- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1942. Allmänna avdelningen /
212

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 17. 25 april 1942 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

Föreningen måste träda fram och lämna upplysningar
om vad den är och vad den vill.

Reklamskrift. Som ett led i strävandena att förmå
huvudparten av årskurserna att ansluta sig till
föreningen synes en särskild reklamskrift vara ett verksamt
medel. En skicklig reklamman bör anlitas så att häftet
erhåller ett värdigt, tilltalande utförande. Bl. a. bör det
redogöra för föreningens ändamål och arbetssätt, för
uppnådda resultat och vad föreningen kan bjuda sina
medlemmar till nytta och nöje. Broschyren bör varje år
utsändas till de studerande i fjärde årskursen vid de
tekniska högskolorna.

Avdelningssammanträden. Matematiska härledningar
borde så långt möjligt uteslutas ur föredragen och endast
medtagas vid föredragens publicering i Teknisk tidskrift.
Till omväxling med specialföredragen böra föredrag av
mera populär teknisk karaktär upptagas någon eller
några gånger på året. Föredragens karaktär bör vara
sådan att även föreningens yngre ledamöter lockas att
deltaga i diskussionen.

Filmverksamhet. Filmen bör användas i större
utsträckning vid sammanträdena. En särskild filmnämnd
föreslås, vilken skulle lämna förslag till filmer och ev.
intressera filmindustrien för inspelning av tekniska
filmer. Denna verksamhet skulle kunna bli av samhälleligt
värde.

Bridgeaftnar. För att öka sammanhållningen föreslås
bridgeaftnar, ev. tävlingar. Nämnden önskar uppdrag att
anordna och leda dessa aftnar.

"Från styrelsens bord." Dessa referat ha hälsats med
tillfredsställelse av medlemmarna. Nämnden föreslår att
referat intagas även från avdelningsstyrelsernas
sammanträden, vilket skulle underlätta för medlemmarna,
särskilt dem i landsorten bosatta, att följa med föreningens
verksamhet.

Biblioteket. Nämnden påyrkar ökad reklam för
biblioteket, som borde kunna bättre utnyttjas än som f. n. sker.

Med anledning av klubbnämndens ovan återgivna
förslag beslöt styrelsen att tillsätta en kommitté för
utredning av frågor i samband med kursverksamheten
under närmaste år. Oberoende därav skall en kurs i
förenings- och förhandlingsteknik anordnas. Vidare beslöts
att anmoda avdelningsstyrelserna att utse kontaktmän,
två för vardera avd. E och K-B samt en för var och en
av de övriga avdelningarna.

Det beslöts att kallelsekort till föreningens allmänna
sammanträden skola sändas till samtliga elever i 4: de
årskursen av K. T. H. och till avdelningssammanträdena
till resp. fackavdelningars elever i samma årskurs.

Åt klubbnämnden uppdrogs att närmare undersöka
förutsättningarna för utgivande av en reklamskrift.

Vidare uppdrogs åt klubbnämnden att i samråd med
kamrern anordna bridgeaftnar på föreningens lokal.

Styrelsen förklarade sig i princip icke ha något emot
att även referat från avdelningsstyrelsernas
sammanträden inflyta i Teknisk tidskrift, i den mån dessa finna
så lämpligt.

Ordf. meddelade att civilingenjör Sten Westerberg till
föreningen som gåva överlämnat sitt porträtt, vilket
avtäcktes av ordf. med uttalande av föreningens varma tack
och glädje att sålunda få ett varaktigt minne bevarat
av en högt värderad och avhållen förutvarande ledare.

Styrelsen beslöt anmoda beredskapskommittén att
utarbeta förslag till yttrande över 1941 års militära
förvaltningsutredningsbetänkande med förslag rörande den
centrala förvaltningsverksamheten inom försvarsväsendet.

Styrelsen beslöt att uppdraga åt en kommitté att
avgiva förslag till yttrande över värmekostnadssakkunnigas
utredning angående värmekostnaden i hyreshus (S. O. U.
1942/20). Till ledamöter i kommittén utsågos: hrr Axel
Theorell (sammank.), Matts Bäckström, Erik Dahl,
Harry Bernhard och Tor Stenport.

