- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1942. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1942 SJUTTIOANDRA ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen CHEFREDAKTÖR: KARL A. WESSBLAD NORRKÖPING 1942 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
Sakregister - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x
Författareregister - xi, xii
    Häfte 1. 3 jan. 1942 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teknisk tidskrift 1942, av K. A. W. - 1
Jämförelser mellan olika instrument för mätning av temperatur och fuktighet i högre luftlager, av Alf Nyberg - 2, 3, 4, 5, 6, 7
SIS, av F. L—n. - 7
    Litteratur - 8
Insänd litteratur - 8
Anmälan: Människokunskap och människobehandling, av r - 8
Världspolitikens dagsfrågor, av Sw. - 8
Sammanträden - 8
    Häfte 2. 10 jan. 1942 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
1941 inom Svenska teknologföreningen, av Fmn - 9, 10
Hållfasthetsundersökningar på sanitetsporslin, av Otto Forsman - 10, 11, 12, 13, 14, 15
Motala ströms regleringsförening 25 år, av John Ekelund - 15, 16, 17
TNC, av J. W. - 17, 18
    Notiser - 18
Zinklegeringar som ersättning för koppar- och tennlegeringar, av Brt. - 18
    Litteratur - 18, 19
Anmälan: Svenskt arbete och liv, av r - 18, 19
    Tekniska föreningar - 19
Skånska ingenjörsklubben, av O. W. - 19
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 19
Sveriges verkstadsingenjörers förening, av W. U. - 19
Problemhörnan - 19, 20
Sammanträden - 20
    Häfte 3. 17 jan. 1942 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Ett lagförslag på gott och ont, av R. - 21, 22, 23
Röster om teknisk licentiatexamen, av Sven Nordengren - 23, 24, 25
SIS, av F. L—n. - 25, 26
    Notiser - 26
Teknologerna tacka - 26
Gjuteriteknisk kurs - 26
    Tekniska föreningar - 26, 27, 28
Skånska ingenjörsklubben, av O. W. - 26
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 26, 27, 28
Personalnotiser - 28
Sammanträden - 28
    Häfte 4. 24 jan. 1942 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Industriellt samarbete, av Erik Bilde - 29, 30, 31
Waldemar Borgquist 60 år, av K. A. W. - 31, 32
Patentlagförslaget - 32, 33, 34, 35
En vetenskaplig publikationsserie från Chalmers tekniska högskola, av R. - 35
    Notiser - 35
Kungl. tekniska högskolans bibliotek - 35
Problemhörnan - 35, 36
Sammanträden - 36
    Häfte 5. 31 jan. 1942 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, tabell, tabell, 51, 52
»Kåren» jubilerar, av K. A. W. - 37
Problemet Sandöraset, av Ernst v. Post och Carl Forssell - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, tabell
TNC, av J. W. - 50
    Facit - 50, 51
Ett vind-elverk för 1000 kW - 50
Sveriges maskinindustriförening omorganiseras - 50
Nya direktörer i Industriförbundet - 50
Bilransonering i U. S. A. - 50
Pappershylsor spara järn - 50
Frankrikes flygindustri - 50, 51
Forskningens beredskap - 51
Vår glimmerproduktion - 51
Tillverkning av konstgummi - 51
Brännoljemonopol ej aktuellt - 51
Magnetisk letning efter maskiner - 51
Lastbils körrayon - 51
Europeiskt rekordskott - 51
    Notiser - 51
Riksmässan i Leipzig - 51
Impregnering av trästolpar med tjärolja, av r. - 51
    Tekniska föreningar - 51, 52
Västerbottens tekniska förening, av S. M. - 51, 52
Tekniska föreningen i Jönköping, av rf. - 52
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 52
Sammanträden - 52
    Häfte 6. 7 febr. 1942 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Motståndssvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar, av B. Andersson - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    Notiser - 59
»Läkaren och arbetsplatsens hygien» - 59
A.-b. Atlas Diesel - 59
Burmavägen, av r. - 59
Krommalmproduktionen i Turkiet, av r. - 59
    Litteratur - 59, 60
Kataloger - 59, 60
Sammanträden - 60
    Häfte 7. 14 febr. 1942 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Tekniken inför årets riksdag, av H. B—d. - 61, 62, 63, 64
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 65, 66, 67
    Notiser - 67
Problemet Sandöraset, av Red. - 67
Svenska flottledsförbundet, av r. - 67
S. T. F:s anställningscentral, av r. - 67
Problemhörnan - 67, 68
Sammanträden - 68
    Häfte 8. 21 febr. 1942 - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Kontroll av vattenledningsvatten - 69, 70, 71, 72, 73
