- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 79. 1949

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 79 1949

REDAKTION Sven A Hansson (ansvarig utgivare och chefredaktör) • Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) • Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) • Richard Smedberg (byggnadsteknik) • Sigge Hähnel (kemi) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsteknik) • Bertil M Westergård (flygteknik) • Sven Malmström (teknisk fysik) • Runo Lindblad (industriekonomi) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1949

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Uppsatser - ii, iii, iv
II. Notiser - iv, v, vi, vii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x
IV. Författarregister - xi, xii
    H. 1. 1 januari 1949 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Nätmodeller — deras konstruktion och användning, av Bo G. Rathsman - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nätmodellundersökningar på svenska storkraftsystemet, av Sven Lalander - 7, 8, 9, 10, 11
CTH:s nätmodell över det svenska storkraftsystemet, av Ragnar Lundholm - 12, 13
Linjemodell för 200 kV nätet, av Fredrik Dahlgren - 13, 14, 15
    Diskussion, av I Herlitz och Nils Knudsen - 14, 15
Ordförandeskifte, av Bo Ekelund - 15, 16
Ny fackredaktör - 16
Compte Rendu från Cigré-mötet 1948 - 16
SEN-normförslag - 16
Insänt: »Byggandet i knapphetens tecken», av Nils Ahrbom och Evert Strokirk - 16
    H. 2. 8 januari 1949 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Elektrisk motståndsuppvärmning av stålämnen, av Bror Anderson - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Tidningssättning med skrivmaskin, av W S - 27, 28
Fotosättmaskinen, av W S - 28
Elkraftförsörjningens sannolika utveckling, av Lr - 29, 30
Utbyggnad av vattenkraft i Kanada, av Je - 30
TNC: 1. Nya TNC-publikationer, av J W - 30
Anmälan: Fotografisk Årsbok 1949, av sah - 31
Anmälan: Möte med atomerna, av J Tandberg - 31
Anmälan: Theory and Application of Microwaves, av Bengt Josephson - 31
Anmälan: Radar Aids to Navigation, av g - 31
Anmälan: Electricity, av E T Glas - 31, 32
Anmälan: Svenska Mätapparater AB - 32
Anmälan: The Scientific Instrument Manufacturers' Association of Great Britain Ltd. - 32
Anmälan: Birlec Elektrougnar AB - 32
Anmälan: AB Separator - 32
Problemhörnan, av A Lg - 32
    H. 3. 15 januari 1949 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Fluidiseringsprincipen och dess användning i organisk industri, av Anders Rasmuson - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Anmälan: Karlebo handbok, av W R Uggla - 39
Anmälan: Den svenska järnhanteringen genom tiderna, av E R—s - 39
Anmälan: Metod för regenerering av gips, av Dah - 39
Anmälan: From the ground up, av E R—s - 40
Anmälan: Mitteilungen aus dem Institut für organische Chemie, III, IV, av T E - 40
Anmälan: Dorch, Bäcksin & Co:s AB - 40
Anrikning av den svenska oljeskiffern, av Olle V Borgkvist - 41, 42, 43, 44
Syrgas vid ståltillverkning, av C H L - 45, 46
Magnesiumlegeringarnas metallurgi, av I Göransson - 46, 47
Keramiska material för höga temperaturer, av W S - 47
Nya elektriska element, av SHl - 47, 48
Kugghjul av komprimerad bomull, av C S - 48
Den olympiska elden, av W S - 48
Anmälan: Reseberättelser - 48
Kungörelser, av R S - 48
    H. 4. 22 januari 1949 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Inverkan av bränslets svavelhalt samt rökgasens svavelhalt och daggpunkt på ångpannedriften, av Stefan Juhász - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Nya tidskrifter - 56
Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 56
Ångpanna för gas- och oljeeldning, av Wll - 57
Återvinningsaggregat för värmepannor, av Wll - 57
Bestämning av kolets fukthalt ur kolkvarnens värmebalans, av Wll - 57
Hilsch's värmeseparator, av Wll - 57
Den paradoxala ångbildningen, av H Hinricsson - 57
Ett nytt kvicksilverångkraftverk, av Wll - 57, 58
Förbränningsmotorkraftverk, av sah - 58
TNC: 2. Fordon, fartyg, väg m.m., av J W - 58
Last- och emigrantfartyg för östasienfart, av P Gösta Bölin - 59, 60, 61, 62
Anmälan: AB Svenska Metallverken - 62
Anmälan: M:s Handbok 1948—1949 - 62
Anmälan: Lidköpings Mek. Verkstads AB - 62
Anmälan: Arthur Scrivener Ltd. - 62
Anmälan: Trico — Folberth Ltd. - 62
Standard för flytande motorbränslen, av K-E Swendsén - 63, 64
Anmälan: Manufacturing Processes, av Hf - 64
    H. 5. 29 januari 1949 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Hur bygga billigare? av David Österberg - 65, 66
Exempel på rationalisering av byggnadsarbetet, av Ragnar Kåby - 66, 67, 68, 69, 70
Elektrostatisk färgsprutning och färgjämning, av W S - 71
En spis med cylindrisk eldstad, av W S - 71, 72
Från de tekniska högskolorna - 72
Försök med impregnering av träd på rot, av Bror Fellenius - 73, 74
Tekniska Skrifter: Designing Coffer Dams - 74
Beräkning av fuktfördelning och fuktvandring i ytterväggar, av Carl Hugo Johansson och Gunnar Persson - 75, 76, 77, 78
Anmälan: Vägvisare i svensk statistik, av Henry Kirstein - 78, 79
Anmälan: Kontorsorganisation, av Th. Malmer - 79
Anmälan: Råd och anvisningar för uppfinnare, av Rd - 79
Anmälan: Education and Training for Engineers in Great Britain, av Erik Ingelstam - 79
James Watt-medaljen till Fredrik Ljungström - 80
Tekniska Museet 25 år, av sah - 80
Problemhörnan, av A Lg - 80
    H. 6. 5 februari 1949 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Arbetsförenkling och dess utveckling i Amerika, av David B Porter - 81, 82, 83, 84, 85, 86
Hur man får veta de anställdas uppfattning om företaget, av R L - 86
URSI-kongressen i Stockholm 1948, av Siffer Lemoine - 87, 88
Radiokonferenserna 1948 i Stockholm och Köpenhamn, av Ernst Magnusson - 88, 89, 90
Seriekondensator i det svenska 200 kV nätet, av G Jancke och K F Åkerström - 91, 92, 93, 94
Automatisk oljerening vid transformatorer, av Carl E Söderbaum - 94
kWh-mätare utan bärlager, av Je - 94
Förenklad mätaravläsning, av sah - 94
Felsökning på kraftledningar, av Je - 94
Registrering av felströmmar, av Je - 94
Plastmagneter, av Je - 94
De teletekniska och elektroniska hjälpmedlen i flyget, av D H - 95
