- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 77. 1947

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 77 1947

REDAKTION Sven A Hansson (chefredaktör) • Erik Swartling (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) • Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) • Richard Smedberg (byggnadsteknik) • Frithiof H Stenhagen (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsbyggnadskonst) • Lennart E:son Falk (flygteknik) • Cyrill Schaub (teknisk fysik) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1947

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Originaluppsatser och -notiser - iii, iv, v
II. Referatnotiser - v, vi, vii, viii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x
IV. Författarregister - x, xi, xii
    H. 1. 4 januari 1947 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Bildtjänsten vid en modern dagstidning, av Carl Artur Bruno - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Hur betalas och bokföres skatt vid källan? av sah - 6
Barronia Metals Limited - 6
Starkström eller svagström för kontroll och övervakning? diskussion mellan Eric Ericsson, Gunnar Jancke, Bertil Bjurel, Gunnar Dahlby, John Nordelöf, Ernst Magnusson, Sten Velander, Gustaf Löfgren, Sven-Erik Lindberg, Ernst Andersson, Bror Hansson, Åke Strandén, Cornelius Berglund, Ulrich Hecht, Ture Persson, Conny Palm, Knut Almström, Tage Holm, Elov Munck af Rosenschöld, Olof Eskendal, Ivar Herlitz - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Beräkning av överföringsförluster i kraftledningar, av A Langsberg - 15, 16, 17
Störningsprov vid likströmsöverföring i jorden, av D L—m - 17, 18
Försökslinjer för 500 kV växelström, av B R - 18
TNC: 1. Nya TNC-publikationer, av J W - 18
Cigré-konferensen 1946, av Åke T Vrethem och Fredrik Dahlgren - 19, 20, 21, 22
Hjälpmedel vid ekoradionavigering, av g - 22, 23
Consol-radiofyr i bruk i Norge, av W S - 23
    Föreningar - 24
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 24
Tekniska Samfundet, av DM - 24
Flottans Ingenjörsförening - 24
Personnotiser - 24
Sammanträden - 24
    H. 2. 11 januari 1947 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Kemiska och tekniska data om penicillin, av Hans Berlin, Bertil Sjögren och Håkan Winberg - 25, 26, 27, 28
Vad vi har att vänta av oljeindustrin, av SHl - 29, 30, 31, 32
Maxwell's demon i arbete, av SHl - 32
Gruvbrytning och anrikning i USA. Gruvbrytning, av Sven Dalhammar - 33, 34, 35, 36, 37, 38
Gruvbrytning och anrikning i USA. Anrikning, av Fredrik Mogensen - 38, 39, 40, 41, 42
Gruvbrytning och anrikning i USA. Sjunk- och flytprocessen i USA, av Lars E Berglund - 42, 43, 44
Bolidens sjunk- och flytförfarande, av P Gudmar Kihlstedt - 44, 45, 46
Terylene, av Kjellstrand - 46
Otto Cyrén †, av Sigurd Nauckhoff - 47
Nya enheter för mätning av radioaktivitet, av SHl - 47
    Föreningar - 48
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 48
Västerbergslagens Ingeniörsklubb, av C Olsén - 48
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av L Sy - 48
Sammanträden - 48
    H. 3. 18 januari 1947 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Tendenser inom amerikansk ångteknik, av Torsten Wykman - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Folkvaror »Svensk garanti», av Erik Swartling - 58, 59
Sjöhistorisk Årsbok 1945—1946, av N Lll - 59
På tysta vingar, av sah - 59, 60
Lättmetall för skeppsbyggeriändamål, av N Lll - 60
Hobbyboken 1946, av sah - 60
Index to Transactions, av N Lll - 60
TNC: 2. Bromsning, bromsar, av J W - 60
Aktuella problem inom havsfisket, av Ingemar Gerhard - 61, 62
Nya fiskemetoder, av Karl-Hugo Larsson - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    Diskussion, av H Hammar, T Herlin, J-O Traung, Gerhard, Ljungström, A Hammar, A Forsman, F Utbult, Svedberg, A Lindén - 68, 69
Fransk provningsanstalt för flygmotorer i Orléans-Bricy, av GVN - 69, 70
Projekterad engelsk statlig flygteknisk försöksanstalt, av fk - 70
Statens Skeppsprovningsanstalt 1945—46, av N Lll - 70
Problemhörnan, av A Lg - 70, 71
    Föreningar - 72
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av Bgn - 72
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av L Sy - 72
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 72
Personnotiser - 72
Sammanträden - 72
    H. 4. 25 januari 1947 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Arbetets infogande i personligheten, av Björn Sjövall - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Den fråga, av Alf Ahlberg - 80
Harald Nordenson 60 år, av sah - 81
Hantverk och kultur 1946, av Torsten Lenk - 81
C J F Plagemanns resor i Norrland, Dalarna och Västmanland samt på Gotland åren 1833—1856, av Torsten Althin - 81, 82
Livet, av sah - 82
Fotografisk Årsbok 1947, av sah - 82
Den kinematografiska filmen, av sah - 82
Inverkan av regleringen i ett vattendrag på grundvattenståndet i närbelägna marker, av Erling Reinius - 83, 84, 85, 86, 87, 88
Automatisk dygnsreglering av hålldam, av Gustaf T Lindroth - 89, 90
Återföring av Gula floden till den gamla fåran, av Erik Wiborgh - 90, 91
Bergeforsens kraftverk uppdelas - 91
Harsprånget byggs ut - 91
Grafisk beräkning av strömningsförhållanden hos vatten, av Kalervo Aimonen - 91, 92, 93, 94, 95
KTH Bibliotek öppet på kvällarna, av C Björkbom - 95
    Föreningar - 96
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 96
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 96
Skånska Ingenjörsklubben, av T Nd - 96
Sammanträden - 96
    H. 5. 1 februari 1947 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Framsteg inom teknik och vetenskap under 1946, av Edy Velander - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
TNC: 3. Motstånd, resistans, av J W - 109
Elektromagnetisk snabbskrivare - 110, 111, 112
Hur fladdermsuen orienterar sig med ultraljud, av D H - 112
Livlina vid linjearbeten, av B R - 112
Vattenturbinernas regulatorer och frekvensregleringen, av Carl E Söderbaum - 113, 114, 115, 116, 117, 118
Kontinuerlig verkningsgradskontroll vid vattenturbiner, av BR - 118
Ny regulatorkonstruktion, av E L - 118, 119
Frekvensomläggning ifrågasättes för Niagara-distriktet, av BR - 119
Utbyggnadsprogram för Frankrikes kraftförsörjning, av B R - 119
Utbyggnaden av Nordskottlands vattenkraft påbörjas, av BR - 119
STF och KTH Studentkår bildar symfoniorkester, av I Morath - 119
Namnändring - 119
Personnotiser - 120
Sammanträden - 120
Kurs i »Industriell Økonomi og Organisasjon» - 120
    H. 6. 8 februari 1947 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Fiberplattor — framställning och egenskaper, av S Bertil Segring - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Cellulosaetrar, av Sven Sönnerskog - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Nomenklatur för organiska kiselföreningar - 140
Nydöpta grundämnen, av Kemistsamfundets nomenklaturutskott - 140
Två nya transuraner, av SHl - 140, 141
Tellur, en sällsynt metall med allt större betydelse, av E B - 141
