- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1939. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1939 SEXTIONIONDE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen CHEFREDAKTÖR: KARL A. WESSBLAD NORRKÖPING 1939 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 ½ - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
Sakregister - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii
Författareregister - xiii, xiv, xv
    Häfte 1. 7 jan. 1939 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teknisk tidskrift 1939 - 1
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Notiser - 7
Räckvidden av ultrakorta vågor, av Radiophil - 7
Skidor av konstharts, av r. - 7
Reseberättelser - 7
    Litteratur - 7
Anmälan: Tak, dörrar och paneler av plywood, av B. T. - 7
Personalnotiser - 8
Sammanträden - 8
Svenska teknologföreningen. Kurs i försäljningsorganisation - 8
    Häfte 2. 14 jan. 1939 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Svenska teknologföreningen 1938, av Fmn. - 9, 10
Konjunkturförbättring även i Europa i år? av Filip Oberger - 10, 11, 12, 13, 14
Belastningsförhållanden och elektrodproblem vid stora elektrostålugnar, av S. von Hofsten - 14, 15, 16, 17
Radiomottagares tonkvalitet, av Siffer Lemoine - 17, 18, 19
    Notiser - 19, 20
Eldfaran vid bearbetning av magnesiumlegeringar, av Brt. - 19
Nitar av lättmetall, av Brt. - 19, 20
    Tekniska föreningar - 20
Lapplands tekniska förening, av Gsm. - 20
Sammanträden - 20
    Häfte 3. 21 jan. 1939 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Stil och form hos industrialster, av Alvar Lenning - 21, 22, 23, 24
    Notiser - 25
Organiska lösningsmedels ångtryck, av Brt. - 25
    Litteratur - 25
Insänd litteratur - 25, 26
Anmälan: Rechnerische Verfahren zur harmonischen Analyse und Synthese, av J. Tandberg - 26
Anmälan: Illustrierte technische Wörterbücher, av s. - 26
    Tekniska föreningar - 26
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 26
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 26
Insänt: Kilning av staglinor etc., av Erik Widén och Karl Ljungberg - 27, 28
Insänt: Kulblixtens natur, av Rolf Steenhoff - 28
Sammanträden - 28
    Häfte 4. 28 jan. 1939 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Statliga arvodestaxor för ingenjörsarbeten - 29, 30
Kolmarknaden - 30, 31, 32, 33, 34
»Osynligt» glas, av Stig Lindroth - 34
    Facit - 35
Sveriges telefonbestånd - 35
Konstfiber ur stenkol - 35
Den stora Albertkanalen i Belgien - 35
Världens absolut största verktygsmaskin - 35
En märklig räknemaskin - 35
Elektrostatiska högspänningsgeneratorer - 35
Världens största dieselmotor - 35
Elektrifierade inhägnader - 35
Tre nya laboratoriebyggnader - 35
En ny bilfabrik - 35
En reningsapparat för dricksvatten - 35
Gödningsmedel ur Norrlandsmalm - 35
Provbelastning med vatten - 35
    Notiser - 35, 36
Internationella varumässan i Bryssel - 35
Leipzigmässan - 35
Gasmaskfabriken i Brastad, av r. - 35, 36
Personalnotiser - 36
Sammanträden - 36
    Häfte 5. 4 febr. 1939 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
En riktad radiofyr, av Sven Öberg - 37, 38, 39, 40
Trådbusstrafik i Rom, av Hj. de Laval - 41, 42
Fastsättning av stållinor vid slutstycken enligt amerikansk praxis, av S. O. Asplund - 42, 43
    Notiser - 43
Internationella högspänningskonferensen 1939 - 43
En studieresa till Leipzig-mässan - 43
Internationell materialprovningskongress i München år 1940, av J. O. R. - 43
Skålslipade rakklingor, av r. - 43
    Litteratur - 44
Insänd litteratur - 44
Anmälan: Radium, av r. - 44
Sammanträden - 44
    Häfte 6. 11 febr. 1939 - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Tekniken inför årets riksdag, av B—d. - 45, 46, 47, 48
Trätekniskt laboratorium vid Statens provningsanstalt - 48, 49, 50, 51
Hjärnan som elektrisk central, av Sw. - 51, 52
John Andersson †, av Harald Norinder - 53
Karl Sundberg †, av K. A. W. - 54
Nordiskt elektroteknikermöte på Island 1940, av F. Dn. - 54, 55, 56
    Notiser - 56
Brittiska industrimässan 1939 - 56
Institute of Metals - 56
Studieresa till Leipzig-mässan - 56
Sammanträden - 56
    Häfte 7. 18 febr. 1939 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Den högre tekniska undervisningen ännu en gång, av J. Körner - 57, 58
Om utmattning av kranmaskindelar, av J. Götzlinger - 59, 60, 61, 62, 63
    Notiser - 63
Svenska teknologföreningens årsmöte - 63
3 veckors kombinerad gas-elektrisk svetsningskurs - 63
En internationell gjuterikongress - 64
American Society for testing Materials - 64
Den kurs för ingenjörer i svensk språkbehandling och framställningskonst, av r. - 64
Ett prov på god kundtjänst - 64
Litteratur: Insänd litteratur - 64