Rättställning av synkronur, av sah - 95
Industriella belysningsproblem - 95
Anmälan: Amatörradio, av g - 96
Anmälan: Statistical Year-Book No. 4 of the World Power Conference, av Wll - 96
Anmälan: Electric Power Stations, av Mm - 96
URSI:s kongresshandlingar 1948 - 96
Anmälan: »Rationella blanketter» - 96
TNC: 3. Samfärdsel, trafik, transport, av J W - 96
    H. 7. 12 februari 1949 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Vätskors inflytande på en fast kropps hållfasthet och dimensioner, av Carl Benedicks - 97, 98, 99, 100
Management-utbildning i England, av Curt Dahlgren - 101, 102, 103, 104, 105
Anmälan: Företagsledning och företagsledare, av Runo Lindblad - 105, 106
Anmälan: Svenska Tarifföreningen. Några ord med anledning av dess 75-åriga tillvaro, av W S - 106
Anmälan: Grafiska Institutet, av W S - 106
Anmälan: Litet lexikon för reklamköpare - 106
Anmälan: »Examensringar från tekniska läroanstalter i Norden» - 106
Anmälan: Reseberättelser - 106
Kungörelser: Svensk Författningssamling, av R S - 106
Kemiska undersökningar av serologiska fällnings- och agglutinationsreaktioner, av Sigge Hähnel - 107, 108, 109, 110, 111
Mätning av radioaktiva isotoper, av SHl - 111, 112
Den första franska atomreaktorn, av Sigvard Eklund - 112
Starr genom cyklotron, av sah - 112
Berylliumkoppar - 113, 114, 115
Borlegerade stål, av CS - 115
Avzinkning hos Cu—Zn-legeringar, av C S - 115
Explosionskatastrofen i Ludwigshafen, av Bruno Engel - 115, 116
Insänt: Kraft- och energienheter, av Torsten Widell - 116
Rättelse: Anrikning av den svenska oljeskiffern - 116
    H. 8. 19 februari 1949 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Val av metalliska material för höga temperaturer, av Axel Hultgren - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Erfarenheter av materials krypegenskaper, av Axel Johansson - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
    Diskussion, av Gunnar Lindh - 131, 132, 133
Svetskonstruktionstävling - 133
Flygsäkerheten vid Flygvapnet, av sah - 133, 134
1 800 km/h, av sah - 134
Stighastighetsrekord, av sah - 134
USA:s flygindustri rustar upp, av sah - 134
Reglagen i flygplan identifieras genom känseln, av Fk - 134
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1948/49, av N Lll - 135
Revision av Lloyd's skeppsbyggnadsreglemente, av N Lll - 135
Stor fartygssluss, av G Lbg - 135
Anmälan: Du kan lära dig flyga, av sah - 136
Anmälan: Machine Design, av Lth - 136
Anmälan: Symposium on Internal Stresses for Metals and Alloys, av C S - 136
TNC: 4. Transportabel, flyttbar, stationär, av J W - 136
    H. 9. 26 februari 1949 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Materialforskningens betydelse för husbyggnadstekniken, av Nils Hast - 137, 138, 139
Anmälan: Geoteknik, av Bernt Jakobson - 139, 140
Anmälan: Förslag till generalplan för Täby, av K I Mossberg - 140
Minskning av markskakningarna vid sprängning, av Ulf Langefors - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Anmälan: F.B.I. Register of British Manufacturers 1948/49, av sah - 147
Hamnar i USA, av David Magnusson - 148
Dammbyggnad vid Stewartville, av G Lbg - 148
Industrins bullerproblem, av Ove Brandt - 149, 150, 151, 152, 153, 154
Ljudkonferensens resultat, av Stellan Dahlstedt - 154, 155
Gallring av bullerkänsliga, av Stellan Dahlstedt - 155
Mikroklimatograf, av sah - 155
Nordiska granntidskrifter - 156
Problemhörnan, av A Lg - 156
    H. 10. 5 mars 1949 - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Matematikmaskiner, av Stig Ekelöf - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Ultrafax, av W S - 169
Brittiska radioutställningen, av T Bohlin — E L - 170
Lysämnen, av Gunnar Günther - 171, 172, 173, 174, 175
Prognos för energibehovet i USA, av Je - 175, 176
SEN-normförslag - 176
TNC: 5. Standard, norm, av J W - 176
Rättelse: Explosionskatastrofen i Ludwigshafen - 176
    H. 11. 12 mars 1949 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Torvforskningen i Sverige, av Arne Westlin - 177, 178, 179
Anmälan: Handbok i balansteknik, av Bo Lillieström-Tjus - 179
Anmälan: A Human Relations Casebook for Executives and Supervisors, av R L - 179, 180
Yrkesinspektionens Upplysningstjänst, Stockholm - 180
AB Henrik Lindståhls Bokhandel, Stockholm - 180
Svenska Speed—Feed AB, Stockholm - 180
Grundämnenas periodiska system, av Sigge Hähnel - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Tillverkning av xylidin, av SHl - 190
Chiffrering av kemiska föreningars strukturformler, av Sigge Hähnel - 191, 192, 193, 194
Karakteristiska egenskaper hos natrium och kalium, av SHl - 194, 195
Inhibitor i gasfas, av J Tandberg - 195
De holländska statsgruvorna, av W Quarles - 196
Kolgrävmaskiner, av sah - 196
Frysschaktning, av sah - 196
Kalisaltutvinning ur österrikiska avfallslutar, av E R—s - 196
Kungörelser: Svensk Författningssamling, av R S - 196
    H. 12. 19 mars 1949 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Saab 92 — en liten personbil, av Gunnar Ljungström - 197, 198, 199, 200, 201, 202
Knut And. Larssons El. AB, Göteborg - 202
AB Erik Bohlin, Stockholm - 202
Asea, Västerås - 202
Skeppsbyggeriet i Sverige 1948, av Nils J Ljungzell - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Anmälan: Nordisk Fiskebåtbyggarekongress 1947, av N Lll - 214
Helikoptern, av Jan Bäckström - 215, 216, 217, 218
Hopskjutbar propeller i stället för fallskärm, av W S - 218
Insugningsrisken vid reaktionsmotorer, av sah - 218
Engelska turbinflygmotorer, av Gösta Magnusson - 219, 220, 221, 222
Luftbron, av sah - 222, 223, 224
Anmälan: Reseberättelser - 224
TNC: 6. Normal, nominell, typ, serie m.m., av J W - 224
    H. 13. 26 mars 1949 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Om vedspisars provning, av Alf Grabe - 225, 226, 227
Dansk uppvärmningsteknisk forskning, av Per Norbäck - 227, 228
Hiss utan lina, av sah - 228
Snösmältning på massivtak, av Lennart Simonsson och Anders Engwall - 229, 230
Vibrationsstörningar i laboratorier, av Villem Koern - 231, 232, 233
Pall av wellpapp, av SHl - 233
Tunnelbaneprojekt för Milano, av Stig Samuelson - 234
Ny järnväg över Anderna, av Stig Samuelson - 235
