- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1943. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1943 SJUTTIOTREDJE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen CHEFREDAKTÖR: SVEN A HANSSON NORRKÖPING 1943 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 18b - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
Sakregister - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x
Författarregister - x, xi, xii
    Häfte 1. 2 jan. 1943 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Full fart framåt! av sah - 1, 2
Karl A Wessblad lämnar posten som chefredaktör för Teknisk Tidskrift, av Alf Grabe - 2, 3
Spårvägstaxan och trafikmedlens rationalisering, av Hilding Ångström - 3, 4, 5, 6, 7
    Litteratur - 7
Insänd litteratur - 7
    Tekniska föreningar - 7, 8
Svenska Teknologföreningen. Andra kursen i sammanträdes- och förhandlingsteknik, av Fmn - 7, 8
Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening, av Fur - 8
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J S - 8
Sundsvalls Tekniska Förening, av S W H - 8
Skånska Ingenjörsklubben, av O W - 8
Sammanträden - 8
    Häfte 2. 9 jan. 1943 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Svensk fabrikation av röntgenfilm och röntgenpapper, av Rolf Steenhoff - 9, 10, 11
Gummifrågan just nu, av Sw - 11, 12, 13
Återblick på år 1942 inom STF, av Fmn - 13, 14
TNC: 1. Skiljetecken och matematiska tecken, av J W - 14, 15
    Litteratur - 15, 16
Christopher Polhem, av J Tandberg - 15
Uddeholms AB - 15
Morgårdshammars Mek. Verkstads AB - 15
AB Götaverken - 15
Höganäs-Billesholms AB - 15
Elektriska AB AEG - 15, 16
AB Bofors - 16
AB Max Sievert - 16
AB A K Eriksson - 16
Personalnotiser - 16
    Tekniska föreningar - 16
Tekniska Föreningen i Gävle, av N R - 16
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 16
Sammanträden - 16
    Häfte 3. 16 jan. 1943 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Metoder för snabbreglering i kraft- och industrianläggningar, av Aage Garde - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
    Notiser - 28
Metallfabriks AB C C Sporrong & Co., av r - 28
Sammanträden - 28
    Häfte 4. 23 jan. 1943 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Svensk företagsamhet i samband med ingenjörsuppgifter i utlandet, av Hugo von Heidenstam - 29, 30, 31, 32
En ny metod för grafisk integration, av L Högberg - 33, 34, 35
TNC: 2. Substantivsjukan, av R—a - 36
    Tekniska föreningar - 36
Örebro Ingenjörsklubb, av H S - 36
Personnotiser - 36
Sammanträden - 36
    Häfte 5. 30 jan. 1943 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Till den grafiska tekniken, av sah - 37
Teknisk forskning inom den grafiska tekniken, av Gösta E Carlsson - 38, 39, 40, 41
Tryckeriindustrien och dess tekniska utveckling från hantverket, av Gösta Smith - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Tekniska detaljer på moderna tidningspressar, av Bruno Alm - 50, 51, 52, 53, 54
Provningsresultat och drifterfarenheter från stereotypgjutverk. Jämförelse mellan gaseldning och elektrisk uppvärmning, av Archim Skjöldebrand - 55, 56, 57, 58, 59, 60
Offset-och djuptryckspressar, av Karl J Bergström - 60, 61, 62, 63, 64
Tryckfärger. En översikt över utvecklingen före och under kriget, av Carl-Herbert Jacobson - 64, 65, 66
Färg, färgfoto och färgtryck, av Ove Persson - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Lagbundenhet i typografin, av Bror Zachrisson - 74, 75, 76, 77, 78, 79
Bokbinderiets utveckling från hantverk till industri, av Sven Dahlbäck - 80, 81, 82, 83
Moderna förpackningar. En återblick på de senaste årtiondenas tekniska utveckling, av C G Åhlund - 84, 85, 86
Förpackningens funktioner, av Stig Hogdal - 87, 88, 89, 90
Kontorets offsetmaskiner, av Sigvard Eklund - 91, 92, 93, 94
Hur Teknisk Tidskrift kommer till, av Eric Stangelin - 95, 96, 97, 98
    Notiser - 99, 100
Hur karbonpapper tillverkas - 99
Den engelska tidningspressen, av E G Sahlin - 99, 100
    Litteratur - 100
Trycksaksekonomi, av sah - 100
Korrekturläsning, av sah - 100
En handbok för katalogkonstruktörer, av W W - 100
    Häfte 6. 6 febr. 1943 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Vår svenska krona måste skyddas, av r - 101, 102
Statisk elektricitet, av Bengt Ekstedt - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Carl Sahlin †, av Torsten Althin - 111