Sammanträden - 64
    Häfte 8. 25 febr. 1939 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Om äldre kartor, av Nils Gellerstedt - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Tjänstepensioneringens och folkpensioneringens anpassningsproblem, av Emil Liedstrand - 76, 77
    Facit - 77
Fröken Ur - 77
Televisionen - 77
Världens f. n. största kortvågstation - 77
Den tyska statliga järntrusten - 77
Träkolsgasen och lysgasen - 77
En ny brobyggnadsteknik - 77
Tyska autostrador - 77
El-energi ur naturgas - 77
Det första tyska luftskeppet - 77
Kampen mot nedisning av flygmaskiner - 77
Den nya svenska flygplansfabriken - 77
Natriumljus som vägbelysning - 77
Sveriges generalkarta - 77
147 000 m² betongväg - 77
    Notiser - 78, 79
Hafenbautechnische Gesellschaft e. V. - 78
Svenska ingenjörer — Välkomna till Ungern! - 78
Fosforangrepp i platinadeglar, av Brt. - 78
Ett ytskikt av kiseljärn, av Brt. - 78
Konstgjorda diamanter, av Brt. - 78, 79
Du arbetar lättare — förtjänar mera, av r. - 79
En inbyggd cykelgenerator - 79
Konsthartsindustrien - 79
    Tekniska föreningar - 79
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 79
Sammanträden - 79, 80
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma den 22 mars och årsmöte den 23—24 mars 1939 - 80
    Häfte 9. 4 mars 1939 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Arbetsplatsens elektriska belysning, av Ivar Folcker - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
    Notiser - 87
IVA:s korrosionsnämnd - 87
    Litteratur - 87, 88
Insänd litteratur - 87, 88
Anmälan: Holzschutz und Holzveredelung av B. Thunell - 88
Rättelse - 88
Sammanträden - 88
    Häfte 10. 11 mars 1939 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Arbetsgivares och arbetsledares ansvar gentemot underordnade och gentemot tredje man, av Sven Nordmark - 89, 90, 91, 92, 93
Flygindustriens internationella utveckling, av H. G. Tonndorf - 93, 94
Ekonomisk översikt, av F. O. - 94, 95, 96
Årsrapport för 1938 från Svenska teknologföreningens anställningscentral (S. T. A.), av Viktor Ståhle - 96
Vårens ingenjörsriksdag - 96, 97
    Notiser - 97
Under civilingenjör Wessblads utlandsvistelse - 97
Fortbildningskurs för elektriska installatörer samt elektricitets- och kraftverkspersonal med motsvarande kompetens - 97
Encephalografen än en gång - 97
Decimetervågor, av Radiophil - 97
    Litteratur - 97, 98
Anmälan: Grundlagen der Atomphysik, av J. Tandberg - 97
Kataloger - 98
    Tekniska föreningar - 98, 99
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 98
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 98
Tekniska föreningen i Gefle, av O. R. - 98, 99
Västerbottens tekniska förening, av G. T. - 99
Personalnotiser - 99
Sammanträden - 99, 100
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma den 22 mars och årsmöte den 23—24 mars 1939 - 100
    Häfte 11. 18 mars 1939 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Arbetsgivares och arbetsledares ansvar gentemot underordnade och gentemot tredje man, av Erik Löfgren - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
    Diskussion, av Nils Malm, G. W. Stenholm, Hugo Månsson, Herman Jansson - 104, 105, 106, 107, 108, 109
    Notiser - 109, 110
All världens bilingenjörer kongressa i U. S. A. - 109
Gummilager, av Brt. - 109
Tomograf, av Brt. - 109, 110
    Litteratur - 110, 111
Anmälan: Materiallära, av Ldr. - 110, 111
    Tekniska föreningar - 111
Sundsvalls tekniska förening, av G. R: - 111
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 111
Sammanträden - 112
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma den 22 mars och årsmöte den 23—24 mars 1939 - 112
    Häfte 11 ½. 23 mars 1939 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Skogen — vår största naturtillgång, av T. Hernod - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Svensk väg- och vattenbyggnadskonsts landvinningar utomlands under senaste tio åren, av Bo Hellström - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Forskningsberedskap, av A. Liljeström - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Relativitet, massa och energi i samband med den nya kärnfysiken, av O. Klein - 137, 138, 139, 140, 141, 142
Matematiska maskiner i U. S. A., av Stig Ekelöf - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Syntetiskt gummi, av Sidney M. Hagman - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
Några minnesord över Witold Broniewski och hans gärning — ett tvärsnitt genom senare års metallografiska forskning, av Carl Benedicks - 162, 163, 164, 165, 166
En mekanisk friktionsfri utväxlingsanordning och några tillämpningar på olika mätinstrument, av H. Abramson - 166, 167, 168, 169, 170, 171