Apropå: Industriellt samarbete, av Tord Bohlin - 73, 74
SIS, av F. L—n. - 74, 75
    Notiser - 75
Ingenjörsveckan och Svenska teknologföreningens årsmöte, av Fmn - 75
John Ericsson-medaljen till The Svedberg, av r. - 75
    Tekniska föreningar - 75
Skånska ingenjörsklubben, av O. W. - 75, 76
Tekniska föreningen i Jönköping, av rf. - 76
Tekniska förbundet i Borås, av Nm. - 76
Sammanträden - 76
    Häfte 9. 28 febr. 1942 - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Om flyttning av vissa järnvägsstationer, av Per O. Bexelius - 77, 78
Problemet Sandöraset, av Karl Ljungberg - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Problemet Sandöraset, av Carl Forssell - 84, 85, 86
TNC, av J. W. - 86
    Facit - 86, 87
Det propellerlösa flygplanet - 86, 87
Nya sjöregleringar - 87
Gengasfaran bekämpas - 87
Forskningsinstitut för lantbyggen - 87
Bebyggelsen och försvaret - 87
Tunneln under Maas fördigbyggd - 87
Dammhalten i stadsluft - 87
Fordkoncernen planerar kylskåpstillverkning - 87
    Notiser - 87
Chefredaktör Karl A. Wessblad - 87
Specialkurs för byggnadstekniker - 87
    Tekniska föreningar - 87, 88
Svenska Teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn - 87, 88
Sammanträden - 88
Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma - 88
    Häfte 10. 7 mars 1942 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Den årliga avrinningens storlek och variationer, av Sverker Nilsson - 89, 90, 91
Installation av gengas på rostugnar för kakaobönor och kaffesurrogat, av H. Krüger - 92, 93, 94
Hindersmässan i Örebro, av r. - 94, 95
Värmländska ingenjörsföreningens 25-årsjubileum, av Fmn - 95, 96
    Notiser - 96
Extra föreläsningskurs i ytbehandling och ytbehandlingsmaterial vid Tekniska högskolan - 96
»Pappershylsor spara järn» - 96
Kirurgiska aluminiumförband - 96
Trådbussarna i Stockholm - 96
Nya SJ-lok för Norrland - 96
Lastbilarnas gummiproblem - 96
Nordens största fartygsbygge - 96
    Litteratur - 97
Insänd litteratur - 97
Anmälan: Världspolitiska dagsfrågor, av r. - 97
Föreningen Svensk fackpress - 97
Kataloger - 97
    Tekniska föreningar - 97, 98
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Grafisk teknik, av S. D. - 97, 98
Teknsika föreningen i Västerås, av H. S. - 98
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av P. Hd. - 98
Problemhörnan - 98, 99
Sammanträden - 99
Program för Ingenjörsveckan 22—26 mars 1942 - 100
    Häfte 11. 14 mars 1942 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Den transiranske Jernbane, af Jørgen Saxild - 101, 102, 103, 104, 105
Ingenjörerna och försvarsorganisationen - 106, 107, 108, 109, 110
SIS, av DDR. - 110, 111
    Notiser - 111
Föreläsningskurs om överspänningar och överspänningsskydd vid KTH - 111
Personalnotiser - 111
Sammanträden - 111, 112
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma 23 mars och årsmöte 23—24 mars 1942 - 112
    Häfte 12. 21 mars 1942 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dikt, dikt
Teknisk forskning och dess bedrivande, av Carl Forssell - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
När rostar en spik? av J. Tandberg - 119, 120
Studera och probera, av Torsten Lenk - 120, 121, 122
Problemet Sandöraset, av Karl Ljungberg - 122, 123
Från styrelsens bord - 123
TNC, av J. W. - 123, 124
Insänt: TNC och SIS, av J. Körner - 124
Litteratur: Kataloger - 124
Sammanträden - 124
Kvinnan och tekniken, av Gunnar Beskow - dikt, dikt
    Häfte 12 ½. 23 mars 1942 Tekniska krisproblem - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Industriproduktionens omformning med hänsyn till råvaruläget. Elektroindustriens material, av Halvard Liander - 125, 126, 127
Den mekaniska industriens stålförsörjning, av Sv.-E. Brundin - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Den mekaniska industriens metallförsörjning, av Bertil Starck - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Den kemiska industrien, en hjälpindustri, av Ragnar Winbladh - 139, 140, 141
Byggnadsindustriens krisproblem. Byggnadsverksamheten, av Olle Engkvist - 142, 143, 144
Byggnadsindustrien. Materialförsörjningen I, av Agne Sandberg - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Byggnadsindustrien. Materialförsörjningen II, av Lennart Bergvall - 150, 151
