- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 74. 1944

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 74 1944

REDAKTION Sven A Hansson (chefredaktör) • Erik Swartling (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) Richard Smedberg (väg- och vattenbyggnadskonst) • Frithiof H Stenhagen (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsbyggnadskonst) • Bertil Björkman (flygteknik) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1944

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Originaluppsatser och -notiser - ii, iii, iv, v, vi
II. Referatnotiser - vi, vii, viii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x
IV. Författarregister - xi, xii
    H. 1. 8 januari 1944 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
I optimismens tecken, av sah - 1, 2
Den svenska industrins fredsperspektiv, av Thorsten Odhe - 3, 4, 5, 6, 7
Produksjonsteknisk forskning, av B Hellern - 7, 8
Teknisk-kommersiella synpunkter på elsvetsaggregat, av S Swerup - 9, 10, 11, 12, 13
Ingenjören och det talade ordet, av Rolf Steenhoff - 13
TNC: 1. Rotationsriktning, medurs, moturs, av J W - 14
    Pressklipp - 14
Ett nytt vapen - 14
Flygplats vid Norrtälje - 14
Arbetsstudier för jordbrukets byggnadsarbeten - 14
Förenta Staternas varvsindustri - 14
Provrum för flygkanoner - 14
Örlogsvarven under enhetlig teknisk ledning - 14
Trafiksäkerheten i luften - 14
Vår hampförsörjning - 14
Sprit genom ny metod - 14
SJ:s eldrift ekonomisk - 14
Isolationsstandard — Storkraftöverföring, ett schweiziskt tankeutbyte, av Åke Vrethem - 15
Isolationsstandard, av W Wanger - 15, 16, 17
    Diskussion, av W Borgquist, Å Vrethem, S Velander, G Rydbeck, C Granborg, R Thorburn samt W Wanger - 16, 17
Storkraftöverföring, av W Wanger - 17, 18, 19, 20
    Diskussion, av E Sylwan, Å Rusck, I Herlitz, U Lamm, Åke Vrethem - 18, 19, 20
Ljusets relativitet, av sah - 20
Impedansmätbryggor, av Sigurd Kruse - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Lysämneslampor vid högre frekvens, av B R - 30
Asynkron generatordrift, av E L - 30
Teknikkens Problem, af Kumbel - 30
    Föreningar - 31, 32
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 31
Svenska Ingejörssällskapet i Storbritannien, av E G S - 31
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av P Hd - 31, 32
Kalmar Teknologklubb, av T B - 32
Statsverkens Ingenjörsförbund, av N A - 32
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J S - 32
Sammanträden - 32
Rättelse - 32
    H. 2. 15 januari 1944 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Modern kriminalteknik, av Bengt Sandberg - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Sveriges malmtillgångar och exporten, av T Q - 49, 50
Geokemiska studier över Grängesbergsfältets järnmalmer, av E R—s - 50
Teknisk-ekonomiska data från skraplastning av malmförande gruvvarp, av Gustaf T Lindroth - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Ytbehandlingsnyheter för metaller, av B Steffenburg - 58
Flusspat - 58
Erfarenheter från svensk konservlackstillverkning, av Per-Åke Wallgren - 59, 60, 61
Undersökning av ersättningsemballage för konserver, av Karl Mauritz Edsäter - 61, 62, 63
    Föreningar - 64
Kemi och Bergsvetenskap, av S P - 64
Ingeniörsklubben i Falun, av T Q - 64
Personnotiser - 64
Sammanträden - 64
    H. 3. 1944 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Stadsgasens användning inom industrin, av Bengt M Nilsson - 65, 66, 67, 68, 69, 70
Bidrag till vattenturbinernas dimensionering, av K Axel Ahlfors - 71, 72, 73
Ny snabbsvarv - 73
En ny magnetisk materialprovningsapparat, av Wll - 74
SJ:s bränsleproblem under krisen - 74
Ny livbåtsmotor - 74
Nytt fartygsskydd - 74
Verkningsgraden hos fartygspropellrar, av Curt Borgenstam - 75, 76, 77, 78, 79, 80
Lastfartyg med »Asboth-aggregat», av N Lll - 81
Understöd från Skeppsbyggarnas Hjälpfond - 81
Den elektriska flygplanutrustningen, av Bkn - 81
Dubbelpropellrar, av Bkn - 81, 82
Ett svenskt segelflygplan, av Rudolf Abelin - 82
Tändstiftet som indikator för motorns driftförhållanden, av Erik Carlberg - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Förbättringar på armémotorcykeln, av sah - 89
TNC: 2. Isolator, isolerbussning, genomföring, av J W - 89
Svensk teknik och industri i konsten, av sah - 90
Finsponga Bilder, av r - 90
Under Segel, av Gert Preisler - 90
Råd och anvisningar vid gängskärning i svarv, av Bn - 90
Maskin AB Karlebo - 91
Sig K M Billman - 91
C & S Clementson - 91
AB Asea Svetsmaskiner - 91
AB Kanthal - 91
AB Fintlings Nickel- och Nysilverfabrik - 91
Ingenjörsfirman A Byström - 91
AB Calvert & Co. - 91
Problemhörnan - 91
    Föreningar - 92
STF:s styrelse - 92
Skeppsbyggnadskonst, av G L - 92
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 92
Sammanträden - 92
    H. 4. 29 januari 1944 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Den svenska trähusindustrin, av Bengt J Zakrisson - 93, 94, 95, 96, 97
»Teknisk Tidskrift i ny gestalt», av Rolf Steenhoff - 97
Ingenjörerna i försvarets tjänst - 97
Karl Johan Ljungberg, av Rudolf Kolm - 98
Spänningar vid plant deformationstillstånd, av Karl Ljungberg - 99, 100
Jorddammar med tätskikt av betong, av Gösta Westerberg - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
STF under 1943, av Fmn - 108
Statens Geotekniska Institut, av r - 108
Snabbt brobygge, av r - 108
Falsterbokanalens trafik - 108
Förslag till ändringar av byggnadsstadgan, av r - 109
Anslag till byggnadsforskning - 109
Lättmetaller i monteringsfärdiga hus, av H Bernhard - 110
Undervattenstunnel i Rotterdam, av Erik Bengtsson - 110, 111
Den nya Waterloobron, av Lennart Åström - 111, 112
Perrongtak av betong, av Bo Dalborg - 112
Hydraulisk genompressning av rörledningar, av Sten Hesser - 112
Skruvpump för tömning av brunnar, av A H Piponius - 112, 113
Återställande av sprängda järnvägsbroar, av Sune Ewerdahl - 113
Teknisk statik I, av Gösta Lundin - 113
Svensk bostad, av R S - 113
Simrishamn, av R S - 113, 114
Svensk fornminneslagstiftning i ny form, av R S - 114
Manniche og Hartmann A/S, av R S - 114
HSB:s Riksförbund, av r - 114
Svenska Cementföreningen - 114
Insänt: Measuring stresses and deformations in solid materials, av Sven Olof Asplund och Nils Hast - 114, 115
    Föreningar - 116
Industriell Ekonomi och Organisation, av M Hede - 116
Tekniska Samfundets avdelning för Väg- och Vattenbyggnadskonst, av David Magnusson - 116
Norrköpings Polytekniska Förening - 116
Personnotiser - 116
Sammanträden - 116
    H. 5. 5 februari 1944 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Industrimännen och Riksdagen, av Sven Lundberg - 117, 118
Jämförande olycksfallsstatistik, av C Hjalmar Halldin - 118, 119, 120
Ingenjörerna och försvaret, av Stig Berggren - 121, 122, 123, 124
Fotografisk handbok, av G W:son Cronquist - 125
Om goodwill, av r - 125
Vannturbinens utvikling, av M Oledal - 125, 126
TNC: 3. Lånord med försvenskad stavning, av J W - 126
Trådradion i brännpunkten, av Erik H Lundgren - 127, 128, 129, 130
    Diskussion av H V ALexandersson, Erik Esping, Arvid Öman - 129, 130
Dansk bärfrekvenstelefonanläggning med tolvkanalsystemet, av E L - 130
Den elektriska samkörningen i Sverige, av Åke Rusck - 131, 132, 133, 134, 135, 136
Dielektriska egenskaper och genomslagshållfasthet hos fasta isolationsmaterial, av Göte Malmlöw - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
En ny nålmikrofon, av E L - 146, 147
Nylon som isolationsmaterial, av B R - 147
Forskning på ledningsisolation, av B R - 147
Förläggning av telefonkabel i USA, av R B - 147
Ogsaa en Teknik, af Kumbel - 147
    Föreningar - 148
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 148
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 148
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av P Hd - 148
Sammanträden - 148
Rättelse - 148
    H. 6. 12 februari 1944 - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Målningsmaterialen under krisen, av Nils E Pihlblad - 149, 150, 151, 152
Skydd mot yrkesfaran vid sprutmålning - 152
Släckning av magnesiumbränder, av sah - 152
Undersökning av pentaerytritförestrad tallolja, av Benkt Widegren - 153, 154, 155, 156, 157, 158
Studier i svensk företagsekonomi, av Robert Kristensson - 159, 160
Bokskogen, den röda tråden, av r - 160
Statens Gruvstyrelse - 160
Forskningsinstitut för lack och färg - 160
Den första bilringen av svenskt neopren - 160
Sveriges cellullindustri - 160
Pappersbristen ökar i USA - 160
Oljeproduktionen i USA - 160
Luftförvärmningens betydelse vid industriugnar, av Lage Malm - 161, 162, 163, 164, 165, 166
Ljungströms luftförvärmare, av Edvin Ek - 166, 167
Sandvikens luftförvärmare, av Teofil Lindblom - 167, 168, 169
Zanders luftförvärmare, av H Zander - 169, 170, 171
Uddeholms rekuperator, av P E Svensson - 171, 172
Motala fläktförvärmare, av Torbj. Vannerus - 172, 173, 174
Lundbergs luftförvärmare, av S Sylvan - 174, 175, 176
Ekströms luftförvärmare, av Gunnar Hult - 176, 177
Bojners varmluftapparat, av G Bojner - 177, 178
Luftförvärmningens ekonomiska betydelse, av Lage Malm - 178
Värmebehandling av järn och stål, av S Ld - 178
Handbuch der Metallbeizerei, bd II, av B Steffenburg - 178
Insänt: Produktion och distribution, av T Wærn-Bugge - 179
Problemhörnan, av A Lg - 179
    Föreningar - 180
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av S P - 180
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 180
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 180
Personnotiser - 180
