- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1936. Väg- och vattenbyggnadskonst /
23

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Vàg-och Vattenbyggnadskonst

ningens under det gångna året avlidna medlemmar och
lyste med några minnesord över var och en av dem frid
över deras minne. De som sålunda lämnat
kamratkretsen äro: förste byråingenjör Gunnar Holmberger,
bandirektör Anton Larsson-Ryhagen, civilingenjör Nils J.
Blidberg, arbetschefen Carl Wästfelt, kapten VVK
Carl-Erik Kristoferson, byrådirektör Torsten Nordell,
direktör Robert Dahlander, ingenjör Gustaf Samuelson och
överdirektör Ivar Virgin.

I avdelningen invaldes civilingenjör Sven O. Berg,
Uppsala, och ingenjör Richard O. Bergqvist,
Grängesberg.

Ordföranden meddelade att Ahlsellska fondens
resestipendium, som kan sökas av avdelningens ledamöter,
innevarande år uppginge till 600 kronor och att
sedvanlig annons härom genom styrelsens försorg införts i
Teknisk tidskrift. Bèträffande kommitterade för
granskning av Bostadssociala utredningens batänkande rörande
ändringar i hälsovårdsstadgan m. m., meddelade
ordföranden, att desamma ej såsom avsett lyckats bliva
färdiga med sitt utlåtande till den 15 januari, varför
det bleve nödvändigt för styrelsen att expediera ärendet
utan föregående behandling vid avdelningssammanträde.

Från ’Sveriges maskinindustriförenings
standardiseringskommitté hade till föreningen överlämnats visst
förslag till revidering av nuvarande standard för
sömlösa rör av smidbart järn med anhållan om yttrande,
vilket delgivits avdelningens styrelse. Det uppdrogs åt
styrelsen att utse lämplig ledamot i den kommitté, som
avdelningen för Mekanik hade för avsikt att tillsätta
för ärendets behandling. Med anledning av gjord
förfrågan från styrelsen för avdelningen för Mekanik
huruvida avdelningen för väg- och vattenbyggnadskonst ville
deltaga i värdskapet för dr H. J. Gough, National
Physi-cal Laboratory, Teddington, England, vilken inbjudits
att hålla en föreläsning i Stockholm den 11 februari d. å.
över nyare rön angående utmattning lios metaller,
beslöts bidraga med 100 kronor till kostnaderna för detta.

Ordföranden meddelade, att avdelningens
majsammanträde skulle få formen av en högtidssammankomst med
damer den 19 maj, i anslutning till föreningens
75-års-jubileum, samt att styrelsen lyckats förvärva
landshövding Sven Lübeck säsom föredragshållare över ämnet
"Svenska kraft- och trafikförhållanden, en återblick och
framtidsperspektiv, varvid som lokal skulle disponeras
Riddarhusets stora sal.

Ordet överlämnades härefter till major Carl Schmidt
för ett föredrag över "Kraftverk i Svirfloden
(Ryssland)". Föredragshållaren lämnade en lång och
synnerligen intressant redogörelse, belyst med ett flertal
instruktiva skioptikonbilder, över de stora projekt,
delvis redan utförda, till utnyttjande av Svirfloden för
Leningrads kraftförsörjning, vid vars utarbetande och
genomförande Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm verkat
såsom konsulterande ingenjörer.

Föredraget gav en god uppfattning om den mångfald
av problem, geotekniska, byggnadsstatiska, hydrauliska,
byggnadstekniska, organisatoriska och andra, som
inrymdes i den stora anläggningen och utgjorde sålunda
ett intressant tvärsnitt genom en avsevärd del av
väg-och vattenbyggnadsfacket; det avtackades av det
talrika auditoriet medelst kraftiga applåder.

De i föredraget berörda frågorna torde senare komma
att behandlas i en uppsats i tidskriften.

Ordföranden framförde avdelningens tack till
föredragshållaren, varvid erinrades om hurusom
svenskarnas insatser i Ryssland hade urgamla anor, och att de
i senare tid börjat för nästan jämnt 100 år sedan genom
väg- och vattenbyggare i samband med då aktuella
farledsarbeten, varefter följt bergsmän och kemister i
samband bl. a. med oljans utvinnande. Genom J. G. Richert
hade väg- och vattenbyggarna i början av det
nuvarande seklet gjort sitt återinträde på det ryska arbets-

fältet, där nu Vattenbyggnadsbyråns ingenjörer på ett
förnämligt sätt fortsatte traditionerna.

