- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 79. 1949

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 79 1949

REDAKTION Sven A Hansson (ansvarig utgivare och chefredaktör) • Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) • Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) • Richard Smedberg (byggnadsteknik) • Sigge Hähnel (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsteknik) • Bertil M Westergård (flygteknik) • Sven Malmström (teknisk fysik) • Runo Lindblad (industriekonomi) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1949

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Uppsatser - ii, iii, iv
II. Notiser - iv, v, vi, vii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x
IV. Författarregister - xi, xii
    1 januari 1949 - 1
Nätmodeller — deras konstruktion och användning, av överingenjör Bo G. Rathsman, Stockholm - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nätmodellundersökningar på svenska storkraftsystemet, av civilingenjör Sven Lalander, Stockholm - 7, 8, 9, 10, 11
CTH:s nätmodell över det svenska storkraftsystemet, av professor Ragnar Lundholm, Göteborg - 12, 13
Linjemodell för 200 kV nätet, av professor Fredrik Dahlgren, Stockholm - 13, 14, 15
Ordförandeskifte - 15, 16
Ny fackredaktör - 16
Notis: Compte Rendu från Cigré-mötet 1948 - 16
Notis: SEN-normförslag - 16
Insänt: Byggandet i knapphetens tecken, av Nils Ahrbom. Svar av Evert Strokirk - 16
    8 januari 1949 - 17
Elektrisk motståndsuppvärmning av stålämnen, av direktör Bror Anderson, Stockholm - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Notis: Tidningssättning med skrivmaskin, av W S - 27, 28
Notis: Fotosättmaskinen, av W S - 28
Notis: Elkraftförsörjningens sannolika utveckling, av Lr - 29, 30
Notis: Utbyggnad av vattenkraft i Kanada, av Je - 30
TNC: 1. Nya TNC-publikationer, av J W - 30
Bokrecension: Fotografisk Årsbok 1949, av sah - 31
Bokrecension: Möte med atomerna, av J Tandberg - 31
Bokrecension: Theory and Application of Microwaves, av Bengt Josephson - 31
Bokrecension: Radar Aids to Navigation, av g - 31
Bokrecension: Electricity, av E T Glas - 31, 32
Anmälan: Svenska Mätapparater AB - 32
Anmälan: The Scientific Instrument Manufacturers' Association of Great Britain Ltd. - 32
Anmälan: Birlec Elektrougnar AB - 32
Anmälan: AB Separator - 32
Problemhörnan, av A Lg - 32
    15 januari 1949 - 33
Fluidiseringsprincipen och dess användning i organisk industri, av civilingenjör Anders Rasmuson, Stockholm - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Bokrecension: Karlebo handbok, av W R Uggla - 39
Bokrecension: Den svenska järnhanteringen genom tiderna, av E R—s - 39
Bokrecension: Metod för regenerering av gips, av Dah - 39
Bokrecension: From the ground up, av E R—s - 40
Bokrecension: Mitteilungen aus dem Institut für organische Chemie, III, IV, av T E - 40
Anmälan: Dorch, Bäcksin & Co:s AB - 40
Anrikning av den svenska oljeskiffern, av ingenjör Olle V Borgkvist, Stockholm - 41, 42, 43, 44
Notis: Syrgas vid ståltillverkning, av C H L - 45, 46
Notis: Magnesiumlegeringarnas metallurgi, av I Göransson - 46, 47
Notis: Keramiska material för höga temperaturer, av W S - 47
Notis: Nya elektriska element, av SHl - 47, 48
Notis: Kugghjul av komprimerad bomull, av C S - 48
Notis: Den olympiska elden, av W S - 48
Notis: Reseberättelser - 48
Kungörelser, av R S - 48
    22 januari 1949 - 49
Inverkan av bränslets svavelhalt samt rökgasens svavelhalt och daggpunkt på ångpannedriften, av diplomingenjör Stefan Juhász, Stockholm - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Notis: Nya tidskrifter - 56
Notis: Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 56
Notis: Ångpanna för gas- och oljeeldning, av Wll - 57
Notis: Återvinningsaggregat för värmepannor, av Wll - 57
Notis: Bestämning av kolets fukthalt ur kolkvarnens värmebalans, av Wll - 57
Notis: Hilsch's värmeseparator, av Wll - 57
Notis: Den paradoxala ångbildningen, av H Hinricsson - 57
Notis: Ett nytt kvicksilverångkraftverk, av Wll - 57, 58
Notis: Förbränningsmotorkraftverk, av sah - 58
TNC: 2. Fordon, fartyg, väg m.m., av J W - 58
Last- och emigrantfartyg för östasienfart, av diplomingenjör P Gösta Bölin, Stockholm - 59, 60, 61, 62
Anmälan: AB Svenska Metallverken - 62
Anmälan: M:s Handbok 1948—1949 - 62
Anmälan: Lidköpings Mek. Verkstads AB - 62
Anmälan: Arthur Scrivener Ltd. - 62
Anmälan: Trico — Folberth Ltd. - 62
Standard för flytande motorbränslen, av K E Swendsén - 63, 64
Bokrecension: Manufacturing Processes, av Hf - 64
    29 januari 1949 - 65
Hur bygga billigare? av civilingenjör David Österberg, Stockholm - 65, 66
Exempel på rationalisering av byggnadsarbetet, av ingenjör Ragnar Kåby, Stockholm - 66, 67, 68, 69, 70
Notis: Elektrostatisk färgsprutning och färgjämning, av W S - 71
Notis: En spis med cylindrisk eldstad, av W S - 71, 72
Från de tekniska högskolorna: KTH - 72
Försök med impregnering av träd på rot, av byrådirektör Bror Fellenius, Stockholm - 73, 74
Tekniska Skrifter: Designing Coffer Dams - 74
Beräkning av fuktfördelning och fuktvandring i ytterväggar, av docent Carl Hugo Johansson och ingenjör Gunnar Persson, Stockholm - 75, 76, 77, 78
Bokrecension: Vägvisare i svensk statistik, av Henry Kirstein - 78, 79
Bokrecension: Kontorsorganisation, av Th. Malmer - 79
Bokrecension: Råd och anvisningar för uppfinnare, av Rd - 79
Bokrecension: Education and Training for Engineers in Great Britain, av Erik Ingelstam - 79
Notis: James Watt-medaljen till Fredrik Ljungström - 80
Notis: Tekniska Museet 25 år, av sah - 80
Problemhörnan, av A Lg - 80
    5 februari 1949 - 81
Arbetsförenkling och dess utveckling i Amerika, av professor David B Porter, New York - 81, 82, 83, 84, 85, 86
Notis: Hur man får veta de anställdas uppfattning om företaget, av R L - 86
