- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1942. Allmänna avdelningen /
72

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 8. 21 febr. 1942 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

En lösning av denna viktiga fråga kan möjligen
erhållas inom Kungl, förordningens ram därigenom
att hälsovårdsnämnd låter tid efter annan anmoda
be-hörighetsförklarad person med högre kompetens än
den som finnes företrädd vid vattenverket att
företaga kontrollprov, på vars resultat vattenverkets
personal icke kan öva något inflytande. Provtagningen
bör, för att detta mål skall nås, ske av samma person,
som skall verkställa den bakteriologiska
undersökningen. Med hänsyn härtill är det av vikt, att det
inom olika delar av landet finnes tillgång till
personer, som ha behörighet att verkställa
bakteriologiska undersökningar vid flera vattenverk utan att
vara bundna till något av dem genom anställning.

En annan lösning av den berörda frågan kan
erhållas, om de stadgeenliga bakteriologiska
undersökningarna i analogi med de fysikalisk-kemiska
undersökningarna uppfattas som stickprovskontroll av
lokalt verkställda driftsundersökningar. Det bör i
detta sammanhang framhållas, att en i enlighet med
förordningen genomförd kontroll ingalunda alltid är
tillräcklig för övervakning av driften och av det
distribuerade vattnets beskaffenhet, Vid många
vattenverk måste det anses nödvändigt att undersöka den
bakteriologiska beskaffenheten hos förutom
råvattnet och renvattnet även vattnet efter sedimentering,
efter filtrering men före klorering, från de olika
filterna, från olika punkter i rörnätet osv. Först genom
sådana undersökningar kunna i många fall ur
säkerhetssynpunkt nödvändiga förebyggande tekniska
åtgärder i tid vidtagas. Det bör särskilt understrykas,
att filtrerings- och steriliseringsprocesserna ha en
begränsad reningseffekt, och att reningsförfarandet ofta
utsättes för en ständigt stegrad bakteriologisk
belastning. En lokal bakteriologisk kontroll är därför icke
sällan nödvändig att upprätthålla för att icke en
försämring i kontrollen gentemot den, som nu utövas,
skall inträda, I de fall, då lokal bakteriologisk
kontroll förekommer eller är avsedd att inrättas, kan
vattenverket åberopa denna och enligt förordningens
3 § hos medicinalstyrelsen begära nedsatt
provtagningsfrekvens för de obligatoriska bakteriologiska
undersökningarna. Medicinalstyrelsen kan då
medgiva en avsevärt nedsatt provtagningsfrekvens för de
obligatoriska bakteriologiska undersökningarna, men
har samtidigt i sin hand att som villkor föreskriva
för varje särskilt fall lämpligt avpassad omfattning
av den lokala kontrollen. För den händelse att den
bakteriologiska kontrollen på här antytt sätt
uppdelas i lokal kontroll och överkontroll, synes intet
vara att erinra mot att kompetensfordringarna för
utförande av de obligatoriska bakteriologiska
undersökningarna skärpas och bringas att i huvudsak
motsvara vad som är föreslaget för utförande av de
fysikalisk-kemiska undersökningarna.

I förslaget till taxa för fysikalisk-kemisk och
bakteriologisk undersökning angivas vissa
undersökningar, priset för varje undersökning och rabatter
för fullständig undersökning och undersökning av
ett större antal prov. Det må här påpekas, att
förteckningen bör kompletteras med bestämningar, som
i speciella fall kunna vara nödvändiga eller
önskvärda för bedömning av vattnets hygieniska
beskaffenhet (t. e. bestämningar av svavelväte, aluminium,
koppar, zink m. m.), enär eljest ovisshet i
förekommande fall kan uppstå om debiteringen. Omfatt-

ningen av den fysikalisk-kemiska
vattenundersök-ningen bör därjämte bestämmas under
hänsynstagande i varje särskilt fall till vattnets härkomst,
vilket förhållande givetvis är av betydelse för
totalkostnaden av undersökningen.

De fysikalisk-kemiska vattenundersökningarna
kunna utföras med enklare och mindre noggranna
metoder eller med noggrannare och mera tidsödande
förfaringssätt. Även de bakteriologiska
undersökningarna kunna utföras med olika grad av noggrannhet.
Vilka metoder, som avses komma till användning vid
vattenundersökningarna, är ej till fullo känt,
eftersom de närmare föreskrifter angående sättet för
utförande av fysikalisk-kemisk och bakteriologisk
undersökning, som medicinalstyrelsen jämlikt Kungl,
förordningens 12 § har att meddela, ännu icke
föreligga. Med hänsyn härtill är det svårt att
bedöma den föreslagna, taxan. Även om man
utgår från att undersökningarna utföras enligt
enklaste metoder, synes den föreslagna ersättningen
för analysarbetet vara så lågt beräknad, att endast
en statsunderstödd institution kan utföra densamma
för den angivna kostnaden. Ett fastställande av den
föreslagna taxan skulle sålunda utan tvivel leda till,
att vattenundersökningarna centraliserades till vissa
statliga institutioner. Genom en för låg taxa ernås
i stort sett icke ett förbilligande av
vattenundersökningarna på grund av, att emballering och frakt så
gott som alltid tillkomma. Undersökningarna komma
att utföras med en onödig tidsfördröjning och
kontakten med resp. vattenverk blir mindre god. I
krigstider, då transportväsendet utsättes för
ständiga rubbningar, torde kontrollen ej kunna
upprätthållas i full utsträckning.

Grundläggande för taxans utformning bör sålunda
vara, att den ej sättes lägre än att den
decentralisering, som riksdagen förordat, också kan genomföras.
Kostnaden torde därför få bestämmas av
handelslaboratoriernas självkostnadspris med skäligt
vinsttill-lägg. Hänsyn bör därvid tagas till den redan
existerande statliga taxan, gällande för lantbrukskemiska
undersökningar.

Det synes vara angeläget, att man för vissa
undersökningar anger pris för såväl enklare som mera
noggranna metoder, så att undersökningarna ej
fastlåsas vid någon viss, i många fall måhända mindre
lämplig metod.

Av vad ovan anförts framgår, att en detalj
granskning på nuvarande stadium är utesluten. En
överslagsräkning synes dock ge vid handen, att
kostnaden för den stadgade fysikalisk-kemiska
undersökningen av ovan anförda skäl i varje fall ej bör
understiga 40 kronor. Mot den föreslagna taxan för
bakteriologisk vattenundersökning synes intet vara att
erinra, såvida icke en särskild omständlig metodik blir
föreskriven. Beträffande rabatt å de i taxan
föreslagna avgifterna synes det icke lämpligt, att denna
göres beroende av totalantalet under ett år utförda
prov på det sätt medicinalstyrelsen föreslagit, utan
rabatt bör utgå blott å den del av den årliga
undersökningskostnaden, som överskjuter visst fastställt
belopp.

Sammanfattningsvis har vår granskning av Kungl,
medicinalstyrelsens förslag till Kungl, förordning
rörande förvärvande av kompetens för vissa
vattenundersökningar givit till resultat

72

14 febr. 1942

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:24:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/0086.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free