- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 79. 1949

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 79 1949

REDAKTION Sven A Hansson (ansvarig utgivare och chefredaktör) • Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) • Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) • Richard Smedberg (byggnadsteknik) • Sigge Hähnel (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsteknik) • Bertil M Westergård (flygteknik) • Sven Malmström (teknisk fysik) • Runo Lindblad (industriekonomi) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1949

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Uppsatser - ii, iii, iv
II. Notiser - iv, v, vi, vii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x
IV. Författarregister - xi, xii
    1 januari 1949 - 1
Nätmodeller — deras konstruktion och användning, av överingenjör Bo G. Rathsman, Stockholm - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nätmodellundersökningar på svenska storkraftsystemet, av civilingenjör Sven Lalander, Stockholm - 7, 8, 9, 10, 11
CTH:s nätmodell över det svenska storkraftsystemet, av professor Ragnar Lundholm, Göteborg - 12, 13
Linjemodell för 200 kV nätet, av professor Fredrik Dahlgren, Stockholm - 13, 14, 15
Ordförandeskifte - 15, 16
Ny fackredaktör - 16
Notis: Compte Rendu från Cigré-mötet 1948 - 16
Notis: SEN-normförslag - 16
Insänt: Byggandet i knapphetens tecken, av Nils Ahrbom. Svar av Evert Strokirk - 16
    8 januari 1949 - 17
Elektrisk motståndsuppvärmning av stålämnen, av direktör Bror Anderson, Stockholm - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Notis: Tidningssättning med skrivmaskin, av W S - 27, 28
Notis: Fotosättmaskinen, av W S - 28
Notis: Elkraftförsörjningens sannolika utveckling, av Lr - 29, 30
Notis: Utbyggnad av vattenkraft i Kanada, av Je - 30
TNC: 1. Nya TNC-publikationer, av J W - 30
Bokrecension: Fotografisk Årsbok 1949, av sah - 31
Bokrecension: Möte med atomerna, av J Tandberg - 31
Bokrecension: Theory and Application of Microwaves, av Bengt Josephson - 31
Bokrecension: Radar Aids to Navigation, av g - 31
Bokrecension: Electricity, av E T Glas - 31, 32
Anmälan: Svenska Mätapparater AB - 32
Anmälan: The Scientific Instrument Manufacturers' Association of Great Britain Ltd. - 32
Anmälan: Birlec Elektrougnar AB - 32
Anmälan: AB Separator - 32
Problemhörnan, av A Lg - 32
    15 januari 1949 - 33
Fluidiseringsprincipen och dess användning i organisk industri, av civilingenjör Anders Rasmuson, Stockholm - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Bokrecension: Karlebo handbok, av W R Uggla - 39
Bokrecension: Den svenska järnhanteringen genom tiderna, av E R—s - 39
Bokrecension: Metod för regenerering av gips, av Dah - 39
Bokrecension: From the ground up, av E R—s - 40
Bokrecension: Mitteilungen aus dem Institut für organische Chemie, III, IV, av T E - 40
Anmälan: Dorch, Bäcksin & Co:s AB - 40
Anrikning av den svenska oljeskiffern, av ingenjör Olle V Borgkvist, Stockholm - 41, 42, 43, 44
Notis: Syrgas vid ståltillverkning, av C H L - 45, 46
Notis: Magnesiumlegeringarnas metallurgi, av I Göransson - 46, 47
Notis: Keramiska material för höga temperaturer, av W S - 47
Notis: Nya elektriska element, av SHl - 47, 48
Notis: Kugghjul av komprimerad bomull, av C S - 48
Notis: Den olympiska elden, av W S - 48
Notis: Reseberättelser - 48
Kungörelser, av R S - 48
    22 januari 1949 - 49
Inverkan av bränslets svavelhalt samt rökgasens svavelhalt och daggpunkt på ångpannedriften, av diplomingenjör Stefan Juhász, Stockholm - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Notis: Nya tidskrifter - 56
Notis: Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 56
Notis: Ångpanna för gas- och oljeeldning, av Wll - 57
Notis: Återvinningsaggregat för värmepannor, av Wll - 57
Notis: Bestämning av kolets fukthalt ur kolkvarnens värmebalans, av Wll - 57
Notis: Hilsch's värmeseparator, av Wll - 57
Notis: Den paradoxala ångbildningen, av H Hinricsson - 57
Notis: Ett nytt kvicksilverångkraftverk, av Wll - 57, 58
Notis: Förbränningsmotorkraftverk, av sah - 58
TNC: 2. Fordon, fartyg, väg m.m., av J W - 58
Last- och emigrantfartyg för östasienfart, av diplomingenjör P Gösta Bölin, Stockholm - 59, 60, 61, 62
Anmälan: AB Svenska Metallverken - 62
Anmälan: M:s Handbok 1948—1949 - 62
Anmälan: Lidköpings Mek. Verkstads AB - 62
Anmälan: Arthur Scrivener Ltd. - 62
Anmälan: Trico — Folberth Ltd. - 62
Standard för flytande motorbränslen, av K E Swendsén - 63, 64
Bokrecension: Manufacturing Processes, av Hf - 64
    29 januari 1949 - 65
Hur bygga billigare? av civilingenjör David Österberg, Stockholm - 65, 66
Exempel på rationalisering av byggnadsarbetet, av ingenjör Ragnar Kåby, Stockholm - 66, 67, 68, 69, 70
Notis: Elektrostatisk färgsprutning och färgjämning, av W S - 71
Notis: En spis med cylindrisk eldstad, av W S - 71, 72
Från de tekniska högskolorna: KTH - 72
Försök med impregnering av träd på rot, av byrådirektör Bror Fellenius, Stockholm - 73, 74
Tekniska Skrifter: Designing Coffer Dams - 74
Beräkning av fuktfördelning och fuktvandring i ytterväggar, av docent Carl Hugo Johansson och ingenjör Gunnar Persson, Stockholm - 75, 76, 77, 78
Bokrecension: Vägvisare i svensk statistik, av Henry Kirstein - 78, 79
Bokrecension: Kontorsorganisation, av Th. Malmer - 79
Bokrecension: Råd och anvisningar för uppfinnare, av Rd - 79
Bokrecension: Education and Training for Engineers in Great Britain, av Erik Ingelstam - 79
Notis: James Watt-medaljen till Fredrik Ljungström - 80
Notis: Tekniska Museet 25 år, av sah - 80
Problemhörnan, av A Lg - 80
    5 februari 1949 - 81
Arbetsförenkling och dess utveckling i Amerika, av professor David B Porter, New York - 81, 82, 83, 84, 85, 86
Notis: Hur man får veta de anställdas uppfattning om företaget, av R L - 86
URSI-kongressen i Stockholm 1948, av byrådirektör Siffer Lemoine, Stockholm - 87, 88
Radiokonferenserna 1948 i Stockholm och Köpenhamn, av överingenjör Ernst Magnusson, Stockholm - 88, 89, 90
Seriekondensator i det svenska 200 kV nätet, av förste byråingenjör G Jancke och ingenjör K F Åkerström, Stockholm - 91, 92, 93, 94
Notis: Automatisk oljerening vid transformatorer, av Carl E Söderbaum - 94
Notis: kWh-mätare utan bärlager, av Je - 94
Notis: Förenklad mätaravläsning, av sah - 94
Notis: Felsökning på kraftledningar, av Je - 94
Notis: Registrering av felströmmar, av Je - 94
Notis: Plastmagneter, av Je - 94
Notis: De teletekniska och elektroniska hjälpmedlen i flyget, av D H - 95
Notis: Rättställning av synkronur, av sah - 95
Notis: Industriella belysningsproblem - 95
Bokrecension: Amatörradio, av g - 96
Bokrecension: Statistical Year-Book No. 4 of the World Power Conference, av Wll - 96
Bokrecension: Electric Power Stations, av Mm - 96
Notis: URSI:s kongresshandlingar 1948 - 96
