- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1936. Väg- och vattenbyggnadskonst /
119

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Väg-och Vattenbyggnadskonst

I de utförda lagren har <I\ valts till 0,37,
motsvarande f <0,29.

Såsom förut är nämnt hava de utförda
laboratorieförsöken visat, att friktionskoefficienten, även i det
fall att grafitsmörjning utelämnats, ligger avsevärt
under detta värde.

Vid excentriskt läge på resultanten R ökas
kantpå-känningarna på ena sidan under lagret. Det är
därför lämpligt att under lagren lägga en armeringskorg
av klenare järn, som häftsvetsas eller najas väl och
nedsänkes färdig i pelaren.

Det sfäriska lamellagret är i likhet med det plana
lagret relativt billigt i utförande. Den sfäriska
gjutjärnskalotten kan eventuellt utelämnas, varvid
gjutning ovanpå lagret dock får ske med största
försiktighet.

De i denna uppsats beskrivna lagertyperna hava
utarbetats med tanke på att finna en för betong
speciell lagerkonstruktion. De i betongtekniken
vanligast förekommande lagerkonstruktionerna äro mer
eller mindre ofta direkt lånade från
järnkonstruktioner. ! ; j

I de fall där lagerreaktionen är mycket stor äro
sådana lager nödvändiga, men det synes författaren
onödigt att tillämpa dem vid mindre och medelstora
konstruktioner. Förutom att järnlager äro relativt
dyrbara och besvärliga att montera i
betongkonstruktioner, försämra de den estetiska helhetsbilden hos
ett byggnadsverk av betong.

NOTISER

Svenska teknologföreningens avdelning för
Väg-och vattenbyggnadskonst kade måndagen den 21
september 1936 ordinarie sammanträde på föreningens lokal
under ordförandeskap av major Richard Smedberg med
ett sjuttiotal ledamöter närvarande.

Sedan protokoll från sammanträdet den 19 maj
upplästs och justerats invaldes i avdelningen följande
föreningsledamöter: civilingenjörerna Göte Boman och
Gunnar Zetterberg, Stockholm, samt ingenjör Erie
Wid-holm, Viborg, Finland.

Till avdelningens kännedom meddelades, att
styrelsen antagit stadgar för väg- och vattenbyggarnas fond,
vars grundplåt utgjordes av den vid jubileumsmötet den
19 maj överlämnade gåvan på 6 325 kronor, och att dessa
stadgar överlämnats till föreningens styrelse för
fastställelse. Ordföranden meddelade härefter att han på
försommaren å avdelningens vägnar deltagit i avlåtandet
av en skrivelse tillsammans med ordföranden i Sv.
kommunal-tekniska föreningen till riksdagens herrar
ledamöter rörande tillsynen över fastighetsregistreringen
m. m. i överensstämmelse med de riktlinjer som
angivits vid ärendets tidigare behandling inom avdelningen.
Tyvärr hade denna opinionsyttring lika litet som
föreningarnas tidigare utlåtanden i ärendet förmått verka
i för det slutliga beslutet lyckosam riktning. Vidare
meddelades, att styrelsen utsett civilingenjör Ejnar
Landberg såsom avdelningens representant i Svenska
nationalkommittén i anslutning till internationella
föreningen för brobyggnader och
byggnadskonstruktioner, och att herr Landberg skulle deltaga som ombud
i föreningens kongress i Berlin och München
innevarande höst.

Ordföranden meddelade att han anmodat major Lars
Viktor Ståhle att fungera såsom ordförande i årets
valkommitté, och att denne även åtagit sig uppdraget,
samt anmodade avdelningen att utse övriga sex
ledamöter. Till ledamöter i årets valkommitté valdes enhäl-

ligt signalingenjör Herman Holmqvist, civilingenjör
Harry Bernhard, civilingenjör Walo Finné, kapten
Kurt Trägårdh, civilingenjör ’ Nils Wibeck och major
Birger Delin.