Höjning av Rossdammen i Skagit river, av G Lbg - 235
Elektroosmos, av Lennart Silfverberg - 235, 236
Operationsforskning, av SHl - 236
Beräkning av nedböjningen hos balkar med konstant tröghetsmoment, av R William Höjlund - 237, 238, 239, 240
Anmälan: Svenska Flottledsförbundets årsbok 22, av Petrus Silfverbrand - 241
Anmälan: Studier rörande råbetongens egenskaper, av Bo Carlstedt - 241
Anmälan: Värme- och sanitetsteknik, av Per Norbäck - 241
Anmälan: Byggnadsekonomi, av Bernt Schubert - 241, 242
Anmälan: Betonteknologi, av Sven Linder - 242
Anmälan: Publication préliminaire du Troisième Congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, av Sune Ewerdahl - 242, 243
Anmälan: Standard design of reinforced concrete road and bridges, av Stig Holmgren - 243
Stipendier ur Bengt Ingeströms stipendiefond - 244
Nordiska granntidskrifter - 244
Problemhörnan, av A Lg - 244
    H. 14. 2 april 1949 - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Friktion och smörjning, av Hans Stäger - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
TNC: 7. Vägledning i TNC:s publikationer, av J W - 260
Rättelse: I notisen Stipendier - 260
    H. 15. 9 april 1949 - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Uranreaktorn och dess användning som energikälla, av Erik Hæffner - 261, 262, 263, 264, 265, 266
Anmälan: Hur fysiken utvecklats och vad den betyder för mänskligheten, av E Hubendick - 267
Anmälan: Nuclear Radiation Physics, av SHl - 267
Anmälan: Preparations and Characteristics of Solid Luminescent Materials, av G Günther - 267
Anmälan: Fluorescent and other gaseous discharge lamps, av G Günther - 267, 268
Anmälan: Electric Power Transmission, av Löf - 268
Anmälan: Techniques in Experimental Electronics, av Sigvard Tomner - 268
Karakteristikor för ljudvågor i ett cirkulärt rör, av Uno Ingård - 269, 270, 271, 272, 273, 274
Världskraftkonferensen (WPC) - 274
SEN-normförslag - 274
Hållare för kraftledningslinor, av Sverre Sandberg och Julius Lindblom - 275, 276, 277, 278
Ett högkänsligt mekanisk-elektriskt mätelement, av W S - 279
Läshjälp för blinda, av Je - 279
Elektrisk bokstavsgenerator, av E L - 279
Kalibrering av ljusstyrkan hos fotografiska objektiv, av SHl - 279, 280
Television och film, av sah - 280
Neonljus med flimmereffekt, av sah - 280
Insänt: Förenklad mätaravläsning, av Sten Sjöstedt - 280
    H. 16. 16 april 1949 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Moderna metoder för bränning och släckning av kalk, av N V S Knibbs och B J Gee - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Anmälan: Arbetets söner, av sah - 289
Anmälan: Handel och näringsliv i Stockholm, av sah - 289
Anmälan: Trycksaker och språkfrågor, av sah - 289, 290
Anmälan: Theobroma Cacao - 290
AB Karlstads Mekaniska Verkstad - 290
TNC: 8. Kontakt, uttag, pol m.m., av J W - 290
Hydrocyklonens användning vid blodstensanrikning, av Per H:son Fahlström - 291, 292, 293, 294, 295, 296
Tillgodogörandet av malmerna i Oberharz, av E R—s - 297, 298
Kontinuerlig gjutning av stålämnen, av CS - 298
Vakuumbehandling av metaller, av C H L - 299
Metallpriserna i Bizonien, av E R—s - 299
Ny fotografisk reproduktionsprocess, av SHl — Rq - 300
Problemhörnan, av A Lg - 300
    H. 17. 23 april 1949 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Behovet av lämpligare stålmaterial för fartygsbyggen, av Per Stenberg - 301, 302, 303, 304
Världens tonnageproduktion 1948, av N Lll - 304
Schnadt-metoden — för bättre kunskap om stål och elektroder, av Nils G Leide - 305, 306, 307, 308, 309
Spröda brott i olegerat kolstål, av Knut Peterson - 309, 310
En finsk snabbgående dieselmotor, av Georg Muselius - 311, 312, 313, 314
Anmälan: Mekanförbundets normalkontoplan, av Bo Lillieström-Tjus - 314, 315
Anmälan: ABC i nationalekonomi, av sah - 315
Anmälan: Kompendium i bågsvetsning, av K A Ringdahl - 315
Anmälan: Luftbehandling, av Wll - 315
Anmälan: Ekonomisk storlek för panncentraler, av Wll - 315
Anmälan: Process Engineering, av Yngve Svensson - 315, 316
Anmälan: Power and Process Steam Engineering, av Wll - 316
Från de tekniska högskolorna - 316
Rättelse: Den omnämnda donationen - 316
Den fysiologiska topphöjden vid flygning, av Kjell Rasmusson - 317, 318
Rymdraketens uppvärmningsproblem, av sah - 318, 319
Reaktionsmotorns »slocknande» vid vissa höjder och varvtal, av Sten Langby - 319, 320
Nedisning av reaktionsmotorer, av P O Hansson - 320, 321
Engelsk överljudforskning med flygplanmodeller, av L Franzén - 321, 322
Engelsk bärplanbåt, av sah - 322
Atomvapnet och atomenergin för marint bruk, av E Hæffner - 322, 323
Den elektromagnetisk-hydrauliska kopplingsprincipen, av CHL-WS - 323
Nytt axiallager, av C S - 323, 324
En snabb pärmgörningsmaskin, av W S - 324
Snabbskrift med tryckbokstäver, av W S - 324
Stipendier från IVA - 324
Svenska Glastekniska Föreningen - 324
Insänt: Flygsäkerheten vid Flygvapnet, av Hans Johansson, Nils Christiansson och Sven Holmberg - 324
    H. 18. 30 april 1949 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Arbetsledarutbildning inom företagen, av Sven Grabe - 325, 326, 327, 328, 329
TIF i praktiken - 330
Batelle Memorial Institute, av sah - 330
Nya tidskrifter - 330
    Föreningsnytt - 331, 332
Polhemsfonden - 331
Bo Ekelund fick STF:s silverplakett - 331
STF:s styrelse - 331, 332
Nordiska granntidskrifter - 332
TNC: 9. Synpunkt, utgångspunkt, av J W - 332
Storflygplatsen vid Halmsjön, av Gunnar Johansson - 333, 334, 335
Chicago Orchard storflygfält, av Bertil Hultén - 336, 337
Aluminiumbro, av sah — S E - 337
Det moderna industrilaboratoriet, av Sigge Hähnel - 337, 338
Anmälan: Reseberättelser - 338
Tekniska skrifter: Discharge coefficient μ in the formula for overfall dams - 338
Rullbanor och hjulbanor, av Erik Nothin - 339, 340, 341
Anmälan: Enskilda järnvägars entreprenörer och arbetschefer 1802—1940, av Torsten R Åström - 341, 342, 343
Anmälan: Sydöstmässan i Växjö 1947, av Wll - 343
Anmälan: Forsøg med Hulstensdæk, av K Agerup - 343
Anmälan: Boligopvarmningsteknik, av Per Norbäck - 343
Anmälan: Heating and Ventilation of Dwellings, av Per Norbäck - 343
Anmälan: Safety for the Household, av Marit Neymark - 343, 344
