- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 75. 1945

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 75 1945

REDAKTION Sven A Hansson (chefredaktör) • Erik Swartling (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) Richard Smedberg (väg- och vattenbyggnadskonst) • Frithiof H Stenhagen (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsbyggnadskonst) • Bertil Björkman (flygteknik) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1945

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Originaluppsatser och -notiser - iii, iv, v, vi, vii
II. Referatnotiser - vii, viii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x
IV. Författarregister - x, xi
    H. 1. 6 januari 1945 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Inför den sjuttiofemte årgången - 1
Tack till Reinhold Nauclér, av Rolf Steenhoff, med svar - 2
TNC: 1. Keramiska beklädnadsplattor o.d. för byggnadsändamål, av J W - 2
Tidskriftsuppsatsen — som redaktören vill ha den, av Torvald Malmström - 3, 4, 5, 6, 7
Anmälan: Vi unga, teknisk årsbok för pojkar, av sah - 7
Fredrik Grewin †, av W Borgquist - 8
J H Palmes fond för ekonomisk upplysning och forskning - 8
Frekvenssprångreläer, av C E Söderbaum - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Hundraårsdagen av det första telegrammet, av B R - 16
Västeråsbanans elektrifiering - 16
Engelsk rundradiomottagare av krigstidstyp, av O Norell - 16
Blyackumulatorers kapacitet vid intermittent urladdning, av Gösta Angel, Sven Persson och Robert Lindblad - 17, 18, 19, 20, 21, 22
Svenska Ackumulator AB Jungner - 22
Elgeverken - 22
AB A K Eriksson - 22
Torrlikriktare, referat av föredrag av B Sjöberg, L Cronvall och A Arvidsson - 22, 23
Kuriöst tidrelä, av sah - 23
    Föreningar - 24
Svenska Teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn - 24
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 24
Norrköpings Polytekniska Förening, av B M - 24
Sammanträden - 24
    H. 2. 13 januari 1945 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
KTH:s nya anrikningslaboratorium, av Sture Mörtsell - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Den högre bergsvetenskapliga undervisningens 125-årsjubileum, av E R—s - 32, 33, 34, 35, 36, 37
Bergsavdelningens jubileum celebreras med utställning, av r - 37
Einar Wikander †, av W Borgquist - 38
Svensk tillverkning av högvakuumglas - 38
Den svenska järnhanteringen efter förra världskriget och nu, referat av föredrag av Arthur Montgomery, av r - 39, 40
Intryck från Amerikas kemiska industri under kriget, av Bo Höglund - 41, 42, 43, 44
Den amerikanska efterkrigsmarknaden för svenska skogsprodukter, av Gösta Hall - 44, 45, 46
Tillverkning av syntetiskt gummi ur sprit i USA, av Gösta Hall - 46, 47
Från de tekniska högskolorna - 47, 48
Inverkan av tvättmedel på cellull, av Olof Samuelson - 49, 50
Användning av högvakuum i den kemiska industrin, av sah - 50, 51
Norrbottens Järnverk utbygges - 51
Nya skånska malmfyndigheter - 51
Kungörelser, av R S - 51
Problemhörnan, av A Lg - 51
Rättelse - 51
    Föreningar - 52
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 52
Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Erik Larsson - 52
Tekniska Föreningen i Eskilstuna, av H W - 52
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 52
Personnotiser - 52
Sammanträden - 52
    H. 3. 20 januari 1945 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Modern svensk hampberedning, av Arne Hagström - 53, 54, 55, 56, 57
STF:s yttrande om Statens Provningsanstalts maskinbehov, av r - 57, 58
Industriförbundet och det samhällsvetenskapliga forskningsrådet, av r - 58
TNC: 2. Flertydiga ord, ett besvärligt kapitel, av J W - 58
Tekniska och fysiologiska krav på industriell luftbehandling, av Alex. Engblom - 59, 60, 61, 62, 63
Anmälan: Affärsföretagets statistik, av sah - 63, 64
Anmälan: Svensk Ingenjörskalender 1945, av Wll - 64
Anmälan: British Standards Specification: Engineering Drawing Office Practice, av L - 64
Anmälan: Phänomene der Energiewanderung in unbelebter Materie und bei biochemischen Prozessen, av J Tandberg - 64
Nya rön om skruvgängors utmattningshållfasthet, av Leif Reich - 65, 66, 67, 68, 69
Tillverkning av instrumentfjädrar, av G Ljungberg - 69, 70
SJ:s vagnpark måste förnyas - 70
Nytt motorlaboratorium - 70
Den amerikanska bilindustrin - 70
Flygande fästningar och superfästningar, av Bkn - 71, 72
Data för Lockheed Constellation, av Sa - 72
Ett trafikflygplans livslängd, av Sa - 72
Flygtekniska Föreningens och IVA:s tävling, av Bkn - 72
Ökad användning av lättmetall inom skeppsbyggeriet, av N Lll - 73
Serieproduktion av pråmar i armerad betong, av J S—l - 73, 74
California Shipbuilding Corp, av N Lll - 74, 75, 76
Varv och verkstäder, av N Lll och ETC - 76, 77, 78, 79, 80
Insänt: Kavitationens fysikaliska förklaring och dess verkningar, av Elov Englesson, Hans Edstrand och Hjalmar O Dahl - 80, 81, 82, 83
Insänt: Regleringsskivans volymförhållanden vid genomgångsslipning, av Sten Thomte och Herbert Carlsson - 83
    Föreningar - 84
Linde Ingenjörsklubb - 84
Statsverkens Ingenjörsförbund, av N A - 84
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 84
Sammanträden - 84
    H. 4. 27 januari 1945 - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Psykotekniska prov vid K. Tekniska Högskolan, av Ragnar Woxén - 85, 86, 87, 88
Den fotogrammetriska undervisningen och utbildningen i vårt land, av Percy Tham - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Prenumeration på engelska tidskrifter - 101
Höstens bridgesäsong, av H S - 101
STF om förslaget till taxeändring för vattenundersökningar, av r - 101
Flygplatsmedel - 101
Hammerdalssundet i Jämtland - 101
Den nya tunnelbanan i Stockholm - 101
Fiskevård och fiskodling, av Valter Furuskog - 102
Värmeisolering av bostadshus, av Tor Dahlstedt - 102
Lagerkällare för potatis, av Sten Gedda - 102
Naturstenens tekniska egenskaper och dess användning till husbyggnader och skyddsrumsanläggningar, av Klas Hermansson - 102, 103
Svensk Geografisk Årsbok 1944, av Richard Smedberg - 103
Statens Provningsanstalts cirkulär 1944, av R S - 103
Moderne Betonkomprimeringsmetoder, av Sten Gedda - 103
Étude de la répartition des tensions dans une pièce encastrée en fonction de l'angle d'incidence, av Börge Algers - 103
Mémoires 1943/44, av Sune Lilliengren - 103, 104
Filterbrunnen und Quellfassungen, av Arne Manberger - 104
Beiträge zur Baustatik, Elastizitätstheorie, Stabilitätstheorie, Bodenmechanik, av Henrik Nylander - 105
Nya engelska böcker, av Olof Magner - 105
Ny cementtidskrift, av sah - 105
Reseberättelse - 105
Christiani & Nielsen - 105
AB Vibroverken - 105
Birger Kock AB - 105
Insänt: Måttenheter för tryck, av Jarl Salin, svar av Alf Grabe - 105, 106, 107
    Föreningar - 108
Svenska Teknologföreningen. Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A L - 108
Mekanik, av R - 108
Norrköpings Polytekniska Förening, av B M - 108
Personnotiser - 108
Sammanträden - 108
    H. 5. 3 februari 1945 - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Systematisk materielinventering som underlag för standardisering, av Bo Nettelbladt - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    Diskussion, av G Grönwall, H Törnebohm, E A Backlund, D Du Rietz - 116
Ljuskällors synbarhet om natten, av Per Collinder - 117, 118, 119
STF under 1944, av Fmn - 119
Ernst A Hedén †, av Harald Qvistgaard - 120
»Höganäs-koncernens Kundtidning» - 120
SJ 1944 - 120
Register av koordinatväljartyp, av Bertil Bjurel - 121, 122, 123, 124, 125
TNC: 3. Gjuteriteknisk ordlista, av J W - 125
Automatisk rikstrafik med specificerad debitering, av E L - 126
Television i USA, av O N - 126
Automatisk snabbåterinkoppling, av Åke T Vrethem - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Järpströmmens Kraftverk i drift, av S Ryman - 138, 139
Nytt kraftverk i Ångermanland - 139
Riksdagen i ny belysning, av r - 139
Problemhörnan - 139
    Föreningar - 140
Örebro Ingenjörsklubb, av S S - 140
Lapplands Tekniska Förening, av Gsm - 140
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av PHd - 140
Köping—Arboga Tekniska Förening, av P P - 140
Sammanträden - 140