TNC: 3. Arbeta, bearbeta, av J W - 112
Från styrelsens bord, av r - 112
Personnotiser - 112
Sammanträden - 112
    Häfte 7. 13 febr. 1943 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Svensk industri på frammarsch, av Harald Nordström - 113
Gamla goda spår, av Torsten Gårdlund - 114, 115, 116, 117, 118, 119
Meddelande från Stål- och Metallnormskommittén - 119, 120
Problemhörnan - 120
Sammanträden - 120
    Häfte 8. 20 febr. 1943 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Forskningen som underlag för industriell utveckling. Den tekniska forskningen, av Erland Waldenström - 121, 122, 123
Forskningen som underlag för industriell utveckling. Mo & Domsjö AB, av Edvin Adner - 123, 124
Forskningen som underlag för industriell utveckling. Den ekonoiska forskningen, av Ingvar Svennilson - 124, 125
Tidskriftsnytt: Fordon, fartyg, flyg, av Frithiof Holmgren - 126
TNC: 4. Penna, lampa, av J W - 127
    Tekniska föreningar - 127, 128
Svenska Teknologföreningen, av Fmn - 127
Ingenjörsklubben i Falun, av T W - 127, 128
Personnotiser - 128
Sammanträden - 128
    Häfte 9. 27 febr. 1943 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Förebyggande luftskydd — en uppgift för ingenjörer, av Sune Lundquist - 129, 130, 131, 132
    Pressklipp - 133
Nya ban-elektrifieringar - 133
Nytt kraftverk - 133
Amerikanska jätteflygbåtar - 133
Försvarets forskningsnämnd - 133
Radiostörningarna bekämpas framgångsrikt - 133
Radiosändare i livbåtar - 133
Gengasfaran — den farligaste yrkessjukdomen - 133
Tjärsmörjoljan i marknaden - 133
Fabriksbygge för konstgummi - 133
Högvärdig flygbensin - 133
Luftkylda motorer i jaktflygplan - 133
    Notiser - 133, 134
STFs Anställningscentral, av r - 133
Svenska Industriens Praktiknämnd (SIP), av r - 133
»Automatiskt» brandalarm, av r - 134
Problemhörnan - 134, 135
Från styrelsens bord, av R - 135
    Tekniska föreningar - 135, 136
Tekniska Samfundet, av G E M - 135
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av P Hd - 135
Sundsvalls Tekniska Förening, av S W H - 135
Lapplands Tekniska Förening, av Gfm - 135, 136
Sammanträden - 136
    Häfte 10. 6 mars 1943 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Exporten och framtiden, av T Vinell - 137, 138, 139
Export. SKF, av Harald Boman - 139, 140, 141
Export. Kanthal, av Hans von Kantzow - 141
VDE 50 år, av J K - 142
Tidskriftsnytt: Elektroteknik, av Frithiof Holmgren - 142, 143
TNC: 5. Skrivregler, TNC 2, av J W - 143
    Tekniska föreningar - 143, 144
STF:s statistikkurs, av Fmn - 143
STF:s allmänna sammanträde, av Fmn - 143, 144
Tekniska Samfundet, av G E M - 144
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J W - 144
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 144
Personnotiser - 144
Sammanträden - 144
    Häfte 11. 13 mars 1943 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Isaac Newton — universalgeniet, av Knut Lundmark - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Tidskriftsnytt: Metallurgi m.m. samt svetsning, av Frithiof Holmgren - 150, 151
Ingenjörsveckan 18—26 mars 1943 - 152
Sammanträden - 152
    Häfte 12. 20 mars 1943 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Marknadsanalys och marknadsanpassning, av Sam Widenfelt - 153, 154, 155, 156
Marknadsanalys. Holmsunds AB, av Axel Enström - 157
Marknadsanalys. Svenska Cellulosabolaget, av Arne Mörch - 157, 158
TNC: 6. Måttenhetsbeteckningar med främmande påhäng, av J W - 158, 159
Problemhörnan - 159, 160
Personnotiser - 160
Sammanträden - 160
    Häfte 13. 27 mars 1943 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Stadsplan och trafikfördröjning, av Hilding Ångström - 161, 162, 163, 164, 165
Stadsplan och trafikfördröjning. Ett svar, av Tage William-Olsson - 165, 166
En ingenjör om Södersjukhuset, av Tage Bilde - 166, 167
    Pressklipp - 167, 168
Kanadas produktion av mineralier - 167
Sveriges industriella produktion - 167
Ultrakortvåg för tågledning - 167
Åkeshovs reningsverk - 167
Vår oljeproduktion koncentreras - 167
Järnverk i Köping - 167
Grundämnet nr 85 funnet - 167
Ett jätteplan av plywood - 167
Fyra fartyg om dagen - 167
Falsterbokanalen - 167
Svetsning av konstmassa - 167
Cementförbrukningen - 168
Ny metod för torvtorkning - 168
Fransk bildöd - 168
Flygmotorer och propellerforskning - 168
    Notiser - 168
Statens Järnvägar, av r - 168