De allvarligare förhandlingarna förklarades härmed
avslutade, och ett nittiotal ledamöter samlades till den
väntande supén med samkväm. Vid samkvämet höll
tekn. dr Frey Samsioe ett med vältagna
skioptikonbilder rikt belyst, kåserande föredrag över företagna
studieresor i Ryssland. Med herr Samsioe som
underhållande guide fingo de närvarande följa med på en
långfärd genom Rysslands vida nejder från högt i norr
och ned till Kaukasus i söder, fylld av allehanda även.
tyr och värdefulla väg- och vattenbyggnadstekniska
upplevelser såsom bortspolade timmerkistor och
rutschande jordlager. Under den nye men mångbeprövade
ceremonimästarens, överste Fogelmarck, säkra ledning
förflöto så åtskilliga angenäma timmar av årets första
sammanträdesdag. T. R. Äm.

LITTERATUR

Tjälbildningen och tjällyftningen med särskild
hänsyn till vägar och järnvägar av Gunnab Beskow 1935.
Meddelande 48 av Statens väginstituts publikationer
samt i Sveriges geologiska undersöknings
publikations-ser. C. nr 375.

Här i Sverige upptogs tjälfrågan till grundlig
behandling genom ett på initiativ av dåvarande Svenska
väginstitutet (numera Statens väginstitut) år 1925
igångsatt samarbete mellan nämnda institut och Sveriges
geologiska undersökning. Sedan år 1927 har fil. doktor
Gunnar Beskow vid Sveriges geologiska undersökning
handhaft de härmed förknippade undersökningarna och
utredningarna. Han har författat en mångfald
uppsatser i föreliggande fråga, vilka med början år 1928
publicerats vanligen dels såsom Svenska väginstitutets
meddelanden, dels uti Svenska vägföreningens tidskrift.
Föreliggande arbete utgör en sammanfattning av en del
av dessa tidigare publikationer, dock med mycket
väsentliga omarbetningar och tillägg samt med
huvudvikten på frågans teoretiska sida. Huvudföremålet för
utredningen i detta arbete har varit tjälningsprocessen,
varemot smältningsprocessen — som i de tidigare
publikationerna ävenledes ingående behandlats — här icke
varit föremål för närmare studium.

Boken innehåller som huvudkapitel: Historik,
Jord-frysningens mekanik, Tjällyftningen, Tjällyftningens
hydrodynamiska förutsättningar och
Temperaturförhäl-landena i frysande mark. Därjämte förefinnes en
sammanställning av mekaniska analyser, en
litteraturförteckning och en sammanfattning på engelska.

Förf. har verkställt ingående undersökningar rörande
vattnets fryspunktsnedsättning i jord och konstaterat att
fryspunktsnedsättningen är stabil (skild från
underkylning) och att den är förorsakad av adsorptionskrafter.
Förf. påvisar temperaturnedsättningen (vid frysningens
början) som en funktion av partikelstorleken och
lämnar numeriska uppgifter på detta förhållande. I stort
sett ökas fryspunktsnedsättningen med minskande
kornstorlek. Adsorptionskraftens påvisbara verkan når enl.
förf. till betydligt större avstånd från partikelytan än
vad tidigare antagits.

De faktorer, som bestämma tjältypen (heterogen =
is-randig tjäle eller homogen tjäle) äro kornstorleken,
tjäl-ningshastigheten, belastningstrycket och
vattenförhållandena, och utredas närmare dessa faktorer.

I kap. Tjällyftningen framhåller förf., stödjande sig
bl. a. på av honom själv i stor omfattning verkställda
försök, att när det gäller naturliga förhållanden är den
höjning av markytan vid tjälning, som orsakas allenast
av det i marken befintliga vattnets utvidgning
synnerligen ringa, och att tekniskt betydelsefull tjällyftning
beror på vattentillförsel till tjälgränsen. En av de mest

22 febr. 1936

23

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:14:05 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1936v/0025.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free