    H. 6. 10 februari 1945 - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Förslagssystemet — en väg för samverkan mellan arbetare och företag, av Gunnar Westerlund - 141, 142
STF:s Anställningscentral upphör, av r - 143
En arbetsförmedling för månadsavlönad personal i England, av r - 143
Vanadin i Skåne - 143
Försäljning och reklam, av sah - 144
Tider och stilar, av G L - 144
Annonsregister över fackpressen, av sah - 144
Svenska Aktiebolag 1944—1945, av r - 144
Jig and fixture practice, av Bn - 144
Modern Foundry Practice, av S N - 144
Tillverkning av smörjolja ur trätjära, av Guy S:son Frey - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Användning av tjärsmörjoljor, av Evert Norlin - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
    Diskussion, av Bertil Knutson, Halvard Liander, Torsten Montelius - 163, 164
Ny syntetisk fiber, av sah - 164
Tjärbränsle i fartygspannor, av Åke Chr. Winblad - 165, 166, 167, 168, 169, 170
Farmaceutisk mikrobiologi i korta satser, av Nils Westberg - 171
Jämförande undersökning av bottenläders nötningshållfasthet, av Wll - 171
Synthetic Resins and Allied Plastics, av SHl - 171
Kungörelser, av R S - 171
    Föreningar - 172
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 172
Tekniska Samfundets avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst, av D M - 172
Tekniska Förbundet i Borås, av Nm - 172
Personnotiser - 172
Sammanträden - 172
    H. 7. 17 februari 1945 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Djupdykning med syntetiska gasblandningar, av Arne Zetterström - 173, 174, 175, 176, 177
Ekonomiska synpunkter på grovsvarvning, av C G Brodén - 178
Lodrette Skibssvinginger med to Knuder, av E Lg - 178
Heating and Air Conditioning of Buildings, av L - 178
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 178
Exempel på användningen av hydrauliska motorer, av Carl Fr. Jacobsson - 179, 180, 181, 182, 183
Tryckkärlskommissionen, av P E E - 183
En miniatyrångmaskin, av Henrik Enghoff - 184, 185, 186, 187, 188, 189
Hur raketbomben är konstruerad, av sah - 189, 190
Skeppsbyggnadsverksamheten i Sverige 1944, av Nils J Ljungzell - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
Svensk transocean linjesjöfart inför freden, av r - 201, 202
Internationellt referatkartotek på KTH:s bibliotek, av H L - 202
»DK-klubben», av K B - 202
TNC: 4. Gummicement, gummiklister m.m., av J W - 202
    Föreningar - 203, 204
Svenska Teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn - 203
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 203
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 203, 204
Tekniska Föreningen i Gävle, av G J - 204
Sammanträden - 204
    H. 8. 24 februari 1945 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Transkontinental flygstation för Stockholm, av Bertil Florman - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Flygtrafik och flygfältsproblem, av Sture Jakobson - 213, 214, 215, 216, 217, 218
Samfundet St Eriks årsbok 1944, av sah - 218
Consulting 1920—1945, av R S - 218
Flygplan och flygplats, av Bo Hoffström - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Ragnar Östberg †, av Erik Lallerstedt - 234
Anslag till byggnadsforskning - 234
Egnahemsbebyggelsen går framåt, av H - 235
Rättelse - 235
Problemhörnan, av A Lg - 235
    Föreningar - 236
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 236
Industriell Ekonomi och Organisation, av M H - 236
Ingeniörsklubben i Falun, av Å v. M - 236
Personnotiser - 236
Sammanträden - 236
    H. 9. 3 mars 1945 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Ingenjörerna och försvaret, av P Eg. Gummeson - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    Diskussion, av E Sjögren, N Dyrssen, Stig I:son Hultman, Barthen, H Sterky, W Fellenius, T Åström, B Ehnbom samt P Eg. Gummeson - 241, 242, 243, 244, 245
STF om ingenjörerna och försvaret, av r - 245, 246
Statsverkens Ingenjörsförbunds yttrande om ingenjörerna och försvaret, av r - 246
Polhemspristävlan 1945, av Fmn - 246
Tidskrifternas referattjänst, av sah - 246
DK-Kurzausgabe - 246
Tillgången på aluminium betryggande - 246
Åttakanal bärfrekvenssystem för avpupiniserade kablar, av Stig Janson och Ragnar Stålemark - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
TNC: Några ordforms- och uttalsfrågor, av J W - 261, 262
Från de tekniska högskolorna - 262
    Föreningar - 263, 264
Svenska Teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn - 263
Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Erik Larsson - 263
Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 263
Mekanik, av R - 263
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 263, 264
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av PHd - 264
Tekniska Samfundet, av G E M - 264
Tekniska Föreningen i Södertälje, av O L N - 264
Flottans Ingenjörsförening, av U—n - 264
Sammanträden - 264
    H. 10. 10 mars 1945 - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Krigets sprängämnen, av Gustaf Ljunggren - 265, 266, 267, 268
Riktad sprängning, av sah - 268
Den engelska militärbron (Baileybron), av Göte Fritzell - 268
Merceriseringen 100 år, av Carl H Lundholm - 269, 270
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 270
Höganäs-Billesholms AB - 270
Alkaliersättning inom glasindustrin, av Gösta Östlund och Hugo Stübner - 271, 272, 273, 274, 275
Skakapparater, av Hans Berlin - 276, 277, 278
Affärs- och industriföretagets bibliotek, av B Joh. - 278
Textning, romerska alfabetets grundläggande former, av Bn - 278
Uddeholms AB - 278
Elektroskandia - 278
Asea - 278
Smältelektrolytisk framställning av bly och svavel ur blyglans, av Gösta Angel och Erik Garnum - 279, 280, 281, 282, 283, 284
Konstharts i stället för stilmetall, av r - 284
Analys av intäkter, kostnader och vinst vid varierande sysselsättningsgrad, av Herman Pyk - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
Anglo-American Industrial Newsletter, av Wll - 294
Ny tysk tidskrift, av Richard Smedberg - 294
Insänt: Teknisk värdering av anläggningar, av Nils Helleberg och Per Frenell - 294, 295
Kungörelser, av R S - 295
    Föreningar - 296
Svenska Teknologföreningen. Kursen i ytbehandling av stål och metaller, av Fmn - 296
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 296
Örebro Ingenjörsklubb, av S S - 296
Personnotiser - 296
Sammanträden - 296
    H. 11. 17 mars 1945 - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Teknisk referens- och referattjänst, av Alvar Silow - 297, 298, 299
Nomografi, av Bn - 300
Stålbandstransportörens beräkning, av S E—m - 300
AB C E Johansson - 300
AB Arboga Mekaniska Verkstad - 300
Firma Pressplugg - 300
TNC: 6. »Lång längd», »sval temperatur», »billigt pris» m.m., av J W - 300
Reaktionsdrift för flygplan, av Alf Lysholm - 301, 302, 303, 304, 305
Motorbränsleproduktionens framtida utveckling, av B Engel - 305, 306
AB Asea Svetsmaskiner - 306
AB Wiro - 306
AB Separator - 306
AB V Löwener - 306
Strömman & Co. - 306
Återvinning av lågvärdigt värme inom industrin, av Arne Ahlström - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Anordning för termostatisk reglering, av G L - 314
Tillverkning av elastiska dosor för tryckmätningsinstrument, av G L - 314
Sprödhetsegenskaper hos stålplåt St 37, av Cyrill Schaub - 315, 316, 317, 318, 319, 320
Wedaverkens lättmetalldag, av Wll - 320
Gasgeneratorns teori IV. Vedgasförfarandet, av E Hubendick - 321, 322, 323, 324, 325, 326
Reversibel kuggväxel, av Bn - 326
Insänt: Reaktionsmotorproblemet, av Arne Mörtsell - 326
Insänt: Grafiska hjälpmedel för beräkning av tryckluftledningar, av P A Geijer - 327
Problemhörnan, av A Lg - 327
Beriktigande, av C G Brodén - 327
    Föreningar - 328
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Gösta Lundin - 328
Mekanik, av GK - 328
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J Ståhle - 328
Norrköpings Polytekniska Förening, av Bertil Melin - 328
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 328
Sammanträden - 328
    H. 12. 24 mars 1945 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Rationaliseringssträvanden i det värmländska skogsbruket, av Gösta Luthman - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
Byggnadsteknikens utveckling under senaste kvartseklet, av r - 337, 338
USA:s standardisering sparar material och arbetskraft, av B R - 338