Bokrecension: Rationella blanketter - 96
TNC: 3. Samfärdsel, trafik, transport, av J W - 96
    12 februari 1949 - 97
Vätskors inflytande på en fast kropps hållfasthet och dimensioner, av professor Carl Benedicks, Stockholm - 97, 98, 99, 100
Management-utbildning i England, av överstelöjtnant Curt Dahlgren, Stockholm - 101, 102, 103, 104, 105
Bokrecension: Företagsledning och företagsledare, av Runo Lindblad - 105, 106
Bokrecension: Svenska Tarifföreningen. Några ord med anledning av dess 75-åriga tillvaro, av W S - 106
Bokrecension: Grafiska Institutet, av W S - 106
Bokrecension: Litet lexikon för reklamköpare - 106
Bokrecension: Examensringar från tekniska läroanstalter i Norden - 106
Bokrecension: Reseberättelser - 106
Kungörelser: Svensk Författningssamling, av R S - 106
Kemiska undersökningar av serologiska fällnings- och agglutinationsreaktioner, av civilingenjör Sigge Hähnel, Stockholm - 107, 108, 109, 110, 111
Notis: Mätning av radioaktiva isotoper, av SHl - 111, 112
Notis: Den första franska atomreaktorn, av Sigvard Eklund - 112
Notis: Starr genom cyklotron, av sah - 112
Berylliumkoppar - 113, 114, 115
Notis: Borlegerade stål, av C S - 115
Notis: Avzinkning hos Cu—Zn-legeringar, av C S - 115
Notis: Explosionskatastrofen i Ludwigshafen, av Bruno Engel - 115, 116
Insänt: Kraft- och energienheter, av Torsten Widell - 116
Rättelse: Anrikning av den svenska oljeskiffern - 116
    19 februari 1949 - 117
Val av metalliska material för höga temperaturer, av professor Axel Hultgren, Stockholm - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Erfarenheter av materials krypegenskaper, av ingenjör Axel Johansson, Finspång - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Notis: Svetskonstruktionstävling - 133
Notis: Flygsäkerheten vid Flygvapnet, av sah - 133, 134
Notis: 1 800 km/h, av sah - 134
Notis: Stighastighetsrekord, av sah - 134
Notis: USA:s flygindustri rustar upp, av sah - 134
Notis: Reglagen i flygplan identifieras genom känseln, av Fk - 134
Notis: Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1948/49, av N Lll - 135
Notis: Revision av Lloyd's skeppsbyggnadsreglemente, av N Lll - 135
Notis: Stor fartygssluss, av G Lbg - 135
Bokrecension: Du kan lära dig flyga, av sah - 136
Bokrecension: Machine Design, av Lth - 136
Bokrecension: Symposium on Internal Stresses for Metals and Alloys, av C S - 136
TNC: 4. Transportabel, flyttbar, stationär, av J W - 136
    26 februari 1949 - 137
Materialforskningens betydelse för husbyggnadstekniken, av professor Nils Hast, Stockholm - 137, 138, 139
Bokrecension: Geoteknik, av Bernt Jakobson - 139, 140
Bokrecension: Förslag till generalplan för Täby, av K I Mossberg - 140
Minskning av markskakningarna vid sprängning, av fil. kand. Ulf Langefors, Stockholm - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Bokrecension: F. B. I. Begister of British Manufacturers 1948/49, av sah - 147
Notis: Hamnar i USA, av David Magnusson - 148
Notis: Dammbyggnad vid Stewartville, av G Lbg - 148
Industrins bullerproblem, av civilingenjör Ove Brandt, Stockholm - 149, 150, 151, 152, 153, 154
Notis: Ljudkonferensens resultat, av Stellan Dahlstedt - 154, 155
Notis: Gallring av bullerkänsliga, av Stellan Dahlstedt - 155
Notis: Mikroklimatograf, av sah - 155
Nordiska granntidskrifter - 156
Problemhörnan, av A Lg - 156
    5 mars 1949 - 157
Matematikmaskiner, av professor Stig Ekelöf, Göteborg - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Notis: Ultrafax, av W S - 169
Brittiska radioutställningen, av T Bohlin — E L - 170
Lysämnen, av fil. lic. Gunnar Günther, Stockholm - 171, 172, 173, 174, 175
Notis: Progonos för energibehovet i USA, av Je - 175, 176
Notis: SEN-normförslag - 176
TNC: 5. Standard, norm, av J W - 176
Rättelse: Explosionskatastrofen i Ludwigshafen - 176
    12 mars 1949 - 177
Torvforskningen i Sverige, av civilingenjör Arne Westlin, Stockholm - 177, 178, 179
Bokrecension: Handbok i balansteknik, av Bo Lillieström-Tjus - 179
Bokrecension: A Human Relations Casebook for Executives and Supervisors, av R L - 179, 180
Notis: Yrkesinspektionens Upplysningstjänst, Stockholm - 180
Notis: AB Henrik Lindståhls Bokhandel, Stockholm - 180
Notis: Svenska Speed-Feed AB, Stockholm - 180
Grundämnenas periodiska system, av civilingenjör Sigge Hähnel, Stockholm - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Notis: Tillverkning av xylidin, av SHl - 190
Chiffrering av kemiska föreningars strukturformler, av civilingenjör Sigge Hähnel, Stockholm - 191, 192, 193, 194
Notis: Karakteristiska egenskaper hos natrium och kalium, av SHl - 194, 195
Notis: Inhibitor i gasfas, av J Tandberg - 195
Notis: De holländska statsgruvorna, av W Quarles - 196
Notis: Kolgrävningsmaskiner, av sah - 196
Notis: Frysschaktning, av sah - 196
Notis: Kalisaltutvinning ur österrikiska avfallslutar, av E R—s - 196
Kungörelser: Svensk Författningssamling, av R S - 196
    19 mars 1949 - 197
Saab 92 — en liten personbil, av civilingenjör Gunnar Ljungström, Trollhättan - 197, 198, 199, 200, 201, 202
Notis: Knut And. Larssons El, AB, Göteborg - 202
Notis: AB Erik Bohlin, Stockholm - 202
Notis: Asea, Västerås - 202
Skeppsbyggeriet i Sverige 1948, av civilingenjör Nils J Ljungzell, Stockholm - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Bokrecension: Nordisk Fiskebåtbyggarekongress 1947, av N Lll - 214
Helikoptern, av civilingenjör Jan Bäckström, Norrköping - 215, 216, 217, 218
Notis: Hopskjutbar propeller i stället för fallskärm, av W S - 218
Notis: Insugningsrisken vid reaktionsmotorer, av sah - 218
Engelska turbinflygmotorer, av flygdirektör Gösta Magnusson, Stockholm - 219, 220, 221, 222
Luftbron, av sah - 222, 223, 224
Notis: Reseberättelser - 224
TNC: 6. Normal, nominell, typ, serie m.m., av J W - 224
    26 mars 1949 - 225
Om vedspisars provning, av f.d. myntdirektör Alf Grabe, Stockholm - 225, 226, 227
Notis: Dansk uppvärmningsteknisk forskning, av Per Norbäck - 227, 228
Notis: Hiss utan lina, av sah - 228
Snösmältning på massivtak, av civilingenjör Lennart Simonsson och ingenjör Anders Engwall, Södertälje - 229, 230
Vibrationsstörningar i laboratorier, av professor Villem Koern, Höganäs - 231, 232, 233
Notis: Pall av wellpapp, av SHl - 233
Notis: Tunnelbaneprojekt för Milano, av Stig Samuelson - 234
Notis: Ny järnväg över Anderna, av Stig Samuelson - 235
Notis: Höjning av Rossdammen i Skagit river, av G Lbg - 235
Notis: Elektroosmos, av Lennart Silfverberg - 235, 236
Notis: Operationsforskning, av SHl - 236
Beräkning av nedböjningen hos balkar med konstant tröghetsmoment, av civilingenjör R William Höjlund, Stockholm - 237, 238, 239, 240
Bokrecension: Svenska Flottledsförbundets årsbok 22, av Petrus Silfverbrand - 241
Bokrecension: Studier rörande råbetongens egenskaper, av Bo Carlstedt - 241
Bokrecension: Värme- och sanitetsteknik, av Per Norbäck - 241
