- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1938. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1938 SEXTIOÅTTONDE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen CHEFREDAKTÖR: KARL A. WESSBLAD NORRKÖPING 1938 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Ett tjockt jubileumsnummer ingår här, som använder sin egen sidnumrering från 1 till 110. För att undvika sammanblandning har dess sidnummer markerats med "(j)" i den elektroniska utgåvan.

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Jubileumsnummer - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, 1(j)

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, 1(j)
    Innehållsförteckning - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
Sakregister - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv
Författareregister - xiv, xv, xvi
    Häfte 1. 8 jan. 1938 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Teknisk Tidskrift 1938 - 1
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 2, 3, 4, 5
Kommunala affärsföretags kapitalförräntning, av Carl Kleman - 5, 6, 7, 8, 9
Nordiskt ingenjörsmöte i Oslo 13—15 juni 1938, av Fmn. - 9
Upprop, av Sigfrid Hansson - 9, 10
    Notiser - 10, 11
Ett fotokemiskt ljusrelä, av s. - 10, 11
Livbåtar av lättmetall, av s. - 11
Mästarekurs inom byggnadsfacket - 11
    Litteratur - 11
Anmälan: Statistical Year-Book of the World Power Conference, av Hn. - 11, 12
Insänd litteratur - 12
Anmälan: »Göteborgs vattenledningsverk 150 år», av s. - 12
Anmälan: Berättelse över Mellersta och norra Sveriges ångpanneförenings verksamhet under år 1936, av s. - 12
Sammanträden - 12
    Häfte 2. 15 jan. 1938 - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Svenska teknologföreningen under år 1937, av Fmn. - 13, 14
Teknikerna och samhällsdaningen, av Ludvig Nordström - 14, 15, 16, 17, 18, 19
Den litterære meldingstjeneste for teknikk og industri i Norge, av John Ansteinsson - 19, 20, 21
Arbetsledarekompetens, kommittéutlåtande - 21, 22
    Notiser - 22, 23
Ett galvaniskt element från antiken, av s. - 22, 23
Engelsk utmärkelse åt svenska arkitekter - 23
Specialkurs i modern värme- och sanitetsteknik för rörledningsentreprenörer - 23
Litteratur: Kataloger - 23
    Tekniska föreningar - 23, 24
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 23
Sundsvalls tekniska förening, av G. R. - 23, 24
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 24
Personalnotiser - 24
Sammanträden - 24
    Häfte 3. 22 jan. 1938 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Vardagsrationalisering - 25
Viktbesparing inom transportväsendet ur teknisk och ekonomisk synpunkt, av J. Körner - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    Notiser - 32, 33, 34, 35
Konstulltillverkning ur mjölk, av s. - 32, 33, 34
Mulsifyre-systemet i svenska transformatorstationer - 34
Inbjudan till petroleumutställning 1938 - 34
Kurs för ingenjörer i svensk språkbehandling och framställningskonst - 34
Högre kurs i husbyggnadsteknik - 34, 35
Arbetsstudier - 35
    Litteratur - 35
Anmälan: Svenska flottledsförbundets årsbok för år 1937, av s. - 35
Anmälan: Nordisk familjeboks månadskrönika - 35
Anmälan: Meddelanden från samarbetsdelegationen mot radiostörningar, av s. - 35
Anmälan: Das österreichische Patentgesetz, av s. - 35
Anmälan: Gasschutz in Industrie und Luftschutz u. a. 1937, av s. - 35
Anmälan: Elektrowärmetagung Berlin 5. Juni 1936, av s. - 35
Anmälan: Industrielle Elektrowärme, av s. - 35
Anmälan: Styrkeforsøg med dansk og svensk Gran, av s. - 35, 36
Kataloger - 36
Insänt: Till diskussionen om andra huvudsatsen, av Arne Ölander och Ragnar Liljeblad - 36
Sammanträden - 36
    Häfte 4. 29 jan. 1938 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Kolmarknaden 1937, av Bn. - 37, 38, 39, 40
Bimetall, av Robert Engström - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
    Facit - 46, 47
Tyska konstullproduktionen - 46
Det av Bolidens gruv a.-b. uppförda anrikningsverket - 46
Den finska industriproduktionen - 46
Enligt Statistiska centralbyråns i Norge - 46
Daimler-Benzkoncernen - 47
Rumäniens oljeutvinning - 47
Italienska staten - 47
Riksregeringen i Berlin - 47
En ny metod - 47
Det svenska passagerarflyget - 47
Den nye generaldirektören vid SJ - 47
Enligt vad skogschefen - 47
Sulfanilamid - 47
Reduktion av socker - 47
För undersökning av ytbeskaffenheten och färgen - 47
Tunga bombplan - 47
Användningen av vägbeläggningar - 47
Japanska kabinettet - 47
Man har i Amerika börjat använda bomullsväv - 47
Kraftproblemen i Australien - 47
På Otterön i Bohuslän - 47
I Tyskland - 47
Till skydd för svensk tillverkning av skedar - 47
Svenska skifferoljefabriken - 47
    Notiser - 47, 48
The Times Trade and Engineering, av r. - 47, 48
Tvenne mästarekurser i svetsningsteknik - 48
Om moderna material för permanenta magneter - 48
    Sammanträden - 48
    Häfte 5. 5 febr. 1938 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Tekniken inför årets riksdag, av B—d. - 49, 50, 51, 52
Om trafikunderlaget för en tunnelbana i Stockholm, av J. Körner - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Notiser - 58, 59
Föreningsprotokoll för år 1905 efterlysas, av s. - 58
Statistiska uppgifter över vattenledningsverk och avloppsledningar, vägar och gator samt renhållningsverk i svenska städer och samhällen för år 1936, av s. - 58, 59
    Litteratur - 59
Anmälan: Jernkontorets annaler nr 7 1937, av s. - 59
Kataloger, av s. - 59
    Tekniska föreningar - 59, 60
Lapplands tekniska förening, av Gsm. - 59, 60
Personalnotiser - 60
Sammanträden - 60
    Häfte 6. 12 febr. 1938 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Elektrisk drift för träbearbetningsmaskiner, av Lars Dalman - 61, 62, 63, 64
Fri eller censurerad kritik inom vetenskapen? av Harald Nordenson och Ragnar Liljeblad - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
    Notiser - 71, 72
Kurserna i svensk språkbehandling och framställningskonst för ingenjörer, av r. - 71
Störande ljud i vattenledningar, av s. - 71, 72
Svensk president i internationellt ingenjörsförbund - 72
    Litteratur - 72
Anmälan: Kungl. Väg- och vattenbyggnadskåren 1851—1937, av Sten Westerberg - 72