Aktuella hamnbyggnadsproblem, av Bror Fellenius - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Eliminering av vindens inflytande på havets vattenstånd vid landhöjningsberäkningar, av Folke Bergsten - 347, 348, 349, 350
Åtgärder för lösande av trafikproblemen efter krigets slut, av Hjalmar Dahlberg - 350
Elförspänning av armeringsjärn, av Jörgen Dalhoff - 350
Maximalhöjden för vattennivån i en svallbassäng med bräddavlopp, av Harald Bergström - 351, 352
Murning och putsskador i Göteborg, av S E K - 352
Byggtjänst 10 år — och litet till, av Hasse Billman - 353, 354, 355
IVA:s luftbehandlingskonferens, av Olle Wikström - 355
Industriens arbetarebostäder, av Harry Bernhard - 356, 357, 358
Tegelundersökningar, del 1, av Erik Carlsson - 358
Stabilitets- og Spændingsberegning af Rammesystemer, av Åke Holmberg - 358
Experimentelle und theoretische Untersuchungen über das Kolkproblem, av Sven Krantz - 358, 359
Belastungen und Beanspruchungen im Hochbau, av Tore Rocklin - 359
    Föreningar - 360
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 360
Tekniska Föreningen i Västerås, av H S - 360
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av PHd - 360
Personnotiser - 360
Sammanträden - 360
    H. 13. 31 mars 1945 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Industrivara och formkultur, av Sven Ivar Lind - 361, 362, 363
Vad är industriell formgivning? av Ralph Lysell - 363, 364, 365, 366
Statligt understödd industriell formgivning i England, av sah - 366
Formsinnets fostran i maskinernas tidsålder, av Carl Malmsten - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
Formsinnets fostran för arbete och livsinsats, av Börje Beskow - 375, 376, 377, 378, 379
Standardvaror och formgivning, av sah - 379, 380
    H. 14. 7 april 1945 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Bedömning av arbetsprestationer, av Robert Kristensson - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
Hur elindustrins materialbehov tillgodoses, av r - 391, 392
Nomenklaturnämnden vid Patentverket, av T J - 392
TNC: 7. Kollektiv, ämnesnamn, varuental, av J W - 392
Kraftförsörjningen i USA och Kanada under krigsåren, av Robert Nordell - 393, 394, 395, 396, 397, 398
Toleranser och ritningar för keramiska detaljer, av Ole Miöen - 399, 400, 401, 402
Elmätning av mekaniska krafter, av O Joachimsson och Tore Lundström - 402, 403
Normer för elmätare, av Fredrik Markman - 404
Mätapparatur för decimetervågsområdet, av O Norell - 405, 406
Undersökning av det lämpligaste dämpningsområdet vid telefontrafik, av E L - 407
Omändring av telefonnäten genom ökad användning av tvåvägskretsar och genom fjärrval, av E L - 407
Elkraften och konjunkturutvecklingen, av B R - 407
    Föreningar - 408
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 408
Svenska Elektroingenjörsföreningen - 408
Örebro Ingenjörsklubb och Tekniska Föreningen i Örebro, av S S - 408
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 408
Personnotiser - 408
Sammanträden - 408
    H. 15. 14 april 1945 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Kooperativa Förbundets organisation, av Albin Johansson - 409, 410, 411, 412
Uppvaktning om den tekniska bibliotekstjänsten, av Rolf Steenhoff - 412
Understöd för uppfinningar avsedda att underlätta hushållsarbete, av r - 412
Torkning av livsmedel, av Johan Lærum - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Butadien ur spannmål, av SHl - 428
Gummimaskrosens utsikter ovissa, av r - 428
DDT, det nya insekts- och parasitmedlet, av E Askelöf och B Gullfeldt - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Försörjningen med brandslangar under kriget, av r - 436
Volframproduktionen i USA av Carl H Lundholm - 437
Trä som konstruktionsmaterial, av S Hl - 438
»Plastiskt skum», av S Hl - 438
Operationshandskar överflödiga, av r - 438
Insänt: Statligt arbetsstudie- och rationaliseringsinstitut, av Hans Byström - 439
Problemhörnan, av A Lg - 439
    Föreningar - 440
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 440
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 440
Norrköpings Polytekniska Förening, av Bertil Melin - 440
Sammanträden - 440
    H. 16. 21 april 1945 - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
»Jeepen» — den amerikanska terrängbilen, av E Folke Sigholm - 441, 442, 443, 444, 445, 446
The Universe around Us, av L - 446
Hydrauliska verktygsmaskiner, av Lennart Odqvist - 447, 448, 449, 450
Ivar Münzing & Co. AB - 450
Ingeniörsfirman Rex AB - 450
AB Rundströms Maskinaffär - 450
AB J C Ljungman - 450
Svenska Tecalemit AB - 450
De amerikanska »Victory»-skeppen, av Nils J Ljungzell - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
Djupkylning vid spånbildande verktygsmaskiner, av G L - 460, 461
Centrifugalgjutningen gör framsteg, av L - 461
Ny borrningsmetod, av Bn - 461
Maskin för slipning av hårdmetallskär, av Bn - 461
Ett litet högvärdigt svenskt sportflygplan, av Ed - 462
Kylflänsar av aluminiumplåt, av Sa - 462
England och fallskärmen under kriget, av Bkn - 462
Hållfasthetsprov med flygplansskrov, av Lars-Axel Strömberg - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Industriens Historie i Danmark, av Torsten Althin - 471
Strömman & Co - 471
Stal - 471
TNC: 8. Kurva, karakteristik, karakteristika, av J W - 471
    Föreningar - 472
Svenska Teknologföreningen. Östergötlands Tekniska Förening, av G W - 472
Personnotiser - 472
Sammanträden - 472
STF:s årsmöte - 472
    H. 17. 28 april 1945 - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Gustavsberg bygger, av Olof Thunström - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
Englands byggnadsindustri förbereder freden, av r - 481
Försvarstal för byggnadsindustrin, referat av uppsats av Olle Engkvist, av r - 482, 483, 484
Återuppbyggnaden av Nordnorge, av Rolf Steenhoff - 484
Reningsbrunnar - 484
Vilhelm Herlin †, av Erik Forslind - 485
Företagsekonomisk handbok, del I, av sah - 485, 486
Levnadsstandarden och reklamen efter kriget, av sah - 486
Lag mot illojal konkurrens, av sah - 486
Gasbetong-Fabriken - 486
Höganäs—Billesholms AB - 486
Bro mellan Sverige och Norge över Svinesund, av Rudolf Kolm - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Nytt kraftbolag - 496
Biltrafikens tillväxt, av Folke Skugghall - 497, 498, 499, 500, 501, 502
Förbrukningen av cement - 503
Problemet »billiga bostäder» i USA, av r - 503
Engelska verkstäder bygga standardhus - 503
Ämbetshus åt Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen - 503
Insänt: Kraft, spänning, påkänning, av Åke Holmberg och John Wennerberg - 503
    Föreningar - 504
Svenska Teknologföreningen. Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A L - 504
Industriell Ekonomi och Organisation, av M Hede - 504
Sammanträden - 504
STF:s årsmöte - 504
    H. 18. 5 maj 1945 - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Arbetarnas syn på arbetsstudierna, av Yngve Segerström - 505, 506, 507
Amerikanska tidskrifter i Sverige - 507, 508
Lågspänningsteknik, av Torvald Malmström - 508
Vårt dagliga ljus, av Gustaf Hassel - 508
Electric Power Stations, vol. 1, av Carl E Söderbaum - 508, 509
The Large Capacity Jet-Wave Commutator, av Fredrik Dahlgren - 509
Thermionic Valve Circuits, av E O L - 509
AB Svenska Elektronrör - 509
Fortlöpande kvalitetskontroll av bearbetade detaljer, av E A Backlund - 509, 510, 511, 512
Telefon AB LM Ericsson - 512
Elektronik och elektroteknik, av Hannes Alfvén - 513, 514, 515, 516
TNC: 9. Vad metyda Mm³ och Mm²? av J W - 516
Transduktorn som mättekniskt hjälpmedel, av S E Hedström - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Demonstrationsapparater i radioteknik, av Bengt Svedberg - 524, 525
Köpenhamns elverk under 1943/44, av B R - 525
Ledningen av Tysklands elkraftförsörjning under kriget, av B R - 525
Franskt storkraftverk i Rhôhne, av B R - 525, 526
Schweiziskt storkraftverk invigt, av B R - 526
Nyinstallationerna av värmeapparater i Schweiz under 1943, av B R - 526
Möjligheterna för vindkraftanläggningar i Schweiz, av B R - 526
Driftsäkerheten och isolatorernas nedsmutsning, av Carl E Söderbaum - 526, 527
Problemhörnan - 527
    Föreningar - 528
Svenska Teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn - 528
Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 528