Anmälan: Improved foremanship, av M Flemby - 344
Rättelse: Beräkning av nedböjningen hos balkar med konstant tröghetsmoment - 344
    H. 19. 7 maj 1949 - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
»Göteborgaren» — ett svenskt snabbmotortåg, av Håkan Öfverholm - 345, 346, 347, 348, 349, 350
Sveriges Standardiseringskommission - 350
Den moderna enfasbanmotorn, av Gustav Thielers - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Nya normer för pådrag, regler- och skyddsapparater för elektriska maskiner, av J Eric Carlsson - 358
Benämningar inom elkraftindustrin, av Enar Eskilsson - 358, 359
Elproduktion i Sydafrika, av Je - 359
Elektroniska reläskydd, av Je - 359
Hur noggrant kan tiden mätas? av Je - 359
Högkänsligt universalinstrument, av Je - 359
Varaktigt torrbatteri, av sah - 360
Automatisk fakturering av fjärrsamtal, av W S - 360
Det industriella läget 1948, av W S - 361
Anmälan: Hantverk och kultur 1948, av W S - 362
Anmälan: Populär matematik, av J Tandberg - 362
Anmälan: Ingeniør ser seg tilbake, av W S - 362
Anmälan: Ubegrænset Energi, av Ss - 362
Anmälan: UHF Radio Simplified, av Bertil Håård - 362, 363
Anmälan: New advances in printed circuits, av E L - 363
Anmälan: Elements of Radio Servicing, av Bertil Håård - 363
Anmälan: Physik für das Studium an Technischen Hochschulen und Universitäten und zum Gebrauch in der Praxis, av C S - 364
Järnimporten - 364
Sveriges Automobilindustriförening - 364
Asea - 364
Edlund—Securus - 364
Regulator & Instrument AB Billman - 364
Birger Kock AB - 364
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 364
Elektriska AB Siemens - 364
Watliff Co. Ltd. - 364
TNC: 10. Få-, fler-, mång-, av J W - 364
    H. 20. 14 maj 1949 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Laboratoriearbete med radioaktiva ämnen, av Sigge Hähnel - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
En vädjan för Teknis Kårhus - 372
Byggnadsforskningsbidrag - 372
Nya medel mot sömnsjuka, av Eric Askelöf - 372, 373
Internationell konferens om elektromikroskopi - 373
Streptomycin, av SHl - 374, 375
Nya antibiotika, av SHl - 375
Svavelvätes giftighet, av SHl - 375
Mögelsvampbekämpning på växter, av B Ln - 375
Framställning av isotoper, av SHl - 376
Kontinuerlig framställning av is, av SHl - 376
Fraktionerad molekylardestillation, av SHl - 376, 377
Ny typ av analysvåg, av SHl - 377
Elektrolytisk polering, av C S - 377, 378
Titan och titanlegeringar, av C S - 378
Mikrohårdhet hos metaller och mineral, av E R—s - 378
Ett laboratorium för diamantforskning, av W S - 378
Kungörelser: Svensk Författningssamling, Industrikommissionens Meddelanden, av R S - 378
Norges bergverksdrift åren 1941—1945, av Ernst J A Rothelius - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
Anmälan: Råvaror och material, del 1, av Sven Brennert - 387
Anmälan: Föredrag vid korrosionskonferensen, av J Tandberg - 387
Anmälan: Organisk syntes, av J Tandberg - 387
Anmälan: Solubilities, bd 1 & 2, av J Tandberg - 387, 388
Anmälan: Yrkesinspektionens verksamhet år 1946, av W S - 388
Svensk-Internationella Pressbyrån - 388
Introducing Sweden - 388
Ekonomisk Företagsledning AB - 388
AB E T Gleitzmann - 388
AB Separator - 388
Axel Kistner - 388
Problemhörnan, av A Lg - 388
Rättelse: Hydrocyklonens användning vid blodstensanrikning - 388
    H. 21. 21 maj 1949 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Gasturbin — ångturbin i fartygsdrift, av Dimitrij Morosoff - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Skall vi få världsstandard på gängor? av Nils Lundqvist - 397
Standardisering av detaljer till lok, av E Nothin - 397
Allt större ångturbiner, av G L - 397, 398
Kaststoker för koleldning, av G L - 398
Lloyd's Register och British Corporation sammanslagna, av N Lll - 398
Chalmerska Forskningsfonden - 398
Statens Skeppsprovningsanstalt 1947—48, av N Lll - 398
Näringslivets Granskningsnämnd, av W S - 398
Industrial Finishes Exhibition - 398
Strömning av gas genom två strypställen, av Börje Langefors - 399, 400, 401, 402, 403, 404
TNC: 11. Verkstadsteknisk ordlista, av J W - 404
Signalapparat för ekonomisk bilkörning, av N O Bergquist - 405
Vikbart bilfönster, av sah - 405
Entaktsmotor, av EBr - 405, 406
Atomenergi för flygplan, av E Hæffner - 406
FIDO i civilflygtrafiken, av sah - 406
Vindtunnel vid vattenkraftkällan, av sah - 406, 407
Machtalsmätare för vindtunnlar, av G Axell - 407
En 21 t flygbomb, av W S - 407
Anmälan: Flygbragder och bragdflygare, av sah - 408
Anmälan: Ett år i luften, av sah - 408
Anmälan: Ingen kommer undan, av J Tandberg - 408
Synpunkter på bensinstationsfrågan - 408
Statens Maskinprovningar 1897—1949 - 408
Södra Sveriges Ångpanneförening - 408
Brandskyddet på MS Stockholm - 408
Fagersta Bruks AB - 408
AB Atlas Diesel - 408
»Elmän i Sverige» - 408
    H. 22. 28 maj 1949 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Harsprångets kraftverksbygge. Fallets utbyggnad, av Gösta Westerberg - 409, 410, 411
Harsprångets kraftverksbygge. Konstruktioner, av Peder Wittrock - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Vattendjup i hamnar och inseglingsleder, av Valdemar Rang - 419
Smältning av is med tryckluft, av sah - 419, 420
Järnvägstunnel under Engelska kanalen, av Stig Samuelson - 420, 421
Uppvärmd vägbana, av sah - 421
Byggnadsskivor med mellanskikt av gips, av W S - 421
Nordiska granntidskrifter - 421
Anmälan: Vår plundrade planet, av sm - 422
Anmälan: Entreprenadbok för husbyggnad, av Lars Rönström - 422, 423
Anmälan: Projektering og Bygning af Fabrikker, av R L - 423, 424
Anmälan: Skog i Nordamerika, av Richard Smedberg - 424
Anmälan: Rørsumpvegetationen i Danmark, av Ss - 424
Anmälan: Map projections, av L Asplund - 424
Anmälan: Design of Steel Buildings, av Rolf Lerfors - 424
Teknisk Tidskrifts priser för 1948 utdelade - 425, 426
    Föreningsnytt - 426, 427, 428
STF:s styrelse - 426
Konferens om Teknisk Tidskrift, av sah - 426
Sammanträde Stockholm—Göteborg, av O Å - 426
Skolreformen, av O Å - 426
Överstyrelsens för de tekniska högskolorna yttrande över skolreformen, av W S - 426, 427, 428
David Lidberg †, av Herman Jansson - 428