Bokrecension: Byggnadsekonomi, av Bernt Schubert - 241, 242
Bokrecension: Betonteknologi, av Sven Linder - 242
Bokrecension: Publication préliminaire du Troisième Congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, av Sune Ewerdahl - 242, 243
Bokrecension: Standard design of reinforced concrete road and bridges, av Stig Holmgren - 243
Notis: Stipendier ur Bengt Ingeströms stipendiefond - 244
Nordiska granntidskrifter - 244
Problemhörnan, av A Lg - 244
    2 april 1949 - 245
Friktion och smörjning, av Hans Stäger, Zürich - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
TNC: 7. Vägledning i TNC:s publikationer, av J W - 260
Rättelse: I notisen Stipendier - 260
    9 april 1949 - 261
Uranreaktorn och dess användning som energikälla, av civilingenjör Erik Hæffner, Stockholm - 261, 262, 263, 264, 265, 266
Bokrecension: Hur fysiken utvecklats och vad den betyder för mänskligheten, av E Hubendick - 267
Bokrecension: Nuclear Radiation Physics, av SHl - 267
Bokrecension: Preparations and Characteristics of Solid Luminescent Materials, av G Günther - 267
Bokrecension: Fluorescent and other gaseous discharge lamps, av G Günther - 267, 268
Bokrecension: Electric Power Transmission, av Löf - 268
Bokrecension: Techniques in Experimental Electronics, av Sigvard Tomner - 268
Karakteristiskor för ljudvågor i ett cirkulärt rör, av tekn. lic. Uno Ingård, Göteborg - 269, 270, 271, 272, 273, 274
Notis: Världskraftkonferensen (WPC) - 274
Notis: SEN-normförslag - 274
Hållare för kraftledningslinor, av ingenjörerna Sverre Sandberg och Julius Lindblom, Stockholm - 275, 276, 277, 278
Notis: Ett högkänsligt mekanisk-elektriskt mätelement, av W S - 279
Notis: Läshjälp för blinda, av Je - 279
Notis: Elektrisk bokstavsgenerator, av E L - 279
Notis: Kalibrering av ljusstyrkan hos fotografiska objektiv, av SHl - 279, 280
Notis: Television och film, av sah - 280
Notis: Neonljus med flimmereffekt, av sah - 280
Insänt: Förenklad mätaravläsning, av Sten Sjöstedt - 280
    16 april 1949 - 281
Moderna metoder för bränning och släckning av kalk, av N V S Knibbs, D. Sc., Longfield och B J Gee, B. Sc., Seattle - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Bokrecension: Arbetets söner, av sah - 289
Bokrecension: Handel och näringsliv i Stockholm, av sah - 289
Bokrecension: Trycksaker och språkfrågor, av sah - 289, 290
Notis: Theobroma Cacao - 290
Notis: AB Karlstads Mekaniska Verkstad - 290
TNC: 8. Kontakt, uttag, pol m.m., av J W - 290
Hydrocyklonens användning vid blodstensanrikning, av bergsingenjör Per H:son Fahlström, Guldsmedshyttan - 291, 292, 293, 294, 295, 296
Notis: Tillgodogörandet av malmerna i Oberharz, av E R—s - 297, 298
Notis: Kontinuerlig gjutning av stålämnen, av C S - 298
Notis: Vakuumbehandling av metaller, av C H L - 299
Notis: Metallpriserna i Bizonien, av E R—s - 299
Notis: Ny fotografisk reproduktionsprocess, av SHl — Rq - 300
Problemhörnan, av A Lg - 300
    23 april 1949 - 301
Behovet av lämpligare stålmaterial för fartygsbyggen, av varvsingenjör Per Stenberg, Malmö - 301, 302, 303, 304
Notis: Världens tonnageproduktion 1948, av N Lll - 304
Schnadt-metoden — för bättre kunskap om stål och elektroder, av civilingenjör Nils G Leide, Malmö - 305, 306, 307, 308, 309
Notis: Spröda brott i olegerat kolstål, av Knut Peterson - 309, 310
En finsk snabbgående dieselmotor, av diplomingenjör Georg Muselius, Marieholmsbruk - 311, 312, 313, 314
Bokrecension: Mekanförbundets normalkontoplan och Industriell lagerredovisning med bokföringsmässig anknytning till Mekanförbundets normalkontoplan, av Bo Lillieström-Tjus - 314, 315
Bokrecension: ABC i nationalekonomi, av sah - 315
Bokrecension: Kompendium i bågsvetsning, av K A Ringdahl - 315
Bokrecension: Luftbehandling, av Wll - 315
Bokrecension: Ekonomisk storlek för panncentraler, av Wll - 315
Bokrecension: Process Engineering, av Yngve Svensson - 315, 316
Bokrecension: Power and Process Steam Engineering, av Wll - 316
Från de tekniska högskolorna: KTH - 316
Rättelse: Den omnämnda donationen - 316
Den fysiologiska topphöjden vid flygning, av kapten Kjell Rasmusson, Stockholm - 317, 318
Notis: Rymdraketens uppvärmningsproblem, av sah - 318, 319
Notis: Reaktionsmotorns "slocknande" vid vissa höjder och varvtal, av Sten Langby - 319, 320
Notis: Nedisning av reaktionsmotorer, av P O Hansson - 320, 321
Notis: Engelsk överljudforskning med flygplanmodeller, av L Franzén - 321, 322
Notis: Engelsk bärplanbåt, av sah - 322
Notis: Atomvapnet och atomenergin för marint bruk, av E Hæffner - 322, 323
Notis: Den elektromagnetisk-hydrauliska kopplingsprincipen, av CHL-WS - 323
Notis: Nytt axiallager, av C S - 323, 324
Notis: En snabb pärmgörningsmaskin, av W S - 324
Notis: Snabbskrift med tryckbokstäver, av W S - 324
Notis: Stipendier från IVA - 324
Notis: Svenska Glastekniska Föreningen - 324
Insänt: Flygsäkerheten vid Flygvapnet, av Hans Johansson, Nils Christiansson och Sven Holmberg - 324
    30 april 1949 - 325
Arbetsledarutbildning inom företagen, av sekreterare Sven Grabe, Stockholm - 325, 326, 327, 328, 329
Notis: TIF i praktiken - 330
Notis: Batelle Memorial Institute, av sah - 330
Notis: Nya tidskrifter - 330
Föreningsnytt. Notis: Polhemsfonden - 331
Notis: Bo Ekelund fick STF:s silverplakett - 331
Notis: STF:s styrelse - 331, 332
Nordiska granntidskrifter - 332
TNC: 9. Synpunkt, utgångspunkt, av J W - 332
Storflygplatsen vid Halmsjön, av överdirektör Gunnar Johansson, Stockholm - 333, 334, 335
Notis: Chicago Orchard storflygfält, av Bertil Hultén - 336, 337
Notis: Aluminiumbro, av sah — S E - 337
Notis: Det moderna industrilaboratoriet, av Sigge Hähnel - 337, 338
Notis: Reseberättelser - 338
Tekniska skrifter: Discharge coefficient μ in the formula for overfall dams - 338
Rullbanor och hjulbanor, av civilingenjör Erik Nothin, Stockholm - 339, 340, 341
Bokrecension: Enskilda järnvägars entreprenörer och arbetschefer 1802—1940, av Torsten R Åström - 341, 342, 343
Bokrecension: Sydöstmässan i Växjö 1947, av Wll - 343
Bokrecension: Forsøg med Hulstensdæk, av K Agerup - 343
Bokrecension: Boligopvarmningsteknik, av Per Norbäck - 343
Bokrecension: Heating and Ventilation of Dwellings, av Per Norbäck - 343
Bokrecension: Safety for the Household, av Marit Neymark - 343, 344
Bokrecension: Improved foremanship, av M Flemby - 344
Rättelse: Beräkning av nedböjningen hos balkar med konstant tröghetsmoment - 344
    7 maj 1949 - 345
"Göteborgaren" — ett svenskt snabbmotortåg, av överingenjör Håkan Öfverholm, Västerås - 345, 346, 347, 348, 349, 350
Notis: Sveriges Standardiseringskommission - 350
Den moderna enfasbanmotorn, av överingenjör Gustav Thielers, Västerås - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Notis: Nya normer för pådrag, regler- och skyddsapparater för elektriska maskiner, av J Eric Carlsson - 358