    Tekniska föreningar - 72
Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 72
Sammanträden - 72
    Häfte 7. 19 febr. 1938 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Det nya gruvlagförslaget - 73, 74
Civilbefolkningens alarmering vid luftanfall, av Harald Ekman - 75, 76, 77, 78
Fri eller censurerad kritik inom vetenskapen?, av Harald Nordenson och Ragnar Liljeblad - 78, 79, 80, 81, 82, 83
Svenska teknologföreningens ordinarie stämma och årsmöte, av Fmn. - 83, 84
    Notiser - 84
En härdningsugn med utdragbar muffel, av s. - 84
Meddelande från Sveriges standardiseringskommission, av s. - 84
Högre kurs i husbyggnadsteknik - 84
    Litteratur - 84
Anmälan: Svensk industrikalender 1938, av s. - 84
Sammanträden - 84
    Häfte 8. 26 febr. 1938 - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Skogsbruket i Sverige, av Wilh. Ekman - 85, 86, 87
»Hans papper äro brända», av Torsten Althin - 88
    Facit - 88, 89
Syntetiskt gummi - 88
Ett helsvetsat tankfartyg - 88
Konstsilkeproduktionen - 88
Ett kemiskt forskningslaboratorium - 88
För Statens järnvägars försvarsberedskap - 88
Ett nytt lim - 88
I polska textilindustrikretsar - 88
En ny flyghamn - 88
För en ny rundradiostation - 88
Televisionen har i England - 88
Luftvärnssirener - 88
Svenska automattelefoner - 88
Gasframställning - 88
Sveriges första solarium - 88
Vid statens järnvägar - 88, 89
Malmletning - 89
Flygtekniska försöksanstalten - 89
Spektrometern - 89
Luftskeppet »Hindenburgs» - 89
Ett nytt forskningsinstitut - 89
Föroreningsfaran - 89
    Notiser - 89
Höjda försäkringspremier på polska kol tillföljd av deras lättantändlighet, av I. Bn. - 89
Litteratur: Insänd litteratur - 89
    Tekniska föreningar - 90
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 90
Skånska ingenjörsklubben, av P. G. S—m. - 90
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 90
Tekniska föreningen i Helsingborg, av G. F. - 90
Personalnotiser - 90
Sammanträden - 91
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma den 22 mars och årsmöte den 23—24 mars 1938 jämte högtidssammanträden för avdelningarna M, E, A, V och K-b i anledning av deras femtioårsjubileer - 91, 92
    Häfte 9. 5 mars 1938 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
K. A. Fröman 60 år, av G. Malm - 93
»Naturens krafter till människans tjänst», av K. A. W. - 94
Några språkliga och typografiska stötestenar för den tekniske skribenten, av J. Wennerberg - 95, 96, 97, 98, 99
Kvalitetskontroll vid rundstickning, av H. Senneryd - 99, 100, 101
    Notiser - 101
Framställning av mineralisk fiber för tillverkning av tyg och andra vävnader, av s. - 101, 102
    Litteratur - 102
Anmälan: Svenska gasverksföreningens årsbok 1937, del 1 och 2, Stockholm 1937, av s. - 102
    Tekniska föreningar - 102, 103, 104
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 102, 103
Tekniska föreningen i Karlskrona, av S. S. - 103, 104
Sammanträden - 104
    Häfte 10. 12 mars 1938 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Det andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo 13—15 juni 1938, av Fmn. - 105
Kontrolltekniska krav på bokföringen, av Erik Swartling - 106, 107, 108, 109
Årsrapport för 1937 från Svenska teknologföreningens anställningscentral (S. T. A.), av Fck. - 109
    Notiser - 109, 110
Programändringar för Oslomötet - 109
Ändrat årsmötesföredrag - 109, 110
En jättestor »Faradays bur», av s. - 110
Fortbildningskurs för elektriska installatörer samt elektricitets- och kraftverkspersonal med motsvarande kompetens, av s. - 110
Fotocellanordningar för avspärrning av områden, av s. - 110
    Tekniska föreningar - 110
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 110
Sammanträden - 110, 111
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma den 22 mars och årsmöte den 23—24 mars 1938 jämte högtidssammanträden för avdelningarna M, E, A, V och K-B i anledning av deras femtioårsjubileer - 111, 112
    Häfte 11. 19 mars 1938 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Dolda skatter, av S. - 113, 114, 115
Trätekniskt laboratorium vid Statens provningsanstalt - 115, 116
Chalmersska forskningsfonden - 116, 117
Ny redaktionssekreterare i Teknisk tidskrift - 117
    Notiser - 117, 118
En ny typ av syntetiska produkter med vaxliknande egenskaper, av s. - 117, 118
En ny förnämlig medalj, av s. - 118
Av »Engineering Index Service», av r. - 118
Den VIII. Internationella vägkongressen, av r. - 118
Internationella federationen för dokumentation - 118
En dieselmotorkurs, av s. - 118
Fachgruppe Apparatebau der Wirtschaftsgruppe, av r. - 118
Insänt: Till diskussionen om andra huvudsatsen, av Thomas Övergaard - 118
Sammanträden - 118, 119
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma den 22 mars och årsmöte den 23—24 mars 1938 jämte högtidssammanträden för avdelningarna M, E, A, V och K-B i anledning av deras femtioårsjubileer - 119, 120
    Årsmötes- och jubileumsnummer - 1(j), 2(j), 3(j), 4(j), 5(j), 6(j), 7(j), 8(j), 9(j), 10(j), 11(j), 12(j), 13(j), 14(j), 15(j), 16(j), 17(j), 18(j), 19(j), 20(j), 21(j), 22(j), 23(j), 24(j), 25(j), 26(j), 27(j), 28(j), 29(j), 30(j), 31(j), 32(j), 33(j), 34(j), 35(j), 36(j), 37(j), 38(j), 39(j), 40(j), 41(j), 42(j), 43(j), 44(j), 45(j), 46(j), 47(j), 48(j), 49(j), 50(j), 51(j), 52(j), 53(j), 54(j), 55(j), 56(j), 57(j), 58(j), 59(j), 60(j), 61(j), 62(j), 63(j), 64(j), 65(j), 66(j), 67(j), 68(j), 69(j), 70(j), 71(j), 72(j), 73(j), 74(j), 75(j), 76(j), 77(j), 78(j), 79(j), 80(j), 81(j), 82(j), 83(j), 84(j), 85(j), 86(j), 87(j), 88(j), 89(j), 90(j), 91(j), 92(j), 93(j), 94(j), 95(j), 96(j), 97(j), 98(j), 99(j), 100(j), 101(j), 102(j), 103(j), 104(j), 105(j), 106(j), 107(j), 108(j), 109(j), 110(j)
Emanuel Swedenborg, av Axel F. Enström - 3(j), 4(j), 5(j)
Vägkultur, av Sven Lübeck - 5(j), 6(j), 7(j), 8(j)
Telefonväsendets utveckling i Sverige, särskilt under senaste decenniet, av H. Adolf Hamilton - 8(j), 9(j), 10(j), 11(j), 12(j), 13(j), 14(j)
    Arkitektur - 15(j), 16(j), 17(j), 18(j), 19(j), 20(j), 21(j), 22(j), 23(j), 24(j), 25(j), 26(j), 27(j), 28(j), 29(j), 30(j), 31(j), 32(j), 33(j), 34(j)
Svensk byggnadskonst under ett halvsekel, av Hakon Ahlberg - 15(j), 16(j), 17(j), 18(j), 19(j), 20(j), 21(j), 22(j)