Byggnadsindustrien. Konstruktionsproblemen, av John-Erik Ekström - 151, 152, 153, 154, 155
Byggnadsindustrien. Elektriska installationer, av Nils Malm - 155, 156, 157
Byggnadsindustrien. Måleriet, av Kurt Laurell - 157, 158, 159, 160
    Häfte 13. 28 mars 1942 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Industriens omläggningsproblem, av r. - 161, 162
Om viss förbättring av järnvägarnas service, av Per O. Bexelius - 163, 164
John-Erik Ekström †, av Carl Forssell - 164
Problemet Sandöraset, av Carl Forssell - 165
TNC, av J. W. - 165, 166
    Facit - 166
Stenkolstjära - 166
Sveriges 5 OOO kolugnar - 166
Tryckfärg i fast form - 166
Världens största svetsmaskin - 166
Dalslands kanal fördjupas - 166
Världsproduktionen av zink - 166
Förkopprade kolvringar för ångmaskiner - 166
Elektricitet ur luften i Danmark - 166
800 millioner normalljus - 166
Finlands metallproduktion - 166
Dubbeldäckade trådbussar - 166
50 OOO ton Bunagummi - 166
Ny metod för släckning av soteld - 166
Ett intemordiskt standardiseringsförbund (Insta) - 166
    Litteratur - 167
Anmälan: Råd och anvisningar angående skydd mot yrkesfara vid skogsavverkningsarbete - 167
Kataloger: C. & S. Clementson - 167
    Tekniska föreningar - 167
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 167
Problemhörnan - 167, 168
Sammanträden - 168
    Häfte 14. 4 april 1942 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Redogörelse för arbetsresultatet på Hästhagens mosse år 1941, av Nils Lundgren - 169, 170, 171, 172, 173, 174
Ingenjörsveckan samt Svenska teknologföreningens årsmöte och stämma, av Fmn - 174, 175, 176
Sammanträden - 176
    Häfte 15. 11 april 1942 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Termometerns fäder, av Friedrich Neumeyer - 177, 178
Problemet Sandöraset, av Carl Forssell, Erik Nelander, Justus Osterman och Ivar Häggbom - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
SIS, av F. L—n. - 186, 187
    Notiser - 187
Specialkurser i golvbeläggningsteknik samt i konststens- och finare betongarbeten - 187
Problemhörnan - 187, 188
Sammanträden - 188
    Häfte 16. 18 april 1942 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Utredning rörande den teknisk-vetenskapliga forskningens ordnande. Civilingenjör Ernst Sundströms referat - 189, 190, 191, 192, 193
Forskningen. Svenska teknologföreningens yttrande - 193, 194, 195, 196
Insänt: Kärnpunkten. Effektivitet, av Karl-Hugo Larsson - 196, 197
TNC, av J. W. - 197, 198
    Notiser - 198
Årets Svenska mässa - 198
»Nytt från stålfronten», av E. R—s. - 198
Elektrolytisk framställning av tunn järn-nickelplåt, av r. - 198
    Litteratur - 198
Anmälan: Arbetarskyddslagstiftningen, av r. - 198
Anmälan: Världspolitikens dagsfrågor, av r. - 198
    Tekniska föreningar - 199, 200
Tekniska föreningen i Gävle, av Tell. - 199
Örebro ingenjörsklubb, av S. O. A. - 199
Sveriges verkstadsingenjörers förening, av W. U. - 199
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 199
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 199
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av P. Hd. - 199, 200
Sundsvalls tekniska förening, av S. W. H. - 200
Personalnotiser - 200
Sammanträden - 200
    Häfte 17. 25 april 1942 - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Utredningen rörande den teknisk-vetenskapliga forskningens ordnande. På byggnadsområdet, av Ernst Sundström - 201, 202, 203, 204
Forskningen. På skogsprodukternas område, av Erland Waldenström - 204, 205, 206, 207, 208
Forskningen. Svenska teknologföreningens yttrande - 208, 209
Gunnar Dillner †, av Axel F. Enström - 209, 210
Insänt: Indexbundna statslån? av A. Lenning - 210, 211
Från styrelsens bord - 211, 212
    Tekniska föreningar - 212
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt, av Fmn - 212
Sammanträden - 212
    Häfte 18. 2 maj 1942 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Elektriska prövningsanstalten 50 år, av Frithiof Holmgren - 213, 214, 215, 216
Conrad Matschoss †, av Torsten Althin - 216, 217
Meddelande från Stål- och metallnormskommittén, av Dag Du Rietz - 217, 218, 219, 220, 221
När rostar en spik? av J. W. Sandström - 221
TNC, av J. W. - 221
    Facit - 221, 222
Verkstad i berg - 221
Sveriges elektrifierade statsbanelinjer - 221
Industriverk för försvaret - 221, 222
