- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1940. Elektroteknik /
71

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Elektroteknik

kan då helt eller delvis täckas med sådan vattenkraft och
med ren spillkraft.

Dessa principer för förhållandet mellan ångkraft och
vattenkraft ha nog icke tillämpats på alla håll, ansåg tal.
De strängt ekonomiska synpunkterna ha många gånger
beaktats väl mycket, och man har på sina håll
negligerat den risk, som följer med en relativt stor normal
ångkraftandel, varför man under torrår fått begära stöd från
andra verk med bättre resurser.

Kolförbrukningen för kraftframställning påverkar
emellertid landets bränslebalans relativt litet. Även om
ångkraftproduktionen under tiden 1 februari—1
september mot förmodan skulle bli lika stor som den varit
under tiden september—februari, skulle den stanna vid ca
8 °/o av landets normala import. Det är dock givet, att
en reduktion av detta värde är önskvärd under rådande
importsvårigheter.

På produktionssidan har man fortsatt och om möjligt
skärpt den hushållning med vattenkrafttillgångarna, som
numera sker normalt. En stor hjälp har man därvid
haft av den frivilligt organiserade centrala driftledning,
som enligt uppgjorda planer trädde i funktion samtidigt
som den förstärkta försvarsberedskapen påbjöds.
Härigenom har man kontinuerligt kunnat följa
kraftbalansen i landet och snabbt vidtaga åtgärder, som erfordras
för att nå bästa gemensamma resultat.

Vid de enskilda kraftstationerna har vattenföringen
och turbinerna reglerats så, att största ekonomi erhållits,
men samtidigt också så, att bästa totalverkningsgrad
erhållits för stationer, som arbeta på samma nät. Då
större ångkraftverk i genomsnitt ha bättre
verkningsgrad än mindre, ha de fått överta huvudparten av
ångkraftproduktionen i den mån koltransporterna medgivit
och överföringsförlusterna icke blivit så stora, att denna
skillnad i verkningsgrad utjämnats.

Värdet av de genomförda sjöregleringarna har i år
framstått i klar dager. Tack vare dessa har det varit
möjligt att hålla upp vattentillgången särskilt i
Dalälven, Indalsälven, Lule älv och Göta älv. Genom den lag
om förenklad domstolsbehandling av sjöregleringar, som
utfärdats av urtima riksdagen, har det blivit möjligt att
på åtskilliga håll med måttliga byggnadsåtgärder snabbt
kunna spara relativt stora mängder vatten.

De åtgärder, som vidtagits för att öka
produktionsmöjligheterna, äro alltså tämligen normala vid en
rationell kraftförsörjning, de ingrepp däremot, som företagits
på konsumtionssidan, äro typiska kristidsåtgärder.

Tidigt i höstas konstaterades att de tekniska
förutsättningarna funnos för att tillgodose hela kraftbehovet,
även om ingen förbättring i vattensituationen skulle
inträffa. Detta förutsatte emellertid, att tillräckliga
kvantiteter kol skulle kunna importeras. Då möjligheterna
härtill voro goda, ansågs det icke nödvändigt med några
kraftrestriktioner. I december inträffade en
åtstramning av kolimporten. Det förelåg stora svårigheter att
få tonnage för transport av kol, och mineringarna
nödvändiggjorde järnvägstransport från västkusten till
ångkraftverken på ostkusten. Krav framställdes då, att
ångkraftproduktionen skulle nedbringas för att minska
transportsvårigheterna.

Genom Teknologföreningens appell om kilowattjakt
har en viss inskränkning skett i fråga om ljusreklam,
butiksbelysning, gatubelysning, i någon mån även av
hemmets belysning. Men det har även funnits åtgärder,
som gått åt motsatt håll. Den på grund av
bränslebristen sänkta rumstemperaturen har nämligen ökat
användningen av elektriska kaminer i oroväckande grad.

Inskränkningen av belysningen kan icke ha medfört
särskilt stora kolbesparingar, men det har ansetts
rimligt att tillgripa denna åtgärd innan kraft för direkt
produktiva ändamål avkopplas. Det stod emellertid klart,
att även en viss ransonering av kraften till industrin var
nödvändig. I januari avkopplades sålunda vissa sekunda
och frivilliga leveranser till smältverk, träsliperier samt

trämasse- och pappersfabriker, där produktionen med
hänsyn till landets behov icke ansågs oundgängligen
nödvändig.