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 528
Personnotiser - 528
Sammanträden - 528
STF:s årsmöte - 528
    H. 19. 12 maj 1945 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Råvarutillgångar för Finlands kemiska industri, av Yrjö Talvitie - 529, 530, 531, 532
Kvarntorp utvidgar - 532
Bergborrning med hårdmetallborrar, av Carl-Axel Widén och Wilhelm Haglund - 533, 534, 535
Näringslivets Granskningsnämnd, av r - 535
»Tekniskt råd» i industribolag, av r - 535
Om lindens olja, av K-I S - 536
Inaktiva gasers inverkan på keramiska produkters förändring i fuktig luft, av Stig Lindroth - 536
Scientific Research and Development, av E Ingelstam - 536
Asea - 536
Arbetsstudier vid borrningsarbete i gruvor, av Boris Serning - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
Framsteg inom fotografisk teknik, av Sigge Hähnel - 548, 549, 550
Nomenklatur för produkter ur sulfatsåpa, av N Avelius - 550
Konstgjord svamp, av S Hl - 550
Malm per flyg - 551
Den sista tiotusendelen, av sah - 551
Kungörelser, av R S - 551
    Föreningar - 552
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Bengt Gustafsson - 552
Ingenjörsklubben i Falun, av Å v M - 552
Sammanträden - 552
    H. 20. 19 maj 1945 - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Vår framtid, av Edvard Hubendick - 553, 554, 555, 556
TNC: 10. Namn på läderliknande produkter, av J W - 556
Vibreringsteknikens användning inom industrin, av Bengt E Wahlberg - 557, 558, 559, 560
Reparation av fartyg genom svetsning, av K A Ringdahl - 561, 562
Reparation av svetsade fartyg, av H D Norman - 562, 563
Svetsning och nitning ur reparationssynpunkt, av Erik Larsson - 563, 564
Isärtagning av svetsade konstruktioner genom syrgasmejsling, av Pontus Forssel - 564, 565
Svetsreparation av klassade fartyg, av G Hjernqvist - 565, 566, 567
Kontroll av styrkan i svetsade fartygsbyggen, av E Th. Christiansson - 567, 568
Redarintressen i samband med svetsningsreparationer, av Erik Bernelius - 569
Säkerhetsföreskrifter vid reparationssvetsning av oljetankar, av Abraham Grünberg - 569, 570, 571
Reparation av ubåtstryckskrov genom svetsning, av P Stenberg - 571, 572
Svetsning under vatten, av C Linnander - 572, 573
Svetsning. Diskussion, av S Forster, C F Westrell, A Zander, Fredrik Ljungström, G Hjernqvist, refererat av A L - 573, 574
Lloyds Registers byggnadsreglemente, av N Lll - 574
Skydd mot tryckvågor i vattenledningar, av G L - 575
SJ sparar olja, av r - 575, 576
Bilar och motorbränslen efter kriget, av Leif Reich - 576
AB Landsverk - 576
Profilförskjutning vid stöthjulsförfarandet, av W R Uggla - 577, 578, 579
Curtiss Ascender, av sah - 579
Reaktionsdriftens framtid, av sah - 579, 580
Raketer som starthjälp endast på hangarfartyg? av Bkn - 580
Spinnfiske i monumentalformat, av Bkn - 580
Beräkning av värmebehovet för uppvärmning av bergtunnlar, av Erik O Jonsson - 581, 582, 583
Värmepumpen som komplement till kylanläggningar, av B R - 583
    Föreningar - 584
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 584
Väg- och Vattenbyggandskonst, av Bengt Gustafsson - 584
Personnotiser - 584
Sammanträden - 584
    H. 21. 26 maj 1945 - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Årets polhemsbelöningar, av Rolf Steenhoff - 585, 586, 587
Svenska Teknologföreningens nya hedersledamöter - 587
Bro eller tunnel? av C-H af Klercker, Torsten Åström, Stig Samuelsson - 588, 589
    Diskussion av E Nordendahl, H N Pallin, H Jansson, T Svennberg, G Dahlberg, F Ploman, H Zimdahl, Å Virgin, S Markelius, refererad av Bengt Gustafsson - 589
Insamling av teknisk-vetenskaplig litteratur - 589, 590
Presskonferens i bostadsfrågan, av Sven Hultquist - 590
Märkligt byggnadsmaterial - 590
Transportforskning - 590
Byggnads- och reparationsberedskapen, av Ragnar Lindqvist - 591, 592, 593
»Seabees» — den amerikanska flottans pionjärtrupper, av r - 593, 594, 595
Från de tekniska högskolorna - 595, 596
Byggrationalisering utomlands, av Sture Haag - 597, 598, 599, 600
En amerikansk väg- och vattenbyggares tekniska hjälpmedel, av Jörgen Dalhoff - 601, 602, 603, 604, 605
Teknisk-ekonomisk redogörelse för banavdelningens verksamhet år 1943, av Nils Lundström - 606
Vejlaboratoriets Virksomhed 1/4 1942—31/3 1943, av Thorvald Ernulf - 606
Betons Poreformer og Vandtæthed, av Arne Björneklint - 606
Skævvinklede Plader, av Åke Holmberg - 606, 607
Kriget i tidskrifterna, av R S - 607
Problemhörnan, av A Lg - 607
    Föreningar - 608
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 608
Kursen i internt transportväsende, av Fmn - 608
Kursen i exportfrågor, av Fmn - 608
Skånska Ingenjörsklubben, av TNd - 608
Sammanträden - 608
    H. 22. 2 juni 1945 - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
Jordbrukets rationalisering, av Claes-Bertil Folin - 609, 610, 611, 612
TNC: 11. Varunamn, av J W - 612
Syntetiskt gummi som isolermaterial, av Bo Särnö - 613, 614, 615, 616, 617, 618
SJ påskyndar elektrifieringen, av r - 618
Trafikflygets fordringar på radioutrustningen, av Olof Carlstein - 619, 620, 621, 622
Radioutrustning för trafikflygplan, av Frank Hammar - 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629
Elektronik eller tronik? - 629, 630
»Undaër», ett nytt installationssystem, av B R - 630
Isolerbetong, av Mm - 630
Elkraftbehovet underskattat - 630
Glödlamporna försvenskas - 630
Elektrotekniske Nomogrammer och Maskintekniske Nomogrammer, av Torvald Malmström - 631
High Frequency Thermionic Tubes, av E Löfgren - 631
Applied Electricity av F Dn - 631
Insänt: Toleranser och ritningar för keramiska detaljer, av Tage Bergqvist och Ole Miöen - 631
    Föreningar - 632
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 632
Tekniska Samfundets avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst, av D M - 632
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 632
Personnotiser - 632
Sammanträden - 632
    H. 23. 9 juni 1945 - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Planerings- och standardiseringsproblem inom konfektionsindustrin, av F Kjellnäs - 633, 634, 635, 636
Årsmötet 1945 - 637, 638, 639
Silikoner — oorganiska konsthartser, av Stig Lindroth - 640
Grundstrukturens och grafitinlagringars inverkan på gjutjärnets egenskaper, av Gustav Meyersberg - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
Gasindustrin under kristiden, referat av föredrag av W Pilo, av Brt - 655, 656
    H. 24. 16 juni 1945 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
Maskering av byggnader, av B von Vegesack - 657, 658, 659, 660, 661, 662
Teknisk Ukeblad lever upp - 662
Ingeniøren - 662
Bokgåvan överlämnad till Finland - 662
Varselsystem vid avskedanden inom industrin - 662
La Mont-ångpannan i Sverige, av Torsten Wykman - 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Gasledningen Saratov—Moskva, av r - 672
Mätning med elektrisk apparatur av påkänningar i fordon, av T W Lindqvist - 673, 674, 675, 676, 677, 678
Anstrengungshypothesen, av Oq - 679
Science and Industry, av E Ingelstam - 679
TNC: 12. Spole, rulle, trumma m.m., av J W - 679
Problemhörnan, av A Lg - 679
Rättelse, av Bengt E Wahlberg - 679
    Föreningar - 680
Svenska Teknologföreningen. Mekanik, av G K - 680
Örebro Ingenjörsklubb, av S Ström - 680
Norrköpings Polytekniska Förening, av B M - 680
Västerbottens Tekniska Förening, av P G B - 680
Personnotiser - 680
    H. 25. 23 juni 1945 - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Internationella prototyper, riksprototyper och huvudlikare, av Torsten Swensson - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
Hermods Korrespondensinstitut, av r - 690
J Danielson & Co AB - 690
TNC: 13. Några förslag till bättre termer, av J W - 690
Svetstekniskt ingenjörsmöte, av P A - 691, 692, 693, 694
Undersökning av perspektivet hos en panoramamålning, av Bertil Hallert - 695, 696, 697, 698, 699, 700
Diagram för dagsljusberäkningar i Sverige, av Gunnar Pleijel - 701, 702, 703, 704
Lagstiftningen rörande den allmänna väghållningen m.fl. författningar, av Gösta Sjöstrand - 704
Lärobok i fältmätning och avvägning, av R S - 704
Om Spildevandsrensning, av Richard Smedberg - 704
    H. 26. 30 juni 1945 - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752
Aktuella kommunikationsproblem, av Fritiof Domö - 705, 706, 707, 708, 709
