- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1940. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1940 SJUTTIONDE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen CHEFREDAKTÖR: KARL A. WESSBLAD NORRKÖPING 1940 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning över Teknisk Tidskrifts samtliga avdelningar 1940 - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
Författarregister - xii, xiii, xiv
    Häfte 1. 6 jan. 1940 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vid årsskiftet, av K. A. Fröman - 1
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 2, 3, 4, 5, 6, 7
E. C. Ericson †, av Nils Malm - 7
    Litteratur - 7, 8
Anmälan: Materiens underbara värld, Kemi för alla, av A. Lg. - 7, 8
    Tekniska föreningar - 8
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av G. I. - 8
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 8
Sammanträden - 8
    Häfte 2. 13 jan. 1940 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Våra smörjoljor - 9
Teknisk tidskrift 1940 - 9, 10
1939 års ekonomiska liv präglat av krigets behov, av F. Oberger - 11, 12, 13, 14
    Notiser - 14, 15
Teknisk tidskrifts nämnd - 14
Årsmötesbestyrelse för 1940 - 14
Elementbildning mellan aluminiumlegeringar och andra metaller - 14
Gränsmarkering i Belgien - 14, 15
En modern, elektrisk sikt - 15
Spårlådan redivivus - 15
Reseberättelser - 15
    Litteratur - 15
Insänd litteratur - 15
Anmälan: Schacht, Funk och Tredje riket, av r. - 15
    Tekniska föreningar - 16
Tekniska föreningen i Härnösand - 16
Sveriges verkstadsingenjörers förening, av Wilfrid Ullman - 16
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 16
Sammanträden - 16
    Häfte 3. 20 jan. 1940 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Ekonomi och försvarsberedskap — teknisk undervisning och forskning, av Wolmar Fellenius - 17
Stål som rörledningsmaterial, av Heinz Stradtmann - 18, 19, 20, 21
    Notiser - 21
Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 21
Förteckning över utländska forskningsinstitut, vilkas publikationer finnas tillgängliga å S. T. F:s bibliotek - 21
Arbetsstudieingenjörskurs - 21
    Litteratur - 21, 22, 23, 24
Insänd litteratur - 21, 22
Anmälan: Arbetsstudier inom industrien, av Sven Engelgren - 22, 23
Anmälan: Anvisningar rörande eldning med ved i handeldade ångpannor, av Holger A. Lundberg - 23, 24
Anmälan: Metallische und oxydische Schutzüberzüge auf Aluminium und Aluminium-Legierungen, av J. T. - 24
Kataloger - 24
Personalnotiser - 24
Insänt: Angående trådbuss — en nomenklaturfråga, av Torten R. Åström - 24
Sammanträden - 24
    Häfte 4. 27 jan. 1940 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Analys av ett transportproblem, av N. Danielsen - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Patentverkets chefsutnämning - 31, 32
    Facit - 32
Trägas för stationär drift - 32
De privata skyddsrummen - 32
Sågspån i värmepanna - 32
Självlysande färg för räddningsbåtar - 32
    Notiser - 32
Ett finlandsbidrag på 500 kr., av R. - 32
Sammanträden - 32
    Häfte 5. 3 febr. 1940 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Kilowattjakten, av R. - 33
Rutinarbete och organisation, av r. - 33, 34
Tekniska termer i dagspressen - 35
Knacknings- och bucklingsföreskrifter för byggnadsstål, av Karl Ljungberg - 35, 36, 37, 38
    Litteratur - 39
Anmälan: Maktkampen i Fjärran Östern, av Sw. - 39
Kataloger - 39
    Tekniska föreningar - 39, 40
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 39, 40
Sammanträden - 40
    Häfte 6. 10 febr. 1940 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Tekniken inför årets riksdag, av B—d - 41, 42, 43
Luftskyddets alarmeringsfråga, av R. - 43, 44, 45, 46
Harry Albihn †, av K. A. W. - 46, 47
    Notiser - 47
Knäcknings- och bucklingsföreskrifter för byggnadsstål - 47
Sambandet mellan viskositet och tryck hos oljor, av Brt. - 47
Reseberättelser - 47
Litteratur: Insänd litteratur - 47, 48
    Tekniska föreningar - 48
Tekniska föreningen i Kristianstad, av Hjr. - 48
Sundsvalls tekniska förening, av G. R. - 48
Sammanträden - 48
    Häfte 7. 17 febr. 1940 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Uppfinningstjänst - 49
Kilowattjaktens organisation, av Tom A. Björklund - 50, 51, 52, 53, 54, 55
    Litteratur - 55, 56
Insänd litteratur - 55
Anmälan: Den mänskliga kunskapen, vad den är och vad den icke är, av A. Lg. - 55
Anmälan: Brittiska imperiet, av Sw. - 55
Kataloger - 56
    Tekniska föreningar - 56
