- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 75. 1945

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 75 1945

REDAKTION Sven A Hansson (chefredaktör) • Erik Swartling (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) Richard Smedberg (väg- och vattenbyggnadskonst) • Frithiof H Stenhagen (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsbyggnadskonst) • Bertil Björkman (flygteknik) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1945

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Originaluppsatser och -notiser - iii, iv, v, vi, vii
II. Referatnotiser - vii, viii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x
IV. Författarregister - x, xi
    6 januari 1945 - 1
Inför den sjuttiofemte årgången - 1
Tack till Reinhold Nauclér, av Rolf Steenhoff, med svar - 2
TNC. 1. Keramiska beklädnadsplattor o.d. för byggnadsändamål, av J W - 2
Tidskriftsuppsatsen - som redaktören vill ha den, av Torvald Malmström - 3, 4, 5, 6, 7
Recension: Vi unga, teknisk årsbok för pojkar, av sah - 7
Fredrik Grewin † - 8
Notis: J H Palmes fond för ekonomisk upplysning och forskning - 8
Frekvenssprångreläer, av driftchef C E Söderbaum, LSTF, Trollhättan - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Notis: Hundraårsdagen av det första telegrammet - 16
Notis: Västeråsbanans elektrifiering - 16
Notis: Engelsk rundradiomottagare av krigstidstyp - 16
Blyackumulatorers kapacitet vid intermittent urladdning, av docent Gösta Angel, Stockholm, civilingenjör Sven Persson, Stockholm och civilingenjör Robert Lindblad, Nynäshamn - 17, 18, 19, 20, 21, 22
Notis: Svenska Ackumulator AB Jungner - 22
Notis: Elgeverken - 22
Notis: AB A K Eriksson - 22
Torrlikriktare, referat av föredrag av ingenjörerna B Sjöberg, L Cronvall och A Arvidsson i Svenska Elektroingenjörsföreningen den 20 oktober 1944 - 22, 23
Notis: Kuriöst tidrelä, av sah - 23
Föreningar - 24
Sammanträden - 24
    13 januari 1945 - 24
KTH:s nya anrikningslaboratorium, av professor Sture Mörtsell, LSTF, Stockholm - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Den högre bergsvetenskapliga undervisningens 125-årsjubileum, av E R-s - 32, 33, 34, 35, 36, 37
Notis: Bergsavdelningens jubileum celebreras med utställning, av r - 37
Einar Wikander †, av W Borgquist - 38
Notis: Svensk tillverkning av högvakuumglas - 38
Den svenska järnhanteringen efter förra världskriget och nu, referat av föredrag av professor Arthur Montgomery vid Bergshanteringens Vänners årsmöte den 29 januari 1944, av r - 39, 40
Intryck från Amerikas kemiska industri under kriget, av disponent Bo Höglund, LSTF, Jordberga, föredrag i Svenska Teknologföreningen den 18 oktober 1944 - 41, 42, 43, 44
Den amerikanska efterkrigsmarknaden för svenska skogsprodukter, av direktör Gösta Hall, LSTF, Stockholm, föredrag i Svenska Teknologföreningen den 18 oktober 1944 - 44, 45, 46
Tillverkning av syntetiskt gummi ur sprit i USA, av direktör Gösta Hall, LSTF, Stockholm, föredrag i Svenska Teknologföreningen den 18 oktober 1944 - 46, 47
Från de tekniska högskolorna - 47, 48
Inverkan av tvättmedel på cellull, av tekn. dr Olof Samuelson, LSTF, Örnsköldsvik, sammandrag av uppsats i Tekniska Skrifter nr 113 (1944) - 49, 50
Notis: Användning av högvakuum i den kemiska industrin, av sah - 50, 51
Notis: Norrbottens Järnverk utbygges - 51
Notis: Nya skånska malmfyndigheter - 51
Kungörelser - 51
Problemhörnan - 51
Rättelse - 51
Föreningar - 52
Personnotiser - 52
Sammanträden - 52
    20 januari 1945 - 53
Modern svensk hampberedning, av Arne Hagström, Stockholm - 53, 54, 55, 56, 57
Notis: STF:s yttrande om Statens Provningsanstalts maskinbehov, av r - 57, 58
Notis: Industriförbundet och det samhällsvetenskapliga forskningsrådet, av r - 58
TNC. 2. Flertydiga ord, ett besvärligt kapitel, av J W - 58
Tekniska och fysiologiska krav på industriell luftbehandling, av överingenjör Alex. Engblom, LSTF, Borås, föredrag i Tekniska Samfundet den 26 september 1944 - 59, 60, 61, 62, 63
Recension: Affärsföretagets statistik, av sah - 63, 64
Recension: Svensk Ingenjörskalender 1945, av WH - 64
Recension: British Standards Specif ication: Engineering Drawing Office Practice, av L - 64
