- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1942. Allmänna avdelningen /
62

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 7. 14 febr. 1942 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

manlagt 6,5 mill. kr., därav 2,3 mill. kr. till
gasskyddsutrustning, 300000 kr. till alarmeringsanordningar
och 435 000 kr. till anskaffandet av gasskyddsmateriel
för förbrukningsändamål.

Minskade anslag till vägväsendet.

Under hänvisning till av krisen föranledd ökning
av styrelsens arbetsuppgifter har väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen gjort hemställan om förbättrad
löneställning för vissa av styrelsens befattningar
samt om nyinrättande av vissa andra befattningar,
bl. a, på brobyrån samt järnvägs- och luftfartsbyrån.

Beträffande brobyrån påpekar styrelsen att det
visat sig svårt att förvärva och behålla för byråns
verksamhet erforderlig kvalificerad personal. De
relativt små befordringsutsikterna å byrån medföra, att
styrelsen i längden icke kan göra sig gällande i
konkurrensen om sådan arbetskraft, varom här är fråga.
De förbättringar av anställningsförhållandena för
brobyråns personal, som i en del fall genomförts, ha
icke varit tillräckliga att helt undanröja
svårigheterna. Till följd härav har styrelsen sett sig
nödsakad att framlägga förslag om ytterligare
förbättringar av personalens anställnings- och lönevillkor.

I fråga om järnvägs- och luftfartsbyrån erinrar
styrelsen om att de s. k.
tjänsteförteckningssakkun-niga uttalat sig för en uppflyttning i högre lönegrad
av liiftfartsinspektören, vilket styrelsen tillstyrker.
Dessutom har styrelsen framlagt förslag om
förbättrad löneställning för den å byrån placerade
befattningen såsom radioingenjör samt för de båda
biträdande ingenjörsbefattningarna, varav den ena är
placerad å järnvägsavdelningen och den andra å
luftfartsavdelningen.

Kommunikationsministern säger sig vara
övertygad om att väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
arbetsbörda ökats under senare år, men anser sig, på grund
av det nu rådande statsfinansiella läget, endast i
mera begränsad omfattning kunna biträda styrelsens
förslag.

De föreslagna anslagen till vägväsendet uppgå till
85 970 600 kr. mot 88 872100 kr. för innevarande
budgetår. Av det begärda beloppet avses 53,1 mill.
kr. till vägunderhåll på landet, 2,5 mill. kr. till bidrag
till byggande av broar, 130 500 kr. till vissa
forsknings- och undersökningsarbeten, 100 OOO kr. till
säkerhetsanordningar vid järnvägskorsningar, 7 mill.
kr. till bidrag för underhåll, byggande och förbättring
av städernas för automobiltrafiken viktiga vägar och
gator, 4 mill. kr. till nyanläggning av landsvägar
samt 6 mill. kr. till byggande och förbättring av vissa
för riksförsvaret betydelsefulla vägar och broar.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har föreslagit
att 250 000 kr. måtte anvisas för nästa budgetår till
understöd åt privatflyget, varigenom den av Svenska
aeroklubben påbörjade utbyggnaden av
segelflygskolan å Ålleberg kunde lämnas erforderligt stöd, så att
verksamheten kunde bedrivas i önskvärd
omfattning.

Kommunikationsministern avstyrker styrelsens
förslag under framhållande av, att den nuvarande
statsfinansiella situationen nödvändiggör stor
återhållsamhet i fråga om beviljandet av anslag, varför
enbart militära skäl böra vara avgörande för frågan,
huruvida, utöver tidigare beviljade anslag, ytterligare

medel böra anvisas till understödjande av den privata
motor- och segelflygningen.

Teknisk licentiatexamen vid de tekniska högskolorna.

Styrelsen för tekniska högskolan i Stockholm har
vid sina äskanden om anslag till avlöningar under
nästa budgetår bl. a. föreslagit, att den nuvarande
speciallärarbefattningen i varvsanläggning måtte
utbytas mot en speciallärarbefattning i maskin- och
apparatanläggningar å fartyg samt om nyinrättande
av en laboratorsbefattning i fysik, en
speciallärarbefattning i fysikalisk metallografi och en
speciallärarbefattning i bostadsbyggnad. Dessutom har
styrelsen föreslagit, att arvodena för professorsvikarier
måtte höjas.

Ecklesiastikministern biträder förslaget om
inrättande av en laboratorstjänst i fysik och att
speciallärarbefattningen i varvsanläggning ersättes med
en speciallärartjänst i maskin- och
apparatanläggningar på fartyg. Däremot anser sig
ecklesiastikministern icke för närvarande kunna tillstyrka förslaget
om inrättande av speciallärarbefattningar i
fysikalisk metallografi och i bostadsbyggnad.

Beträffande frågan om ändrade grunder för
arvoden för professorsvikarier avstyrker
departementschefen att andra åtgärder vidtagas för närvarande
än en höjning av maximibeloppen 8 300, 9 000
respektive 9 800 kr. till 8 800, 9 500 respektive 10 300 kr.

Till tekniska högskolans i Stockholm samlingar
och laborationer samt till nyanskaffning av
apparater m. m. för fotogrammetrisk utrustning begäres
sammanlagt 457 000 kr.

Till fullbordande av laboratoriebyggnaden för
gjuteriteknik m. m. vid tekniska högskolan i Stockholm
föreslås 712 000 kr. samt till inredning och utrustning
av densamma 343 000 kr., varav 200 000 kr. anses
erforderliga under nästa budgetår.

Professorerna vid Chalmers tekniska högskola
föreslås uppflyttade från lönegraden A 28 till lönegraden
A 30, varigenom likställighet i lönehänseende vinnes
med professorerna vid tekniska högskolan i Stockholm.

Högskolans styrelse har hemställt om inrättande
av två nya professurer, varav en i elektrisk
anläggningsteknik samt en i teleteknik och tillämpad
elektronfysik. Motsvarande speciallärartjänster skulle
samtidigt bortfalla. Vad den sistnämnda professuren
angår, ha de sakkunniga för den högre tekniska
undervisningen funnit frågan om dess inrättande böra
underkastas ytterligare prövning. Med hänsyn
härtill anser sig ecklesiastikministern icke för
närvarande böra ingå på en närmare bedömning av styrelsens
förslag i detta hänseende.

Beträffande den föreslagna professuren i elektrisk
anläggningsteknik ha de sakkunniga för den högre
tekniska undervisningen förordat, att den måtte
komma till stånd, under framhållande av, att ett
bifall till förslaget icke vore ägnat att föregripa de
sakunnigas utredningsuppdrag.
Ecklesiastikministern anser i likhet med de sakkunniga, att med
hänsyn till elektroteknikens allt mångsidigare
användning och för samhället allt större betydelse, starka
skäl tala för en förstärkning av undervisningen i
dithörande ämnesgrenar. Han anser sig emellertid för
närvarande icke beredd att taga slutlig ställning till
ifrågavarande förslag och erinrar om att det torde
erfordras tillgång till en modernt utrustad institution,

62

14 febr. 1942

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:24:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/0076.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free