- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1938. Väg- och vattenbyggnadskonst /
136

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk. Tidskrift

skrivelse från föreningens styrelse med redogörelse för
de ändringar som företagits och framhöll att enligt 8 §
i föreningens stadgar skulle avdelnings arbetsordning
för att äga giltighet vara av föreningens styrelse
fastställd. Föreningens styrelse hade ansett förslagets 4 §
angående remittering till VV av invalsförslag indirekt
strida emot föreningens stadgar och föreslagit att den
skulle utgå. Styrelsen hade beslutat att tillämpa som
praxis, att närmast berörd avdelningsstyrelse skall,
innan föreningsstyrelsen beslutar rörande förslag om
inval av person, som icke avlagt examen från K. T. H.,
C. T. H. eller en därmed jämförlig utländsk högskola,
givas tillfälle pröva förslaget. Nästa invalsparagraf, 4 §
(förut 5 §) hade föreslagits formulerad i
överensstämmelse med motsvarande paragraf i avdelningen E:s
arbetsordning, varigenom avdelningen och icke
avdelningens styrelse i sista hand avgör inval. 3 § angående
inträde utan inval hade omarbetats så att inträde i VV
sker efter därom gjord egen anmälan. I 8 § (förut 9 §)
hade gjorts följande tillägg: Det åligger styrelsen att
handhava VV:s angelägenheter i enlighet med gällande
arbetsordning, att verkställa avdelningens beslut samt
att förvalta VV:s tillgångar och före den 1 februari
nästföljande år avgiva berättelse över verksamheten under
året samt att till novembersammanträdet förelägga
avdelningen förslag till redaktör. Enligt beslut av
föreningens styrelse den 29 nov. 1911 skall nämligen
fackavdelnings redaktör utses av resp. avdelning, dock endast
på förslag av avdelningens styrelse. Vidare hade i 7 §
redaktören icke upptagits bland styrelsens ledamöter och
antalet ledamöter utan särskild befattning i stället ökats
från tre till fyra, varjämte stadgats att ingen, med
undantag av sekreteraren, i samma egenskap får tillhöra
styrelsen mer än tre år.

Ordföranden meddelade, att arbetet i föreningens
organisationskommitté fortskridit så långt att resultat
troligen kunde väntas under år 1939. Det vore därför
sannolikt att den arbetsordning, som nu skulle fastställas,
komme att vara endast en kortare tid.

Efter överläggning, vari herrar W. Fellenius, H.
Bernhard, T. Åström och T. Lindblad yttrade sig, beslöts, att
godkänna arbetsordningen i dess överarbetade skick.

Ordföranden meddelade, att väg- och
broentreprenad-kommittén nu avgivit förslag till dels kontrakt, dels
allmänna bestämmelser för entreprenader rörande gatu-,
väg- och broarbeten samt därmed jämförliga arbeten
inom väg- och vattenbyggnadsfacket. Inom kommittén
hade byråingenjör E. Nelander avgivit reservation
angående formuleringen av ett mom. och vid
avdelningsstyrelsens behandling hade denna reservation föranlett
så livlig diskussion, att ett arbetsutskott bestående av
herrar Fogelmarck, Jansson och Lindblad tillsatts för
att till VV:s styrelse inkomma med yttrande i frågan.

Ordföranden meddelade att föreningen beretts tillfälle
att före den 15 nov. 1938 inkomma med yttrande över en
promemoria med förslag till lag angående
byggnadstekniskt luftskydd m. m., på nådigt uppdrag utarbetad år
1938 inom Kungl, byggnadsstyrelsen. VV:s
representanter i en tillsammans med arkitektföreningen tillsatt
kommitté hade varit överingenjör Tryggve Hökerberg (ordf.),
civilingenjör Gösta Göthberg och civilingenjör Tor
Stenport. Kommitterade hade avgivit utlåtande under dagens
lopp, så att styrelsen ej kunnat behandla det.
Kommitterade hade bl. a. ifrågasatt den principiella ändringen
att de i lagförslaget upptagna föreskrifterna borde träffa
ej endast nybebyggelse eller större ombyggnader såsom
byggnadsstyrelsen föreslagit, utan jämväl
fastighetsbeståndet i övrigt. Avdelningen beslöt godtaga denna
principiella inställning. Ordf. framförde avdelningens
tack till ledamöterna i kommittén.

