- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 76. 1946

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 76 1946

REDAKTION Sven A Hansson (chefredaktör) • Erik Swartling (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) Richard Smedberg (byggnadsteknik) • Frithiof H Stenhagen (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) Nils J Ljungzell (skeppsbyggnadskonst) • Lennart E:son Falk (flygteknik) • Cyrill Schaub (teknisk fysik) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1946

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Originaluppsatser och -notiser - iii, iv, v, vi, vii
II. Referatnotiser - vii, viii, ix
III. Bokrecensioner - ix, x, xi
IV. Författarregister - xi, xii
    H. 1. 5 januari 1946 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Pappersransonering och stilistik, av sah - 1
Tre effektiva år, av Bo Ekelund - 2
TNC: 1. Verbens numerusböjning, av J W - 2
Vad anser STF-ledamöterna om sin förening? av Nils Lundqvist och Börje Lindberg - 3, 4, 5, 6
Magnetiseringsspoler med to trådtverrsnitt, av Karl Faye-Hansen - 7, 8, 9, 10
Arbetskraftbehovet för ett modernt kraftverk, av B R - 10, 11
Amerikansk snabbåterinkopplingsteknik, av B R - 11
Modern amerikansk portalstolplinje, av B R - 11, 12
Jämförelse mellan olika telekanalsystem för kraftledningar, av B R - 12
Amerikansk storkraftanläggning med gasmotorer, av B R - 12
Elvärmning av gjutskänkar, av B R - 12
Katodstråloscillografernas användning och utveckling, av Harald Norinder - 13, 14
Katodstråloscillograf för registrering av snabba förlopp, av Dag Hartman - 14, 15, 16
Katodstråloscillograf för registrering av stötvågor, av Rolf Milles - 16, 17
Nya katodstrålrör och katodstråloscillografer, av E Lundgren - 17, 18
Brittisk ekoradio, av O Norell - 18, 19, 20, 21
Radiostation i en granatspets, av O Norell - 22
Detektorkristaller för ultrakortvåg, av O N - 22
Amerikanskt förslag till frekvensfördelning inom området 25—30 000 Mp/s, av Nils Lundqvist - 22, 23
Ny fackredaktör, av S Malmström - 23
Problemhörnan, av A Lg - 23
    Föreningar - 24
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 24
Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A L - 24
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 24
Sammanträden - 24
    H. 2. 12 januari 1946 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Värmemätningsproblemet, av Sten Sjöstedt - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Atomens sällsamma värld, av J Tandberg - 32
From Atoms to Stars - 32
Colorimetric Analysis - 32
Tinplate, av C Georg Carlsson - 32
Precious and Semi-Precious Stones, av E R—s - 32
Sockrets alkoholiska jäsning, av FHS - 32
Till frågan om alkoholjäsningen, av FHS - 32
Moderna metoder för framställning av bensin, av Bruno Engel - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Svensk gipstillverkning — något mer än en beredskapsindustri? av Tore Bonell - 43, 44, 45
Vanadinets upptäckare, av sah - 46
Atomstrukturen hos stål, av E R—s - 46, 47
Från de tekniska högskolorna - 47
    Föreningar - 48
Svenska Teknologföreningen. Väg- och vattenbyggnadskonst, av B G - 48
Personnotiser - 48
Sammanträden - 48
    H. 3. 19 januari 1946 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Fartygsmodellen genom tiderna, av Gerhard Albe - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
En atomforskningskommitté, av r - 56
TNC: 2. Tegel, av J W - 56
Reparation och nytillverkning av snabbstålsverktyg genom svetsning, av Rudolf Gunnert - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Grafisk beräkning av hjuldiametern på propellerpumpar och propellerturbiner, av Herman Råberg - 65, 66, 67, 68, 69, 70
Variatorreglering, av Wll - 70
Elektroniska temperaturregulatorer, av Wll - 71
Kemisk svetsning, av S Hl - 71
Standardisering av gängor för skruvar, av Bn - 71, 72
USA:s första marina gasturbinanläggning, av C Bm - 72
Flytande flygfält, av sah - 72
Alkohol-vattentillsats som antiknackningsmedel, av Gn — T L - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Rättelser - 79
    Föreningar - 80
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 80
Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 80
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 80
Västerbergslags Ingeniörsklubb, av P Hd - 80
Tekniska Samfundet, av G E M - 80
Sammanträden - 80
    H. 4. 26 januari 1946 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Fotogrammetri och teknisk kartläggning, av Bertil Hallert och Per Olof Fagerholm - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Staten och den tekniska forskningen, av r - 87, 88
Den naturvetenskapliga forskningens ordnande, av Gunnar Hambræus - 88, 89
Förnyad uppvaktning i biblioteksfrågan, av Stff - 89
En informationsdag för industriell formgivning, av r - 89, 90
Provisoriska modellförsök för vattenbyggnader, av H P O Solitander - 91, 92
Inlandsbanan mellan Volgsjön och Gällivare, av C A Landin - 92, 93, 94
Temperaturknäckning hos cirkulärcylindriska skal med tvångsstyrd yttre mantelyta, av Sten G A Bergman - 95, 96
Efterkrigstekniken och husbyggandet, av H B—d - 96, 97
Insänt: De ekonomiska gränserna för mekaniseringen, av Erik Aug. Forsberg och Ragnar Liljeblad - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
Problemhörnan, av A Lg - 103
    Föreningar - 104
Tekniska Föreningen i Västerås, av Påw - 104
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J S - 104
Statsverkens Ingenjörsförbund, av N A - 104
Personnotiser - 104
Sammanträden - 104
nim 3 - 104
    H. 5. 2 februari 1946 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Rundradioutredningens betänkande, av Erik H Lundgren och Tage Rosenlund - 105, 106, 107, 108, 109, 110
Tekniken och framtiden, av sah - 111
Krisen kommer, av A Lg - 111
Insulation level and coordination of insulation in electric low-tension plants, av Bo Rathsman - 111, 112
Gunnar Wiklund AB - 112
AB Osram Elektraverken - 112
TNC: 3. Tals noggrannhet, av J W - 112
Virvelströmsvärmugnens utveckling och fysikaliska lagar, av Ludwig Dreyfus - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Ikarus 1946 - 123
Gallerkopplade förstärkarsteg, av John Schröder - 123, 124, 125
Illegal radio, av sah - 126, 127
Ultrakortvågsband för licensfri sändning, av B Svedberg - 127
De engelska sändaramatörernas ställning, av O N - 127
    Föreningar - 128
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 128
Chalmersska Ingenjörsföreningen, av E - 128
Sammanträden - 128
    H. 6. 9 februari 1946 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Arbetsstudier i gruvor, av Harald Huss - 129, 130, 131, 132, 133, 134
Försvarets Forskningsanstalt, av sah - 135, 136, 137
Ekonomiska meddelanden från Ryska Institutet vid Stockholms Högskola, av FHS - 137
Mining Machinery, av E R—s - 137, 138
Plastics, av Lennart Bergvall - 138
Hernia Limfirman AB - 138
Uddeholms AB - 138
Skånska Ättikfabriken AB - 138
Trelleborgs Gummifabriks AB - 138
Polyetylen — ett konstharts för elektrisk och kemisk industri, av Bo Särnö - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Rör av konstharts, av SHl - 146
Elektrolytisk polering av metaller, av E R—s - 147, 148, 149, 150
Gummiförsörjningens läge, av r - 150, 151
Ascorbinsyra ur betsnitzel, av S Hl - 151
Torkning av potatis, av S Hl - 151
Kungörelser, av R S - 151
    Föreningar - 152
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 152
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 152
Personnotiser - 152
Sammanträden - 152
nim 3 - 152
    H. 7. 16 februari 1946 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Navigering enligt hyperbelmetoden, av Dudly Toller Bond - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Automatisk positionsindikator för flygplan, av G G - 160
TNC: 4. Hållfasthetsnomenklatur, av J W - 160
Skeppsbyggnadsverksamheten i Sverige 1945, av Nils J Ljungzell - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Papyrus 1895—1945, av r - 173
Toleranser och passningar, av Bn - 173
Uppslagsbok för rörprodukter, av Wll - 173
Modsvejsning og Dybsvejsning, av Lennart Bernell - 173
Wartime Technological Developments, av Mm - 174
Practical Engineering Drawing, av Bn - 174
The Steam Boiler Yearbook and Manual III, 1944, av Wll - 174