Svensk luftfart och dess framtidsutsikter, av Carl Florman - 710, 711, 712
Förberedelser för lufttrafik Sverige—USA, av Karl-Henrik Larsson - 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721
Flygets Materialnormkommitté - 721
Synpunkter på den flygtekniska utvecklingen, av Tord Ångström - 722, 723, 724, 725, 726, 727
Positionsindikator, av sah - 727
Flyginstrumentens uppgifter, av Stig Norén - 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
Nyheter inom flyginstrumenttekniken, av Sven Malmström - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
Flygsextanter, av sah — S M - 749, 750
Ambulansflyglinje Paris—New York, av Bkn - 750
En driftteknisk prestation, av Bkn - 750
Trafikflyget just nu, av r - 750
Luftkonditionering i flygplan, av Sa - 750, 751
Nya linjer i flygplaninredningen, av Monö - 751
Ett tack till K A Fröman, av Rolf Steenhoff och K A Fröman - 752
    H. 27. 7 juli 1945 - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
Verkstadsindustrins exportfrågor, av Nils Sjögren - 753, 754, 755, 756, 757, 758
Approximativ beräkning av ränta på ränta, av N Helleberg - 758
En ny voltmeter för höga spänningar, av Hannes Alfvén och Sigvard Eklund - 759, 760
USA ämnar producera naturgummi - 760
Kortslutnings- och jordfelsskydd i Sverige, av Gunnar Jancke - 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767
Högfrekvensselektivskydd som kompletteringsskydd, av Tage Holm - 768, 769, 770, 771
Frekvensmodulerade rundradiostationer i USA, av O N - 771
Ett högfrekvenssträckskydd enligt jämförelseprincip, av Fredrik Dahlgren - 772, 773, 774
Silverpläterad koppartråd för smältsäkringar, av B R - 774
Cirkeldiagram över gränsbelastning vid kompounderade underimpedansreläer, av Folke Wahlgren - 775, 776
Aluminiumtransformatorns konkurrensförmåga, av B R - 776
TNC: 14. Några förslag till bättre termer II, av J W - 776
    H. 28. 14 juli 1945 - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
Försäljningsingenjörens roll vid distribution av produktionsmedel, av Bertil Svedberg - 777, 778, 779, 780
Reseberättelser - 780
Utrangering av kapitalnyttigheter, av Nils Helleberg - 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786
Pressmasseproduktionen i USA, av Curt Marcus - 786
Syntes av vitamin B6, av SHl - 786
TNC: 15. Mängd, kapacitet, last, av J W - 786
Syntetiskt gummi och naturgummi, av E Strandquist - 787, 788, 789, 790, 791
Ny karbidfabrik i Finland, av Y T - 791
Bomullsindustrins fredsutsikter - 791
En bok om papper, av Ove Persson - 792
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 792
Industriell användning av torv, av Alexander Meyer - 793, 794, 795, 796, 797, 798
Gasverken som råvaruleverantörer till läkemedelsindustrin, av SHl - 798
Finlands industri inför aktuella problem, av Y T - 799
    Föreningar - 800
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 800
Örebro Ingenjörsklubb, av S Ström - 800
Flottans Ingenjörsförening, av M Sch - 800
Svenska Ingeniörssällskapet i Storbritannien, av Å Nycander - 800
Personnotiser - 800
    H. 29. 21 juli 1945 - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
Snabbgående motorbåtar, av Curt Borgenstam - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
Teknisk Tidskrift på Grini - 812
Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund, av r - 812
Standardisering 1944, av Nils Lundqvist - 812, 813
Beräkning av ständiga medlemmars avgifter, av C P - 813
Från de tekniska högskolorna - 813
Gasgeneratorer för fuktigt bränsle, av Harald Kyrklund - 814, 815, 816, 817, 818
Avgasdiagram vid förbränningsmotorer för flytande bränslen, av Gösta Magnusson - 819, 820
Kampen mot gengasfaran skärpes, av r - 820
Den engelska bilbeskattningen - 820
Värmespänningar i ett rör, av Emil Palmblad - 821, 822, 823, 824
Ny kylvagnstyp för de tyska riksbanorna, av G L - 824
Insänt: »Skena» eller »räl», »sylle» eller »sliper», av Oscar Werner, Richard Smedberg och Sven A Hansson - 824
    H. 30. 28 juli 1945 - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
Återuppbyggnadsarbetet i Finland, av Kaarlo Rautkari - 825, 826, 827, 828, 829
Tro och forskning, av r - 829, 830
Kostnaden för olika dammtyper vid olika höjd, av Tore Nilsson - 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838
Industriell fastighetstaxering 1945, av Richard Smedberg - 838
Statens bosättningslån på Svenska Slöjdföreningens kongress, av Helge Widlund - 838
Relativmätning av värmeövergångstal genom avkylningsförsök, av Hans Lottrup Knudsen - 839, 840, 841, 842
TNC: 16. Några stavnings- och böjningsfall, av J W - 842
Beräkning av lastfördelningen mellan båge och farbana vid bågbroar, av Sven G Bergström - 843, 844
Synpunkter på teorier för isbildning i älvar, av Gunnar Nybrant - 845, 846, 847, 848
Norrköpings Stads Vattenverk, av Gunnar Åkerlindh - 848
Kv. Björnen i Stockholm och Statens Vattenfallsverks kontorslokaler därstädes 1930—1943, av Magnus Smedberg - 848
Isolering av byggnadsverk med asfalt och tjära, av Åke Eneroth - 848
    H. 31. 4 augusti 1945 - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872
Hur astronomins jätteavstånd bestämmas, av Knut Lundmark - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866
Institutionen för teleteknik och elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola, av Olof Rydbeck - 867, 868, 869, 870, 871, 872
    H. 32. 11 augusti 1945 - 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896
En malmgeolog ser på den svenska gruvhanteringen, av Nils H Magnusson - 873, 874, 875, 876
AB Svenska Järnvägsverkstäderna - 876
J Danielson & Co AB - 876
Tillverkning av fotografiska emulsioner, av Georg Sjöstedt - 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
AB C E Johansson - 884
Svenska Ackumulator AB Jungner, Stockholm - 884
Vertikal skivbrytning, av John Hedlund - 885, 886, 887, 888, 889, 890
Konsthartser i bilar, av Curt Marcus - 890, 891, 892
TNC: 17. »Lättast(e) anskaffbara åkdon», av J W - 892
Bestämning genom ljusabsorptionsmätning av ytan hos suspenderade pulver, av Hans Baumann - 893, 894, 895
Ångteknik, av Ingvar Jung - 895, 896
Nomografi, av Bn - 896
Chemical Industries, av SHl - 896
Introducing Plastics, av SHl - 896
Kurzes Handbuch der Brennstoff- und Feuerungstechnik, av Wll - 896
Kungörelser, av R S - 896
    H. 33. 18 augusti 1945 - 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
Arbetet på en stor daglig tidning, av Archim Skjöldebrand - 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903
Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm Årsbok 1945, av J S—l - 903
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1945, av J S—l - 903, 904
Svikta grundvalarna för vårt välstånd? av Richard Smedberg - 904
Wedaverken - 904
Maskinaktiebolaget S I Bratt - 904
Hydraulisk kraftöverföring system Lysholm—Smith, i motorfordon, av Per Rinman - 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911
Hastighets- och accelerationsmätare, av L - 911
Stålkarossers kollisionshållfasthet, av L S - 912
Flodtransporter i Ryssland, av Eugen Wolfson - 913, 914
Totalkaviterande propellrar, av C Bm - 914, 915
Synpunkter på den ställbara fartygspropellern, av C Bm - 915
Bärbar nitningsapparat, av G L - 915
Reparation av svetsade fartyg, av J S—l - 916, 917, 918
Mätning med temperaturkänsliga färger, av Wll - 918
Esab:s ingenjörsmöte, av Torsten Widell - 919
    Föreningar - 920
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 920
Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Bengt Gustafsson - 920
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 920
Östergötlands Tekniska Förening, av G W - 920
Personnotiser - 920
Sammanträden - 920
    H. 34. 25 augusti 1945 - 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944
Kraft och massa, av Alf Grabe - 921, 922, 923
Arne Zetterström †, av A Lindén och A L - 923, 924
TVA — ett socialiseringsexperiment, av I Hjertén - 924, 925, 926
Dammlucka med automatisk reglering av avbördningen, av K I Karlsson, B Hagström och H Hellgren - 927, 928, 929, 930
Sveriges väg- och vattenbyggare 1945, av Richard Smedberg - 931, 932
Karolinska sjukhuset, av Magnus Smedberg - 932, 933
Vägarna inom Norrbottens län, av A Wolff - 933
Gränsbestämning och äganderättstvist, av Magnus Smedberg - 933, 934
