- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1943. Elektroteknik /
16

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

några få dagar vid månadsskiftet oktober—november.
Den presskritik, som erinrat att endast ett par dagars
regn icke bör rubba en väl utarbetad ransoneringsplan,
bemötte tal. därmed, att det ju alltid måste finnas en
gräns mellan ransonering och icke-ransonering; detta
gränsvärde hade uppnåtts just på grund av
ifrågavarande goda nederbörd. För återstoden av vinterhalvåret
ansåg tal. kraftbehovet för de mindre konsumenterna
säkrat, och även industrien torde kunna hysa gott hopp.
Den korta ransoneringen hade givit goda lärdomar och
erfarenheter för alla berörda myndigheter,
kraftleverantörer och konsumenter.

Sedan ordföranden erinrat om föreningens tradition
att ägna decembersammanträdet — då det icke såsom
föregående år gives formen av en julfest med damer —
åt något naturvetenskapligt ämne vid sidan av
elektroingenjörernas ordinarie arbetsfält, överlämnade han
ordet till professor Knut Lundmark, som talade över
ämnet Livets utbredning i världsrymden, försök till en
principutredning.

Tal. erinrade först om, att frågan om livets eventuella
förekomst på andra himlakroppar än vår egen jord
utgör ett av de äldsta och på samma gång mest
vanskliga problemen inom den astronomiska vetenskapen.

I nära samband med föredragsämnet stå de
möjligheter man har att bestämma de stora avstånden i
universum, enkannerligen till främmande solar och
vintergat-system. Den tidigaste metoden för sådan
avståndsbestämning var den redan av Galilei angivna
parallax-metoden, varmed man med jordbanans diameter som
bas gör en rent trigonometrisk mätning. På grund av
stjärnavståndens storlek i jämförelse med
jordbanediametern är emellertid denna metod användbar blott
för de allra närmaste fixstjärnorna (den närmsta,
a. Centauri, uppvisar en parallax av endast 1,5"). År
1914 gjorde man ett stort framsteg genom att börja
använda den fotometriska metoden. Hade alla stjärnor
samma ljusstyrka, vore denna idealisk, men man har
numera indelat fixstjärnorna i tämligen väl avgränsade
spektralgrupper, inom vilka den absoluta ljusstyrkan är
relativt konstant.

Vid bestämning av avstånden till nebulosor, som
utgöras av egna vintergatsystern, fick man gå andra vägar.
En av de första grundar sig på statistiska bearbetningar
av ljusstyrkeobservationer på exploderande stjärnor
(novor och supernovor) i dessa nebulosor, vilka jämföras
med observationer av likartade stjärnor inom vårt eget
vintergatsystem.1 Till våra närmaste grannar bland
vintergatorna (Andromedanebulosan m. fi.) har man
härigenom erhållit avstånd av storleksordningen 106
ljusår; resultaten ha sedermera bekräftats genom andra
mätmetoder. Hittills har man lyckats observera
omkring 50 000 främmande vintergatsystem, men det är
troligt, att siffran kommer att stiga avsevärt, sedan det
snart färdigställda 5 m teleskopet i USA tagits i bruk.

Tal. övergick nu till tyngdpunkten av sitt ämne och
tog därvid först i betraktande våra — bortsett från
månen — närmaste grannar inom planetsystemet,
Venus och Mars. Båda dessa himlakroppar ha atmosfär,
vars sammansättning dock troligen avviker en hel del
från jordens luft. Detta jämte
temperaturförhållandena torde innebära avsevärda olikheter gentemot våra
klimatförhållanden, men det bör ej kunna anses helt
uteslutet, att liv i någon form förekommer på de båda
planeterna, knappast dock något högre liv.

Hitintills har man ännu aldrig lyckats fastställa
förekomsten av planeter inom något främmande solsystem,
och det är näppeligen troligt, att våra
instrumentresurser komma att utvecklas därhän, att så någonsin kan
ske. Nyare bearbetningar av de uppflammande
stjärnornas problem ge emellertid vid handen, att planet-

i Metoden lär ha föredragshållaren till upphovsman.

system kunna tänkas bli resultatet av dessa
stjärn-explosioner, och även av andra orsaker ligger det
numera nära till hands att antaga, att planetsystem äro
tämligen vanligt förekommande i universum.