Ull av fiskavfall - 222
Svinesundsbron färdig - 222
En högtrycksturbogenerator - 222
Untraverkens vattenförsörjning ökas - 222
Laboratorium för grafisk forskning - 222
Världens största lokomotiv - 222
Dinga-plantan skall prövas - 222
Kraftigt lokomotiv - 222
Ny borrmaskin - 222
Gengasen ökar trafikolyckorna - 222
    Notiser - 222, 223
Utflykt till Uppsala och Ultina, av Fmn - 222, 223
Tekniska högskolan - 223
    Litteratur - 223
Kataloger - 223
Problemhörnan - 223, 224
Sammanträden - 224
    Häfte 19. 9 maj 1942 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Landets äggviteproblem, av Sten Westerberg - 225, 226, 227, 228
Teknisk nomenklaturvård, av John Wennerberg - 228, 229
Jean Perrin †, av Carl Benedicks - 230, 231
Värmekostnadssakkunnigas betänkande. S. T. F:s yttrande - 231, 232
    Notiser - 232
Mekanförbundet bildar gjuterisektion - 232
Sammanträden - 232
    Häfte 20. 16 maj 1942 - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Landets äggviteproblem, av Sten Westerberg - 233, 234, 235, 236, 237
Patentlagförslaget, av K. A. Fröman - 237, 238, 239
Insänt: Indexbundna statslån? av Anders Örne - 239, 240
Sprickbildning hos gasbehållare, av Otto Forsman - 240, 241
Läkaren och arbetsplatsens hygien, av r. - 241, 242
    Litteratur - 242
Anmälan: Anvisningar angående skydd mot yrkesfara vid införande eller förvaring i lokal av fordon eller redskap drivet medelst förbränningsmotor, av r. - 242
Anmälan: USA tar upp kampen, av r. - 242
Anmälan: Föreningen rationell textiltvätt, av r. - 242
Kataloger - 242
    Tekniska föreningar - 242, 243
Västerbottens tekniska förening, av S. M. - 242, 243
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 243
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 243
Problemhörnan - 243, 244
Sammanträden - 244
    Häfte 21. 23 maj 1942 - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Ännu en jubilerande ingenjörsfirma. Vattenbyggnadsbyrån, av K. A. W. - 245, 246, 247, 248, 249
Röster om teknisk licentiatexamen, av Carl Forssell - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Motorn i folkhushåll och försvar, av r. - 256, 257
TNC, av J. W. - 257
    Notiser - 257, 258
Trygghet och trivsel, av r. - 257
Elektriska dödsfall, av r. - 257, 258
Mekanförbundet bildar maskinbyggnadsdirektion - 258
    Litteratur - 258
Anmälan: Ett ämbetsverk i näringslivets tjänst, av A. Lg. - 258
Anmälan: Metod för undersökning av korrosionshastigheten hos stål, av J. Tandberg - 258
Kataloger - 258
    Tekniska föreningar - 259, 260
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 259
Tekniska föreningen i Gävle, av N. R. - 259
Lapplands tekniska förening, av Gfm. - 259
Tekniska förbundet i Borås, av N—m. - 259
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 260
Västerbergslagens ingenjörsklubb, av P. Hd. - 260
Sammanträden - 260
    Häfte 22. 30 maj 1942 Ingenjören och försvarsorganisationen - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Ingenjören och försvarsorganisationen - 261
Försvarsväsendets industriverk, av Ragnar Woxén - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Arméförvaltningens tygdepartement och arméingenjörkåren, av Harald Jentzen - 267, 268, 269, 270
Omorganisationen av flygförvaltningens materielavdelning, av Herman Pyk - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Den militära fastighetsförvaltningen, av Kjell Magnell - 276, 277, 278, 279, 280, 281
Ingenjören och försvarsorganisationen. Bordssamtal - 281, 282, 283
Nya värnpliktslagen och ingenjörerna, av Birger Hasselrot - 283, 284, 285, 286, 287, 288
Från styrelsens bord - 288, 289
    Facit - 289
Nytt isoleringsmaterial - 289
Sveriges oljeväxtodling - 289
Helautomatisk tvättmaskin - 289
Lysämneslampornas - 289
Världens starkaste lokomotiv - 289
Ångkraftverkens utveckling - 289
Ekolodet jubilerar - 289
Tackjärnstillverkningen i USA - 289
    Litteratur - 290, 291
Insänd litteratur - 290
Anmälan: Konsten att läsa en bok, av .r - 290
Anmälan: Usikkerhedsberegning ved fysiske Maalinger, av C. W. - 290
Anmälan: Solens födelse och död, av J. Tandberg - 290, 291
Anmälan: Amatörastronomen, handledning i observationskonst, av J. Tandberg - 291
Anmälan: Die wirkliche Mechanik des Geschehens im Lebenden und Toten, av J. Tandberg - 291
    Tekniska föreningar - 291, 292