The 1939 Calendar Steam Tables, av Wll - 174
Bröderna Edstrand - 174
AB Raméns Patenter - 174
AB Wilh. Sonesson & Co. - 174
AB Bengtssons Maskinaffär - 174
Arthur Scrivener - 174
Rotationshastighetens nedgång hos projektiler, av Henrik Nordenfelt - 175, 176, 177
Drivmedelsberedskapen, av r - 178, 179
Förbrukningen av brännolja, av r - 179
Gengasen, av r - 179
Ross—Bendix' hydrauliska servostyrapparat, av Leif Reich - 179, 180
»The Jerrican», av r - 180
De Havilland Vampire, av G V N - 181, 182
Reaktionsflyg på hangarfartyg, av sah - 182, 183
Hur landar en fluga i taket? av sah - 183
Problemhörnan, av A Lg - 183
Rättelser - 183
    Föreningar - 184
Tekniska Samfundet - 184
Lapplands Tekniska Förening, av Gsm - 184
Sammanträden - 184
    H. 8. 23 februari 1946 - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Efterfrågeundersökning för en järnvägs förortstrafik, av Arne Sjöberg - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Rekordår för SPP, av sah - 193
Den tyska industrin just nu, av r - 193, 194, 195, 196
Bestämning av fallförluster i vattendrag, av Hans Hartzell - 197, 198, 199, 200
Numerisk beräkning av fotogrammetriska höjdfel orsakade av bucklor i filmen, av Torbjörn Stigmark - 200, 201
IVA:s fredsprogram, av Mm - 202
Brittisk plan för vetenskaplig forskning och undervisning, av G L - 202
Stenindustriens Forskningsinstitut, av Tor Hagerman - 203
Kommunerna och industrin, av Richard Smedberg - 203
De statliga kommissionernas personal, av r - 203
Entreprenadverksamhet i Venezuela, av R S - 203
Lärobok i grafostatik för tekniska läroverk, av Gunnar Karlsson - 204
Vägmaskinlära, av Sven Bergman - 204
Beräkning av hängbroar, del II, av Sven Olof Asplund - 204, 205
Svenska Flottledsförbundets årsbok 1945, av Sten Edholm - 205, 206
Nomenklatur for de i Vejbygningen anvendte bituminøse Bindemidler, av Erik Sylvén - 206
Forsøg med Murværk af Molersten og almindelige Tegelsten, av Sven-Erik Svensson - 206, 207
Veisrakentajan virtausoppi (Hydrauliikka), av Richard Smedberg - 207
Dry rot in buildings and its prevention, av Bror Häger - 207
Über die Bestimmung der Spannungen und Formänderungen von Holzbalken mit rechteckigem Querschnitt, av Finn Möller - 207
Nordiska Rör AB, av r - 207
    Föreningar - 208
Svenska Teknologföreningen. Väg- och vattenbyggnadskonst, av Åke Holmberg - 208
Ingeniörsklubben i Falun, av Å v M - 208
Örebro Ingenjörsklubb, av S Ström - 208
Personnotiser - 208
Sammanträden - 208
    H. 9. 2 mars 1946 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Betatronen, av Olle Wernholm - 209, 210, 211, 212, 213, 214
Företagsekonomisk handbok, del II, av R Kristensson — sah - 214, 215
Atombomben, av sah - 215, 216
Från atomkärnans explosion till atombombens, av J Tandberg - 216
Electricity Supply for Resistance-Welding Machines, av Ivar Herlitz - 216
LM Ericssons Försäljnings AB - 216
Lumalampan AB - 216
Vindtryck på kraftledningar, av Sven Sandin - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
TNC: 5. Frågan om -s- i sammansättningar, av J W - 225
Sammanlagring av svetsbelastningar, av Ivar Herlitz - 226
Ny kondensatortyp, av Ove Norell - 227
Provisorisk snabbreparation av telefonkablar, av Helge Rost - 227, 228
Tyska kablar i Danmark, av E L - 228
Praktisk metod för mätning av dämpningen hos koaxialkablar, av Ove Norell - 228
Återuppbyggnaden av kraftförsörjningen i Ryssland, av B R - 229
»The Grid» under kriget, av B R - 229
Landsbygdselektrifieringen i Frankrike, av B R - 229
Kraftförsörjningen i Slovakien, av B R - 229
Den statliga kraftproduktionen i Sydafrika under 1944, av B R - 229
Schweiz' järnvägsnät snart fullständigt elektrifierat - 230
Kraftproduktion i värmecentraler, av B R - 230
Insänt: Dielektrisk limning, av Sigurd Lindberger, Carl T Säve och Gunnar Wennerberg - 230, 231
    Föreningar - 232
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 232
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 232
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av N C - 232
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 232
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av C Olséen - 232
Sammanträden - 232
    H. 10. 9 mars 1946 - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Principer vid produktionsplanering inom den mekaniska verkstadsindustrin, av Harald Ager - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
Produktionsplanering vid AB Motala Verkstad, av Gösta Johansson - 239, 240, 241, 242, 243, 244
Produktionspalnering vid AB Bofors, av E Bergendal - 244, 245, 246, 247, 248, 249
Kungörelser, av R S - 249
Skakapparat för resonanssvängningar, av Anders Björkman - 250
Metallöverdragning av konsthartsdelar, av E R—s - 250, 251
Färg och fernissa, av S Hl - 251
Fernissa utan lösningsmedel, av S Hl - 251
Stenkolstjärans baser, av S Hl - 251
Glycyrrhizin, av S Hl - 251
Svenska Konsthartsföreningen - 251
Svenska Industrins Praktiknämnd, av r - 252
Från de tekniska högskolorna - 252
Bolidenföretaget från fjällgränsen till skäret, av r - 253
Garphyttan, av r - 253
Elektrokemiska Aktiebolaget 50 år, av F H S - 253, 254
Metallurgical Analysis by Means of the Spekker Absorptionmeter, av Axel von Heijne - 254
An Outline of Industrial Metallurgy, av E R—s - 254
Problems in the Utilization of Small Coals, av Wll - 254
Technique of Dyeing Rayons - 254
AB Svenska Kullagerfabriken - 255
Krüger-Ljungman AB - 255
Skånska Ättikfabriken AB - 255
Problemhörnan, av A Lg - 255
    Föreningar - 256
Svenska Teknologföreningen. Kemi och bergsvetenskap, av Brt - 256
Kronobergs Läns Tekniska Förening, av E Zielfelt - 256
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 256
Norrköpings Polytekniska Förening, av G B - 256
Personnotiser - 256
Sammanträden - 256
nim 3 - 256
    H. 11. 16 mars 1946 - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Serieproduktion av flygplan, av Arne Rydberg - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Saab-Safir, av sah - 263, 264
Boeing »Stratocruiser», av sah - 264
Nya flyghastighetsrekord, av sah - 264
Fartyg i modern stil och utformning, av N Lll - 265, 266, 267, 268
Amerikanska trålare av standardtyp med Maier-form, av N Lll - 268, 269
Världsrekord i låg kolförbrukning? - 269
TNC: 6. Mätdon, av J W - 269
Lättmetaller inom krigsfartygsbygget, av I Oldenburg - 270, 271
En lättmetallkonferens, av N Lll - 271, 272
Maskin för dynamisk balansering, av Gunnar Svensson och Börje Langefors - 273, 274, 275, 276, 277
Överhettare till ångpannor, av Wll - 278, 279
Nya framsteg inom hårdmetalltekniken, av Bn - 279
Blindnitning, av Bn - 279
Nitning med avkylda nitar, av Bn - 279
Kallhamring av kuggar, av Bn - 279
Permanentmagnetiskt uppspänningsbord - 279, 280
Elektrisk rörsvetsmaskin, av A Lg - 280
Ett nytt ritverktyg - 280
Ny revolversvarv, av Bn - 280
Deformationer och spänningar i gummi-metallfjädrar, av Alfred Lilliendahl - 281, 282, 283, 284
Matarvattenbehandling och kvacksalveri, av Lennart Simonsson - 285
Rengöring av matarvattenförvärmare, av B R - 285
Automatisk ventiljustering, av G V N - 286
Tändningsfrågor för efterkrigsmotorer, av G V N - 286, 287
Lagbestämmelser för förvaring av gummisolution, av r - 287
Rättelse, av Oq - 287
    Föreningar - 288
Tekniska Samfundet, av DM - 288
Sammanträden - 288
    H. 12. 23 mars 1946 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Moskvas metro, av Torsten R Åström och Stig Samuelson - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Skarvning av kamjärn med skarvhylsor, av Erling Reinius - 297, 298, 299
Svensk Industrikalender 1946, av r - 299
Svenska Aktiebolag 1945/46, av r - 299
Teknik och religion, av r - 300, 301, 302
Reseberättelser - 302
Lera och filler i betong, av Göran B Ottmark - 303, 304, 305
Förhindrande av sprickbildningar i betongbyggnader, av H H - 305
Rivning av armerad betong, av sah - 305
Byggnadsteknikens framtid - 306
Monteringsfärdiga hus i Frankrike, av H Bernhard - 306
Förvittring av fasadtegel genom utlösta salter, av Håkan Holmquist - 306, 307
Kollaps vid kupolskal av armerad betong, av H H - 307
Bärbara anordningar för provtagning av betong, av H H - 307
Svetsning av fästjärn vid sammansatta balkar, av H H - 307
Vägbyggnad och trafik ur engelsk synpunkt, av Arne Bjelking - 308