»Heavy Alloy», av P O B - 141, 142
Stålets kohesionshållfasthet, av C S - 142
Oljespår i Höllviken - 142
Framstegen på konsthartsområdet under år 1945, av L Kleiner — r - 142
Polytetrafluoretylen — ett nytt konstharts, av Bengt Oom - 142, 143
Spraytorkning av konstharts, av S Hl - 143
Kungörelser, av R S - 143
    Föreningar - 144
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av BGn - 144
Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 144
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 144
Sammanträden - 144
    H. 7. 15 februari 1947 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Aluminium och kommunikationsmedlen, av Hilding Ångström - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Hur svetsas aluminium? av R Gunnert - 150, 151, 152, 153
Dieselmotorer i miniatyr, av A Lg - 153, 154
TNC: 4. Verb på -era, -isera, -(i)fiera, -(i)ficera, -ficiera, av J W - 154
Skeppsbyggnadsverksamheten i Sverige 1946, av Nils J Ljungzell - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Hugo Hammar †, av Y Schoerner - 168, 169, 170
Prins Gustaf Adolfs Minnesfond - 170
Ökning av det laminära gränsskiktets längd hos vingprofiler, av Börje Langefors - 171, 172, 173
Gränsskiktbortsugning med nytt syfte, av fk - 173
Nytt höjdmätningssystem för flygplan, av S Malmström - 173, 174
Engelska civilflygplan, av fk - 175
Nyare engelska turbin- och reaktionsmotorer för flygplan, av fk - 175
Problemhörnan, av A Lg - 175
    Föreningar - 176
Svenska Teknologföreningen. Väg- och Vattenbyggnadskonst, av V F - 176
Tekniska Samfundet - 176
Personnotiser - 176
Sammanträden - 176
    H. 8. 22 februari 1947 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Descartes — en tekniker inom matematiken, av Eric von Born - 177, 178, 179, 180
Byggmästaren 25 år, av Sven A Hansson - 180
Deltidsarbete i statens tjänst, av r - 180, 181
Materialsituationen för värme- och sanitetstekniska installationer, av r - 181
Rikets Allmänna Kartverks arbetsuppgifter, av r - 181
»Britain can make it», av E L — sah - 182, 183, 184
Ballistiska erfarenheter av luftmotståndet, av Henrik Nordenfelt - 185, 186, 187, 188
Johan Falck †, av Folke Odqvist - 188
Problem vid värdering av vattenkraft och bestämning av fallhöjder, av Olof Tryselius - 189, 190, 191, 192, 193
Bärgning av blindgångare med hjälp av sänkkasuner, av r - 193
Stöttändning av sprängämnen, av W S - 194
Reaktionsdriven jordborr, av r - 194
Svenska betongkalendern, av Sven Gendt - 195
Standardkök, av B Åke Bengtsson - 195
Badstubad, av Gösta Larsson - 195
Hygieniska bestämmelser om simanläggningars byggnad och drift, av B A Eklund - 195, 196
Foreløbige Regler for Indretning og Drift af Friluftsbadeanlæg med Svømmebassiner, av Lennart Blomberg - 196
Vejledning for Bygning af Friluftsbadeanlæg med Svømmebassin, av Lennart Larsson - 196
Foreløbige Retningslinier for Fremstilling af Tæppebelæggninger med Asfaltbitumen som Bindemiddel, av Tage Olby - 196, 197
Kørebanebelægninger 1/1 1946 samt Forbrug af bituminøse Vajmaterialer 1945 paa de offentlige Veje og Gader i Danmark, av Arne Önnby - 197
Insänt: »Oanvänd matematik», av Sven Svantesson och Jarl Salin - 197, 198, 199
    Föreningar - 200
Svenska Teknologföreningen. Industriell Ekonomi och Organisation, av CAK - 200
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å W - 200
Ingeniörsklubben i Falun, av Å.v.M. - 200
Sammanträden - 200
    H. 9. 1 mars 1947 - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Befälsuttagning vid värnpliktstjänstgöringen och teknikerna, av Bengt Brusewitz - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
    Diskussion, av R Woxén, G Hössjer, L Sundblad, L Östman, O Langlet, S Hulthin, A Högberg, M O Öhrner, W A Douglas - 205, 206, 207
Stipendier - 207
TNC: 5. Avhärda, mjukgöra, mjuka, av J W - 207
Electric Power System Control, av Lr - 208
Varnished Cloths for Electrical Insulation, av E Björkman - 208, 209
The protective gear handbook, av Åke T Vrethem - 209
Power Transformers, av S Svidén - 209, 210
Electric contacts, av E A Backlund - 210, 211
The Miracle of Radio, av Dag Hartman - 211
Radar for Merchant Ships, av Dag Hartman - 211
Radar, av Dag Hartman - 211
Kraftförsörjningen i Nederländerna, av Sture Kåell - 212, 213
Två betänkanden från Elkraftutredningen - 213, 214
Nationalisering av kraft- och gasförsörjningen i Frankrike, av BR - 215
Österrikes kraftförsörjning, av BR - 215, 216
Englands elförsörjning förstatligas, av Mm - 216
Elektrifiering av de brittiska järnvägarna, av BR - 216
Gasturbinlok för engelska järnvägar, av BR - 216
Röntgenapparat för finstrukturundersökningar med Geiger—Müllerrör - 217, 218, 219, 220
GM-röret som automatiskt brandalarm, av D H - 220, 221
Ipsofonen, av E L - 221
Snabbskrivare för samtidig registrering av många förlopp, av E L - 221, 222
Polisradio på nytt bärfrekvenssystem, av D H - 222, 223
Instrumentutställning juni 1947, av Owe Berg - 223
Försvarets Forskningsanstalt - 223
    Föreningar - 224
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av Brt - 224
Tekniska Samfundet, av DM - 224
Sveriges Verkstadsingenjörers Förening, av W U - 224
Personnotiser - 224
Sammanträden - 224
    H. 10. 8 mars 1947 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Stålets omvandlingar vid härdning, av Per O Björkman - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Att sälja med film, av Sigv. Eklund - 232
»Vad kostar film och varför?» av Sigv. Eklund - 232
En hårdhetsmätare för gjuterisand, av Lars-Birger Lindh — Sven Thrysin - 233, 234, 235
Hipresil-transofrmatorplåt, av S Bemert - 235, 236, 237
Kopparlegeringar för elektroindustrin, av B R - 237, 238
Metaller för flygplansindustrin, av P O B - 238
Det kemiska förloppet vid bakelitkondensationen, av Bengt Oom - 239, 240, 241, 242, 243
Kungörelser, av R S - 243
Propan—butan, av Georg Sylwander - 244
Framställning av högprocentig vätesuperoxid i Tyskland under kriget, av T Rooth - 244, 245, 246
Aromatiska kolväten ur petroleum, av SHl - 246
Myggolja, av SHl - 246, 247
Vattenadsorption hos ylle, av L - 247
Problemhörnan, av A Lg - 247
    Föreningar - 248
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 248
Tekniska Samfundet, av G.E.M. - 248
Örebro Ingenjörsklubb, av Sigvald Ström - 248
Sammanträden - 248
    H. 11. 15 mars 1947 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Organisation av interna transporter inom industrin, av Erik Nothin - 249, 250, 251, 252
Nya semesterlagen, av sah - 252
Studier i svenska textila industiers struktur, av John Thure Reinholds - 252, 253
Newness Engineer's Reference Book, av Hf - 253
A Pocket-Book for Mechanical Engineers, av Hf - 253
Handbook of Industrial Radiography, av J T - 253, 254
Boiler User's Guide, av Wll - 254
SJ 1946 - 254
Maskin AB Karlebo - 254
AB Slipmaterial-Naxos - 254
AB Sigand - 254
Svenska Diamantbergborrnings AB - 254
Plåtradiator AB - 254
TNC: 6. Kontroll, besiktning m.m., av J W - 254