URSI-kongressen i Stockholm 1948, av byrådirektör Siffer Lemoine, Stockholm - 87, 88
Radiokonferenserna 1948 i Stockholm och Köpenhamn, av överingenjör Ernst Magnusson, Stockholm - 88, 89, 90
Seriekondensator i det svenska 200 kV nätet, av förste byråingenjör G Jancke och ingenjör K F Åkerström, Stockholm - 91, 92, 93, 94
Notis: Automatisk oljerening vid transformatorer, av Carl E Söderbaum - 94
Notis: kWh-mätare utan bärlager, av Je - 94
Notis: Förenklad mätaravläsning, av sah - 94
Notis: Felsökning på kraftledningar, av Je - 94
Notis: Registrering av felströmmar, av Je - 94
Notis: Plastmagneter, av Je - 94
Notis: De teletekniska och elektroniska hjälpmedlen i flyget, av D H - 95
Notis: Rättställning av synkronur, av sah - 95
Notis: Industriella belysningsproblem - 95
Bokrecension: Amatörradio, av g - 96
Bokrecension: Statistical Year-Book No. 4 of the World Power Conference, av Wll - 96
Bokrecension: Electric Power Stations, av Mm - 96
Notis: URSI:s kongresshandlingar 1948 - 96
Bokrecension: Rationella blanketter - 96
TNC: 3. Samfärdsel, trafik, transport, av J W - 96
    12 februari 1949 - 97
Sidor ... - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Vätskors inflytande på en fast kropps hållfasthet och dimensioner - 97
Management-utbildning i England - 101
Bokrecension: Företagsledning och företagsledare - 105
Bokrecension: Grafiska Institutet - 106
Bokrecension: Svenska Tarifföreningen. Några ord med anledning av dess 75-åriga tillvaro - 106
Kungörelser - 106
Kemiska undersökningar av serologiska fällnings- och agglutinationsreaktioner - 107
Notis: Mätning av radioaktiva isotoper - 111
Notis: Den första franska atomreaktorn - 112
Notis: Starr genom cyklotron - 112
Berylliumkoppar - 113
Notis: Avzinkning hos Cu—Zn-legeringar - 115
Notis: Borlegerade stål - 115
Notis: Explosionskatastrofen i Ludwigshafen - 115
Rättelse: Anrikning av den svenska oljeskiffern - 116
Insänt: Kraft- och energienheter - 116
Val av metalliska material för höga temperaturer - 117
Erfarenheter av materials krypegenskaper - 127
Notis: Flygsäkerheten vid Flygvapnet - 133
Notis: 1 800 km/h - 134
Notis: Reglagen i flygplan identifieras genom känseln - 134
Notis: Stighastighetsrekord - 134
Notis: USA:s flygindustri rustar upp - 134
Notis: Revision av Lloyd's skeppsbyggnadsreglemente - 135
Notis: Stor fartygssluss - 135
Notis: Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1948/49 - 135
Bokrecension: Du kan lära dig flyga - 136
Bokrecension: Machine Design - 136
Bokrecension: Symposium on Internal Stresses for Metals and Alloys - 136
TNC: 4. Transportabel, flyttbar, stationär - 136
Materialforskningens betydelse för husbyggnadstekniken - 137
Bokrecension: Geoteknik - 139
Bokrecension: Förslag till generalplan för Täby - 140
Minskning av markskakningarna vid sprängning - 141
Bokrecension: F. B. I. Begister of British Manufacturers 1948/49 - 147
Notis: Dammbyggnad vid Stewartville - 148
Notis: Hamnar i USA - 148
Industrins bullerproblem - 149
Notis: Ljudkonferensens resultat - 154
Notis: Gallring av bullerkänsliga - 155
Notis: Mikroklimatograf - 155
Nordiska granntidskrifter - 156
Problemhörnan - 156
    5 mars 1949 - 157
Matematikmaskiner, av professor Stig Ekelöf, Göteborg - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Notis: Ultrafax, av W S - 169
Brittiska radioutställningen, av T Bohlin — E L - 170
Lysämnen, av fil. lic. Gunnar Günther, Stockholm - 171, 172, 173, 174, 175
Notis: Progonos för energibehovet i USA, av Je - 175, 176
Notis: SEN-normförslag - 176
TNC: 5. Standard, norm, av J W - 176
Rättelse: Explosionskatastrofen i Ludwigshafen - 176
    12 mars 1949 - 177
Sidor ... - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Torvforskningen i Sverige - 177
Bokrecension: A Human Relations Casebook for Executives and Supervisors - 179
Bokrecension: Handbok i balansteknik - 179
Grundämnenas periodiska system - 181
Notis: Tillverkning av xylidin - 190
Chiffrering av kemiska föreningars strukturformler - 191
Notis: Karakteristiska egenskaper hos natrium och kalium - 194
Notis: Inhibitor i gasfas - 195
Kungörelser - 196
Notis: De holländska statsgruvorna - 196
Notis: Frysschaktning - 196
Notis: Kalisaltutvinning ur österrikiska avfallslutar - 196
Notis: Kolgrävningsmaskiner - 196
    19 mars 1949 - 197
Sidor ... - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Saab 92 — en liten personbil - 197
Skeppsbyggeriet i Sverige 1948 - 203
Bokrecension: Nordisk Fiskebåtbyggarekongress 1947 - 214
Helikoptern - 215
Notis: Hopskjutbar propeller i stället för fallskärm - 218
Notis: Insugningsrisken vid reaktionsmotorer - 218
Engelska turbinflygmotorer - 219
Luftbron - 222
Notis: Reseberättelser - 224
TNC: 6. Normal, nominell, typ, serie m.m. - 224
    26 mars 1949 - 225
Sidor ... - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Om vedspisars provning - 225
Notis: Dansk uppvärmningsteknisk forskning - 227
Notis: Hiss utan lina - 228
Snösmältning på massivtak - 229
Vibrationsstörningar i laboratorier - 231
Notis: Pall av wellpapp - 233
Notis: Tunnelbaneprojekt för Milano - 234
Notis: Elektroosmos - 235
Notis: Höjning av Rossdammen i Skagit river - 235
Notis: Ny järnväg över Anderna - 235
Notis: Operationsforskning - 236
Beräkning av nedböjningen hos balkar med konstant tröghetsmoment - 237
Bokrecension: Byggnadsekonomi - 241
Bokrecension: Studier rörande råbetongens egenskaper - 241
Bokrecension: Svenska Flottledsförbundets årsbok 22 - 241
Bokrecension: Värme- och sanitetsteknik - 241
Bokrecension: Betonteknologi - 242
Bokrecension: Publication préliminaire du Troisième Congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes - 242
Bokrecension: Standard design of reinforced concrete road and bridges - 243
Nordiska granntidskrifter - 244
Problemhörnan - 244