Vägbygge i Malacka, av Thorvald Ernulf - 308
Bevattnings- och elkraftstationsanläggningar i USA, av E N - 308
Mexikanska vattenkraftstationer, av E N - 308
Anslag till byggnadsforskning av Nils Tengvik - 309
Publikationer om byggnadsforskning, av Nils Tengvik - 309
Nya tidskrifter, av r - 309
Berättelse om min lefnad, av Richard Smedberg - 310
Järnvägarna kring Kristianstad, av Richard Smedberg - 310
Handledning i betongkontroll, Carl Knutsson - 310
Betänkande med förslag till ändrade grunder för flottningslagstiftningen m. m., av Richard Smedberg - 310
Råd och anvisningar för upprättande av teknisk beskrivning till enfamiljshus, av Erik Larsson - 310, 311
Rationellt bostadsbygge, av Magnus Smedberg - 311
Die Reibungskennziffer als Kriterium zur Beurteilung von Strassenbelägen, av Kurt Pålsson - 311
Kriget i tidskrifterna, av R S - 311
Rättelse - 311
    Föreningar - 312
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av B Gn - 312
Personnotiser - 312
Sammanträden - 312
    H. 13. 30 mars 1946 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
Befolkningsutvecklingen och industrins framtida tillgång på arbetskraft, av Gösta Ahlberg - 313, 314, 315, 316, 317
Lokala befolkningsprognoser som ett led i företagens planering, av Per Holm - 318, 319, 320, 321
Medicinska synpunkter på industrins rekryteringsproblem, av Sven Forssman och Axel Ahlmark - 321, 322, 323
Deltidsarbete och indsutriellt hemarbete, av Matts Larsson - 324, 325, 326, 327, 328, 329
De partiellt arbetsföras utnyttjande i industrin, av Hans Thorelli - 329, 330, 331, 332, 333, 334
Arbetskraft. Diskussion, av Thomas Christiansen, Hans Thorelli, Sigrid Höjer, Bertil Lundgren, H Kjellman, Enar Eskilsson, H Holck-Claussen, G Johnsson - 335
Planmässig rekrytering, av Gunnar Westerlund - 336, 337, 338, 339, 340
    H. 14. 6 april 1946 - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Den elektriska döden, av Albert Grönberg och C E Söderbaum - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Electric Power Stations, av Carl E Söderbaum - 352, 353, 354
Asea - 354
Elektriska AB Lindström & Andell - 354
TNC: 7. Några enskildheter i fråga om mätdon, av J W - 354
Vilken yteffekt ger minsta elementkostnad i elektriska motståndsugnar, av L Beuken och Ivar Weibull - 355, 356, 357
Samband mellan yteffekt och elementtemperatur i motståndsugnar - 357, 358, 359, 360
Seriekondensatorer i linjer för storkraftöverföring, av Å Vrethem och B Rathsman - 360, 361, 362, 363
Problemhörnan, av A Lg - 363
    Föreningar - 364
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 364
Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 364
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å W - 364
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J S - 364
Personnotiser - 364
Sammanträden - 364
nim 3 - 364
    H. 15. 13 april 1946 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Finlands gruvhantering, av Hreman Stigzelius - 365, 366, 367, 368, 369, 370
Hur atombomben kommer till och verkar, av J Tandberg - 370
Lättlegeringar, av Einar Öhman - 370, 371
Kalkens reaktivitet i pulverblandningar med kiseldioxid, aluminiumoxid och fältspat, av Stig Lindroth - 371
A Treatise on Applied Hydraulics, av M Oledal - 371, 372
Physical Adsorption of Gases and Vapours, av S Hl - 372
Nordiska Gummifabriks AB Overman, av r - 372
Standardiserad gruvanläggning för medelstora gruvor, av Sten-Erik Karlén - 373, 374, 375, 376
Monter för gruvmodell, av Y Henricsson - 376, 377
Norrbottens Järnverk - 377
Konservemballaget — svårigheter som bemästras, av r - 377, 378
Tropikförpackningar, av G L - 378, 379
Emballagets dynamik, av C S - 379
Nya barkningsmaskiner för massaved, av B Ljunggren - 379, 380, 381
Bestämning av butadien, av S Hl - 381
Cyklopentadien, av S Hl - 381
Syntetisk mentol, av S Hl - 381
Glasfiber som fyllning i destillationskolonner, av S Hl - 381
Nylonpulver för gjutning, av S Hl - 381
Frederick Samuelson †, av Manne T Lindhagen - 382
Magnetkisens kristallstruktur i svenska järnmalms- och sulfidförekomster, av Gustaf T Lindroth - 383, 384, 385, 386, 387
Kungörelser, av R S - 387
    Föreningar - 388
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av B Gn - 388
Industriell Ekonomi och Organisation, av M Hede - 388
Tekniska Samfundet, av Folke Töcksberg - 388
Sammanträden - 388
    H. 16. 20 april 1946 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Tågfärjan »Malmöhus», av Kurt Söderlund - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Statens Skeppsprovningsanstalt, av N Lll - 396
»Gay Viking», av N Lll - 396, 397
Kontraroder i amerikansk serieproduktion, av N Lll - 397, 398
Den slutna gasturbinen, av Per Alsén - 399, 400, 401, 402, 403, 404
Ultraljud för ytbehandling, av G L - 404
Slangar av syntetiskt gummi - 404
Kullager för rätlinjig rörelse, av sah - 404
Nyare rön om kolvringar, av GVN - 405, 406, 407
Ändring av ringtrycket under gång, av GVN - 407, 408
Förkromning av aluminiumcylindrar, av GVN - 408
27 000 traktorer - 408
Nytt handskyddsmedel, av GVN - 408
Hamilcar — engelskt transportglidplan med hjälpmotorer, av GVN - 409, 410
Prov med avisaranordningar för flygplan, av G Granath - 410
Ny fackredaktör, av Clas Sparre - 411
TNC: 8. Mätfel, av J W - 411
    Föreningar - 412
Örebro Ingenjörsklubb och Tekniska Föreningen i Örebro, av S Ström - 412
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å W - 412
Ingeniörsklubben i Falun, av Å v M - 412
Personnotiser - 412
Sammanträden - 412
    H. 17. 27 april 1946 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Bostadsbehov och bostadsproduktion, av Olle Engkvist - 413, 414, 415, 416, 417, 418
    Diskussion, av A Ahlén, B Nyström, S Wallander, T Wibom, T Öhman samt Olle Enkvist - 417, 418
Nytt forskningsorgan - 418
Bågskyttens paradox, av sah - 419
Formler på skrivmaskin - 419
Pytagoras sats på räknesticka, av Bengt Jakobsson - 419, 420
Kvadratrotsberäkning på räknemaskin, av Bengt Jakobsson - 420
Millimeterpapper för perspektivritning, av sah - 420
Trafikområden för broar, av H N Pallin - 421, 422, 423
Storflygfält, av Bertil Hultén - 423, 424, 425
Den första licentiatavhandlingen i vattenbyggnad, av Ricard Smedberg - 425
Lokaltrafikföreningen om gengasdriften, av Stig Samuelson - 425
De allierades flodövergångsmateriel, av K I L - 425, 426
Strängbetongrör enligt ny fabriksmetod, av H H - 426
Bevattnings- och kraftanläggningarna i Spanien, av B R - 426
Statiskt verkningssätt hos balkar av armerad betong, av Åke Holmberg - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433
Västgötavägar III, av Lars-Olof Lekander - 433
Svensk geografisk årsbok 1945, av Richard Smedberg - 433, 434
Historik över Sveriges småbanor 1802—1865, av Richard Smedberg - 434
Byggnadsverksamhet och bostadsbehov, av Magnus Smedberg - 434, 435
Byggnadskalendern 1946, av Richard Smedberg - 435
Villahandboken, av Richard Smedberg - 435
AB Bofors - 435
AB Motala Verkstad - 435
Stal - 435
Regulator & Instrument AB Billman - 435
AB Iföverken - 435
Bröderna Edstrand - 435
Problemhörnan, av A Lg - 435
Fosterhem önskas - 435
    Föreningar - 436
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 436
Sammanträden - 436
    H. 18. 4 maj 1946 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Den svenske ingenjören och vårt lands framtid, av P Eg. Gummeson - 437, 438, 439, 440, 441
»Kontakt och samverkan inom industriföretagen», av r - 441
Kampen mot olycksfallen skärpes - 441
Den tekniske utdannelse i Norge, av Albert Brock-Utne - 442, 443
Technical education, av Sten G A Bergman - 443
»De Laval», av r - 443, 444
»Bara luft», av r - 444
SJ 1945, av r - 444
Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, av r - 444
TNC: 9. Några lånord, av J W - 444
Praktik, av Ivar Lundbäck - 445, 446, 447, 448
Konsten att sälja sin arbetskraft, av r - 448
Klystroner och magnetroner, av Gunnar Svala - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
Ny motor för 120 000 r/m, av H B - 459
Världens största elmotor, av B R - 459
    Föreningar - 460
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 460
Svenska Ingeniörssällskapet i Storbritannien, av A Nycander - 460
Tekniska Samfundet, av G E M - 460
Personnotiser - 460
Sammanträden - 460
nim 3 - 460