Sammanträden - 180
    H. 7. 19 februari 1944 - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Rationaliseringen och den svenska industrins utveckling, av Arthur Montgomery - 181, 182, 183, 184
Industrimännen och riksdagen - 185
Fuktig luft — några för tekniken viktiga egenskaper, av Matts Bäckström - 185, 186, 187, 188, 189, 190
Insänt: Standardisering av snäckväxlar, av W R Uggla - 190
Startproblemet vintertid, av L Cassler och H Pontin - 191, 192
Traktordrift i lantbruk och skogsbruk - 192
Gassgeneratorboka - 192
Beräkning och konstruktion av fjädrar till avgasventilen på tvåtakt dieselmotorer - 192
Götaverkens nya fartygsmotor med spolpump på undersidan av arbetskolvarna, av John Olsson - 193, 194, 195, 196, 197
Jättetermometer i neonljus - 198
Produktionen i USA, av r - 198
SJ sparar smörjoljor, av r - 198
SJ ökar tåghastigheten, av r - 198
TNC: 4. Lånord med försvenskad stavning II, av J W - 198
Skeppsbyggnadsverksamheten i Sverige, av N Lll - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
Perspektivskisser i flygindustrin, av sah — Bkn - 211
Englands nya trafikflygplanprojekt, av Bkn - 211
Flygande fästningens efterföljare, av Bkn - 211
Fältartilleriet i flygplan, av Bkn - 211
    Föreningar - 212
Svenska Teknologföreningen. Mekanik, av Bo Bredberg - 212
Tekniska Samfundet, av G E M - 212
Sammanträden - 212
STF:s årsmöte - 212
    H. 8. 26 februari 1944 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Frågor och svar om Nedre Norrmalm, av sah - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Ingenjörsarbetet och kulturen, av r - 222, 223
STF:s orkester, av Rolf Steenhoff - 223
Forskningsverksamheten inom försvarsväsendet, av r - 223, 224
Industrins bostadsfråga, av r - 224
Insänt: Produktion och distribution, av B Traneus - 224
Monteringsfärdiga stenhus, av Hilding Brosenius och Arvid Bjerke - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
Cellbetong, av pzr - 235
Träarmerad betong, av pzr - 235
Brygg- och dykdalbkonstruktion, av Holger Ahreson - 236
Vägväsendets reparationsberedskap, av Sven Platzer - 236
Explosionsolyckor under bergsprängning, av pzr - 236, 237
Skydd mot vattenskador, av Sune Ewerdahl - 237
Kraftverket Mörel, av pzr - 237
Brudlinieteorier, av Åke Holmberg - 237, 238
Forslag til en Omorganisation af Danmarks Vejvesen, av Per Erik Hubendick - 238
Beretning og Regnskab 1941—42, av Bertil Nylin - 238, 239
Svenska Flottledsförbundets årsbok 17, av Petrus Silfverbrand - 239
Højgaard & Schultz A/S, av Richard Smedberg - 239
    Föreningar - 240
Svenska Teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn - 240
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 240
Personnotiser - 240
Sammanträden - 240
    H. 9. 4 mars 1944 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Arbetarnas fulla medverkan inom industrin, av Valter Åman - 241, 242
    Det enskilda företaget och dess sociala ansvar I - 242, 243, 244, 245, 246
Företagarens syn på problemet, av Christian von Sydow - 242, 243
Arbetarens syn på problemet, av Valter Åman - 243, 244
Arbetskraftsurvalet, av Ejnar Neymark - 244, 245
Arbetslönerna, av Nils Holmström - 245
Arbetsorganisationen, av Gösta Ekelöf - 245, 246
Statskontrollerade bolag i Sverige, av r - 246
Krigsarbetet i USA - 246
Patentverket - 246
Teknisk-kommersiella synpunkter på svetselektroder, av S Swerup - 247, 248, 249
Telegrafverkets äskanden - 249
Ny radiostation i Göteborg - 249
Utbildningsmöjligheternas demokratisering, av Richard Smedberg - 250
Grösse, Masszahl und Einheit, av J Tandberg - 250
Benjamin Franklin, av r - 250
Kraftteknikens utveckling sedan 1939. Maskiner och apparater - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
Kraftteknikens utveckling sedan 1939. Kraftöverföring - 257, 258, 259
Kraftteknikens utveckling sedan 1939. Elektricitetens användning - 259, 260, 261, 262, 263, 264
Kraftteknikens utveckling sedan 1939. Mätinstrument, normer, material - 264, 265, 266, 267
Kraftteknikens utveckling sedan 1939. Kraftteknisk fysik - 267, 268, 269, 270
Teknikkens Start, af Kumbel - 270
Meritberäkning för befälsutbildade värnpliktiga, av r - 270
TNC: 5. Kontroll, kontrollera, av J W - 270, 271
Insänt: Missbruk av ordet don, av Pontus Frisk och J W - 271
Problemhörnan, av A Lg - 271
    Föreningar - 272
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 272
Sammanträden - 272
STF:s årsmöte - 272
    H. 10. 11 mars 1944 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Konsthartsernas utveckling och användning, av Halvard Liander - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
    Det enskilda företaget och dess sociala ansvar II - 280, 281, 282, 283, 284
Arbetslokaler, av Eskil Sundahl - 280, 281
Arbetarskydd, av Gunnar Hultman - 281, 282
Socialvård, av Signe Holst - 282, 283
Bostäder, av Jöran Curman - 283, 284
Fritid, av Harald Nordström - 284
Civilt och militärt - 285
Svenska Brandtarifföreningen, av r - 285
K. Järnvägsstyrelsen, av r - 285
Telefon AB L M Ericsson, av r - 285
En ny tillslutning för glaskärl, av r - 286
Småbildsskioptikon för demonstration och undervisning, av H Brosenius - 286
Växelmynt av pressmassa, av sah - 286
Kemiska bekämpningsmedel i lantbrukets tjänst, av Sven Telenius - 287, 288, 289, 290, 291, 292
Träkolsproduktionen - 292
Natriumsulfat i glas - 292
Fasta kroppars termiska och mekaniska egenskaper, av Robert Svensson - 293, 294, 295, 296
Magnesium, av E R—s - 297, 298, 299
AB Wiro - 299
AB Separator - 299
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 299
Birger Kock AB - 299
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 299
    Föreningar - 300
Svenska Teknologföreningen. Svenska Teknologföreningens styrelse - 300
Mekanik, av A R - 300
Tekniska Föreningen i Eskilstuna, av H W - 300
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 300
Personnotiser - 300
Sammanträden - 300
    H. 11. 18 mars 1944 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Sveriges försörjning med flytande bränsle under kriget, av Harry Kähr - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
    Diskussion, av H Björk, H Romanus, F Hansen, C Hammarskjöld, B Thorbjörnson, Th. Christiansen, T Svennberg, R Steenhoff samt Harry Kähr, referat av Fmn - 308, 309
TNC: 7. TNC:s medverkan vid nomenklaturarbete, av J W - 309
Nils Gustaf Nilsson †, av Hjalmar Sjöholm - 310
En märklig busskonstruktion - 310
En amerikansk jättefabrik - 310
Propellerskydd av syntetiskt gummi - 310
Ett nytt motorbränsle - 310
Automatiska styranordningar i flygplan, av O Carlstein - 311, 312, 313, 314, 315, 316
Höjdprovning av flygmotorer, av Hans Busch - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Mätning av ytors värmeavgivning med termostapel, av Robert Engström - 325, 326, 327, 328, 329, 330
Karlebo Handbok, av Wll - 331
Fartygsmaskiner, av E Lg - 331
Theorie und Berechnung der Kohlenstaubfeuerung, av Wll - 331
Fartygs proportioner och deras inverkan på stabiliteten, av A O W - 331
Reseberättelse - 331
    Föreningar - 332
Svenska Teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn - 332
Industriell Ekonomi och Organisation, av M Hede - 332
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 332
Sammanträden - 332
Ingenjörsveckan - 332
    H. 12. 25 mars 1944 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Bränsleförbrukningen för beredning av varmvatten i hyreshus, av Cesar Kinander - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
Svenska Industriens Praktiknämnd, av r - 339
Svenska Teknologföreningens Anställningscentral, av r - 339
Väldig träbyggnad - 339
AB Betongindustrin - 339
AB Götaverken - 339
AB Hans Osterman - 339
Problemhörnan, av A Lg - 340
Utjämningsströmmar, av Erik G W Lindquist - 341, 342, 343
Statens Kommitté för Byggnadsforskning, av Axel Eriksson - 344
Omställningen till fredsproduktion - 344
Inverkan av punktmoment på en platta, av Åke Cronholm - 345, 346, 347
Kraftverket Rio Negro i Uruguay, av Gösta Lundberg - 348
Vattenfallsstyrelsens närmaste utvidgningsplaner, av pzr - 348
En elastisk linje i »exakt» utformning, av Albert Engvall - 349, 350
Kriget i tidskrifterna, av R S - 350
Några spänningsoptiska undersökningar, av Henrik Nylander - 351, 352
AB Vägförbättringar 25 år, av Richard Smedberg - 352
Blixtkriget och sprängberedskapen, av pzr - 352
Vattenflödet där strömfåror sammanflyta, av N J - 352, 353
Återställande av en sprängd järnvägsbro, av Sune Ewerdahl - 353
Årsbok 1941—1942, av Eskil Claesson - 353, 354
Ljudabsorbering, ljudisolering och akustikförbättring, av Erling Berner - 354
Handbok för utstakning av kurvor å järnvägs- och landsvägslinjer, av N Gudmundsson - 354
Om vindens belastning på våre hus, av Ture Norder - 354, 355
Statik leicht verständlich dargestellt, av D N - 355
Das Betonieren bei Frost, av Bo Sandegren - 355
Om svenska bergarter och deras provning för konstruktionsändamål, av Nils Royen - 355
Stockholms skärgårdsringväg, av R S - 355
Nya engelska böcker, av Olof Magner - 355
    Föreningar - 356
Svenska Teknologföreningen. Svenska Teknologföreningens styrelse - 356
Extra allmänt sammanträde, av Fmn - 356
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 356
Sveriges Verkstadsingenjörers Föreningen, av W U - 356
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 356
Personnotiser - 356
Sammanträden - 356
    H. 13. 1 april 1944 - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Malmletning och diskuskastning, av Bertil Traneus - 357, 358
TNC: 6. Genomtränglig, genomskinlig, genomsynlig, av J W - 358