Avdelning Arkitektur 50 år, av Hans Quiding - 22(j), 23(j), 24(j), 25(j), 26(j), 27(j), 28(j), 29(j), 30(j), 31(j), 32(j), 33(j), 34(j)
    Elektroteknik - 35(j), 36(j), 37(j), 38(j), 39(j), 40(j), 41(j), 42(j), 43(j), 44(j), 45(j), 46(j), 47(j), 48(j), 49(j), 50(j), 51(j), 52(j), 53(j), 54(j)
Tankar kring ett 50-årsjubileum, av J. Körner - 35(j), 36(j), 37(j), 38(j)
Utvecklingstendenser inom kraftförsörjningen, av W. Borgquist - 38(j), 39(j), 40(j), 41(j), 42(j)
Teletekniken i dag och i morgon, av Håkan Sterky - 42(j), 43(j), 44(j), 45(j), 46(j), 47(j)
Reviderad elektricitetslagstiftning, av E. C. Ericson - 47(j), 48(j), 49(j), 50(j)
Elektroteknisk standardisering, av Sven Norberg - 51(j), 52(j)
Några historiska data, av J. Körner - 53(j), 54(j)
    Kemi och bergsvetenskap - 55(j), 56(j), 57(j), 58(j), 59(j), 60(j), 61(j), 62(j), 63(j), 64(j), 65(j), 66(j)
»Kemi och Berg» 50 år, av F. H. Stenhagen - 55(j), 56(j), 57(j), 58(j), 59(j), 60(j), 61(j), 62(j), 63(j), 64(j), 65(j), 66(j)
    Mekanik - 67(j), 68(j), 69(j), 70(j), 71(j), 72(j), 73(j), 74(j), 75(j), 76(j), 77(j), 78(j)
Mekaniken på gott och ont, av Nils Fredriksson - 67(j), 68(j), 69(j), 70(j), 71(j)
Ur protokoll och dagböcker, av August Jansson - 71(j), 72(j), 73(j), 74(j), 75(j), 76(j), 77(j), 78(j)
    Väg- och vattenbyggnadskonst - 79(j), 80(j), 81(j), 82(j), 83(j), 84(j), 85(j), 86(j), 87(j), 88(j), 89(j), 90(j), 91(j), 92(j), 93(j), 94(j), 95(j), 96(j), 97(j), 98(j), 99(j), 100(j), 101(j), 102(j), 103(j), 104(j), 105(j), 106(j), 107(j), 108(j), 109(j), 110(j)
Arbete och levnadsvillkor, av Fr. Enblom - 79(j), 80(j), 81(j), 82(j), 83(j)
Reflexioner rörande väg- och vattenbyggarens högskoleutbildning, av G. Malm - 84(j), 85(j), 86(j)
Den svenska »rallarkåren» från social synpunkt, av Hj. Fogelmarck - 86(j), 87(j), 88(j), 89(j), 90(j), 91(j), 92(j)
Söder-Telje Canal- och Slusswerks-Byggnad och Södertälje kanals ombyggnad, av Axel Ekwall - 92(j), 93(j), 94(j), 95(j), 96(j), 97(j), 98(j), 99(j), 100(j), 101(j)
Väg- och vattenbyggnadsingenjörernas utbildning samt något om föreningslivet inom avdelningen, av Wolmar Fellenius - 102(j), 103(j), 104(j), 105(j), 106(j), 107(j)
Försök till arbetsbeskrivning för det ideala avdelningssammanträdet, av E. Paul Wretlind - 107(j), 108(j)
Brev till Svenska teknologföreningens avdelnings för Väg- och vattenbyggnadskonst femtioårsjubileum 1938, av Hugo von Heidenstam - 109(j), 110(j)
    Häfte 12. 26 mars 1938 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Automobilutställningen i Berlin febr.—mars 1938, av G. Larson - 121, 122, 123, 124
Teknisk nomenklatur, av E. Hlr. - 124, 125
Vad kan göras mot vattenförorening? av Abel Wolman - 125, 126, 127
    Facit - 127
Propellern med vridbara blad - 127
En ny telefonautomat - 127
Syntetisk tvål - 127
En provföreläsning - 127
Tekniska skolan i Stockholm - 127
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson - 127
En kvävefabrik - 127
Flygplatsbelysning - 127
Volvobilen - 127
Television - 127
Åtta av världens största generatorer - 127
Gjutformar av sand - 127
Världens största hydrauliska press - 127
Elektriska mätinstrument - 127
Elektriska dödsfall - 127
Tysklands export 1937 - 127
    Notiser - 128, 129
Stenull, av s. - 128
En ny volframlegering, av s. - 128
Den engelska järn- och stålindustrien, av r. - 128, 129
Fartygsmodellutställning, av r. - 129
Andra nordiska ingenjörsmötet. Oslo 13—16 juni 1938, av Fmn. - 129
Dechema Deutsche Gesellschaft für chemisches Apparatewesen, av s. - 129
Nordiska ingenjörsmötets damer, av r. - 129
    Litteratur - 129
Anmälan: Användning av fältspat såsom uppslutningsmedel för råfosfat, av s. - 129
Anmälan: Statens provningsanstalt, Stockholm, av s. - 129
    Tekniska föreningar - 129, 130
Elektriska klubben i Västerås, av E. W. - 129, 130
Insänt: En språklig diskussion, av Alfons Hedberg och J. Wennerberg - 130
Sammanträden - 130
    Häfte 13. 2 april 1938 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Svenska teknologföreningens vårstämma och årsmöte, av Fmn. - 131, 132, 133
Næringsverdi og vitamininnhold i hermetikk, av Gulbrand Lunde - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
En amerikansk fackman ser på nordeuropeisk konservindustri, av M. S. - 140
    Notiser - 140, 141
Strontium, av s. - 140, 141
För garagebyggnadsfrågans lösning, av r. - 141
Oslo-utställningen »Vi kan», av r. - 141
Svenska nationalkommittén för internationella högspänningskonferenser - 141
International Engineering Congress, Glasgow 1938, av s. - 141
    Litteratur - 141, 142
Anmälan: Grosse Ingenieure, av B. T. - 141, 142
    Tekniska föreningar - 142
Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 142
Sammanträden - 142
    Häfte 14. 9 april 1938 - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 143, 144, 145, 146, 147, 148
Sveriges utrikeshandel i grafisk framställning, av Wilhelm Dahlgren - 148, 149, 150
    Notiser - 150, 151, 152
Ett nytt sätt att göra luftströmningar synliga, av s. - 150
Andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo, av s. - 150, 151
Den engelska upprustningen, av r. - 151
Sällskapsresor till Amerika och Kanada, av r. - 151
Årets Svenska mässa, av r. - 151
5:e internationella kongressen för tillämpad mekanik, av s. - 151
General Discussion on Lubrication and Lubricants, av s. - 151, 152
    Litteratur - 152
Insänd litteratur - 152
Kataloger - 152
    Tekniska föreningar - 152, 153
Tekniska föreningen i Karlskrona, av S. S. - 152, 153
Södra Dalarnes tekniska förening, av G. C—n. - 153
Insänt: Till diskussionen om andra huvudsatsen, av Erik Rudberg - 153, 154
Personalnotiser - 154
Sammanträden - 154
    Häfte 15. 16 april 1938 - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
Om förverkande av rätt till gruva, av Oscar Fåhré - 155, 156, 157, 158
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 158, 159
    Notiser - 159, 160
Felbilder vid magnetisk materialprovning, av s. - 159, 160
Självlysande skyltar, av r. - 160
Vattenvärmare med innerbehållare av porslin, av r. - 160
Brommafältets tidsenliga utbyggande, av r. - 160
Ny cementfabrik, av r. - 160
Världens vattenkraftanläggningar, av r. - 160
