- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1936. Väg- och vattenbyggnadskonst /
36

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TekniskTidskrift

Önskas större kapacitet hos kranen, kan
utfrakt-ningsanordningen förses med en vagn anbringad å
vardera hängbanan och en vagn lastas medan den
andra tömmes.

Ett tredje sätt att öka kranens kapacitet utöver
nyssnämnda är att på sätt som fig. 2 anger anbringa
en remtransportör å tvärförbindningar mellan
häng-banerälsen. Utefter renitransportören måste givetvis
då en flyttbar avlastarevagn anbringas, som leder
betongmassan ned i tratten. Denna anordning
fördyrar dock totala anläggningskostnaden för
kabelkranen rätt avsevärt.

NOTISER

Svenska teknologföreningens avdelning för Väg- och
vattenbyggnadskonst hade måndagen den 10 febr. 1936
ordinarie sammanträde.

Sammanträdet, som var besökt av ett hundratal
ledamöter, hölls på föreningens lokal under ordförandeskap
av major Richard Smedberg.

På förslag av styrelsen invaldes i avdelningen
föreningens ordförande, myntdirektör Alf Grabe,
Stockholm. Härefter meddelande ordföranden, att
avdelningens klubbmästare, civilingenjör Kari, Erik Kärnekuix,
den 1 mars komme att avflytta från Stockholm och i
samband därmed avsagt sig klubbmästaresysslan,
varför avdelningen hade att utse ny klubbmästare för
återstoden av innevarande år. Avdelningen beslöt uppdraga
åt styrelsen att utse efterträdare samt att till
protokollet låta anteckna avdelningens uppskattning av det
intresserade arbete, herr Kärnekull under drygt två år
nedlagt såsom avdelningens klubbmästare.

Ordet överlämnades till major Ragnar Brink,
sammankallande i den för avdelningarna V och A
gemensamma kommitté, som tillsatts med anledning av en till
föreningen från "1934 års byggnadsindustrisakkunnige"
riktad förfrågan angående av föreningen företagna eller
föreslagna åtgärder i rationaliserings- eller dylikt syfte
inom byggnadsindustrien. Herr Brink lämnade en kort
redogörelse för kommitténs hittillsvarande arbete och
dess huvudlinjer samt meddelade att kommitterade
räknade med att kunna avlämna sitt yttrande under februari
månad. På grund av ärendets utomordentligt vida
omfattning och de sakkunniges vagt formulerade
hemställan hade behandlingen dragit ut på tiden inom
kommittén, men någon tid vore dock icke försutten, då
"1934 års byggnadsindustrisakkunniges" arbete f. n.
låge nere.

Härefter lämnade civilingenjör Lennart Hellstedt,
såsom ledamot i den för avdelningarna A och V
gemensamma s. k. "bostadsinspektionskommittén", en kort
redogörelse för huvudinnehållet i det av kommitterade den
22 jan. avlämnade yttrandet över Bostadssociala
utredningens betänkande med förslag rörande ändringar i
vissa delar av hälsovårdsstadgan samt anordnande av
förbättrad bostadsinspektion i städer och stadsliknande
samhällen jämte därtill hörande utredningar. Härav
framgick, att kommitterade begränsat sitt yttrande till
att gälla de ifrågasatta ändringarna i hälsovårdsstadgan
samt en betänkandet vidfogad P. M., upprättad av
arkitekt Åhrén, angående den byggnadstekniska
sakkunskapens ställning inom berörda områden, under det att
kom-mittérade icke ansett det ankomma på
teknologföreningen att yttra sig över den föreslagna bostadsinspek-

tionen. De föreslagna ändringarna i hälsovårdsstadgans
§ 8 hade kommitterade i stort sett tillstyrkt med vissa
mindre tillägg av i flesta fall skärpande innebörd.

Ordföranden meddelade, att Styrelsen såsom
representant för avdelningen i den kommitté som gemensamt
med avdelning M tillsatts för yttrande över visst
förslag angående revidering av nuvarande standard för
sömlösa rör av smidbart järn utsett civilingenjör
Gustaf Dahllöf.

Vidare meddelade ordföranden, att styrelsen i
anslutning till diskussionen vid avdelningens
sammanträde sistlidna november månad angående avdelningens
arbetssätt och organisationsform beslutat tillsätta en
kommitté med förre ordföranden, major H. von
Heidenstam som sammankallande, för närmare utredning
rörande dessa frågor, och att styrelsen såsom övriga
ledamöter i kommittén anmodat herrar L. Hellstedt, R.
Schlyter, Bo Ekelund, T. Lindblad, Torsten B.
Gustafsson, H. Bernhard, L. Rönnmark och Åke W.
Bergman att inträda.

Av kommunikationsdepartementet hade föreningen
genom skrivelse den 5 februari lämnats tillfälle att
före 1 april d. å. avgiva yttrande över ett av väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen uppgjort förslag till taxa för
förrättningar, som avse projektering av hamn- och
farledsföretag med därtill hörande anordningar m. m.,
vilken remiss av föreningens styrelse översänts till
avdelningen för besvarande. Med anledning härav
tillsattes en kommitté för ärendets behandling, bestående
av överingenjören, kapten Herman Jansson,
sammankallande, civilingenjör Erik W. Jonsson och kapten
Gunnar Schutz.

Huvudpunkten på dagens föredragningslista, krönika
över vad sig inom väg- och vattenbyggnadsfacket
tilldragit, omfattade för året en återblick på verksamheten
under åren 1934 och 1935 inom tre av krönikans nio
facksektioner, nämligen järnvägar, brobyggnader samt
vattenförsörjning och avlopp.

Bandirektör Lars Granfelot lämnade en lång och
intresseväckande redogörelse för verksamheten inom
järnvägarnas område. Redogörelsen är införd i
februarihäftet av denna tidskrift.

Kapten Törd Lindblad lämnade en med ett stort antal
instruktiva bilder belyst exposé över den livliga
bro-byggnadsverksamheten under den gångna
tvåårsperioden, varvid bl. a. påvisades betongens starka
frammarsch såsom dominerande brobyggnadsmaterial. I
samband härmed berördes de nya beräkningsnormer,
varmed 1931 års väg- och brosakkunnige i sitt
betänkande, del II broar, framkommit, samt avdelningens
kommitterades yttrande däröver förlidet år.

Civilingenjör Victor Jansa redogjorde för de många
avloppsreningsanläggningar och vattenverk m. m., som
runt om i landets större och mindre samhällen
projekterats och utförts. Föredraget gav en god belysning av
vilken utomordentligt betydelsefull men ofta svårlöst
detalj i samhällens utbyggande, som dessa frågor utgöra.

Ordföranden framförde avdelningens tack till dagens
föredragshållare och framhöll härvid hurusom en ideell
förenings största tillgång vore de olika ledamöternas
personliga insatser genom föredrag, i kommittéarbete och
diskussioner, varom dagens förhandlingar bl. a. burit
ett gott vittnesbörd. Härefter vidtog supé med
samkväm. Under samkvämet skildrade major Victor
Ståhle med hjälp av ett flertal vältagna
skioptikonbilder en resa tvärs över Anderna, av honom företagen
vintern 1935—36, vilken bl. a. visade att det
ungdomliga vikingalynnet ännu finnes kvar hos
föredragshållaren.

T. R. Åm.

36

28 mars 1936

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:14:05 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1936v/0038.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free