Luftvärnets eldledningsinstrument, av C W Winsnes - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Teleteknikens utveckling sedan 1939. Telefoni och telegrafi, av Knut Kåell - 367, 368, 369, 370, 371, 372
Teleteknikens utveckling sedan 1939. Radio, av Frank Hammar - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Teleteknikens utveckling sedan 1939. Teleteknisk fysik, av Gustaf Swedenborg - 380, 381, 382, 383, 384
Svenska Dynamoborstfabriken - 384
Elektroskandia - 384
Teori för frekvensdetektor, av Bengt Josephson - 385, 386
Nedsmutsning av isolatorer i utomhusställverk, av Carl E Söderbaum - 386
Det sidste ord, af Kumbel - 386
Fredstidens försäljning, av B E - 387
Psykologiska synpunkter på arbetslivet, av r - 387
Kungörelser, av R S - 387
    Föreningar - 388
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 388
Sammanträden - 388
    H. 14. 8 april 1944 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Tal vid årsmötet 1944, av Rolf Steenhoff - 389, 390
Årsmötet 1944, av sah - 390, 391, 392
Svenska Ingenjörsföreningars Nämnd, av Fmn - 392
Malmgeologisk forskning på Nordostgrönland, av Olof Eklund - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Mässing, av Torsten Althin - 401, 402
Äldre typografisk teknik, av G Smith - 402
Skyddsföreskrifter till förebyggande av olycksfall, av Erik Swartling - 402
Utbildning i arbetarskydd - 402
Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek - 402
Nitroparaffinkemi — ett nytt fält för forskning och teknik, av Bertil Groth - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
    Skriftligt diskussionsinlägg, av B Engel - 410
Nytt konstgummimaterial, av F H S - 410
Gummiproblemet i USA - 410
Världens största butadienfabrik - 410
Världens största spritfabrik - 410
Konstgummi ur sågspån - 410
Insänt: Har den lille bedrift noen framtid? av T K - 411
    Föreningar - 412
Svenska Teknologföreningen. STF:s ordinarie vårstämma, av Fmn - 412
Personnotiser - 412
Sammanträden - 412
    H. 15. 15 april 1944 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Fredrik Henrik af Chapman, av Gustaf Halldin - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Centralisering av det civila flygtekniska arbetet i Schweiz - 424
SAAB och dess verksamhet, av Ragnar Wahrgren - 424, 425, 426
Motordrivna snöslungor, av J Götzlinger - 427, 428, 429, 430, 431
Järnvägssnöslunga för Skåne, av Helge Forssman - 431, 432, 433, 434
Dieselmotor för rysk pansarvagn, av F H - 434
Ett nytt traktorbränsle - 434
Billigt motorbränsle - 434
TNC: 8. Ekoradio, av J W - 434
Stormsäker liv- och fiskebåtsmotor, av Gunnar Wallgren - 435, 436, 437
Ljuddämpning vid dieselmotorer, av C Bm - 437, 438, 439
Jättetransportplan, av sah - 439
Hawker Typhoon, av sah - 440
Regler och råd rörande maskinritningars utförande, av Bn - 441
Handbok för metallarbetare, av Bn - 441
Jiggar och fixturer, del III, av Bn - 441
Segelflyghandboken, del I & II, av sah - 441
AB Slipmaterial-Naxos - 441
Asea - 441
AB Avenska Kullagerfabriken - 441
Insänt: Tekniskt-kommersiella synpunkter på svetselektroder, av Per Sjöman och S Swerup - 442, 443
Problemhörnan - 443
    Föreningar - 444
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 444
Tekniska Föreningen i Skövde, av Ok - 444
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 444
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av PHd - 444
Sammanträden - 444
    H. 16. 22 april 1944 - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Teknikerens dilemma, af Poul Henningsen - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Bergsprängning — några nya synpunkter, av K H Frænkel - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
Teknisk litteratur till Finland - 460
Vejledning i Tekniken ved Udarbejdelsen og Udgivelsen af videnskabelige Arbejder, av H N Pallin - 460
Damprogrammet vid STF:s årsmöte, av Fmn - 460
Bestämning av mest ekonomisk tunnelarea för kraftstationer, av G Nilsson - 461, 462, 463, 464, 465
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening - 465
Betonrørs Ødelæggelse under Fyld indeholdende Glimmerler, av Nils Bergenstråhle - 466
Vejlaboratoriets Virksomhed 1 april 1940—31 mars 1942, av Bengt Liljeholm - 466
Handledning i fältmätning och avvägning, av Alf Rustan - 466
Kriget i tidskrifterna, av R S - 466
Logaritmiska spiraler som glidytor i friktionsjord, av Sten Odenstad - 467, 468, 469
Stålmantlade pålar, av SOA - 469
Den stora riksvägen - 469
Cementåtgången inom landet - 469
Limmade trälamellbalkar för större laster, av H B - 470
Övergångsanordningar vid rörliga broupplag, av Sune Ewerdahl - 470
Fullskaleprovning av vägbank, av r - 470
Insänt: De tekniska högskolornas eftersläpning, av Thomas Övergaard - 470, 471
    Föreningar - 472
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av S P - 472
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 472
Tekniska Samfundet, av D M - 472
Tekniska Föreningen i Södertälje, av O L N - 472
Personnotiser - 472
Sammanträden - 472
    H. 17. 29 april 1944 - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
Marinen, industrin och näringslivet, av Stig H:son-Ericson - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479
Industriella och organisatoriska synpunkter på flottans fartygsbyggen, av J H Qvistgaard - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Teleteknik inom marinen, av C G Landström - 487, 488, 489, 490, 491, 492
AB Götaverken - 492
Modernt luftvärn på örlogsfartyg, av A G Jedeur-Palmgren - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
    Föreningar - 500
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 500
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 500
Kalmar Teknologklubb, av T B - 500
Norrköpings Polytekniska Förening, av B M - 500
Sammanträden - 500
Nya material — nya möjligheter, av Ralph Lysell - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Framställning av krökta flerskiktsfaner, av Torsten Englesson - 509, 510, 511, 512
Magnesiumlegeringarna och deras tekniska användning, av Einar Öhman - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
Pulvermetallurgi, av Karl Bonthron - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
Försegling av fältpostpaket, av r - 531
Fallskärmar av papper - 531
Hur »Crystal Palace» kom till, av sah - 531, 532
    H. 18. 6 maj 1944 - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Torvhanteringens framtid, av Erik Kåreby - 533, 534
Ögonskador genom olycksfall i arbete, av Lars von Bahr och Gunnar von Bahr - 535, 536, 537, 538, 539
Företagsbiblioteket, av Harry Stenmark - 540
Technisches Russisch, av Edvin Lundgren - 540
Arbetsstudier, av Harald Ager - 540
TNC: 9. Platta, skiva, plåt, av J W - 540
Kortslutningslaboratoriet vid K. Tekniska Högskolan, av Emil Alm - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Återinkopplingsbrytare i miniatyrformat, av B R - 552
Korrosion genom bakelit, av F H - 552
Blixtströmmar i lågspänningsanläggningar, av Harald Norinder och C E Olsson - 553, 554, 555, 556
Nya metoder för undersökning av telefontrafikens egenskaper, av Conny Palm - 557, 558, 559, 560, 561, 562
Superhögtryckskvicksilverlampor, av E L - 562
TNC, af Kumbel - 562
Elektriska apparater för mätning av reaktionstider, av E L - 563
Elektrisk megafon i gruvor, av E L - 563
Elektriskt öga upptäcker gaser - 563
Kungörelser, av R S - 563
    Föreningar - 564
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 564
Sammanträden - 564
    H. 19. 13 maj 1944 - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
Fibrer, tvättmedel, smuts, av W Kling - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
L H Baekeland †, av Curt Marcus - 572
Emulsionsteori i korta drag, av Guy S:son Frey - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582
Praktisk användning av emulsionsmedel inom tvätt- och avfettningstekniken, av Yngve Dalström - 583, 584, 585, 586
Handgranater av pressmassa, av sah - 586
Etylcellulosan, av Ldr - 586
Hårdgjort trä - 586
Elektro-organiska tillverkningsmetoder i industrin, av Allan Wetterholm - 587, 588, 589, 590
Undersökning av friktionen mellan lina och kaus i linlås, av E R—s - 591, 592
X-Rays in Research and Nature - 592
Från de tekniska högskolorna, av R Woxén och G Hössjer - 593, 594
Standardcentral för verkstadsindustrin - 594
450-årsdagen av Georg Agricolas födelse, av E R—s - 595
Bohusläns fältspat - 595
Problemhörnan, av A Lg - 595
    Föreningar - 596
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 596
Föreningen Sveriges Arbetsstudiechefer (FSA) - 596
Tekniska Föreningen i Karlskrona, av M - 596
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av Alk - 596
Sammanträden - 596
    H. 20. 20 maj 1944 - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
Teori och experient — några reflexioner över naturvetenskapens arbetssätt, av Stig Eklöf - 597, 598, 599, 600
Undervisningen i geodesi och fotogrammetri, av r - 600
Statsverkens Ingenjörsförbund om den högre tekniska undervisningen, av r - 600
Fredskrisens arbetslöshet bekämpas - 600
Samordning av transportmedel - 600
Svensk standard för emballage - 600
Internationella Studenthjälpens Rikskommitté - 600
Kavitationstank för fartygspropellrar, av Hans Edstrand - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609
Bärgningen av »Normandie», av J S—l - 610, 611
Flygplanflottörer av trä, av Bkn - 612
Helikopter för sjuktransport, av Bkn - 612
Höjdforskning i flygindustrin, av Bkn - 612