Tekniska föreningen i Jönköping, av rf. - 56
Personalnotiser - 56
Sammanträden - 56
    Häfte 8. 24 febr. 1940 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Sandöraset, av Carl Forssell - 57, 58, 59, 60
Anfalls- och försvarsmedel, av A. Ekwall - 60, 61, 62, 63, 64
Rekommendation från Svenska teknologföreningen - 64
    Facit - 65
1939 rekordår för inmutningar i Bergslagen - 65
Ny spritfabrik - 65
Garage-skyddsrum - 65
Tillverkningen av papperstallrikar - 65
Storbro över Götaälv - 65
Kanal genom Falsterbonäs - 65
Krigsindustrichef utnämnd - 65
Statlig torvbrikettfabrik i Skåne - 65
Socker och etylalkohol ur ved - 65
Bro över Indalsälven rasar - 65
Den tyska tallskogen exploateras - 65
Självlysande färg för mörkläggningsändamål - 65
    Notiser - 65, 66
Svenska a.-b. Gasaccumulator - 65
Svenska flottledsförbundets 38:e årsmöte - 65
Specialkurs för byggnadstekniker - 66
Det till september 1940 planlagda nordiska hygieniska mötet i Köpenhamn - 66
A.-b. Malcus Holmquist, av r. - 66
Materialförsvagning i köld, av W. - 66
Litteratur: Insänd litteratur - 66
    Tekniska föreningar - 66, 67, 68
Svenska teknologföreningen. Karolinska sjukhuset, av Fmn. - 66
Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn - 66, 67, 68
Skånska ingenjörsklubben, av Wd. - 68
Insänt: Äro våra fryslagerhus luftskyddade? av Arvid Börjeson - 68
Sammanträden - 68
    Häfte 9. 2 mars 1940 - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Svenska teknologföreningens årsmöte och vårstämma 1940, av Sten Westerberg - 69
Finska luftskyddserfarenheter. Skador å bostadshus och skydd för civilbefolkningen, av A. Sandberg - 69, 70, 71, 72
Finska luftskyddserfarenheter. Industriluftskydd, av H. Pyk - 72, 73, 74, 75, 76
Några resultat från undersökningar i belagda skyddsrum, av Erik von Heidenstam - 76, 77, 78, 79, 80
Personalnotiser - 80
Sammanträden - 80
    Häfte 10. 9 mars 1940 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Inflationen på väg? av A. Lg. - 81, 82
Bensin transport genom rörledning, av Harold W. Wickstrom - 82, 83, 84, 85, 86
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 86, 87
Carl Fredrik Lundberg †, av P. E. E. - 87, 88
Sammanträden - 88
Svenska teknologföreningens årsmöte och ordinarie stämma - 88
    Häfte 11. 16 mars 1940 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Sveriges näringsliv efter krigsutbrottet, av Rudolf Meidner - 89, 90, 91
Tendenser på beteckningsområdet, av John Wennerberg - 91, 92, 93
En »explosionskommitté», av A. G. - 93, 94
    Notiser - 94, 95
Tre veckors kombinerad gas-elektrisk svetsningskurs - 94
Svensk industrikalender 1940 utkommen - 94
Engineering Index Service - 94
En ny svensk snabbsvarv S 8 S, standard - 94, 95
Plätering av järn och stål med rostfritt kromstål, av Brt. - 95
Reseberättelser, av A. Lg. - 95
    Tekniska föreningar - 95, 96
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 95, 96
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 96
Sammanträden - 96
Svenska teknologföreningens årsmöte och ordinarie stämma - 96
    Häfte 12. 23 mars 1940 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Vårt ekonomiska läge och dess krav - 97, 98, 99, 100
Fotokopiering av handlingar - 100, 101, 102
    Litteratur - 102, 103
Insänd litteratur - 102
Anmälan: Bättre bilder, av sah - 102, 103
Anmälan: Handbok i praktisk ytbehandling av trä, av B. T. - 103
Anmälan: En populärteknisk tidskrift, av K. W. - 103
Kataloger - 103
    Tekniska föreningar - 103
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 103, 104
Sammanträden - 104
Svenska teknologföreningens årsmöte och ordinarie stämma - 104
    Häfte 13. 30 mars 1940 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Polhemsbelöningar, av R. - 105, 106, 107
Vitaminförsörjning och försvarsberedskap, av Ernst Abramson - 107, 108, 109, 110, 111, 112
Industri och vitaminer, av Henry Brahmer - 112, 113, 114, 115
Kraftförsörjningen i vattenbrist- och kolbristtider, av Åke Rusck - 116, 117, 118, 119, 120, 121
Karolinska sjukhuset: Bygget, av Sven Ahlbom - 122, 123, 124, 125, 126
Karolinska sjukhuset: Elektriska anläggningar, av Erik Lundström - 127, 128, 129, 130
Karolinska sjukhuset: Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar, av John Byström - 130, 131, 132, 133
Karolinska sjukhuset: Ångpanneanläggning, av Tom Nordensson - 133, 134, 135
Karolinska sjukhuset: Tvättanläggning, av r. - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Karolinska sjukhuset: Kökets planering, byggnadssätt och utrustning, av Gustaf Wersäll - 143, 144, 145, 146