En amerikansk bilfabrikant, av r. - 160
Uppskjutet årsmöte, av r. - 160
Gåvor till STF:s bibliotek - 160
Nyförvärv till STF:s bibliotek - 160
    Litteratur - 161
Insänd litteratur - 161
Kataloger - 161
    Tekniska föreningar - 161
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för industriell ekonomi och organisation, av G. I. - 161
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. A. - 161, 162
Rättelse - 162
Sammanträden - 162
    Häfte 16. 23 april 1938 - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Stockholms örlogsstationsfråga, av Harald Åkermark, Torsten Hagman och Harry Sandberg - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Forskningsunderstöd, av R. - 180, 181
    Notiser - 181
Andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo, av r. - 181
En automobil som kan flyta på sina hjul, av s. - 181
Under Industriveckan - 181
    Litteratur - 182
Anmälan: Technologie des Holzes, av B. Thunell - 182
Anmälan: Tekniska museets årsbok Daedalus, 1938, av r. - 182
Anmälan: 923 m under havsytan - 182
Anmälan: Nordisk familjebok, av r. - 182
Anmälan: Industriförbundets meddelanden, av r. - 182
Sammanträden - 182
    Häfte 17. 30 april 1938. Specialnummer: Vardagsrationalisering - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Vardagsrationalisering — god hushållning var dag, av Olof Kärnekull - 183, 184
Belysningens anpassning efter arbetets särdrag, av Ivar Folcker - 185, 186, 187, 188
Rationalisering av vissa kontorsarbeten vid ett industriellt företag, av H. R. Schultz - 188, 189, 190
Vardagsrationalisering medelst arbetsstudier, av C. Tarras Sällfors - 190, 191, 192, 193, 194
Rationalisering med elektriska handverktyg, av I. Tbg. - 194, 195, 196, 197, 198
Metod för registrering och märkning av elektriska motorer samt centraler inom fabriksanläggningar, av Dan. Reimer - 199, 200, 201
Maskinplacering ur transportekonomisk synpunkt, av Karl Wilh. Luhr - 202, 203
Industriens olycksfallsproblem och vardagsrationalisering, av I. Jäderström - 203, 204, 205, 206, 207
Grovplanering av verkstad, av B. Sjögren - 207, 208, 209
Gasskärning med maskin, av I. W. - 209, 210, 211
Elektrisk bågsvetsning, av Sture Lundgren - 211, 212, 213, 214, 215
Fotocellens användning vid offsettryck, av Örnulf Barth-Tönsberg - 216
Korrespondensens rationalisering, av H. - 216, 217, 218, 219
Rationalisera Eder arbetsplats! av Arvid Wilner - 219, 220, 221, 222
Några ord om tendenskurvor, av Sw. - 222, 223, 224
En revisor ser på den industriella redovisningen av i dag, av Harald Hörlin - 224, 225
    Facit - 225, 226
Snabbare trafik på S. J. - 225, 226
Motorbränsle av torv och sprit - 226
Lunds nya kemiska institution - 226
Torslanda flyghamns - 226
Vid professor Siegbahns fysikinstitut - 226
En radiosändares svängningstal - 226
Bryssels stadsplan - 226
Englands första skyskrapa - 226
Times' Sverigenummer - 226
Telegrafstyrelsens störningstjänst - 226
Telegrafverkets nya radiostation - 226
Frankrikes bilbestånd - 226
Telegrafverkets verkstad i Nynäshamn - 226
En mer än tusenfaldig förstoring - 226
Det tyska luftskyddsförbundet - 226
Världens största betongspann - 226
En ny montagefabrik för bilar - 226
Nytt kraftverk i Indalsälven - 226
En byrå för avsättningsundersökningar - 226
Den reguljära atlanttrafiken - 226
Den svenska utrikeshandeln - 226
    Notiser - 227
Några intressanta exempel på vardagsrationalisering, av r. - 227
Den renaste maskinen premieras, av r. - 228
Skyddsglasögon, av r. - 228
Punktlig förnyelse av lagerbeståndet, av E. J. - 228
Belysningsanordning för kranar, av A. N. - 228
En praktisk arbetsbänk, av E. J. - 228
Typer och klichéer av konstmassor, av s. - 228, 229
Hårdhetsbestämning av de enstaka komponenterna i metaller och legeringar, av s. - 229
Anmälningarna till Det 2: dra nordiska ingenjörsmötet i Oslo - 229
Ahlsellska stipendiet - 229
Insänt: Hjälpmedel vid kraftlinjebyggen, av Kaj Hansen - 229, 230
Sammanträden - 230
    Häfte 18. 7 maj 1938 - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Den tekniska forskningen, av Sten Westerberg - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
Nordisk byggnadsdag, av r. - 238, 239
Undervisningen i hiss- och transportanordningar vid Chalmers, av R. - 239
    Notiser - 239, 240, 241
Verein deutscher Ingenieure, av r. - 239
En korrosionskonferens avhålles i Bayreuth den 9 juni 1938, av s. - 239, 240
Kraftkonferens i Wien, av r. - 240
V. Internationella kongressen för teknisk mekanik - 240
Tekniska museet - 240
Ett experimentellt prov på relativitetsteoriens grundekvationer, av Hilding Faxén - 240, 241
Användningen av aluminium, av s. - 241
Nya standardhårdhetsblock för Rockwell C-provning, av Brt. - 241
Lödkolvar av lättmetall, av Brt. - 241
Järn med höjd rostbeständighet, av Brt. - 241
    Tekniska föreningar - 241, 242
Skånska ingenjörsklubben, av P. G. S—m. - 241, 242
Personalnotiser - 242
Sammanträden - 242
    Häfte 19. 14 maj 1938 - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Uppskjut icke till morgondagen...., av Torsten Althin - 243, 244
Om trafikunderlaget för en framtida tunnelbana i Stockholm, av J. Körner och Torsten Åström - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Luftringens 50-årsjubileum, av r. - 253, 254
    Notiser - 254
Andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo, av r. - 254
Sammanträden - 254
    Häfte 20. 21 maj 1938 - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Rundradions tekniska utveckling, av Ernst Magnusson - 255, 256, 257, 258, 259, 260
    Notiser - 260, 261
Internationella materialprovningsförbundet, av J. O. R. - 260
Dokument om G. M. Schwartz, av Olof Holmqvist - 260, 261
Skånemässan, av r. - 261
Adelsköldska stipendiet - 261
Snabbsvarvstål, av Brt. - 261
Elektriska ur med enastående precision, av r. - 261
    Tekniska föreningar - 261, 262
Tekniska föreningen i Hälsingborg, av G. F. - 261
Västerbottens tekniska förening, av G. T. - 261
Lapplands tekniska förening, av Gsm. - 261
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 261, 262
Sammanträden - 262
    Häfte 21. 28 maj 1938 - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Tekniska museet, av B. Traneus - 263, 264, 265, 266, 267