Mekanförbundets Maskinbyggnadssektions rådgivningscentral - 168
Insänt: Betongen är icke allergiserande - 168
Sammanträden - 168
    Häfte 14. 3 april 1943 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Tal vid årsmötet 1943, av Rolf Steenhoff - 169, 170, 171
Ingenjörsveckan 1943, av Fmn - 171, 172, 173
Tal till kvinnan, av Lennart Falk - 173, 174
    Notiser - 174
Nordisk teknisk språkvård, av Richard Smedberg - 174
Forskningsunderstöd från Svenska Teknologföreningens Polhemsfond - 174
Föredrag - 174
    Böcker - 174, 175
Die Ermittlung der richtigen Stelle des Schwungrades auf der Welle, av C W - 174
Analytische Geometrie für Studierende der Technik und zum Selbststudium, av C W - 174
Fluchtlinientafeln mit rechteckigen Verbindungsgeraden, av C W - 174
Mathematik für Ingenieure und Techniker, av C W - 174, 175
    Kataloger - 175
Ivar Müntzing & Co. - 175
AB Motala Verkstad - 175
Rockwool AB - 175
Bergman & Beving AB - 175
AB Gerber & Hesslow - 175
AB Slipmaterial - 175
AB Comptometer - 175
AB HåVeDe - 175
AB Sigand - 175
Svenska Dynamoborstfabriken - 175
Elge-verken - 175
AB Gunnar Westholm - 175
TNC: 7. Bli, dra, ge, ha, ta, av J W - 175
Från styrelsens bord - 175, 176
    Föreningar - 176
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 176
Tekniska Föreningen i Gävle, av G - 176
Örebro Ingenjörsklubb, av H S - 176
Personnotiser - 176
Sammanträden - 176
    Häfte 15. 10 april 1943 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Nya metoder — en diskussion om rationalisering, av Carl C:son Schmidt, Elvira Wedberg-Larsson, Bertil Starck, Emil Petterson, Torvald Karlbom, Harald Ager och Harald Nordström - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
Problemhörnan - 183, 184
    Kataloger - 184
AB Landelius & Björklund - 184
Telefonaktiebolaget L M Ericsson - 184
Skandinaviska Verktygsfabriks AB - 184
AB Svenska Möbelfabrikerna - 184
Fabriks AB Haldataxametern - 184
AB Elektro-Apparat - 184
    Föreningar - 184
Skånska Ingenjörsklubbens, av T Nd - 184
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 184
Sammanträden - 184
    Häfte 16. 17 april 1943 - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Aerodynamik och segling, av Erik Petersohn - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
TNC: 8. Några ordföljdsfel, av R—a - 191, 192
    Föreningar - 192
Örebro Ingenjörsklubb, av H S - 192
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 192
Personnotiser - 192
Sammanträden - 192
    Häfte 17. 24 april 1943 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Statometern och dess noggrannhet, av Per Löfström - 193, 194, 195, 196, 197
Floderna och jordrotationen, av K Dantscher, av sah - 197, 198, 199
Tidskrifter: Bestimmungen für die bauliche Ausführung von Splitterschutz, av Gösta Lundberg - 199, 200
    Föreningar - 200
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av P Hd - 200
Flottans Ingenjörsförening, av U - 200
Sammanträden - 200
    Häfte 18. 1 maj 1943 - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Jordbrukets framtidsproblem — gemensamma uppgifter, av Fritiof Domö - 201, 202
Jordbruket och folkhushållningen, av Einar Sjögren - 203, 204, 205, 206, 207, 208
Jordbruket som ekonomisk företagsform, av Ludvig Nanneson - 209, 210, 211, 212, 213, 214
Jordbrukets byggnadsproblem, av Einar N:son Hedulff - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Jordbrukets maskinproblem, av Nils Berglund - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
TNC: 9. Lim och klister, limma och klistra, av J W - 228
    Föreningar - 228
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 228
Personnotiser - 228
Sammanträden - 228
    Häfte 18b. 1 maj 1943 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Flygvapnens utveckling och verksamhet — växelverkan mellan taktik och teknik, av John Stenbeck - 229, 230, 231, 232, 233
Större flyghastighet — ett problem i den närmaste flygtekniska utvecklingen, av Tore Edlén - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Segelflygning, av Grels Næslund - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Flygplanproduktionens problem, av Bkn - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Underhållstjänst och konstruktion, av Bertil Björkman - 256, 257, 258, 259, 260
    Häfte 19. 8 maj 1943 - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Ny samverkan, av H N - 261