Lättnader i beredskapstjänstgöring - 146, 147
Årsrapport för 1939 från S. T. F:s anställningscentral (S. T. A.), av Viktor Ståhle - 147
    Facit - 147, 148, 149
Järnmalmsförekomster i Nederländska Indien - 147
Kilowattjakten i Stockholm - 147
Ny jättetunnel i New York - 147
Den italienska konstsilkesindustrien - 148
För svetsning av vissa konststoffer - 148
Helsvetsat tankfartyg - 148
Bilkoks ur svenska torvmossar - 148
Stor kraftleverans - 148
Självsmörjande glidlager - 148
M/S »Stockholm» - 148
Ny utredning om gengasen - 148
Vedgasgeneratorn har kommit - 148
Tvål ur stenkol och såpa ur paraffin - 148
Världens bilrikaste land - 148
En hastighetsbegränsning för motorfordon - 148
Torv som bränsle vid danska elverk - 148
Gengasnämnden - 148
Norges nya kolgruva på Spetsbergen - 148
Seriebygge av standardfartyg i England - 148
Sveriges industriella produktion - 148
Frimärket fyller 100 år - 148, 149
Brevduvepost i England - 149
Skydd mot magnetminan - 149
Flottar med automatiskt ljus - 149
Byggandet av betongvägar - 149
    Notiser - 149, 150
Högfrekventa fält, av Radiophil - 149
Fältstyrkemätningar av ultrakortvåg, av Radiophil - 149, 150
Det bulgariska telegraf- och telefonväsendets modernisering, av H. Reitzer - 150
Litteratur - 150, 151, 152
Anmälan: Förtrollade siffror, av J. Tandberg - 150
Anmälan: Kemien erövrar världen, av J. Tandberg - 150, 151
Anmälan: Dansk Teknik gennem 100 Aar belyst i Levnedsskildringer, av Torsten Althin - 151
Anmälan: Im Kraftfeld von Rüsselsheim, av T. A. - 151, 152
Problemhörnan - 152
Sammanträden - 152
    Häfte 14. 6 april 1940 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Verkningsgraden i samhället, av Sten Westerberg - 153, 154, 155, 156, 157
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 157, 158, 159, 160, 161, 162
A. Julius Körner 60 år, av K. A. W. - 162
August Sundh †, av Ragnar Liljeblad - 162, 163
Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma den 30 mars 1940, av Fmn. - 163, 164
Personalnotiser - 164
Sammanträden - 164
    Häfte 15. 13 april 1940 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Polhemsbelöningar 1940, av H. Sterky - 165, 166, 167
Några tekniska erfarenheter av bombfällningen i Pajala, av A. Wolff - 167, 168, 169, 170, 171
    Notiser - 171
Polhemspristagarnas skrifter - 171
    Tekniska föreningar - 171, 172
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 171, 172
Skånska ingenjörsklubben, av Wd. - 172
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 172
Problemhörnan - 172
Sammanträden - 172
    Häfte 16. 20 april 1940 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Från flintlåsgevär till kulsprutor, av Elias Hermelin - 173, 174, 175, 176
Tidskriftsnytt - 176, 177, 178, 179
Uppfinningsnämnden - 179
    Notiser - 179, 180
Ahlsellska resestipendiet - 179
Fortbildningskurs för elektriska installatörer samt elektricitets- och kraftverkspersonal ined motsvarande kompetens - 179
Handelshögskolestudenter — semestervikarier - 179, 180
Amerikansk utmärkelse till svenska forskare - 180
Varsamhetskampanj, av r. - 180
    Tekniska föreningar - 180
Elektriska klubben, av E. W. - 180
    Häfte 17. 27 april 1940 - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Frivillig bensinbesparing - 181
Kalorijakt inom industrien, av Gustaf Edling - 181, 182, 183, 184, 185, 186
    Facit - 187
Kraftigt sprängskott - 187
Ammunitionsanskaffningen - 187
Ny internationell skiljedomstol - 187
Danska bilar avregistreras - 187
Frostskydd för vattenledningar - 187
Brobygge - 187
Bunagummi - 187
För organisering av träkolshandeln för bilar - 187
Argentinas industrialisering - 187
Trådlös fjärrskrivning i USA - 187
Lagring av brännoljor i betongcisterner - 187
Ett varuhus i Stockholm - 187
    Tekniska föreningar - 187, 188
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 187, 188
Problemhörnan - 188
Personalnotiser - 188
    Häfte 18. 4 maj 1940 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Transduktorn, en pånyttfödd medlem av de elektriska apparaternas familj, av Uno Lamm - 189, 190, 191, 192, 193
    Notiser - 193, 194
Elbilens livslängd - 193, 194
    Litteratur - 194, 195
Insänd litteratur - 194
Anmälan: Tekniska museets årsbok Daedauls, av r. - 194, 195
Kataloger - 195
    Tekniska föreningar - 196
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 196
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 196