    Notiser - 171
En ny bilfabrik, av r. - 171, 172
Framtidsperspektiv för Teknisk tidskrift? av g. - 172
Voder, av sah. - 172
En modellränna för fartygsmodeller - 172
Blylegerat stål - 172
    Häfte 12. 25 mars 1939 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Den högre tekniska undervisningen under diskussion, av A: Grabe, G. Malm, P. Rydbeck, H. Kreüger, S. Nauckhoff, G. Sundblad - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
    Facit - 184
Kielkanalen utvidgas - 184
En kraftig flygfyr - 184
Televisionens landvinningar - 184
Ofantliga energimängder - 184
Metall och gummi - 184
    Häfte 13. 1 april 1939 - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Rundradions tekniska möjligheter förr och nu, av Siffer Lemoine - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Svenska teknologföreningens vårstämma, av Fmn. - 192
Sammanträden - 192
    Häfte 14. 8 april 1939 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Svenska teknologföreningens årsmöte, av Fmn. - 193, 194
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 195, 196, 197, 198, 199, 200
Carl Richard Nyberg †, av Torsten Althin - 200
Den levande organismen som förstärkare, av Sw. - 200, 201, 202
    Notiser - 202
Förlagslån för maskinanskaffning, av r. - 202
Svensk industrikalender 1939 - 202
En ny syrgasfabrik, av r. - 202
    Litteratur - 202, 203, 204
Anmälan: Svenska ingenjörsföreningen i Förenta staterna, av Sw. - 202, 203
Anmälan: Ett försök att renodla statistiken över total energiproduktion i syfte att åstadkomma en energiindex, av Sverker Groth - 203
Anmälan: Villkoren för industriellt uppsving - 203
Anmälan: En skomakares konst och mysterium, av r. - 203, 204
Kataloger - 204
    Tekniska föreningar - 204
Tenkiska föreningen i Gefle, av O. R. - 204
Sammanträden - 204
    Häfte 15. 15 april 1939 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Försäljningsadministration, av Göran Holmquist och Gösta Claeson - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
    Notiser - 211, 212
Spiralborrar av hårdmetall, av Brt. - 211
Blybrons som lagermetall, av Brt. - 211, 212
Prov på yrkesskicklighet och gott material, av Brt. - 212
Sammanträden - 212
    Häfte 16. 20 april 1939 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Vattenbyggnadscement i amerikanska jättedammar, av Bo Hellström - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Försäljningsadministration, av Göran Holmquist och Gösta Claeson (Forts.) - 220, 221, 222, 223, 224
    Notiser - 224
En konferens om kylteknikens värmeisoleringsproblem - 224
Litteratur: Insänd litteratur - 224
Sammanträden - 224
    Häfte 17. 29 april 1939 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Tendenser inom modernt kommunikationsväsen, av J. Körner - 225, 226, 227
Stockholmstrafik — storstadstrafik, av Åke Virgin - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
Några synpunkter på bussar och busstrafik, av H. Björck - 239, 240, 241, 242, 243, 244
Trådbussanläggningar, av C. Wijkborn - 244, 245, 246, 247
Åtgärder för ökad tåghastighet samt nya snälltågselektrolok vid S. J., av H. Bager och J. Ottosson - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Svetsade konstruktioner i S. J. stålvagnar, av John Östholm - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Lettvektskonstruksjoner ved Norges statsbaner, av Erling Haave - 265, 266, 267, 268, 269, 270
Motorvagnsdrift på enskilda järnvägar, av L. Wald. Ståhle - 270, 271, 272, 273, 274, 275
    Facit - 275
Världens djupaste oljeborrning - 275
Ett italienskt krigsfartyg - 275
Kommunala luftskyddsrum i Stockholm - 275
Industrianläggning med egen luftvärnsmateriel - 275
Vanskligt tunnelbygge i Holland - 275
En propellerdriven motorsläde - 275
Gigantiskt tunnelbygge i New York - 275
En flygstation på hjul - 275
    Litteratur - 276
Anmälan: Urban and suburban railways, av J. Körner - 276
Sammanträden - 276
    Häfte 18. 6 maj 1939 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Dagens kraftfrågor, av E. Upmark - 277, 278, 279, 280, 281, 282
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 282, 283, 284
Var träinredningen skuld till »Stockholms»-branden? va Willy Kinberg - 284, 285
Avstörningsverksamheten för rundradio 1938, av S. Lemoine - 285, 286
    Notiser - 287, 288
Internationella stadsbyggnadskongressen i Stockholm 1939, av r. - 287
Internationella konferensen för dokumentation - 287
En amerikansk samarbetskommitté för korrosionsfrågor - 287
Sverige—Amerika stiftelsens utbytesstipendier - 287
Tekniskt folkbibliotek - 287
Lokomotivjubileum, av J. K. - 287, 288
Rättelse - 288
Sammanträden - 288