Cementindustrien — ett exempel på en industribranschs rationella utbyggnad, av Ernst Wehtje - 261, 262, 263, 264
AB Cellull — ett exempel på samverkan mellan olika industrier, av Albin Johansson - 264, 265, 266
Teknologföreningens inre organisation, av Rolf Steenhoff, Nils Danielsen och David Anger - 266, 267, 268
    Kataloger - 268
AB Landelius & Björklund - 268
Höganäs-Billesholms AB - 268
AB Atlas Diesel - 268
Asea - 268
Elektriska AB Skandia - 268
Svenska Kopierings AB - 268
AB Viktor Andersson - 268
Sammanträden - 268
    Häfte 20. 15 maj 1943 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Hantverkets forskningsuppgifter, av Ragnar Schlyter - 269, 270, 271
Tidskriftsnytt: Metallurgi, korrosionsskydd och kemi, av Frithiof Holmgren - 271, 272
    Notiser
Standardisering- av rutpapper - 272, 273
Kiselbronsens hårdhet, av Sven Brennert - 273
Ingenjörstiteln blir lagligt skyddad i Norge - 273
Insamlingen till förmån för Europas nödlidande akademiker - 273, 274
Insänt: »Måttenhetsbeteckningar med främmande påhäng», av Axel Härlin och John Wennerberg - 274
Problemhörnan - 275
    Föreningar - 276
Tekniska Förbundet i Borås, av Nm - 276
Sundsvalls Tekniska Förening, av S W H - 276
Örebro Ingenjörsklubb, av H S - 276
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J S - 276
Personnotiser - 276
Sammanträden - 276
    Häfte 21. 22 maj 1943 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Nya människor, av H N—m - 277
Arbetskraftens omskolning per korrespondens, av Gösta Hägglund - 278, 279
Arbetsledarutbildning per korrespondens, av Kjell Strömberg - 279, 280, 281
Vidgad yrkeskunskap genom brevkurser, av Yngve Kämpe - 281, 282, 283
Tidskriftsnytt: Svetsning, av Frithiof Holmgren - 283
TNC: 10. Lånord, ett kapitel på gott och ont, av J W - 283
Från styrelsens bord - 284
Sammanträden - 284
    Häfte 22. 29 maj 1943 - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Från Falu gruva till Boliden — den svenska linbanans utveckling, av Erik Widén - 285, 286, 287, 288, 289
Henry J Kaiser — väg- och vattenbyggare, stålmagnat, skeppsbyggare, av r - 289, 290, 291, 292
    Notiser - 292
Kurser för utländska ingenjörer och teknologer - 292
Personnotiser - 292
Sammanträden - 292
    Häfte 23. 5 juni 1943 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Gustaf Isings mätinstrument, av Tryggve Eeg-Olofsson - 293, 294, 295, 296, 297, 298
Tidskriftsnytt: Järnvägar och kraftverk, av Frithiof Holmgren - 298, 299
TNC: 11. Ytterligare några ordföljdsfel, av R—a - 299
    Böcker - 299, 300
Elektriska storkök, av S & M - 299, 300
Problemhörnan - 300
    Föreningar - 300
Svenska Teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn - 300
Justering av protokoll - 300
    Häfte 24. juni 1943 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Vad vet Du om STF? av Rolf Steenhoff - 301, 302, 303, 304
Utredningar: Förslag till textiltekniskt forskningsinstitut vid CTH, av E Sundström - 304, 305
    Pressklipp - 306
Gimåns kraftverk snart färdigt - 306
Kiselgur ur ny fyndighet - 306
Tungt snälltåg gör 120 km/h - 306
Produktionen av legeringsmetaller starkt ökad - 306
Pappersbristen i Norge - 306
Cellullproduktionen i USA - 306
Vid trafikolyckor i Storbritannien - 306
Islands heta källor utnyttjas - 306
Syntetisk kautschuk ur petroleum - 306
Tysk uppfinning på stålområdet - 306
Effektiv varningssignal - 306
    Notiser - 306, 307
Tjärans fredsproblem, av r - 306, 307
Beslag på radiatorer, av r - 307
    Böcker - 307
Praktisk statistik, av R S - 307
Industrierna och affärsbankerna, av r - 307
    Kataloger - 307, 308
AB Alfr. Wesströms Verktygsfabrik - 307
Kockums Mek. Verkstads AB - 307
AB Nordiska Armaturfabrikerna - 307, 308
    Föreningar - 308
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 308
Örebro Ingenjörsklubb, av H S - 308
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av P Hd - 308
Personnotiser - 308
    Häfte 25. 19 juni 1943 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Vår transoceana handels transportproblem, av r - 309, 310, 311
Hur skall ventilationen dimensioneras? av A Rosell - 312, 313, 314, 315
TNC: 12. Den svenska ordbildningens avtynande, av J W - 315
    Böcker - 315, 316
Det andra världskrigets ekonomiska följder, av G S—d - 315, 316
    Föreningar - 316
Teknisk Undervisning, av S Luthander - 316