    H. 23. 4 juni 1949 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Trådspelare, av Holger Marcus - 429, 430, 431, 432, 433
Nya standard för grammofonskivor, av sah - 433, 434
Plana linser av plast, av W S - 434
En Monotype-fotosättmaskin, av Rq — W S - 434
Icke-förstörande provningsmetoder och deras användning, av L van Ouwerkerk - 435, 436, 437, 438, 439
Kontinuerlig tjockleksmätning med röntgen, av sah - 439
Fotografering av värme, av sah - 439, 440
Högkänslig differentialmanometer, av sah - 440
Svetsning av volframtråd, av sah - 440
TNC: 12. Mål-, målnings-, målar-, måleri, av J W - 440
Kontroll av högspänningsbrytare i anläggningen, av Ture Persson - 441, 442, 443
Anmälan: Nyare balansvärderingsprinciper, av Bo Lillieström-Tjus - 443
Anmälan: Rationella blanketter, av sah - 443, 444
Anmälan: The Story of the Telephone, av Lars G Mjöberg - 444
    H. 24. 11 juni 1949 - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Syntetiska garvämnen för vitt och ljusäkta läder, av Holger Meurling - 445, 446, 447, 448, 449
En ny pigmenttyp, av SHl - 449
Aktivt kol i industrin, av sah - 449, 450
Svavelsyra och konstruktionsmaterial, av Helmer Nyström - 450, 451
Nya användningsområden för furfurol, av Bertil Lundén - 451, 452, 453
Fluorkemins utveckling, av Sigge Hähnel - 453, 454
Automatiserad pumpdrift vid gruvor, av Sven Sjöberg - 455, 456
Prospektering till sjöss och från luften, av WS - 456, 457, 458, 459
Den österrikiska bergshanteringens återhämtning, av E R—s - 459
Tyngre än bly, av sah - 459
Bättre gjutjärnsprov, av sah - 459
Anmälan: Inorganic Process Industries, av Ss - 460
Anmälan: Some Aspects of the Luminescence of Solids, av G Günther - 460
Problemhörnan, av A Lg - 460
Rättelse - 460
    H. 25. 18 juni 1949 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Eldningspremier och bränsleekonomi, av Albert Upmalis - 461, 462, 463, 464
Användning av stybbiga kol, av P O Kjellström - 464, 465
Bandtransportör i stället för järnväg, av R L - 465, 466
Världens största provningsmaskin, av C S - 466
TNC: 13. Sammansättningar på -stat, av J W - 466
Atomenergin i USA 1949, av sah - 467, 468
Scintillationsräknare, av Eric Hellstrand - 468
Reseberättelser - 468
Vågor i lufthavet, av Karl-Erik Övgård - 469, 470, 471, 472
Amerikansk flygstatistik för 1948, av WS - 472
Super DC-3, av sah - 472
Tankning i luften, av Lennart Franzén - 472, 473, 474
V-2 fotograferar sin position, av sah - 474
Robotvapnens tillverkningsproblem, av sah - 474
Anmälan: Nyare organisationstendenser inom företagsledning, av R L - 475
Anmälan: Världen är mitt verktyg, av Sixten E:son Flach - 475
Anmälan: Båt- och fartygsbygge vid Gävleåns mynning, av N Lll - 475, 476
Anmälan: Lantbrukets transportfläktar, av Wll - 476
Anmälan: Svensk standard för rören till jordbrukets transportfläktar, av WS - 476
Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening - 476
Till arbetets ära - 476
En lista över tekniska tidskrifter i svenska bibliotek - 476
    H. 26. 25 juni 1949 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Kraft- och energienheter, av Torsten Swensson - 477, 478, 479, 480
Telefonaktiebolaget L M Ericssons Stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning - 480
Svenska Plastföreningen - 480
Standardblad för personhissar - 480
Evers & Co. AB, Hälsingborg - 480
Nordiska granntidskrifter - 480
Värmekapacitetens och fuktighetens betydelse vid väggkonstruktioner, av Mårten Blomqvist - 481, 482, 483, 484
Spänningsfördelningen i rotationssymmetrisk platta med jämnt fördelad belastning, av Erik Nilsson - 485, 486, 487
Solenergi, av Dah — WS - 487
Lättare än gas, av sah - 487
Världens största dörr, av sah - 488
Elförbrukningen i Ryssland, av Je - 488
Atombombskyddad stad, av WS - 488
100 000 kronor till bästa flygrobotvarningen - 488
Nya tidskrifter - 488, 489
    Föreningsnytt - 489
STF:s årsmöte - 489, 490
STF:s styrelse - 490
50-årsjubileum som ingenjörer - 490
Skydd för civilingenjörstiteln i Norge - 490
En internationell mätteknisk konferens - 490
En internationell värmeteknisk konferens - 490
Internationell kemikongress - 490
Anmälan: Ingenjörer och arkitekter i Finland 1948, av WS - 491
Anmälan: Hur man filmar, av sah - 491
Anmälan: Handbok för värmeledningsskötare, av Wll - 491
Anmälan: Traktordragna redskapskärror för maskinstationer och lantgårdar, av WS - 491
Anmälan: Skördetröskning vid låg vattenhalt, av WS - 491
Anmälan: [Statens Byggeforskningsinstitut] Årsberetning for finansåret 1947—48, av Arne T Bergqvist - 491
Anmälan: Current waterworks practice, av B Hawerman - 491, 492
Anmälan: The principles and practice of surveying, bd II, av E R—s - 492
Anmälan: Praktische Statik, av Lars Östlund - 492
Anmälan: Stahl-Handbuch, av E R—s - 492
Stockholms Stads Byggnadsnämnd - 492
Rättelse: Icke-förstörande provningsmetoder och deras användning - 492
    H. 27. 6 augusti 1949 - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Spelteorin — en ny matematisk grund för nationalekonomi och militär strategi? av Karl-Olof Faxén - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
    Böcker - 499, 500
Anmälan: Sveriges skoindustri, Skånes jord- och stenindustri, Sveriges malmtillgångar, av R L - 499, 500
Anmälan: Din väg till framgång, av R L - 500
Anmälan: The Life and Works of A K Erlang, av Karl Lundkvist - 500
Anmälan: Radar Engineering, av K Engström - 500
Seelig & Co - 500
Thulebolagen - 500
Modern kabeltillverkning, av Bror Hansson - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Nyheter i amerikansk kraftstation, av Je - 508
    H. 28. 13 augusti 1949 - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Tryckfärg, papper och tryckresultat, av Gösta E Carlsson - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
Papperets limning, av Otto Brauns - 515, 516
Tryckfärgen, av Hans Köhler - 516, 517
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 1948, av WS - 517, 518
Robotläsare, av sah - 518
Byggutställningen Bygge och Bostad - 518
TNC: 14. Teknikens ordförråd, av J W - 518
Etylenoxidkondensationsprodukter och deras tekniska användningar, av Nikolaus Schönfeldt - 519, 520, 521, 522
Konstruktionsmaterial för kemisk industri, av Brt - 522