    H. 19. 11 maj 1946 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Järnverkens och gruvornas utbildningsfrågor, av Karl Josephson - 461, 462, 463, 464, 465, 466
    Diskussion, av E Nygren, L Berglund, F Sandin, S Dalhammar, G Sterky samt Karl Josephson - 465, 466
Suomalaisten Teknikkojen Seura, av r - 466
Kungörelser, av R S - 466
Undersøgelser over Lysets Gennemgang gennem Suspensioner, af A H M Andreasen - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
Dricksvatten ur havsvatten, av S Hl - 474
Värmespänningar i ringar, rör och skivor, av Lars Nordström - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483
Insänt: Finlands gruvhantering, av Sven G Thorné - 483
    Föreningar - 484
Svenska Teknologföreningen. Tekniska Fysikers Förening, av E B - 484
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 484
Sveriges Verkstadsingeniörers Förening, av W Un - 484
Tekniska Föreningen i Eskilstuna, av HafO - 484
Örebro Ingenjörsklubb, av Sigvard Ström - 484
Sammanträden - 484
    H. 20. 18 maj 1946 - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Svenska erfarenheter av elbilen, av Pär Gierow - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Morgondagens flyg, av sah - 493
Anvisningar angående märkning av gasbehållare m.m., av s - 493, 494
Regler och råd rörande maskinritningars utförande, av Bn - 494
Nogle praktiske og teoretiske undersögelser om modelpropellere, av C Bm - 494
TNC: 10. Sakkunskapen inom TNC, av J W - 494
Modellprov vid vattenturbiner, av Hjalmar O Dahl - 495, 496, 497, 498
Amerikanskt tankskepp av ny typ, av N Lll - 498, 499, 500, 501
Om USA:s trafikflyg, av GVN - 502, 503
Churchills Skymaster - 504
Mera om V2-bomben, av S Malmström - 504, 505
En vetenskapsman och en flygexpert om Hiroshima, av r - 506
Problemhörnan, av A Lg - 507
    Föreningar - 508
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 508
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å W - 508
Personnotiser - 508
Sammanträden - 508
    H. 21. 25 maj 1946 - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
Vad väger mest inom byggnadsvärlden: ekonomisk vinning eller yrkesstolthet? av Ragnar Lindqvist - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518
    Diskussion, av A Ahlén, E Byström, T Bilde, Axel Eriksson, T R Åström, H Jansson, B Rudhagen, H Melin, G Höckert samt Ragnar Lindqvist - 517, 518
Från de tekniska högskolorna - 518
Byggnadsindustrins rationalisering, av H B - 519, 520
Sell's Directory för Storbritannien och Irland - 520
Avlopp och vatten för landsorten, av Gunnar Aspegren - 521, 522, 523
Provisorisk vatteninfiltrationsanläggning, av Fritz Dalén - 523, 524, 525
Erosion och vattentillgång, av r - 525
Mätning av hastighetsfördelningen i en strömmande vätska, av C S - 525
En ny typ av stereobilder, av P O Fagerholm - 526, 527
»Krigsleksaker», av r - 527, 528
Fido, av r - 528
Hangarfartyg av is, av sah - 528
Sovjetunionens industrialisering, av r - 529
Rysslands ekonomiska framtid, av r - 529
Byggnadshygien, av Svante Bergling - 529, 530
An introduction to soil mechanics, av Bert Jakobson - 530
Zur Erd- und Kriechdrucktheorie, av Uno Alesund - 530, 531
Uddeholms AB - 531
Sandvikens Jernverks AB - 531
Getinge Mekaniska Verkstads AB - 531
AB Max Sievert - 531
AB Siw-Ventiler - 531
AB Svenska Icopal- och Takpixfabriken - 531
    Föreningar - 532
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 532
Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 532
Väg- och Vattenbyggnadskonst - 532
En konferens om metodstudier, av Arne Kindstrand - 532
Sammanträden - 532
    H. 22. 1 juni 1946 - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Medicinska synpunkter på skiftesarbetet, av A Ahlmark och S Wolontis - 533, 534, 535, 536, 537
TNC: 11. Kokkärl, av J W - 537
Den svenska tändsticksindustrins historia före de stora sammanslagningarna, av r - 538
Elektrisk installatörsbehörighet, entreprenörsrätt, installatörsutbildning, av S T - 538
Maaleteknik I, av J Tandberg - 538
Smältsäkringar för starkströmstekniken, av Ture Hallonborg - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
Optimal sträckning av kraftledningar, av H Breinertz och N Helleberg - 552, 553
Förankring av linjestag enligt ny metod, av B R - 553
Radiomottagare i fickformat, av D H - 553, 554
Radiovågor störande för brevduvor, av B R - 554
Automatisk riktningsangivare, av D H - 554, 555
Elektrisk bränslemätare, av D H - 555
Detektor för ometalliska minor, av D H - 555
Skredalarm, av sah - 555
    Föreningar - 556
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 556
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 556
Tekniska Föreningen i Eskilstuna av HafO - 556
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 556
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av C O - 556
Personnotiser - 556
Sammanträden - 556
    H. 23. 8 juni 1946 - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Järnhanteringen i Sverige under kriget, av Gunnar Sidenvall - 557, 558, 559, 560
Kemins valensbegrepp, av S Hl - 560
Organiska jonbytare och deras användning i den analytiska kemin, av Olof Samuelson - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
Ny metod för utsprängning av stora bergrum, av Åke Lidén - 572, 573, 574, 575
Tenn och gummi i Malacka, av sah - 575
Atombombsförsöket på Marshallöarna, av r - 576, 577
Atomkraftverket patentsökt redan 1939, av B R - 577
Den svenska atomforskningen, av r - 577
Kungörelser, av R S - 577
Nyare utvecklingsmöjligheter inom acetylenkemin, av Tore Timell - 578, 579
Problemhörnan, av A Lg - 579
    Föreningar - 580
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Mm - 580
Örebro Ingenjörsklubb, av Sigvald Ström - 580
Teknisk undervisning av E Im - 580
Ingeniörsklubben i Falun, av Å v M - 580
Svenska Ingeniörssällskapet i Storbritannien, av Å Nycander - 580
Sammanträden - 580
Rättelse - 580
    H. 24. 15 juni 1946 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Bandtransportörer, av Erik Nothin - 581, 582, 583, 584
Svenska Flottans Historia, band III, av N Lll - 585
Chapman i Stockholm, av N Lll - 585
Korvetten »Carlskrona»s sista resa, av N Lll - 585
Propellers with adjustable blades, av C Bm - 586
Ryktbara flygplan, av sah - 586
Maskin AB Karlebo - 586
Adolf Kihlströms Manometerfabrik Eftr. - 586
AB Sigand - 586
TNC: 12. Kokkärl, forts., av J W - 586
Trafikflygets prestation och direkta flygkostnader, av Göran Vejde - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
De brittiska klassificeringssällskapen, av N Lll - 596
Entropibegreppet och dess användningsmöjligheter, av Harald Lange - 597, 598, 599, 600, 601, 602
Insänt: Erfarenheter av värmemätning, av Filip Ahlrén - 603, 604
    H. 25. 22 juni 1946 - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
NIM 3, av Harry Kolare - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Amerikansk och europeisk forskning - 612
Københavns Forstadsbaner, af Th Engqvist - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
Tekniskt civilförsvar i London, av Sune Lundquist - 621, 622
Reparationer på de amerikanska jättedammarna, av B R - 622
Dammbyggnader i Frankrike, av Jean Pierre Lehman - 623, 624, 625, 626
Insänt: Temperaturknäckning hos cirkulärcylindriska skal med tvångsstyrd yttre mantelyta, av Sten G A Bergman - 626, 627
    Föreningar - 628
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 628
Industriell Ekonomi och Organisation, av r - 628
Personnotiser - 628
    H. 26. 29 juni 1946 - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Förutsättningar för industriell tillverkning av mätinstrument i Sverige. Behovet av en svensk mätindustri, av Edy Velander - 629, 630, 631
Förutsättningar för industriell tillverkning av mätinstrument i Sverige. Tekniska förutsättningar, av Seth Holmqvist - 631, 632, 633
Förutsättningar för industriell tillverkning av mätinstrument i Sverige. Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar, av Karl A Wessblad - 633, 634, 635, 636, 637
Förutsättningar för industriell tillverkning av mätinstrument i Sverige. Diskussion, av Stig Billman, Hilding Törnebohm, Owe Berg, Sven Malmström, Karl A Wessblad, Hans Thorelli, Edy Velander samt S M - 637, 638, 639, 640, 641