Meddelades att ett betänkande med förslag till lag om
enskilda vägar m. m., avgivet av 1935 års vägsakkunniga,
hade inkommit till föreningen utan remiss och att W:s

styrelse beslutat att icke avge yttrande däröver, emedan
det väsentligen vore av endast juridisk natur.

Ordf. meddelade, att civilingenjör Ejnar Landberg
avsagt sig ledamotskapet i föreningens rådgivande
delegation för tekniska föredrag i rundradioprogrammen och
att VV:s styrelse i hans ställe utsett civilingenjör Harry
Bernhard.

Ordf. meddelade att VV:s styrelse föreslagit att
föreningen skulle utreda frågan om anordnande av en kurs
i allmän rättskunskap för föreningens ledamöter. För
att utreda frågan hade föreningen tillsatt en kommitté
med major Herman Jansson som ordf. och med
representanter från avd. M, E och K-B.

Ordf. meddelade att en sakkunnignämnd i trafik- och
bilmål skall inrättas på försök under förutsättning att
förslaget kommer att stödjas från Justitiedepartementet.
Nämnden skall i enlighet med lagen om bevisning genom
sakkunniga av den 7 juni 1934 tillhandagå, i första hand
domstolarna, med saklig teknisk utredning i trafik- och
biltekniska frågor och skall bestå av 6 personer, av vilka
teknologföreningen utser 3 och K. A. K. 3 medlemmar.

Ordf. meddelade, att VV:s styrelse anhållit hos
föreningen om höjt anslag i proportion till antalet
medlemmar och att hemställan remitterats till
budgetberedningen.

Meddelades, att ett diskussionsmöte angående
byggnadstekniskt forskningsinstitut skulle anordnas
torsdagen den 1 dec. kl. 19,30 på Stockholms byggnadsförenings
lokal. Mötet anordnas gemensamt av VV, S. A. F och
Stockholms byggnadsförening.

Härefter förrättades val av styrelse för år 1939.
Styrelsen fick följande sammansättning.

Ordf.: kapten Törd Lindblad; vice ordf.: civilingenjör
Bo Ekelund; sekr.: civilingenjör Hilmer Danielsson; vice
sekr.: civilingenjör K. E. Sjödin; skattmästare:
överingenjör Herman Jansson; ceremonimästare:
civilingenjör Erie Back; klubbmästare: civilingenjör Nilsfolke
Dahlgren; övriga ledamöter: vattenrättsingenjör Richard
Smedberg, civilingenjör Sven Nycander, kapten Erik
Pedro-Hellström och professor Hjalmar Granholm.

I enlighet med valkommitténs förslag valdes till
ledamöter i föreningens styrelse för år 1939: överingenjör
Herman Jansson och kapten Törd Lindblad med
civilingenjör Hilmer Danielsson som ersättare.

På förslag av styrelsen utsågs till fackredaktör för
Teknisk tidskrift vattenrättsingenjör Richard Smedberg.

Till revisorer för. 1939 valdes civilingenjörerna Gösta
Göthberg och Torsten Åström och till ersättare för dessa
kapten J. A. Ericsson och civilingenjör Fredrik Schütz.

Efter föreningsangelägenheterna höll byråingenjör
Nils Tengvik ett med stort intresse mottaget föredrag
(praktiska kvarten) angående hållfasthet och
hållfast-hetsdispersion hos betong. Några resultat av en
statistisk undersökning. Föredraget illustrerades med ett
flertal välgjorda diagram.

I den efterföljande diskussionen yttrade sig
civilingenjörerna Emrik Lindman, Ulf Bjuggren och Bengt
Petrelius samt laboratoriechefen Stig Giertz-Hedström.

Härefter lämnade civilingenjör Sven Olof Asplund,
Örebro, med hjälp av ljusbilder och film en intressant
redogörelse för byggandet av en hängbro med
parallell-trådiga kablar över Luleälv vid Messaure. Bron, som är
den största hängbron i Sverige, torde vara den första i
Europa med parallelltrådiga kablar enligt amerikanskt
system. Den är den första i vårt land med mjuka
av-styvningsbalkar av stål och med betongfarbana.

Civilingenjör Nils Gellerstedt visade slutligen några
bilder från den stadsplanetävling, som på sin tid
anordnades för Australiens huvudstad Canberra.

Förhandlingarna avslutades kl. 22,40, varefter cirka
45 medlemmar deltogo i supé med åtföljande samkväm.
Under samkvämet höll major Viktor Ståhle ett
bildkåseri om Canberra. D-son.

136

24 sept. 1938

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:11:46 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1938v/0140.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free