Recension: Phänoniene der Energiewanderung in unbelebter Materie und bei biochemischen Prozessen, av J Tandberg - 64
Nya rön om skruvgängor utmattningshållfasthet, utdrag ur uppsats i Autom. Engr 33 (1913) h. 444, av Leif Reich - 65, 66, 67, 68, 69
Notis: Tillverkning av instrumentfjädrar, av G Ljungberg - 69, 70
Notis: SJ:s vagnpark måste förnyas - 70
Notis: Nytt motorlaboratorium - 70
Notis: Den amerikanska bilindustrin - 70
Notis: Flygande fästningar och superfästningar, av Bkn - 71, 72
Notis: Data för Lockheed Constellation, av Sa - 72
Notis: Ett trafikflygplans livslängd, av Sa - 72
Notis: Flygtekniska Föreningens och IVA:s tävling, av Bkn - 72
Notis: Ökad användning av lättmetall inom skeppsbyggeriet, av N Lll - 73
Notis: Serieproduktion av pråmar i armerad betong, av J S-l - 73, 74
Notis: California Shipbuilding Corp, av N Lll - 74, 75, 76
Varv och verkstäder - 76, 77, 78, 79, 80
Insänt: Kavitationens fysikaliska förklaring och dess verkningar, av Elov Englesson och Hans Edstrand, svar av Hjalmar O Dahl - 80, 81, 82, 83
Insänt: Regleringsskivans volymförhållanden vid genomgångsslipning, av Sten Thomte, svar av Herbert Carlsson - 83
Föreningar - 84
Sammanträden - 84
    27 januari 1945 - 85
Psykotekniska prov vid K. Tekniska Högskolan, av professor Ragnar Woxén, LSTF, Stockholm, föredrag i avd. Teknisk Undervisning den 2 november 1944 - 85, 86, 87, 88
Den fotogrammetriska undervisningen och utbildningen i vårt land, av docent Percy Tham, LSTF, Stockholm - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Notis: Prenumeration på engelska tidskrifter - 101
Notis: Höstens bridgesäsong, av H S - 101
Notis: STF om förslaget till taxeändring för vattenundersökningar, av r - 101
Notis: Flygplatsmedel - 101
Notis: Hammerdalssundet i Jämtland - 101
Notis: Den nya tunnelbanan i Stockholm - 101
Notis: Fiskevård och fiskodling, av Valter Furuskog - 102
Notis: Värmeisolering av bostadshus, av Tor Dahlstedt - 102
Notis: Lagerkällare för potatis, av Sten Gedda - 102
Notis: Naturstenens tekniska egenskaper och dess användning till husbyggnader och skyddsrumsanläggningar, av Klas Hermansson - 102, 103
Notis: Svensk Geografisk Årsbok 1944, av Richard Smedberg - 103
Notis: Statens Provningsanstalts cirkulär 1944, av R S - 103
Notis: Moderne Betonkomprimeringsmetoder, av Sten Gedda - 103
Notis: Étude de la répartition des tensions dans une pièce encastrée en fonction de l'angle d'incidence, av Börge Algers - 103
Notis: Mémoires 1943/44, av Sune Lilliengren - 103, 104
Notis: Filterbrunnen und Quellfassungen, av Arne Malmberger - 104
Notis: Beiträge zur Baustatik, Elastizitätstheorie, Stabilitätstheorie, Bodenmechanik, av Henrik Nylander - 105
Notis: Nya engelska böcker, av Olof Magner - 105
Notis: Ny cementtidskrift, av sah - 105
Notis: Reseberättelse - 105
Notis: Christiani & Nielsen - 105
Notis: AB Vibroverken - 105
Notis: Birger Kock AB - 105
Insänt: Måttenheter för tryck, av Jarl Salin, svar av Alf Grabe - 105, 106, 107
Föreningar - 108
Personnotiser - 108
Sammanträden - 108
    3 februari 1945 - 109
Sidor ... - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
    10 februari 1945 - 141
Sidor ... - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    17 februari 1945 - 173
Sidor ... - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
    24 februari 1945 - 205
Sidor ... - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    3 mars 1945 - 237
Sidor ... - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    10 mars 1945 - 265
Sidor ... - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
    17 mars 1945 - 297
Sidor ... - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
    24 mars 1945 - 329
Sidor ... - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
    31 mars 1945 - 361
Sidor ... - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
    7 april 1945 - 381
Sidor ... - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
    14 april 1945 - 409
Sidor ... - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
    21 april 1945 - 441
Sidor ... - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