Driftprov med tjärsmörjolja i turbingeneratorer, av Anders Elgenberg - 255, 256, 257, 258
TLS referenskartotek - 258
Nya tidskrifter - 258
Traktor med hydrauliskt redskapslyft - 259, 260, 261
Besiktning och kontroll av knackning i förbränningsmotorer, av Arne Mörtsell och Per Ohlin - 261
Slambildning i olja genom vatteninblandning och andra orsaker, av GVN - 261, 262
Engelska erfarenheter från krigsfartygsbygge, av C Bm - 263, 264, 265
Englandsbyggda valkokerifartyg, av N Lll - 265
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1946/1947, av N Lll - 265, 266
Fredskris inom USA:s varvsindustri, av G von Feilitzen - 266
Förenta Staternas handelsfartygsproduktion, av N Lll - 266
Sveriges handelsflotta, av r - 266
»Nene», världens starkaste flygmotor, av Sten Langby - 267, 268, 269
Flygplan för 2700 km/h, av sah - 269, 270
»Flygande hyper-superfästning», av sah - 270
En jättekupa av plexiglas, av W S - 270
Borrning och gängning av fina hål, av Hf - 271
Finbearbetning av hål, av Hf - 271
En ny planfräsmaskin - 271
    Föreningar - 272
Svenska Teknologföreningen. STF:s styrelse - 272
Mekanik, av Cel - 272
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 272
Norrköpings Polytekniska Förening, av O Elerud - 272
Tekniska Föreningen i Västerås, av P-Å W - 272
Personnotiser - 272
Sammanträden - 272
    H. 12. 22 mars 1947 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Flytande atlantflygfält på Stora Värtan, av Gunnar Wallgren - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
San Gabriel-dammen, av Gösta Lundberg - 279
Fästningsön Helgoland, av Erik Wiborgh - 279, 280
Ombyggnad av en järnvägsbro i England, av Stig Hane - 280
Planläggning av gator och vägar i England, av Dag Blomberg - 281, 282, 283, 284
Byggnadsmaterialens transporter, av Kjell Boman - 284, 285
A dynamic method for determining average elastic properties of surface soil layers, av Göte Åström - 285
Arch design simplified, av Sigge Eggwertz - 285, 286
Das Tragvermögen der Druckgurte offener Fackwerkbrücken mit parallelen Gurtungen, av Bengt Swedenborg - 286
Die Sektor-Hakenschütze des Kraftwerkes Rupperswil—Auenstein, av Hugo Bucht - 286, 287
Vorgespannter Beton, av Harry Andersson - 287, 288
Den usymmetriske Mellempunktmetode, av Stig Larson - 288
Pålning för silo, av Thorild Tellstedt - 289, 290
Uppmuntran till försvarsvetenskapligt författarskap, av r - 290
Tekniska Högskolans Bibliotek - 290, 291
Kompendium i stadsbyggnad - 291
Det sociala inom SKF - 291
Motala Kraftverk - 291
Från de tekniska högskolorna - 291
    Föreningar - 292
Svenska Teknologföreningen. Kemi och Bergsvetenskap, av L V - 292
Tekniska Föreningen i Kristianstad, av E Geijer - 292
Örebro Ingenjörsklubb, av Sigvald Ström - 292
DIF:s kurs »Industriell Økonomi og Organisasjon», av Robert Kristensson - 292
Sammanträden - 292
    H. 13. 29 mars 1947 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Storkraftöverföringsfrågan i Sverige, av Waldemar Borgquist - 293, 294, 295, 296
Växelströmsöverföringens teknisk-ekonomiska möjligheter, av Ivar Herlitz - 297, 298, 299
Transformatorproblem vid höga spänningar, av Emil Stenkvist - 300
Trefasbrytare för högre spänning än 200 kV, av Ivar Lindström - 301, 302
Koronaförluster och radiostörningar vid högspänd kraftöverföring, av Bo Henning - 303, 304, 305, 306
Grundläggande problem vid högspänd likströmsöverföring, av Uno Lamm - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Strömkretstekniska problem vid kraftöverföring med högspänd likström, av Harry Forssell - 314, 315, 316, 317, 318
Teknisk Tidskrifts jubileumspris utdelat för 1946 - 318
Likström genom jorden över stora avstånd, av Ragnar Lundholm - 319, 320, 321, 322
Störningsinflytelser i svagströmsledningar från storkraftöverföringssystem, av G A Pettersson och G Swedenborg - 323, 324, 325, 326, 327, 328
    H. 14. 5 april 1947 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Smälttrådars och ledningars hållfasthet mot atmosfäriska störningar, av Olav Karsten - 329, 330, 331, 332, 333, 334
Kemiska föroreningar orsak till isolationsfel, av B R - 334
TNC: 7. Aggregation, konsistens, struktur, av J W - 334
Det tyska utvecklingsarbetet på storkraftöverföring, av Åke T Vrethem - 335, 336, 337, 338
Franska tryckluftbrytare för stora bryteffekter, av BR - 338, 339, 340
Bombskyddat ångkraftverk vid Mannheim, av B R - 340
Bekämpning av hjärtkammarflimring, av Albert Grönberg och Carl E Söderbaum - 340, 341
Konstgjord andning med Schäfers och Eves metoder, av Carl E Söderbaum - 341
Artificial Respiration Explained av Carl E Söderbaum och Albert Grönberg - 342
Electric Traction for Cranes, av Frans Landau - 342, 343
På järnets fasta grund - 343
AB Alfred Wesströms Verktygsfabrik - 343
AB Norrahammars Bruk - 343
Problemhörnan, av A Lg - 343
    Föreningar - 344
Svenska Teknologföreningen. Mekanik, av K-A H - 344
Svenska Elektroingenjörsföreningen, av Kl - 344
Tekniska Föreningen i Gävle - 344
Ingeniörsklubben i Falun, av Å v M - 344
Sammanträden - 344
    H. 15. 12 april 1947 - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Återvinning av lösningsmedel genom adsorption, av Uno Träggårdh - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Smältborrning av hårda, fattiga järnmalmer, av Nils Tollhagen - 356, 357, 358
Glasbeläggning av murverk, av Wll - 358
Järn- och stålindustrins utveckling under 1946, av r - 358
Borrning med stål- och hårdmetallborrar vid olika typer av bergborrmaskiner, av Carl Oscar Didring och Sven Åberg - 359, 360, 361, 362, 363
AB Svenska Kullagerfabriken, av r - 363
Kampen om oljan av sah - 363
Rättelse - 363
    Föreningar - 364
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, av LSy - 364
Tekniska Föreningen i Eskilstuna, av HafO - 364
Personnotiser - 364
Sammanträden - 364
    H. 16. 19 april 1947 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Möjligheten att förbättra ånganläggningars bränsleekonomi, av Lars Nordström - 365, 366, 367, 368, 369
TNC: 8. Några ordpar, av J W - 369
Uran och transuraner, av John Tandberg - 370
Konservering av ångpannor under längre driftuppehåll, av Anders Langsberg - 371, 372, 373, 374, 375
Konservering av upplagda fartyg, av K Wester - 375, 376, 377
Malmtransporten mellan Chile och USA, av N Lll - 377, 378
Världens tonnageproduktion 1946, av N Lll - 378
Stora lastfartyg av lättmetall projekterade i Amerika, av N Lll - 378
Decca navigeringssystem i Danmark, av sah - 378
Insänt: Fartygsskorstenen och nya Strömbron — en parallell, av S Aug. Eskilson - 379
    Föreningar - 380
Svenska Teknologföreningen. Svenska Elektroingenjörsföreningen, av N L och Kl - 380
Sammanträden - 380
    H. 17. 26 april 1947 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Näringslivet och den naturvetenskapliga akademiska utbildningen, av Henry Brahmer - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
