- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1942. Allmänna avdelningen /
22

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 3. 17 jan. 1942 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

Förslag till lag
med särskilda bestämmelser om uppfinningar av
betydelse för rikets försvar m. m.

Härigenom förordnas som följer:
1 §•

Till patentmyndigheten inkomna
patentansök-ningar skola av den eller de myndigheter, som
Konungen bestämmer, granskas med hänsyn till
frågan om de patentsökta uppfinningarna kunna
antagas vara av särskild betydelse för rikets försvar.
Granskningsmyndighet skall utse högst tre
tjänstemän att i första hand utföra den myndigheten
åvilande granskningen. Patentmyndigheten skall
hålla samtliga ansökningshandlingar tillgängliga för
granskningen och lämna erforderligt biträde vid
densamma.

2 §•

Finner granskningsmyndighet patentsökt
uppfinning vara av sådan betydelse för rikets försvar, att
åtgärd enligt 3 § kan ifrågakomma, skall
granskningsmyndigheten härom underrätta
patentmyndigheten inom fem månader från den tidpunkt, då så
beskaffade ansökningshandlingar inkommit till sist
nämnda myndighet, att ansökningens föremål därav
tydligt framgår.

Senast två veckor innan beslut fattas om
patentansöknings kungörande enligt 7 § första stycket
förordningen angående patent skall patentmyndigheten
beträffande ansökning, varom underrättelse lämnats
enligt första stycket eller för vilken den därstädes
stadgade tiden ännu icke gått till ända, lämna
vederbörande granskningsmyndighet meddelande om sin
avsikt att besluta sådant kungörande.

Beslut om uppskov tillsvidare med kungörande,
varom i andra stycket sagts, skall meddelas av
patentmyndigheten, därest granskningsmyndigheten
gör hemställan därom, innan kungörandet
beslutats.

Före sistnämnda tidpunkt och inom den i första
stycket stadgade tiden äge granskningsmyndighet
beträffande patentsökt uppfinning, varom i nämnda
stycke förmäles, fatta beslut att sökanden icke, sedan
han erhållit del av beslutet, utan tillstånd av
granskningsmyndigheten må yppa något om uppfinningen
eller utnyttja densamma eller därå söka patent eller
annan skyddsrätt i främmande stat, ävensom att
sökanden, om sådan åtgärd redan vidtagits, skall
lämna granskningsmyndigheten meddelande härom
inom en vecka från det han erhållit del av beslutet.

Talan mot beslut enligt tredje eller fjärde stycket
må ej föras. Sådant beslut upphör senast att gälla,
om granskningsmyndigheten icke inom fyra månader
från beslutets dag gjort hemställan hos Konungen om
åtgärd enligt 3 § eller om Konungen träffat
avgörande i anledning av dylik hemställan utan att
därvid med stöd av 3 § tredje stycket föror dna, att
beslut skall äga fortsatt giltighet.

Granskningsmyndighet skall giva sökanden del av
beslut enligt fjärde stycket eller hemställan enligt
femte stycket inom en vecka och skall utan dröjsmål
underrätta sökanden, när sådant beslut upphör att
gälla. Gra.nskningsmyndighet skall i här föreliggande
fall även lämna patentmyndigheten underrättelse.

3 §•

Har patent annat än för statens räkning sökts eller
beviljats å uppfinning, som är av särskild betydelse
för rikets försvar, äger Konungen bestämma, att
sökandens anspråk på erhållande av patent eller det
beviljade patentet skall avstås till staten eller att
uppfinningen skall ställas till allmänhetens fria
förfogande eller utan hinder av patent må utnyttjas för
statens räkning eller av annan.

Vad nu stadgats skall äga motsvarande
tillämpning å ej patentsökt förfarande eller anordning, som
är av särskild betydelse för rikets försvar och av
näringsidkare tillämpas i hans verksamhet eller
varom eljest inom denna föreligger kännedom. Äger
någon vetskap om visst förfarande eller viss
anordning av sådan natur, vare han, därest Konungen så
bestämmer, pliktig att på anfordran lämna
fullständiga upplysningar därom.

Därest Konungen beslutar avstående till staten av
rätten till uppfinning, varom granskningsmyndighet
meddelat beslut enligt 2 § fjärde stycket, eller till ej
patentsökt förfarande eller anordning, äger Konungen
föreskriva skyldighet för den, mot vilken beslutet är
riktat, att icke, sedan han erhållit del av sådan
föreskrift, utan Konungens tillstånd yppa något om det
avstådda eller utnyttja detsamma eller därå söka
patent eller annan skyddsrätt i främmande stat.
Konungen må ock beträffande ej patentsökt
förfarande eller anordning föreskriva dylik skyldighet för
tiden till dess ärende om åtgärd enligt första eller
andra stycket avgjorts.

4 §•

Den, som till följd av bestämmelserna i 1 och 3 §§
vinner kännedom om uppfinning, förfarande eller
anordning, varom där sägs, må ej i oträngt mål yppa
något därom.

5 §•

Yid åtgärd, varom i 3 § första eller andra stycket
förmäles, skall lämnas skälig ersättning av allmänna
medel. Detta skall ock gälla, där skada vållas
genom beslut enligt 2 § tredje eller fjärde stycket
eller 3 § tredje stycket eller genom yppande i strid
mot bestämmelserna i 4 §.

Kan ej överenskommelse angående ersättning
träffas, bestämmes densamma av Stockholms rådhusrätt
i den sammansättning, som angives i 20 §
förordningen angående patent. Mot rådhusrättens beslut
må talan ej föras.

Utan hinder därav att ersättning icke blivit
bestämd, träder av Konungen jämlikt 3 § beslutad
åtgärd i verkställighet.

6 §•

Sökes patent för statens räkning å uppfinning, som
är av särskild betydelse för rikets försvar, skall i
fråga om sådan ansökning, därest hemställan därom
hos patentmyndigheten göres innan beslut fattats om
ansökningens kungörande enligt 7 § första stycket
förordningen angående patent, i stället för
bestämmelserna i nämnda paragraf gälla följande
föreskrifter:

Äro ansökningshandlingarna fullständiga och har
anledning ej förekommit att, efter ty i 6 §
förordningen angående patent sägs, avslå ansökningen,

22

1/ jan. 1942

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:24:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/0034.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free