Notis: Benämningar inom elkraftindustrin, av Enar Eskilsson - 358, 359
Notis: Elproduktion i Sydafrika, av Je - 359
Notis: Elektroniska reläskydd, av Je - 359
Notis: Hur noggrant kan tiden mätas? av Je - 359
Notis: Högkänsligt universalinstrument, av Je - 359
Notis: Varaktigt torrbatteri, av sah - 360
Notis: Automatisk fakturering av fjärrsamtal, av W S - 360
Notis: Det industriella läget 1948, av W S - 361
Bokrecension: Hantverk och kultur 1948, av W S - 362
Bokrecension: Populär matematik, av J Tandberg - 362
Bokrecension: Ingeniør ser seg tilbake, av W S - 362
Bokrecension: Ubegrænset Energi, av Ss - 362
Bokrecension: UHF Radio Simplified, av Bertil Håård - 362, 363
Bokrecension: New advances in printed circuits, av E L - 363
Bokrecension: Elements of Radio Servicing, av Bertil Håård - 363
Bokrecension: Physik für das Studium an Technischen Hochschulen und Universitäten und zum Gebrauch in der Praxis, av C S - 364
Notis: Järnimporten - 364
Notis: Sveriges Automobilindustriförening - 364
Notis: Asea - 364
Notis: Edlund—Securus - 364
Notis: Regulator & Instrument AB Billman - 364
Notis: Birger Kock AB - 364
Notis: AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 364
Notis: Elektriska AB Siemens - 364
Notis: Watliff Co. Ltd. - 364
TNC: 10. Få-, fler-, mång-, av J W - 364
    14 maj 1949 - 365
Laboratoriearbete med radioaktiva ämnen, av civilingenjör Sigge Hähnel, Stockholm - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Notis: En vädjan för Teknis Kårhus - 372
Notis: Byggnadsforskningsbidrag - 372
Nya medel mot sömnsjuka, av civilingenjör Eric Askelöf, Stockholm - 372, 373
Notis: Internationell konferens om elektromikroskopi - 373
Notis: Streptomycin, av SHl - 374, 375
Notis: Nya antibiotika, av SHl - 375
Notis: Svavelvätes giftighet, av SHl - 375
Notis: Mögelsvampbekämpning på växter, av B Ln - 375
Notis: Framställning av isotoper, av SHl - 376
Notis: Kontinuerlig framställning av is, av SHl - 376
Notis: Fraktionerad molekylardestillation, av SHl - 376, 377
Notis: Ny typ av analysvåg, av SHl - 377
Notis: Elektrolytisk polering, av C S - 377, 378
Notis: Titan och titanlegeringar, av C S - 378
Notis: Mikrohårdhet hos metaller och mineral, av E R—s - 378
Notis: Ett laboratorium för diamantforskning, av E R—s - 378
Kungörelser: Svensk Författningssamling, Industrikommissionens Meddelanden, av R S - 378
Notis: Norges bergverksdrift åren 1941—1945, av bergsingenjör Ernst J A Rothelius, Stockholm - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
Bokrecension: Råvaror och material, av Sven Brennert - 387
Bokrecension: Föredrag vid korrosionskonferensen, av J Tandberg - 387
Bokrecension: Organisk syntes, av J Tandberg - 387
Bokrecension: Solubilities, av J Tandberg - 387, 388
Bokrecension: Yrkesinspektionens verksamhet år 1946, av W S - 388
Notis: Svensk-Internationella Pressbyrån - 388
Notis: Introducing Sweden - 388
Notis: Ekonomisk Företagsledning AB - 388
Notis: AB E T Gleitzmann - 388
Notis: AB Separator - 388
Notis: Axel Kistner - 388
Problemhörnan, av A Lg - 388
Rättelse: Hydrocyklonens användning vid blodstensanrikning - 388
    21 maj 1949 - 389
Gasturbin-ångturbin i fartygsdrift, av ingenjör Dimitrij Morosoff, Stockholm - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Notis: Skall vi få världsstandard på gängor? av Nils Lundqvist - 397
Notis: Standardisering av detaljer till lok, av E Nothin - 397
Notis: Allt större ångturbiner, av G L - 397, 398
Notis: Kaststoker för koleldning, av G L - 398
Notis: Lloyd's Register och British Corporation sammanslagna, av N Lll - 398
Notis: Chalmerska Forskningsfonden - 398
Notis: Statens Skeppsprovningsanstalt 1947—48, av N Lll - 398
Notis: Näringslivets granskningsnämnd, av W S - 398
Notis: Industrial Finishes Exhibition - 398
Strömning av gas genom två strypställen, av ingenjör Börje Langefors, LSTF, Linköping - 399, 400, 401, 402, 403, 404
TNC: 11. Verkstadsteknisk ordlista, av J W - 404
Notis: Signalapparat för ekonomisk bilkörning, av N O Bergquist - 405
Notis: Vikbart bilfönster, av sah - 405
Notis: Entaktsmotor, av EBr - 405, 406
Notis: Atomenergi för flygplan, av E Hæffner - 406
Notis: FIDO i civilflygtrafiken, av sah - 406
Notis: Vindtunnel vid vattenkraftkällan, av sah - 406, 407
Notis: Machtalsmätare för vindtunnlar, av G Axell - 407
Notis: En 21 t flygbomb, av W S - 407
Bokrecension: Flygbragder och bragdflygare, Rymdens giganter, Autogiros och helicoptrar, av sah - 408
Bokrecension: Ett år i luften, av sah - 408
Bokrecension: Ingen kommer undan, av J Tandberg - 408
Notis: Synpunkter på bensinstationsfrågan - 408
Notis: Statens Maskinprovningar 1897—1949 - 408
Notis: Södra Sveriges Ångpanneförening - 408
Notis: Brandskyddet på MS Stockholm - 408
Notis: Fagersta Bruks AB - 408
Notis: AB Atlas Diesel - 408
Noits: Elmän i Sverige - 408
    28 maj 1949 - 409
Harsprångets kraftverksbygge. Fallets utbyggnad, av byggnadsöverdirektör Gösta Westerberg, Stockholm - 409, 410, 411
Harsprångets kraftverksbygge. Konstruktioner, av överingenjör Peder Wittrock, Stockholm - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Vattendjup i hamnar och inseglingsleder, av byråingenjör Valdemar Rang, Malmö - 419
Notis: Smältning av is med tryckluft, av sah - 419, 420
Notis: Järnvägstunnel under Engelska kanalen, av Stig Samuelson - 420, 421
Notis: Uppvärmd vägbana, av sah - 421
Notis: Byggnadsskivor med mellanskikt av gips, av W S - 421
Nordiska granntidskrifter - 421
Bokrecension: Vår plundrade planet, av sm - 422
Bokrecension: Entreprenadbok för husbyggnad, av Lars Rönström - 422, 423
Bokrecension: Projektering og Bygning af Fabrikker, av R L - 423, 424
Bokrecension: Skog i Nordamerika, av Richard Smedberg - 424
Bokrecension: Rørsumpvegetationen i Danmark, av Ss - 424
Bokrecension: Map projections, av L Asplund - 424
Bokrecension: Design of Steel Buildings, av Rolf Lerfors - 424
Notis: Teknisk Tidskrifts priser för 1948 utdelade - 425, 426
Föreningsnytt: STF:s styrelse - 426
Notis: Konferens om Teknisk Tidskrift, av sah - 426
Notis: Sammanträde Stockholm—Göteborg, av O Å - 426
Notis: Skolreformen, av O Å - 426
Notis: Överstyrelsens för de tekniska högskolorna yttrande över skolreformen, av W S - 426, 427, 428
Nekrolog: David Lidberg †, av Herman Jansson - 428
    4 juni 1949 - 429
Trådspelare, av civilingenjör Holger Marcus, Stockholm - 429, 430, 431, 432, 433
Notis: Nya standard för grammofonskivor, av sah - 433, 434
Notis: Plana linser av plast, av W S - 434
Notis: En Monotype-fotosättmaskin, av Rq — W S - 434
Icke-förstörande provningsmetoder och deras användning, av direktör L van Ouwerkerk, Hengelo - 435, 436, 437, 438, 439
Notis: Kontinuerlig tjockleksmätning med röntgen, av sah - 439
Notis: Fotografering av värme, av sah - 439, 440
Notis: Högkänslig differentialmanometer, av sah - 440
