- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1942. Allmänna avdelningen /
556

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 48. 28 nov. 1942 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TekniskTidskrift

Vid stämman den 5 mars 1942 av styrelsen framlagt
förslag till stadgeändringar (STF:s handl. nr 331) jämte
styrelsens tilläggsförslag av den 5 nov. 1942 (STF:s
handl. nr 334) antogos med en formell komplettering. De
väsentliga ändringar, som därmed genomförts i
stadgarna, gälla årsavgifterna för efter anmälan inträdande
högskoleingenjörer, vilkas årsavgifter nu bliva:

för stockholmare a Jckho°màre

inträdesåret................. 15 kronor 15 kronor

därefter under tre år ....... 25 „ 15 „

fyra år ............35 „ 20

därefter .................... 45 „ 25 „

Även bestämmelsen om stadgeändringar har
modifierats något.

Härefter upptogs till behandling styrelsens skrivelse
den 15 okt. 1942 angående förslag om, en ny riksförening
av ingenjörer (STF:s handl. nr 334).

Förslagsställaren, civilingenjör Dag Du Rietz, hade
ingivit en skrivelse, vari påyrkades vissa reformer rörande
Teknisk tidskrift, varjämte även en skrivelse inkommit
från civilingenjör Folke örström, vilken likaledes
framförde en del önskemål gällande tidskriften. Sedan dessa
skrivelser upplästs lämnades ordet till major Gunnar
Traneus, vilken i ett längre anförande gjorde gällande
behovet av en stark, målmedveten och slagkraftig
ingenjörsorganisation för tillvaratagande av ingenjörernas
intressen i samhället. Talaren ansåg att STF:s
ledamotsantal skulle kunna åtminstone fördubblas om föreningen
uppställde och genomförde ett dylikt program.
Ekonomien skulle då bliva sådan att en budget visande
underskott ej behövde framläggas. Vidare betonade tal.
betydelsen av att få anslutning av landsortens ingenjörer,
vilka arbeta för produktion och framåtskridande, medan
tjänstemanna- och förvaltningscentralens ingenjörer i
Stockholm äro i väsentlig mån en belastning för landet.

Sedan klubban övertagits av v. ordf., gatudirektör
David Änger, vidtog en livlig debatt.

Direktör Carl A. Jaoobsson framhöll att ca 60 % av
landets högskoleingenjörer torde tillhöra STF och
ansåg att de frivilliga krafter, som nedlägga mycket arbete
inom STF:s ledning, måste koncentrera sina insatser
på att de många viktiga frågor, vari statsmakterna
begära uttalanden från STF, bliva noggrant och sakligt
behandlade. Föreningens inflytande på allmänna frågor
och möjlighet att föra ingenjörernas talan är icke
beroende av en ökning av ledamotsantalet, då föreningens
ställning i dessa viktiga avseenden redan är befäst. Den
nuvarande organisationen av STF har visat sig bra. En
omorganisation i den av hr Traneus önskade riktningen
kan i alla händelser ej genomföras utan att de
existerande landsortsföreningarna visa intresse därför.

Myntdirektör Grabe meddelade, att enligt senaste
undersökningar de levande från KTH och Chalmers
utexaminerade ingenjörerna torde utgöra omkring 7 000.
Då STF:s ledamotsantal uppgår till mer än 4 500, är
anslutningen icke dålig, särskilt om man ihågkommer
att ett avsevärt antal ingenjörer efter examen övergå
till icke-teknisk verksamhet. Tal. erinrade om att
ingenjörernas ställning ofta med stor framgång hävdats av
STF, icke minst i samband med under senaste år rådande
krigs- och krisförhållanden. Såväl inom de statliga
verken som även inom försvarets organisationer
tillvaratagas ingenjörerna numera i vidsträckt grad.
Kristids-kommissionerna tillgodogöra sig en stor del av landets
främsta industrimän och ingenjörer i långt högre grad
än under förra världskriget. Tal. frågade, hur en ny
ingenjörernas riksförening skall kunna bildas, när repre-

sentaterna för de existerande föreningarna runt om i
landet förklara sig ej vilja medverka härtill?