Svenska och brittiska mätinstrumentutställningar, av S M - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Philips instrumentutställning, av E L - 648
Det svenska elektronmikroskopet, av Arne Bergqvist - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655
Engelska och amerikanska mätinstrument - 655, 656
Parkeringsmätare, av r - 656
Plana glastolkar och tekniska interferometrar, av Jiri Georges Vogl - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Satroskopet och lepometern — två nya kontrollinstrument, av S M - 664
    H. 27. 6 juli 1946 - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
Puls-tidmodulering och dess tillämpning för flerkanalöverföring, av Frank Hammar - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675
Triggerkopplingar, av F Hammar - 675, 676
Varför elmontör ej får göra farligt arbete ensam - 676
TNC: 13. Kompound, av J W - 676
Ferdinand Boberg †, av Torsten Althin - 677, 678
Svag gatubelysning i USA? av B R - 678
Standardisering av turbogeneratorer, av B R - 678
10 000 kW gasturbiner under tillverkning, av B R - 678
Likströmsmätningar för kontroll av isolationstillståndet under torkning av stora generatorer, av B R - 679
Reglerbar, statisk faskompensatorutrustning, av B R - 679
Järnrör som samlingsskenor i utomhusställverk, av Mm - 679
Lätt isärtagbar motor, av Mm - 679, 680
Indikering av högbelastning på transformatorer, av B R - 680
Från de tekniska högskolorna - 680
    H. 28. 13 juli 1946 - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696
Statisk och dynamisk spänningsmätning med resistiva trådtöjningsgivare, av Torbjörn Karlén och Torsten Ljungström - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
Legeringar för höga temperaturer, av P O B - 690
Diamantborrningens användning för malmbrytning i Amerika, av E R—s - 690, 691, 692, 693, 694
Nya stål och järnlegeringar, av P O B - 694, 695
Eatonite, en ny ventillegering, av P O B - 695
TNC: 14. Terminologi, nomenklatur m.m., av J W - 695
Problemhörnan, av A Lg - 696
    H. 29. 20 juli 1946 - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
En segelbåt med dynamisk styvhet och aerodynamiskt utformat segelställ, av Erik Linderoth - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705
Varv- och verkstäder, av N Lll - 705, 706
Oljeeldning, av Gustaf Edling - 707, 708, 709, 710, 711, 712
TNC: 15. Skrift, bild m.m., av J W - 712
Naturlig flygning, av Bengt Svedberg - 713, 714, 715, 716
Tillverkning av flygplan och flygmotorer i USA under kriget, av sah - 716
    H. 30. 27 juli 1946 - 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
Intensifiering av våra utlandsförbindelser inom teknisk och vetenskaplig forskning. Teknisk forskning, av Edy Velander - 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723
Intensifiering av våra utlandsförbindelser inom teknisk och vetenskaplig forskning. Vetenskaplig forskning, av Arne Tiselius - 723, 724, 725, 726
Intensifiering av våra utlandsförbindelser inom teknisk och vetenskaplig forskning. Diskussion, av W Fellenius, W Borgquist, E Wigelius, E C Jahn, G Wästlund, S Mörtsell, Arne Tiselius, C Palm, G Hössjer, Edy Velander, E Forslind, T Tallroth, R Mölgaardhansen - 726, 727
Byggnadsreglering, materialtillgång och arbetskraft, av r - 727, 728
Cellulosabolagets Forskningslaboratorium - 728, 729
Nya tidskrifter, av r, FHS, E R—s - 729
Sveriges naturrikedomar, av r - 730
Utvecklingslinjer inom svensk skogsindustri, av sah - 730
Fredshandel med Sydamerika, av r - 730
Solförmörkelser förr och nu, av J Tandberg - 730
Stjärnor, av sah - 730
Rolig fysik, av sah - 730, 731
Skatt vid källan, av sah - 731
Med hammare och fackla, av E R—s - 731
Lidköpings Mekaniska Verkstad AB - 731
AB C E Johansson - 731
Eskilstuna Borr- och Verktygs AB - 731
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 731
T An Tesch AB - 731
Bulls Produkter - 731
TNC: 16. Diagram, av J W - 731
    Föreningar - 732
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 732
Västerbottens Tekniska Förening, av P G Brännström - 732
Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund - 732
Tekniska Samfundet, av G E M - 732
Söderhamns Ingenjörsklubb, av Olof Kolhammar - 732
Personnotiser - 732
    H. 31. 3 augusti 1946 - 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Cyklotronens verkningssätt och användning, av Hugo Atterling - 733, 734, 735, 736, 737, 738
Ingeniörsfirma Hugo Tillquist - 738
Standardisering av transformatorstationer i bygdenät, av Sture Ekefalk - 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
USA:s kraftverksindustri under 1945, av B R - 745
Obligatorisk ångkraftreserv för USA:s federala vattenkraftverk, av B R - 745
Det ryska Angara-projektet, av B R - 745
Genomföringsströmtransformatorer med förbättrad mätnoggrannhet, av B R - 745
Brittisk ekoradio för luftvärn, av Ove Norell - 746
»Shoran», av E L - 746, 747, 748
Flygutläggning av telefonkabel, av sah - 748
Nya användningsområden för kristalldetektorn, av D H - 748
Telefonering med ljusstrålar, av sah - 748
    H. 32. 10 augusti 1946 - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Rationalieringen inom den finska industrin, av Eino M Niini - 749, 750
AB Svenska Kullagerfabriken - 750
Svenska AB Le Carbone - 750
Wedevågs Bruks AB - 750
Tråddrageriteknikens utveckling, av Carl-Olof von Hofsten - 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759
    Diskussion, av Tore Schölin - 758, 759
En jättestor ämnessax, av Bn - 759
Produktionsproblem vid uransepareringen, av J Tandberg - 760
Nya metallegeringar i USA, av P O B - 761, 762
Blir litium nästa »stora» lättmetall? av fk - 762
Den amerikanska stålproduktionen, av r - 762
TNC: 17. Schema, tabell, blankett, formulär m.m., av J W - 762
Spänningar i glas, av Stig Lindroth - 763, 764, 765, 766
Glastillverkningens svårigheter, av r - 766, 767
Kontinuerlig elektrolytisk metod för framställning, av S Hl - 767
Paludrin — ett nytt antimalariamedel, av E Askelöf - 767, 768, 769
Svensk kemisk industri, av FHS - 769
Kemisk-tekniska apparater, av FHS - 769
Fagersta Seco Handbok, av Bn - 769
»Skogen ger, en bok om Mo & Domsjö AB», av r - 769, 770
Inverkan av råmaterialens kornstorlek på glassmältningens förlopp, av Stig Lindroth - 770
Periodic Chart of The Atoms, av E B - 770
Atomization, av C S - 770
Wennergren—Williams AB - 770
Svenska Revisorsamfundet - 770
Allkopia - 770
Hansa Foto - 770
E Landerholm - 770
AB Bromanco - 771
Högards Fabriks AB - 771
AB Svenska Metallverken - 771
Hellefors Bruks AB - 771
Insänt: Den svenske ingenjören och vårt lands framtid, av Gösta Malm och P Eg. Gummeson - 771, 772
    H. 33. 17 augusti 1946 - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
Ångbildningsproblemet i bränslesystem för höghöjdsflygplan, av Lars-Axel Strömberg - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
Ljudisolerande väggar för flygplanskabiner, av Guy von Dardel - 781, 782, 783, 784
Bromsande flygpropellrar, av Franz Roth och Bengt Reistad - 785, 786, 787, 788
Skenflygfält i England under kriget, av sah - 788
Jiggers med »konstant varuhastighet», av Douglas Åberg - 789, 790, 791
One World or None, av J Tandberg - 791
Praktisk verkstadsmatematik, av Bn - 791, 792
Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1945, av Wll - 792
Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1945, av Wll - 792
Svejste Rørledninger, av R Gunnert - 792
Centerless Grinding, av Bn - 792
Vibration analysis, av B Langefors - 792
Byggnadsdockor, av N Lll - 793, 794, 795
Amerikanska flytdockor, av Pontus Melin - 795, 796
Lösning av vissa värmeledningsproblem med Abels integralekvation, av Hans Lottrup Knudsen - 797, 798, 799
Insänt: Modellprov vid vattenturbiner, av N A Pettersson och Hjalmar O Dahl - 799, 800
    H. 34. 24 augusti 1946 - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
Stockholms kommunala verk under kriget. Elverket, av Olof Berg - 801, 802, 803
Stockholms kommunala verk under kriget. Gasverket, av Sten Qvarfort - 804, 805, 806
Stockholms kommunala verk under kriget. Vattenledningsverket, av Erik Garberg - 807, 808, 809
Stockholms kommunala verk under kriget. Reningsverket, av Gustaf Brundin - 809, 810, 811
Stockholms kommunala verk under kriget. Renhållningsverket, av Åke Björkman - 811, 812, 813, 814