    2 april 1949 - 245
Sidor ... - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Friktion och smörjning - 245
TNC: 7. Vägledning i TNC:s publikationer - 260
    9 april 1949 - 261
Sidor ... - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825
Uranreaktorn och dess användning som energikälla - 261
Bokrecension: Fluorescent and other gaseous discharge lamps - 267
Bokrecension: Hur fysiken utvecklats och vad den betyder för mänskligheten - 267
Bokrecension: Nuclear Radiation Physics - 267
Bokrecension: Preparations and Characteristics of Solid Luminescent Materials - 267
Bokrecension: Electric Power Transmission - 268
Bokrecension: Techniques in Experimental Electronics - 268
Karakteristiskor för ljudvågor i ett cirkulärt rör - 269
Notis: SEN-normförslag - 274
Hållare för kraftledningslinor - 275
Notis: Elektrisk bokstavsgenerator - 279
Notis: Ett högkänsligt mekanisk-elektriskt mätelement - 279
Notis: Kalibrering av ljusstyrkan hos fotografiska objektiv - 279
Notis: Läshjälp för blinda - 279
Insänt: Förenklad mätaravläsning - 280
Notis: Neonljus med flimmereffekt - 280
Notis: Television och film - 280
Moderna metoder för bränning och släckning av kalk - 281
Bokrecension: Arbetets söner - 289
Bokrecension: Handel och näringsliv i Stockholm - 289
Bokrecension: Trycksaker och språkfrågor - 289
TNC: 8. Kontakt, uttag, pol m.m. - 290
Hydrocyklonens användning vid blodstensanrikning - 291
Notis: Tillgodogörandet av malmerna i Oberharz - 297
Notis: Kontinuerlig gjutning av stålämnen - 298
Notis: Metallpriserna i Bizonien - 299
Notis: Vakuumbehandling av metaller - 299
Notis: Ny fotografisk reproduktionsprocess - 300
Problemhörnan - 300
Behovet av lämpligare stålmaterial för fartygsbyggen - 301
Notis: Världens tonnageproduktion 1948 - 304
Schnadt-metoden — för bättre kunskap om stål och elektroder - 305
Notis: Spröda brott i olegerat kolstål - 309
En finsk snabbgående dieselmotor - 311
Bokrecension: Industriell lagerredovisning med bokföringsmässig anknytning till Mekanförbundets normalkontoplan - 314
Bokrecension: Mekanförbundets normalkontoplan - 314
Bokrecension: ABC i nationalekonomi - 315
Bokrecension: Ekonomisk storlek för panncentraler - 315
Bokrecension: Kompendium i bågsvetsning - 315
Bokrecension: Luftbehandling - 315
Bokrecension: Process Engineering - 315
Bokrecension: Power and Process Steam Engineering - 316
Från de tekniska högskolorna: KTH - 316
Den fysiologiska topphöjden vid flygning - 317
Notis: Rymdraketens uppvärmningsproblem - 318
Notis: Reaktionsmotorns "slocknande" vid vissa höjder och varvtal - 319
Notis: Nedisning av reaktionsmotorer - 320
Notis: Engelsk överljudforskning med flygplanmodeller - 321
Notis: Atomvapnet och atomenergin för marint bruk - 322
Notis: Engelsk bärplanbåt - 322
Notis: Den elektromagnetisk-hydrauliska kopplingsprincipen - 323
Notis: Nytt axiallager - 323
Notis: En snabb pärmgörningsmaskin - 324
Insänt: Flygsäkerheten vid Flygvapnet - 324
Notis: Snabbskrift med tryckbokstäver - 324
Notis: Svenska Glastekniska Föreningen - 324
Arbetsledarutbildning inom företagen - 325
Notis: Batelle Memorial Institute - 330
Notis: Nya tidskrifter - 330
Notis: TIF i praktiken - 330
Föreningsnytt - 331
Notis: Bo Ekelund fick STF:s silverplakett - 331
Notis: Polhemsfonden - 331
STF:s styrelse - 331
Nordiska granntidskrifter - 332
TNC: 9. Synpunkt, utgångspunkt - 332
Storflygplatsen vid Halmsjön - 333
Notis: Chicago Orchard storflygfält - 336
Notis: Aluminiumbro - 337
Notis: Det moderna industrilaboratoriet - 337
Discharge coefficient μ in the formula for overfall dams - 338
Notis: Reseberättelser - 338
Rullbanor och hjulbanor - 339
Bokrecension: Enskilda järnvägars entreprenörer och arbetschefer 1802—1940 - 341
Bokrecension: Boligopvarmningsteknik - 343
Bokrecension: Forsøg med Hulstensdæk - 343
Bokrecension: Heating and Ventilation of Dwellings - 343
Bokrecension: Safety for the Household - 343
Bokrecension: Sydöstmässan i Växjö 1947 - 343
Rättelse: Beräkning av nedböjningen hos balkar med konstant tröghetsmoment - 344
Bokrecension: Improved foremanship - 344
"Göteborgaren" — ett svenskt snabbmotortåg - 345
Den moderna enfasbanmotorn - 351
Notis: Benämningar inom elkraftindustrin - 358
Notis: Nya normer för pådrag, regler- och skyddsapparater för elektriska maskiner - 358
Notis: Elektroniska reläskydd - 359
Notis: Elproduktion i Sydafrika - 359
Notis: Högkänsligt universalinstrument - 359
Notis: Hur noggrant kan tiden mätas? - 359
Notis: Automatisk fakturering av fjärrsamtal - 360
Notis: Varaktigt torrbatteri - 360
Notis: Det industriella läget 1948 - 361
Bokrecension: Hantverk och kultur 1948 - 362
Bokrecension: Ingeniør ser seg tilbake - 362
Bokrecension: Populär matematik - 362
Bokrecension: Ubegrænset Energi - 362
Bokrecension: UHF Radio Simplified - 362
Bokrecension: Elements of Radio Servicing - 363
Bokrecension: New advances in printed circuits - 363
Bokrecension: Physik für das Studium an Technischen Hochschulen und Universitäten und zum Gebrauch in der Praxis - 364
TNC: 10. Få-, fler-, mång- - 364
Laboratoriearbete med radioaktiva ämnen - 365
Nya medel mot sömnsjuka - 372
Notis: Streptomycin - 374
Notis: Mögelsvampbekämpning på växter - 375
Notis: Nya antibiotika - 375
Notis: Svavelvätes giftighet - 375
Notis: Fraktionerad molekylardestillation - 376
Notis: Framställning av isotoper - 376
Notis: Kontinuerlig framställning av is - 376
Notis: Elektrolytisk polering - 377
Notis: Ny typ av analysvåg - 377
Kungörelser - 378
Notis: Ett laboratorium för diamantforskning - 378
Notis: Mikrohårdhet hos metaller och mineral - 378
Notis: Titan och titanlegeringar - 378
Notis: Norges bergverksdrift åren 1941—1945 - 379
Bokrecension: Fluorescent Lighting Manual - 381
Bokrecension: Föredrag vid korrosionskonferensen - 387
Bokrecension: Organisk syntes - 387