    Diskussion, av Erik Blomgren, Hans Thorelli, Arne Tiselius, Øyvind Bryde, Sven Hörstadius, C-G Aurell, Wilhelm Rohde, Karl-Gustav Friskopp, Ingvar Lindqvist, Edy Velander, Bengt Nygård, Hilding Högberg - 385, 386, 387
Ämbetsverk för arbetarskyddet, av r - 387
Ny metod för vattenrening, av Harry L Schein - 388
Grafisk beräkning av dämpning, av Gösta Lundberg - 389
Uppvärmning av byggnader, av Björn Romson - 389
Kraftverksprojekt vid Yangtsekiang, av Gösta Lundberg - 389
Reglering av Yangtsekiang, av Erik Wiborgh - 389, 390
Gräv, gosse, gräv, av Sune Lundquist - 390
Internationella Föreningen för Bro- och Byggnadskonstruktioner, av Ejnar Landberg - 390
Säkerhetsgrad, brottrisk och möjligheter till materialbesparing i byggnadskonstruktioner, av Ivar Häggbom - 391, 392, 393, 394
Byggstandardiseringens modulutredning, av N Lundqvist - 395, 396
    H. 18. 3 maj 1947 - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Hushållsarbetet som ett teknisk-ekonomiskt problem, av C Tarras Sällfors - 397, 398, 399, 400, 401, 402
Varudistributionens struktur och kostnader, av N G Ehrnrooth - 403
Marknadsstudier och försäljningsanalys, av Ralph Rilton - 403, 404
Marknadsundersökningar, av sah - 404
TNC: 9. Några ordpar, av J W - 404
Loran-radionavigeringssystem, av J H Kylberg - 405, 406, 407, 408, 409
Norges framtida kraftförsörjning, av Bo Rathsman - 409, 410
Nya Zeelands kraftförsörjning, av BR - 410, 411
Utvecklingen av elektriska mätinstrument i England, av S Bemert - 411, 412
Bränsleekonomiskt WPC-möte i september 1947 - 412
    H. 19. 10 maj 1947 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Flytande helium, av Jacob Kistemaker - 413, 414, 415, 416
Kungörelser, av R S - 416
Lättbentyl kontra blybensin, av Nils Gustafsson - 417, 418, 419
Ingenjörshandboken, del I, av Torsten Widell - 419, 420
Svensk Ingenjörskalender 1947, av Wll - 420
Svensk Industrikalender 1947, av r - 420
Svensk Träimpregnerings AB - 420
John Köhler †, av Erik Öman - 420
Differensmätning av vätskors täthet, av Per-Axel Lagerqvist - 421, 422
Glasmassors kristallisering, av Stig Lindroth - 422
Metallurgisk upparbetning av bituminös skiffer i Mansfeld, av Otto Barth - 423, 424, 425
Maxwells' demon, av SHl - 425, 426
Ledning av ljus med plexiglas, av Bengt Oom - 426, 427
Ampco-metall - 427, 428
Problemhörnan, av A Lg - 428
    H. 20. 17 maj 1947 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Erfarenheter från Neptunbolagets bärgningsverksamhet, av John Granander - 429, 430, 431, 432, 433, 434
»Queen Elizabeth» i tjänst som passagerarångare, av N Lll - 435, 436
TNC: 10. Objekt, begrepp, ord, definition, av J W - 436
Anordning för mätning av vridmoment, av Arne Mörtsell och Per Olin - 437, 438
Friktionssågning — förr och nu, av I Göransson - 439, 440, 441
Reparation av slitna detaljer, av G L - 441, 442
Atomkraftverk, av Wll - 443
Cykloneldstad, av Wll - 443
Hams Hall »B» Station, av Wll - 443
Keramiska turbinskovlar, av T Ödman - 444
Automatisk ångpannereglering, av Wll - 444
Moderna engelska ånglok, av O S Nock — E N - 445
Engelsk skenskarv av ny typ, av E N - 445
Den tekniska undervisningen i England, av r - 446, 447
Den högre tekniska undervisningen i Holland, av W S - 447, 448
8:e Internationella Rationaliseringskongressen, av r - 448
    H. 21. 24 maj 1947 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Rationalisering inom byggnadsindustrin, av Sven Wallander - 449, 450, 451, 452, 453
    Diskussion, av D Österberg, S O Asplund, G A Svensson, S Nycander, Hj. Olson, A Teglund, E Strokirk, M Jacobsson, A Ahlén samt Sven Wallander - 451, 452, 453
Båtbrygga, motståndskraftig mot islyftning, av Holger Ahreson - 453, 454
Träets hållfasthet vid spänning snett emot fibrerna, av Sven Olof Asplund - 454, 455
Mekaniserad bilparkering - 455
Personal- och firmatidskrifter - 456
Färdiga betongelement för hus, av Ulf Bjuggren - 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Om uppkomsten av stockblånad och lagringsröta i furusågtimmer i samband med flottning, av Åke Simonsson - 462, 463
Om betingelserna för uppkomsten av brädgårdsblånad samt dennas bekämpande, av Bengt Olenmark - 463
Husbygging, av H Sjöstrand - 463, 464
Eskilstuna Fabriks AB - 464
Elektrolux - 464
Svensk Stålull AB - 464
Torins Foto AB - 464
Insänt: Fartygsskorstenen och nya Strömsbron, av S Aug. Eskilson - 464
    H. 22. 31 maj 1947 - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Formgivarens mål och medel, av Sven Erik Skawonius - 465, 466, 467, 468
Färg och form, av Carl-Axel Acking - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
Bruksvarorna och samhället, av Torgny T Segerstedt - 476, 477, 478
Den konsulterande formgivarens arbete, av Alvar Lenning - 479, 480, 481, 482
Industriell formgivning i utlandet, av Arthur Hald - 482, 483, 484, 485, 486
Formspråket och tekniken, av Sven Ivar Lind - 487, 488, 489
Formgivning. Diskussion, av R Steenhoff, av E Hj. Linder, K A Fröman, S I Lind, A Lenning, J Kärnhagen, H Zimdahl - 489, 490, 491
Människor och kongresser, av Yngve Steen - 491, 492
    H. 23. 7 juni 1947 - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
STF och de yngre ingenjörerna, av Bo Ekelund - 493, 494
STF:s nye hedersledamot, av Bo Ekelund - 494
Den vetenskapliga isoleringens faror, av r - 494
Omvärderingskrisen, av Björn Sjövall - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
Kurs i kärnfysik, av Nils Svartholm - 501, 502
Atomen, människan och universum, av J Tandberg - 502
Om atomer och atombomber, av J Tandberg - 502
TNC: 11. Tryckluft- eller trycklufts-? av J W - 502
Jens Olsens astronomiske kunstur, af Axel E Flint - 503, 504, 505, 506, 507, 508
Brittisk meteorologi, av I Göransson - 509, 510, 511
Problemhörnan, av A Lg - 511
Insänt: Arbetets nifogande i personligheten, av Evald Beckman och Björn Sjövall - 511, 512
    H. 24. 14 juni 1947 - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Det rostfria stålet i den kemiska industrins tjänst, av Helmer Nathorst - 513, 514, 515, 516, 517
Konstruktiv utformning av rostfria svetsade konstruktioner, av Gillis Lundbergh - 517, 518, 519
Rostfritt stål i kemisk industri av Mauritz Dufva - 519
Erfarenheter av rostfria rör, av Axel Bernstein - 519, 520
Syrafast stål i cellulosaindustrin m.m., av Kurt Appelqvist - 520, 521
Rostfria stål inom cellulosaindustrin, av Carl Nyman - 521
Syrafast stål i cellullindustrin, av J Ohlander - 521
Rostfritt stål inom sprängämnesindustrin, av Nils Norrby - 521, 522
Spänningskorrosion i kokande vatten, av Bo Hermelin - 522
Rostfritt stål för låga temperaturer, av Göran Philipson - 522
STF:s styrelse - 522
Svetskommitténs nya arbetsformer, av F L - 522
Järnets metallurgi under senaste år, av I Göransson - 523
Reluktometern, av S Bemert - 523, 524
Mikroprovning av järn och metaller, av C R - 524
Röntgenmätning av tjockleken hos tunna metallöverdrag, av J T - 524
En vidhäftningsmätare för ytbeläggningar, av W S - 524, 525
»Glans»-förkoppring, av I Göransson - 525
Katodiskt skydd av rörledningar skapar stor marknad för magnesium, av P-Å W - 525