En nyberäkningsmetod för armerad betong, av Gunnar Bergström - 934, 935, 936
Redogörelse för några utförda provningar av branddörrar, av Gösta Sundin - 936
Normalbestämmelser för leverans och provning av murtegel och arbetsförfarande vid provning, av Lennart Christiansson - 936, 937
Maskinlære, av Folke Agård - 937
Moderne Kloakteknik, av Victor Jansa - 937
Rörmetodens Anvendelse i Akustiken, av Ove Brandt - 937, 938
Studier over Kurveradiens Størrelse i Vejes Plane Figur, av Ejnar Ek - 938
Køge Havn og By, av Richard Smedberg - 938
De la stabilité des chambres d'équilibre et des systèmes de chambres d'équilibre, av John-Eric Bern - 938, 939
British railway track: design, constructionand maintenance, av S H - 939, 940
Mehr Leistung — weniger Wartung, av T Göransson - 940
Zur Bemessung des doppelten Spundwandbauwerkes, av Gunnar Almqvist - 940
Kriget i tidskrifterna, av R S - 940
Enskilda skyddsrum, av Richard Smedberg - 941
Rationell asfaltfabrik, av sah - 941
Högsta kustlinjen (HK), av R S - 941
Bro över Kalmarsund - 941
TNC: 18. Måttenheter för kraft och tryck, av J W - 942
Insänt: Bromma flygfälts första utbyggnad, av Thorleif W Kockgård - 942, 943
    Föreningar - 944
Svenska Teknologföreningen. Teknisk Undervisning, av E Im - 944
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 944
Tekniska Samfundet, av DM - 944
Örebro Ingenjörsklubb, av S Ström - 944
Sammanträden - 944
    H. 35. 1 september 1945 - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968
Svensk tillverkning av optiska instrument, av Evert Aulin - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952
De nya svenska isolationsnormerna SEN 30, av Åke T Vrethem - 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963
Upptining av rimfrost på kontaktledningar, av B R - 963
Rimfrostens inverkan på högfrekvensförbindelser på kraftledningar, av B R - 963
Rekryteringsfrågor inom svensk industri, av W Löfgren - 964
Management and Men, av r - 964
Electronic equipment and accessories av E Löfgren - 964
Sieverts Kabelverk - 964
Ingeniörsfirman Hugo Tillquist - 964
Elektroskandia - 964
Transformatortillverkningen i England, av Bo Rathsman - 965, 966, 967
    Föreningar - 968
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 968
Lapplands Tekniska Förening, av Gsm - 968
Norrköpings Polytekniska Förening, av B Melin - 968
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W Ullman - 968
Sammanträden - 968
    H. 36. 8 september 1945 - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
De ekonomiska gränserna för mekaniseringen, av Ragnar Liljeblad - 969, 970, 971, 972
Om investeringskalkyler, av Yngve Rapp - 973, 974
Nya tidskrifter - 974
Kronoandelen i den svenska gruvlagstiftningen, av Oscar Fåhré - 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982
Recommendations for Uniform Cost-Estimating and Cost-Finding for the Drop Forging Industry, av r - 982
New Methods for Sheet Metal Work, av Bn - 982
Principles and Practice of Heating and Ventilating, av John Rydberg - 982
AB Landsverk - 982
Inhibitorer för skydd av järn vid rengöring med syror, av Björn Israelson - 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989
Glas som textilmaterial, av Stig Lindroth - 989, 990, 991
Kromatografi, av SHl - 991
    Föreningar - 992
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 992
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 992
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 992
Sammanträden - 992
    H. 37. 15 september 1945 - 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
Motorseglarnas betydelse för sjöfarten, av Hjalmar Sjöholm - 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001
TNC: 19. Elektrod, anod, katod, av J W - 1001
Daedalus, av r - 1002
Landskrona Museiförenings Årsbok, av sah - 1002
Beräkning av torsionssvängningar i motoraxelledningar, av Oq - 1002
Svetsningens grunder, av Wll - 1002
AB Finshyttans Bruk - 1002
AB Landelius & Björklund - 1002
AB Åbjörn Anderson - 1002
Iakttagelser vid kavitationsprov med modellturbiner, av Erik Stage - 1003, 1004, 1005, 1006
S.T.I.-Ingeniören, av sah - 1006
Reflexförhindrande skikt på glasytor, av G L - 1007
Plantolkar för interferensmätning, av Wll - 1007
Trådglasrutor bäst vid bombning, av G L - 1008
Kopparlödning, av G L - 1008, 1009
Framställning av rörformiga axlar för järnvägsvagnar i USA, av E Nordström - 1009
Svarvning av kamskivor - 1009, 1010
Mako profilslipmaskin, av Bn - 1010
Tryckluftdriven vätskepump, av G L - 1010
Stål-gummiremmar - 1010
Överslagsberäkningar av fart och transportekonomi vid flygplan med konstant motoreffekt, av G V Nordenswan - 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017
varv- och verkstäder, av N Lll - 1017, 1018, 1019
Problemhörnan - 1019
    Föreningar - 1020
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 1020
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 1020
Tekniska Föreningen i Skövde, av Ok - 1020
Sällskapet för Standardiseringens Främjande, av N L - 1020
Sammanträden - 1020
    H. 38. 22 september 1945 - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044
Direkt järnväg Stockholm—Helsingfors, av Ove H Uhrendorf - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025
Riktlinjer för skapande av socialväsendets forskningsorganisation, av Ruben Engren - 1026
Utländska tunnlar för gatutrafik, av Stig Samuelson och Kurt Pålsson - 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
Alfreds Vitols †, av Janis Bubenko - 1033
Ny rullbana för flygfält, av r - 1034
Sfäriska hus, av sah - 1034
Akustisk deformationsmätning, av R S - 1034
Sveriges längsta vattentunnel - 1034
Londons hamn blir störst i världen - 1034
Sammanlagring av varaktighetsdiagrm, av Arne Bergholm - 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041
Järnvägarnas biltrafik - 1041
Statens Väginstituts inventeringar av naturliga vägmaterialförekomster, av Gunnar Schill - 1041, 1042
Dansk Ingeniørvirke i Udlandet, av Richard Smedberg - 1042, 1043
Krüger—Ljungman AB - 1043
Buscks Fabriker - 1043
AB Svenska Icopalfabriken - 1043
TNC: 20. Metall, »järn och metall», av J W - 1043
Rättelse, av R S - 1043
    Föreningar - 1044
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av PHd - 1044
Statsverkens Ingenjörsförbund, av N Avelius - 1044
Tekniska Samfundet, av G E M - 1044
Ingeniörsklubben i Falun, av Å v M - 1044
Personnotiser - 1044
Sammanträden - 1044
    H. 39. 29 september 1945 - 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
Tidskriften och föreningen, av Rolf Steenhoff - 1045
Teknisk Tidskrifts ledning 1871—1945 - 1046
Teknisk Tidskrift 1870—1945, av Carl Björkbom - 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
»Teknisk Tidskrift 75 år» på Tekniska Museet, av Torsten Althin - 1066
Utvecklingsmöjligheter inom industriell ekonomi och organisation, av Robert Kristensson - 1067, 1068, 1069, 1070
Arbetsfredens och arbetsglädjens betydelse, av Helge Ericson - 1070
Kontors- och allmän rationalisering, av C Tarras Sällfors - 1070, 1071
Utbildning av försäljningsingenjörer, av Gösta Klemming - 1071, 1072
Utbildning av industripersonal, av Nils Fredriksson - 1072
    H. 40. 6 oktober 1945 - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104
Elektrotekniken vid Statens Järnvägar, av Th. Thelander - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086
Svenska Teknologföreningens höstmöte, av r - 1086
Radiofrekvent växelström för industriell värmealstring - 1087
Induktionsvärme, av Gunnar Wennerberg - 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095
Dielektrisk värme, av Ivar Ahlgren - 1096, 1097, 1098, 1099
Strövtåg i elnomenklaturen, av Sven Alexandersson - 1100
Resestipendier för yrkesutbildning - 1100
Dansk Ingeniørförenings hus, av R S - 1100
Handbok i industriell driftsekonomi och organisation, av Nils Fredriksson - 1101
Svensk handelspolitik efter kriget, av r - 1101, 1102
Patentlagen 1945 jämte kortfattade kommentarer, av Birger Dahlberg - 1102
Tryckeriet av i dag, av G Smith - 1102
Telefon AB L M Ericsson - 1102
Teknisk Tidskrifts 75-årsjubileum - 1103
TNC: 21. Anläggningar för kraft, gas och vatten, av J W - 1103
Problemhörnan - 1103
    Föreningar - 1104
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 1104