Tekniska förbundet i Borås, av N—m. - 291
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 291, 292
Problemhörnan - 292
Personalnotiser - 292
    Häfte 23. 6 juni 1942 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Den elektrotekniska högskoleundervisningen, av J. Körner - 293, 294, 295, 296, 297
Jonas Kjellberg †, av K. A. W. - 298
Nytt från Tekniska museet, av r. - 298, 299
Jernkontoret belönar, av r. - 299
TNC, av J. W. - 299, 300
    Tekniska föreningar - 300
Svenska teknologföreningens vårutflykt, av r. - 300
Sammanträden - 300
    Häfte 24. 13 juni 1942 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Till frågan om det industrimedicinska problemet trikloretylen, av Axel Wærn - 301, 302, 303, 304
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 304, 305, 306
    Litteratur - 306, 307
Insänd litteratur - 306, 307
Anmälan: Nomografi, av C. W. - 307
    Tekniska föreningar - 307
Sundsvalls tekniska förening, av S. W. H. - 307
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 307
Problemhörnan - 307, 308
    Häfte 25. 20 juni 1942 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Svetslågan 40 år, av K. A. W. - 309
Gassvetsningens utveckling fram till modern teknik, av H. Spiegelberg - 309, 310, 311
Meddelande från stål- och metallnormskommittén, av Dag Du Rietz - 312, 313
Industriernas arkivfotografering, av Geme - 313, 314, 315
    Litteratur - 315, 316
Anmälan: En tidningskarta - 315
Anmälan: Skydd mot yrkesfara vid bruk av stubbrytare - 315
Anmälan: Världspolitikens dagsfrågor, av r. - 315
Anmälan: Vetenskap kontra råvarumonopol, av J. Tandberg - 315, 316
Anmälan: Mekanisk fysik, av J. Tandberg - 316
Kataloger - 316
    Tekniska föreningar - 316
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 316
Svenska Konsulterande ingenjörers förening, av Fur. - 316
    Häfte 26. 27 juni 1942 - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Hur ingenjörstiteln skyddas, av Erik Gamby - 317, 318
Framsteg inom vetenskap och teknik vid förädling av natur- och konstfiber, av J. Nüsslein - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
    Facit - 324
Världens största landflygplan - 324
Räddningsklocka för u-båtar - 324
Varven i USA slå rekord - 324
Nya motorbränslen - 324
Betongprofessur tillstyrkes - 324
Fårull får ny användning - 324
Nytt läkemedelslaboratorium - 324
Första lastbåten - 324
    Häfte 27. 4 juli 1942 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Stockholmsbebyggelsen, kommunikationerna och krisen, av Torsten R. Åström - 325, 326, 327, 328, 329, 330
V. August V. Jansson †, av K. A. W. - 330, 331
Jubileumsutställningen i Örnsköldsvik 1942, av r. - 331
    Notiser - 331
Statsverkens ingenjörsförbund i vardande, av s. - 331
    Litteratur - 332
Anmälan: Matematiken och fantasien, av J. Tandberg - 332
Kataloger - 332
Problemhörnan, av A. Lg. - 332
    Häfte 28. 11 juli 1942 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
Äro betyg horoskop? av E. Hubendick - 333, 334, 335
Guglielmo Marconi, av Friedrich Neumeyer - 335, 336, 337
Wilhelm Palmær †, av S. N—ff. - 337, 338
Insänt: Indexbundna statslån? av R. Garmo och Anders Örne - 338, 339, 340
TNC, av J. W. - 340
Litteratur: Kataloger - 340
    Häfte 29. 18 juli 1942 - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Matematikern och industrin, av Thornton C. Fry, av sah - 341, 342, 343
Tre psykotekniska lagar för trafiken, av Per O. Bexelius - 343, 344, 345
Från styrelsens bord, av r. - 346, 347
    Notiser - 347
Kallvalsat rostfritt stål av 18/8-typ för flygplanstillverkning, av Brt - 347
Litteratur: Kataloger - 348
Problemhörnan - 348
Personalnotiser - 348
    Häfte 30. 25 juli 1942 - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Matematikern och industrin, av Thornton C. Fry, av sah - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
Teknisk bibliotekstjänst, av R. - 355, 356
Tänk på skrotet! av r. - 356
    Facit - 356
Transportrestriktioner i England - 356
Trafik med privatbilar - 356
Stora trafikbyggen i Australien - 356
Syntetisk bensin ur kol - 356
Polka mot ryska minor - 356
Trafikolyckorna i Detroit - 356
    Häfte 31. 1 aug. 1942 - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Den moderna fysikens kunskapslära och dess betydelse för vår världsbild och livsuppfattning, av Ragnar Liljeblad - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