Bokrecension: Råvaror och material - 387
Bokrecension: Solubilities - 387
Bokrecension: Yrkesinspektionens verksamhet år 1946 - 388
Rättelse: Hydrocyklonens användning vid blodstensanrikning - 388
Problemhörnan - 388
Gasturbin-ångturbin i fartygsdrift - 389
Notis: Allt större ångturbiner - 397
Notis: Skall vi få världsstandard på gängor? - 397
Notis: Standardisering av detaljer till lok - 397
Notis: Kaststoker för koleldning - 398
Notis: Lloyds' Register och British Corporation sammanslagna - 398
Notis: Näringslivets granskningsnämnd - 398
Notis: Statens Skeppsprovningsanstalt 1947—48 - 398
Strömning av gas genom två strypställen - 399
TNC: 11. Verkstadsteknisk ordlista - 404
Notis: Entaktsmotor - 405
Notis: Signalapparat för ekonomisk bilkörning - 405
Notis: Vikbart bilfönster - 405
Notis: Atomenergi för flygplan - 406
Notis: FIDO i civilflygtrafiken - 406
Notis: Vindtunnel vid vattenkraftkällan - 406
Notis: Machtalsmätare för vindtunnlar - 407
Bokrecension: Autogiros och helicoptrar - 408
Bokrecension: Ett år i luften - 408
Bokrecension: Flygbragder och bragdflygare - 408
Bokrecension: Ingen kommer undan - 408
Bokrecension: Rymdens giganter - 408
Harsprångets kraftverksbygge - 409
Notis: Smältning av is med tryckluft - 419
Vattendjup i hamnar och inseglingsleder - 419
Notis: Järnvägstunnel under Engelska kanalen - 420
Nordiska granntidskrifter - 421
Notis: Byggnadsskivor med mellanskikt av gips - 421
Notis: Uppvärmd vägbana - 421
Bokrecension: Entreprenadbok för husbyggnad - 422
Bokrecension: Vår plundrade planet - 422
Bokrecension: Projektering og Bygning af Fabrikker - 423
Bokrecension: Design of Steel Buildings - 424
Bokrecension: Map projections - 424
Bokrecension: Rørsumpvegetationen i Danmark - 424
Bokrecension: Skog i Nordamerika - 424
Notis: Teknisk Tidskrifts priser för 1948 utdelade - 425
Föreningsnytt - 426
Notis: Konferens om Teknisk Tidskrift - 426
Notis: Överstyrelsens för de tekniska högskolorna yttrande över skolreformen - 426
Notis: Skolreformen - 426
STF:s styrelse - 426
Nekrolog: David Lidberg † - 428
Trådspelare - 429
Notis: Nya standard för grammofonskivor - 433
Notis: En Monotype-fotosättmaskin - 434
Notis: Plana linser av plast - 434
Icke-förstörande provningsmetoder och deras användning - 435
Notis: Fotografering av värme - 439
Notis: Kontinuerlig tjockleksmätning med röntgen - 439
Notis: Högkänslig differentialmanometer - 440
Notis: Svetsning av volframtråd - 440
TNC: 12. Mål-, målnings-, målar-, måleri - 440
Kontroll av högspänningsbrytare i anläggningen - 441
Bokrecension: Nyare balansvärderingsprinciper - 443
Bokrecension: Rationella blanketter - 443
Bokrecension: The Story of the Telephone - 444
Syntetiska garvämnen för vitt och ljusäkta läder - 445
Notis: Aktivt kol i industrin - 449
Notis: En ny pigmenttyp - 449
Notis: Svavelsyra och konstruktionsmaterial - 450
Notis: Nya användningsområden för furfurol - 451
Notis: Fluorkemins utveckling - 453
Automatiserad pumpdrift vid gruvor - 455
Notis: Prospektering till sjöss och från luften - 456
Notis: Bättre gjutjärnsprov - 459
Notis: Den österrikiska bergshanteringens återhämtning - 459
Notis: Tyngre än bly - 459
Bokrecension: Inorganic Process Industries - 460
Bokrecension: Some Aspects of the Luminescence of Solids - 460
Problemhörnan - 460
Eldningspremier och bränsleekonomi - 461
Notis: Användning av stybbiga kol - 464
Notis: Bandtransportör i stället för järnväg - 465
Notis: Världens största provningsmaskin - 466
TNC: 13. Sammansättningar på -stat - 466
Notis: Atomenergin i USA 1949 - 467
Notis: Reseberättelser - 468
Notis: Scintillationsräknare - 468
Vågor i lufthavet - 469
Notis: Amerikansk flygstatistik för 1948 - 472
Notis: Super DC-3 - 472
Notis: Tankning i luften - 472
Notis: Robotvapnens tillverkningsproblem - 474
Notis: V-2 fotograferar sin position - 474
Bokrecension: Båt- och fartygsbygge vid Gävleåns mynning - 475
Bokrecension: Nyare organisationstendenser inom företagsledning - 475
Bokrecension: Världen är mitt verktyg - 475
Bokrecension: Lantbrukets transportfläktar - 476
Bokrecension: Svensk standard för rören till jordbrukets transportfläktar - 476
Notis: Kraft och energienheter - 477
Nordiska granntidskrifter - 480
Värmekapacitetens och fuktighetens betydelse vid väggkonstruktioner - 481
Spänningsfördelningen i rotationssymmetrisk platta med jämnt fördelad belastning - 485
Notis: Lättare än gas - 487
Notis: Solenergi - 487
Notis: Atombombskyddad stad - 488
Notis: Elförbrukningen i Ryssland - 488
Notis: Nya tidskrifter - 488
Notis: Världens största dörr - 488
Föreningsnytt - 489
STF:s årsmöte - 489
Notis: Skydd för civilingenjörstiteln i Norge - 490
Bokrecension: [Statens Byggeforskningsinstitut] Årsberetning for finansåret 1947—48 - 491
Bokrecension: Current waterworks practice - 491
Bokrecension: Handbok för värmeledningsskötare - 491
Bokrecension: Hur man filmar - 491
Bokrecension: Ingenjörer och arkitekter i Finland 1948 - 491
Bokrecension: Skördetröskning vid låg vattenhalt - 491
Bokrecension: Traktordragna redskapskärror för maskinstationer och lantgårdar - 491
Bokrecension: Praktische Statik - 492
Bokrecension: Stahl-Handbuch - 492
Bokrecension: The principles and practice of surveying - 492
Rättelse: Icke-förstörande provningsmetoder och deras användning - 492
Spelteorin — en ny matematisk grund för nationalekonomi och militär strategi? - 493
STF:s styrelse - 498
Bokrecension: Sveriges skoindustri, Skånes jord- och stenindustri, Sveriges malmtillgångar - 499
Bokrecension: Din väg till framgång - 500
Bokrecension: Radar Engineering - 500
Bokrecension: The Life and Works of A K Erlang - 500
Modern kabeltillverkning - 501
Notis: Nyheter i amerikansk kraftstation - 508
Tryckfärg, papper och tryckresultat - 509
Papperets limning - 515
Tryckfärgen - 516