    Häfte 19. 11 maj 1940 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Franska undersökningar över metallers skyddande mot korrosion, av Evert Norlin - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Från beredskapskommittén - 203, 204
Problemhörnan - 204
    Häfte 20. 18 maj 1940 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Myntverket och skiljemyntbehovet, av Alf Grabe - 205, 206, 207
De termodynamiska grundbegreppen, av Sven Svantesson - 207, 208, 209
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 209, 210
Ingenjörsregistreringen - 210, 211
    Notiser - 211
Svenska teknologföreningens terrass - 211
6-dagars gas-elektrisk svetskurs - 211
    Tekniska föreningar - 211
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 211
Tekniska förbundet i Borås - 211, 212
Problemhörnan - 212
Sammanträden - 212
    Häfte 21. 25 maj 1940 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Varmvattnet och bränslefrågan, av W. - 213, 214
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 214, 215, 216, 217, 218
    Facit - 218, 219
Kanadas industri - 218
Hushållsgas ur kloakvatten - 218
Amerikas stålproduktion är i sjunkande - 218
Australiens första bilfabrik - 218
Magnesium ur havsvatten - 218
Sulfitspriten än en gång - 218
Våra oljeförande skifferfyndigheter - 218, 219
Kinas handel - 219
Amerikansk guldgruva - 219
Lufttrafiken Sverige—Ryssland - 219
Omkring femtusen fastigheter i Stockholm - 219
Under mörkläggningen i England - 219
Sveriges handel med Sovjetunionen - 219
    Notiser - 219
En berömlig räknemaskinkonstruktion, av W. - 219
    Litteratur - 219
Insänd litteratur - 219
Anmälan: Die Kipp-Stabilität gerader Träger mit doppelt-symmetrischem I-Querschnitt, av C. F. - 219, 220
Problemhörnan - 220
Sammanträden - 220
    Häfte 22. 1 juni 1940 - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Hygienisk materialbedömning med särskild hänsyn till egenskaperna hos konstprodukten porslin, av Gunnar Nordgren - 221, 222, 223
Förslag till lagstiftning om vattenförorening, av Jan Otto Alrutz - 223, 224
Sambandet mellan vätska och ånga, av E. Winning - 225, 226
Minskad konsumtion är tidens krav,a v Filip Oberger - 226, 227
    Notiser - 227
Patentchefsutnämningen, av R. - 227
Centralisering av teknisk litteratur, av r. - 227
Studiebesök i ett modernt gjuteri, av r. - 227
    Litteratur - 227, 228
Anmälan: Sveriges totala försvar, av Sw. - 227, 228
Kataloger - 228
    Tekniska föreningar - 228
Sundvalls tekniska förening, av L.-E. S. - 228
Sammanträden - 228
    Häfte 23. 8 juni 1940 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Varifrån komma metallernas namn, av Th. Wolff - 229, 230, 231, 232, 233
Ett tack - 233
    Notiser - 233, 234
En ny oljereningsapparat, av r. - 233
Galvanisk förtenning av friktionsytor, av Brt. - 233
Korrosion i varmvattenrör, av Brt. - 233, 234
Reseberättelser - 234
    Litteratur - 234, 235
Insänd litteratur - 234
Anmälan: Ljusets världsallt, av J. Tandberg - 234, 235
Anmälan: Stöpejern, av S. N. - 235
Anmälan: Ett skede av svensk handelspolitik, av Se. - 235
Anmälan: Medborgarkunskap om sjöförsvaret, av r. - 235
Anmälan: Fältsport — folksport, av r. - 235
    Tekniska föreningar - 235, 236
Svenska Konsulterande ingenjörers förening, av Fur. - 235, 236
Problemhörnan - 236
Personalnotiser - 236
Rättelse - 236
    Häfte 24. 15 juni 1940 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Hur skall det gå med effektenheten — hästkraft? av Magnus Oledal - 237, 238
Vibrationsindikator för verkstadsbruk, av H. Thorén - 239, 240
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 240, 241, 242, 243
Svenska teknologföreningens utflykt våren 1940, av r. - 243, 244
    Notiser - 244
Statens elektrotekniska fackskola - 244
Skola värmeavgifterna betalas för sig eller ingå i hyran? av r. - 244
    Litteratur - 244
Anmälan: Järn- och metallmanufaktur, av A. Lg. - 244
Anmälan: Widerstandsschweissen, av DDR. - 244
Anmälan: Praktische Regeln für den Elektroschweisser, av DDR. - 244
    Häfte 25. 22 juni 1940 - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Vattenföroreningsfrågan - 245, 246, 247, 248, 249
Insänt: A.-b. Stockholms spårvägars ekonomi och taxor, av Einar Nordendahl - 249, 250
    Litteratur - 250, 251
Insänd litteratur - 250
Anmälan: Kan Sverige försvara sig? av r. - 250, 251
Anmälan: Kamrater på en irrande planet, av SEL. - 251
Kataloger - 251
    Tekniska föreningar - 251
Nya ledamöter i Svenska teknologföreningen - 251