Mätning av flygmotorers effekt med bromspropeller, av Hans Weibull - 613, 614, 615, 616
Elektrisk stickprovsmätare för bränsleförbrukning, av F H - 616
Amfibievagn, av sah - 616
Värmebehandlingsstrukturens inverkan på utmattningshållfastheten hos svetsfogar i St44, av Cyrill Schaub - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Precisionsverktyg för mätning av innermått, av Wll - 623
Brännsvetsmaskin, av F H - 623
Stora ångturbiner, av F H - 623
Liten planslipmaskin, av Bn - 624
Aseas tillverkning av verktygsmaskiner, av Bn - 624
Värmepanna för olika slags bränslen, av Wll - 624
Hårdlödning av stål, av F H - 624
Induktionshärdning, av F H - 624
Ultraljudsvängningars inverkan på metallers anlöpning, av J Arvid Hedvall och G Ekwall - 625, 626
Materialundersökning med ultraljud, av F H - 626, 627
Svenska Kullagerfabriken, Göteborg, av Bn - 627
AB Browinmaskiner - 627
AB A Bengtssons Maskinaffär - 627
AB Svenska Golvunderhållet - 627
Maskin AB Trigge - 627
Lidköpings Mekaniska Verkstads AB - 627
Svenska AB Philips - 627
TNC: 10. Effekt, av J W - 627
    Föreningar - 628
Svenska Teknologföreningen. Svenska Teknologföreningens styrelse - 628
Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 628
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 628
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 628
Personnotiser - 628
Sammanträden - 628
    H. 21. 27 maj 1944 - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Svenska elfyrar, av Sven Öberg - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
STF:s direktörsfråga avgjord, av Rolf Steenhoff - 637, 638
Vatten för tekniska ändamål, av L S - 638
Moderne Regnemidler, av Bn - 638
ISA Tolerancesystemet, av Bn - 638
Hermods Korrespondensinstitut - 638
Torins Foto AB - 638
Beräkning av tryckta strävor av furuvirke med hänsyn till virkets kvalitet, av Bertil Thunell - 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Landbassänger av betong, av Sven Olof Asplund - 649, 650, 651, 652, 653, 654
Kriget i tidskrifterna, av R S - 654
Avlägsnande av fukt ur virke med lösningsmedel, av H B - 655
Vägimpregneringsmedel, av sah - 655
Grundvattensänkning vid vattenkraftbyggnader, av Gösta Lundberg - 655
Jorddammar med betongutskov, av Gösta Lundberg - 655
Brobelastningsförsök i Schweiz, av Sune Ewerdahl - 655
Wright, Thomsen & Kier 1918—1943, av Richard Smedberg - 655
    Föreningar - 656
Tekniska Samfundets avdelning för Väg- och Vattenbyggnadskonst, av D M - 656
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 656
Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund - 656
Sammanträden - 656
    H. 22. 3 juni 1944 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Verkstadsindustrin behöver materialtekniker, av Erik O Lissell - 657, 658
Partiell kontroll av stora tillverkningspartier, av Ivar Weibull - 659, 660, 661, 662, 663
Kvalitetskontroll vid tillverkning och anskaffning av materiel, av E A Backlund - 664, 665, 666, 667, 668
Kvalitetskontroll. Diskussion, av C G Brodén, Bror Svensson, B Rudling, Dag Du Rietz, O Berg, T Bolin samt Ivar Weibull och E A Backlund, referat av S M - 668, 669, 670
STF:s betygsblanketter, av Fmn - 670
Ingenjörsfirman Sandblom & Stohne AB - 670
AB Separator - 670
Asea - 670
Elektriska AB Siemens - 670
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 670
Frekvensmodulering, av Erik Esping - 671, 672, 673, 674, 675, 676
Mätning av telefonapparaters referensekvivalent, av H Örtendal - 676
Malmletning med radio, av F H - 676
Stålbandsupptagning av engångsförlopp, av B R - 676
Nya konstruktionsprinciper för telefonreläer, av Sten Vigren - 677, 678, 679, 680, 681
Indhalning af uarmerede Telefonkabler i Cementrørledninger, av N Sidenmark - 681, 682
Reaktans og kortslutningskrefter mellom parallelle skinner og ved rektangulære spoler, av K Faye-Hansen - 683, 684, 685, 686
Psykologisk lov, af Kumbel - 686
De tyska glödlampornas livslängd höjes, av F H - 687
Farbara ångkraftstationer i USA, av B R - 687
God avkastning från storkraftverken i västra USA, av B R - 687
Jordbrukets elektrifiering, av B R - 687
Problemhörnan, av A Lg - 687
    Föreningar - 688
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm + g - 688
Mekanförbundets Maskinbyggnads- och Gjuterisektioner - 688
Västerbottens Tekniska Förening, av P G B - 688
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 688
Personnotiser - 688
Sammanträden - 688
    H. 23. 10 juni 1944 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
STF:s utlåtande om den högre tekniska undervisningen, av H Sy — H V A - 689, 690, 691, 692, 693, 694
Dædalus 1944, av Torsten Lenk - 694
TNC: 11. Rör och tub, av J W - 694
Den amerikanska textilindustrins struktur, av K E Sandqvist - 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702
Aluminium och aluminiumlegeringar för plastisk formgivning, av Vilhelm Christiansen - 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709
Aluminiumlegeringar för gjutgods, av Einar Öhman - 710, 711, 712, 713, 714
Poröst magnesiumgjutgods, av Wll - 714
Behandlingen av höglegerat stål vid temperaturer under fryspunkten, av Wll - 714
Engelsk forskningsanstalt för järn och stål - 714
Furfurol och furfurolbakelit, av Per Åke Wallgren - 715, 716, 717, 718
Beräkning av absorptionstorn för torkning av gaser med klorkalciumlösning, av SHl - 718
Räntan och bostaden, av A Lg - 719
Flytande tillverkning, av Arne Kindstrand - 719, 720
Kungörelser, av R S - 720
    H. 24. 17 juni 1944 - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752
Sjöfart och flyg efter kriget, av Erik Wetter, P A Norlin - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729
Engelsk-svensk teknisk ordbok, av H Stenmark - 730
DK på engelska, av H Stenmark - 730
STF:s matrikel - 730
Malltekniken inom flygindustrin, av Roland Johnson - 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738
Ny professor i flygteknik, av sah - 738
Tävlingsskrifter i flygteknik - 738
Efterkrigstidens privatflygplan, av Bkn - 738
Automatisk bombkamera - 738
»En starkare sjömakt — ett starkare folk», av N Lll - 739
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1944, av N Lll - 740
Nytt hörselskydd - 740
Gasgeneratorns teori II. Kolgasförfarandet, av E Hubendick och J B Lundström - 741, 742, 743, 744, 745, 746
Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd 1869—1944, av sah - 746
Start och körning av gengastraktorer, av N G - 746
Prism and lens making - 746
Rotationssymmetrisk böjning av hyperboloidformade plattor, av Börje Langefors - 747, 748
Centrifugalpumpar av porslin, av F H - 748
Radium, av Wll - 748
Massproduktionsverktyg i USA:s flygindustri - 748
Lok för Holland - 748
Skruvväxelns belastningsförmåga, av W R Uggla - 749, 750, 751
    Föreningar - 752
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 752
Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av Bkn - 752
Industriell Ekonomi och Organisation, av M H - 752
Trollhättans Ingeniörsklubb, av Mq - 752
Personnotiser - 752
    H. 25. 24 juni 1944 - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
Teknisk värdering av anläggningar, av Per Frenell - 753, 754, 755, 756, 757
Brommahallen, av r - 758
Ny kommunikationstidskrift - 758
Bostadsproduktionen stiger - 758
Lärlingsunderstöd - 758
TNC: 12. Tidnämnarens bortslarvande, av J W - 758
Promotion vid K. Tekniska Högskolan - 759, 760
Från de tekniska högskolorna, av R Woxén - 760
Lyftkraft och bärförmåga hos ett istäcke, av Bertil Löfquist - 761, 762, 763, 764, 765, 766
Mätning av isens rörelse vid olika vattenstånd. En kajs utformning i plan och sektion för att minska isens lyftande verkan, av Bror Fellenius - 767, 768
Jordstatisk beräkningsmetod vid kohesionär mark under antagande av sfäriska glidytor, av Gösta Bjurström - 769, 770, 771
Engelska flygindustrin — husbyggare - 772
Sektioneringsinstrument vid bergsprängning, av Björn E Hansson - 772
Bidrag till teorin för cirkulära plattor, av Thor Lindholm - 773
Block Eary dammen, av Sven G Rydman - 774
Kraftverket Hinterrhein, av Gösta Lundberg - 774
Insamling av jordprover - 774
Svensk Vägkalender 1944, av Richard Smedberg - 775
Økonomisk tverrsnitt for rør og tunneler ved vannkraftanlegg falltap i rør, av Gösta Hellstrand - 775
Fyring og stell av mindre sentralvarmeanlegg, av C R - 775
Nya engelska böcker, av Olof Magner - 775
Kriget i tidskrifterna, av R S - 775
Insänt: Landbassänger av betong, av Sven Wallbom, Eskil Lundahl, Claes Fischerström, Bertil Löfquist och Sven Olof Asplund - 775, 776
    H. 26. 1 juli 1944 - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
Den socialtekniska grundvalen för Södersjukhuset, av Hjalmar Cederström - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783
Södersjukhusets planläggning, av Hermann Imhäuser - 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790
Södersjukhusets inrednings- och standardiseringsverksamhet, av R Alton, G Eklöf och E Ullrich - 791, 792, 793, 794, 795
Standardiseringsarbetet inom sjukhusväsendet, av Hj. C - 795
Konstruktionerna för Södersjukhuset, av Hjalmar Granholm - 796, 797, 798, 799
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska installationer i Södersjukhuset, av Axel Theorell - 800, 801, 802, 803, 804
Arkitektarvoden och studieverksamhet, av Hj. C - 804
Centralarkiv, av Hj. C - 804
Södersjukhusets kraftcentral och elektriska installationer, av Gustav Magnusson - 805, 806, 807, 808, 809, 810
Södersjukhusets kyltekniska utrustning, av Hugo Wettervik - 811, 812
    H. 27. 8 juli 1944 - 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