Utbyggnaden av Bromma flygplats, av Gösta Sundén - 267, 268, 269
Normer för beräkning av kranlinor - 269, 270, 271, 272
Axel Wahlberg 70 år, av r. - 272
    Facit - 272
Tillverkningen av träsocker - 272
Tanken på flytande flyghamnar - 272
Bakelit och andra konsthartser - 272
Den transoceana flygtrafiken - 272
Syntetiskt polskt gummi - 272
För en geologisk-geofysisk undersökning av sydvästra Skånes kritområde - 272
Pontonkran om 100 tons lyftförmåga - 272, 273
Silvrets användning i tekniken - 273
Morsetelegrafen - 273
Skorstenar av aluminium - 273
Världens största televisionssändare - 273
Internationella nickeltrusten - 273
    Notiser - 273
Andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo - 273
Arbetsledarekurs - 273
Stadsbyggnadsveckan, av H. D. - 273
    Litteratur - 274
Anmälan: Om kärnfysiken och dess utveckling, av John Tandberg - 274
Anmälan: Holz als Roh- und Werkstoff, av B. Thunell - 274
Insänd litteratur - 274
Kataloger - 274
Sammanträden - 274
    Häfte 22. 4 juni 1938 - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Husbyggandet en ingenjörsuppgift, av G. Chatillon-Winbergh - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
    Notiser - 283, 284
Nordisk byggnadsdag 1938 - 283
»Jenaer Herbst-Kurs», av r. - 283, 284
Risk för explosioner, av r. - 284
Rundradiostationers frekvensstabilitet, av —ne. - 284
Litteratur: Insänd litteratur - 284, 285
    Tekniska föreningar - 285, 286
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för industriell ekonomi och organisation, av G. I. - 285
Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 285
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 285, 286
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 286
Personalnotiser - 286
    Häfte 23. 11 juni 1938 - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
Gustaf V 80 år, av K. A. Wessblad - 287
Olika luftbehandlingssystem (Air Conditioning) och deras praktiska tillämpning, av A. Rosell - 288, 289, 290, 291, 292, 293
K. A. Wallenberg †, av Torsten Althin - 293, 294
    Notiser - 294
Radiokonferensen i Kairo, av —ne. - 294
Hållfastheten hos tennlödningar, av Brt. - 294
Tjockleken hos omagnetiska beläggningar på järn, av Brt. - 294
Pläterad järnplåt, av Brt. - 294
Sammanträden - 294
    Häfte 24. 18 juni 1938 - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Varning för eterexplosioner, av John Tandberg - 295, 296
Studentexamens omläggning - 296, 297, 298
Om gruva som kreditobjekt, av O. F. - 299, 300
Utbyggnaden av Bromma flygplats, av Einar Nordendahl - 300, 301
    Notiser - 301, 302
Lettlandsresa, av Richard Smedberg - 301
Magnesiumsulfat som insektsgift, av E. R—s - 301
Radionyheter i tryck, av —ne. - 301, 302
    Litteratur - 302
Anmälan: Synpunkter på ekonomiska konjunkturer, av Sw. - 302
    Häfte 25. 25 juni 1938 - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Bostadshusets ventilation, av Åke Grauers - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Utbyggnaden av Bromma flygplats, av Gösta Sundén - 310, 311
    Facit - 311
Svavel ur avgaser - 311
De radiopublikationer - 311
Oljeindustrien i U. S. A. - 311
Den tyska konstullen - 311
Skyddsrum under Södersjukhuset - 311
Polisradion i Stockholm - 311
Tysk flyglinje till Afganistan - 311
Världens högsta bro - 311
Det största sprängskott - 311
Motala nya kortvågsändare - 311
Till främjande av livsmedelskemien - 311
Brobygget vid Svinesund - 311
Flygtekniken - 311
I sträckflygning - 311
    Notiser - 311, 312
Koksning av stenkol med elektrisk ström, av s. - 311, 312
Buna, av Brt. - 312
Skärhastigheter, av Brt. - 312
Vid snabbstålshärdning i saltbad, av Brt. - 312
Nitade och svetsade skarvars vattenmotstånd, av Brt. - 312
    Litteratur - 313
Anmälan: Korrosion an Eisen und Nichteisenmetallen, av Sven Brennert - 313
    Tekniska föreningar - 313, 314
Elektriska klubben i Västerås, av E. W. - 313
Sundsvalls tekniska förening, av G. R. - 313, 314
Tekniska föreningen i Hälsingborg, av G. F. - 314
Sammanträden - 314
    Häfte 26. 2 juli 1938 - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Et nordisk forskningsråd for teknikk og industri, av Reidar Lund - 315
Det andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo 1938, av Fmn. - 315, 316, 317, 318
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 318, 319, 320
    Notiser - 320, 321
Utmattning vid låga temperaturer, av Brt. - 320
Elektricitetens inverkan på den mänskliga organismen, av Brt. - 320
Internationellt cementkemiskt möte i Stockholm 6—8 juli - 320, 321
Torris, av Brt. - 321
    Litteratur - 321
Insänd litteratur - 321
Anmälan: Höganäs-Billesholms a.-b., av r. - 321
Anmälan: Sveriges handelskalender, av r. - 321
    Tekniska föreningar - 322
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 322
Tekniska föreningen i Hälsingborg, av G. F. - 322
Svenska konsulterande ingenjörers förening, av V. F. - 322
Personalnotiser - 322
    Häfte 27. 9 juli 1938 - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 323, 324, 325, 326, 327, 328
Byggnadsfinansiering, av Lennart Hellstedt - 328, 329, 330, 331, 332, 333
Om bors betydelse för växterna, av E. R—s - 333, 334
Motorförare: Kör aldrig om i ogenomskinlig kurva eller på backkrön! av Motormännens riksförbund - 334
    Notiser - 334
Indium, av r. - 334
Den amerikanska flottan, av r. - 334
Gummiringar till hästfordon, av r. - 334
    Litteratur - 334
Anmälan: Angewandte Atomphysik, av John Tandberg - 334
    Häfte 28. 16 juli 1938 - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Korrosionsskydd för järnstolpar, av K. F. Trägårdh - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Individualism eller industrialism i byggnadsbranschen? av Sven A. Hanson - 341, 342
Resolution vid det andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo 1938 angående teknisk-vetenskaplig forskning - 342
    Notiser - 342
International Federation for Documentation, av r. - 342
International Electrotechnical Commission - 342
För den tekniska forskningen i U. S. A., av r. - 342
Statens elektrotekniska fackskola, Västerås, av r. - 342
En fotoelektrisk varvräknare, av Brt. - 342