Notis: Svetsning av volframtråd, av sah - 440
TNC: 12. Mål-, målnings-, målar-, måleri, av J W - 440
Kontroll av högspänningsbrytare i anläggningen, av 1:e driftingenjör Ture Persson, Malmö - 441, 442, 443
Bokrecension: Nyare balansvärderingsprinciper, av Bo Lillieström-Tjus - 443
Bokrecension: Rationella blanketter, av sah - 443, 444
Bokrecension: The Story of the Telephone, av Lars G Mjöberg - 444
    11 juni 1949 - 445
Sidor ... - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Syntetiska garvämnen för vitt och ljusäkta läder, av civilingenjör Holger Meurling, Höganäs - 445
Notis: Aktivt kol i industrin - 449
Notis: En ny pigmenttyp - 449
Notis: Svavelsyra och konstruktionsmaterial - 450
Notis: Nya användningsområden för furfurol - 451
Notis: Fluorkemins utveckling - 453
Automatiserad pumpdrift vid gruvor - 455
Notis: Prospektering till sjöss och från luften - 456
Notis: Bättre gjutjärnsprov - 459
Notis: Den österrikiska bergshanteringens återhämtning - 459
Notis: Tyngre än bly - 459
Bokrecension: Inorganic Process Industries - 460
Bokrecension: Some Aspects of the Luminescence of Solids - 460
Problemhörnan - 460
Eldningspremier och bränsleekonomi - 461
Notis: Användning av stybbiga kol - 464
Notis: Bandtransportör i stället för järnväg - 465
Notis: Världens största provningsmaskin - 466
TNC: 13. Sammansättningar på -stat - 466
Notis: Atomenergin i USA 1949 - 467
Notis: Reseberättelser - 468
Notis: Scintillationsräknare - 468
Vågor i lufthavet - 469
Notis: Amerikansk flygstatistik för 1948 - 472
Notis: Super DC-3 - 472
Notis: Tankning i luften - 472
Notis: Robotvapnens tillverkningsproblem - 474
Notis: V-2 fotograferar sin position - 474
Bokrecension: Båt- och fartygsbygge vid Gävleåns mynning - 475
Bokrecension: Nyare organisationstendenser inom företagsledning - 475
Bokrecension: Världen är mitt verktyg - 475
Bokrecension: Lantbrukets transportfläktar - 476
Bokrecension: Svensk standard för rören till jordbrukets transportfläktar - 476
    25 juni 1949
Sidor ... - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Notis: Kraft och energienheter - 477
Nordiska granntidskrifter - 480
Värmekapacitetens och fuktighetens betydelse vid väggkonstruktioner - 481
Spänningsfördelningen i rotationssymmetrisk platta med jämnt fördelad belastning - 485
Notis: Lättare än gas - 487
Notis: Solenergi - 487
Notis: Atombombskyddad stad - 488
Notis: Elförbrukningen i Ryssland - 488
Notis: Nya tidskrifter - 488
Notis: Världens största dörr - 488
Föreningsnytt - 489
STF:s årsmöte - 489
Notis: Skydd för civilingenjörstiteln i Norge - 490
Bokrecension: [Statens Byggeforskningsinstitut] Årsberetning for finansåret 1947—48 - 491
Bokrecension: Current waterworks practice - 491
Bokrecension: Handbok för värmeledningsskötare - 491
Bokrecension: Hur man filmar - 491
Bokrecension: Ingenjörer och arkitekter i Finland 1948 - 491
Bokrecension: Skördetröskning vid låg vattenhalt - 491
Bokrecension: Traktordragna redskapskärror för maskinstationer och lantgårdar - 491
Bokrecension: Praktische Statik - 492
Bokrecension: Stahl-Handbuch - 492
Bokrecension: The principles and practice of surveying - 492
Rättelse: Icke-förstörande provningsmetoder och deras användning - 492
Spelteorin — en ny matematisk grund för nationalekonomi och militär strategi? - 493
STF:s styrelse - 498
Bokrecension: Sveriges skoindustri, Skånes jord- och stenindustri, Sveriges malmtillgångar - 499
Bokrecension: Din väg till framgång - 500
Bokrecension: Radar Engineering - 500
Bokrecension: The Life and Works of A K Erlang - 500
Modern kabeltillverkning - 501
Notis: Nyheter i amerikansk kraftstation - 508
Tryckfärg, papper och tryckresultat - 509
Papperets limning - 515
Tryckfärgen - 516
Notis: Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 1948 - 517
Notis: Robotläsare - 518
TNC: 14. Teknikens ordförråd - 518
Etylenoxidkondensationsprodukter och deras tekniska användningar - 519
Notis: Konstruktionsmaterial för kemisk industri - 522
Notis: Litium - 522
Notis: Behandling av manganmalmer med klorgas - 523
Kungörelser - 524
Notis: Precisionsgjutna snabbstålsfräsar - 524
Utrinningsviskosimeter för industriellt bruk - 525
Bokrecension: Med hammare och fackla XVII - 526
Bokrecension: Praktisk cellulosahandbok - 526
Bokrecension: Aluminium and Its Alloys - 527
Bokrecension: Analysmetoder för biprodukter från kolning av trä - 527
Bokrecension: Engineering Laminates - 527
Bokrecension: Produkter ur trä - 527
Bokrecension: Thermal Investigations into Carbonization of Wood - 527
Bokrecension: Colorimetric Methods of Analysis - 528
Från de tekniska högskolorna: KTH - 528
1948 års säkerhetskonvention - 529
Notis: A/S Nakskov Skibsværft - 538
Notis: Koncentrerad fartygsinredning - 538
Notis: Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1949 - 538
Notis: Prov med buklandning på hangarfartyg - 539
Notis: Enmotorigt attackflygplan med 5 t vapen - 540
Notis: Franska reaktionsjaktplan - 540
Notis: Höjdmätare - 540
Pneumatisk mätning av små längdförändringar - 541
Notis: "Kullager" i bilfjädrar - 546
Notis: Reseberättelser - 546
Notis: Strecketsning på glas - 546
Grafisk framställning av rotationspumpars driftkaraktär - 547
Notis: Kryphållfasthetens fysik - 548
Notis: Sträckbockning - 549
Notis: Dämpade verktygshållare - 550
Notis: Metallkittning - 550
Notis: Nya riktlinjer i tågbyggandet - 550
Notis: Självsmältande lödtenn - 550
Bokrecension: Engineering Applications of Fluid Mechanics - 551
Bokrecension: Model tests on single-step planing surfaces - 551
Bokrecension: Some Systematic Tests With Models of Fast Cargo Vessels - 551
Bokrecension: Experimental Determination of Pressure Distributions and Transition Lines of Plane Delta Wings at Low Speeds and Zero Yaw - 552
Bokrecension: Facts about Sweden 1949—1950 - 552
Bokrecension: Kopplingar till tvåaxlade traktordragna arbetsvagnar - 552
Bokrecension: Lathe Devices, Their Construction and Use - 552
Bokrecension: Spectroscopy and combustion theory - 552
Bokrecension: Steam, Air and Gas Power - 552
    27 augusti 1949
Sidor ... - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Bergborrning med hårdmetall och dess ekonomi - 553
Föreningsnytt - 560
Notis: IVA:s Transportforskningskommission - 560
Sprängningsarbeten och dammbyggnad vid Harsprånget - 561
Notis: Den transarabiska oljeledningen - 565
Notis: Korrosionsskydd för stålkaj - 565
Notis: Automatisk tillsats av is vid betongblandning - 566
Notis: Trycktuber av förspänd betong - 566
TNC: 15. Teknikens ordförråd, forts. - 566
Personskada vid röntgenundersökning av gjutgods - 567
Notis: Ögat — ett ljuskänsligt instrument - 568
Bokrecension: Ha vi råd att bygga trähus? - 569
Bokrecension: [Stadsingeniørens Direktorat] Beretning og Regnskab 1947—48 - 569
Bokrecension: Ten lectures on Swedish architecture - 569