    Häfte 19. 13 maj 1939 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Exportförsäljning, av Viktor Magnusson - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Skogsproduktionens mekanisering, av Sven Piehl - 296, 297, 298
Ny behàllartyp för oljelagring i bergrum, av Sven Bergh, Johnny Schönning och Nils Sundius - 299, 300
    Notiser - 301, 302
Schweiziska nationella utställningen - 301
Resor i Frankrike för metallurger och väg- och vattenbyggare - 301
Den tredje nordiska byggnadsdagens handlingar, av r. - 301
STF:s bibliotek har mottagit följande gåvor - 301
Tekniska högskolans kamratstipendiefonder - 301
De elektriska ackumulatorerna, av r. - 301, 302
    Litteratur - 302
Insänd litteratur - 302
Anmälan: Höhere Mathematik ganz leicht! av J. T. - 302
Anmälan: Generalregister över årgångarna 1—30 av »Zeitschrift für das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen», av G. von Feilitzen - 302
    Tekniska föreningar - 302, 303, 304
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 302, 303
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 303, 304
Personalnotiser - 304
Sammanträden - 304
    Häfte 20. 20 maj 1939 - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Bidrag till frågan om elektroloks adhesionsförhållanden, av H. Bager och J. Ottosson - 305, 306, 307, 308
Ventilationsanordningar i S. J. personvagnar, av E. Aspenberg - 308, 309, 310
    Notiser - 310, 311
Sjunde internationella Milano-utställningen - 310
Behållare av veckad aluminiumfolie, av Brt. - 310
Solära fenomen, av Radiophil - 310, 311
Reseberättelser - 311
    Litteratur - 311
Insänd litteratur - 311
Anmälan: Tysklands krav på kolonier, av r. - 311
Anmälan: Perpetuum mobile, av J. T. - 311
    Tekniska föreningar - 311, 312
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 311, 312
Tekniska föreningen i Helsingborg, av G. F. - 312
Sammanträden - 312
    Häfte 21. 27 maj 1939 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Långhags kraftverk, av Sam Malmfors - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
Anders Lindstedt †, av H. Kreüger - 319, 320
Tor Roxendorff †, av J. Körner - 320, 321
Ragnar Lilljekvist †, av Valde Oskarson - 321
    Facit - 321, 322
Gjutna motorvevaxlar - 321
Trådlös fingerskiva - 322
Magnetisk telefon av ny konstruktion - 322
Jordmånsanalys med fotocell - 322
En höj- och sänkbar dörrtröskel - 322
Radiorör av stål - 322
Kraftstationen i Porjus - 322
Tysk bussdrift enbart med gas - 322
Järnvägarnas elektrifiering - 322
    Notiser - 322
Ahlsellska stipendiet - 322
Reseberättelser - 322
    Litteratur - 322
Anmälan: Fysikens utveckling, av J. Körner - 322, 323
    Tekniska föreningar - 324
Lapplands tekniska förening, av Gsm. - 324
Sammanträden - 324
    Häfte 22. 3 juni 1939 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Marknadsundersökningar, av C. Brockman - 325, 326, 327, 328, 329, 330
    Notiser - 330, 331
Ljustablå för bilhämtning, av sah. - 330, 331
Rundradiomottagaretekniken, av g. - 331
    Litteratur - 331
Anmälan: Gustaf Dalén, av r. - 331
Kataloger m. m. - 331
    Tekniska föreningar - 331, 332
Svenska teknologföreningen. Allmän vårutflykt, av Fmn. - 331, 332
Svenska verkstadsingenjörers förening, av W. Un. - 332
Sammanträden - 332
    Häfte 23. 10 juni 1939 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Nyare fotografiska arbetsmetoder för reproduktion, av Arvid Odencrants - 333, 334, 335, 336, 337
Marknadsundersökningar, av C. Brockman - 337, 338, 339, 340, 341
    Notiser - 341
Arbetsledarkurs - 341
Semesterresa, av D—son - 341
Andra nordiska ingenjörsmötet i Oslo - 341
Teknologföreningens restaurang - 341
En ny kortvågssändare, av Radiophil - 341
En ny propelleranordning, av r. - 341, 342
Mätning av godstjocklek, av Brt. - 342
En ny snabbmetod för kolbestämning i olegerade Siemens—Martin-stål, av Brt. - 342
    Litteratur - 342, 343
Insänd litteratur - 342
Anmälan: Tekniska museets årsbok Daedalus, 1939, av r. - 342
Anmälan: Monografi angående konstruktion och användning av hissar, av E. G. - 342, 343
Anmälan: Urens och urteknikens historia, av J. Tandberg - 343
Anmälan: En värld i vapen, av r. - 343
Kataloger m. m. - 343
    Tekniska föreningar - 343, 344
Svenska konsulterande ingenjörers förening, av Fur. - 343, 344
Tekniska föreningen i Gefle, av O. R. - 344
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 344
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 344
    Häfte 24. 17 juni 1939 - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Den engelska korrosionskommitténs undersökningar rörande skydd av järn och stål mot rostning, av Evert Norlin - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
    Notiser - 351