Näringstillförsel, livslängd och pensionering, av E Liedstrand — r - 814
Sågtak med bärande skivor av järnfackverk och hopfogade siporexskivor, av Henrik Nylander - 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821
TNC: 18. Förlust, förluster, av J W - 821
Ernst Nilsson †, av Johan Sjödin - 822, 823
Teknisk-ekonomisk redogörelse för banavdelningens verksamhet år 1944, av Rune Eriksson - 823
Utländska träslag (Afrika), av Mårten Smedberg - 823
Beräkning av ramkonstruktioner medelst utjämningsberäkning, av Anders Lilja - 823
    Föreningar - 824
Svenska Teknologföreningen. Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A Lindén - 824
Tekniska Samfundet, av DM - 824
Personnotiser - 824
Sammanträden - 824
    H. 35. 31 augusti 1946 - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
Studiemetoder vid fortbildningsarbetet inom industrin, av Tore Porsander - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833
Kontakt och samverkan inom industriföretag, av Henrik Pyk, Th. Christiansen och Gunnar Aste - 833, 834, 835, 836, 837
Arbetspsykologin i den industriella demokratins tjänst, av Gösta Ekelöf - 838, 839, 840, 841
Psykologisk-pedagogisk uppslagsbok, av Lennart Bergström - 841, 842
Daedalus, Tekniska Museets årsbok 1946, av r - 842
Rekryteringsproblem i en textilindustri, av S-O Lundgren - 843, 844
Hur Sandviken löser bostadsfrågan, av Ragnar Berglund - 844, 845, 846
Fysisk fostran i ett industrisamhälle, av B Löthberg - 846, 847, 848
Statens export- och handelsstudiestipendier - 848
    H. 36. 7 september 1946 - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872
Hur Nim 3 organiserades, av Nils Lundqvist - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856
Planerings- och statistiktavlor, av F Lilliehöök - 857, 858
Specialiseringens faror, av r - 858
Säkringar i stället för brytare vid högspänning, av Ernst W Andersson - 859, 860, 861, 862, 863
Silikonerna inom elektrotekniken, av B G Rathsman - 863, 864, 865
Jordan utnyttjas för bevattning och kraftproduktion, av B R - 865
Det planerade storkraftverket vid Assuandammen, av B R - 866, 867
Trådlös kraftöverföring som tävlingsuppgift, av B R - 867
Lämplig våglängd för fartygsekoradio, av E L - 867
Mekanförbundets forskningsstipendier - 867
Normalkontoplanen — ett standardverk, av Harald Hörlin - 868, 869
Grafiska metoder inom arbetsstudietekniken, av Arne Johnson - 869, 870
Radiomottagaren, av Dag Hartman - 870
Jura og Maaleteknik, et Indlæg for Brugen af den naturvidenskabelige Metode i Behandling af tekniske Retssager, av J Tandberg - 870, 871
Industrial Research 1946, av Bo Westerberg - 871
AB Standard Radiofabrik - 871
Kolbäcks Elektriska Verkstad - 871
TNC: 19. Några ordpar, av J W - 871
    Föreningar - 872
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å W - 872
Personnotiser - 872
Sammanträden - 872
    H. 37. 14 september 1946 - 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896
Leibniz — ett trehundraårsminne inom matematiken, av Eric von Born - 873, 874, 875, 876
Fotografi för ingenjörer, av Sten Rennerfelt - 876, 877, 878
Växthormoner som selektiva ogräsbekämpningsmedel, av Eric Askelöf - 879, 880, 881
AB Bröderna Hedlund - 881
AB W Schmidt & Co - 881
666, ett snabbverkande insektsmedel, av E Askelöf, B Melander - 882, 883
Flampunktsapparat med automatisk tändningsanordning, av Paul Nylén - 883, 884
Enkel spektrometer för infrarött, av S Hl - 884
Linser av konstharts, av J G Vogl - 884
Förekomstsätt och kemisk-metallurgiska utlösningsförsök för mangan i silikatmalm från Basttjärn, av Helge Löfquist - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893
Metallic Corrosion Passivity and Protection, av E R—s - 893
Wedaverken - 893
Kungörelser, av R S - 894
Insänt: Positronen, mesotronen och atomernas byggnad, av Bengt Oom - 894, 895, 896
Rättelse - 896
    H. 38. 21 september 1946 - 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928
Teknisk och estetisk formgivning av fartyg, av Gösta Kaudern - 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911
Förenklad skrovform vid massfabrikation av vissa standardtyper fartyg, av N Lll - 911
Decca-navigeringssystem i England och på Grönland, av sah - 911, 912
Nybeställda medelstora passagerarfartyg för Atlanttrafiken, av N Lll - 912, 913
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1946, av N Lll - 913, 914
Framställning av skyddande överdrag, av Bengt Oom - 914
Differentialen och standardbilens framkomlighet, av Einar Bohr - 915, 916, 917, 918, 919
Bofors, en kanonindustris historia, av r - 919, 920
Konsten att spå väder, av sah - 920
Scientific, Medical, and Technical Books Published in the USA 1930—1944, av r - 920
»Broströmskoncernens sjöfartsföretag och deras fartyg», av r - 920
Svenska Elektrobil-Aktiebolaget - 920
Töjningslack, av Hans Weibull - 921, 922, 923
Friktionssågning, av r - 923, 924
Blåsventiler för pressverktyg och reglerbar blåspistol - 924
Solkatter för signaländamål, av sah - 924
Osymmetriskt belastad ringplatta med utåt avtagande böjstyvhet, av Thor Lindholm - 925, 926
TNC: 20. Otympliga ord, av J W - 927
Problemhörnan, av A Lg - 927
    Föreningar - 928
Svenska Teknologföreningen. Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A Lindén och L E:son Falk - 928
Personnotiser - 928
Sammanträden - 928
    H. 39. 28 september 1946 - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952
Byggnadsproduktionens ekonomiska mål och medel, av Ole Gripenberg - 929, 930, 931, 932
Hjalmar Fogelmarck †, av Axel Granholm - 933
Skattekurvor och moral, av Harry Wennberg - 933, 934, 935, 936
Materialprovning med ultraljud, av Josef Bick - 937, 938, 939, 940, 941, 942
Ultraljud inom metallurgin, av I Göransson - 943, 944
Dokumentfoto »under jorden», av sah - 944
De danska järnvägarna under kriget, av r - 945
Nordlandsbanan, av E B—t - 945, 946, 947
Ny tunnel för transandinska järnvägen, av Carl-H Borgenstierna - 947
Dynamiska tillskottets storlek vid en järnvägsbro, av Håkan Holmquist - 947
Flyttning av ett stenhus i Kristianstad, av Göte Persson - 947, 948
Dymaxion-huset blir verklighet, av HB—d - 948
Monteringsfärdiga stationshus, av Roland Jerneryd - 948, 949
De stora översvämningarna i Holland 17 april 1945, av Per-Åke Björklund - 949
Vi bygger en kraftstation, av Richard Smedberg - 950
Bergsprängningsproblem, av Magnus Smedberg - 950, 951
Murväggar i västkustklimat, av Ove Andersson - 951
Godkända byggnadskonstruktioner i de olika brandtekniska klasserna, av Ivar Körner - 951
Synpunkter på träbesparing vid bostadsbyggande, av Göte Persson - 951
Hönshus, av V W - 951
    Föreningar - 952
Svenska Teknologföreningen. Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A Lindén - 952
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av J Ståhle - 952
Den Norske Ingeniørforening, av W S - 952
Sammanträden - 952
Rättelse - 952
    H. 40. 5 oktober 1946 - 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988
Nordisk kraftförsörjning, av Waldemar Borgquist - 953, 954, 955, 956, 957
Klockarmband av metall — ett riskmoment, av B R - 957
De elektriska olycksfallen i Schweiz 1944, av B R - 958
Injektioner vid elektriska olycksfall, av B R - 958
Kraftsituationen i Finland och samordningen av landets krafttillgångar, av Gustaf Magnus Nordensvan - 959, 960, 961
Mätteknisk informationstjänst, av T G Owe Berg - 961, 962
20 kV som enda fördelningsspänning för en stadsanläggning, av Salve Björkbom - 963, 964, 965, 966, 967
    Diskussion, av H Wennberg - 967
Electrical Engineer, av E En - 967, 968
Teletrafikteknik, av Karl Lundkvist - 968
Drayton Regulator and Instrument Co. Ltd., av Wll - 968
Kraftöverföring med högspänd likström, av Uno Lamm - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976
    Diskussion, av S Rump - 975, 976
Ekonomiska synpunkter vid val av ledardiametrarna i kablarna i en nätgrupp, av Yngve Rapp - 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985
    Diskussion, av Håkan Sterky, K Hj. Bergvind, N E Holmblad, E Hintze samt Yngve Rapp - 985
TNC: 21. Kvotstorheter, »per», av J W - 985
Normering af Maalinger paa Radiomodtagere, av Svend A Chr. Pedersen - 986, 987, 988
    H. 41. 12 oktober 1946 - 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
Virus, av Stig Sjölin och Einar Stenhagen - 989, 990, 991, 992