Industrins konsträttsskydd, av G A Berg - 813, 814
Konstdefinition och konstförstånd, av r - 815, 816
Lärobok i nomografi, av Bn - 816
Statistiska uppgifter över vattenverk, avloppsverk, vägar och gator samt renhållningsverk i svenska städer och samhällen för år 1942, av Gustav Winqvist - 816
Elektrisk och mekanisk energi, av Fredrik Dahlgren - 817, 818, 819, 820, 821, 822
»Fröken Ur» i Schweiz, av B R - 822
Nytt stålband för radiobruk - 822
Grand Coulee-dammen - 822
Tre kraftverk i Indalsälven - 822
Ultrakortvågens användningar, av Ove Norell - 823, 824, 825, 826, 827, 828
Stormskador vid elektriska kraftledningar, av Helge Thylén - 829, 830, 831, 832
Fernsprech-Wählanlagen, av Karl Lundkvist - 832
Asea - 832
AB Elektro-Apparat - 832
Kolbäcks Elektriska Verkstad - 832
Graham Brothers AB - 832
Ny metod för harmonisk analys och ny mekanisk analysator, av E L - 833, 834
Elektriska järnvägars energiförsörjning, av B R - 834
Järnvägselektrifieringen i Schweiz, av B R - 834
To Traditioner, af Kumbel - 834
Insänt: Indragning av oarmerade kablar i cementblock, av Edgar Hintze - 835
TNC: 13. Olika slag av medelvärden, av J W - 835, 836
Problemhörnan, av A Lg - 836
    H. 28. 15 juli 1944 - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860
Sulfitmassa och papper i Förenta Staterna, av Axel Ekwall - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
Nylon, av Fredrik Neumeyer - 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
Klorkalifabrik - 852
Värmepumpen, av Olle Stenberg - 853, 854, 855, 856, 857, 858
Koncessionstvång för värmepumpanläggningar? av B R - 858
Sprängning i horisontella oljeborrhål, av E R—s - 859
Sveriges Geologiska Undersökning - 859
Svensk tillverkning av metanol - 859
Aus der Praxis des Gummifachwerkers, av K—r - 859
AB W Dan Bergman - 859
Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB - 859
Bultfabriken AB - 859
Ingenjörsfirman Lifa AB - 859
Kungörelser, av R S - 859
    Föreningar - 860
Tekniska Samfundet, av G E M - 860
Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund, av L - 860
Personnotiser - 860
Sammanträden - 860
    H. 29. 22 juli 1944 - 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Skydd av fartyg mot magnetiska minor, av Björn Löttiger - 861, 862, 863, 864
Den brittiska »människotorpeden» - 864
Vibrationsmätare, av Erik Ferner - 865, 866, 867, 868, 869, 870
Reaktionsmotorproblemet, av Arne Mörtsell och Sven E Norberg - 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878
Handborrmaskiner med hölje av konstmassa, av Wll - 878
Märkligt båtbygge - 878
Den engelska varvsindustrin - 878
Engelskt lokomotiv av ny typ - 878
Varv och verkstäder, av N Lll - 879, 880, 881, 882
Autogiron, av Bkn - 883
Praktisk handledning för segelflygare, av sah - 883
Om segelflygning och dess energikällor i atmosfären, av A Lg - 883
Fräsning, av Bn - 883
Elmotordrivna handverktyg, av Bn - 883
VDI-Durchfluss-Messregeln, av Wll - 883, 884
Sandvikens Jernverks AB - 884
Ulvsunda Verkstäder AB - 884
Lidköpings Mekaniska Verkstads AB - 884
AB Kronsågar, H Rahm & Co. - 884
Rundqvist & Schultz AB - 884
Jönköpings Mekaniska Werkstads AB - 884
Problemhörnan, av A Lg - 884
    H. 30. 29 juli 1944 - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908
Astronomisk matematik — sfärisk trigonometri, av Knut Lundmark - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895
Nya hjälpmedel för astronomisk navigation, av sah - 895, 896
Erfarenheter av kamjärn, av Erling Reinius - 897, 898, 899, 900, 901
Bortschaktade jordmassors inflytande på sättningarna, av sah - 902
Erfarenheter från en triangel- och samhällsmätning, av Sigfrid Berne - 903, 904
Träbroar på östfronten, av Sune Ewerdahl - 904
Beräkning av balkar utsatta för böjning och samtidig axialbelastning, av S Kasarnowsky - 905, 906
Utläggning av undervattensledning med flytande sänkningsattiralj, av r - 906
Bestämning av infiltrationen, av Sven G Rydman - 906
Ett långtidsprov på betongrör, av C H Blankenburg - 906, 907
Variationer i ytvattnets hygieniska beskaffenhet, av Einar Hultman - 907
Danmarks Tekniske Højskoles nye Laboratorium for Bygningsstatik, av Lennart Backmark - 907, 908
Stockholms framtida utveckling, av Magnus Smedberg - 908
Christiani & Nielsen, 1904—1944, av Richard Smedberg - 908
Unite snickarkurs för byggnadssnickareoch timmermän, av Kurt Axelsson - 908
Svenska Kullagerfabriken - 908
    H. 31. 5 augusti 1944 - 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932
Kan anbudsväsendet rationaliseras? av Arne Biörnstad - 909, 910
Finska ingenjörsbarn, av K A Fröman - 910
Industriförbundets syn på den högre tekniska undervisningen, av r - 910, 911
Yrkessjukdomar, av H St—d - 912
TNC: 14. Ämne, material, gods m.m., av J W - 912
Teknik och taktik i bombkriget — den allierade luftoffensiven mot tyska hemorten under senare hälften av 1943 - 913, 914, 915, 916, 917, 918
Den engelska luftfartsinspektionen - 918
Automatiseringen av långdistanstrafiken — telefonteknikens närmaste utvecklingsmål, av Torbern Laurent - 919, 920, 921, 922, 923, 924
Växelströmsteori, av G Ödberg - 924
Elektrisk oppvarmning av husrom, av H S—d - 924
Elektroskandia - 924
Åskskydd för Södersjukhuset, av Harald Norinder - 925, 926, 927, 928, 929
Överföring av siktvärden vid luftvärnsartilleriet, av E L - 930
Distorsion hos mikrofoner och hörtelefoner för telefonapparater, av Torsten Ljungström - 930, 931
Värmelampor torka gjutformar, av Mm - 931
Belysning och olycksfallsfrekvens, av B R - 931
Tillsatskylare för transformatorer, av B R - 932
Fabrikstillverkade transformatorstationer, av B R - 932
Genomskinliga smältsäkringar, av Mm - 932
Indikering för nitrösa gaser, av B R - 932
Kanadensiskt storkraftverk, av F H - 932
Brasiliens vattenkrafttillgångar, av B R - 932
Linje för elektrisk anläggningsteknik vid tekniska gymnasiet i Härnösand, av H B - 932
    H. 32. 12 augusti 1944 - 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956
Den statliga efterkrigsplaneringen i Sverige, av Arne Björnberg - 933, 934, 935
Konjunkturutsikterna och den ekonomiska politiken under den närmaste efterkrigstiden, av r - 935, 936, 937, 938
Yngre Kemisters Förening, av Th O - 938
Sannolikhetskalkyl och avlusning, av sah - 938
Ny packningsmetod, av r - 938
TNC: 15. Don, detalj, konstruktion m.m., av J W - 938
Metalliska motståndsmaterial för industriugnar, av Gösta Rehnqvist - 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946
Gigantisk värmecentral - 946
Beredskapslagring av tackjärn - 946
Apatitutvinning ur Alnökalk, av T Heilmann - 947, 948, 949, 950
Kadmium- och zinkbeläggningar, av Sffg - 950
Bågsvetsning under vatten, av Wll - 950
Antimonfynd i Turkiet - 950
Overtrykkautoklaver i hermetikkindustrin, av Gunnar Knutsen - 951, 952, 953, 954, 955
Förebyggande av olycksfall inom konservindustrin, av H St—d - 956
Torkade livsmedel - 956
Maskin för fiskbrikettering - 956
Kungörelser, av R S - 956
    H. 33. 19 augusti 1944 - 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980
Skeppsbyggeriets standardiseringsfråga, av Nils B Lindberg - 957, 958, 959
Rättelse, av Börje Langefors - 959
Verkstäderna och arbetsstudierna, av H Jönsson - 960
TNC: 16. Maskin, generator, ackumulator m.m., av J W - 960
Det svenska segelflygplanet Fi 1, av J Weibull - 961, 962, 963, 964
Nytt brittiskt transportplan, av Bkn - 964
Kavitationens fysikaliska förklaring och dess verkningar, av Hjalmar O Dahl - 965, 966
Den amerikanska flygplanproduktionen, av sah - 966
Englands flygplanproduktion - 966
Innenlandsk framstilling av flytende motorbrensel, sammandrag av uppsats av Olaf Jensen - 967, 968, 969, 970, 971, 972
Flytande bränsle ur sulfatlut - 972
Konstgummidäck tåla ej värme - 972
Kan bombernas vissling varna i tid? av r - 972
Ny flygbombkonstruktion - 972
Resonanssvängningar hos flygplanpropellrar och deras bekämpande i praktiken, av Tore Edlén - 973, 974, 975, 976
Propellrar med vridbara blad, av C Bm - 976, 977, 978
Landsättningsbåt för stridsvagnar, av T W—th - 978, 979
En stor vindtunnelanläggning, av B R - 979
Projekt till jätteflygplan, av Bkn - 979
Personnotiser - 980
Sammanträden - 980
    H. 34. 26 augusti 1944 - 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
Ingenjörerna i studentbetygen och i verkligheten, av Jan Wallander - 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989
Familjebostaden, av Bengt Schönmeyr - 989
Svenska Byggnadsindustriförbundet 1919—1944, av Richard Smedberg - 989, 990
Industriens Historie i Danmark, av Torsten Althin - 990
HSB - 990
TNC: 17. Redskap, verktyg, apparat m.m., av J W - 990
Kraftverkens issvårigheter, av Bertil Hagström - 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997
Beräkning av vidhäftnings-, skär- och skjuvspänningar i betong, av Sune Ewerdahl - 998
Tändning av sprängskott genom urladdning av kondensator, av Hans Lottrup Knudsen - 999, 1000, 1001
Snabbt silobygge - 1001
Insänt: Konstruktionerna för Södersjukhuset, av Hjalmar Granholm - 1001, 1002
Insänt: Landbassänger av betong, av G Heijkenskjöld, Bertil Löfquist och Sven Olof Asplund - 1002, 1003
Rättelse - 1003
I STF:s ledamotsförteckning 1944 - 1003
    Föreningar - 1004
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1004
Mekanik, av Roslund - 1004
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 1004
Kalmar Teknologklubb, av T B - 1004
Sammanträden - 1004
    H. 35. 2 september 1944 - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028