    Häfte 29. 23 juli 1938 - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Statens vattenfallsverk under de senaste tio åren, av G. Malm - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
    Notiser - 349, 350
Sterilisering med ljus, av r. - 349
Lettlandsresan, av R. S. - 349
De tyska autostradorna, av r. - 350
    Tekniska föreningar - 350
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 350
    Häfte 30. 30 juli 1938 - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
Sveriges försörjningsmöjligheter i fråga om kemiska produkter, av A. Billberg - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Lättmetallerna inom skeppsbyggeriet, av Arne Brinck - 360, 361, 362
    Facit - 362
Det första privata luftskyddsrummet - 362
Tidningspapper ur bomullsbuskar - 362
Den nya svenska bilfabriken i Augustendal - 362
En ny blixtlåsfabrik - 362
Roddbåtar av aluminium - 362
En väldig svetsningsmaskin - 362
Världens största ugn - 362
Det industriella luftskyddet i Sverige - 362
Svampar av cellulosa - 362
Världens vattenkraft - 362
Tysklands tillverkning av motorbränsle - 362
Sveriges första järnbro - 362
Litteratur: Insänd litteratur - 362
    Häfte 31. 6 aug. 1938 - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
Fastighetsvärdering, av Nils B. Hast - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
    Litteratur - 372, 373
Anmälan: Sieverts kabelverk, Minnesskrift 1888—1938, av E. C. E. - 372, 373
Insänd litteratur - 373
    Tekniska föreningar - 373
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 373, 374
Insänt: Kan byggandet av hyreshus industrialiseras? av Gustaf Malm - 374
Personalnotiser - 374
    Häfte 32. 13 aug. 1938 - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Arseniken och dess användning för träkonservering och växtskyddsmedel, av A. G. Paul Palén - 375, 376, 377, 378
Framställning av skär-, slip- och polersand för marmorindustrien, av Eric Hönig - 378, 379, 380
Utbildning av grovarbetare, av r. - 380, 381
    Notiser - 381, 382
Statens exportstipendier 1938 - 381
Mellon Institute studerar järnverkens förorening av vattendrag, av C. S. - 381
Om nödvändigheten av forskningsarbete, av r. - 381
Kortvåg, av Radiophil - 381, 382
    Tekniska föreningar - 382
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 382
    Häfte 33. 20 aug. 1938 - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Luftbehandling och dess inverkan på byggnaders utformning, av H. Gille - 383, 384, 385, 386, 387, 388
    Notiser - 389
Svenska teknologföreningens höstmöte - 389
Mästarekurs för smides- och mek. verkstadsidkare - 389
U. S. A. och papperet, av r. - 389
    Litteratur - 389
Anmälan: Med fingerskiva, av Lg. - 389
    Tekniska föreningar - 389, 390
Kalmar teknologklubb, av Th. B. - 389, 390
Insänt: Luftbehandling och vattenåtgång, av S. G. P. - 390
    Häfte 34. 27 aug. 1938 - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Svenskbyggda broar i Iran, av Sven Klingberg - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
    Facit - 401, 402
Ett märkligt rostskyddsarbete - 401
Införandet av den tysta trafiken - 401
Hängande rörledning för gas - 401
Den engelska motorindustrien - 401
Sveriges högst belägna landsväg har invigts - 401
Vägbyggnadsmaterial av sockerrör - 401
Malmletning enligt ny metod - 401
Den statliga forskningen i Tyskland - 401
Fordbolaget - 401
Bilskattemedlen - 401
Dubbelflygplanet - 401
En fabrik för tillverkning av kolsvavla - 401
Världens största slussportar - 401
En modern flygplansfabrik - 401
Elmikroskopet - 401, 402
Lampor med »kallt ljus» - 402
    Notiser - 402
Svenska teknologföreningens höstmöte - 402
Wiener Herbstmesse 1938 - 402
Garagedöden i siffror, av r. - 402
Litteratur: Insänd litteratur - 402
Sammanträden - 402
    Häfte 35. 3 sept. 1938 - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
Organisationsproblem inom industriella koncerner, av Gösta Klemming - 403, 404, 405, 406, 407, 408
Tackjärnsverket i Norrbotten, av Å. R. - 408, 409
Atomvikt 0,1? Yukon och netretto, nya elementarpartiklar, av J. Tandberg - 409, 410
    Notiser - 410
Vid Sveriges industriförbunds arbetsledareinstitut - 410
Wissenschaftliche Herbsttagung »Motor und Kraft», av r. - 410
Forschungsgesellschaft für das Strassenwesen - 410
Kombinerad gas-elektrisk svetsningskurs - 410
Personalnotiser - 410
Sammanträden - 410
    Häfte 36. 10 sept. 1938 - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Tunnelbanan, av J. Körner - 411, 412
Till frågan om gaturegleringar och trafikreglering i hårt belastade trånga gatunät, av T. William-Olsson - 413, 414, 415, 416
    Notiser - 417
Rystedtska fonden - 417
IV. Internationale Schienentagung, av r. - 417
Internationella rundradiounionen - 417
Att släcka en bensinbrand med vatten, av Brt. - 417
Förlagslån för maskinanskaffning, av r. - 417
Engelska planer på att utvinna olja ur stenkol, av F. L. - 417
Sammanträden - 417, 418
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Linköping och Åtvidaberg den 8—9 okt. 1938 - 418
    Häfte 37. 17 sept. 1938 - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
Färgfotografien i dag, av W. Tuchmann - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
    Notiser - 425, 426
Rystedtska fonden - 425
Femtioårsingenjörers kamratmöte, av Ste. - 425
Ett unikt malmfynd, av r. - 425
Engelska standardtabeller - 425
Olja i Storbritannien, av r. - 425, 426
Litteratur: Kataloger - 426
Sammanträden - 426
    Häfte 38. 24 sept. 1938 - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Vänerns reglering, av Axel Ekwall - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433
Till frågan om gaturegleringar och trafikreglering i hårt belastade trånga gatunät, av T. William-Olsson - 433, 434, 435, 436
    Facit - 436, 437
Väldiga betongarbeten - 436
Spegelbeläggning medelst aluminium - 436
Aluminium som byggnadsmaterial - 436
Korrosionsbeständigheten - 436
Olycksrisken vid ringpunktering - 436
Tidningspappersindustrien - 436
Vägglusens fiende nr 1 - 437
Bilar kunna varskos om telefonsamtal e. d. - 437
En busskaross med stålrörsstomme - 437
Den stora transiranska järnvägen - 437
För en ny trähusfabrik - 437
    Litteratur - 437, 438
Anmälan: Det offentliga talandets konst I och II, av r. - 437
