- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1936. Väg- och vattenbyggnadskonst /
24

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TekniskTidskrift

omfattande och betydelsefulla delarna av boken
behandlar just tjällyftningen genom vattenuppsugning till
tjälgränsen. Förf. redogör här för
tjällyftningsproces-sens teoretiska förutsättningar, framhållande som
huvudprincip att tjällyftningen i detalj beror på den
process, genom vilken vattenmolekylerna inplaceras i
kontaktytan mellan den växande iskristallen i tjälskiktets
underkant och den omedelbart underliggande, tjälskiktet
understödjande jordpartikeln. Processen förutsätter
befintligheten av ett vattenlager (adsorptionsvattenskikt)
mellan dessa, i vilket vattenmolekylerna kunna röra sig,
då de förflyttas från de vidare porerna till den växande
iskristallen. Vattenmolekylernas benägenhet för sådan
förflyttning förklarar förf. genom en utredning om
spänningsförhållandena inom adsorptionsvattenskikten.

Författarens sinne för enkla men effektiva
experimentella anordningar kommer till synes på mångahanda
sätt vid de i boken beskrivna försöken. Då det t. e.
gällt laboratoriebestämning av tjälskjutningen med hjälp
av jordprov i rör, har den största svårigheten härrört
från friktionen mellan jordprovet och röret. Denna
svårighet har förf. kringgått genom att skära av röret i korta
bitar, som vid frysningen följa med jordprovets rörelse
och således icke uppväcka nämnvärda friktionskrafter.

Genom direkta försök har förf. bekräftat den av
honom tidigare uttalade uppfattningen att
tjällyftning-ens hastighet (höjningen pr tidsenhet) är oberoende av
tjälningshastigheten (den hastighet, varmed tjälgränsen
flyttas nedåt). En förutsättning härför är emellertid
att avkylningen är stor nog att möjliggöra frysning av
hela den vattenmängd, som kan uppsugas. Med
försök har förf. ävenledes visat, att tjällyftningen står i
ett bestämt förhållande såväl till trycket som till
kornstorleken, och har för dessa förhållanden funnit
numeriska värden. I anslutning härtill har han utfört
beräkning över tjällyftningens och vattenanrikningens
storlek vid olika kornstorlek, belastning och
grundvattendjup samt verkställt utredning om
grundvattensänkningens inverkan på tjälningen. Nämnas bör
också utredningen om tjälningshastighetens inverkan på
vattenöverskottets fördelning inom tjälen.

Som avslutning på det stora kapitlet om
tjällyftningen lämnas en redogörelse för skillnaden mellan
tjäl-lyftande och icke tjällyftande jord, ett avsnitt, som
särskilt bör intressera de byggande ingenjörerna, framför
allt som däri gives anvisning på enkla
bestämningsmetoder för jordmaterialets klassificering ur
föreliggande synpunkter.

I huvudkapitlet om tjällyftningens hydrodynamiska
förutsättningar framhåller förf., att vattentransporten
till tjälgränsen i en tjälskjutande jord sker i form av
kapillär uppsugning. De faktorer som reglera
hastigheten av en sådan kapillär uppsugning äro
kapillärtrycket vid tjälytan, jordartens spec. genomsläpplighet
och avståndet till grundvattenytan.

För bestämning av kapillariteten å små jordprov har
förf. utarbetat en lätthanterlig och tillförlitlig metodik,
baserad på "sugning" (undertryck) medelst en
kvicksilverpelare av varierande höjd.

Såväl kapillariteten som genomsläppligheten
uppställas som funktioner av partikelstorleken. En
mångfald resultat av förf:s försök härutinnan återgivas.

Vattenuppsugningsprocessen behandlas synnerligen
utförligt, varvid dock endast kapillärt mättad jord varit
föremål för utredning, enär detta fall har särskilt stor
betydelse för tjällyftningen. Förf. behandlar såväl
homogen som heterogen jordpelare. Beträffande heterogen
jord genomför förf. beräkningar över
uppsugningshastigheten under skilda förutsättningar. Han framhåller
härvid bl. a. hurusom sprickor i jord (t. e. lera)
befordra vattenrörelsen under grundvattenytan men
motverka den över grundvattenytan.