Fotografi, av sah - 526
Inaktiva gasers inverkan på keramiska produkters åldring i fuktig luft speciellt med hänsyn till uppkomsten av glasyrsprickor, av Stig Lindroth - 526
Kvalitetsförbättring av svenska leror genom tillsatsämnen, av Stig Lindroth - 526
Vitaminernas kemi, av FHS - 526
Kjøring og regulering av kjølemaskiner, av Matts Bäckström - 526
Chemical Industries - 526
Encyclopedia of Chemical Reactions, bd 1, av E B - 526, 527
Meters for Measuring Water and Industrial Fluids, av Wll - 527
Lubricating and allied oils, av Brt - 527
Determination of Particle Size in Sub-Sieve Range, av Wll - 527
Från de tekniska högskolorna - 528
Kungörelser, av R S - 528
    H. 25. 21 juni 1947 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Robotvapen och robotstyrningar, av Sven Malmström - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
The Institution of Mechanical Engineers, av r - 539
Ny svensk personbil, av sah - 539, 540
Bostäder på fartyg förr och nu, av N Lll - 540
Nya dieselelektriska färjor för New Yorks hamn, av N Lll - 540
Praktiskt Skeppsbyggeri för S2, av N Lll - 541
Beräkningar och anvisningar vid uppgörandet av klassritningar för fartyg, av N Lll - 541
Anchors — Approved Designs, av N Lll - 541
Ballistics of the future, av H Nordenfelt - 541, 542
Über die Rauhigkeit von Paraffinmodellen, av C F - 542
Das Feld einer raschbewegten Schallquelle, av C S - 542, 543
TNC: 12. Gummi, kautschuk, av J W - 543
Insänt: Lättbentyl kontra blybensin, av H Viktorsson och N Gustafsson - 543, 544
Insänt: Matarvattenbehandling och kvacksalveri, av C Behnke-Olsen - 544
    H. 26. 28 juni 1947 - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Utkast till nederbördskarta över Sverige, av Axel Vilh. Nordin - 545, 546
Internationella Föreningen för Bro- och Husbyggnadskonstruktioner - 546
Nya tidskrifter - 546
Regnstatistik för dimensionering av rullbanors ytavvattningssystem, av Oscar Beijer och Bengt Högberg - 547, 548, 549, 550, 551
Sveriges bränsleförsörjning, av r - 552, 553
Kopierande kamera, av W S - 553
Pluto tas upp, av sah - 553, 554
Spårvagnarnas framtid — utveckling mot enkelvagntrafik, av B R - 554
Energidämpning på skibordsdammar, av Gösta Lundberg - 554
Ett byggnadsställningslås, av Pedro Hellström - 554
Beräkning av kontinuerliga fackverksbalkar med primärmomentmetoden, av Sten G A Bergman - 555, 556
Betongteknikens historiska utveckling, av Gunnar Ryhre - 557
Hur man bygger siloer för AIV-foder, av Göte Mårtensson - 557
Stämpelbelastade cirkulära plattor på elastiskt underlag, av Oscar Beijer - 557
Contractors' plant and machinery, av Bo Lidström - 557, 558
Limestone roads, av Staffan Sundquist - 558
Details of the Quartz Transformation in Silica Bricks, av J Arvid Hedvall - 558
Beitrag zum Sandfangproblem, av Bertil Stendahl - 558, 559
Problemhörnan, av A Lg - 559
Insänt: Matarvattenbehandling och kvacksalveri, av Lennart Simonsson - 560
    H. 27. 2 augusti 1947 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Aktuella synpunkter på tryckluftsbrytare, av Ivar Lindström - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Skrift och bok före boktryckarekonstens uppfinning, av r - 570
Norbergs Bergslags samt Gunnilbo och Ramnäs till omkring 1820, av E R—s - 570
Chambers's Technical Dictionary, av Wll - 570
Electric Discharge Lamps, av G Siljeholm - 570
Addressing the Public, av Stellan Dahlstedt - 571
Atome und Strahlen, av J Tandberg - 571
Reseberättelser - 571
»Hantverksinstitutet i Stockholm 25 år», av r - 571
Asea - 571
Henry Wallenberg & Co. AB - 571
Birlec Elektrougnar AB - 571
Elektriska AB Siemens - 571
AB Karnag - 571
Erik Killander & Co. AB - 571
Ostermans Aero AB - 571
Maskinaktiebolaget Karlebo - 571
AB Rundströms Maskinaffär - 571
AB Atlas Diesel - 571
Semi-invert-diagram, av Bengt Jakobsson - 572, 573
Termistorer, av Rolf Gezelius - 573
Väderobsar per flygplan, av sah - 573
Väderleksförutsägelser med ekoradio, av D H - 573, 574
Barometrisk flygning, av sah - 574
Dimlandningssignal, av sah - 574
Varmluftsskikt i stratosfären, av sah - 574
De radiostyrda flygplanen vid Bikiniförsöket, av D H - 574, 575
Elektrisk katapult för flygplan, av BR - 575
Tågradio på 2660 Mp/s, av D H - 575, 576
En infraröd mörkerkikare, av E L - 576
Kristallikriktarnas egenskaper, av D H - 576
    H. 28. 9 augusti 1947 - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Underjordskrossning vid svenska gruvor, av Axel Kjelgaard - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583
    Diskussion, av J Hedlund, B Blomquist, R Lundgren, A Bremmer, A Bjarme, C G Breitholtz samt Axel Kjelgaard - 581, 582, 583
Nyare undersökningar av malmers och bergarters krossningsegenskaper, av Sture Mörtsell - 583, 584, 585
Ytbehandling av metaller - 585
»Stålfickboken» - 585
TNC: 13. Komplicerade termer i olika språk, av J W - 585
Vakuumugn för laboratoriebruk, av Roland Kiessling - 586, 587
Lågtryckslaminering, av SHl - 588, 589
Färgning av konstharts, av SHl - 589
Nylon som industriellt konstharts, av SHl - 589
Sammanfogning av lättmetaller med konstharts, av i Jonasson - 589, 590
Ett nytt medel i kampen mot silikos, av N Schrewelius - 590
Betongblandarens anpassning för andra ändamål, av Wll - 590
Kungörelser, av R S - 591
Insänt: Energi, massa och materiens struktur, av Bengt Oom - 591, 592
    H. 29. 16 augusti 1947 - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Filmen rationaliserar den industriella utbildningen, av Gunnar Dyhlén - 593, 594, 595, 596, 597
Kvalitetskontrollen utredes - 597
SJ rationaliserar godstransporterna, av r - 597
Maskinindustrin i Sovjetunionen, av W S - 597, 598
Förenklad flygplankonstruktion, av sah - 598
Flygande fästningen tio år, av sah - 598
Mönsterflygplats, av sah - 598
Lastfaktorn hos ett flygplan, dess storlek och variation med flygvikten, av Gunnar Larsson - 599, 600, 601, 602
Viktsekonomisk spanthöjd hos flygplankroppar i skalkonstruktion, av Gunnar Larsson - 602, 603, 604
Nya engelska bilar, av K-E Swendsén - 605, 606, 607
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1947, av N Lll - 607
Regler och råd rörande maskinritningars utförande, av Wll - 608
Naval Architecture of Planing Hulls, av Curt Falkemo - 608
Reed's Practical Mathematics for Marine Engineers, av Curt Falkemo - 608
Report on Hogging and Sagging Testson All-Welded Tanker »Neverita», av N Lll - 608
    H. 30. 23 augusti 1947 - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Den svenska vattenrätten, av Georg Österholm - 609, 610, 611, 612, 613
Internationell dammkongress i Sverige 1948 - 613
Industrnis Effektiviseringsförbund i Finland - 613
Kanadas industriella kapacitet - 614
TNC: 14. Växla, svänga, rotera, av J W - 614
Stockholms blivande tunnelbanesystem, av Stig Samuelson - 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
Meddelande 1946: 1—6, av R S - 621
Termisk-hydrologiska studier i sjön Klämmingen, av B H—m - 622
Undergrund och grundläggning, av Carl G Wenner - 622