Litium, av SHl - 522, 523
Behandling av manganmalmer med klorgas, av E R—s - 523, 524
Precisionsgjutna snabbstålsfräsar, av C S - 524
Kungörelser, av R S - 524
Utrinningsviskosimeter för industriellt bruk, av Uno Nilsson - 525, 526
    Böcker - 526, 527, 528
Anmälan: Med hammare och fackla XVII, av E R—s - 526
Anmälan: Praktisk cellulosahandbok, av Bem - 526, 527
Anmälan: Analysmetoder för biprodukter från kolning av trä, av B Ln - 527
Anmälan: Produkter ur trä, av Ss - 527
Anmälan: Thermal Investigations into Carbonization of Wood, av B Ln - 527
Anmälan: Engineering Laminates, av Ss - 527
Anmälan: Aluminium and Its Alloys, av Karl Eriksson - 527, 528
Anmälan: Colorimetric Methods of Analysis, av Bem - 528
Från de tekniska högskolorna - 528
    H. 29. 20 augusti 1949 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
1948 års säkerhetskonvention, av Hjalmar Sjöholm - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1949, av N Lll - 538
A/S Nakskov Skibsværft, av N Lll - 538
Koncentrerad fartygsinredning, av N Lll - 538, 539
Prov med buklandning på hangarfartyg, av L Franzén - 539
Franska reaktionsjaktplan, av L Franzén - 540
Höjdmätare, av sah - 540
Enmotorigt attackflygplan med 5 t vapen, av L Franzén - 540
Pneumatisk mätning av små längdförändringar, av Carl G Hård af Segerstad - 541, 542, 543, 544, 545, 546
Strecketsning på glas - 546
»Kullager» i bilfjädrar - 546
Anmälan: Reseberättelser - 546
Grafisk framställning av rotationspumpars driftkaraktär, av Herman Råberg - 547, 548
Kryphållfasthetens fysik, av C S - 548, 549
Sträckbockning, av V Kokkonen - 549, 550
Dämpade verktygshållare, av sah - 550
Metallkittning, av sah - 550
Självsmältande lödtenn, av sah - 550
Nya riktlinjer i tågbyggandet, av sah - 550
    Böcker - 551, 552
Anmälan: Model tests on single-step planing surfaces, av C Bm - 551
Anmälan: Some Systematic Tests With Models of Fast Cargo Vessels, av J S—l - 551
Anmälan: Engineering Applications of Fluid Mechanics, av G Axell - 551, 552
Anmälan: Experimental Determination of Pressure Distributions and Transition Lines of Plane Delta Wings at Low Speeds and Zero Yaw, av Åke Sund - 552
Anmälan: Spectroscopy and combustion theory, av Wll - 552
Anmälan: Steam, Air and Gas Power, av Wll - 552
Anmälan: Lathe Devices, Their Construction and Use, av Hf - 552
Anmälan: Facts about Sweden 1949—1950, av sah - 552
Anmälan: Kopplingar till tvåaxlade traktordragna arbetsvagnar, av WS - 552
Studieselskapet for Norsk Industri - 552
    H. 30. 27 augusti 1949 - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Bergborrning med hårdmetall och dess ekonomi, va Gunnar Ryhre och Åke Kallin - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
    Föreningsnytt - 560
IVA:s Transportforskningskommission - 560
En internationell svetspristävlan - 560
Tredje Internationella Dammkongressens Förhandlingar - 560
Fjärde Internationella Dammkongressen - 560
Sprängningsarbeten och dammbyggnad vid Harsprånget, av Bertil Eklöf - 561, 562, 563, 564
Nordiska granntidskrifter - 564
Den transarabiska oljeledningen, av E R—s - 565
Korrosionsskydd för stålkaj, av sah - 565, 566
Trycktuber av förspänd betong, av sah — G Lbg - 566
Automatisk tillsats av is vid betongblandning, av G Lbg - 566
TNC: 15. Teknikens ordförråd, forts., av J W - 566
Personskada vid röntgenundersökning av gjutgods, av Sven Hultberg - 567, 568
Ögat — ett ljuskänsligt instrument, av Dah - 568
    Böcker - 569, 570, 571, 572
Anmälan: Ha vi råd att bygga trähus? av Torsten Nilsson - 569
Anmälan: Ten lectures on Swedish architecture, av sah - 569
Anmälan: [Stadsingeniørens Direktorat] Beretning og Regnskab 1947—48, av K Å - 569
Anmälan: Varmeisolasjon av ildfaste boligbygg, av M Blomqvist - 569, 570
Anmälan: Pladeformler, av Åke Holmberg - 570, 571
Anmälan: Drainage of land, estates and buildings, av Bengt Gustafsson - 571, 572
Anmälan: Contribution à l'étude du voilement des tôles raidies, av Arne Hillerborg - 572
AB Atlas Diesel - 572
»Det angår oss alla» - 572
Yrkesutbildningen i Sverige - 572
Folksam - 572
Svenska Cementföreningen - 572
Asea - 572
Krüger-Ljungman AB - 572
R G Le Tourneau, Inc. - 572
Problemhörnan, av A Lg - 572
    H. 31. 3 september 1949 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Utvecklingen av koordinatväljare och koordinatväljarsystem för telefonstationer, av Bertil Bjurel - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Telegrafverkets markörsystem, av Nils Rönnblom - 581, 582, 583
L M Ericssons koordinatväljarsystem, av Christian Jacobæus - 583, 584, 585, 586
Lamellkontakten, av WS - 586, 587
Television i industrin, av sah - 587
Radar för småbåtar, av D H - 587, 588
Himmelskompass, av sah - 588
En antarktisutställning - 588
Enfasväxelströmsystem för lokaltågstrafik, av Olov Åkerman - 589, 590
Kraftproduktion och kraftöverföring på det engelska samkörningssystemet, av Lr - 590, 591
Nytt högspänningslaboratorium, av Je - 591
Förbättrad glödlampa, av Mm - 591
    Böcker - 592
Anmälan: Industrial Applications of Infrared, av Gustaf Hassel - 592
Anmälan: The Theory of the Gyroscopic Compass and Its Deviations, av sm - 592
Anmälan: Some Measurements of the End-Corrections and Acoustic Spectra of Cylindrical Open Flue Organ Pipes, av Ove Brandt - 592
British Radio for the World - 592
Asea - 592
Kungsbokhandeln - 592
Interscience Publishers - 592
Carl Hanser Verlag - 592
    H. 32. 10 september 1949 - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Elektrolytisk utfällning av metallpulver, av Gösta Wranglén - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Konservburkar av aluminium, av W S - 600
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 600
TNC: 16. Stympning av ord, av J W - 600
Utvecklingstendenser för krossning och malning i amerikanska anrikningsverk, av Sture Mörtsell - 601, 602, 603, 604
Precisionsgjutning med kvicksilverkärna, av sah - 604
Centrifugalgjutning av metallstänger, av C H L - 604
Ny internationell temperaturskala, av SHl - 604
Nedbrytning av aerosoler med cyklonskrubber, av Karl Magnusson - 605, 606, 607
Sulfitlutens utnyttjande, av Sigge Hähnel - 607, 608