Hr Traneus ansåg att ingen förut ställt några mål för
STF:s verksamhet. Det är skaparglädje, som utmärker
ingenjörsyrket, till skillnad mot juristernas pedanteri,
mot vilket en stark front måste bildas.

Direktör Krist. Huldt förklarade sig, ehuru många år
landsortsbo, icke förstå hr Traneus inställning till STF
och instämde md hr Jacobsson.

Civilingenjör Hilmer Danielsson önskade liksom hr
Traneus en ändrad målsättning för STF. Ehuru frågan
vore svårlöst fann tal. styrelsens inställning alltför
negativ och yrkade återremiss. Ett önskemål vore även att
invalsproceduren för högskoleingenjörer förenklades.

• Myntdirektör Grabe bemötte talet om ändrad
målsättning. En arrogant strid mot andra yrkesgrupper är
olämplig och bör ej förekomma från STF:s sida.
Ingenjörerna skola göra sig gällande genom duglighet
och saklighet.

Direktör Oscar Lindén påvisade, att de tekniska
föreningarna i landsorten i många fall icke kunna anses
sakkunniga att uttala sig i tekniska frågor eller ens
representera ingenjörsyrket, då medlemmarna i dessa
föreningar i stor utsträckning icke äro ingenjörer utan
tillhöra helt andra yrken. Tal. anslöt sig till
styrelsens förslag men såge gärna ett ökat antal
sammanträden av STF i landsorten.

Civilingenjör Birger Dahlberg ansåg en förnyad
utredning påkallad och anslöt sig till återremissyrkandet.
Ett behov föreligger av ökad representation av
ingenjörer i samhällslivet.

Civilingenjör Einar Nordendahl bestred att
ingenjörernas ställning försämrats åtminstone inom.
Stockholms kommunalförvaltning.

Proposition framställdes om styrelsens förslag att
ingen ytterligare åtgärd från föreningens sida skulle
företagas i ärendet. Som motförslag stod
återremissyrkandet. Vid votering genom handuppräckning avslogs
styrelsens förslag med 46 röster mot. 42. Frågan får
således ånyo tagas upp av styrelsen.

Härmed voro stämmoärendena slutbehandlade och en
filmförevisning vidtog, interfolierad med korta
kommentarer av major Gunnar Dthlén om "Film och bild i
industriens tjänst". De filmer, som visades, voro
samtliga från Föreningen armé-, marin- och flygfilms officin
och visade moderna vapen i teori och praktik. Efter
supén visades ytterligare en mycket verklighetsbetonad
militärfilm: "Fienden anfaller — ställningen skall
hållas." Major Dyhlén avtackades av ordföranden, som
därvid även framförde ingenjörernas tack för det
värdefulla pionjärarbete major Dyhlén utfört för filmkonstens
befrämjande i vårt land.

Myntdirektör Grabe uttalade, med anledning av att
han för sista gången fungerade som föreningens
ordförande vid en allmän sammankomst, ett varmt tack för
under ett mångårigt arbete inom föreningen åtnjutet
förtroende och önskade att föreningen alltjämt som
hittills skulle få ha förmånen av att ledamöterna i
vidsträckt grad ställa sin sakkunskap till förfogande för
frivilligt arbete till föreningens och landets gagn.

Gatudirektör Änger framförde till myntdirektör Grabe
föreningens stora tacksamhet för det omfattande och
betydelsefulla arbete, sonx av denne nedlagts inom
föreningen under den långa tid han där verkat, dels under
sammanlagt 5 år som ordförande, dels som ledare av
arbetet i beredskapskommittén och ett otal andra
kommittéer och delegationer.

Fmn.

På grund av tillfällig utrymmesbrist ha sammanträdena införts på annonssidorna XXII och XXIII.
556 28 nov. 1942

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:24:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/0576.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free