskussion av Sven Hultin, E. Hubendick, A. F. Enström, N. Fredriksson, Alf Grabe, Hj. Cederström, P. O. Pedersen, Sten Westerberg, R. Schlyter, Erik Olson, Ryno Lundquist, Chr. Sylwan, H. N. Pallin, referat av K. A. Fröman - 533, 534, 535
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 535, 536
    Notiser - 536, 537
Förenta staternas patentlag, av s. - 536, 537
Tennsalter motverka självantändning, av s. - 537
En räkneskiva för brandmän, av s. - 537
    Litteratur - 537, 538
Anmälan: Differential- och integralräkning, ett verktyg för alla, av Bn. - 537
Anmälan: Nya tyska patentlagen, av F. H. Stenhagen - 537, 538
Anmälan: World Production and Prices 1935—36 - 538
Sammanträden - 538
    Häfte 46. 14 nov. 1936 - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
Sovjetunionens mineraltillgångar, av F. H. Stenhagen - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
    Notiser - 545
Kloakvattenrening på kemisk väg, av s. - 545
    Tekniska föreningar - 546
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 546
Sammanträden - 546
    Häfte 47. 21 nov. 1936 - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
Stadsplanen för nedre Norrmalm. Alternativt förslag av N. K. Sundblad - 547, 548, 549, 550
    Notiser - 550, 551
Ett nytt italienskt motorbränsle, av s. - 550
En turbokvarn med stegvis förmalning, av s. - 550, 551
Reaktioner i fast tillstånd, av s. - 551
En ångteknisk konferens - 551
    Litteratur - 551, 552
Anmälan: »Det 2000:de lokomotivet», av s. - 551
IVA-Ingenjörsakademiens tidskrift, av s. - 551, 552
Statens provningsanstalt, av s. - 552
I Industriförbundets meddelanden, av s. - 552
World Economic Survey, av s. - 552
Congrès International des Mines, de la Métallurgie et de la Géologie appliquée, av s. - 552
Kataloger m. m. - 552
    Tekniska föreningar - 552, 553, 554
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 552, 553
Tekniska föreningen i Jönköping, av rf. - 553
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 553, 554
Insänt: Varför olycksfall? av N. Gustafsson - 554
Sammanträden - 554
    Häfte 48. 28 nov. 1936 - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
»Flyglarm», av Ejnar Nordlund - 555, 556
Vakuumbetong, av Gunnar Heimbürger - 557, 558
    Notiser - 558, 559, 560
En »ångfälla» med förhöjd värmeekonomi, av s. - 558, 559
En generatorgasdriven bogserbåt, av s. - 559
Den tyngsta last som någonsin transporterats, av s. - 559
Eldfasta klädesplagg, av s. - 559
Tillverkning av plywood i England, av s. - 559
Der Verein Deutscher Ingenieure - 559
Sveriges standardiseringskommission, av Fmn. - 559
Arbetsledarekurs för verkmästare och förmän, av s. - 559
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstituts ingenjörskurs, av s. - 560
    Litteratur - 560
Insänd litteratur - 560
Kataloger m. m. - 560
    Tekniska föreningar - 560, 561, 562
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av O. K. - 560, 561
Ordinarie stämma, av Fmn. - 561
Tekniska föreningen i Härnösand, av M. W. - 561
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 561, 562
Sammanträden - 562
    Häfte 49. 5 dec. 1936 - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Mekanisk beräkning av kraftledningslinor, av Sverre Sandberg - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 575, 576
    Notiser - 576, 577
Det Berthon—Siemenska färgfilmförfarandet, av s. - 576, 577
Understöd från bankdirektör J. H. Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning, av s. - 577
Tekniska föreningens i Eskilstuna årsskrift 1936, av s. - 577
Chalmers tekniska institut, Göteborg, av s. - 577
Litteratur: Kataloger m. m. - 577
    Tekniska föreningar - 577, 578
Tekniska litteratursällskapet, av W. - 577, 578
Norrköpings polytekniska förening, av H. H. - 578
Sammanträden - 578
    Häfte 50. 12 dec. 1936 - 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Den tekniska forskningen, av Alf Grabe - 579, 580
Årets nobelpris i fysik och kemi, av John Tandberg - 580, 581, 582
    Notiser - 582, 583, 584
Nya släntskydd - 582, 583
Den geotermiska gradienten, av s. - 583, 584
Statistiska uppgifter rörande den svenska järnhanteringen - 584
Femte internationella kongressen för tillämpad mekanik, av s. - 584
Blank koppar, av s. - 584
    Litteratur - 584, 585
Anmälan: »Böra undersökningsmetoderna vid vattenledningsverken standardiseras?» av s. - 584
Anmälan: »Betonggjutning medest vibrering», av s. - 584
Statens väginstitut, av s. - 584
Svenska bryggareförneingens månadsblad, av s. - 584
Die Vacuumtechnik, av F. H. Stenhagen - 584
Das Maschinenzeichnen des Konstrukteurs, av s. - 585
International Economic Reconstruction, del II, av s. - 585
Bulletin of The Swedish Engineers' Society of Chicago, av s. - 585
Kataloger m. m. - 585
    Tekniska föreningar - 585, 586
Tekniska samfundet i Göteborg, av G. E. M. - 585
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 585, 586
Personalnotiser - 586
Sammanträden - 586
    Häfte 51. 19 dec. 1936 - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594
Tekniken 1936, av Axel F. Enström - 587, 588, 589, 590, 591
Ingenjörernas dag i Falun, av T. Q. - 591, 592, 593
    Notiser - 593, 594
En ny stabiliseringsanordning mot fartygsrullning, av s. - 593
Eldfast trä och papper, av s. - 593
Världens största stålkabel, av s. - 593
En ny typ av ljuddämpare för flygmaskinsmotorer, av s. - 593
Ett 550 hkr dieselelektriskt lokomotiv, av J. K. - 593, 594
    Litteratur - 594
Anmälan: Ueber die Cellulose-Lösungen in Mineralsäuren, av s. - 594
Anmälan: Lagret Bygningstømmers Vandindhold, av s. - 594
Kataloger m. m. - 594
Sammanträden - 594
    Häfte 52. 26 dec. 1936 - 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602
Vad bör menas med skyldig i trafikmål? av Ragnar Liljeblad - 595, 596
Industriledaren och bokföringen, av E. Swartling - 596, 597
Tekniken 1936 (forts.), av Axel F. Enström - 597, 598, 599, 600, 601
Carl Sahlin. I. V. A:s förste Brinellmedaljör, av T. A. - 601, 602
    Notiser - 602
Kemiskt rent vatten genom filtrering av havsvatten, av s. - 602
Skogstransport med bilar - 602
Litteratur: Kataloger - 602
Sammanträden - 602

Project Runeberg, Mon Jun 21 20:18:06 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1936a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free