Krusad fiber ger bättre pappersmassa, av sah - 608
Kontinuerlig framställning av nitroglycerin, av SHl - 608
Cigarrettröks sammansättning, av SHl - 608
Penicillinernas struktur och kemiska egenskaper, av T Ekstrand - 609, 610, 611
Kungörelser, av R S - 611
    Böcker - 612
Anmälan: Kurs i indunstnings- och destillationsteknik, av K-I S - 612
Anmälan: Fuels and Lubricating Oils, av Ss - 612
Anmälan: Werkstoff Aluminium und seine anodische Oxydation, av Einar Öhman - 612
Anmälan: Zur Kenntnis der Einwirkung von Wasser und von Kalciumhydroxidlösungen auf Schlacken, av SHl - 612
    H. 33. 17 september 1949 - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
Kompressorer för reaktionsmotorer - 613, 614
Axialkompressorer, av Curt Nicolin - 614, 615, 616, 617
Radialkompressorer, av Carl Ingmar Dalhammar - 618, 619, 620, 621, 622
Statligt forskningsinstitut i USA, av sah - 622
Reseberättelser - 622
Kallstart av flygmotorer, av Einar Bohr - 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
Lodrät start och landning, av L Franzén - 636
Nytt höjdrekord med raket, av sah - 636
Reaktionsdrivet trafikflygplan, av sah - 636
Skador på överhettare och luftförvärmare vid oljeeldning, av Halvard Liander - 637, 638, 639
Reaktionszonen vid förbränning, av Jan R Schnittger - 639, 640
Bessemerstål för rörtillverkning, av C S - 640
Tennlods egenskaper, av sah - 640
Nya blindfastsättningar, av sah - 640
Världsstandard för skruvgängor i sikte, av Nils Lundqvist - 641
Stansverktyg av hårdmetall, av Veijo Kokkonen - 641
Elektrolytisk kapning och slipning, av C S - 641
    Böcker - 642, 643, 644
Anmälan: Affärsekonomiska studier 1948, av John Thure Reinholds - 642
Anmälan: Rysk-finsk-svensk teknisk ordbok, av WS - 642
Anmälan: Maskinteknik, av Wll - 642
Anmälan: Advances in Applied Mechanics, av Börje Langefors - 642, 643
Anmälan: Elements of Mechanical Vibration, av sm - 643, 644
Anmälan: Die Optik in der Feinmesstechnik, av sm - 644
Anmälan: Waste-heat recovery from industrial furnaces, av Wll - 644
Anmälan: Gas turbines and their problems, av Wll - 644
Anmälan: Gas Turbines for Aircraft, av B M W - 644
Anmälan: Elementary steam power enegineering, av Wll - 644
Lindberg & Neuman - 644
Åhlén & Åkerlunds Förlag - 644
Regulator- & Instrument AB Billman - 644
    H. 34. 24 september 1949 - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Tidstudieteknik, av Arvo Pukkila - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652
TNC: 17. Otydliga termer, mer eller mindre farliga, av J W - 652
Transportforskning, referat av Arne Sjöberg av föredrag av Y Simonsson, T Palander, T Åström, E Dellborg, T Leijon och K W Luhr - 653, 654, 655, 656, 657
Lagring av materiel, innehållande gummi, av Evert Norlin - 658
Materialhantering med is, av sah - 658
Centraliserad cirkulation av lastpallar, av sah - 659
Kontrollavdelning som ledningens stabsorgan, av R L - 659
Nya tidskrifter - 659
    Föreningsnytt - 659, 660
Den Norske Ingeniørforenings 75-årsjubileum - 659, 660
De Nordiska Ingenjörsföreningarnas Samarbetsdelegation - 660
Ingenjörsförening samarbetar med stadsbibliotek - 660
Ingenjörsklubbens i Falun Förhandlingar 1948 - 660
Dechema — Informationstagung 1949 - 660
Konferens »Elektronmikroskopets användning inom metallurgin» - 660
Transportutställning - 660
Den sjunde brittiska utställningen av radiodelar - 660
Byte av järnvägsbro på tre timmar, av Ingemar Malmberg och Curt Wärre - 661, 662
Hungry Horse Dam, av G Lbg - 662, 663
Fyllningsdammar med överströmmande högvatten, av G Lbg - 663
Dubbla sektorluckor, av G Lbg - 663
Förstöring och skydd av dammar, av G Lbg - 663
Världens utbyggda vattenkraft, av Je - 663
Gruvor som oljebehållare, av sah - 663
Lättinställt instrumentstativ, av sah - 663
Ovala hjul, av sah - 663
    Böcker - 664, 665, 666, 667, 668
Anmälan: Daedalus, av WS - 664
Anmälan: Hults Bruks historia 1697—1947, av WS - 664
Anmälan: Boken om Bygge och Bostad, av WS - 664
Anmälan: Byggnadsnämnderna och samhällsbyggandet, av Ola Zachrisson - 664
Anmälan: Det plana takets problem, av C Jung - 664, 665
Anmälan: Utexperimentering av normaltyp för branddörrar, av Å Gåde - 665
Anmälan: Bogen om Nordisk Byggedag 1946, av Magnus Smedberg - 665
Anmälan: Om Udførelse af Almindelig Makadam, toplagsbehandlet og overfladebehandlet Makadam samt Tæppebelægning, av B Högberg - 665, 666
Anmälan: Water supply and sewerage, av Åke Markland - 666, 667
Anmälan: Vertical curves for roads, av Åke Waldemarson - 667
Anmälan: Remarques sur les nappes souterraines en régime permanent, av L Rahm - 667
Anmälan: Scienza della costruzioni, bd 2, av Ove Pettersson - 667
Anmälan: Beobachtungen in Firn- und Ablationsgebit des grossen Aletschgletschers, av Sten Odenstad - 667, 668
Anmälan: Handledning för maskinhållare, av WS - 668
Svenska Cementföreningen - 668
SKF - 668
AB Bolinder-Munktell - 668
Nordiska granntidskrifter - 668
    H. 35. 1 oktober 1949 - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
Nutida synpunkter på kolvmotorbränslen, av F L Garton - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677
Reaktionsmotor för modellflygplan, av sah - 677
Användning av pannbrännoljor såsom drivmedel för dieselmotorer, av Axel Norling - 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689
    Diskussion, av G Camner, H Almqvist, I Troëng, R Pramer, G Karlbom, P Hamilton, Johansson, E Bernelius, E Christiansson samt Axel Norling - 687, 688, 689
Bränslen för reaktionsmotorer i flygplan, av Per A Kylberg - 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697
Nutida synpunkter på motorsmörjoljor, av F L Garton - 697, 698, 699, 700
AB Separator - 700
Problemhörnan, av A Lg - 700
    H. 36. 8 oktober 1949 - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724
TV, av sah - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
Plastgjuten golvradio, av sah - 708
Försök med stereofonisk ljudåtergivning, av Stellan Dahlstedt - 709, 710
Registrering hos abonnent av telefonanrop, av W S - 710
TNC: 18. Otydliga termer, forts., av J W - 710
Närmeformler för induktansen hos runda spolar, av Erik Löfgren - 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
    Böcker - 717, 718, 719