Notis: Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 1948 - 517
Notis: Robotläsare - 518
TNC: 14. Teknikens ordförråd - 518
Etylenoxidkondensationsprodukter och deras tekniska användningar - 519
Notis: Konstruktionsmaterial för kemisk industri - 522
Notis: Litium - 522
Notis: Behandling av manganmalmer med klorgas - 523
Kungörelser - 524
Notis: Precisionsgjutna snabbstålsfräsar - 524
Utrinningsviskosimeter för industriellt bruk - 525
Bokrecension: Med hammare och fackla XVII - 526
Bokrecension: Praktisk cellulosahandbok - 526
Bokrecension: Aluminium and Its Alloys - 527
Bokrecension: Analysmetoder för biprodukter från kolning av trä - 527
Bokrecension: Engineering Laminates - 527
Bokrecension: Produkter ur trä - 527
Bokrecension: Thermal Investigations into Carbonization of Wood - 527
Bokrecension: Colorimetric Methods of Analysis - 528
Från de tekniska högskolorna: KTH - 528
1948 års säkerhetskonvention - 529
Notis: A/S Nakskov Skibsværft - 538
Notis: Koncentrerad fartygsinredning - 538
Notis: Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1949 - 538
Notis: Prov med buklandning på hangarfartyg - 539
Notis: Enmotorigt attackflygplan med 5 t vapen - 540
Notis: Franska reaktionsjaktplan - 540
Notis: Höjdmätare - 540
Pneumatisk mätning av små längdförändringar - 541
Notis: "Kullager" i bilfjädrar - 546
Notis: Reseberättelser - 546
Notis: Strecketsning på glas - 546
Grafisk framställning av rotationspumpars driftkaraktär - 547
Notis: Kryphållfasthetens fysik - 548
Notis: Sträckbockning - 549
Notis: Dämpade verktygshållare - 550
Notis: Metallkittning - 550
Notis: Nya riktlinjer i tågbyggandet - 550
Notis: Självsmältande lödtenn - 550
Bokrecension: Engineering Applications of Fluid Mechanics - 551
Bokrecension: Model tests on single-step planing surfaces - 551
Bokrecension: Some Systematic Tests With Models of Fast Cargo Vessels - 551
Bokrecension: Experimental Determination of Pressure Distributions and Transition Lines of Plane Delta Wings at Low Speeds and Zero Yaw - 552
Bokrecension: Facts about Sweden 1949—1950 - 552
Bokrecension: Kopplingar till tvåaxlade traktordragna arbetsvagnar - 552
Bokrecension: Lathe Devices, Their Construction and Use - 552
Bokrecension: Spectroscopy and combustion theory - 552
Bokrecension: Steam, Air and Gas Power - 552
Bergborrning med hårdmetall och dess ekonomi - 553
Föreningsnytt - 560
Notis: IVA:s Transportforskningskommission - 560
Sprängningsarbeten och dammbyggnad vid Harsprånget - 561
Notis: Den transarabiska oljeledningen - 565
Notis: Korrosionsskydd för stålkaj - 565
Notis: Automatisk tillsats av is vid betongblandning - 566
Notis: Trycktuber av förspänd betong - 566
TNC: 15. Teknikens ordförråd, forts. - 566
Personskada vid röntgenundersökning av gjutgods - 567
Notis: Ögat — ett ljuskänsligt instrument - 568
Bokrecension: Ha vi råd att bygga trähus? - 569
Bokrecension: [Stadsingeniørens Direktorat] Beretning og Regnskab 1947—48 - 569
Bokrecension: Ten lectures on Swedish architecture - 569
Bokrecension: Varmeisolasjon av ildfaste boligbygg - 569
Bokrecension: Pladeformler - 570
Bokrecension: Drainage of land, estates and buildings - 571
Bokrecension: Contribution à l'étude du voilement des tôles raidies - 572
Problemhörnan - 572
Utvecklingen av koordinatväljare och koordinatväljarsystem för telefonstationer - 573
Telegrafverkets markörsystem - 581
L M Ericssons koordinatväljarsystem - 583
Notis: Lamellkontakten - 586
Notis: Radar för småbåtar - 587
Notis: Television i industrin - 587
Notis: Himmelskompass - 588
Enfasväxelströmsystem för lokaltågstrafik - 589
Notis: Kraftproduktion och kraftöverföring på det engelska samkörningssystemet - 590
Notis: Förbättrad glödlampa - 591
Notis: Nytt högspänningslaboratorium - 591
Bokrecension: Industrial Applications of Infrared - 592
Bokrecension: Some Measurements of the End-Corrections and Acoustic Spectra of Cylindrical Open Flue Organ Pipes - 592
Bokrecension: The Theory of the Gyroscopic Compass and Its Deviations - 592
Elektrolytisk utfällning av metallpulver - 593
Notis: Konservburkar av aluminium - 600
TNC: 16. Stympning av ord - 600
Notis: Precisionsgjutning med kvicksilverkärna - 601
Utvecklingstendenser för krossning och målning i amerikanska anrikningsverk - 601
Notis: Centrifugalgjutning av metallstänger - 604
Notis: Ny internationell temperaturskala - 604
Nedbrytning av aerosoler med cyklonskrubber - 605
Notis: Sulfitlutens utnyttjande - 607
Notis: Cigarrettröks sammansättning - 608
Notis: Kontinuerlig framställning av nitroglycerin - 608
Notis: Krusad fiber ger bättre pappersmassa - 608
Notis: Penicillinernas struktur och kemiska egenskaper - 609
Kungörelser - 611
Bokrecension: Fuels and Lubricating Oils - 612
Bokrecension: Kurs i indunstnings- och destillationsteknik - 612
Bokrecension: Werkstoff Aluminium und seine anodische Oxydation - 612
Bokrecension: Zur Kenntnis der Einwirkung von Wasser und von Kalciumhydroxidlösungen - 612
Kompressorer för reaktionsmotorer - 613
Notis: Statligt forskningsinstitut i USA - 622
Kallstart av flygmotorer - 623
Notis: Lodrät start och landning - 636
Notis: Nytt höjdrekord med raket - 636
Notis: Reaktionsdrivet trafikflygplan - 636
Skador på överhettare och luftförvärmare vid oljeeldning - 637
Notis: Reaktionszonen vid förbränning - 639
Notis: Bessemerstål för rörtillverkning - 640
Notis: Nya blindfastsättningar - 640
Notis: Tennlods egenskaper - 640
Notis: Elektrolytisk kapning och slipning - 641
Notis: Stansverktyg av hårdmetall - 641
Notis: Världsstandard för skruvgängor i sikte - 641
Bokrecension: Advances in Applied Mechanics - 642
Bokrecension: Affärsekonomiska studier 1948 - 642
Bokrecension: Maskinteknik - 642
Bokrecension: Rysk-finsk-svensk teknisk ordbok - 642
Bokrecension: Elements of Mechanical Vibration - 643