Amerikansk syn på industriell forskning, av Stig Beskow - 992
Utvecklingen på konsthartsområdet i USA och i Tyskland, av Bo Särnö - 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
Malmbrytning med diamantborrade spränghål i Nordamerika, av Fredrik Mogensen - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006
Nya tidskrifter, av FHS - 1006
Dreieovn for elektrotermiske prosesser, av Tönnes Ellefsen - 1007, 1008, 1009
A Report on the International Control of Atomic Energy, av J Tandberg - 1010
Chemical Machinery, av E B - 1010
Absorption Measurement on Scattering Media, av OK - 1010
Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physikochemischer Messungen, av E B - 1010
Undersökningar över slagböjhållfastheten hos konsthartsmaterial, av Halvard Liander, Cyrill Schaub och Arthur Asplund - 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017
Pulvermetaller för kontakter, av P O B - 1017, 1018, 1019
Precisionsgjutning av turbinskovlar för gasturbiner, av P O B - 1019, 1020
Inflytandet av provskalan på hållfastheten, av C S - 1020
Förbättring av järnvägsaxlars livslängd, av C S - 1020
Lättare järnvägshjul - 1020
    H. 42. 19 oktober 1946 - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
Människan och tekniken, av Manfred Björkquist - 1021, 1022, 1023, 1024
TNC: 22. Några viktiga kvotstorhetsgrupper, av J W - 1024
De tekniska högskolornas pedagogiska problem, av Jarl Salin - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
    Diskussion, av G Wästlund, av H Faxén, R Philipsson, R Schlyter, H C Fischer samt Jarl Salin - 1030
Beregning av vannomlöpet i dampkjeler med naturlig sirkulasjon, av Dag Gotskalk Johnson - 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
Bolinders, en svensk verkstad, av r - 1037, 1038
Rakennustekniikan suureiden merkinnät nimitysselityksineen ja kirjoitusohjeineen, av W S - 1038
The effect of the air content of the water on the cavitation point and upon the characteristics of ships' propellers, av C Bm - 1038
Berechnung der elastischen Linie und der Normalspannungen in Luftschraubenflügeln einer Luftschraubenfamilie, av Rei - 1038
Fjernvarme, af Niels Christian Geertsen - 1039, 1040, 1041, 1042
    Diskussion, av G Östman, Lindemann, T Nordensson, Blakstad, S Billman samt Christian Geertsen - 1042
Fjärruppvärmning av Reykjavik från varma källor, av Helgi Sigurdsson - 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048
    Diskussion, av T Nordenson, O Sigurdsson, A Jerdén, S Gudmundsson - 1048
Vetenskapen och religionen, av r - 1048
»Plastic wood»-förfarandet vid flygplansbygge, av Edvard Wegelius - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055
Ny fransk vingkonstruktion, av sah - 1055
Vingprofilförsök i fria luften, av sah - 1055
Problemhörnan, av A Lg - 1055
    Föreningar - 1056
Svenska Teknologföreningen. Svenska Teknologföreningens höstmöte, av r - 1056
Tekniska Samfundet, av DM - 1056
Personnotiser - 1056
Sammanträden - 1056
    H. 43. 26 oktober 1946 - 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
Årstiderna i Norden, av Axel Vilh. Nordin - 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063
Förslag om statlig arbetsförmedling, av r - 1064
Framsteg i återuppbyggnaden av den ryska kraftförsörjningen, av B R - 1064
Gjutning av dammfria och slitstarka betonggolv för industribyggnader, av Nils-Arne Pernefeldt - 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070
Dansk hydraulisk Kalk og Hydratkalk - 1070
København, de indlemmede Distrikter, Byplanmæssig Udvikling 1901—1941, av Hans Rockström - 1070, 1071
Vej- og Kommunalteknisk Kursus November 1942, av Sigvard Areskoug - 1071
Beretning og Regnskab 1944/1945, av Peråke Järnekull - 1071, 1072
Formlære i Forbindelse med Bygningskunst, av Axel Cronquist - 1072
Det marine Forland, av Bernt Jakobson - 1072
Ehdotus betoni- ja teräsbetonirakenteiden normaatimääräyksiksi, av Sune Brodin - 1072
Bestämning av vattentemperaturen i älvar, av Gunnar Nybrant - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077
USA-industrins kapacitet - 1077
Skyddsarbetet vid Korsnäsverken, av Yngve Christiernsson - 1077, 1078, 1079
Förebyggandet av olyckshändelser inom industrin, av r - 1079, 1080
»Compte-Rendu» för Cigré-konferensen 1946, av F Dahlgren - 1080
Föränderliga system, av Oktavius F Nielsen - 1081, 1082, 1083
    Föreningar - 1084
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1084
Väg- och Vattenbyggnadskonst, av B Gn - 1084
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å W - 1084
Sammanträden - 1084
    H. 44. 2 november 1946 - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116
Valg av produkt ved industriell produksjon, av Knud Sömme - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091
    Diskussion, av T Christiansen - 1091
Erik August Forsberg †, av Axel F Enström - 1092
Standardisering af Konstruktionstegninger med Henblik paa nordisk Samarbejde, af M E Steppinge - 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099
    Diskussion, av T Törnebohm, K Heiberg, G Rasmussen, A Palmgren, U Raade och A Christiansen - 1098, 1099
Uppfinnarnämnden och Uppfinnarekontoret sammanslås, av r - 1099
»Friktionssvetsning» av termoplaster, av C S - 1099
Moderne fiskeindustri og dens produkter, av Eirik Heen og Olav Notevarp - 1100, 1101, 1102, 1103, 1104
Smör för varma klimat, av r - 1104
Jäst som födoämne, av S Hl - 1104
Neutralisering av surt avfallsvatten, av S Hl - 1104
Porösa ytors vätbarhet, av S Hl - 1104
Krigstidens militära motorfordon som föregångare till nya bil- och traktortyper, av Lennart Cassler - 1105, 1106, 1107, 1108
Skörde- och tröskteknik, av Thorsten Ericsson - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116
    Diskussion, av G A Hagemann, H Höijer, T Lundström, H Brahmer, Eskendahl, H A:son Moberg samt Thorsten Ericsson - 1115, 1116
Säffle Kanals ombyggnad, av r - 1116
TNC: 23. Klämma, klammer, kramla, krampa m.m., av J W - 1116
    H. 45. 9 november 1946 - 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140
Raketbränslen, av Per A Kylberg och L G Sundblad - 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
Kemistmötena på Gibson Island, av Ingvar Jullander - 1124
Felföreteelser vid icke-järnmetaller, av Herman Unckel - 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133
Utmattningshållfastheten vid tvåaxliga spänningstillstånd, av C S - 1133, 1134
Fotelometrisk analys, av S B Hedman - 1134
Gassvetslödning av plåt och delar av aluminium, av R Gunnert - 1135, 1136, 1137, 1138, 1139
STF:s böcker på KTH:s bibliotek, av C B - 1139
Problemhörnan, av A Lg - 1139
    Föreningar - 1140
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 1140
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av N Lgt - 1140
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 1140
Sammanträden - 1140
    H. 46. 16 november 1946 - 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172
Låglegerade kolståls benägenhet för spänningskorrosion, av Åke Junghem - 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
Experiments with bulbous bows, av C F - 1149, 1150
Motormännens Riksförbunds körjournal, av r - 1150
Svenskt Inköpsregister, av r - 1150
K A Ekström & Son, av r - 1150
AB Svenska Järnvägsverkstäderna, av Wll - 1150
Syndicat des Constructeurs de Machines-Outils pour le Travail de Métaux, av Wll - 1150
TNC: 24. Tals noggrannhet, av J W - 1150
Beräkning av en vingprofils aerodynamiska egenskaper, av Carl Gustav Wachtmeister - 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160
Om diskussionsreferat, av fk - 1160
Bromsande flygpropellrar - 1160
Den finska ingenjörsföreningen får verkställande direktör - 1160
Dieselmotorprocessen i TS-diagrammet, av Anders Vegeby - 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166
Svetstekniskt möte i Göteborg, av N Lll - 1166, 1167
Apparat för reglering av vattennivåer i ångpannor, cisterner etc., av Sven Olson - 1167
En automatisk matningsapparat, av Wll - 1167
Nya sjösättningsanordningar för fartyg, av N Lll - 1168, 1169
Försök med lastfartygsmodeller, av N Lll - 1169
Insänt: Lösning av värmeledningsproblem med Abels integralekvation, av Ivar Herlitz, Jarl Salin, G Ödberg och Hans L Knudsen - 1169, 1170, 1171