Svenska teknologföreningens Polhemspristävlan 1939 och forskningsunderstöd från Polhemsfonden, av Fmn. - 351, 352
Kurs i allmän rättskunskap för ingenjörer, av Fmn. - 352
Alkohol och trafiksäkerhet - 352
Statens elektrotekniska fackskola - 352
Litteratur: Insänd litteratur - 352
    Häfte 25. 24 juni 1939 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Modern svensk ljudfilmsapparatur, av Evert Aulin och Arne Holtzberg - 353, 354, 355, 356, 357
Sigurd Kloumann 60 år, av J. K. - 358
    Facit - 358, 359
Världens största gasbehållare - 358
Hålbjälklag av ny typ - 358
Tvättstuga på hjul - 358
Godsbilgårdar - 358, 359
Den nya Waterloobron - 359
För alunskifferundersökningar - 359
En underjordisk flygmaskinsfabrik - 359
Snabb utveckling - 359
Ny engelsk radiosändare - 359
Trafiken på Nilen - 359
Snabbtorkning av sågat virke - 359
Dieselbilarna i England - 359
I Tyskland - 359
Sandpapper framställes på elektrisk väg - 359
    Notiser - 359, 360
Skånemässan i Malmö - 359
Internationella föreningen för dokumentation - 359
Teknisk-vetenskaplig föredragsserie för materialprovning och finmätning - 359, 360
Bolinders fabriks a.-b., av r. - 360
    Tekniska föreningar - 360
Västerbottens tekniska förening, av G. T. - 360
    Häfte 26. 1 juli 1939 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Dieseldrift på de holländska statsbanorna - 361, 362, 363, 364, 365
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 365, 366, 367
    Notiser - 367
Svenska teknologföreningens handbok nr 56 - 367
Exposition Nationale Suisse 1939 Zürich, av Fmn. - 367
Elektromedicinska apparater, av Radiophil - 367
Philipsnyheter på Expo - 367
Litteratur: Insänd litteratur - 368
    Tekniska föreningar - 368
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 368
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 368
    Häfte 27. 8 juli 1939 - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 369, 370, 371, 372, 373, 374
Svetsning av räls - 374, 375
Generatorgas i järnvägsdriftens tjänst - 375, 376
    Notiser - 376
Utmattningshållfastheten hos hårdförkromade ståldelar, av Brt. - 376
Magnesium ur havsvatten - 376
    Litteratur - 376
Insänd litteratur - 376
Anmälan: Hur man umgås med elektriciteten, av r. - 376
    Häfte 28. 15 juli 1939 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Statometern — ett nytt höjdmätningsinstrument, av Sven Platzer - 377, 378, 379
Skydd mot brand i kollager - 379, 380, 381, 382
Ett intressant motoryachtsbygge - 382, 383, 384
    Notiser - 384
Ingenjörssammankomst på Sunndalsöra, av Fmn. - 384
Valfångst »per radio», av g. - 384
Litteratur: Kataloger - 384
Personalnotiser - 384
    Häfte 29. 22 juli 1939 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Om jordmagnetismen. Om orsaken till jordmagnetismen och till dess sekulära ändringar, av Th. Dahlblom - 385, 386, 387, 388
Om jordmagnetismen. Jordmagnetismen och dess orsak, av N. O. Bergquist - 388, 389, 390, 391
XVII:de Internationella stadsbyggnadskongressen i Stocknolm 1939, av Ivar Tengvall - 391, 392
    Notiser - 392
Nya föreskrifter angående elektriska starkströmsanläggningar, av r. - 392
Meddelande angående statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildande av lärlingar - 392
Sveriges största takpappfabrik - 392
    Litteratur - 392
Anmälan: Sveriges maskinindustriförenings tillverkningsregister, av r. - 392
Anmälan: Världens befolkning, av r. - 392
Kataloger - 392
    Häfte 30. 29 juli 1939 - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Sambandet mellan konstruktion, tillverkning och försäljning, av Gösta Klemming - 393, 394, 395
Om konsumentförpackningar, av R. Rausing - 396, 397, 398, 399
    Facit - 399, 400
Vitaminforskningen i arbetareskyddets tjänst, av r. - 399, 400
Nytt förkoppringsförfarande - 400
Kolloidalt kol - 400
Vanilj ur sulfitlut - 400
Syntetiskt glimmer - 400
Järnmalmsexporten från Algier - 400
Englands nyaste stålverk - 400
Mätning av lagerytors slitning - 400
Ny användning för infraröda strålar - 400
    Notiser - 400
3 veckors kombinerad gas-elektrisk svetsningskurs - 400
    Häfte 31. 5 aug. 1939 - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Tekniken som fredsfaktor, av T. Holm - 401, 402, 403
Tillverkning av tennplåt, konservburkar och konserver i U. S. A., av Martin Stenström - 403, 404, 405, 406, 407
    Notiser - 407, 408
Institutet för svensk utlandstjänst, av r. - 407, 408
Gasskyddskurs - 408
En golfstudie, av g. - 408
    Litteratur - 408
Insänd litteratur - 408
Anmälan: Medborgarboken om folkförsvaret, av r. - 408
    Häfte 32. 12 aug. 1939 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Vattentekniska utställningen i Liége 1939, av Torsten Althin - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