Bokrecension: Die Optik in der Feinmesstechnik - 644
Bokrecension: Elementary steam power enegineering - 644
Bokrecension: Gas turbines and their problems - 644
Bokrecension: Gas Turbines for Aircraft - 644
Bokrecension: Waste-heat recovery from industrial furnaces - 644
Tidstudieteknik - 645
TNC: 17. Otydliga termer, mer eller mindre farliga - 652
Transportforskning - 653
Lagring av materiel, innehållande gummi - 658
Notis: Materialhantering med is - 658
Föreningsnytt - 659
Notis: Centraliserad cirkulation av lastpallar - 659
Notis: Den Norske Ingeniørforenings 75-årsjubileum - 659
Notis: Kontrollavdelning som ledningens stabsorgan - 659
Notis: Nya tidskrifter - 659
Notis: De Nordiska Ingenjörsföreningarnas Samarbetsdelegation - 660
Notis: Ingenjörsförening samarbetar med stadsbibliotek - 660
Byte av järnvägsbro på tre timmar - 661
Notis: Hungry Horse Dam - 662
Notis: Dubbla sektorluckor - 663
Notis: Förstöring och skydd av dammar - 663
Notis: Fyllningsdammar med överströmmande högvatten - 663
Notis: Gruvor som oljebehållare - 663
Notis: Lättinställt instrumentstativ - 663
Notis: Ovala hjul - 663
Notis: Världens utbyggda vattenkraft - 663
Bokrecension: Boken om Bygge och Bostad - 664
Bokrecension: Byggnadsnämnderna och samhällsbyggandet - 664
Bokrecension: Daedalus - 664
Bokrecension: Det plana takets problem - 664
Bokrecension: Hults Bruks historia 1697—1947 - 664
Bokrecension: Bogen om Nordisk Byggedag 1946 - 665
Bokrecension: Om Udførelse af Almindelig Makadam, toplagsbehandlet og overfladebehandlet Makadam samt Tæppebelægning - 665
Bokrecension: Utexperimentering av normaltyp för branddörrar - 665
Bokrecension: Water supply and sewerage - 666
Bokrecension: Beobachtungen in Firn- und Ablationsgebit des grossen Aletschgletschers - 667
Bokrecension: Elektrokinetische Erscheinungen und ihre Anwendung in der Bodenmechanik - 667
Bokrecension: Remarques sur les nappes souterraines en régime permanent - 667
Bokrecension: Scienza della costruzioni - 667
Bokrecension: Setzungsmessungen 1887 bis 1944 und Baugrund in Rutschgebiet von Zug - 667
Bokrecension: Vertical curves for roads - 667
Bokrecension: Handledning för maskinhållare - 668
Nordiska granntidskrifter - 668
Nutida synpunkter på kolvmotorbränslen - 669
Notis: Reaktionsmotor för modellflygplan - 677
Användning av pannbrännoljor såsom drivmedel för dieselmotorer - 678
Bränslen för reaktionsmotorer i flygplan - 690
Nutida synpunkter på motorsmörjoljor - 697
Problemhörnan - 700
TV [Television] - 701
Notis: Plastgjuten golvradio - 708
Notis: Försök med stereofonisk ljudåtergivning - 709
Notis: Registrering hos abonnent av telefonanrop - 710
TNC: 18. Otydliga termer, forts. - 710
Närmeformler för induktansen hos runda spolar - 711
Bokrecension: Tabel til brug ved addition af komplekse tal - 717
Bokrecension: Investigations into Stray Currents in Underground Structures and Experiments with Cathodic Protection of the Heating Pipe System of Copenhagen - 718
Bokrecension: Modern operational calculus - 718
Bokrecension: Electronic Time Measurements - 719
Bokrecension: Power System Stability - 719
Bokrecension: The Gyroscope and Its Applications - 719
Emittator för spektrograf som radiostörningskälla - 720
Notis: IEC-konferensen i Stresa - 721
Notis: Antändning av olja på likströmsmaskiners strömsamlare - 722
Notis: Inspektion av kraftledningar från flygplan - 722
Notis: Kopplingsöverspänningar orsakade av petersenspolar - 722
Notis: Säkerhetslänk för kraftledningsstolpar - 722
Notis: Vindkraft - 722
Insänt: Utbildas teknologerna till andliga robotar? - 723
Rättelse: L M Ericssons koordinatväljarsystem - 724
Rättelse: Telegrafverkets markörsystem - 724
Den moderna kemins plats i livsmedelsproduktionen - 725
Notis: Dansk uppvärmningsteknisk forskning - 733
Notis: Elektronisk handduk - 733
Notis: Glykol för sterilisering av luft - 733
Notis: Aureomycin - 734
Standardtider i arbetsstudietekniken - 735
Notis: Gömställe för bilnyckel - 739
Notis: Örats reaktion för starkare ljudretningar - 739
Notis: Kristallisation - 740
Nya högvärdiga gjutjärn - 741
Bokrecension: Handbok i kemisk teknologi - 746
Bokrecension: Carbohydrates in Hay - 747
Bokrecension: Chemistry of Insecticides, Fungicides and Herbicides - 747
Bokrecension: Cosmetic Materials - 747
Bokrecension: Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie - 747
Rättelse: Användning av pannbrännoljor såsom drivmedel för dieselmotorer - 748
Bokrecension: Asbestos, Its Preparation and Application - 748
Bokrecension: Corrosion of Iron and Steel by Industrial Waters and its Prevention - 748
Insänt: Centrifugalgjutning av metallstänger - 748
Kockums verkstad - 749
Notis: Atombombens ekonomi - 757
Notis: Gasturbinen för traktionsändamål - 758
TNC: 19. Vare sig — eller, m.m. - 758
Luftintag för reaktionsflygplan - 759
Notis: Flygtekniska forskningsresultat i USA under 1948 - 763
Notis: Isbildningsdetektor för flygplan - 764
Notis: Nytt system för tankning i luften - 764
Effektbehovet för vindtunnlar - 765
Notis: Tändstift som inte stör radio - 766
Flygmedicinska problem vid flygning med överljudfarter - 767
Notis: Automatiskt brandskydd vid flygplankrascher - 768
Drivmedelsförluster och deras bestämning - 769
Bokrecension: Mekanisk Teknologi I - 773
Bokrecension: Mekanisk Teknologi II - 774
Bokrecension: Fartens herre eller slav - 775
Bokrecension: Handbok i hårdmetallslipning - 775
Bokrecension: Verktygsmaskiner och verktyg för spånbildande formgivning - 775
Bokrecension: Vattenpumpar och hydroforanläggningar - 776
Stor-Stockholms vattenförsörjning — behov av samordning - 777
Notis: Kraftledningsbygge i Österrike - 782
Hur havsvatten hindrades från att förorena industrivatten - 783
Föreningsnytt - 786
Notis: Franklin-medaljen till The Svedberg - 786