På en himlakropp, där betingelser för organiskt liv
finnas, kan liv tänkas uppkomma antingen genom
självalstring eller genom transport från andra världar. Den
biologiska kemiens senare rön synas ge ett visst stöd
åt självalstringsteorien. Transport av liv genom
rymden med dess avsaknad av livsbetingelser kan tänkas
ske antingen genom att sporer och andra
motståndskraftiga mikroorganismer drivas fram av ljustrycket
från stjärnorna eller ock genom att mindre
himlakroppar — meteorer och kometer — tjänstgöra som
transportmedel. Teorien för transport medelst ljustrycket
har angivits och närmare utvecklats av Arrhenius.

Tal. anförde, att vissa analogier föreligga mellan det
lägre livets fortplantningssätt och rent celesta fenomen.
Som exempel förevisades en bild av amöbacellens
delning, vilken påminner om exploderande stjärnor.

Som avslutning vidrörde tal. det brännande problem
för den moderna astronomien, som uppstått i och med
iakttagelser av de spektrala förskjutningarna hos ljuset
från främmande vintergatsystem. Med beaktande av
den dopplerska principen visa dessa förskjutningar, att
alla dessa vintergator avlägsna sig från oss med
avsevärd hastighet, en hastighet, som är desto större ju
större avståndet är till den observerade vintergatan.

På föredraget följde en lång och mycket livlig
diskussion, vilken bestyrkte, att många av
föreningsmedlemmarna hysa ett starkt intresse för astronomi och
därmed sammanknippad spekulativ filosofi. I debatten
framträdde förutom föredragshållaren ej mindre än 17
talare, nämligen hrr Tandberg, Hj Sundberg,
ordföranden, Lundholm, Alexandersson, Eli, Lindblad, Åkerblom,
Trapp, K Möller, K Kåell, Segerström, Silfverhjelm, Palm,
Estelle och Wägeus samt en gäst, dr Ålander.
Möjligheten för självalstring berördes av hr Tandberg, som
ansåg problemet vid "syntetisk" framställning av högre
organiska ämnen bottna i svårigheten att bilda
föreningar mellan kol och kväve. En lösning härav
föreligger dock i och med vissa kärnreaktioner, och det
torde icke vara uteslutet, att naturliga sådana kunna
utgöra utgångspunkten för uppkomsten av organiskt
liv. Hr Alexandersson berörde oändlighetsbegreppet
och dess samband med Einsteins relativitetsteori, hrr
Lindblad och Silfverhjelm frågan om energibalansen i
universum, hr Trapp ifrågasatte, huruvida icke
tidsbegreppet vore olikartat och utövade dominerande
inflytande på livsbetingelserna inom olikstora
världssystem, hr Möller efterlyste ett kriterium på vad som
överhuvudtaget menas med liv, medan hrr
ordföranden, Palm och Ålander penetrerade teorien för
solexplosioner och följderna därav. Föredragshållaren anlitades
flitigt med frågor och lämnade i anslutning därtill ett
flertal uppgifter av stort intresse. Siste talare var hr
Wägeus, som i sin egenskap av klubbmästare erinrade,
hurusom alla former av liv kräva näring; den av dessa
former han själv och övriga närvarande representerade
torde som regel eftersträva denna näring serverad som
varm föda med kalla drycker; motsatta förhållanden
hölle dock på att uppkomma i våningen en trappa ned.

Sedan ordföranden uttryckt föreningens tacksamhet
till hrr Fletcher och Lundmark för deras givande
bidrag till sammanträdet, samlades större delen av de
närvarande till supé och samkväm. Vid kaffet
kritiserade ceremonimästaren, hr Vrethem, med sedvanlig
elegans dagens eko och föredrag ur tredje oponnentens
synvinkel samt underströk föreningens tacksamhet till
talarna. Professor Lundmark demonstrerade slutligen
en av honom medförd omfattande samling
utomordentligt vackra förstoringar av stjärn- och
nebulosafotogra-fier. g.

E 16

2 jan. 1943

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:15:48 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1943e/0018.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free