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 251
Problemhörnan - 252
Personalnotiser - 252
    Häfte 26. 29 juni 1940 - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Vedbränslets förädling, av Edy Velander - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Metallernas namn, av H. Häggström - 260
    Facit - 260, 261
Gengasbåt på Hjälmaren - 260
Bränntorv från Estland - 260
De norska kvävefabrikerna - 260
Ny metod för cellulosaframställning - 260
Syntetisk borst - 260, 261
Nytt motorbränsle - 261
Nytt byggnadsmaterial ur lera eller skiffer - 261
Tillverkning av strängbetong - 261
Nya jätteträd - 261
Träkolsbriketter för gengasbilar - 261
Finlands papperstillverkning - 261
Trämassa - 261
    Notiser - 261
Statens uppfinnarnämnd - 261
Uppfinnarkontoret - 261
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstitut - 261
Indo-europeiska telegraflinjen firar 70-års jubileum, av r. - 261, 262
Reseberättelser - 262
    Litteratur - 262, 263, 264
Insänd litteratur - 262
Anmälan: Syntetiska färgämnen och läkemedel, av J. Tandberg - 262, 263
Anmälan: Hantverkets bok. Textil I, av K-r. - 263
Anmälan: Graphische Regelungsdynamik, av E. P. - 263
Anmälan: Finland som det blivit, av R. S. - 263
Anmälan: Fältsport, av r. - 263, 264
Kataloger - 264
    Tekniska föreningar - 264
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 264
    Häfte 27. 6 juli 1940 - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Elevantalet vid de tekniska högskolorna - 271, 272
Föreläsningskurs i industriell värmeteknik - 272
Problemhörnan - 272
    Häfte 28. 13 juli 1940 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Luftskyddsinspektionens tekniska ledning, av John-Erik Ekström - 273, 274, 275
»Byggnadsfronten», av Sven Platzer - 275, 276, 277
Blottande av mineralfyndighet genom diamantborrning, av Oscar Fåhré - 277, 278, 279
    Notiser - 279
Statens uppfinnarnämnd, av r. - 279
Tävling om nya hus- och lägenhetstyper, av r. - 279, 280
Donation till Tekniska högskolan, av r. - 280
Metall åter ur aska, av F. H. - 280
    Litteratur - 280
Anmälan: Blixtanfallet, av r. - 280
Anmälan: Arbetets beredskap, av r. - 280
Kataloger - 280
Rättelse - 280
    Häfte 29. 20 juli 1940 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Grafisk bestämning av värmeinstrålningen mot husfasader jämte tillämpning på skolbyggnaders orientering, av Conrad Lönnqvist - 281, 282, 283, 284, 285, 286
Carl Schmidt †, av Sven Lübeck och Walo von Greyerz - 286, 287
    Litteratur - 288
Insänd litteratur - 288
Anmälan: Gleason-Spiralkegelräder, av G. Berggren - 288
Anmälan: Brevskolans hemvärnskurs, av r. - 288
Anmälan: Svenska vägföreningens kompendium i vägyggnad och vägunderhåll, av Ld. - 288
    Häfte 30. 27 juli 1940 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Luftskyddets ledning, några genmälen - 289, 290, 291, 292
Elastisk understöttning av skyddsrum, av John-Erik Ekström - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
    Facit - 303, 304
Nya spanska industriföretag - 303
Luxemburgs järnverk åter i gång - 303
Nya dammar i Norrström för Mälarens reglering - 303
Segelflyget uppmuntras - 303
Artificiell fodertorkning - 303
Kanal Östersjön—Svarta havet - 303
Amerikas manganproduktion - 304
Köttpulver som kofoder - 304
Träbristen i England - 304
Arméingenjör - 304
Svensk torvproduktion - 304
I Japan - 304
U. S. A. tränger ut England - 304
Brobygget vid Sandö igångsattes åter - 304
Upprustningen i USA - 304
Flygförbindelserna mellan Spanien och Schweiz återupptagas - 304
Koncern tör oljeimporten - 304
800 gengasbilar till oktoberflyttningen - 304
Stor ökning av bränsleimporten - 304
    Litteratur - 304
Anmälan: Italiens utrikespolitik under fascismen, av r. - 304
    Häfte 31. 3 aug. 1940 - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Statens hantverksinstitut, av Ragnar Schlyter - 305, 306, 307, 308
Redogörelse för mätning av nedhängningen med hjälp av en transversal vågrörelses fortplantningshastighet i en kraftlednings linor, av Sverre Sandberg - 308, 309, 310
Effektenheten hästkraft, av John Wennerberg och Stig Ekelöf - 310, 311, 312
    Notiser - 312
Statens hantverksinstituts första svetskurs - 312
Eterpolis, av Radiophil - 312
Reläing av televisionsprogram, av Radiophil - 312
Litteratur: Insänd litteratur - 312
Rättelse - 312
Personalnotiser - 312
    Häfte 32. 10 aug. 1940 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Begreppet malm såsom legal förutsättning för inmutning och utmål, av Oscar Fåhré - 313, 314, 315