Notis: Tekniska Högskolan i Finland 100 år - 786
STF:s styrelse - 786
Industribyggnadsverksamheten i Schweiz - 787
Temperaturkärnor och sprängämnesinitiering - 791
Notis: Andra utbyggnadstappen för Mc Nary-dammen - 797
Notis: Bärande kubbgolv - 797
Notis: Grundvattenproblem i Rhônedalen - 797
Notis: Härdat trä - 797
Bokrecension: Arbetsvirke till bostadshus av sten - 798
Bokrecension: Jord- og betonlære - 798
Bokrecension: Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel. Hållfasthet - 798
Bokrecension: Reine Biegungsbeulung rechteckiger Platten im elastischen Bereich - 799
Bokrecension: The stability of the upstream slope of earthdams - 799
Nordiska granntidskrifter - 800
Det finska krigsskadeståndet och dess industriella konsekvenser - 801
Notis: Finlands hydroelektriska kraftresurser - 807
Notis: Centralorgan för kraftförsörjningen i Västtyskland - 808
TNC: 20. Resp. - 808
Vart tar elkraften vägen? - 809
Belastningens fördelning på olika förbrukargrupper - 810
Prognos för industrins framtida kraftförbrukning - 813
Detaljförbrukningen och dess framtida utveckling - 816
Notis: Projekt rörande tidvattenskraftverk - 819
Notis: Avläsningsnoggrannheten vid instrumentskalor - 820
Notis: Decca-systemets noggrannhet - 820
Notis: Mera om robotläsaren - 820
Arbetsförenkling inom Asea - 821
Bokrecension: Cybernetics, av Karl-Olof Faxén - 826, 827
Bokrecension: Röntgenstrålarna — deras historia, fysik och användning, av C S - 827
Bokrecension: Cyklotronen och den nya biologien, av J Tandberg - 827
Bokrecension: Vedlikehold av elektriske apparater og materiell, av S Svidén - 827
Bokrecension: On the Foundations of Electrodynamics, av C S - 827
Bokrecension: Principles of Servomechanisms, av L von Hámos - 827, 828
Sidor ... - 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
Bokrecension: Applications physiques de la transformation de Laplace - 828
Bokrecension: Principles of Electrical Engineering - 828
Bokrecension: The Principles of Technical Electricity - 828
Förädling av linolja - 829
Notis: Skorstensmeteorologi - 834
Notis: Plastlimning av metall - 835
Notis: Bomullens kvalitet förbättras - 836
Notis: DDT:s biologiska verkan - 836
Från de tekniska högskolorna: KTH - 837
Försörjningen med icke-järnmetaller i Tyskland under kriget - 839
Notis: Förgasning av kol under jord - 842
Notis: Anrikningsegenskaper hos de röda järnmalmerna från Birmingham (Ala.) - 844
Notis: Aijala koppargruva - 846
Notis: Den finska stenindustrins läge - 846
Notis: En ny ståltillverkningsprocess? - 846
Notis: Sot som indikator vid slaglödning - 846
Bokrecension: Rationell kostnadsberäkning - 847
Bokrecension: Elementary Quantitative Analysis - 849
Bokrecension: Instrumental Methods of Analysis - 849
Bokrecension: Methods for the Detection of Toxic Gases in Industry - 849
Bokrecension: Nora tändrörsfabrik 1871—1949 - 849
Bokrecension: An Introduction to Colour - 850
Bokrecension: Essential Metallurgy for Egineers - 850
Bokrecension: Physical aspects of colour - 850
Bokrecension: The Petroleum Chemicals Industry - 850
Bokrecension: Britain's New Industry, Stanlow 1949 - 851
Bokrecension: Flotation Index - 851
Bokrecension: High Vacuum Technique - 851
Bokrecension: Notes on Soldering - 851
Bokrecension: Powder Metallurgy in Practice - 851
Bokrecension: Treatise on Powder Metallurgy - 851
Bokrecension: Was ist Stahl? - 851
Problemhörnan - 852
Synpunkter på splinesförband - 853
Notis: Totalt delägarskap - 858
Notis: Järnhand eliminerar hanteringsarbete - 859
Notis: Pressning av polerat stål - 860
TNC: 21. Eller, och/eller - 860
Koloxidförekomst i bensindrivna bilar - 861
Notis: Blackout-varning - 865
Notis: Effektackumulator för provning av reaktionsmotorer - 865
Notis: Kompakt syrgasutrustning - 865
Notis: Kromhärdade cylinderfoder - 865
Notis: Onormal cylinderslitning i tvåtakts fartygsmotorer - 866
Notis: Sveriges största segelyacht - 867
Anordning för mätning av stora och medelstora diametrar - 868
Notis: Reseberättelser - 868
Sidrörstuber i ångpanneeldstäder - 869
Nya synpunkter på torkning av bränntorv - 873
Notis: Fjäder med negativ karakteristik - 875
Notis: Spånavskiljande bearbetning med lokal upphettning - 875
Bokrecension: Mechanization takes command - 876
Notis: Nya användningar för magnetisk olja - 876
Bokrecension: Malcus kuggväxeltabeller - 877
Bokrecension: Metallsågbladets användning i rationellt verkstadsarbete - 877
Bokrecension: Rationell verktygstillverkning - 877
Bokrecension: Teknisk termodynamik - 877
Bokrecension: Teknisk termodynamik för tekniska läroverk och självstudier - 877
Bokrecension: Diamond Tool Patents - 878
Bokrecension: Fine surface finish - 878
Bokrecension: Precision workshop methods - 878
Bokrecension: Regler och råd rörande maskinritningars och andra tekniska ritningars utförande - 878
Bokrecension: The Novice's Workshop - 878
Bokrecension: The Resistance of a Barge with the Bottom Air Lubricated - 878
Bokrecension: Collision Prevention - 879
Bokrecension: Merchant Steamers and Motor Ships - 879
Bokrecension: An investigation of the effect of boundary layer suction on the air resistance in channel elbows - 880
Bokrecension: Computation Curves for Compressible Fluid Problems - 880
Bokrecension: Toleranzen und Lehren - 880
Bokrecension: Wing sections with minimum drag at supersonic speeds - 880
Kungörelser - 880
Kommunikationsteknik såsom läroämne inom väg- och vattenbyggnadsfacket - 881
Nordiska granntidskrifter - 888
Arbetsledarens ställning och problem - 889
Notis: FN och dess fackorgan - 894
Föreningsnytt - 895
Notis: Nautikalalmanackan lägges om - 895
Notis: Statens Tekniska Forskningsråd - 895
Notis: Blanketteknisk grundterminologi - 896
Notis: Grafiska Institutet - 896
Notis: Nya tidskrifter - 896
Notis: SEN-normförslag - 896