Lens Distortions in Photogrammetry, av Harald Krosse - 622, 623
Sheet piling, cofferdams and caissons, av Knut-Inge Lasson - 623
Om Naturbeskrivelse vedrørende Varmeledning i faste Legemer m.m., av Walter Busch - 623
Flood estimation and control, av Olof Tryselius - 623, 624
Sanitation, drainage and water supply, av Björn Romson - 624
Untersuchungen über die Strömungsverhältnisse in gedräntem Boden, av Svante Bergling - 624
Spannungsverteilung in freiaufliegenden Balken. Eigenfrequenz parallelogramförmiger Platten, av Oq - 624
    H. 31. 30 augusti 1947 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Ingenjören — kugge eller aktiv medlem i samhället? av Ragnar Woxén - 625, 626, 627, 628
Människan som värdegrund och verkningskvantum, av Gunnar Beskow - 629, 630, 631, 632
Arbetsvetenskap — icke bara tidsstudier, av r - 632
Byråkratiseringsfaran, av r - 632
Den tekniska utvecklingen som drivkraft på politiken, av Karl Fredriksson - 633, 634, 635, 636
Behövs ingenjören i politiken? av Oskar Åkerman - 637, 638, 639, 640
Ingenjören i politiken. Diskussion, av Thore C Ericsson, Karl Stenhane, Niels Lichtenberg, Stellan Bendz - 640, 641
Ingenjören och samhället, av K H Stenhane, G Netzén, Teodor Wintzell - 641, 642, 643, 644
    Diskussion av C A Nilsson, G Sundin, J Reinholds, N Blanck, S Sönnerberg, K H Stenhane, G Netzén, T Wintzell - 643, 644
Kontaktbyrå för praktiskt samarbete mellan statsverken, av W S - 644
Behöva vi en ny typ av företagsledare? av P Eg. Gummeson - 645, 646, 647, 648
    Diskussion, av Ragnar Blomquist, Torsten Åström, A T Jørgensen, P Eg. Gummeson, Niels Lichtenberg, Stellan Bendz, A W Liljeberg, Ragnar Schlyter, Hugo Blomberg, Bo Ekelund - 648
    H. 32. 6 september 1947 - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Optiskt glas, av Stig Lindroth - 649, 650, 651, 652, 653
Handeln med Tyskland - 653
TNC: 15. Kropp, form, format m.m., av J W - 653
Jordbrukets eldrift, av O Joachimsson - 654
Träbearbetning, av B Thunell - 654
British Leather, av r - 654
Stal - 654
Kollimatorer och autokollimatorer för verkstadskontroll, av Jiri Georges Vogl - 655, 656, 657, 658
El-ledningsförmågan kan mätas direkt på göt, av W S - 658, 659
Elektrisk metallsorterare, av I Göransson - 659
Ferromagnetisk hårdhetsprovning av stål, av S Bemert - 659, 660
Supermally — ett nytt magnetiskt material, av S Bt - 660, 661
Automatisk radioproduktion, av D H - 661
Ny bågljuslampa för filmateljéer, av BR - 661, 662
Ekonomisk distributionsspänning i industrianläggningar, av BR - 662
Belastning och ledartemperatur hos luftledningar, av Lr - 662, 663
Luftbössa för lindragning, av B R - 663
Plattform för arbete på högfrekvensspärrar, av B R - 663
Apparat för rötskadeundersökningar på trästolpar, av BR - 663
Järnvägselektrifieringen i Storbritannien, av BR - 664
Smörjning av släpborstar, av SHl - 664
Elmotor för 12 000 r/m på 0,2 s, av S Bt - 664
Meteorundersökning, av E L - 664
Problemhörnan, av A Lg - 664
    H. 33. 13 september 1947 - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684
Organisk-kemisk nomenklatur, av Lorentz Andersson - 665, 666, 667, 668, 669
Ullvaxets alkoholer, av SHl - 670
Syntetiskt motorbränsle, av SHl - 670
Fasthetsbestämning av geler, av Dag Torsten Berglund - 671, 672, 673, 674, 675, 676
Kungörelser, av R S - 676
Explosiva gas-luftblandningars farlighet och blandningshanstighet, av Dietrich Müller-Hillebrand - 677, 678, 679, 680
Explosionsriks vid framställning av jodväte, av SHl - 680
Lateximpregnering av textilvaror, av SHl - 680, 681
Ny automatisk pipett, av SHl - 681
Apparater för långt driven torrmalning, av E B - 682
Koloxidindikator, av Wll - 682
Försök med vibrationsmätare, av Åke Schwalbe - 683
Nya legeringar, av I Göransson - 683, 684
Ett nytt fjädermaterial, av I Göransson - 684
Inverkan av gaser på koppar och kopparlegeringar vid förhöjd temperatur, av P-Å W - 684
    H. 34. 20 september 1947 - 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Lokångpanna i svetsat utförande, av Per V Norlin - 685, 686, 687, 688, 689
Två nya svetsaggregat, av r - 689
»Karbate»-värmeväxlare, av W Teder - 689, 690
En kikkran, av Wll - 690
Containers för låga temperaturer, av E N—n - 690
Mätningar av rökkoncentration i atmosfären, av Wll - 690
Gynnsammanste hastighetsförhållandet i ejektorer, av Tore Brandin - 691, 692
Engelsk motorbåt med 6700 ahk maskinstyrka, av N Lll - 693
Provningstank för styrningsförsök, av C Bm - 693
Minskning av fartygsmotståndet genom kilformig utfyllning vid bordläggningsväxlarnas kanter, av N Lll - 693, 694
Svårigheter för den tunga industrin i Skottland, av Arne Lindblom - 694
Riktinstrument för luftvärnspjäser av Pontus Melin - 694
Beräkning av stötdämpare för landningsställ, av Sven Törnmarck - 695, 696, 697, 698
Normer för elektroder för bågsvetsning i stål, av Wll - 698
Untersuchungen an Verdichtungsstössen und Grenzschichten in schnell bewegten Gasen, av Sven V Werner - 698, 699, 700, 701
Mechanische Eigenschaften quasi-elastischer isotroper Körper, av Oq - 701
Kraftgeometri och jämviktslära, del 1, av C S - 701
Världens största flygplan, av fk - 702, 703
»Gofog», en ny dimskingringsapparatur, av W S - 703
Lätt men starkt av E N - 704
TNC: 16. Turbin, turbo-, av J W - 704
    H. 35. 27 september 1947 - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728
Ett försök med dynamisk markundersökning, av Sven G Bergström och Sven Linderholm - 705, 706, 707, 708, 709
Vägbeläggning med luftfylld cementbetong, av Tage Olby - 710, 711, 712
Dimensionering av startbanor med mjuka beläggningar, av Oscar Beijer - 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
Nordanvind, av Richard Smedberg - 719
Bygghandbok för hus-, väg- och vattenbyggnad, av Richard Smedberg - 720
Teknisk-ekonomisk redogörelse för banavdelningens verksamhet år 1945, av Å Waldemarson - 720
Berättelse över Stockholms Vattenledningsverks verksamhet under år 1946, av A:dt - 721
Beräkning av ramar och bågar enligt primärmomentmetoden, av Åke Holmberg - 721
Kort översikt över betongens allmänna egenskaper, av Bo Bouvin - 721, 722
Proportioneringsdiagram och tabeller för betongberedning, av Jesper Lilliesköld - 722
Provning av betongblandare, av Lars Wallgren - 722
Jordförstöring, av Göte Lindskog - 722
Lax i Sverige och England, av Valter Furuskog - 722, 723
Landbrugets Redskaber og Maskiner, av Kjell Bachman - 723
Nya tidskrifter, av W S - 723
Caltex Oil (Sweden) AB - 723
Transportkompaniet - 723
Sträck- och brottgräns hos varmvalsade rundjärn, av Åke Holmberg - 724, 725
Standardiseringsarbetet i Frankrike, av P Salmon - 725
Samverkan mellan betong och stålbalkar, av Sigurd Bergh - 725, 726
Återuppförd bro över floden Manas, Indien, av Bo Köhlmark - 726
Callender—Hamilton standardbro på Guldkusten, av Erik Hasselquist - 726
Asfaltfilt som frostskydd för tunnväggiga betongdammar, av Gösta Lundberg - 726, 727
Horisontalfog i valvdamm, av Gösta Lundberg - 727
Blockhus för prov med V2-raketer, av r - 727