Tekniska föreningar

Svenska teknologföreningen.

Extra allmänt sammanträde hölls i Saga-biografen,
Kungsgatan 24, lördagen den 18 april kl. 14,00 under
ordförandens, myntdirektör Alf Grabe, ledning.

Sammanträdet ägnades helt åt frågan om
ingenjörerna i försvarsorganisationen, vilket aktuella ämne gjorde,
att den rymliga lokalen visade sig väl behövlig. Bland
inbjudna gäster, som infunnit sig, märktes utom
föreningens förste hedersledamot H. K. H. Kronprinsen,
överbefälhavaren general Thörnell, överståthållare
Nothin, chefen för armén generallöjtnant Holmquist, chefen
för marinen viceamiral Tamm, chefen för flygvapnet
generallöjtnant Fries, chefen för arméstaben generalmajor
Högberg, generalintendenten generalmajor Söderbom,
generalfälttygmästaren generalmajor Gustafsson samt ett
flertal andra representanter för militära förvaltningar
och ledamöter i de statliga utredningsorganen.

Ordföranden framhöll i sitt hälsningsanförande den
utomordentliga betydelsen av att landets försvar blir
effektivt organiserat. Avsikten m,ed dagens möte,
betonade ordf., var att giva de närvarande en överblick av
de förslag, som framlagts av 1941 års militära
förvaltningsberedning.

Professor Ragnar Woxén redogjorde därefter för
förslaget om organiserande av Försvarsväsendets
industriverk, varpå de olika försvarsgrenarnas förvaltningsorgan,
i vad särskilt rör tekniska spörsmål, behandlades av
fyra olika talare, nämligen major Hakat» Jentzen:
Arméförvaltningens tygdepartement och arméingenjörerna,
direktör Gösta Lundeqvist: Marinförvaltningen och
örlogsvarven, direktör Herman Pyk: Flygförvaltningen
samt överstelöjtnant Kjell Magnell:
Fortifikationsförvaltningen.

Sammanträdet avslöts först omkring kl. 18,00 med ett
av ordföranden uttalat varmt tack till föredragshållarna.

Redan kl. 18,30 samlades ca 100 deltagare till middag
å föreningslokalen, varvid även ett antal officerare med
generalerna Holmquist och Högberg i spetsen infunnit
sig. Efter kaffet tog myntdirektör Grabe till orda och
underströk betydelsen av ett gott och förtroendefullt
samarbete mellan officerare och ingenjörer. General
Holmquist uttryckte i ett svarstal sin glädje över att
ingenjörerna velat ägna en halv lördag åt
försvarsorganisationsproblemen och vitsordade nödvändigheten av
teknisk sakkunskap för dessas lösning. Dagens
föredragshållare blevo ytterligare avtackade av vice
ordföranden gatudirektör Anger.

Fmn.

Sammanträden

Svenska teknologföreningen.

Avdelningen för Mekanik kallas till extra sammanträde
tisdagen den 28 april 1942 kl. 19,30 på föreningens lokal,
Brunkebergstorg 20. Ärenden: 1) Val av justeringsmän.
— 2) Inval och inträdesanmälningar. — 3) Inkomna
skrivelser. — 4) "Några detaljproblem, från Polar-dieselmotorns
utveckling", föredrag av direktör Herman Pyk. — Supé
och samkväm. — Efter supén visar direktör Pyk en del
färgfotografier från kryssningar i skärgården.

Medlemmarna i avdelningen för Skeppsbyggnadskonst
inbjudas närvara.

Kollokvixun. Tekniska fysikers förening anordnar
kollokvium tisdagen den 28 april kl. 19 å hörsal 432,
Valhallavägen. Teknolog Malmlöf talar över ämnet: "Om
elektriska genomslagets natur i fasta material." Alla
intresserade inbjudas.

212

11 april 1942

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:24:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/0228.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free