Luftskyddets tekniska ledning ännu en gång, av Hjalmar Granholm, N. Royen och John-Erik Ekström - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 321, 322, 323
    Notiser - 323
»Gnistprovet», en enkel analysmetod för järn och stål, av Brt. - 323, 324
Problemhörnan - 324
Rättelse - 324
    Häfte 33. 17 aug. 1940 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Ingenjörernas utnyttjande för intensifiering av vårt lands försvarsberedskap, av Håkan Sterky - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
Kommunikationsmedlens taxepolitik, av Hilding Ångström - 331, 332
    Notiser - 332
Sveriges industriförbunds arbetsledareinstitut - 332
Svensk-internationella pressbyrån, av r. - 332
Finsk återuppyggnad med trähus, av r. - 332
    Häfte 34. 24 aug. 1940 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
Tekniskt kvacksalveri, av R. - 333, 334
Ivar Dahllöf †, av K. A. W. - 334
Det svenska näringslivet i avspärrningskrisen, av Rudolf Meidner - 335, 336, 337, 338
    Notiser - 338
Spårvägsmodernisering i Zürich - 338
Insamling av skrot och andra avfallsprodukter, av r. - 338
Reseberättelser - 338
    Litteratur - 338, 339
Insänd litteratur - 338, 339
Anmälan: Teknisk ordbok, av F. H. Stenhagen - 339
    Tekniska föreningar - 339
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 339, 340
Problemhörnan - 340
    Häfte 35. 31 aug. 1940 - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Om sanitetsporslin, av Erik Thrysin - 341, 342, 343, 344, 345, 346
    Facit - 346
Tillstånd - 346
Elektriska lastbilar - 346
Kanadas tidningspappersindustri sätter rekord - 346
Papperskopian i färgfoto har kommit - 346
Karbidbilar få tillverkas - 346
Hydroplanens landning nattetid - 346
Kol ur fabriksrök - 346
Vedgasnytt - 346
Autostrada Bosporen—Stockholm - 346
Gångbanor, tre i bredd - 346
Av världens bilbestånd - 346
Förenta staternas stålproduktion - 346
Nya norska kraftverk - 346
Väldig nickelfyndighet i U. S. A. - 346
Stort rullager - 346
Bilar drivas med lysgas - 346
Körning med trafikfarliga ringar - 346
    Notiser - 347
Svenska teknologföreningens höstmöte, av Fmn. - 347
Reviderade normer för gummiisolerade ledningar, av Mm. - 347
Arbetet med Maastunneln - 347
    Litteratur - 347
Anmälan: Das Holz als Rohstoff, av B. Thunell - 347
Insänt: Olika kvaliteter på sanitetsporslin, av Christer Enberg - 347, 348
Sammanträden - 348
    Häfte 36. 7 sept. 1940 - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Om ultraljudets verkningar och tillämpningsmöjligheter, av Ernst Fredlund - 349, 350, 351, 352
Giorgi-måttsystemet i överblick, av John Wennerberg - 352, 353
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 353, 354, 355
Litteratur: Insänd litteratur - 355
Problemhörnan - 355, 356
Sammanträden - 356
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Örebro den 27—29 sept. 1940 - 356
    Häfte 37. 14 sept. 1940 - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Teknisk undervisning och teknisk forskning - 357
Självsmörjande lager, framställda på pulvermetallurgisk väg, av P. E. Wretblad - 357, 358, 359
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 360, 361, 362
Notiser - 362
Arbetsledarekurs - 362
Hantverksorganisationen vidgar programmet, av r. - 362, 363
Att avlägsna fastsittande gummiproppar och -slangar, av Brt. - 363
Litteratur: Insänd litteratur - 363
Insänt: Tekniskt kvacksalveri, av Tryggve Lewander - 363, 364
Rättelse - 364
Sammanträden - 364
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Örebro den 28 sept. 1940 - 364
    Häfte 38. 21 sept. 1940 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Tvättmedelsbesparing och tvättvattnets hårdhet, av Sigurd Köhler - 365, 366, 367, 368
Alf Grabe 60 år, av K. A. W. - 368
Jordrotationens inverkan pä smörjoljeförbrukningen å en järnvägsvagn, av G. Bjuggren - 368, 369
    Notiser - 370
Skyddande filmer på förtenning, av Brt. - 370
Inverkan av små legeringstillsatser på järnets beständighet mot atmosfären, av Brt. - 370
Litteratur: Kataloger - 370
Insänt: Betr. sambandet mellan vätska och ånga, av M. Bäckström och E. Winning - 371
Problemhörnan - 371, 372
Sammanträden - 372
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Örebro den 28 sept. 1940 - 372
    Häfte 39. 28 sept. 1940 - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Gengasen, av K. A. W. - 373, 374
Om ultraljudets verkningar och tillämpningsmöjligheter, av Ernst Fredlund - 374, 375, 376, 377, 378