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av T Nd - 316
    Häfte 26. 26 juni 1943 - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Ny miljö, av H N—m - 317, 318, 319, 320, 321
Utredningar: Ett förslag till den geotekniska forskningens ordnande, av r - 322
    Böcker - 322
Ljudabsorbering, ljudisolering och akustikförbättring, av JHS - 322
    Kataloger - 322, 323
Birger Kock AB - 322
Birka Regulator - 322
Wirsbo AB - 323
AB Arboga Mekaniska Verkstad - 323
Asea - 323
AB Lorentzen & Wettres Maskinaffär - 323
Elektriska AB Lindström & Andell - 323
Bröderna Edstrand AB - 323
Georg Schönander - 323
Elektriska AB Helios - 323
Svenska Stålpressnings AB - 323
Insänt: Jordbrukets framtidsproblem, av Gustaf Olsson - 323, 324
Från styrelsens bord - 324
Personnotiser - 324
    Häfte 27. 3 juli 1943 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Människan, hemmet och den tekniska forskningen, av John Rydberg - 325, 326, 327, 328, 329
Julius Körner †, av K A W - 329
TNC: 13. Lånord på -age, av J W - 330
Problemhörnan - 330, 331
    Föreningar - 331
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 331
Tekniska Föreningen i Gefle, av G J - 331, 332
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J S - 332
Sundsvalls Tekniska Förening, av S W H - 332
Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning, av S E - 332
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 332
Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening, av Fur - 332
Föreningen Sveriges Abretsstudiechefer, av r - 332
    Häfte 28. 10 juli 1943 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
Huvudlinjerna i förslaget om den militära förvaltningen, av R Lundberg - 333, 334
Krigsmaterielverket och industrien, av P Eg. Gummeson - 334, 335, 336, 337, 338
Militära förvaltningen. Diskussion, av H Söderbom, H Örtengren, C Murray, P Eg. Gummeson, R Liljeblad, K von Heland - 338, 339, 340
    Notiser - 340
Svenska Aloxidverkens nya anläggning, av sah - 340
Ett nytt förfarande för färgfotografi, av sah - 340
Stor donation till elektroteknisk forskning, av Mm - 340
Personnotiser - 340
    Häfte 29. 17 juli 1943 - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Tillämpning av Fouriers integralsats för lösning av linjära partiella differentialekvationer av andra ordningen, av Owe Berg - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
    Notiser - 347, 348
Moderna sextanter, av r - 347
AB Asea Svetsmaskiner, av r - 347, 348
Insänt: Begreppen derivata och differential, av Sven Svantesson - 348
    Föreningar - 348
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 348
Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund, av r - 348
    Häfte 30. 24 juli 1943 - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Arkitekturen och de »mänskliga» synpunkterna, av r - 349, 350, 351
Industriell formgivning, av Ralph Lysell - 352, 353, 354, 355
    Notiser - 355
Museet som kom bort, av Torsten Lenk - 355, 356
    Föreningar - 356
Teknisk Undervisning, av S L - 356
Personnotiser - 356
Sammanträden - 356
    Häfte 31. 31 juli 1943 - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
Inredning av bergskyddsrum, av Kjell Magnell - 357
Fysiologiska grundvalar för luftkonditionering, av Torsten Teorell - 358, 359, 360, 361, 362, 363
Allmänna principer för avfuktning och ventilation av bergskyddsrum, av Gustaf Ljunggren - 363, 364, 365, 366, 367
Temperatur och fuktighet i bergskyddsrum vid olika avfuktningssystem, av C H Johansson - 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Inbyggnads- och ventilationsproblem i bergskyddsrum, av F Hansen - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
En tillämpning av de nyare principerna på inredning av personskyddsrum i berg, av Gösta Smitt - 384, 385
En anordning för luftavfuktning med kiselgel, av Erik O Jonsson - 386, 387, 388, 389, 390, 391
Avfuktningsaggregat för bergskyddsrum, av Henrik Conradi - 391, 392, 393
    Föreningar - 394
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av S B - 394
Lapplands Tekniska Förening, av G - 394
Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund, av M Lindblad - 394
Sammanträden - 394
    Häfte 32. 7 aug. 1943 - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Industrireportaget i dagspressen, av Sven Sandstedt - 395, 396, 397