Bokrecension: Varmeisolasjon av ildfaste boligbygg - 569
Bokrecension: Pladeformler - 570
Bokrecension: Drainage of land, estates and buildings - 571
Bokrecension: Contribution à l'étude du voilement des tôles raidies - 572
Problemhörnan - 572
Utvecklingen av koordinatväljare och koordinatväljarsystem för telefonstationer - 573
Telegrafverkets markörsystem - 581
L M Ericssons koordinatväljarsystem - 583
Notis: Lamellkontakten - 586
Notis: Radar för småbåtar - 587
Notis: Television i industrin - 587
Notis: Himmelskompass - 588
Enfasväxelströmsystem för lokaltågstrafik - 589
Notis: Kraftproduktion och kraftöverföring på det engelska samkörningssystemet - 590
Notis: Förbättrad glödlampa - 591
Notis: Nytt högspänningslaboratorium - 591
Bokrecension: Industrial Applications of Infrared - 592
Bokrecension: Some Measurements of the End-Corrections and Acoustic Spectra of Cylindrical Open Flue Organ Pipes - 592
Bokrecension: The Theory of the Gyroscopic Compass and Its Deviations - 592
Elektrolytisk utfällning av metallpulver - 593
Notis: Konservburkar av aluminium - 600
TNC: 16. Stympning av ord - 600
Notis: Precisionsgjutning med kvicksilverkärna - 601
Utvecklingstendenser för krossning och målning i amerikanska anrikningsverk - 601
Notis: Centrifugalgjutning av metallstänger - 604
Notis: Ny internationell temperaturskala - 604
Nedbrytning av aerosoler med cyklonskrubber - 605
Notis: Sulfitlutens utnyttjande - 607
Notis: Cigarrettröks sammansättning - 608
Notis: Kontinuerlig framställning av nitroglycerin - 608
Notis: Krusad fiber ger bättre pappersmassa - 608
Notis: Penicillinernas struktur och kemiska egenskaper - 609
Kungörelser - 611
Bokrecension: Fuels and Lubricating Oils - 612
Bokrecension: Kurs i indunstnings- och destillationsteknik - 612
Bokrecension: Werkstoff Aluminium und seine anodische Oxydation - 612
Bokrecension: Zur Kenntnis der Einwirkung von Wasser und von Kalciumhydroxidlösungen - 612
Kompressorer för reaktionsmotorer - 613
Notis: Statligt forskningsinstitut i USA - 622
Kallstart av flygmotorer - 623
Notis: Lodrät start och landning - 636
Notis: Nytt höjdrekord med raket - 636
Notis: Reaktionsdrivet trafikflygplan - 636
Skador på överhettare och luftförvärmare vid oljeeldning - 637
Notis: Reaktionszonen vid förbränning - 639
Notis: Bessemerstål för rörtillverkning - 640
Notis: Nya blindfastsättningar - 640
Notis: Tennlods egenskaper - 640
Notis: Elektrolytisk kapning och slipning - 641
Notis: Stansverktyg av hårdmetall - 641
Notis: Världsstandard för skruvgängor i sikte - 641
Bokrecension: Advances in Applied Mechanics - 642
Bokrecension: Affärsekonomiska studier 1948 - 642
Bokrecension: Maskinteknik - 642
Bokrecension: Rysk-finsk-svensk teknisk ordbok - 642
Bokrecension: Elements of Mechanical Vibration - 643
Bokrecension: Die Optik in der Feinmesstechnik - 644
Bokrecension: Elementary steam power enegineering - 644
Bokrecension: Gas turbines and their problems - 644
Bokrecension: Gas Turbines for Aircraft - 644
Bokrecension: Waste-heat recovery from industrial furnaces - 644
Tidstudieteknik - 645
TNC: 17. Otydliga termer, mer eller mindre farliga - 652
Transportforskning - 653
Lagring av materiel, innehållande gummi - 658
Notis: Materialhantering med is - 658
Föreningsnytt - 659
Notis: Centraliserad cirkulation av lastpallar - 659
Notis: Den Norske Ingeniørforenings 75-årsjubileum - 659
Notis: Kontrollavdelning som ledningens stabsorgan - 659
Notis: Nya tidskrifter - 659
Notis: De Nordiska Ingenjörsföreningarnas Samarbetsdelegation - 660
Notis: Ingenjörsförening samarbetar med stadsbibliotek - 660
Byte av järnvägsbro på tre timmar - 661
Notis: Hungry Horse Dam - 662
Notis: Dubbla sektorluckor - 663
Notis: Förstöring och skydd av dammar - 663
Notis: Fyllningsdammar med överströmmande högvatten - 663
Notis: Gruvor som oljebehållare - 663
Notis: Lättinställt instrumentstativ - 663
Notis: Ovala hjul - 663
Notis: Världens utbyggda vattenkraft - 663
Bokrecension: Boken om Bygge och Bostad - 664
Bokrecension: Byggnadsnämnderna och samhällsbyggandet - 664
Bokrecension: Daedalus - 664
Bokrecension: Det plana takets problem - 664
Bokrecension: Hults Bruks historia 1697—1947 - 664
Bokrecension: Bogen om Nordisk Byggedag 1946 - 665
Bokrecension: Om Udførelse af Almindelig Makadam, toplagsbehandlet og overfladebehandlet Makadam samt Tæppebelægning - 665
Bokrecension: Utexperimentering av normaltyp för branddörrar - 665
Bokrecension: Water supply and sewerage - 666
Bokrecension: Beobachtungen in Firn- und Ablationsgebit des grossen Aletschgletschers - 667
Bokrecension: Elektrokinetische Erscheinungen und ihre Anwendung in der Bodenmechanik - 667
Bokrecension: Remarques sur les nappes souterraines en régime permanent - 667
Bokrecension: Scienza della costruzioni - 667
Bokrecension: Setzungsmessungen 1887 bis 1944 und Baugrund in Rutschgebiet von Zug - 667
Bokrecension: Vertical curves for roads - 667
Bokrecension: Handledning för maskinhållare - 668
Nordiska granntidskrifter - 668
    1 oktober 1949
Sidor ... - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Nutida synpunkter på kolvmotorbränslen - 669
Notis: Reaktionsmotor för modellflygplan - 677
Användning av pannbrännoljor såsom drivmedel för dieselmotorer - 678
Bränslen för reaktionsmotorer i flygplan - 690
Nutida synpunkter på motorsmörjoljor - 697
Problemhörnan - 700
TV [Television] - 701
Notis: Plastgjuten golvradio - 708
Notis: Försök med stereofonisk ljudåtergivning - 709
Notis: Registrering hos abonnent av telefonanrop - 710
TNC: 18. Otydliga termer, forts. - 710
Närmeformler för induktansen hos runda spolar - 711
Bokrecension: Tabel til brug ved addition af komplekse tal - 717
Bokrecension: Investigations into Stray Currents in Underground Structures and Experiments with Cathodic Protection of the Heating Pipe System of Copenhagen - 718
Bokrecension: Modern operational calculus - 718
Bokrecension: Electronic Time Measurements - 719
Bokrecension: Power System Stability - 719
Bokrecension: The Gyroscope and Its Applications - 719
Emittator för spektrograf som radiostörningskälla - 720
Notis: IEC-konferensen i Stresa - 721
Notis: Antändning av olja på likströmsmaskiners strömsamlare - 722
Notis: Inspektion av kraftledningar från flygplan - 722
Notis: Kopplingsöverspänningar orsakade av petersenspolar - 722
Notis: Säkerhetslänk för kraftledningsstolpar - 722
Notis: Vindkraft - 722
Insänt: Utbildas teknologerna till andliga robotar? - 723
Rättelse: L M Ericssons koordinatväljarsystem - 724
Rättelse: Telegrafverkets markörsystem - 724
Den moderna kemins plats i livsmedelsproduktionen - 725
Notis: Dansk uppvärmningsteknisk forskning - 733
Notis: Elektronisk handduk - 733
Notis: Glykol för sterilisering av luft - 733
Notis: Aureomycin - 734
Standardtider i arbetsstudietekniken - 735