Grundvattenbegreppet behandlas av förf. visserligen

endast på några sidor i boken men på ett klarläggande
sätt. Han redogör för vattnets olika förekomstsätt i
jord och för begreppet grundvattenytan samt verkställer
en praktisk gruppering av de olika jordartstyperna med
hänsyn till grundvattenbegreppet.

I sista kapitlet — temperaturförhållandena i
frysande mark — redogöres för de termo-dynamiska lagar,
som bestämma markfrysningen. Förf. ägnar särskild
uppmärksamhet åt temperaturgradienten vid tjälgränsen,
beroende på dess betydelse för största tjäldjupet och
smältningen underifrån samt har utfört ingående
bestämningar i detta avseende. Han lämnar dessutom en
på iakttagelser och beräkningar grundad, utförlig
redogörelse för snötäckets inverkan på tjälförhållandena.

Med föreliggande publikation har dr Beskow
fullbordat ett viktigt kapitel i det utredningsarbete, som syftar
till klarare insikt i grunderna för vägars byggande och
underhåll. Det pionjärarbete han på ett så
förtjänstfullt sätt utfört länder både honom och landet till heder.
Men det är ännu mycket som återstår att klarlägga på
detta område, och det är att hoppas att dr Beskow även
framdeles skall ägna sina krafter åt denna viktiga
uppgift. John Olsson.

INSÄNT

Om beräkning av jordtryck mot sponter.

Av ing. Fellenius’ inlägg i januarihäftet av V. o. V.
synes framgå, att de i den första artikeln omtalade
lerundersökningarna bestått i bestämning av
geotek-niska kommissionens s. k. "hållfasthetstai", definierat
av det djup, vartill en viss kon nedtränger vid fall mot
en horisontell leryta. Under sådana förhållanden är det
förvånansvärt, att hr Fellenius uppgav sig ha bestämt
skärhällfastheten, Visserligen anse konprovets
förespråkare, att "hållfasthetstalet" utgör ett mått på
skärhållfastheten; något bevis har dock icke framlagts, och
med tanke på den väsentliga olikheten mellan det
dynamiska förloppet vid konprovet och det statiska
tillståndet i leran i verkligheten torde man göra klokt i att
möta uppgiften med största försiktighet.

Det för hr Fellenius’ beräkningar grundläggande
påståendet, att Göteborgslerornas skärhållfasthet
uteslutande består av (en med djupet växande) kohesion, är
sålunda obestyrkt. Då någon lera med denna egenskap
veterligen icke påträffats vid de direkta undersökningar i
skärapparat, som utförts på ett stort antal typiska leror
i skilda delar av världen, förefaller uppgiften dessutom
osannolik. Så ha t. e. Vattenbyggnadsbyråns
undersökningar av lerlagren i undergrunden- för
vattenkraftanläggningarna i Svirfloden i Ryssland visat, att i detta
fall för normaltryck > 1 k g/cm’-: friktionen utgör den
övervägande delen av skärhållfastheten. Av
tillgängliga litteraturuppgifter att döma synes detta vara regel.

Att jordtrycket mot en orörlig spånt, d. s. k.
"Ruhe-druck", är något helt annat än det aktiva trycket, synes
mig så naturligt, att experimentellt bevis är onödigt.
Då emellertid hr Fellenius fortfarande ställer sig
frågande, och då man hittills saknat tillförlitliga uppgifter
om storleken av Ruhedruck" och storleken av den
horisontalrörelse hos spånten, som kräves, för att
jordtrycket skall sjunka till det aktiva värdet, skall
jag i en kommande uppsats anföra ett par
försöksresultat. Dessa resultat, som tala ett tydligt språk om
faran av att utan vidare antaga aktivt jordtryck mot
förankrade spånter, ha erhållits vid undersökningar på
Tekniska högskolan över deformationsegenskaperna hos
sand. Försöken komma att fullständigare publiceras vid
"International Conference ön Soil Mechanics and
Foundation Engineering" i U. S. A., juni 1936.

Walter Kjellman.

24

22 febr. 1936

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:14:05 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1936v/0026.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free