Astronomiska beräknings- och mätmetoder, av Bengt Svedberg - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009
Främjandet av den tekniska litteraturtjänsten, av r - 1009, 1010
Militärtjänst som merit för teknologer, av r - 1010
Dansk Ingeniørforenings hus - 1010
TNC: 18. Mekanism, maskineri, utrustning m.m., av J W - 1010
Tryckluftbrytare, av H Thommen - 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
Rimfrostbeläggning på kraftledningar, av B R - 1018
Direktjordning eller petersenspolar vid höga överföringsspänningar, av C E Söderbaum - 1018
Ultrakorta vågors utbredning, av Ove Norell - 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027
Problemhörnan - 1027
    Föreningar - 1028
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 1028
Personnotiser - 1028
Sammanträden - 1028
    H. 36. 9 september 1944 - 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052
Ur uppfordringens utvecklingshistoria, av Gustaf Hjertén - 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
Den svenske krigsmannen, av r - 1038
»Fröken Matsedel», av B R - 1038
Kungörelser, av R S - 1038
Radiofrekvent förvärmning vid bakelitpressning, av Curt Marcus - 1039, 1040, 1041
Radiotermisk uppvärmning, av E L - 1042
Eldfast trä, av SHl - 1042
Avskärning av glasrör och glasflaskor, av sah - 1042
Kommersiell alkylering med fluorvätekatalysator, av sah - 1042
Fin oljeskiffer - 1042
Karakteristiska materialkonstanter för glas och deras bestämning, av Stig Lindroth - 1043, 1044, 1045, 1046
DDT, av sah - 1046
Flygbepudring av insektshärjad skog, av sah - 1046
Kornstorleksbestämning i vindsikt med spiralformig luftström, av Karl Vilhelm Wiberg - 1047, 1048, 1049, 1050, 1051
Borrning i diamantdragskivor, av sah - 1051
Infraröd spektralanalys av kolväten, av SHl - 1051
Rättelse, av C H - 1051
    Föreningar - 1052
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av S P - 1052
Norrköpings Polytekniska Förening, av B M - 1052
Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening, av Fur - 1052
Sammanträden - 1052
    H. 37. 16 september 1944 - 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
Sveriges bränsleförsörjning, av K-G Ljungdahl - 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
Helsvenskt flytande bränsle - 1059
Standardiseringsarbetet inom sjukhusväsendet, av Hj. Cederström - 1060
Svenskt stridsvagnsmål - 1060
Pappersbrist i USA - 1060
TNC: 19, Fading, svajning, av J W - 1060
Merkantila synpunkter på ARA-koncernens fartygsbyggnader, av Bertil Svalander - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067
Svenska Flottans historia, bd II, av N Lll - 1067, 1068
»Some experiments with models of high speed cargo liners», av A O W - 1068, 1069
Sjöfartsräkning, av N Lll - 1069
På säkra vingar, av r - 1069
Segelflyghandboken, del III—V, av sah - 1069
Allmänna Brandredskapsaffären AB - 1069
AB Separator - 1069
Fagersta Bruks AB - 1069
Kraftproduktion vid flygmotorprov, av B R - 1070
Långsam flygning, av Bkn - 1070
Nytt landningsställ för flygplan, av Bkn - 1070
Verkstadsproblem vid övergång från nitade till svetsade fartyg, av J S—l - 1071
Elektriska handverktyg av svensk tillverkning, av Wll - 1072
Några amerikanska verktygsmaskiner, av Bn - 1072
SJ:s nya motortåg - 1072
Gasgeneratorns teori III. Källeförfarandet, av E Hubendick och K-A Löfroth - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078
Inmatningslängd vid fräsning av skruvhjul med snäckfräs, av C G Brodén - 1079, 1080, 1081
Regleringsskivans volymförhållanden vid genomgångsslipning, av Herbert Carlsson - 1081, 1082, 1083
    Föreningar - 1084
Svenska Teknologföreningen. Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A L - 1084
Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 1084
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av PHd - 1084
Personnotiser - 1084
Sammanträden - 1084
    H. 38. 23 september 1944 - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108
Volvos nya personvagnar, av Gustaf Larson och Erik Jern - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090
Den högre tekniska undervisningen inom väg- och vattenbyggnadsfacket, av Georg Schackne - 1091
Förslaget till ny vägtrafikstadga, av r - 1091, 1092
»Byggnadsforskningen i Sverige», av N Tengvik - 1092
Greenwichobservatoriet nedlägges, av r - 1092
Nyare erfarenheter av strängbetong, av Ulf Bjuggren - 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100
Nya engelska böcker, av Olof Magner - 1100
Munch-Petersens formel för sanddrift — en ny tillämpning, av Valdemar Rang - 1101, 1102
Bidrag till lösning av spikens problem, av Adolf Anzelius - 1103
SVR, av R S - 1103
Armerade tegelkonstruktioner, av Sven Hultquist - 1104
Beräkning av hängbroar, del I, av Sven Olof Asplund - 1104, 1105
Bevattning inom trädgårdsskötseln och jordbruket, av Gunnar Thorén - 1105, 1106
Drehungsvorgänge und gebundene Kippung bei geraden, doppelsymmetrischen I-Trägern, av Åke Holmberg - 1106
Statik for Bygmesterskolen og Husbygningsteknikum, av Christer Gemmel - 1106
Kørbanebelægninger, av Anders Hjelmér - 1106, 1107
MT-bjälklagstegel, av Hans Graneli - 1107
Uppsala-Ekeby AB - 1107
AB Svenska Icopal- & Takpixfabriken - 1107
Kriget i tidskrifterna, av R S - 1107
Problemhörnan - 1107
    Föreningar - 1108
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 1108
Sammanträden - 1108
    H. 39. 30 september 1944 - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140
Den tekniska litteraturtjänsten — ett samarbetsproblem, av Alvar Silow - 1109, 1110, 1111
Dokumentationstjänstens praktiska problem, av Edy Velander - 1111, 1112, 1113
Industrin och de tekniska högskolebiblioteken, av Erik Hemlin - 1113, 1114, 1115
Den industriella organisationens dokumentationstjänst, av Barbro Hallendorff - 1115
Teknisk litterär produktion — vad blir dess öde? av H N Pallin - 1116
Klassificering av teknisk-vetenskaplig litteratur, av Hilda S Lindstedt - 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
Teknisk litteraturtjänst vid ett industribibliotek, av Algoth Olsson - 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130
Registrerings- och klassificeringssystem inom industriföretag, av Ralf Thorburn - 1131, 1132, 1133, 1134, 1135
Aseas klassificeringssystem, av Ralf Thorburn - 1135, 1136, 1137
L M Ericssons klassificeringssytem, av Gösta Grönwall - 1137, 1138
SKF-registret, av Arvid Palmgren - 1138, 1139
Klassificering. Diskussion, av A Silow, T H Nilsson, H Kræpelien, W Ekwall, B Boëthius, E Wærn - 1139, 1140
Aktuella dokumentationsfrågor inom den grafiska industrin, av Barbro Hallendorff - 1140
    H. 40. 7 oktober 1944 - 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164
Arbetsstudiepsykologi, av O Warne - 1141, 1142, 1143, 1144
Elektroteknik på Tekniska Museet, av Torsten Althin - 1145, 1146, 1147
Wedevågs Bruks historia, av r - 1147
Lufthav, Vejr og Klima, av Anders Ångström - 1147, 1148
Asea - 1148
Elektrofirman Atermo, Lindberg & Co. - 1148
TNC: 20. Verbalsubstantiv på -ing i st.f. -ning, av J W - 1148
Elektrisk fartygsdrift, av Nils Ericson - 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162
Projekt til Øresundsforbindelse, af Kumbel - 1162
Insänt: Ingenjörerna i studentbetygen och i verkligheten, av R Woxén och Jan Wallander - 1162, 1163
Rättelse - 1163
Personnotiser - 1164
Sammanträden - 1164
    H. 41. 14 oktober 1944 - 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
Arbetsledningspsykologi, av Gösta Ekelöf - 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170
Arbetsledarpsykologi i praktisk tillämpning, av Albert Engvall - 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175
STF:s höstmöte 1944, av r - 1176, 1177, 1178
Industriens Upplysningstjänst, av r - 1178
Kungörelser, av R S - 1178
Smörjoljor, paraffin och paraflow, av Bruno Engel - 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
Från de tekniska högskolorna, av Gustav Hössjer - 1187
Problemhörnan, av A Lg - 1187
Rättelser - 1187
    Föreningar - 1188
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1188
Kursen i patenträtt, av Fmn - 1188
Svenska Ingenjörsföreningars Nämnd, av Fmn - 1188
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 1188
Norrköpings Polytekniska Förening, av B M - 1188
Tekniska Förbundet i Borås, av Nm - 1188
Sammanträden - 1188
    H. 42. 21 oktober 1944 - 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220
Titelskydd för civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter? av Harald Bauer - 1189, 1190
Förslag till omläggning av STF:s bibliotek - 1190
Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konstfrämjare, av N Lll - 1191
Svensk Reklam 1944, av sah - 1191
Elementär hållfasthetslära, av Bn - 1191
Moderne dampkjeler — La Mont kjelen, av Wll - 1191
AB Arboga Mekaniska Verkstad - 1191
AB Rundströms Maskinaffär - 1191
Maskin AB Karlebo - 1191
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 1191
TNC: 21. Måttenheter för tryck, av J W - 1192
Nyare typer av fartygsmaskinerier, av Ingvar Jung - 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204
Fuktighetens absorption och vandring i byggnadsmaterial, av C H Johansson - 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
Druckverluste in Druckleitungen grossen Kraftwerke, av Wll - 1216
It-Tafel, av Wll - 1216
Versuche mit geschweissten Trägern zur Beurteilung der Eignung der verwendeten Werkstoffe und der Art der Herstellung der Träger. Prüfung der Werkstoffe mit dem Nutschweissbiegeversuch und mit dem Kerbschlagbiegeversuch, av Oq - 1216, 1217