Notis: Gömställe för bilnyckel - 739
Notis: Örats reaktion för starkare ljudretningar - 739
Notis: Kristallisation - 740
Nya högvärdiga gjutjärn - 741
Bokrecension: Handbok i kemisk teknologi - 746
Bokrecension: Carbohydrates in Hay - 747
Bokrecension: Chemistry of Insecticides, Fungicides and Herbicides - 747
Bokrecension: Cosmetic Materials - 747
Bokrecension: Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie - 747
Rättelse: Användning av pannbrännoljor såsom drivmedel för dieselmotorer - 748
Bokrecension: Asbestos, Its Preparation and Application - 748
Bokrecension: Corrosion of Iron and Steel by Industrial Waters and its Prevention - 748
Insänt: Centrifugalgjutning av metallstänger - 748
    22 oktober 1949
Sidor ... - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825
Kockums verkstad - 749
Notis: Atombombens ekonomi - 757
Notis: Gasturbinen för traktionsändamål - 758
TNC: 19. Vare sig — eller, m.m. - 758
Luftintag för reaktionsflygplan - 759
Notis: Flygtekniska forskningsresultat i USA under 1948 - 763
Notis: Isbildningsdetektor för flygplan - 764
Notis: Nytt system för tankning i luften - 764
Effektbehovet för vindtunnlar - 765
Notis: Tändstift som inte stör radio - 766
Flygmedicinska problem vid flygning med överljudfarter - 767
Notis: Automatiskt brandskydd vid flygplankrascher - 768
Drivmedelsförluster och deras bestämning - 769
Bokrecension: Mekanisk Teknologi I - 773
Bokrecension: Mekanisk Teknologi II - 774
Bokrecension: Fartens herre eller slav - 775
Bokrecension: Handbok i hårdmetallslipning - 775
Bokrecension: Verktygsmaskiner och verktyg för spånbildande formgivning - 775
Bokrecension: Vattenpumpar och hydroforanläggningar - 776
Stor-Stockholms vattenförsörjning — behov av samordning - 777
Notis: Kraftledningsbygge i Österrike - 782
Hur havsvatten hindrades från att förorena industrivatten - 783
Föreningsnytt - 786
Notis: Franklin-medaljen till The Svedberg - 786
Notis: Tekniska Högskolan i Finland 100 år - 786
STF:s styrelse - 786
Industribyggnadsverksamheten i Schweiz - 787
Temperaturkärnor och sprängämnesinitiering - 791
Notis: Andra utbyggnadstappen för Mc Nary-dammen - 797
Notis: Bärande kubbgolv - 797
Notis: Grundvattenproblem i Rhônedalen - 797
Notis: Härdat trä - 797
Bokrecension: Arbetsvirke till bostadshus av sten - 798
Bokrecension: Jord- og betonlære - 798
Bokrecension: Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel. Hållfasthet - 798
Bokrecension: Reine Biegungsbeulung rechteckiger Platten im elastischen Bereich - 799
Bokrecension: The stability of the upstream slope of earthdams - 799
Nordiska granntidskrifter - 800
Det finska krigsskadeståndet och dess industriella konsekvenser - 801
Notis: Finlands hydroelektriska kraftresurser - 807
Notis: Centralorgan för kraftförsörjningen i Västtyskland - 808
TNC: 20. Resp. - 808
Vart tar elkraften vägen? - 809
Belastningens fördelning på olika förbrukargrupper - 810
Prognos för industrins framtida kraftförbrukning - 813
Detaljförbrukningen och dess framtida utveckling - 816
Notis: Projekt rörande tidvattenskraftverk - 819
Notis: Avläsningsnoggrannheten vid instrumentskalor - 820
Notis: Decca-systemets noggrannhet - 820
Notis: Mera om robotläsaren - 820
Arbetsförenkling inom Asea - 821
Bokrecension: Cybernetics, av Karl-Olof Faxén - 826, 827
Bokrecension: Röntgenstrålarna — deras historia, fysik och användning, av C S - 827
Bokrecension: Cyklotronen och den nya biologien, av J Tandberg - 827
Bokrecension: Vedlikehold av elektriske apparater og materiell, av S Svidén - 827
Bokrecension: On the Foundations of Electrodynamics, av C S - 827
Bokrecension: Principles of Servomechanisms, av L von Hámos - 827, 828
Sidor ... - 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928
Bokrecension: Applications physiques de la transformation de Laplace - 828
Bokrecension: Principles of Electrical Engineering - 828
Bokrecension: The Principles of Technical Electricity - 828
Förädling av linolja - 829
Notis: Skorstensmeteorologi - 834
Notis: Plastlimning av metall - 835
Notis: Bomullens kvalitet förbättras - 836
Notis: DDT:s biologiska verkan - 836
Från de tekniska högskolorna: KTH - 837
Försörjningen med icke-järnmetaller i Tyskland under kriget - 839
Notis: Förgasning av kol under jord - 842
Notis: Anrikningsegenskaper hos de röda järnmalmerna från Birmingham (Ala.) - 844
Notis: Aijala koppargruva - 846
Notis: Den finska stenindustrins läge - 846
Notis: En ny ståltillverkningsprocess? - 846
Notis: Sot som indikator vid slaglödning - 846
Bokrecension: Rationell kostnadsberäkning - 847
Bokrecension: Elementary Quantitative Analysis - 849
Bokrecension: Instrumental Methods of Analysis - 849
Bokrecension: Methods for the Detection of Toxic Gases in Industry - 849
Bokrecension: Nora tändrörsfabrik 1871—1949 - 849
Bokrecension: An Introduction to Colour - 850
Bokrecension: Essential Metallurgy for Egineers - 850
Bokrecension: Physical aspects of colour - 850
Bokrecension: The Petroleum Chemicals Industry - 850
Bokrecension: Britain's New Industry, Stanlow 1949 - 851
Bokrecension: Flotation Index - 851
Bokrecension: High Vacuum Technique - 851
Bokrecension: Notes on Soldering - 851
Bokrecension: Powder Metallurgy in Practice - 851
Bokrecension: Treatise on Powder Metallurgy - 851
Bokrecension: Was ist Stahl? - 851
Problemhörnan - 852
Synpunkter på splinesförband - 853
Notis: Totalt delägarskap - 858
Notis: Järnhand eliminerar hanteringsarbete - 859
Notis: Pressning av polerat stål - 860
TNC: 21. Eller, och/eller - 860
Koloxidförekomst i bensindrivna bilar - 861
Notis: Blackout-varning - 865
Notis: Effektackumulator för provning av reaktionsmotorer - 865
Notis: Kompakt syrgasutrustning - 865
Notis: Kromhärdade cylinderfoder - 865
Notis: Onormal cylinderslitning i tvåtakts fartygsmotorer - 866
Notis: Sveriges största segelyacht - 867
Anordning för mätning av stora och medelstora diametrar - 868
Notis: Reseberättelser - 868
Sidrörstuber i ångpanneeldstäder - 869
Nya synpunkter på torkning av bränntorv - 873
Notis: Fjäder med negativ karakteristik - 875
Notis: Spånavskiljande bearbetning med lokal upphettning - 875
Bokrecension: Mechanization takes command - 876
Notis: Nya användningar för magnetisk olja - 876
Bokrecension: Malcus kuggväxeltabeller - 877
Bokrecension: Metallsågbladets användning i rationellt verkstadsarbete - 877
Bokrecension: Rationell verktygstillverkning - 877
Bokrecension: Teknisk termodynamik - 877
Bokrecension: Teknisk termodynamik för tekniska läroverk och självstudier - 877
Bokrecension: Diamond Tool Patents - 878
Bokrecension: Fine surface finish - 878
Bokrecension: Precision workshop methods - 878
Bokrecension: Regler och råd rörande maskinritningars och andra tekniska ritningars utförande - 878
Bokrecension: The Novice's Workshop - 878