Centralisering eller decentralisering inom industrien, av Ove Hoff, sammandrag av r - 397, 398, 399, 400, 401
TNC: 14. Lånord på -ion, av J W - 401, 402
    Kataloger - 402
AB Fr. Ramström - 402
AB Uddeholmsagenturen - 402
Elektriska AB Skandia - 402
AB Atlas Diesel - 402
AB Svenska Möbelfabrikerna - 402
AB Rundströms Maskinaffär - 402
Sandvikens Jernverks AB - 402
AB Åtvidabergs Industrier - 402
AB El- & Gassvetsning - 402
Axel Kistner - 402
Elektriska AB Lindström & Andell - 402
Elektriska AB Helios - 402
Personnotiser - 402
    Häfte 33. 14 aug. 1943 - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
Metallernas hållfasthet, av Lawrence Bragg - 403, 404, 405, 406, 407
Sambandet mellan grundläggande och tillämpad forskning, av Lawrence Bragg, sammandrag av r - 408, 409
    Böcker - 410
Geometrische Elektronenoptik, av J Tandberg - 410
Der Ultraschall und seine Anwendung in Wissenschaft und Technik, av E Löfgren - 410
Svensk industri vill vinna freden, av r - 410
Sammanträden - 410
    Häfte 34. 21 aug. 1943 - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Fiskerinäringens krav på teknikerna, av Karl-Hugo Larsson - 411, 412, 413, 414
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 414, 415
    Pressklipp - 416
Kanadas industri - 416
Sveriges största kolugn - 416
Karlskoga går på »krutsulor» - 416
Oxelösunds Järnverk utökar glasbruket - 416
Köpkraftstillväxten i USA - 416
USA:s stålindustri - 416
Ett nytt blekningsförfarande för textilier - 416
Sveriges första stora gasgeneratorfabrik - 416
Den tyska cellullindustrien - 416
Betupptagningen mekaniseras - 416
Englands industri koncentreras - 416
Kanada täcker självt sitt gummibehov - 416
En isfri stupränna - 416
Kanadas tillverkning av papper och massa - 416
Världens största betongbro invigd - 416
TNC: 15. Lånord från engelskan, av J W - 417
    Kataloger - 417
Elektriska AB Skandia - 417
I H Tidbeck AB - 417
AB Sigand - 417
Svenska AB Gasaccumulator - 417
AB Gerber & Hesslow - 417
Lidköpings Mek. Verkstads AB - 417
Asea - 417
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 417
Svenska AB Christiani & Nielsen - 417
    Föreningar - 417, 418
Tekniska Samfundet, av G E M - 417, 418
Personnotiser - 418
Sammanträden - 418
    Häfte 35. 28 aug. 1943 - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
Ett bidrag till ingenjörsyrkets karakteristik, av r - 419, 420, 421, 422, 423
De tyska tekniska trupperna i Ryssland, av r - 423, 424, 425
    Böcker - 425, 426
Gustaf de Laval 1845—1913, de höga hastigheternas man, av Torsten Lenk - 425, 426
Daedalus, Tekniska Museets Årsbok 1943, av Torsten Lenk - 426
Vägvisare i svensk statistik, av R S - 426
Reseberättelse - 426
Sammanträden - 426
    Häfte 36. 4 sept. 1943 - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Propellermaskinerier för isbrytare, av Ragnar Liljeblad - 427, 428, 429, 430, 431
Tekniken vid årets riksdag, av B—d - 431, 432, 433
Insänt: Industrireportaget i dagspressen, av Bertil Traneus - 433, 434
Personnotiser - 434
Sammanträden - 434
Meddelande - 434
    Häfte 37. 11 sept. 1943 - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
Tekniskt och kulturellt framåtskridande, av Erik Hj. Linder - 435, 436, 437, 438, 439, 440
TNC: 16. Cement och betong, av J W - 440, 441
    Böcker - 441
Materiens omvandlingar, av J Tandberg - 441
Gengas, ett ting på gott och ont, av E Hubendick - 441
Technikgeschichte, av Torsten Althin - 441, 442
Problemhörnan - 442
    Föreningar - 442
Sundsvalls Tekniska Förening, av S W H - 442
Sammanträden - 442
    Häfte 38. 18 sept. 1943 - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
Tillämpning av Fouriers integralsats på linjära partiella differentialekvationer, av Owe Berg - 443, 444, 445, 446
Världens långsammaste flygplan — och det snabbaste, av sah — Bkn - 447, 448, 449
    Böcker - 450
Lärobok i mekanik för tekniska läroverk, av Wll - 450
SMF:s illustrerade tillverkningsregister, av r - 450
Hantverksinstitutets Årsbok 1942, av r - 450
Från styrelsens bord - 450
Personnotiser - 450
Sammanträden - 450
    Häfte 39. 25 sept. 1943 - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
Hur Teknisk Tidskrift läses, av Börje Lindberg - 451, 452, 453, 454
Seminarieövningar vid tekniska högskolor — några impulser från USA, av P Hammarlund - 454, 455, 456
TNC: 17. Felaktig isärskrivning av sammansättningar, av J W - 456
    Notiser - 456, 457