    Facit - 378, 379
Sågspånsugn sparar koks - 378
Ny träkolsfabrik - 378
Nya skeppsprovningsanstalten i Göteborg - 378
Sopor spara kol - 378
En ny träförsockringsmetod - 378
Världskrigets kostnader - 378
Renare gengas - 378
Järn som biprodukt vid svavelsyrefabrikation - 378
Terpentin ur törestubbar - 378
Tungt svavel - 378
Aluminiumnytt - 378
Televisionsmottagning i flygplan - 378
Italiens energiförsörjning - 378
Oljefabriken, i Karlshamn - 378
Kraftverken vid Indalsälven - 379
    Notiser - 379
Industriella frågor vid 1940 års riksdag - 379
Akademisk arbetsförmedling - 379
Strålning av högfrekvent energi, av Radiophil - 379
    Litteratur - 379, 380
Anmälan: Diffusion in Metallen, av G. Borelius - 379, 380
Kataloger - 380
Insänt: Sanitetsporslin, av O. Selving - 380
Sammanträden - 380
    Häfte 40. 5 okt. 1940 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 381, 382, 383, 384, 385, 386
Vaktombyte i Mekanik, av K. A. W. - 386
Svenska teknologföreningens höstmöte, av r. - 386, 387
    Notiser - 387
Industriens anpassning med hänsyn till handelsspärr och arbetslöshet, av Fmn. - 387
Tekniska föreningen i Finland och Suomalaisten Teknikkojen Seura - 387
    Tekniska föreningar - 387
Svenska teknologföreningens höstmöte - 387, 388
Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation och Skånska ingenjörsklubben, av G. I. - 388
Sammanträden - 388
    Häfte 41. 12 okt. 1940 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Elbilen, av W. G. Schmidt - 389, 390, 391, 392, 393
En egendomlig rörsprängning, av C. F. Westrell - 393, 394
Insänt: Nedhängningen i en friledning som funktion av tiden för en vågpassage genom ledningen - 395
Problemhörnan - 395, 396
Sammanträden - 396
Svenska teknologföreningen - 396
    Häfte 42. 19 okt. 1940 - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Huru skall byggnadsproduktionens kris avvärjas?, av Nils B. Hast - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
Ingemar Petersson †, av E. Paul Wretlind - 406
En imponerande utställning, av r. - 406, 407
    Tekniska föreningar - 407
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 407
Insänt: Jordrotationens inverkan på smörjoljeförbrukningen å en järnvägsvagn, av H. Bager - 407
Sammanträden - 407
Svenska teknologföreningen - 408
    Häfte 43. 26 okt. 1940 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Hyrorna och trafikproblemet, av Nils B. Hast - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 418, 419, 420
Gunnar Asplund †, av Sven Markelius - 420
Rättelse - 420
    Häfte 44. 2 nov. 1940 - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Manganstålets hemlighet. Något om Sir Robert Hadfields metallurgiska insats, av Carl Benedicks - 421, 422, 423
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 423, 424, 425
    Facit - 426
Asbestfynd i Ural och Sibirien - 426
Bandelen Långsele—Mellansel - 426
För studiet av lättbetongen - 426
Tillverkningen av tallolja - 426
Flygjättar på 30 ton - 426
Elektriska trehjulingar - 426
Tekniska högskolan i Helsingfors - 426
Andalusit - 426
För tillverkningen av ackumulatorer - 426
Skifferoljeverket i Närke - 426
Järn ur sand - 426
Cellulltillverkningen i Norrköping - 426
En kraftig flygfyr - 426
Stora järnmalmsfyndigheter i Labrador - 426
Stora volframfyndigheter - 426
Nytt stålverk i Danmark - 426
Flera hundratusentals ton kopparslagg - 426
    Notiser - 426, 427
Kungl. Sällskapets Pro Patria - 426
Svensk sjömannagärning i allvarstid, av r. - 426, 427
Litteratur: Kataloger - 427
Insänt: Hyrorna och trafikproblemet i Stockholm, av J. Körner - 427
Insänt: Elbilen - 427
Insänt: Helelektriska storkök - 427
Problemhörnan - 427, 428
Sammanträden - 428
    Häfte 45. 9 nov. 1940 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Något om den tekniskt-vetenskapliga utvecklingen, av Axel F. Enström - 429, 430, 431, 432, 433
Teknologföreningens årsstämma, av Fmn. - 433, 434, 435
    Notiser - 435
Sverige Amerika stiftelsen - 435
Förslag till kontroll av dricks- och hushållsvatten, av r. - 435
    Tekniska föreningar - 435
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 435
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 435
Insänt: Normering av porslin, av Erik Thrysin - 436
Insänt: Hyrorna och trafikproblemet i Stockholm, av Nils B. Hast - 436
Sammanträden - 436
    Häfte 46. 16 nov. 1940 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Aktuella bränsleproblem, av Gustaf Edling - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