För att i fortsättningen om möjligt undvika sådana
negativa åtgärder, är det önskvärt att så snabbt som
möjligt nya krafttillgångar skapas. Genom insättande av
nya aggregat och utbyggande av nya kraftstationer
kommer Vattenfallsstyrelsen att inom 2% år få ett
krafttillskott av ea 1 milliard kWh eller i runt tal % av
styrelsens nuvarande kraftproduktion. Även i privat regi
pågå åtskilliga utbyggnader av vattenkraftverk.

ökade sjöregleringar komma också att genomföras,
framförallt i Indalsälven, och en viss säsongreglering av
Vättern planeras. Dessa omfattande åtgärder, som
vidtagas för att öka krafttillgångarna, inge goda
förhoppningar om att tillräckligt med kraft skall kunna
produceras för landets behov under de kommande åren, då
säkerligen stora anspråk komma att ställas på
kraftför-sörjningen.

Under den diskussion, som följde på föredraget, kom
man in på kilowattjakten. Ing. Edy Velander sökte
klargöra storleksordningen av de kolkvantiteter, som
kunna sparas genom Teknologföreningens propaganda,
och framhöll, att det i själva verket är försvinnande
små kolkvantiteter som kunna vinnas genom att spara på
belysningen. De stora besparingsmöjligheterna äro att
söka Inom industrin och framförallt vid
rumsuppvärmningen. Här ha ingenjörerna möjlighet att göra en
kraftig insats genom sin egen förening.

Myntdir. Grabe försvarade aktionen för
belysningsbesparing med att tvångsåtgärder redan införts beträffande
den direkta bränsleförbrukningen, men att en frivillig
besparing av icke nödvändig elförbrukning ännu kunde
genomföras. Detta ansåg tal. ha en stor psykologisk
betydelse även om det betydde vissa offer för de närmast
drabbade, nämligen affärsmännen. En besparing av
20 000 ton kol per månad ansågs dock kunna vinnas på
den vägen.

Generaldir. Borgquist framhöll, att vi måste vara
beredda att införa rigorösa bestämmelser om
kolsituationen fortfarande försämras, för att kunna uppehålla
driften av vår industri, som visar ett starkt ökat kraftbehov
för försvarsberedskapens genomförande. I vår och
sommar, då vi ha gott om vatten i älvarna, behöva vi
däremot ej besväras av några elrestriktioner för de många
nyttiga ändamål vi använda vår elkraft till. Men vi
måste i tid planera för nästa lågvattenperiod.

Sammanträdet följdes av en animerad samvaro vid
supé och samkväm, varvid klubbmästaren, hr Wägeus,
skämtsamt kritiserade hr driftdirektörens första
offentliga framförande inför föreningen.

Mm.

Svenska elektroingenjörsföreningen, avdelning av
Svenska teknologföreningen, sammanträdde den 1 mars
1940 under ordförandeskap av civilingenjör T. A.
Lundell.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll
ut-sågos teknologie doktorerna T. Laurent och F. Dahlgren.

Genom anmälan inträdde i föreningen
civilingenjörerna Gustav Westrup, Torsten Lundgren, Bertil Fredholm,
Karl-Erik Centerwall och Erie Nilsson.

Professor B. O. Löfgren lämnade därefter en
redogörelse för "Armstrongs system för frekvensmoduler ad
rundradio". Med utgångspunkt från uttrycket för en
enkel sinusvåg påpekade talaren, att en sådan
bestämmes av trenne storheter, amplitud, frekvens och
fasvinkel. För att en dylik våg skall kunna överföra en
viss signal måste den moduleras, dvs. endera av dessa
storheter varieras. Vanligast är som bekant
amplitud-modulation. På senare tid har frekvensmodulation och
fasmodulation låtit mycket tala om sig. Så länge en
moduleringsfrekvens användes äro dessa båda identiska,
men om flera frekvenser — ett brett band — skola över-

71

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:41:10 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1940e/0075.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free