Den tidigare på året tillsatta, för avdelningarna V och
M gemensamma kommittén, för behandling av visst
standardiseringsförslag rörande vatten- och ängventiler
hade den 29 maj d. å. avlämnat sitt yttrande, vilket
sedermera efter tillstyrkan av de båda
avdelningsstyrelserna expedierats såsom föreningens remissvar.
Ordföranden framförde avdelningens synnerliga tack till
civilingenjör Gustaf Dahllöf, som företrätt avdelningen
såväl i denna kommitté som i två andra liknande
kommittéer under året.

överste Hjalmar Fogelmarck, som varit ordförande
i den inom föreningen tillsatta kommittén för
utarbetande av allmänna bestämmelser för entreprenader inom
husbyggnads, och väg- och vattenbyggnadsfacken jämte
formulär till entreprenadkontrakt för samma fack
lämnade härefter en kort redogörelse för det synnerligen
ingående kommittéarbete i samverkan med Svenska
byggnadsentreprenörföreningen samt Sveriges
industriförbund och på sistone även Svenska kommunal-tekniska
föreningen, som resulterat i de nu av teknologföreningen
från trycket utgivna handlingarna.

Efter denna redogörelse upplästes en från
byggnadschefen i k. byggnadsstyrelsen, överste Ernst Lindh till
avdelningen ställd skrivelse angående de utgivna
kontraktsformulären och bestämmelserna, i vilken framhölls
det önskvärda i att byggnadsstyrelsen med sitt
handhavande av den stora statliga husbyggnadsverksamheten
hade beretts plats vid det omförmälda samarbetet för
kontraktsformulärets utarbetande för att möjliggöra
rationaliseringsåtgärdens genomförande på så bred basis
som möjligt, överste Lindh beklagade att så icke blivit
förhållandet utan att byggnadsstyrelsen nu ställts inför
ett fullbordat faktum.

överste Fogelmarck framhöll gentemot detta bl. a., att
de nya formulären ju egentligen vore en omarbetning av
tidigare, utav föreningen utgivna, liknande formulär, nu
med utvidgning även till husbyggnadsfacket, varför
ingen direkt anledning till någon ny arbetsordning
förelegat. Arkitektföreningen hade för övrigt utsett två av
representanterna i kommittén, och då den ene av dessa
var arkitekt Birger Jonson, tjänstgörande arkitekt i
såväl byggnadsstyrelsen som järnvägsstyrelsen, syntes
anknytningen vara god.

Ordföranden framförde till överste Fogelmarck
avdelningens varma tack för det värdefulla arbete han
denna gång som så många gånger tidigare nedlagt till
föreningens bästa. Ett tack framfördes även till herrar
Sal. Vinberg, Frey Samsioe, Birger Delin och Hans
Krogh för deras arbete i kommittén för avdelningens
räkning. Ordföranden meddelade vidare att en
kommitté var under bildande inom avdelningen genom
styrelsens försorg, för utgivande av speciella
entreprenadbestämmelser för väg- och brobyggnader på basis av de
nu utgivna, mera allmänna normalierna.

Major Ragnar Brink, som varit sammankallande
ledamot i en för avdelningarna V och A gemensam
kommitté, med uppgift att besvara en av 193-t års
byggnadsindustrisakkunniga till föreningen ställd skrivelse
med dels förfrågan angående av föreningen vidtagna
åtgärder i rationaliserings- eller dylikt syfte för
byggnadsindustrien, dels anhållan om förslag till önskvärda
ytterligare åtgärder i detta syfte lämnade en
redogörelse för kommitterades utlåtande. Detta omfattade
dels en beskrivande del med uppgift om vissa av
föreningen utgivna handböcker etc., dels en mera positiv
del med förslag om utredning rörande vissa närmare
angivna förhållanden i anslutning till
byggnadsverksamheten.

Ordföranden meddelade att snabb behandling av
remissen nu vore önskvärd, och att föreningens styrelse

26 sept. 1936

119

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:28:08 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1936v/0121.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free