Termisk borrning av betong och sten, av Erik Wiborgh - 727, 728
Lantbruksmaskinnytt från USA och England, av W S - 728
    H. 36. 4 oktober 1947 - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Ingenjörskonst, av Torsten Althin - 729, 730
Företagsdemokrati, av G Ekelöf - 730, 731
Teknisk elektricitetslära II, av G Ödberg - 731
Kylteknikern, av J Tandberg - 731
Staal, av Olov Svahn - 731, 732
The Materials Handling Manual, av E N—n - 732
TNC: 17. Oljehärda, oljehärdad, oljehärdande m.m., av J W - 732
Ekoradions grundprinciper och byggelement. Grundprinciper, av Tord Wikland - 733, 734, 735
Ekoradions grundprinciper och byggelement. Byggelement, av Hugo Larsson - 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742
Internationella planer för sjönavigerings, av D H - 742, 743
Internationella planer för luftnavigering, av D H - 743
Tryckning av elektroniska kopplingskretsar, av D H - 743, 744
Baffel för ett modernt vardagsrum, av D H - 744
Ackumulering av elenergi med svänghjul, av W S - 744
Nya behandlingsmetoder vid elolycksfall, av Carl E Söderbaum och Albert Grönberg - 744
Nya rön och åsikter om atomomvandling, av I Göransson - 744, 745
Nya atomstaplar i England och Kanada, av sah - 745
Atomenergin i Tyskland, av J Tandberg - 745, 746
Material till gasturbiner, av I Göransson - 746, 747
Porslin för höga temperaturer, av P O B - 747, 748
Automatisk kontrollmätning av smådelar, av I Göransson - 748
Metallbeläggning med havsvatten, av W S - 748
Problemhörnan, av A Lg - 748
    H. 37. 11 oktober 1947 - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
Forskningen inom USA:s kemiska industri, av Allan Dahlén - 749, 750, 751, 752, 753
Hur en porslinsfabrik har blivit storindustri, av W S - 754
Emaljglasyr, av r - 754
Keramiska beläggningar, av Wll - 754
Polarografisk analys utan polarograf, av Anders Ringbom - 755, 756, 757, 758, 759
Autoxidation, av SHl - 760
Angrepp av överhettad ånga på aluminium- och tennbronser, av I Göransson - 760
Antändning av explosiva gasblandningar med lågspända gnistor, av Dietrich Müller-Hildebrand - 761, 762, 763, 764, 765
Franska oljefyndigheter, av sah - 765
Kommersiell tillverkning av kiselsyraestrar - 765
Frysning av födoämnen, av SHl - 765
Val av blandare för vätskor, av W Teder - 766, 767
Kontinuerlig framställning av stål, av W Teder - 767, 768
Kvartära ammoniumbaser som steriliseringsmedel, av SHl - 768
Moderna permagnetiska material, av P-O B - 768
Vattenledning av konstharts i jätteflygplan, av W S - 768
Kungörelser, av R S - 768
    H. 38. 18 oktober 1947 - 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Det hållfasthetstekniska säkerhetsbegreppet ur statistisk synpunkt, av Sten Luthander - 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
Utmattningshållfasthet vid under driften varierande lastgränser, av Gunnar Wållgren - 781, 782, 783
DM-1, det tyska planet för överljudfart, av Th A - 783, 784
TNC: 18. Hörn, kant, sida, ända, snitt m.m., av J W - 784
Pneumatisk mikrometer, av Sven Ingelf - 785, 786, 787
Utomhusmått med konstant längd, av Wll - 787
Viktsekonomi hos konstruktioner, av I Göransson - 788, 789
Avdunstning av vatten från en horisontell yta i luft, av W Teder - 789, 790
Varv- och verkstäder, av N Lll - 790, 791, 792
    H. 39. 25 oktober 1947 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
Medel mot svampbildning i gagnvirke, av Folke Larsson - 793, 794, 795, 796
Svenska kalksorter, av J Arvid Hedvall - 797
Temperatureffekter i hårdnande betong, av K E Källerö - 797, 798
Stockholms tunnelbanor och aktuella trafikproblem, av L Rahm - 798
Vägen till Alaska, av Richard Smedberg - 798
Enfamiljshus i Amerika, av Erik Östhol - 798, 799
Vridningsforsøg med Trappetrin, av C A Löckert - 799
Stadsingeniørens Direktorat, Beretning og Regnskab 1945—46, av Gunnar Kullström - 799
Byggeriets retlige og økonomiske Organisation, av Eric Byström - 799, 800
Vanddamps Diffusion i Vægge og Rørkapper, av Sven Brinck - 800
Der Einfluss des Unterbaues auf Schäden im Strassenbau, av Bertil Ölander - 800, 801, 802
Die Berechnung der Stockwerkrahmen, av Rolf Funke - 802
Nordiska Gummifabriks AB Overmans - 802
Höganäs—Billesholms AB - 802
Stal - 802
Förslag till intentsitetsskalor för procentkartor, av Isak P Winberg - 803, 804
Noggrannare avläsning på räknestickan, av I Göransson - 804
Resestipendier för yrkesutbildning - 804
Lagring av olja i betongcisterner, av Åke Holmberg - 805
Arbeten vid Center Hill Dam i Tennessee, av Gösta Lundberg - 805, 806
Jordanprojektet kan utvidgas, av B R - 806
Reaktionsmotorer vid röjningsarbeten, av sah - 806
Markens fuktighet reglerar bevattningen, av W S - 806
Reparation av damm, av Gösta Lundberg - 806
Jordfyllningsdammar, av Gösta Lundberg - 806
Elkraftsituationen, av W S - 807, 808
Nya tidskrifter - 808
Österrikes facktidskrifter återuppstår - 808
STF:s styrelse - 808
    H. 40. 1 november 1947 - 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
Högspänningsledningars egenskaper vid högfrekvensöverföring, av Herbert Elger - 809, 810, 811, 812, 813, 814
Nämforsens kraftstation, av Mm - 814, 815
Kraftsituationen i Schweiz, av BR - 815
Engelsk provkabel för 264 kV, av BR - 815
Modern praxis för engelska ångkraftverk, av BR - 815, 816
Ekoradio — radar, av John Wennerberg - 816
TNC: 19. Rätblock, av J W - 816
Erfarenheter av jordslutningskompensering på högspänningsnät, av Sven Lalander - 817, 818, 819, 820, 821, 822
Installation and Care of Electrical Power Plant, av Thorsten Lundberg - 822
The Gas-Filled Triode and its Applications, av Tord Bohlin - 822
AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning - 822
Elektroskandia - 822
Bröderna Styrenius Stenhuggeri AB - 822
Stereofonisk ljudåtergivning, av Kornelius de Boer - 823, 824, 825, 826
Ekoradion i den internationella sjötrafiken, av D H - 827
FM-cyklotron, av D H - 827
Radioaktiva och stabila isotoper nu tillgängliga i USA, av Sigvard Eklund - 827, 828
De elektriska olycksfallsriskerna, av Carl E Söderbaum - 828
Problemhörnan, av A Lg - 828
    H. 41. 8 november 1947 - 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
Kemisk-industriell forskning i Norden, av Ragnar Winbladh - 829, 830, 831, 832, 833
Sveriges första yrkespoliklinik, av W S - 833, 834
Ett försök till erfarenhetsutbyte mellan företagsledare, av W S - 834
Sprutpressning av konsthartser, av Walter Flander jr - 835, 836, 837, 838, 839
Den praktiska psykologins nuvarande ställning i Europa, av Björn Sjövall - 839, 840
Hur man ordnar ett industriarkiv, av Victor Gustavsson - 840
Records and research in engineering and industrial science, av C Björkbom - 840
Modern Cosmeticology, av FHS - 840
Symposium on Powder Metallurgy, av P O Björkman - 840
Nuttings lag — den integrerande rheologiska ekvationen, av Dag Torsten Berglund - 841, 842
Standardisering av konstruktions- och verktygsstål, av I Göransson - 842, 843
Kolets förbränning, av Wll - 843