Sigfrid Edström 70 år, av K. A. W. - 446
Gösta Klemming 60 år, av T. S. - 446, 447
Bertil Almgren †, av K. A. W. - 447
Klas Sondén †, av Thure Sundberg - 447, 448
Litteratur: Kataloger - 448
Sammanträden - 448
    Häfte 47. 23 nov. 1940 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Kombinerad trafik, av Hilding Ångström - 449, 450, 451, 452, 453, 454
Årets Arosmässa, av r. - 454
Litteratur - 454
Insänt: Industriella avskrivningsprinciper, av Pär Gierow och Ragnar Liljeblad - 454, 455, 456
Problemhörnan - 456
Sammanträden - 456
    Häfte 48. 30 nov. 1940 Specialnummer: Vägunderhåll - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Vägunderhåll, av R. - 457
Grusvägunderhållet som blev vetenskap, av Einar G. Almquist - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
Grusvägteknik och grusinventeringar, av G. Beskow - 465, 466, 467, 468
Vägdistriktens grustransportproblem, av Åke Blomberg - 468, 469, 470, 471, 472
    Facit - 472
Kemijärvi—Sallabanan - 472
Brattforsens nya kraftverk - 472
Bensol som motorbränsle - 472
Kielkanalens bredd - 472
Stora fördämningsarbeten vid Mississippi - 472
Nickelgruvorna i Petsamo - 472
Bolidens arsenik - 472
Tillverkningen av elektriska bilar - 472
Reningsverk vid Fyrisån - 472
Malm i Lappland - 472
Ökade statslån till sulfitsprit - 472
Fiskskinnsindustri i Göteborg - 472
Spilloljan tillvaratages - 472
    Tekniska föreningar - 473
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 473
Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation och Företagsekonomiska diskussionsföreningen, av G. I. - 473
Tekniska föreningen i Hälsingborg, av G. F. - 473, 474
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 474
Skånska ingenjörsklubben, av V. R. - 474
Västerbottens tekniska förening, av G. T. - 474
Insänt: Industriella avskrivningsprinciper, av Joel Björklund och J. Davidsson - 475, 476
Sammanträden - 476
    Häfte 49. 7 dec. 1940 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Tvätt- och rengöringsmedel, av John Holmberg - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Reservställverk — ett led i det industriella luftskyddet - 485, 486
    Notiser - 486, 487
Uppfinnarekontoret, av r. - 486
Resestipendier för yrkesutbildning till tekniker, idkare, verkmästare och arbetare inom industrien - 486
Bankdirektör J. H. Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning - 486
Gåsblandaren, av R. - 486
Gråsparvsskytte med varghagel - 487
    Litteratur - 487
Insänd litteratur - 487
Anmälan: Sverige i vapen, av r. - 487
Kataloger - 487
Problemhörnan - 487, 488
Sammanträden - 488
    Häfte 50. 14 dec. 1940 - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
En vägreform, av U. Åhrén - 489, 490, 491
Die Überwindung der Arbeitslosigkeit und die Regelung des Arbeitseinsatzes in Deutschland, von Theo Beisiegel - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
Kloakvattnets tillvaratagande för åstadkommande av gödbevattning, av Sverker Nilsson - 500, 501, 502
    Notiser - 502, 503
Handledning i arbetarskyddsfrågor, av r. - 502
Fosfatisering, av Brt. - 502
Lokal martensitbildning i räls, av Brt. - 502, 503
    Tekniska föreningar - 503
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 503
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 503, 504
Skånska ingenjörsklubben, av Wd. - 504
Personalnotiser - 504
Sammanträden - 504
    Häfte 51. 21 dec. 1940 - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Kan den svenska storstadens bränsleförsörjning centraliseras? av Lage Malm - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
Arbetsmarknaden i Sverige — brist på arbetskraft och arbetslöshet, av A. Thomson - 512, 513, 514
    Litteratur - 515
Anmälan: Determinanten, av J. Tandberg - 515
Kataloger - 515
    Tekniska föreningar - 515
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 515
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 515
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 515, 516
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 516
Problemhörnan - 516
    Häfte 52. 28 dec. 1940 - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Aktuella taxeproblem, av Torsten R. Åström - 517, 518, 519, 520, 521, 522
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 522, 523, 524
Reklam - reklamblad, reklambladets baksida

Project Runeberg, Sat May 1 09:35:45 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1940a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free