Über das Wesen der Reibung zwischen festen Körpern, av Oq - 1217
Insänt: Teknisk värdering av anläggningar, av Ragnar Liljeblad, Yngve Rapp, Per Frenell, Torvald Malmström - 1217, 1218, 1219
    Föreningar - 1220
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av S P - 1220
Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik av H G A - 1220
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 1220
Personnotiser - 1220
Sammanträden - 1220
    H. 43. 28 oktober 1944 - 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252
Rationaliserad spårvägsdrift i Stockholms inre stadsområde, av Torsten R Åström - 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231
Bostadsbyggandets framtida förutsättningar, sammandrag av uppsats av Gunnar Ekdahl, av r - 1232, 1233
Arbetstillfällen för tekniker i Argentina, av r - 1233
Årets torvproduktion - 1233
De norrländska hemmamarknadsindustriernas transportkostnader, av Arne Sjöberg - 1234
Stereoorientering med hänsynstagande till vidvinkelobjektivets felteckning, av Percy Tham - 1235, 1236, 1237, 1238
Nya formtrycksmätningar, av Bertil Löfquist - 1239, 1240, 1241
Avnötning och dammbildning vid betongbeläggningar, av G Wästlund - 1242
Kooperativa Förbundets takträdgårdar, av Sune Ewerdahl - 1242
Kooperativa Förbundets bro över Värmdövägen vid Henriksdal, av Sune Ewerdahl - 1242, 1243
Förening för vattenhygien, av N W - 1243
Motståndskraften hos betong ökar genom ny metod, av Gösta Forsman - 1243
Elektrisk behandling va armeringsjärn för mindre husbyggen, av N - 1243
Göteborgs Vattenverk, av Gotthard Tuvert - 1243
Bygningsfredning gennem 25 Aar, av Richard Smedberg - 1243
Gudenaacentralen 1918—1943, av Richard Smedberg - 1243, 1244
Beräkning av statiskt obestämda konstruktioner medelst den successiva momentutjämningsmetoden (Cross-förfarandet), av Alf Pira - 1244
Några undersökningar av snöskärmar, av Bengt Axelson - 1244, 1245
Statens Väginstituts provvägsmaskin, av Carl-Olof Zaff - 1245
Inverkan av tryckytornas beskaffenhet på kubhållfastheten hos betong, av Hjalmar Schlyter - 1245
Vatten och avlopp i landsbygdsfastigheter, av Nils Sandin - 1245, 1246
Husbygningsmaterialer, av Hasse Billman - 1246
Vejledning i Opførelse af Ensilagebeholdere, av Nils Holmqvist - 1246
Stabilitetsproblemet ved Skaller, av Bertil Hammarson - 1246, 1247
Vejledning i Afløbsfaget, av Lars Järnegren - 1247
Nyere Synspunkter vedrørende Betonsammensætning, av Väinö Wanhainen - 1247
Fremskaffelse og Bedømmelse af Vand til Mejerier og Landbrug, av Dick Hultin - 1248
Landmaaling, av Åke W Bergman - 1248
Forsøgsvejbanen paa Roskildevej, av Lars Moberg - 1248, 1249
Massenermittlung, Massenverteilung und Kosten der Erdarbeiten, av Arne Bjelking - 1249
Holzbau-Taschenbuch, av BT - 1249
Etude experimentale et théoretique de la répartition des tensions dans les poutres encastrées, av Henrik Nylander - 1249, 1250
Theoretische Grundlagen der Fluss- und Wildbachverbauungen, av Karl-Erik Källerö - 1250
Praktische Statik, av Göte Fritzell - 1250
Umschau in der Grundwasserkunde, av Sture Åhrberg - 1250, 1251
Nya engelska böcker, av Olof Magner - 1251
Kriget i tidskrifterna, av R S - 1251
    Föreningar - 1252
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 1252
SVR - 1252
Sammanträden - 1252
    H. 44. 4 november 1944 - 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284
Ett bombplan blir trafikplan, av Bo Hoffström och Olof Carlstein - 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260
»Teknikens revolution» — en ingenjör som kulturkritiker, av Erik Hj. Linder - 1261, 1262
Handbok för väderleksobservatörer, av Anders Ångström - 1262, 1263
Överspänningar och överspänningsskydd i elektriska starkströmsanläggningar, av G Rydbeck - 1263, 1264
Lumalampan AB - 1264
AB Standard Radiofabrik - 1264
TNC: 22. Måttenheten erlang i telefonin, av J W - 1264
Teletekniken i Schweiz just nu, av Björn Nilsson och Hans Werthén - 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270
Beräkningen av roten ur a²+b² med räknesticka, av Hans K Führer - 1270
Räknesticka för beräkning av ångtryck, av Ben Braae - 1271, 1272
Reglermotstånd för flersvetsaggregat, av F H - 1272
Ultrakortvågsteknikens konstruktionselement, av Carl-Georg Aurell - 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281
Buchholzskydd som indikator för järnbrand, av B R - 1281
Linjefel i soluppgången, av B R - 1281, 1282
Stålzinklinor för friledningar i Tyskland, av B R - 1282
Energibehovet för svetsning av en vattenkraftgenerator, av B R - 1282
Ny Teknik søges, af Kumbel - 1282
Växelströmsmotståndet hos stålaulminiumlina, av B R - 1282
Elektrisk hötorkning i Schweiz, av B R - 1282
Nya radiostationer - 1283
Nytt kraftverk i Ljusnan - 1283
Problemhörnan, av A Lg - 1283
    Föreningar - 1284
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 1284
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 1284
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 1284
Personnotiser - 1284
Sammanträden - 1284
    H. 45. 11 november 1944 - 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316
Periodiska systemet 75 år, av F Neumeyer - 1285, 1286, 1287, 1288
Brandskyddets utveckling under det senaste kvartsseklet, av r - 1288, 1289, 1290
Läder, av F H S - 1290
Cellulosaindustrien jämte träsliperi, av F H S - 1290
Morgårdshammars Mek. Verkstads AB - 1290
AB Max Sievert - 1290
De grafiske Metallers Metallurgi, av Börge Lunn - 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296
Statens torvdrift dyrbar - 1296
Gas av torv - 1296
Den svenska saltfyndigheten i Höllviken - 1296
Konstgödselfabriken i Köping - 1296
Användningsområden för mikrohårdhetsprovning, av E Börje Bergsman - 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303
Ny torrmjölksfabrik - 1303
Grafiska hjälpmedel för beräkning av tryckluftledningar, av P A Geijer - 1303, 1304, 1305, 1306, 1307
Konstgummits framtid, av sah - 1308
Kol-oljebränsle, av Wll - 1308
Katalytisk avsvavling av bensin, av sah - 1308
»Svävande katalysator», av SHl - 1308
Etylformat för syntes av sulfadiazin, av SHl - 1308
Framställning av saltsyra och svavelsyra av klor och svaveldioxid — speciellt med användning av SO2-fattiga rostgaser, av Gösta Angel och Sven Persson - 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314
Über die Notwendigkeit die Einwirkung der Gasatmosphäre in Industrieöfen auf das Brenn- und Schmelzgut näher zu kontrollieren, av F H S - 1314
Frågan om torra eller fuktiga råmaterial inom glasindustrin, av F H S - 1314
Die wissenschaftlichen Grundlagen der neuzeitlichen Verwendung keramischer Rohstoffe, av F H S - 1314
Electro-Plating, av SHl - 1314
Examination of Water and Water Supplies, av SHl - 1314
Soil and Plant Analysis, av SHl - 1314
Kungörelser, av R S - 1314
Karl Arvid Lindström †, av Emil Alm - 1315
    Föreningar - 1316
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Erik Larsson - 1316
Sammanträden - 1316
    H. 46. 18 november 1944 - 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348
Dykeriteknikens utveckling, av Anders Lindén - 1317, 1318, 1319, 1320, 1321
Slutskedets krigsflyg, av sah - 1322
Hydromekanik för tekniska läroverk, av Wll - 1322
1917 — 15 Marts — 1942, av Richard Smedberg - 1322
The History of X-Ray Analysis, av J Tandberg - 1322
The Extrusion of Metals, av G L - 1322
Screw Thread Cutting and Measurement, av G L - 1322
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 1322
AB Svenska Kullagerfabriken - 1322
AB Rosenfors Bruk - 1322
AB Sigand - 1322
En ny träfartygskonstruktion för industriell framställning, av Hilding Brosenius - 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336
Cirkelbågsbåt av betong, av sah - 1337
Livräddningsflotte av katamaran-typ, av ETC - 1337
Miljoner till nya fyrar - 1338
Rationellare utförande av kälsvetsar, av J S—l - 1338
Verksamheten vid Statens Skeppsprovningsanstalt, av N Lll - 1338
Synpunkter på dimensionering av innerkuggväxlar, av W R Uggla - 1339, 1340, 1341
Tidskrift för ytbehandling, av sah - 1341
Påkrympning av nav på axlar, av M Rand - 1341
En revolverautomat med hög avverkningsförmåga, av Wll - 1341
En halvautomatisk hålslipmaskin av svensk tillverkning, av Wll - 1342
Jättelik trycksvarv, av L - 1342
Vevrörelsens kinematik vid stjärnmotorer, av Yngve Persson - 1343, 1344
Tillverkning av flygmaskinspropellrar, av Wll - 1344
Omkastbara flygpropellrar, av Bkn - 1344
Värmespänningar i en skiva, av Emil Palmblad - 1345, 1346, 1347
TNC: 23. Onödiga verbprefix, av J W - 1347
    Föreningar - 1348
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1348
Industriell Ekonomi och Organisation - 1348
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av PHd - 1348
Tekniska Samfundets avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst, av D M - 1348
Personnotiser - 1348
Sammanträden - 1348
    H. 47. 25 november 1944 - 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372
Det lilla landets dilemma, av Axel F Enström - 1349, 1350
IVA:s 25:e högtidssammankomst, av G L - 1350, 1351, 1352, 1353
STF till IVA - 1353
Axel Lagrelius †, av G Smith - 1354
A/S Hasle Klinker & Chamottestenfabrik 1843—1943, av Richard Smedberg - 1354
Militär forskning i USA, av Nils Lundqvist - 1355
Kanadensisk forskning - 1355, 1356
Avancerad räknemaskin, av sah - 1356
Hur bazookan kom till, av sah - 1356
Förslaget att flytta Centralstationen i Stockholm, av r - 1356
Koagulering av vatten, av Gunnar Åkerlindh - 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364