    28 april 1945 - 473
Sidor ... - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
    5 maj 1945 - 505
Sidor ... - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
    12 maj 1945 - 529
Sidor ... - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
    19 maj 1945 - 553
Sidor ... - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
    26 maj 1945 - 585
Sidor ... - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
    2 juni 1945 - 609
Sidor ... - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
    9 juni 1945 - 633
Sidor ... - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
    16 juni 1945 - 657
Sidor ... - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
    23 juni 1945 - 685
Sidor ... - 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
    30 juni 1945 - 705
Sidor ... - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752
    7 juli 1945 - 753
Sidor ... - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
    14 juli 1945 - 777
Sidor ... - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
    21 juli 1945 - 801
Sidor ... - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
    28 juli 1945 - 825
Sidor ... - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
    4 augusti 1945 - 849
Sidor ... - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872
    11 augusti 1945 - 873
Sidor ... - 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896
    18 augusti 1945 - 897
Sidor ... - 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
    25 augusti 1945 - 921
Sidor ... - 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944
    1 september 1945 - 945
Sidor ... - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968
    8 september 1945 - 969
Sidor ... - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
    15 september 1945 - 993
Sidor ... - 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
    22 september 1945 - 1021
Sidor ... - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044
    29 september 1945 - 1045
Sidor ... - 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
    6 oktober 1945 - 1073
Sidor ... - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104
    13 oktober 1945 - 1105
Sidor ... - 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128
    20 oktober 1945 - 1129
Sidor ... - 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160
    27 oktober 1945 - 1161
Sidor ... - 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184
    3 november 1945 - 1185
Sidor ... - 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212
    10 november 1945 - 1213
Sidor ... - 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240
    17 november 1945 - 1241
Sidor ... - 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272
    24 november 1945 - 1273
Sidor ... - 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300
    1 december 1945 - 1301
Sidor ... - 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332
    8 december 1945 - 1333
Sidor ... - 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360
    15 december 1945 - 1361
Sidor ... - 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392
    22 december 1945 - 1393
Sidor ... - 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416
    29 december 1945 - 1417
Atomteori och atombomber, av flygdirektör Henry Kjellson, Stockholm - 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424
Utvinning av atomenergi, av laborator Sigvard Eklund, Stockholm - 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433
Hur atombomben kom till, recension av Smyth, H D: Atomic Energy for Military Purposes, av John Tandberg - 1433, 1434, 1435
Recension: Science — the Endless Frontier, av Gunnar Hambræus - 1435, 1436
Notis: Detaljer kring atombomben, av Olle Källbäck - 1437, 1438
Notis: 12 punkter om atombomben, av sah - 1438
Atombomben och mänskligheten, referat av föredrag av nobelpristagaren Harold C Urey i American—Scandinavian Foundation den 21 oktober 1945, av r - 1438, 1439, 1440

Project Runeberg, Sun Apr 26 18:21:57 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1945/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free