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av KL - 1104
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 1104
Västerbergslagens Ingenjörsklubb, av PHd - 1104
Personnotiser - 1104
Sammanträden - 1104
    H. 41. 13 oktober 1945 - 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128
Bergshanteringens struktur och utveckling under det senaste kvartsseklet, av G Sidenvall - 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111
Från de tekniska högskolorna - 1112
Den svenska trädestillationsindustrins utveckling och framtidsutsikter, av Carl W Jacobsson - 1113, 1114, 1115, 1116, 1117
Synpunkter på träkolets användning, av Sten Hammarberg - 1117, 1118
Djupfrysning av livsmedel, av Sigge Hähnel - 1119, 1120, 1121
Gummis elasticitet, av Shl - 1122
Borhaltigt harts, av SHl - 1122
Reflexioner kring Stora malmboken, av Fredrik Mogensen - 1123, 1124, 1125
Näringsliv och kultur, av sah - 1126
Hantverk och kultur 1944—45, av Wll - 1126
Läder, av sah - 1126
Allmän kemisk teknologi, av FHS - 1126
Skador på tvättkläder, av sah - 1126
Handbok för textilmannen, av C A Lindecrantz - 1126, 1127
Produkter ur trä, av F H S - 1127
Karbid, en ny Kymmeneprodukt, av FHS - 1127
Coal Tar Fuels, av Wll - 1127
Morgårdshammars Mek. Verkstads AB - 1127
AB Bofors Nobelkrut, av s - 1127
AB Europafilm - 1127
Kungörelser, av R S - 1127
    Föreningar - 1128
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1128
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 1128
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W Ullman - 1128
Sammanträden - 1128
    H. 42. 20 oktober 1945 - 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160
Marinens nya varvsorganisation, av Harald Qvistgaard - 1129, 1130, 1131, 1132
Dieselmotorer i Victory- och Liberty-skeppen, av sah - 1132
Den brittiska handelsflottan - 1132
Moderna riktlinjer vid konstruktion av busschassier, av Sigvard Forssell - 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138
Järnverksföreningen - 1138
Vår metallförsörjning förbättras - 1138
Tryckoljemanövrerade hjälpmaskiner för järnverk, av Magnus Oledal - 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
Aerodynamisk konstruktion av flygpropellrar för hög hastighet och motoreffekt, av Bengt Reistad - 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
Engelska reaktionsplan, av sah - 1149, 1150
Termoelement för förbränningsundersökningar i motorer, av Arne Mörtsell och Per Ohlin - 1150
Koniska skals användning inom maskintekniken, av Bertil Hagström - 1151, 1152, 1153, 1154, 1155
Storbruken bilda exportbolag - 1155
TNC: 22. Några ordpar, av J W - 1155, 1156
Insänt: Mekanistsynpunkter på kraftenheten, av Mats Bäckström, Mårten Blomqvist, Torsten Widell - 1156, 1157, 1158, 1159
    Föreningar - 1160
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 1160
Personnotiser - 1160
Sammanträden - 1160
    H. 43. 27 oktober 1945 - 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184
Ett nytt förslag till bro över Norrström, av K A Widegren och E H Widegren - 1161, 1162, 1163, 1164
Utställning om Nedre Norrmalm, av sah - 1164
Stålhus, av H B - 1164
Objektiv metod för bedömning av arbetsprestation vid ackordsättning, av Rolf Wallin - 1165, 1166, 1167
Förlagssystemet i England, av r - 1167, 1168
Statsunderstöd åt hantverksmästare för lärlingsutbildning, av r - 1168
Omskolning av diversearbetare till yrkesarbetare, av r - 1168
Basic English för anställda, av sah - 1168
Var? Hur? av r - 1168
Närbildsfotogrammetrins användning vid vattenbyggnadstekniska modellförsök, av Percy Tham - 1169, 1170, 1171, 1172, 1173
Danmarks byggnadstekniska tidskrifter, av Richard Smedberg - 1174
Tryckfördelning under en traversskena mot livet i den bärande stålbalken, av Bertil Hagström - 1175, 1176, 1177, 1178
Framtidens fabrik, av r - 1178, 1179
Mekaniserad bostadsproduktion, en- och tvåvånungshus, av Sten Marcusson-Ståhl - 1180
Cement, av R S - 1180
»Så ska vi ha't», av r - 1180
Byggnadsmateriallära, av Lars Göthberg - 1180
Den røde Bygning, av Richard Smedberg - 1180, 1181
Kørebanebelægninger samt Forbrug af bituminøse Vejmaterialer 1944, av Hans Blomgren - 1181
Maskinsnedkarbogen, av R S - 1181
Cargo Coaling Plants, av Z v H - 1181
Neue Bemessungsverfahren für Holzbauwerke, av J E Rådberg - 1181
Tabellen zur Berechnung von Eisenbetonkonstruktionen, av Gunnar Hammarson - 1181, 1182
Erbaumechanische Probleme im Lichte der Scheeforschung, av Gösta Vannesjö - 1182
Bewässerungs-Anlagen, av Sture Nyström - 1182, 1183
Problemhörnan - 1183
    Föreningar - 1184
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 1184
Örebro Ingenjörsklubb, av S Ström - 1184
Ingeniörsklubben i Falun, av Å v M - 1184
Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, av G Axberg - 1184
Sammanträden - 1184
    H. 44. 3 november 1945 - 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212
Driftorganisationen inom konfektionsindustrin, av Ragnar Björkman - 1185, 1186, 1187, 1188
AB A Ekströms Maskinaffär, av s - 1188
Asea - 1188
Aluminium i kraftledningar, av O David Zetterholm - 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Aluminium i ställverk, av Henry Wallgren - 1196, 1197, 1198, 1199
Ingenjörernas ställning i armén - 1199
Sommarens finsk-svenska praktikantutbyte, av Ivan Juto - 1199
Nya tidskrifter - 1199
Tjeckiska Trä- och Sågverksindustriförbundet - 1199
Verkstadsboken I—III, av Wll - 1200
På väg mot atomåldern, av J Tandberg - 1200
Aspectos Argentinos, av sah - 1200
Med silver, zink och syra, av sah - 1200
TNC: 23. Indikera, registrera, mäta m.m., av J W - 1200
Fotoelektriska analysmetoder, av Anders Ringbom - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208
Trådbussar av krigstyp, av Mm - 1208
Stål och stålaluminium för trådbussledningar, av B R - 1208, 1209
Påkänningar i kraftledningslinor studeras genom modellförsök, av B R - 1209
Stamlinjebolag i Frankrike, av B R - 1209
Odograf, av E L - 1210
Standardisering av elektronrör, av Nils Lundqvist - 1210, 1211
Brittiska televisionskommittén, av O N - 1211
Insänt: Tidsstudiefrågan, av John R Andersson - 1211
    Föreningar - 1212
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Bengt Gustafsson - 1212
Personnotiser - 1212
Sammanträden - 1212
    H. 45. 10 november 1945 - 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240
Skifferoljeverket vid Kvarntorp, av Sven Schwartz - 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220
Den svenska skifferoljans framtid, av Clas Gejrot - 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227
Språkkurser för ingenjörer, av O Åkerman - 1227
Resestipendier till bergsingenjörer - 1227
Från de tekniska högskolorna - 1227, 1228
De nyaste framstegen inom den elektrostatiska anrikningen, av A A Linari-Linholm - 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236
Oljeskiffer som tillsatsbränsle i gasgeneratorer, av Frans Landtblom - 1236, 1237, 1238
Krympglaset — en intressant nyhet, av Stig Lindroth - 1238, 1239
Glasmassors kristallisering, av Stig Lindroth - 1239
Svensk tillverkning av hårdglas, av Stig Lindroth - 1239
Glasinstitutet i Växjö - 1239
Kungörelser, av R S - 1239
    Föreningar - 1240
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1240
Industriell Ekonomi och Organisation, av M H—e - 1240
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 1240
Sammanträden - 1240
    H. 46. 17 november 1945 - 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272
Interna transporter inom industrin, av Erik Nothin - 1241, 1242, 1243
Kust- och skärgårdsnavigation, av sah - 1243
Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet VI, av N Lll - 1243
Säkerhetsbestämmelser för fartyg, av N Lll - 1243, 1244
Kryssareakterns användning vid handelsfartyg, av N Lll - 1244
Grillage Beams in Ships and Similar Structures, av Oq - 1244
Kockums Mekaniska Verkstads AB - 1244
Skandinaviska Aero AB - 1244
Verkstads AB Haldex - 1244
Ångkraftverket i Malmö — den senaste utbyggnaden, av Olof G Hammar - 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254
TNC: 24. Olika vinkelenheter, av J W - 1254
Hastighetens inverkan på kostnaderna för varutransport med fartyg, av Ingvar Jung - 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262
Pluto, av sah - 1262
Bensin- och bilprognos i USA, av Bd - 1262