Nya engelska böcker, av Olof Magner - 1364
Intressant pålningsmetod, av Gösta Alm - 1365, 1366
Shastadammen, av Gösta Lundberg - 1366
Geoteknisk Institut, av R S - 1366
Byggnadsforskningsanslag, av Nils Tengvik - 1367
Vattendomstolarnas arbetsbalans, av R S - 1367
Materialbrist och bostadsbyggande - 1367
Miljonbyggen i Göteborgs hamn - 1367
Statens Vattenfallsverk år 1943, av Erik Tigerström - 1368
Flottledsförbundets årsbok 18, av Sten Edholm - 1368
Flottningen i Sveriges allmänna flottleder fram till omkring år 1935, av Richard Smedberg - 1368, 1369
Stadsbyggnad, av Magnus Smedberg - 1369
Broen over Ulvsund, av Göte Fritzell - 1369, 1370
Bygning av hytter og småhus, av G E - 1370
Rättelse - 1370
Insänt: Munch-Petersens formel för sanddrift, av Sv. Svendsen och Valdemar Rang - 1370, 1371
Problemhörnan, av A Lg - 1371
    Föreningar - 1372
Svenska Teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn - 1372
Extra allmänt sammanträde, av Fmn - 1372
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 1372
Örebro Ingenjörsklubb, av T L - 1372
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 1372
Sammanträden - 1372
    H. 48. 2 december 1944 - 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404
Arbetsstudier inom svensk industri, av Tarras Sällfors - 1373, 1374
Arbetsstudieorganisation och -utrustning, av Ragnar Björkman - 1374
Hantverk och kultur 1943, av Wll - 1374
Maskinelement, av Sten Lundqvist - 1375
Likströmsmaskinens teori och driftegenskaper, av Fredrik Dahlgren - 1375, 1376
Radioteknisk ordlista, av E L - 1376
Lille Belysningsteknik, av Ivar Folcker - 1376
Daten und Schaltungen moderner Empfänger- und Kraftverstärkerröhren, bd 3, av E L - 1376
Telefon AB L M Ericsson - 1376
Asea - 1376
Standardisering i krigstider, av Hilding Törnebohm - 1377, 1378, 1379
Standardiseringen inom försvarsväsendet, av Arvid L Laurin - 1380, 1381, 1382
STF:s standardiseringskurs, av F L - 1382, 1383
K. Överstyrelsen för Yrkesutbildning, av r - 1383
Tågtröttheten - 1384
TNC: 24. Yta, tvärsnitt, area, av J W - 1384
Automatisk kalkylator för regleringsändamål, av Einar Welin och Stig Djure - 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401
En transkontinental telefonkabel, av E L - 1401
Television i de anglosaxiska länderna, av E L - 1402
Luftens genomslagshållfasthet på stora höjder, av B R - 1402
Insänt: Ingenjörerna i studentbetygen och i verkligheten, av R Woxén och Jan Wallander - 1402
Insänt: Teknisk värdering av anläggningar, av Ragnar Liljeblad - 1403
    Föreningar - 1404
Norrköpings Polytekniska Förening, av B M - 1404
Personnotiser - 1404
Sammanträden - 1404
    H. 49. 9 december 1944 - 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432
Penicillin, av Sigge Hähnel - 1405, 1406, 1407, 1408
Efterkrigstidens kreditproblem, sammandrag av uppsats av Ernfrid Browaldh - 1409, 1410
Festskrift tillägnad professor The Svedberg, av F H S - 1410
Pneumatisk lyftkran för handlastning i gruvor, av Gustaf T Lindroth - 1411, 1412, 1413, 1414, 1415
Bly ur mellansvensk slig - 1415
Massalagren ökas - 1415
Axel Lindblad †, av Bo Kalling - 1415, 1416
De engelska järnvägarna - 1416
Synpunkter på provtagning, av Olof Eklund - 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428
Boliden under och efter kriget - 1428
Arktisk mineralolja, av B Engel - 1428, 1429
Kopieringspapper med variabel hårdhet, av sah - 1430
Silikagel förhindrar rostning av maskindelar, av SHl - 1430
Brasilien som massaproducent - 1430
Från de tekniska högskolorna - 1430, 1431
Kungörelser - 1431
    Föreningar - 1432
Svenska Teknologföreningen. Mekanik, av R - 1432
Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 1432
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm och g - 1432
Industriell Ekonomi och Organisation, av M H - 1432
Tekniska Föreningen i Södertälje, av O L N - 1432
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av PHd - 1432
Sammanträden - 1432
    H. 50. 16 december 1944 - 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464
Ett bärgningsäventyr i krigstid, av Allan Zander - 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441
STF:s Anställningscentral nedlägges, av Viktor Ståhle - 1441
STF tar initiativ till referattjänst, av sah - 1441
Liberty-fartyg för högre fart, av sah - 1441
Ivar Olsson †, av Axel F Enström - 1442
USA:s standardfartyg, av sah - 1442
Den tyska folkbilen, av Folke E Sigholm - 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449
Hur flygande bomben är konstruerad, av sah - 1449, 1450
Buller från fartygspropellrar, av Curt Borgenstam - 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456
    Diskussionsinlägg, av E T Christiansson - 1455, 1456
Ett nytt sjömätningsfartyg - 1456
Hydrauliken i de stora krafternas tjänst, av Carl Elieson - 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462
TNC: 25. Sammansättningar av storhets- och enhetsnamn, av J W - 1462, 1463
Problemhörnan, av A Lg - 1463
    Föreningar - 1464
Svenska Teknologföreningen. STF:s Filmnämnd, av Str - 1464
Mekanik, av R - 1464
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 1464
Personnotiser - 1464
    H. 51. 23 december 1944 - 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496
Rätt DK-följd, av Hasse Billman - 1465, 1466, 1467, 1468
Teknisk Tidskrifts referatkort - 1468
Akustisk planering, av Johan von Utfall och Björn Berntson - 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475
Eric Hjalmar Frisell †, av Johan Morsing - 1475, 1476
»Port Winston», av r - 1476, 1477, 1478
Uppblåsbara gummilivbåtar - 1478, 1479, 1480
Engelska regeringen hyr ut fabriker, av r - 1480
Ekonomisk pilhöjd och backstagslutning i en enspanns hängbro, av S O Asplund - 1481, 1482, 1483
Beregning av hengebruer hvor kablene ved brumidte er festet til avstivningsbjelken, av Arne Selberg - 1483, 1484
Matematisk behandling av hängbroar, av Hans Rudberg - 1484
Inspänning genom torsion vid dubbelflänsiga huvudbalkar och vippning av enkelsymmetrisk I-balk, av Henrik Nylander - 1485, 1486
Berättelse över Stockholm Vattenledningsverks verksamhet under år 1943, av Folke Westman - 1486
Göteborgs Vattenverk i stöpsleven, av Walter Wredenfors - 1486, 1487
Handledning i skogsvägbyggnad, av Rn - 1487
Om fastighetsindelningen och dess betydelse, av Magnus Smedberg - 1487
Betonggolv, några nya gjutningsmetoder, av Bengt Gabrielsson - 1487
Undersökningar rörande konsistens hos betong, av W S - 1487, 1488
Om dämpning av svängningar i olika slag av konstruktioner, av Olle Glimstedt - 1488
Fotogrammetri, av Gunnar Larsson - 1488, 1489
Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde o.a., av R S - 1489
Veje og Gader, av Richard Smedberg - 1489
Geotekniske problemer, av Anders Johansson - 1489, 1490
Vejledning i Opførelse af Ajlebeholdere, av Nils Kadesjö - 1490
Kørbanebelægninger pr 1 Jan. 1944, av Erik Gidlund - 1490
Betydningen af Tilsætning af Asfaltbitumen til Vejtjære, av Bertil Angervall - 1490
Ett bygg blir til, av Eric von Dardel - 1491
Forsøg med Træforbindelser I, av P G Carlsson - 1491
Setzungen infolge Senkung, Schwankung und Strömung des Grundwassers, av Bo Möller - 1491
Baugrundverbesserungen, av Ivar Ritzén - 1491, 1492
Biegungsspannungen und Stabkräfte in Schwedlerkuppeln nach Theorie und Modellversuch, av Nils Herrmann - 1492
Über den seitlichen Bodenwiderstand bei Pfahlgründungen, av L Heijkenskjöld - 1492, 1493
Preisarbeiten in Statik, Massivbau, Stahlbau, av Eric Ödman - 1493
Der Bau von Feuerwachttürme aus Rundholz, av Carl Oskar Johannesson - 1493, 1494
Kriget i tidskrifterna, av R S - 1494
TNC: 26. Sätt att ange serieområden o.d., av J W - 1494
Insänt: Inverkan av punktmoment på platta, av Åke Cronholm - 1494, 1495
Insänt: Koagulering av vatten, av Rolf Steenhoff - 1495
    Föreningar - 1496
Svenska Teknologföreningen. STF:s ordinarie stämma, av Fmn - 1496
Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av AL - 1496
Kemi och Bergsvetenskap, av S P - 1496
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W Un - 1496
Sammanträden - 1496
    H. 52. 30 december 1944 - 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532
Är patentinstitutionen behövlig? av Nils Bergling - 1497, 1498, 1499, 1500
SVR om uppfinnarrätten, av r - 1500
Vad kan göras till föremål för patent? av Nils Bergling - 1501, 1502, 1503
Patentverkets ämbetshus tillbygges - 1503
STF:s utlåtande om statsanställdas rätt till uppfinningar, av r - 1504
Forskning i England, av L - 1504
Patenterbarhetskriterier, av Halvar Khennet - 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510
Patents rättsverkan, av Åke von Zweigbergk - 1511, 1512, 1513, 1514
Industriförbundets syn på statsanställdas rätt till uppfinningar, av r - 1514
USA:s utnyttjande av axelmakternas patent, av B R - 1514
Inskränkningar i patenträtten, av Åke Holmbäck - 1515, 1516, 1517, 1518
Patenthandlingar, av Rudolf Gertz - 1519, 1520, 1521, 1522
Tolkning av patentanspråk, av Rudolf Gertz - 1522, 1523, 1524
Industriell uppfinningsförmåga, av r - 1524, 1525, 1526
Kritisk syn på begreppet »patenterbar uppfinning», av Birger Nordfeldt - 1527, 1528, 1529, 1530, 1531
Patent. Diskussion, av R Gertz, O Albro, H Khennet, Tage Nilsson, U Lamm, H Forssell, N Bergling, I Herlitz, G Reiland, I Bergenstråhle - 1531, 1532
IVA om de statsanställdas rätt till uppfinningar, av r - 1532

Project Runeberg, Sat Apr 3 23:49:37 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1944/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free