Medel för byggnadsforskning - 456, 457
Om Köpenhamns centralstation - 457
    Böcker - 457, 458
Norrland, natur, befolkning och näringar, av R S - 457, 458
Sammanträden - 458
    Häfte 40. 2 okt. 1943 - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
En bild av gränsen för vårt naturvetande, av E Hubendick - 459, 460, 461, 462, 463
Svenska Teknologföreningens höstmöte, av Kl - 464, 465
    Notiser - 465
Enheten för kraft inom hållfasthetstekniken, av J W - 465
Insänt: Propellermaskineri för isbrytare, av Torsten Petersson och Ragnar Liljeblad - 465, 466
Problemhörnan - 466
Personnotiser - 466
Sammanträden - 466
    Häfte 41. 9 okt. 1943 - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
Optiska avståndsinstrument, av C W Winsnes - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473
Elsa Nylén †, av Fmn - 473, 474
TNC: 18. Elektrisk, elektricitets-, elektro-, el-, av J W - 474
Sammanträden - 474
Rättelse - 474
    Häfte 42. 16 okt. 1943 - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Nikolaus Kopernikus, av Knut Lundmark - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
Carl Ramström †, av Åke G Wickman - 481, 482
TNC: 19. Avgaser, uteffekt, nupris m.m., av J W - 482, 483
    Notiser - 483
Asea 60 år, av r - 483
Uddeholmsbolaget jubilerar, av r - 483
kW effektenhet i Italien, av M Oledal - 483
Från styrelsens bord - 483
    Föreningar - 483, 484
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 483, 484
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 484
Personnotiser - 484
Sammanträden - 484
    Häfte 43. 23 okt. 1943 - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Stockholms gatutrafik efter kriget, av Karl Nordgård - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
TNC: 21. Prov, provning, av J W - 491, 492
    Notiser - 492
Ett högvärdigt isoleringstegel - 492
Järnvägarnas elektrifiering, av r - 492
Exportföreningens tillverkningsregister, av r - 492
    Föreningar - 492
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 492
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av G L - 492
Sammanträden - 492
    Häfte 44. 30 okt. 1943 - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Värmekostnaden för hyreshus, av Hilmer J Danielsson - 493, 494, 495, 496, 497, 498
Bostadens värmeisolering och värmeekonomi, av Moje Bergström - 499, 500, 501
Värmepannor och deras förbränningsekonomi, av John Rydberg - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Drag, av P Frisk - 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517
Värmeförlusterna genom fönster, av G Heimbürger - 518, 519
Elektrisk bostadsuppvärmning, av Harald Sundblad - 519, 520, 521, 522, 523
Den öppna spisen, av Gottfried Beijer - 524, 525
C E Johansson †, av Rudolf Domellöf - 525, 526, 527, 528
Problemhörnan - 528
Personnotiser - 528
Sammanträden - 528
    Häfte 45. 6 nov. 1943 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Modern svensk linberedning, av Kjell Sjunneson - 529, 530, 531, 532, 533
Nya fackredaktörer - 533
TNC: 20. »Kippa», vippa, tippa, av J W - 533
    Litteratur - 534
Blandaren 1864—1943, av sah - 534
När freden kommer, av r - 534
Svenska laboratorier skapa för framtiden, av r - 534
Insänt: Propellermaskinerier för isbrytare, av Hjalmar Sjöholm - 534, 535, 536
    Föreningar - 536
Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn - 536
Kursen i rättskunskap för ingenjörer, av Fmn - 536
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 536
Tekniska Föreningen i Eskilstuna, av E H - 536
Sammanträden - 536
    Häfte 46. 13 nov. 1943 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Teknisk Tidskrift i ny gestalt, av Rolf Steenhoff - 537, 538
Teknisk Tidskrift under 1944 - 538
Kemi och eldrift på laboratoriet, av K-I S — E L - 539, 540, 541, 542, 543
    Pressklipp - 543, 544
Bromma flygfält utvidgas - 543
Englands industri sparar material - 543
Myggkrig i krigstid - 543
Englands industriella mobilisering - 543
Malösundsleden till Uddevalla - 544
USA-flygets forskningslaboratorium - 544
Kockum köper fabrik - 544
Malmfyndigheterna på Alnön - 544
Gengaskliniker - 544
Personnotiser - 544
Sammanträden - 544
    Häfte 47. 20 nov. 1943 - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Den högre tekniska undervisningen — huvuddragen av de sakkunnigas betänkande, av Lars-Olof Ekeberg - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