Utmattningshållfasthet och hålkälskänslighet hos bågsvetsmaterial, av Cyrill Schaub - 1263, 1264, 1265, 1266
Överstegring och tvärstabilitet hos flygplan, av H E Löfkvist - 1267, 1268, 1269
Svensk automatpropeller - 1269, 1270
Elvärmt isskydd för propellrar, av Sa - 1270
Luftsjösatt livbåt, av sah - 1270, 1271
Flygtekniska tävlingsskrifter belönade - 1271
Problemhörnan, av A Lg - 1271
    Föreningar - 1272
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 1272
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 1272
Personnotiser - 1272
Sammanträden - 1272
    H. 47. 24 november 1945 - 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300
3:e Nordiska Ingenjörsmötet Stockholm 1946 blir verklighet, av Rolf Steenhoff - 1273
Dödsdömd kanal benådas, av Arvid Wachtmeister - 1274, 1275, 1276
Trådbusstrafiken i Sverige och ett aktuellt trådbussprojekt för Östersund, av Torsten R Åström - 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282
Stängningstid för ringventil i Sillre kraftstation, av Rune Karlson - 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288
Nya kraftverksbyggen, av r - 1288
U-balken som konstruktionselement, av Henrik Nylander - 1288, 1289, 1290, 1291
Publikationer inom byggnadsforskning, av Nils Tengvik - 1291
Byggnadsforskningen i Sverige, av Arne Bäckström - 1291, 1292
Betong, av Per Olov Jonsson - 1292
Undersökningar av betongbeläggningars motståndsförmåga mot avnötning samt åtgärder till förhindrande av dammbildning, av Wilner Warnhammar - 1292
Norrlands jordarter, av Richard Smedberg - 1292, 1293
Norsk Fløtnings historie, del 2, av Richard Smedberg - 1293
Machinery and plant in connexion with civil engineering construction, av Carl Henrik Björck - 1293, 1294
AB P Naumburg & Co, av r - 1294
Kriget i tidskrifterna, av R S - 1294
Ombyggnad av telefonsalarna i Jönköping, av Erik Frang - 1295, 1296
Anslag till byggnadsforskning, av Nils Tengvik - 1296, 1297
Undersökning av samtidig värme- och fuktgenomgång, av Christer Gemmel - 1297
HBIVE-plattan, av Ivan Edlund - 1297
Invasionshamnarna, av Pontus Melin - 1297, 1298, 1299
    Föreningar - 1300
Svenska Teknologföreningen. Teknisk Undervisning, av E Im - 1300
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 1300
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å Wallgren - 1300
Örebro Ingejörsklubb - 1300
Sammanträden - 1300
    H. 48. 1 december 1945 - 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332
Framsteg inom forskning och teknik, av Edy Velander - 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309
IVA:s högtidssammankomst, av Mm - 1309, 1310
Morgondagens teknik, av Axel F Enström - 1311
Konjunkturläget våren 1945, av r - 1311
Fotografisk årsbok 1945—1946, av sah - 1312
»Industrial Record 1919—1939», av R Kristensson - 1312
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 1312
Elektroskandia - 1312
TNC: 25. Skala, utväxling, omsättning, av J W - 1312
Navigationsmetoder inom militärflyget, av Gustav Norén - 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318
Autonavigator för småfartyg, av sah - 1318
Fjärrkontroll inom krafttekniken, av Ulrich Hecht - 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330
Polyteknisk Forening 100 år, av sah - 1331
Nya tidskrifter, av O Norell - 1331
Insänt: Dielektrisk limning, av Carl T Säve - 1331
    Föreningar - 1332
Svenska Teknologföreningen. STF:s höststämma, av Å - 1332
Personnotiser - 1332
Sammanträden - 1332
    H. 49. 8 december 1945 - 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360
Den svenska skoindustrins utveckling och organisation, av Torsten Åqvist - 1333, 1334, 1335, 1336
Skoindustrins planeringsproblem, referat av föredrag av Håkan Perman, av r - 1336
Insänt: Skoindustrins sysselsättningsproblem, av John Strindberg - 1337
Bergslagens hyttspråk, av E R—s - 1338
Scottish Coalfields, av E R—s - 1338
»Blandarens Bästa» - 1338
Lidköpings Mek. Verkstads AB - 1338
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 1338
AB Wiro - 1338
Kungörelser, av R S - 1338
Erfarenheter från ett modernt varmvalsverk, av Åke Wahlberg - 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344
Jäsningsindustrierna som leverantörer av näringsmedel och läkemedel, av Harry Lundin - 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359
Problemhörnan, av A Lg - 1359
    Föreningar - 1360
Svenska Teknologföreningen. Tekniska Fysikers Förening, av O K - 1360
Tekniska Samfundet, av DM - 1360
Svenska Ingeniörsällskapet i Storbritannien, av A Nycander - 1360
Sammanträden - 1360
    H. 50. 15 december 1945 - 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392
Värmetekniska studier i Schweiz, av Lage Malm - 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372
Senaste rön från Statens Skeppsprovningsanstalt, av Evert Segerstedt - 1373, 1374, 1375, 1376, 1377
Bakom Luftwaffes kulisser, av G V N - 1377, 1378, 1379, 1380
De Havilland—Goblin rekationsmotorn, av sah - 1380
Flygvapnets nya normer för flygbensin, av Per A Kylberg - 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388
Mätning av lackskikts tjocklek, av G L - 1388
TNC: 26. Anod och katod, av J W - 1388
Skakrännan — en transportanordning, av Paul Sköld - 1389, 1390
Sömning av transportremmar, av E N - 1390
Ny metod för lastning av skenor, av sah - 1390
»College» för flygteknik, av Ed - 1390, 1391
Lloyd's Registers skeppsbyggeristatistik, av N Lll - 1391
Insänt: Elektronik och materialutmattning, av Börje Langefors - 1391
Rättelse - 1391
    Föreningar - 1392
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1392
Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 1392
Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A L - 1392
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 1392
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 1392
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 1392
Personnotiser - 1392
Sammanträden - 1392
    H. 51. 22 december 1945 - 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416
Verkstäder i berg, av Ragnar Liljeblad - 1393, 1394, 1395
Bolinder—Munktells bergverkstad, av Gunnar Wallgren - 1395, 1396, 1397
SAAB:s bergverkstad, va Hugo Bertler - 1397, 1398, 1399
Bofors bergverkstad, av Kjell Stridbeck - 1399, 1400, 1401, 1402
Bergverkstäder. Diskussion, av G Ljunggren, H Ronge, T Teorell, K Magnell, E Pelow, Ragnar Liljeblad, Ida Fischer, S Forssman, S Lundquist, F Hansen, J Welin-Berger - 1402, 1403, 1404, 1405, 1406
Bergverkstäder. Skriftliga diskussionsinlägg, av Olof Styrén, Hjalmar Eriksson - 1406, 1407
Steel Structures, av Justus Osterman - 1408
Reinforced Concrete Structures, av Justus Osterman - 1408
Flood Estimation and Control, av Fyr Dahlstedt - 1408
Stålbandstransportörens beräkning, av R S - 1408
Jernbetongstavers deformasjoner og knekking etter n-fri beregningsmetode, av Andreas Aas-Jakobsen - 1409, 1410
AB Pumpindustri - 1410
Arbrå Verkstads AB - 1410
Beräkning och anordning av plana pålgrupper, av Sven Olof Asplund - 1410, 1411, 1412, 1413, 1414
Nomogram för beräkning av hydrauliska radien i kanaler med trapetssektion, av K Aaver - 1414, 1415
Insänt: Räl, sliper, skena, syll, av John Wennerberg - 1415
    Föreningar - 1416
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av B G - 1416
Tekniska Samfundet, av F F - 1416
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 1416
    H. 52. 29 december 1945 - 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440
Atomteori och atombomber, av Henry Kjellson - 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424
Utvinning av atomenergi, av Sigvard Eklund - 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433
Hur atombomben kom till, anmälan av Smyth, H D: Atomic Energy for Military Purposes, av John Tandberg - 1433, 1434, 1435
Anmälan: Science — the Endless Frontier, av Gunnar Hambræus - 1435, 1436
Detaljer kring atombomben, av Olle Källbäck - 1437, 1438
12 punkter om atombomben, av sah - 1438
Atombomben och mänskligheten, referat av föredrag av nobelpristagaren Harold C Urey i American—Scandinavian Foundation den 21 oktober 1945, av r - 1438, 1439, 1440

Project Runeberg, Wed Mar 31 00:12:45 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1945/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free