Ekonomisk dimensionering av en kraftstations tilloppstuber - 897
Notis: Landindämning på Amager - 900
Notis: Motorvägsstudier i England - 900
Notis: Speglande modell för påkänningsanalys - 900
Notis: Utmattningsförsök under stigande belastning - 900
Bokrecension: Mittens rike - 901
Notis: Vikbar hissgrind - 901
Bokrecension: Handbok i samfärdselteknik - 902
Bokrecension: Ingenieur-Tabellen - 902
Bokrecension: Teknisk Leksikon for Industri og Haandverk - 902
Bokrecension: A contribution to the methods of optimal measuring - 903
Bokrecension: Air conditioning and Elements of Refrigeration - 903
Bokrecension: An introduction to the design of timber structures - 903
Bokrecension: Hydrology - 903
Bokrecension: Baumethoden und Gesundheit - 904
Bokrecension: Die Plastizitätstheorie im Stahlbetonbau - 904
Bokrecension: The reaction of oxygen with tar oils - 904
Tekniken i den moderna krigföringen - 905
Notis: Den första atombombsreaktionen - 906
Den speciella relativitetsteorins logik - 907
Relativitetsteorin och den roterande skivan - 911
Notis: Bandspelningsapparater - 912
Notis: Färdigspelade ljudband för bandspelare - 912
Notis: Elektriskt glas - 913
Notis: Tänkande maskin - 913
Notis: Television i ångkraftverk - 913
Notis: Ersättning för trä för klichémontering - 914
Notis: Reflexionsmätare för kontroll av färgen i tryckpressen - 914
TNC: 22. Några otydliga matematiska uttryck - 914
Kopplingsöverföring i stora kraftnät - 915
Notis: Elströmmens inverkan på havsfaunan - 923
Notis: Överföring av kraft från fastlandet till Gotland - 923
Notis: Det svenska 380 kV nätet - 924
Notis: 300 kV storkraftnät i Storbritannien - 925
Notis: Seriekondensatorer och duplexledare i det svenska storkraftnätet - 925
Bokrecension: Normer för blymantlade pappersisolerade kablar för högre märkspänning än 600 volt - 926
Bokrecension: Waveforms - 926
Notis: Val av kraftstationsdata med hänsyn till överföringsnätet - 926
Bokrecension: Discharge Lamps for Photography and Projection - 927
Bokrecension: Eigenwertprobleme und ihre numerische Behandlung - 927
Bokrecension: Kurzes Lehrbuch der elektrischen Maschinen - 927
Bokrecension: Scientific Instruments - 927
Bokrecension: Ausgewählte Kapitel aus der Physik - 928
Bokrecension: Differentialgleichungen für Ingenieure - 928
Bokrecension: Ergänzungen zur Experimentalphysik - 928
Insänt: Prognos för industrins framtida kraftförbrukning - 928
Erhvervsvirksomhedernes goodwill-problemer - 929
Notis: Minneskunskaper eller tillämpningskunskaper? - 932
Notis: Deformationsmätningar på glasflaskor med trådtöjningsgivare - 934
Notis: Fotografering i djupa borrhål - 934
Notis: Oljeborrning till havs - 934
Skidvallor - 935
Notis: Nya optiska glas - 942
Notis: Arbetshypoteser inom makromolekylära ämnens kemi - 943
Notis: Provning av gummi vid låg temperatur - 946
Notis: Röntgenanalys av jättemolekyler - 946
Notis: Kemikalier ur högtrycksacetylen - 948
Notis: Svetsning av plaster - 948
Notis: Antilewisit - 949
Notis: Syntetiska hormoner - 949
Notis: Musklers sammandragning - 950
Notis: Separering av proteiner - 950
Bokrecension: Kemisk apparatteknik - 951
Notis: Muskelmotor - 951
Bokrecension: Einführung in die Mineralogie - 952
Bokrecension: Surface Chemistry - 952
Rättelse: Förädling av linolja - 952
Dansk skeppsbyggnad och utställningen "Skibet" - 953
Notis: Stjärtlösa flygplan - 962
Notis: Sidvindlandningsställ för flygplan - 964
Automatiska växellådor - 965
Bokrecension: Konfektion - 978
Bokrecension: Atlas Diesel 1873—1898—1948 - 979
Bokrecension: Heat Conduction with Engineering and Geological Applications - 979
Bokrecension: Mölnlycke Väfveriaktiebolag 100 år - 979
Bokrecension: Anwendungen der elektrolytischen Methode auf die Betz'sche Theorie der Spaltverluste an Schaufelgittern - 980
TNC: 23. Ledare, ledning, linje - 980
Storforskningens struktur och psykologi - 981
Notis: Var försiktig med sprängkapslar! - 989
Notis: Svenska forskningsråd och forskningsinstitut - 990
Nordiska granntidskrifter - 991
Notis: Nya tidskrifter - 991
Föreningsnytt - 992
Nekrolog: Martin Ljungberg † - 992
STF:s avdelningsstyrelser - 992
STF:s styrelse - 992
Notis: Studiediskussion på KTH - 993
Notis: TLS referenstjänst utvidgas - 993
Notis: TNC-kurs - 993
Notis: Svensk-Internationella Pressbyrån - 994
Problemhörnan - 994
Arbetsvärdering för teknisk och administrativ personal - 995
Notis: Företagskoncentration och konkurrens i USA - 997
Notis: Full produktion på kortare tid - 998
Notis: Tungt gods per pråm löser transportproblem - 998
Redlertransportörer - 999
Bokrecension: Matematisk enkelhet - 1002
Bokrecension: Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd. Redogörelse för budgetåret 1947/48 - 1002
Bokrecension: Verksamheten vid Kungl. Tekniska Högskolan 1932/33—1948/49 - 1002
Bokrecension: Lærebog i Bygningsakustik for Ingeniører - 1003
Bokrecension: Lille Akustik — [Lærebog i Bygningsakustik for arkitekter] - 1003
Dimensionering av betongtvärsnitt sammansatta av rektangulära element - 1003
Insänt: Stor-Stockholms vattenförsörjning — behov av samordning - 1004
TNC: 24. Naturmaterial och konstmaterial - 1004
    31 december 1949 - 1005
Sidor ... - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Ångledningar för höga tyck och temperaturer - 1005
Svenska stål för högtrycksånga - 1012
Svetsning av varmhållfasta och värmebeständiga stål - 1015
Armatur för högtrycksånga - 1020
Konstruktion och materiel för moderna högtrycksmatarpumpar av centrifugaltyp, av ingenjör Igor Karrasik, Harrison (N J.) - 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Notis: Värmeteknisk konferens och utställning - 1032
Inbetalningskort - kort, kort

Project Runeberg, Fri Apr 24 00:43:00 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1949/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free