    Häfte 32. 8 aug. 1942 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Jordbruksarbetets rationalisering, av Nils Berglund - 365, 366, 367, 368
Matematikern och industrin, av Thornton C. Fry, av sah - 368, 369, 370
Från industrilaboratorierna. Tvätt- och rengöringsmedel. Ersättningsmedel, av Bengt Kjerrman - 370, 371
TNC: Några synpunkter på bildande av sammansättningar, av J. W. - 371, 372
    Notiser - 372
En ny smörjoljepump - 372
    Tekniska föreningar - 372
Tekniska förbundet i Borås, av Nm. - 372
Örebro ingenjörsklubb med damer, av H. S. - 372
    Häfte 33. 15 aug. 1942 - 373, 374, ix, x, 375, 376, 377, 378, xi, xii, 379, 380
Studentexamens värde, av Gustav Cassel - 373
Om motordrift för persontrafiken vid svenska järnvägar, av Erik Aspenberg - 374, 375, 376, 377, 378, 379
Annonser - ix, x, xi, xii
Håll hjulen gående! - 379
Problemhörnan, av A. Lg. - 380
    Häfte 34. 22 aug. 1942 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Till minnet av Helge Palmcrantz - 381, 382, 383
Ett fall av deformation i halvoändligt elastiskt medium, av C. Walén - 383, 384, 385
Konjunkturläget våren 1942 - 385
TNC, av J. W. - 385, 386
    Notiser - 386
Teknikerna och försvaret - 386
Svenska teknologföreningens klubbnämnd, av Sune Ewerdahl - 386
Ny, helsvetsad cisternvagn - 386, 387
Svenskt arbete uppskattas, av r. - 387
Förkortningsraseriet, av K. A. W. - 387
    Litteratur - 387, 388
Anmälan: Daedalus, av Torsten Lenk - 387, 388
Anmälan: Konsten att översätta och redigera, av E. S. - 388
Kataloger - 388
Personalnotiser - 388
    Häfte 35. 29 aug. 1942 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Problemet Sandöraset, av Ernst von Post, Arvo Ylinen, Carl Forssell, E. Nelander, Justus Österman och Ivar Häggbom - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
    Facit - 408
Teknisk konsulent för tvättinrättningar - 408
Maskrosgummi - 408
Råvarubristen i USA - 408
Metanol - 408
Snabbt brobygge - 408
Svenskt dykarrekord - 408
Stålaluminiumtråd - 408
Järnväg till skifferoljeverket - 408
Världens största flygplan - 408
Rullande butik för fisk - 408
Zinkavfallet tillvaratages - 408
Ljudlös fartygspropeller minskar ubåtsfaran - 408
Tvåtaktare med gengas - 408
Kraftfodrets problem löses - 408
Sammanträden - 408
    Häfte 36. 5 sept. 1942 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Propellern 100 år - 409, 410
Amerikanska forskningshotell, av C. Olof Gabrielson - 411, 412
C. A. Larsson †, av r. - 413
Torris för industriellt bruk, av K. A. W. - 413
Från industrilaboratorierna. Problem i samband med svetsning av rostfria och eldhärdiga stål, va Curt Ericsson - 413, 414
TNC, av J. W. - 414, 415
    Notiser - 415
Engelsk språkkurs - 415
Ansökningar om understöd från Svenska teknologföreningens understödsfonder, Rydstedtska fonden, Fredrik Forsbegs fond, C. O. Lundholms donation och Thore Thelanders understödsfond - 415
    Litteratur - 415, 416
Insänd litteratur - 415
Anmälan: Die Technik des Konstruierens, av Erik Bilde - 415
Anmälan: AEA 1916—1941, av A. Lg. - 416
Anmälan: Skydd mot yrkesfara, av r. - 416
Kataloger - 416
Sammanträden - 416
Svenska teknologföreningens höstmöte - 416
    Häfte 37. 12 sept. 1942 - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Skifferoljeindustriens utbyggnad under det senaste året, av Donovan Werner - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Sammanträden - 424
    Häfte 38. 19 sept. 1942 - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Till frågan om ett »ingenjörernas riksförbund», av K. A. Fröman - 425, 426, 427
Marinens räddningsklocka för ubåtspersonal, av Anders Lindén - 427, 428, 429, 430
Elektroskandia 25 år, av R. - 430, 431
TNC, av J. W. - 431
Litteratur: Kataloger - 431
Problemhörnan - 431
Rättelse - 432
Sammanträden - 432
Svenska teknologföreningens höstmöte - 432
    Häfte 39. 26 sept. 1942 - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
»Materialspararen», av W. - 433
Skolöverstyrelsens riksdagspetita för de tekniska läroverken budgetåret 1943/1944, av v. R—n. - 434, 435
Den första elektriska glödlampan, av H. A. Lindgren - 435, 436, 437
Sal. Vinberg †, av Herman Jansson - 437, 438
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 438, 439
    Notiser - 439