Anmälan: The origin of life, av John Tandberg - 437, 438
Sammanträden - 438
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Linköping och Åtvidaberg den 8—9 okt. 1938 - 438
    Häfte 39. 1 okt. 1938 - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
Naturen vakar, av Sw. - 439, 440, 441
Örat och hörseln ur teknikens synpunkt, av Georg von Békésy - 441, 442, 443
Några tankar om luftbehandling i industrilokaler, av Sven Hjertén - 444, 445
Sammanträden - 446
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Linköping och Åtvidaberg den 8—9 okt. 1938 - 446
    Häfte 40. 8 okt. 1938 - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
Bergoljebränslenas användning inom världssamfärdseln, av Gustaf E. W. Jonsson - 447, 448, 449, 450, 451, 452
Georg Brochmann och hans bok »Mennesket og maskinen», av O. L. - 453
Olja och maskinarmé, av Erik Hallström - 453, 454
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 455, 456
    Notiser - 456, 457
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstitut - 456
En biograffilm av aluminium, av Brt. - 456
»Raffinal», aluminium av högsta renhetsgrad, av Brt. - 456, 457
    Litteratur - 457, 458
Insänd litteratur - 457
Anmälan: Trafikteknik, av Birger Dahlberg - 457
Anmälan: »Praktische Gasschutzausbildung», av G. C. - 457
Anmälan: Symposium on Radiography and X-ray Diffraction Methods, av J. Tandberg - 457, 458
Anmälan: »Motorships of the World», av r. - 458
Personalnotiser - 458
Sammanträden - 458
    Häfte 41. 15 okt. 1938 - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Vad tiden kräver - 459, 460
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Är kulblixten en fysikalisk eller fysiologisk företeelse? av H. R. Schultz och Harald Norinder - 466, 467, 468
    Notiser - 468, 469
Band av gjutjärn, av Brt. - 468
Hastighetsrekorden för bilar och motorbåtar, av r. - 468
Att förvandla vassla till vin, av r. - 468
Draghållfasthet hos stål vid högre temperaturer, av Brt. - 469
    Litteratur - 469, 470
Insänd litteratur - 469
Anmälan: Hur Sverige övervann depressionen 1930—1933, av Harald Hörlin - 469, 470
Sammanträden - 470
    Häfte 42. 22 okt. 1938 - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Flygväsendets inverkan på stadsbyggandet, av A. Lilienberg - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
Otto Linton †, av H. Kreüger - 482, 483
Svenska teknologföreningens höstmöte 1938, av K. A. W. - 483
    Notiser - 484
Gummits vattenbeständighet, av Brt. - 484
Natriumsilikat som korrosionsskyddsmedel i vattenledningsvatten, av Brt. - 484
    Litteratur - 484, 485
Insänd litteratur - 484, 485
Anmälan: Byggnadsåskledare för lantgårdar, av B. Domeij - 485
    Tekniska föreningar - 485, 486
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 485, 486
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 486
Rättelse - 486
Sammanträden - 486
    Häfte 43. 29 okt. 1938. Specialnummer: Säkerheten på väg och gata - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
En välunnad semester, av K. A. W. - 487
Trafikolyckornas omfattning, orsaker och bekämpande, av Otto Wallenberg - 488, 489, 490, 491
Trafikförseelser och trafikolyckor, av Sverker Groth - 492, 493, 494, 495, 496
Vägen, vagnen och människan i analysen av en trafikolycka, av Georg von Wendt - 496, 497, 498, 499
Vägarna och trafiksäkerheten, av N. von Matern - 499, 500, 501, 502, 503
Vänster- eller högertrafik? av A. Norlander - 503, 504, 505, 506
Vägbelysning — en nödvändig detalj i vägens tekniska utrustning, av I. Folcker - 506, 507, 508
Billjusets betydelse för trafiksäkerheten, av Stig I:son Hultman - 508, 509, 510, 511
Cykeln och vägen, av E. Walter Holmstedt - 511, 512, 513, 514
Alla ha rätt, av Sven Sandstedt - 515, 516, 517, 518
J. Åkerman 70 år, av C. K. - 518
Det intresserar Er måhända - 518, 519
    Facit - 519, 520
Ny radiostation på västkusten - 519
Norrtälje flygfält - 519
Lättmetallernas segertåg - 519
Planerat kraftverk - 519
En radioelektrisk höjdmätare för flygplan - 519
Bombsäkra oljecisterner - 519
Affärerna med Mandschuriet - 519
Vetenskapliga granitstudier - 519
Det högsta tryck - 519
Ligninet - 519
Nya beställningar i Iran - 519
En lättbetongfabrik - 519
100 millioner bilar och cyklar - 519
Punkteringsfaran - 519
Den Wibergska järnsvampen - 519
En smalfilmsapparat som upptar ljud - 519, 520
Fotbollsplan med elvärme - 520
Amerikas första autostrada - 520
Bakteriedödande omslagspapper - 520
Det största fartyget - 520
    Notiser - 520, 521
De faste Stoffers Finhed samt Finhedens teknologiske Betydning, av r. - 520
En bilbangård, av r. - 520
Årets bilnyheter, av r. - 520
Går högertrafikstanken framåt? av r. - 520
Signalhornen i Bombay, av r. - 520
Trådbussens framtid, av r. - 520
Om trailertrafikens kolossala utveckling, av r. - 520, 521
En ny kontinuerlig sättshärdningsinetod, av Brt. - 521
Fjädrar av kvarts, av Brt. - 521
Beryllium, av Brt. - 521
Om de optiska hjälpmedlens betydelse, av r. - 521
    Tekniska föreningar - 521, 522
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 521, 522
Sammanträden - 522
    Häfte 44. 5 nov. 1938 - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
Den teknisk-vetenskapliga forskningens senaste utveckling, av Axel F. Enström - 523, 524, 525, 526
IVA:s högtidssammankomst - 527, 528
P. G. Hörnell †, av Sven Lübeck - 528, 529
    Notiser - 529, 530
Meddelande från Tekniska museet - 529
Specialkurser i golvbeläggningsteknik - 529
Teknologföreningens restaurang - 529
Uppfinnarekontoret, av r. - 529
Tysk elpropaganda, av r. - 529
De stora oceanångarnas interna trafik, av r. - 530
Sammanträden - 530
    Häfte 45. 12 nov. 1938 - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
Elmikroskopet, av Erik H. Lundgren - 531, 532, 533
Bergoljebränslenas användning inom världssamfärdseln, av Gustaf E. W. Jonsson - 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Axel Wahlberg †, av Karl A. Wessblad - 540
J. V. Svenson †, av E. Hubendick - 540, 541
    Notiser - 541, 542
Tekniska museets järngruva, av r. - 541
Ett dike på havsbotten, av r. - 541, 542
Personalnotiser - 542
Sammanträden - 542
    Häfte 46. 19 nov. 1938 - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Industriell ekonomi och organisation - 543