Bokrecension: The Resistance of a Barge with the Bottom Air Lubricated - 878
Bokrecension: Collision Prevention - 879
Bokrecension: Merchant Steamers and Motor Ships - 879
Bokrecension: An investigation of the effect of boundary layer suction on the air resistance in channel elbows - 880
Bokrecension: Computation Curves for Compressible Fluid Problems - 880
Bokrecension: Toleranzen und Lehren - 880
Bokrecension: Wing sections with minimum drag at supersonic speeds - 880
Kungörelser - 880
Kommunikationsteknik såsom läroämne inom väg- och vattenbyggnadsfacket - 881
Nordiska granntidskrifter - 888
Arbetsledarens ställning och problem - 889
Notis: FN och dess fackorgan - 894
Föreningsnytt - 895
Notis: Nautikalalmanackan lägges om - 895
Notis: Statens Tekniska Forskningsråd - 895
Notis: Blanketteknisk grundterminologi - 896
Notis: Grafiska Institutet - 896
Notis: Nya tidskrifter - 896
Notis: SEN-normförslag - 896
Ekonomisk dimensionering av en kraftstations tilloppstuber - 897
Notis: Landindämning på Amager - 900
Notis: Motorvägsstudier i England - 900
Notis: Speglande modell för påkänningsanalys - 900
Notis: Utmattningsförsök under stigande belastning - 900
Bokrecension: Mittens rike - 901
Notis: Vikbar hissgrind - 901
Bokrecension: Handbok i samfärdselteknik - 902
Bokrecension: Ingenieur-Tabellen - 902
Bokrecension: Teknisk Leksikon for Industri og Haandverk - 902
Bokrecension: A contribution to the methods of optimal measuring - 903
Bokrecension: Air conditioning and Elements of Refrigeration - 903
Bokrecension: An introduction to the design of timber structures - 903
Bokrecension: Hydrology - 903
Bokrecension: Baumethoden und Gesundheit - 904
Bokrecension: Die Plastizitätstheorie im Stahlbetonbau - 904
Bokrecension: The reaction of oxygen with tar oils - 904
Tekniken i den moderna krigföringen - 905
Notis: Den första atombombsreaktionen - 906
Den speciella relativitetsteorins logik - 907
Relativitetsteorin och den roterande skivan - 911
Notis: Bandspelningsapparater - 912
Notis: Färdigspelade ljudband för bandspelare - 912
Notis: Elektriskt glas - 913
Notis: Tänkande maskin - 913
Notis: Television i ångkraftverk - 913
Notis: Ersättning för trä för klichémontering - 914
Notis: Reflexionsmätare för kontroll av färgen i tryckpressen - 914
TNC: 22. Några otydliga matematiska uttryck - 914
Kopplingsöverföring i stora kraftnät - 915
Notis: Elströmmens inverkan på havsfaunan - 923
Notis: Överföring av kraft från fastlandet till Gotland - 923
Notis: Det svenska 380 kV nätet - 924
Notis: 300 kV storkraftnät i Storbritannien - 925
Notis: Seriekondensatorer och duplexledare i det svenska storkraftnätet - 925
Bokrecension: Normer för blymantlade pappersisolerade kablar för högre märkspänning än 600 volt - 926
Bokrecension: Waveforms - 926
Notis: Val av kraftstationsdata med hänsyn till överföringsnätet - 926
Bokrecension: Discharge Lamps for Photography and Projection - 927
Bokrecension: Eigenwertprobleme und ihre numerische Behandlung - 927
Bokrecension: Kurzes Lehrbuch der elektrischen Maschinen - 927
Bokrecension: Scientific Instruments - 927
Bokrecension: Ausgewählte Kapitel aus der Physik - 928
Bokrecension: Differentialgleichungen für Ingenieure - 928
Bokrecension: Ergänzungen zur Experimentalphysik - 928
Insänt: Prognos för industrins framtida kraftförbrukning - 928
    10 december 1949
Sidor ... - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
Erhvervsvirksomhedernes goodwill-problemer - 929
Notis: Minneskunskaper eller tillämpningskunskaper? - 932
Notis: Deformationsmätningar på glasflaskor med trådtöjningsgivare - 934
Notis: Fotografering i djupa borrhål - 934
Notis: Oljeborrning till havs - 934
Skidvallor - 935
Notis: Nya optiska glas - 942
Notis: Arbetshypoteser inom makromolekylära ämnens kemi - 943
Notis: Provning av gummi vid låg temperatur - 946
Notis: Röntgenanalys av jättemolekyler - 946
Notis: Kemikalier ur högtrycksacetylen - 948
Notis: Svetsning av plaster - 948
Notis: Antilewisit - 949
Notis: Syntetiska hormoner - 949
Notis: Musklers sammandragning - 950
Notis: Separering av proteiner - 950
Bokrecension: Kemisk apparatteknik - 951
Notis: Muskelmotor - 951
Bokrecension: Einführung in die Mineralogie - 952
Bokrecension: Surface Chemistry - 952
Rättelse: Förädling av linolja - 952
Dansk skeppsbyggnad och utställningen "Skibet" - 953
Notis: Stjärtlösa flygplan - 962
Notis: Sidvindlandningsställ för flygplan - 964
Automatiska växellådor - 965
Bokrecension: Konfektion - 978
Bokrecension: Atlas Diesel 1873—1898—1948 - 979
Bokrecension: Heat Conduction with Engineering and Geological Applications - 979
Bokrecension: Mölnlycke Väfveriaktiebolag 100 år - 979
Bokrecension: Anwendungen der elektrolytischen Methode auf die Betz'sche Theorie der Spaltverluste an Schaufelgittern - 980
TNC: 23. Ledare, ledning, linje - 980
Storforskningens struktur och psykologi - 981
Notis: Var försiktig med sprängkapslar! - 989
Notis: Svenska forskningsråd och forskningsinstitut - 990
Nordiska granntidskrifter - 991
Notis: Nya tidskrifter - 991
Föreningsnytt - 992
Nekrolog: Martin Ljungberg † - 992
STF:s avdelningsstyrelser - 992
STF:s styrelse - 992
Notis: Studiediskussion på KTH - 993
Notis: TLS referenstjänst utvidgas - 993
Notis: TNC-kurs - 993
Notis: Svensk-Internationella Pressbyrån - 994
Problemhörnan - 994
Arbetsvärdering för teknisk och administrativ personal - 995
Notis: Företagskoncentration och konkurrens i USA - 997
Notis: Full produktion på kortare tid - 998
Notis: Tungt gods per pråm löser transportproblem - 998
Redlertransportörer - 999
Bokrecension: Matematisk enkelhet - 1002
Bokrecension: Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd. Redogörelse för budgetåret 1947/48 - 1002
Bokrecension: Verksamheten vid Kungl. Tekniska Högskolan 1932/33—1948/49 - 1002
Bokrecension: Lærebog i Bygningsakustik for Ingeniører - 1003
Bokrecension: Lille Akustik — [Lærebog i Bygningsakustik for arkitekter] - 1003
Dimensionering av betongtvärsnitt sammansatta av rektangulära element - 1003
Insänt: Stor-Stockholms vattenförsörjning — behov av samordning - 1004
TNC: 24. Naturmaterial och konstmaterial - 1004
    31 december 1949 - 1005
Sidor ... - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Ångledningar för höga tyck och temperaturer - 1005
Svenska stål för högtrycksånga - 1012
Svetsning av varmhållfasta och värmebeständiga stål - 1015
Armatur för högtrycksånga - 1020
Konstruktion och materiel för moderna högtrycksmatarpumpar av centrifugaltyp, av ingenjör Igor Karrasik, Harrison (N J.) - 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Notis: Värmeteknisk konferens och utställning - 1032
Inbetalningskort - kort, kort

Project Runeberg, Fri Apr 24 00:43:00 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1949/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free