STF:s klubbnämnd anordnar bridgeaftnar - 439
Antalet inträdessökande vid K. tekniska högskolan, av R. - 439
Reseberättelser - 439
Litteratur: Kataloger - 440
Sammanträden - 440
Svenska teknologföreningens höstmöte - 440
    Häfte 40. 3 okt. 1942 - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Effektbehov och energiförbrukning för elektrisk uppvärmning, av A. V. Larsson - 441, 442, 443
Metallförlust vid mässingsgjutning och huru den undvikes, va Gillis Em. Huss - 443, 444, 445, 446
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 446, 447
Från Styrelsens bord, av r. - 447
TNC, av J. W. - 447
    Facit - 448
Nytt svavelverk - 448
Tjärfri - 448
Nytt material för golvbeläggning - 448
Granen — gummiträd - 448
Europas längsta busslinje finns i Norge - 448
    Notiser - 448
Kurs i sammanträdes- och förhandlingsteknik, av Fmn. - 448
Problemhörnan - 448
Sammanträden - 448
    Häfte 41. 10 okt. 1942 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Det tekniska föreningssamarbetet, av Fmn. - 449, 450
Samuel Morse's idé, av L. Way-Matthiesen - 450, 451, 452, 453, 454
Svenska teknologföreningens höstmöte, av r. - 454
Aktiebolaget Betongindustri 10 år, av r. - 455
    Notiser - 455, 456
Statens elektrotekniska fackskola - 455
Svenska belysningssällskapet - 455
Arbetsledarkurs - 455
Aktuella specialkurser på Statens hantverksinstitut - 455
Föreläsningskurs i anpassad målningsteknik - 455, 456
Sammanträden - 456
    Häfte 42. 17 okt. 1942 - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Ingenjörstitelns ursprung och dess överförande till Sverige, av Karl Malmsten - 457, 458, 459, 460, 461
Kosmiska strålskurar, av Hans Geiger, av r. - 461, 462
TNC, av J. W. - 463
    Notiser - 463, 464
Chefredaktörsskifte i Teknisk tidskrift, av E. - 463
Första bridgeaftonen livligt besökt - 463
En ny svensk ersättningsolja, av r. - 463, 464
Personalnotiser - 464
Sammanträden - 464
    Häfte 43. 24 okt. 1942 - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Skrot och råmetaller i dagens metallhantering, av Folke Petrén - 465, 466, 467, 468, 469, 470
Ny chefredaktör, av Karl A. Wessblad - 470
    Notiser - 471
Arosmässan - 471
Stålproduktionen i U. S. A. sätter rekord - 471
    Litteratur - 471
Insänd litteratur - 471
Anmälan: Kemi och terapi, av U. S. von Euler - 471
Problemhörnan - 471, 472
Sammanträden - 472
    Häfte 44. 31 okt. 1942 Röntgenstrålarna och deras användning - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
Röntgenstrålarna, av R. - 473
Röntgenstrålars spridning och interferens, av I. Waller - 473, 474, 475, 476, 477, 478
Kristallstrukturbestämningens grunder, av Gunnar Hägg - 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Huvuddragen av de röntgenkristallografiska forskningsresultaten, av Gunnar Hägg - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Om röntgenrör, av S. H. Ledin - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
Röntgenmetoder för studiet av legeringsomvandlingar, av G. Borelius - 500, 501, 502, 503, 504
Metallers hållfasthet i belysning av röntgenografiska undersökningsmetoder, av Cyrill Schaub - 504, 505, 506, 507, 508, 509
Grovstrukturundersökningar med röntgen, av Håkan Swedenborg - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 516, 517
TNC, av J. W. - 517, 518
    Facit - 518
Bostadsbyggandet i städerna - 518
Jästäggvita — köttersättning - 518
Gengas och brandrisk - 518
Den amerikanska biltrafiken - 518
Världens modernaste autostrada - 518
Ny storindustri - 518
Islandsindustri till Sverige - 518
Tre nya tekniska forskningsinstitut - 518
Stubbar klara halva smörjoljebehovet - 518
Svenska träforskningsinstitutet - 518
Svensk kvävegödselfabrik - 518
    Litteratur - 519
Anmälan: Svenskt inköpsregister, av r. - 519
Anmälan: Latinamerika och kriget, av r. - 519
Anmälan: Strassenbahn und Omnibus im Stadtinnern, av J. Körner - 519
Kataloger - 519
    Tekniska föreningar - 520
Svenska teknologföreningen. Allmänt sammanträde, av Fmn - 520
Västerbergslagens ingenjörsklubb av P. Hd. - 520
Sammanträden - 520
    Häfte 45. 7 nov. 1942 - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Forskning och framåtskridande, av Axel F. Enström - 521, 522, 523
Ett industriellt framtidsprogram, av O. J. - 523, 524, 525
Anpassad målningsteknik, av Rolf Steenhoff - 525, 526