Mätning av specifika vikten hos porösa material, av Wll - 843
Färgreaktion på levande celler, av SHl - 843
Heta och svala färgämnen, av SHl - 844
Syntetisk solbränna, av SHl - 844
Rektangulära koordinater för ternära diagram, av O Alvfeldt - 844
Approximativ integration, av Emil Palmblad - 845, 846, 847, 848
Kungörelser, av R S - 848
    H. 42. 15 november 1947 - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
Volvos dieselmotorserie, av John Stålblad - 849, 850, 851, 852, 853
Väntad utveckling av bilmotorn, av EBr - 854, 855
Förgasare eller insprutning vid bensinmotorer?, av EBr - 855, 856
Fredsjeepen, av EBr - 856, 857
Dämpcylinder för järnvägsvagnar, av K R M - 857
Vätskefjädrar, av G L - 857
Transportväsendet i Sovjetunionen, av GL - 857, 858
TNC: 2. Några riktnings- och formbegrepp, av J W - 858
Beräkning av katalysatorkornens övertemperatur vid SO2-oxidationen, av Carl Olof Gabrielson - 859, 860, 861, 862
Statsunderstöd för lärlingsutbildning - 862
Förbränningsindex för olja av Torsten Widell - 863
Pannbrännolja som motorbränsle på dieselfartyg, av S Björkenstam - 863
Kombinerade passagerare- och lastångare, byggda på »Victory Ship»-skrov, av N Lll - 864, 865, 866
Gasturbiner på fartyg, av CBm - 866
Hydrauliskt omställbara propellrar, av CBm - 866
Nya projektiler, av sah - 866
Plicarör, av Wll - 866
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1946, av Wll - 867
Modellförsök med en färja, av CBm - 867
Elementär hållfasthetslära, av Lage S Johansson - 867
Ickejärnmetaller, av G L - 867
Prespasninger, av Olov Svahn - 867
Cutting Tools for Engineers, av Hf - 867, 868
Manual of Mechanical Power Transmission, av E N—n - 868
AB Imo-Industri, av Wll - 868
    H. 43. 22 november 1947 - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Undersökning av buckling hos livplåtar i höga stålbalkar, av Georg Wästlund och Sten G A Bergman - 869, 870, 871, 872, 873, 874
Föreståndarens redogörelse för verksamheten under tiden 1 juli 1945—30 juni 1946, av Lars B Nilsson - 874
Vägen vi byggde, av Richard Smedberg - 874
Kontinuerliga balkar på elastiska stöd, av Arne Rinkert - 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883
Internationell hydrografisk rapporttjänst, av L F - 883
Engelskt förslag till praktikutbildningen för blivande ingenjörer, av BR - 884
TNC: 21. Avrundning, fas, käl, av J W - 884
    H. 44. 29 november 1947 - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908
Försäljningens och produktioniens inriktning efter marknades struktur, av Folke Kristensson - 885, 886, 887, 888, 889
Försäljnings- och distributionsarbetets rationalisering, av Torbjörn Öström - 890, 891, 892, 893, 894, 895
Kan distributionen ytterligare rationaliseras? av Ulf af Trolle - 895, 896, 897, 898, 899, 900
Diskning i hemmen; Metoder och redskap för finfördelning av föda; Konserveringsundersökningar; Undersökning av småredskap, av sah - 900
Samverkan producent—konsument vid varans utformning. Konsumentens synpunkt, av Eva von Zweigbergk - 901, 902, 903, 904, 905, 906
Samverkan producent—konsument vid varans utformning. Producentens synpunkt, av Stig Lindberg - 906, 907, 908
Problemhörnan, av A Lg - 908
    H. 45. 6 december 1947 - 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
Särdrag hos den elektroniska standardiseringen, av Ivar Herlitz - 909, 910, 911, 912, 913
Standardisering av transformatorer, av Emil Stenkvist - 914, 915
Standardisering av kapslade centraler för lågspänning, av Filip Siwan - 915, 916
Standardisering av glödlampor, av Bertil Tranæus - 916, 917
Elinstallationsmateriel — europeisk och amerikansk standard, av Nils Malm - 918, 919, 920
TNC: 22. Några geometriska figurer, av J W - 920
Transformatoroljans åldringsproblem, av Ldr - 921
Hiperco — ett material med extrem mättning, av SBt - 921
Utomhusställverk av aluminium, av BR - 922
Varvtalsreglering med kvicksilverlikriktare, av BR - 922
Elektriskt ledande gummi, av SBt - 922
Rusningsbroms på kaplanturbiner, av BR - 922
Förbättring av värmeekonomin i ett färgeri, av BR - 923
Växelströms- i stället för likströmsgeneratorer för förbränningsmotorer, av SBt - 923
En elektronisk hastighetsmätare, av D H - 923, 924
Den amerikanska radioindustrins produktion under kriget, av E L - 924
Från de tekniska högskolorna - 924
    H. 46. 13 december 1947 - 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
Den kemiska industrins råvaruförsörjning just nu, av Bernt Löfström - 925, 926, 927
Kolning i ugn, av FHS - 927
Färg- och Ferniss Fabriks AB Arvid Lindgren & Co. - 927
De kemiska grundämnenas namn, av Arne Ölander - 927, 928
Explosionsriskerna vid industriella oljeeldningsanläggningar, av Alfred Billberg - 929, 930, 931
Materialprovning med ultraljud, av I Göransson - 931, 932
Dämpningsförmågan hos stål och legeringar, av I Göransson - 933, 934
Engelska stålnormer, av I Göransson - 935, 936
Slaghållfastheten hos legerade stål, av I Göransson - 936
Gasturbinlegering, av I Göransson - 936
Sendzimir-precisionsvalsverk, av SBt - 936, 937
Nya magnesiumlegeringar med halter av zirkonium och cerium, av i Göransson - 937
Ett modernt instrument för röntgenanalys, av I Göransson - 937
Amerikanska informationskällor, av Ingvar Jullander - 938, 939
V A Westergaard †, av Niels Lichtenberg och Bo Ekelund - 940
Beställningar på Teknisk Tidskrift - 940
    H. 47. 20 december 1947 - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956
Reaktionsmotorn och gasturbinen som marina kraftkällor, av Curt Borgenstam - 941, 942, 943, 944
Ikarus - 944
STF:s styrelse - 944
Jul- och nyårshälsningarna - 944
Tvillingdrift med gasturbiner i flygplan, av Lennart E:son Falk - 945, 946, 947
Nya fartrekord, av sah - 947
»Hercules» i luften, av sah - 947
Den första reaktionsdrivna flygbåten, av Fk - 947
Värmemotorer för fartyg och kraftverk, av Harald Almqvist - 948, 949, 950
Den tunga ungerska industrin - 950
Stipendier för utlandsresor - 950
Verktygsutställningen i Chicago, av Gunnar Lundgren - 951, 952, 953, 954
Svenska rekordskeppsbyggen, av N Lll - 954, 955, 956
TNC: 23. Några allmänna figurdetaljer, av J W - 956
    H. 48. 27 december 1947 - 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968
Industriprojektering, av Torsten Frendin - 957, 958, 959, 960, 961
Byggnadsarbetet ur entreprenörsynpunkt, av Nils Ranow - 961, 962, 963, 964, 965, 966
    Diskussion, av Fred Hansen, Georg Scherman, Sven Hultquist, Jonas Cedercreutz, Lars Rönström, Henrik Kreuger, Torsten Frendin och Eric Byström - 965, 966
Drömlandet ligger i norr, av Richard Smedberg - 966
Vattenbyggnadsbyrån 1897—1947, av Richard Smedberg - 966, 967
Daedalus, av W S - 967
Fotografisk Årsbok 1948, av sah - 967
»Vi och arbetssäkerheten» - 967
Sten Edholm †, av Richard Smedberg - 967
Insänt: Matarvattenbehandling och kvacksalveri, av C Behnke-Olsen och Lennart Simonsson - 968

Project Runeberg, Mon Mar 15 14:13:20 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1947/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free