    Notiser - 415, 416
Statens exportstipendier 1939 - 415
Statens handelsstudiestipendier 1939 - 415, 416
Den svenska automobilhandeln, av r. - 416
    Litteratur - 416
Insänd litteratur - 416
Anmälan: Helsingfors stads vattenledningsverk 1870—1936, av E. G. —g. - 416
    Häfte 33. 19 aug. 1939 - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Om en psykologisk anlagsprövning, av Curt Rodhe - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
    Notiser - 424
Sveriges första ledvagnsbuss, av r. - 424
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Eskilstuna den 16 och 17 sept. 1939 - 424
Litteratur: Insänd litteratur - 424
    Häfte 34. 26 aug. 1939 - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Om kundtjänst, av L. Nordenfelt - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
    Facit - 431, 432
Byggnadsverksamhetens kraftiga utveckling - 431, 432
Transportband i jätteformat - 432
En snabbmanövrerad klaffbro - 432
    Notiser - 432
Orkester och kör inom Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 432
Sammanträden - 432
    Häfte 35. 2 sept. 1939 - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Tekniken som fredsfaktor II, av T. Holm - 433, 434
Pneumatiska kärnor för betonggolv - 435, 436
Trä eller aluminium ombord på passagerarfartyg, av Alfred Lilliendahl - 436, 437
Lokaltrafikkongressen i Zürich—Bern 1939, av Hilding Ångström - 437, 438
Organisationen av den högre tekniska undervisningen i Sverige - 438
    Notiser - 438, 439, 440
Svenska teknologföreningens höstmöte - 438
The Iron and Steel Institut - 438
Tekniskt vetenskaplig föredragsserie för materialprovning och finmätning hos firma Carl Zeiss, Jena - 438, 439
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), av Fur. - 439
Radiokonferensen i Montreux - 439
Ansökningar om understöd från Svenska teknologföreningens understödsfonder - 439
Reseberättelser - 439
Licensstatistiken, av Radiophil - 440
Jordfynd av Marconi-minnen, av wl. - 440
    Litteratur - 440
Anmälan: Korrosionstabellen metallischer Werkstoffe, av E. H—m. - 440
Personalnotiser - 440
Sammanträden - 440
    Häfte 36. 9 sept. 1939 - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Katastrofer, av K. A. W. - 441
En intressant ingenjörsofficersbana. Pehr Bernhard Berndes, av Georg A. Gustavsson - 442, 443
Ett besök vid Liége-utställningen för vattenteknik, av Valdemar Rang - 444, 445
Ekonomisk översikt, av F. O. - 445, 446
Svante Lindström †, av K. G. Karlson - 446
    Notiser - 447
Inventering av landets laboratorier. En vädjan från Ingeniörsvetenskapsakademien - 447
Ansökningar om understöd från Svenska teknologföreningens understödsfonder - 447
En helt ny typ av automatjärn, av Brt. - 447
Desoxidationsmedel för ledningskoppar, av Brt. - 447
Terpentin och olja ur tallstubbar, av r. - 447
Valfångst med elström - 447
Litteratur: Insänd litteratur - 448
Sammanträden - 448
    Häfte 37. 16 sept. 1939 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Försvarsberedskap? av K. A. W. - 449, 450, 451
Några åtgärder för smörjoljebesparing, av Evert Norlin - 451, 452
Fredrik Enblom †, av Ernst Lindh - 453
Moderna maskiner för provning av fjädrar, av G. W—n. - 453, 454
    Notiser - 454, 455, 456
S. T. F:s höstmöte, av Fmn. - 454, 455
Kurs i rättskunskap för ingenjörer, av Fmn. - 455
Forskningsunderstöd från Svenska teknologföreningens Polhemsfond - 455
Svenska teknologföreningens matsal åter öppen - 455
Teknisk tidskrift »mobiliserades» - 455
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstitut - 455
Mästarekurs för smides- och mek. verkstadsidkare - 455
Renässans för batteriradion, av R. - 455
Luftskyddsrum av ångpannor - 455
Siegfriedlinjen - 455, 456
Automatisk eldsläckare på flygplan - 456
Röntgenrör för 1 mill. volt - 456
Lidingöbron skall breddas - 456
Englands industriproduktion - 456
Trafikplanet fyller 20 år - 456
Litteratur: Insänd litteratur - 456
Sammanträden - 456
    Häfte 38. 23 sept. 1939 - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Ekonomisk vantro, av Erik Swartling - 457, 458, 459, 460
Ingenjören och försvarsberedskapen, av Bo Hellström - 460, 461
Hur General Motors utbildar lärlingar - 461
    Notiser - 462, 463
Sverige-Amerika stiftelsens stipendier - 462
Den tekniskt-vetenskapliga föredragsserien i Jena - 462
Stratosfärens joniseringsförhållanden, av Radiophil - 462
Svetsad byggnad — minskat buller, av r. - 462
En minskning av farten, av r. - 462
Järnsvamptillverkning i Texas, av r. - 462
Den elektriska matlagningen - 462, 463
Järnets rostningshastighet, av Brt. - 463
Tennets sprödhet vid högre temperatur, av Brt. - 463
    Litteratur - 463, 464