    Notiser - 526
Flygmotorer generera elektricitet - 526
Kursen i anpassad målningsteknik upprepas - 526
    Tekniska föreningar - 526, 527
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 526, 527
Sundsvalls tekniska förening, av S. W. H. - 527
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 527
Problemhörnan - 527, 528
Sammanträden - 528
    Häfte 46. 14 nov. 1942 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Den tekniska forskningen i Sverige - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Bidrag till Norgehjälpen! av Alf Grabe och K. A. Fröman - 536
Sammanträden - 536
    Häfte 47. 21 nov. 1942 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Tekniska forskare och deras utbildning - 537, 538, 539
Ur Sala gruvas historia, av Torsten Althin - 539, 540
Den 36:te Arosmässan, av r. - 540, 541
Från styrelsens bord - 541
TNC, av J. W. - 541, 542
    Notiser - 542
Statens tekniska forskningsråd - 542
    Litteratur - 542, 543
Anmälan: Bockar i kanten, av r. - 542
Anmälan: Välljud och missljud, av J. Tandberg - 542
Kataloger - 542, 543
    Tekniska föreningar - 543
STF:s kurs i sammanträdes- och förhandlingsteknik, av Fmn. - 543
Svenska ingenjörsällskapet i Storbritannien - 543
Tekniska föreningen i Gävle, av N. R. - 543
Problemhörnan - 543, 544
Sammanträden - 544
    Häfte 48. 28 nov. 1942 - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Optisk trafikreglering och dess betydelse för stadsplanen, av Tage William-Olsson - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
Teknologföreningens styrelse 1943 - 553, 554
Från styrelsens bord, av r. - 554
Statsverkens ingenjörsförbund, av E. M. - 554, 555
    Facit - 555
Ljusnakraftverket - 555
Nytt konserveringsmedel för trä - 555
Kaolinlera i Skåne - 555
Byggandet av dubbelspår - 555
Elektriska metallsökare - 555
    Notiser - 555
Nya medlemmar i Svenska teknologföreningen - 555
    Tekniska föreningar - 555
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 555, 556
    Häfte 49. 5 dec. 1942 - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
Ingenjörernas riksförbund, av G. Traneus - 557, 558, 559
Axel Welin 80 år, av r. - 559
Vetenskap, världsbild och livsuppfattning, av J. Körner - 559, 560, 561, 562
Sedlar och index, av A. Lenning - 562, 563
TNC, av J. W. - 563
    Notiser - 563
Pristävlan - 563
Kungl. Tekniska högskolans bibliotek - 563
Sammanträden - 564
    Häfte 50. 12 dec. 1942 - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Ha vi råd att försumma tvättproblemen? av Rolf Steenhoff - 565, 566
Hur skogens biprodukter tillvaratas, av r. - 566, 567, 568, 569, 570
Statsverkens ingenjörsförbund, av Nils Avelius - 570
    Notiser - 570, 571
Understöd från bankdirektör J. H. Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning - 570, 571
Redovisning, av K. A. Fröman - 571
En specialkurs i lantbruksmaskinreparationer - 571
En specialkurs i stålbehandling - 571
Problemhörnan - 571, 572
Personalnotiser - 572
Sammanträden - 572
    Häfte 51. 19 dec. 1942 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Några reflexioner kring Mayers energilag, av Gustaf Olsson - 573, 574, 575, 576
Tekniska repetitionsmöten, av Gregory Ljungberg - 577, 578
TNC, av J. W. - 578
    Notiser - 578, 579
Efterföljansvärt, av Torsten Althin - 578
Skyffelmaskin för vägarbeten, industrier o. d., va Bo Törnquist - 578, 579
    Litteratur - 579
Insänd litteratur - 579
Anmälan: Världspolitikens dagsfrågor, av r. - 579
Ikarus, av r. - 579
    Tekniska föreningar - 579, 580
Statsverkens ingenjörsförbund, av N. Avelius - 579, 580
Skånska ingenjörsklubben, av O. W. - 580
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 580
Rättelse, av r. - 580
    Häfte 52. 26 dec. 1942 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Berättelse över IVA:s verksamhet 1942, av Edy Velander - 581, 582, 583, 584, 585
Från industrilaboratorierna. Några uppgifter om E-betong, av Viktor Bährner - 585, 586, 587
    Facit - 588
Automatisering och nya rikskablar - 588
Fjädrar av Bunagummi - 588
Världens längsta linbana - 588
Kolgasfartyg - 588
Den nya cellullfabriken i Älvenäs - 588
    Litteratur - 588
Kataloger: Svenska cementföreningen, av r. - 588
Problemhörnan - 588

Project Runeberg, Mon Apr 12 19:57:57 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free