    Föreningar - 1172
Svenska Teknologföreningen. Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik, av A Lindén - 1172
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av g - 1172
Personnotiser - 1172
Sammanträden - 1172
    H. 47. 23 november 1946 - 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208
Bør vi utvide våre byer eller bygge dem bedre innenfor de gamle grenser? av Tryggve Thesen - 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178
Varför och huru föråldras våra lantmannabyggnader? av Ole Gripenberg - 1179, 1180, 1181, 1182, 1183
    Diskussion, av Jørn Høgsbro, E Lindman, C Herlin samt Ole Gripenberg - 1183
»Herr ordförande, mina damer och herrar!» av r - 1183, 1184
Erfarenheter från jorddammsbyggnader, av G Westerberg - 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194
Erfarenheter från jorddammsbyggnader, av Gösta Alm - 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199
Erfarenheter från jorddammsbyggnader. Diskussion, av Gösta Alm, G Westerberg, Ström, P Wittrock, P Alenius - 1199, 1200
En internationell ingenjörskongress, av P Salmon - 1200
Apparater för hophäftning av papper, av L - 1200
Svingninger i hengebruer, av Arne Selberg - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207
    Diskussion, av S O Asplund samt Arne Selberg - 1207
    Föreningar - 1208
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av B Gn - 1208
Svenska Elektroingenjörsföreningen och Tekniska Fysikers Förening, av u - 1208
Industriell Ekonomi och Organisation, av Arne Kindstrand - 1208
Sammanträden - 1208
    H. 48. 30 november 1946 - 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256
Företagets och kontorsarbetets organisation, av Gösta Grönwall - 1209, 1210, 1211
Orderns gång genom företaget, av Gösta Grönwall - 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
Ny svensk tidssignal, av W S - 1216
Företagsledning, av Bo Casten Carlberg - 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224
AB Davy Robertsons Maskinfabrik, av r - 1224
Industri Iwo AB - 1224
AB Nils Mattsson & Co - 1224
Blankettrationalisering, av Håkan Tångeberg - 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241
Reproduktionsförfaranden, av Gösta Grönwall - 1242, 1243, 1244, 1245, 1246
Klassificering och registrering av handlingar, av Bo Nettelbladt - 1247, 1248, 1249, 1250, 1251
Industrifotografering - 1251
Stipendier för utlandsresor - 1251
Principer för rationalisering av kontorsarbete, av Gösta Dahlberg - 1252, 1253, 1254, 1255, 1256
8:e Internationella Rationaliseringskongressen - 1256
    H. 49. 7 december 1946 - 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288
Atombombens verkningar, av Lars Carlbom - 1257, 1258, 1259, 1260, 1261
Mätinstrumenten vid Bikiniförsöket, av D H - 1261, 1262
TNC: 25. Specifika storheter, täthet, av J W - 1262
Geiger—Müllerrörets verkningssätt och användning, av Kai Siegbahn - 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272
Atombomben, av J Tandberg - 1272
Atomåldern, av J Tandberg - 1272, 1273
Mekanik, del 1, av C S - 1273
Elementary Mechanics of Fluids, av Lars B Nilsson - 1273
A Manual on Industrial Radiography with Radium, av J T - 1273, 1274
Problem vid uppförande av byggnader för grafisk industri. Planering, inre kommunikationer och transporter, av Karl J Bergström - 1275, 1276, 1277, 1278
Problem vid uppförande av byggnader för grafisk industri. Byggnadstekniska synpunkter, av Anders Tengbom - 1278, 1279
Problem vid uppförande av byggnader för grafisk industri. Ventilationsproblem, av Karl Nilsson - 1280, 1281, 1282
Problem vid uppförande av byggnader för grafisk industri. Belysningsproblem, av Lennart Nytelius - 1282, 1283, 1284, 1285
Problem vid uppförande av byggnader för grafisk industri. Diskussion, av Åke Wahlberg, Lennart Nytelius, O Persson, Anders Tengbom, Karl J Bergström - 1285
Statens Organisationsnämnds verksamhet, av r - 1286
Samordning av den statliga provningsverksamheten, av r - 1286
Provisoriska normer för provning av konsthartsmaterial - 1287
Problemhörnan, av A Lg - 1287
    Föreningar - 1288
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kåell - 1288
Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 1288
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 1288
Sveriges Verkstadsingeniörers Förening, av W Ullman - 1288
Personnotiser - 1288
Sammanträden - 1288
    H. 50. 14 december 1946 - 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316
Flygbildmätning för kartläggningsändamål i Finland, av Karl Löfström - 1289, 1290, 1291, 1292
    Diskussion, av Sven Malmström och Karl Löfström - 1292
Analytisk lösning av enbildsfotogrammetrins huvudproblem, av R S Halonen - 1292, 1293, 1294
TNC: 26. Några specifika och relativa storheter, av J W - 1294
Mikrostrukturen hos mjukt stål, deformerat vid hög temperatur, av Axel Hultgren - 1295, 1296, 1297, 1298
    Diskussion, av T Berglund, B Kalling samt Axel Hultgren - 1298
Svenska Träforskningsinstitutet, av r - 1298
Nya metoder för magnetometri, av Gustaf Ising - 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306
Framställning av 50:50 kobolt—kopparlegering, av E R—s - 1306
Kungörelser, av R S - 1306
Azeotrop destillation, av Sigge Hähnel - 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314
IVA:s högtidssammankomst, av Mm - 1314, 1315
    Föreningar - 1316
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 1316
Tekniska Föreningen i Södertälje, av L N - 1316
Elektriska Klubben i Västerås, av J Eric Carlsson - 1316
Sammanträden - 1316
    H. 51. 21 december 1946 - 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348
Överblick över svenskt skeppsbyggeri, av Hilding Nielsen - 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324
    Diskussion, av H Qvistgaard, G Vedeler, C Prohaska samt Hilding Nielsen - 1324
Elektriska hjälpmaskinerier på fartyg, av Jan Liljeblad - 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332
Sonoradio-boj, av D H - 1332
Ur bankdirektör J H Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning - 1332
Sugning mellem hinanden overhalende Skibe, av Carl Wilhelm Prohaska - 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338
Dykarens värmebalans, av Arne Zetterström - 1338
Moderna svenska fyrar, uppförda på havsbottnen, av Rikard V Frost - 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347
    Föreningar - 1348
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 1348
Personnotiser - 1348
Rättelse - 1348
    H. 52. 28 december 1946 - 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376
Samhällsåtgärder för främjande av vattenförsörjning och avlopp, av Bengt Petrelius - 1349, 1350, 1351, 1352
    Diskussion, av A Jerdén samt Bengt Petrelius - 1352
Tabeller för bestämmande av balanslinjens höjd vid vertikalkurvor, av Folke Ekwall - 1352
Höggradig rening av avloppsvatten, av Halvar Johansson - 1353, 1354, 1355
Höggradig rening av avloppsvatten, av Ragnar Sondén - 1355, 1356, 1357, 1358
Höggradig rening av avloppsvatten. Diskussion, av G Dahlberg, B Petrelius, K P Rehof, G Östman, Ragnar Sondén, A Jerdén, E Kruse, H Severin Petersen, J E Engel och R Granqvist - 1359
Temperaturbestämning med färgpigment, av I Göransson - 1359, 1360
Malmö stads vattenverk i Vomb, av Alfred Jerdén - 1361, 1362, 1363, 1364, 1365
Svenska Flottledsförbundets Årsbok 20, av Algot Nordström - 1365, 1366
Det Fremtidige Boligbyggeri, av Ture Nilsson - 1366
Schrumpfspannungen und Dauerfestigkeit geschweisster Trägerstösse, av Stig Wejrum - 1366
Torv i jernbanelinjen som botemiddel mot telehiving, av Sverre Skaven Haug - 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374
    Diskussion, av Thord Brenner, H Fleischer samt Sverre Skvaen Haug - 1374
Bombattentatet mot Tuborgs Bryggeri, av r - 1374
Från de tekniska högskolorna - 1375
Problemhörnan - 1375
    Föreningar - 1376
Svenska Teknologföreningen. Stockholms Byggnadsförening, Svenska Arkitektföreningen och Väg- och Vattenbyggnadskonst, av B Gn - 1376
Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 1376
Teknisk Undervisning, av E Im - 1376
Sammanträden - 1376

Project Runeberg, Mon Mar 22 21:19:32 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1946/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free