Anmälan: Svenska gasteknikens historia, av S. Q. - 463, 464
Kataloger - 464
Personalnotiser - 464
Sammanträden - 464
    Häfte 39. 30 sept. 1939 - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Svenska teknologföreningen skriver till Kungl. maj:t - 465
Kontroll av elektrisk installationsmateriel, av Sten Tennander - 466, 467, 468, 469, 470
Om återupplivande av rätt till sönad gruva, av Oscar Fåhré - 470, 471
    Facit - 471, 472
Fiskebåtar utrustas med radiotelefoner - 471
Schweiz skall producera elektrostål - 471
Den indiska Tata-koncernen - 471
Sveriges längsta hängbro - 471
Apelsinlådor av wellpapp - 471
Världens längsta telefonlinje - 471
Englands största masugn - 471
Världens högst belägna järnväg - 471
Låg spänning i elspisar - 471, 472
Utvidgning av Hammarforsens kraftverk pågår - 472
Rättelse - 472
Sammanträden - 472
Svenska teknologföreningens Kurs i rättskunskap för ingenjörer - 472
    Häfte 40. 7 okt. 1939 - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479
Nykteristerna och motorspriten - 479, 480
    Notiser - 480
Teknologföreningens framställning till Kungl. maj:t - 480
Personalnotiser - 480
Sammanträden - 480
    Häfte 41. 14 okt. 1939 - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Rationalisering i krigstid, av Carl Forssell - 481, 482
Industriens smörjningsproblem, av Einar Bristedt - 483, 484, 485, 486
    Notiser - 486, 487
Svenska teknologföreningens framställning till Kungl. maj:t - 486
Svenska teknologföreningens kurs i rättskunskap för ingenjörer - 486
Tvenne specialkurser i golvbeläggningsteknik - 486
Klokt sagt, av R. - 486
Japan överger träkolsgeneratorerna, av r. - 486
Orkesterstämning, av g. - 487
    Tekniska föreningar - 487
Svenska tekniska föreningars samarbetsdelegerade, av Fmn. - 487
Sveriges verkstadsingenjörers förening - 487
Insänt: Motorspritens svårigheter - 487
Sammanträden - 488
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Eskilstuna den 21 och 22 okt. 1939 - 488
    Häfte 42. 21 okt. 1939 - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Gasgeneratorn har kommit — för att stanna i bruk? av K. A. W. - 489, 490
En berömlig beredskapsbragd, av K. A. W. - 490, 491, 492, 493, 494
Ett industrijubileum, av Sw. - 494, 495
    Notiser - 495
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstitut - 495
    Litteratur - 495
Insänd litteratur - 495
Anmälan: Textilteknisk forskning, av N. Fr. - 495
    Tekniska föreningar - 495, 496
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 495, 496
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 496
Sammanträden - 496
    Häfte 43. 28 okt. 1939 - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 497, 498, 499
Elektrobilar, av Pär Gierow - 500, 501, 502, 503, 504, 505
    Facit - 505
Regummering av bilringar - 505
Bostadsbristen i Tyskland - 505
Frihjulet för bilar - 505
Ny oljefabrik i Estland - 505
Icke ens U. S. A. är självförsörjande - 505
Vednämnden begär statsanslag - 505
Svenskbyggd sulfitfabrik - 505
Vedeldning i sågverksdistrikten - 505
Diamantmetall - 505
De tyska autostradornas broar - 505
Tysklands bilindustri - 505
90 milliarder riksmark - 505
    Notiser - 506
Teknologföreningens höstmöte, av W. - 506
En stålkurs per korrespondens, av r. - 506
Elkraften räcker - 506
Världshandelsflottan - 506
Sammanträden - 506
    Häfte 44. 4 nov. 1939 - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514
I. V. A:s årsberättelse, av Edy Velander - 507, 508, 509
När Axel F. Enström blev I. V. A:s guldmedaljör - 509, 510
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 510, 511, 512
Rationalisering i krigstid, en komplettering, av Carl Forssell - 512, 513
    Notiser - 513
En permanent magnet - 513
S. K. F. Kugellager GmbH, Wien - 513
Att konstruera en solmaskin, av E. L. - 513
Gasmasktillverkningen - 513
    Tekniska föreningar - 514
Svenska teknologföreningen - 514
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 514
Personalnotiser - 514
Sammanträden - 514
    Häfte 45. 11 nov. 1939 - 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
Ingenjörerna i beredskap - 515
Den teknisk-vetenskapliga forskningens utveckling jämte överblick över de senaste tjugu åren, av Axel F. Enström - 516, 517, 518, 519, 520, 521
    Notiser - 521
Krypton som fyllgas för glödlampor, av Brt. - 521
    Litteratur - 521, 522
Anmälan: Die Korrosion metallischer Werkstoffe, av E. H—m. - 521, 522
Sammanträden - 522
    Häfte 46. 18 nov. 1939 - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
Det industriella luftskyddets organisation och ledning, av r. - 523, 524
Patentverkets chefsfråga - 524, 525, 526
Separatorn en viktig faktor i oljehushållningen, av H. - 526, 527, 528