Rälsbusstrafik vid Statens järnvägar, av K. H. Sandström - 544, 545, 546, 547, 548
Årets nobelpris i fysik, av J. Tandberg - 548, 549
    Notiser - 550
Ingenjörsjubileum, av R. S. - 550
Kortvågsföredrag - 550
Försörjningsmöjligheter med inhemska motorbränslen - 550
Sammanträden - 550
    Häfte 47. 26 nov. 1938 - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
Svensk järnvägselektrifiering, av J. K. - 551, 552
1938 års luftförsvarsövning, av O. Sundell - 553, 554, 555
Moderniseringen av Chicagos kommunikationssystem, av J. Körner - 555, 556, 557, 558, 559
Karl Ljungberg 70 år, av Folke Odqvist - 560
H. I. Hannovers sista bidrag till den mekaniska teknologien, av Carl Benedicks - 560, 561
    Facit - 561, 562
Världsrekordet i låndistansflygning - 561
En ny wellpappfabrik - 561
En skånsk bergslag - 561
En stor flytdocka - 561
Sveriges modernaste vattenverk - 561
Ett nytt genomskinligt förpackningsmaterial - 561
En konstfrusen skridskobana - 561
Sempressorn - 561
Den första televisionsföreställningen - 561
Sveriges första riktade radiofyr - 561
Generatorgasdrivna bilar för trängen - 561
Ett hydroelektriskt utredningsarbete - 561
En ny svensk textilindustri kommer - 561
Ett industriellt jättebygge - 561
En terrängvagn - 561, 562
Ett synnerligen intressant betongarbete - 562
Svårare körkortsprov - 562
Intresset för de svenska trähusen - 562
    Notiser - 562, 563
Socialstyrelsen anordnar en aspirantkurs - 562
Gåvor och nyförvärv till S. T. F:s bibliotek - 562
Ett nytt mätmikroskop för Brinell- och Vickersintryck, av Brt. - 562
Om världens största fartyg, »Queen Elizabeth», av r. - 562, 563
    Tekniska föreningar - 563, 564, 565
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 563
Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av G. I. - 563, 564
Tekniska samfundet i Göteborg, av G. E. M. - 564
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 564, 565
Tekniska föreningen i Helsingborg, av G. F. - 565
Insänt: Kulblixtens natur, av H. Elger - 565
Personalnotiser - 565, 566
Sammanträden - 566
    Häfte 48. 3 dec. 1938 - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Moderna mastanläggningar för radiostationer, av Karl Ljungberg - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
    Notiser - 575, 576
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstituts kurser - 575
Understöd från bankdirektör J. H. Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning - 575, 576
    Litteratur - 576
Insänd litteratur - 576
Anmälan: Thomas Edison, av r. - 576
Kataloger - 576
Insänt: Luftbehandling och dess inverkan på byggnaders utformning, av V. Bödcher - 576, 577, 578
Sammanträden - 578
    Häfte 49. 10 dec. 1938 - 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Införande av industriell elvärme, av Karl Mertens - 579, 580
Undersökning angående stabilitet hos timmerstaplar, av Gunnar Nilsson - 581, 582, 583
    Litteratur - 583, 584
Anmälan: Människan och maskinen, av Richard Smedberg - 583, 584
    Tekniska föreningar - 585, 586
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 585
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 585, 586
Sammanträden - 586
    Häfte 50. 17 dec. 1938 - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594
Den teknisk-vetenskapliga forskningen, av H. Kreüger - 587, 588
Några missförhållanden inom offertväsendet, av L. Du Bois - 588, 589, 590, 591
Thore Thelander †, av David Lidberg - 591
    Notiser - 592
Ny kurs för ingenjörer i svensk språkbehandling och framställningskonst - 592
Hantverksinstitutets mästarekurs inom träbyggnadsfacket är nu fastställd - 592
En televisionskonferens, av g. - 592
Laboratoriekärl och -apparater av celluloid, av Brt. - 592
    Litteratur - 592, 593
Insänd litteratur - 592
Anmälan: Handbuch der Gasindustrie, av E. G. - 592, 593
    Tekniska föreningar - 593, 594
Elektriska klubben i Västerås, av W. - 593
Västerbottens tekniska förening, av G. T. - 593, 594
Tekniska föreningen i Helsingborg, av G. F. - 594
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 594
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 594
Sammanträden - 594
    Häfte 51. 24 dec. 1938 - 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Region- och landsplaneringen i förhållande till industrien, av A. Lilienberg - 595, 596, 597, 598
Kemisk forskning och dess betydelse för den kemiska industriens utveckling, av S. Nauckhoff - 599, 600, 601, 602, 603, 604
Bertil Almgren 60 år, av K. A. W. - 604
    Notiser - 604
Kurs i försäljningsorganisation - 604, 605
Kurs för ingenjörer i svensk språkbehandling och framställningskonst - 605
Specialkurs i modern värme- och sanitetsteknik för rörledningsentreprenörer - 605
Ny metod för stöld av elektrisk ström, av r. - 605
Insänt: Kilning av staglinor etc., av Harald Larsson och Karl Ljungberg - 605, 606
    Häfte 52. 31 dec. 1938 - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
Synpunkter på företagsamhetens fortsatta utveckling i vårt land, av H. Nordenson - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614
    Facit - 614, 615
Svensk arkitekt prisdomare i Lituaen - 614
Två nya fabriker - 614
Passagerareflygplan av ny typ - 614
En verktygsmaskin om 300 ton - 614, 615
Ett stort kraftverksbygge i Asien - 615
En tunnel i en tunnel - 615
Blindlandning i dimma - 615
Betong armeras med ståltråd - 615
En stor hängbro - 615
På den holländska Australien-linjen - 615
Danmark torrlägges - 615
Av världens amatörsändarestationer - 615
Antalet rundradiostationer - 615
Tysklands sammanlagda sändareeffekt - 615
Ny trådbussanläggning - 615
Den berömda Blackwalltunneln - 615
    Notiser - 615
Fackredaktörsskifte - 615
Resestipendier för yrkesutbildning - 615
    Tekniska föreningar - 616, 617, 618
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 616, 617, 618
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 618
Sammanträden - 618
Svenska teknologföreningens Kurs för ingenjörer i Svensk språkbehandling och framställningskonst - 618

Project Runeberg, Sat May 15 20:52:50 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1938a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free