TNC: 22. Namn på några förhållandetal, av J W - 552
Problemhörnan - 552
Sammanträden - 552
    Häfte 48. 27 nov. 1943 - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Högskolor och forskning som nationella kraftkällor, av Georg Kahlson - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
TNC: 23. Teknik, teknologi, av J W - 559
    Notiser - 559, 560, 561
Arbetsmarknadskommissionen föreslår tjänstemannaförmedling, av r - 559, 560
Tekniska bordssamtal, av E L - 560, 561
Reseberättelse - 561
    Böcker - 561
Teknisk ordbok: tysk-engelsk-finsk-svensk, av F H Stenhagen - 561
Insänt: Seminarieövningar vid teknisk högskoleundervisning, av J Arvid Hedvall - 561, 562
Från styrelsens bord - 562
    Föreningar - 562, 563, 564
Svenska Teknologföreningens ordinarie stämma, av Fmn - 562
Västerbergslagens Ingejörsklubb, av P Hd - 562, 563
Kalmar Teknologklubb, av T B - 563
Norrköpings Polytekniska Förening, av K E E L - 563
Örebro Ingenjörsklubb - 563
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 563
Sundsvalls Tekniska Förening, av S W H - 563, 564
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 564
Personnotiser - 564
Sammanträden - 564
    Häfte 49. 4 dec. 1943 - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Till frågan om Svenska Ingenjörers Riksförbund, av Rolf Steenhoff - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
    Diskussion, av S Westerberg, G Traneus, M Lien, D Du Rietz, T Åström, I Barthen, H Danielsson, B Kock, E Stenkvist, G Ljungberg, R Schlyter, G Goldkuhl, Å Holmberg samt Rolf Steenhoff, av Fmn - 570, 571
Insänt: Fading och svaj som tekniska termer, av E T Glas och John Wennerberg - 572
Sammanträden - 572
    Häfte 50. 11 dec. 1943 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
De tekniska högskolornas utbyggnad — enligt de sakkunnigas betänkande, av Lars-Olof Ekeberg - 573, 574, 575, 576, 577, 578
Bofors nya laboratorium, av Kurt Amberg och Erik Tholander - 579, 580, 581, 582
Ingenjörernas fördelning på olika verksamhetsområden, av B Traneus - 583, 584
    Föreningar - 584
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 584
Personnotiser - 584
Sammanträden - 584
    Häfte 51. 18 dec. 1943 - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
Anrikningen och den mineraliska råvaruförsörjningen, av Sture Mörtsell - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Ny fackredaktör - 592
TNC: 24. Idealisk, ideal, skenbar, approximativ, av J W - 593
    Böcker - 593, 594
Nya himlar, av J Tandberg - 593
Einführung in die technische Röntgenphotographie, av H Swedenborg - 593, 594
Über die Unfallverhütungsvorschriften für nichtmedizinische Röntgenbetriebe, av H Swedenborg - 594
    Kataloger - 594, 595
AB Wibellås - 594
Svenska Cementföreningen - 594
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 594
Elektriska AB Siemens - 594
Kramfors AB - 594
Maskin AB Karlebo - 594
Allmänna Handels AB - 594
Hellefors Bruks AB - 594
AB Separator - 594
Asea - 594, 595
J Danielson & Co AB - 595
Lumalampan AB, Stockholm - 595
AB Elektrolux - 595
Insänt: Optiska avståndsinstrument, av Jan Wennerberg och Wilhelm Winsnes - 595
Problemhörnan - 595, 596
    Föreningar - 596
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J S - 596
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 596
Norrköpings Polytekniska Förening, av K E E L - 596
Flottans Ingenjörsförening, av Un - 596
    Häfte 52. 25 dec. 1943 - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Mitt mest spännande ögonblick som ingenjör, av Tord Lindblad, Carl Thulin - 597, 598, 599, 600
    Böcker - 600, 601
Lyslære, av G N - 600, 601
Elektronenmikroskopie, av J Tandberg - 601
    Notiser - 601
Institutet för silikatkemisk forskning vid CTH, av FHS - 601
Insänt: »Teknisk Tidskrift i ny gestalt», av Uno Lamm och Sven A Hansson - 601, 602
Insänt: Termodynamiskt memorandum, av Sven Svantesson - 602, 603
Insänt: Kan Einsteins speciella relativitetsprincip populärt framställas för ingenjörer? av Frithiof Holmgren - 603
Från styrelsens bord - 603, 604
    Föreningar - 604
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 604
Lapplands Tekniska Förening, av Gsm - 604
Personnotiser - 604

Project Runeberg, Mon Apr 5 01:39:29 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1943a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free