    Notiser - 528, 529
Fortbildningskurs i gengasdrift för bilreparatörer - 528
Telefontornet urkrönt - 528, 529
En ny elbil - 529
Litteratur: Insänd litteratur - 529
    Tekniska föreningar - 529, 530
Svenska teknologföreningen. Extra allmänna sammanträdet, av Fmn. - 529, 530
Sammanträden - 530
    Häfte 47. 25 nov. 1939 - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Nobelprisen i fysik och kemi, av J. Tandberg - 531, 532, 533
Den norrländska tackjärnshyttan, av O. S. - 533, 534, 535
Granitbetänkandet, av S. D. E. - 535, 536, 537
    Facit - 537
Bunaindustrien går framåt - 537
Planer på storvarv i Norge - 537
10 mill. liter terpentinolja - 537
U. S. A. bygger flygbaser i Stilla havet - 537
Luftskyddsrum under gatumark - 537
Gengasbussar på statsbanorna - 537
Såpa av svensk råvara - 537
Kobolt snabbstål - 537
Forskningsarbetet på bränsleområdet - 537
    Tekniska föreningar - 537
Svenska teknologföreningens ordinarie stämma, av Fmn. - 537, 538
Personalnotiser - 538
Sammanträden - 538
    Häfte 48. 2 dec. 1939 - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
Teknisk dokumentation, av Edy Velander - 539, 540, 541
Mot tro och heder, av K. A. W. - 542, 543
Berthold Smärt †, av E. B. - 543, 544
Husqvarna vapenfabrik 1689—1939, av Torsten Althin - 544, 545
    Notiser - 545, 546
Polhemspristävlingen, av Fmn. - 545
Kortvågsrundradion, av Radiophil - 545, 546
Den tyska riksradiosändaren - 546
    Tekniska föreningar - 546
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 546
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 546
Sammanträden - 546
    Häfte 49. 9 dec. 1939 - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Skyddsrumsfrågan, av Fritz Söderbergh - 547, 548
Mineraloljors lagringsbeständighet, av Hans Chr. Wiborgh - 548, 549, 550, 551, 552
    Notiser - 553
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstituts kurser - 553
Från J. H. Palmes fond - 553
Korrosion i elektriska mätinstrument, av Brt. - 553
    Litteratur - 553, 554
Insänd litteratur - 553
Anmälan: Svenska gasverksföreningens årsbok 1939 del I, av B. M. N. - 553, 554
Kataloger - 554
    Tekniska föreningar - 554
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 554, 555
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 555
Insänt: Trådbuss — en nomenklaturfråga, av Torsten R. Åström - 555, 556
Sammanträden - 556
    Häfte 50. 16 dec. 1939 - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Svenska ingeniörers beredskapstjänst - 557
Höj verkningsgraden, av K. A. W. - 557, 558
En intressant industrianläggning, av Sw. - 559, 560
Sveriges utrikeshandel 1928—1938, av Wilhelm Dahlgren - 560, 561, 562
Prisutvecklingen för elektricitet, av I. Hjertén - 562
    Notiser - 562, 563
Forskningsunderstöd från S. T. F:s Polhemsfond, av Fmn. - 562
Mästarekurser för bilreparatörer på Hantverksinstitutet i Stockholm - 563
Radiostörfri-märkning, av Radiophil - 563
En stålvira om 2 OOO m längd - 563
    Tekniska föreningar - 563, 564
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 563, 564
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 564
Insänt: Patentverkets chefsfråga - 564
Personalnotiser - 564
Rättelse - 564
Sammanträden - 564
    Häfte 51. 23 dec. 1939 - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Tackjärnverket i Norrbotten - 565, 566, 567, 568, 569
Patentchefsutnämningen - 569, 570
    Notiser - 570, 571
Sättshärdningens inverkan på utmattningsgränsen, av Brt. - 570
Elektronmultiplikatorn, av Radiophil - 570, 571
Ändring av firmanamn - 571
En jättegroda - 571
    Litteratur - 571
Insänd litteratur - 571
Anmälan: Hur blir man talare? - 571
    Tekniska föreningar - 572
Lapplands tekniska förening, av Gsm. - 572
    Häfte 52. 30 dec. 1939 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Minska bränsleåtgången! av R. - 573
Det industriella luftskyddets organisation och ledning. II. Materialfrågor, av r. - 574, 575
Om ultraljud, av Ernst Fredlund - 575, 576, 577, 578, 579
    Facit - 579
De tyska autostradorna - 579
Mörkläggningscyklar - 579
Ny spritmetod skall undersökas - 579
Tillverkningen av flygmotorer - 579
Stor oljetank - 579
För mätning av stjärnljuset - 579
Bilregistreringarna - 579
Etylalkohol - 579
Inköp av gengasbilar i Italien - 579
Transportledning för flytande bränsle - 579
Ny kraftstation planeras - 579
Den amerikanska stålindustrien - 579
    Notiser - 579, 580
Gåvor till S. T. F:s bibliotek - 579, 580
    Litteratur - 580
Insänd litteratur - 580
Anmälan: Gotland, av Sw. - 580
Sammanträden - 580

Project Runeberg, Sun May 9 12:59:58 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1939a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free