Anmälan: Tabel til brug ved addition af komplekse tal, av Torbern Laurent - 717, 718
Anmälan: Modern operational calculus, av E T Glas - 718
Anmälan: Investigations into Stray Currents in Underground Structures and Experiments with Cathodic Protection of the Heating Pipe System of Copenhagen, av Ludvig Block - 718, 719
Anmälan: Power System Stability, bd 2, av Bo Rathsman - 719
Anmälan: Electronic Time Measurements, av sm - 719
Anmälan: The Gyroscope and Its Applications, av sm - 719
Asea - 719
Telefon AB L M Ericsson - 719
See Fabriks AB - 719
Emittator för spektrograf som radiostörningskälla, av Villem Koern - 720, 721
IEC-konferensen i Stresa, av JiO - 721, 722
Antändning av olja på likströmsmaskiners strömsamlare, av Je - 722
Kopplingsöverspänningar orsakade av petersenspolar, av Je - 722
Säkerhetslänk för kraftledningsstolpar, av sah - 722
Inspektion av kraftledningar från flygplan, av Je - 722
Vindkraft, av Je - 722, 723
Insänt: Utbildas teknologerna till andliga robotar? av Ingemar Schwalbe - 723, 724
Rättelse: Telegrafverkets markörsystem, L M Ericssons koordinatväljarsystem - 724
    H. 37. 15 oktober 1949 - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Den moderna kemins plats i livsmedelsproduktionen, av Georg Borgström - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733
Dansk uppvärmningsteknisk forskning, av M Blomqvist - 733
Glykol för sterilisering av luft, av sah - 733
Elektronisk handduk, av sah - 733
Aureomycin, av SHl - 734
Standardtider i arbetsstudietekniken - 735
Tidsstudier kontra syntetisk ackordsberäkning, av Ralph M Barnes, referat av YSn - 735, 736
Erfarenheter av »Methods-Time Measurement», av Ricarhd Muther - 736, 737, 738, 739
Standardtider enligt fransk organisationsforskning, av M Lucien Lauru, referat av S Ns - 739
Örats reaktion för starkare ljudretningar - 739
Gömställe för bilnyckel, av sah - 739
Kristallisation, av SHl - 740
Nya högvärdiga gjutjärn, av Per O Björkman - 741, 742, 743, 744, 745, 746
    Böcker - 746, 747, 748
Anmälan: Handbok i kemisk teknologi, av Gunnar Svenson - 746, 747
Anmälan: Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, av Axel Scholander - 747
Anmälan: Chemistry of Insecticides, Fungicides and Herbicides, av Gunnar Svenson - 747
Anmälan: Carbohydrates in Hay, av SHl - 747
Anmälan: Cosmetic Materials, av John Holmberg - 747, 748
Anmälan: Asbestos, Its Preparation and Application, av Wll - 748
Anmälan: Corrosion of Iron and Steel by Industrial Waters and its Prevention, av J Tandberg - 748
AB Bofors - 748
SKF Hofors Bruk - 748
AB Alkafol - 748
Birger Carlson & Co. AB - 748
Murex Ltd. - 748
Insänt: Centrifugalgjutning av metallstänger, av M Claesson - 748
Rättelse: Användning av pannbrännoljor såsom drivmedel för dieselmotorer - 748
    H. 38. 22 oktober 1949 - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
Kockums verkstad, av Kurt Söderlund - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757
Atombombens ekonomi, av sah - 757
Gasturbinen för traktionsändamål, av sah - 758
TNC: 19. Vare sig — eller, m.m., av J W - 758
Luftintag för reaktionsflygplan, av Hans Olof Palme - 759, 760, 761, 762, 763
Flygtekniska forskningsresultat i USA under 1948, av Lennart Franzén - 763
Nytt system för tankning i luften, av sah - 764
Isbildningsdetektor för flygplan, av sah - 764
Effektbehovet för vindtunnlar, av Tore Brandin - 765, 766
Tändstift som inte stör radio, av sah - 766
Flygmedicinska problem vid flygning med överljudfarter, av Kjell Rasmusson - 767, 768
Automatiskt brandskydd vid flygplankrascher, av sah - 768
Drivmedelsförluster och deras bestämning, av Harry Appelgren - 769, 770, 771, 772, 773
    Böcker - 773, 774, 775, 776
Anmälan: Mekanisk Teknologi, bd 1, av Hallendorff - 773, 774
Anmälan: Mekanisk Teknologi, del II:2, av V Kokkonen - 774
Anmälan: Verktygsmaskiner och verktyg för spånbildande formgivning, av Hallendorff - 774, 775
Anmälan: Handbok i hårdmetallslipning, av Hallendorff - 775
Anmälan: Fartens herre eller slav, av E Bohr - 775, 776
Anmälan: Vattenpumpar och hydroforanläggningar, av Wll - 776
SKF - 776
Wedewågs Bruks AB - 776
Injector Company AB - 776
AB Superior - 776
AB Svets-Ekonomi - 776
AB Ingenjörsfirman Rectus - 776
AB Hans Osterman - 776
    H. 39. 29 oktober 1949 - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
Stor-Stockholms vattenförsörjning — behov av samordning, av Georg Björkholm och Erik V Garberg - 777, 778, 779, 780, 781, 782
Kraftledningsbygge i Österrike, av Je - 782
Hur havsvatten hindrades från att förorena industrivatten, av Axel Nilsson-Hiort - 783, 784, 785, 786
    Föreningsnytt - 786
STF:s styrelse - 786
En konferens mellan ingenjörsföreningarna i Västeuropa och USA - 786
Tekniska Högskolan i Finland 100 år - 786
Franklin-medaljen till The Svedberg - 786
Kurs för industribibliotekarier - 786
En utställning för kostnadssänkning i industrin - 786
Industribyggnadsverksamheten i Schweiz, av Gustav Henricsson - 787, 788, 789, 790
Temperaturkärnor och sprängämnesinitiering, av F P Bowden och A Yoffe - 791, 792, 793, 794, 795, 796
Grundvattenproblem i Rhônedalen, av E Isgård - 797
Andra utbyggnadsetappen för Mc Nary-dammen, av G Lbg - 797
Härdat trä, av sah - 797
Bärande kubbgolv, av WS - 797
    Böcker - 798, 799, 800
Anmälan: Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel. Hållfasthet, av Albert Brund - 798
Anmälan: Arbetsvirke till bostadshus av sten, av E Edwall - 798
Anmälan: Jord- og betonlære, av P O Eklund - 798, 799
Anmälan: The stability of the upstream slope of earth dams, av L O Emmelin - 799
Anmälan: Reine Biegungsbeulung rechteckiger Platten im elastischen Bereich, av R Kjellberg - 799
Svenska Petroleum AB Standard - 799
Olof Henrikssons Byggnadsvaror AB - 799
Martolit AB - 800
See Fabriks AB - 800
AB Industrigravyr - 800
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 800
Nordiska granntidskrifter - 800
    H. 40. 5 november 1949 - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
Det finska krigsskadeståndet och dess industriella konsekvenser, av Runar Hernberg - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807
Finlands hydroelektriska kraftresurser, av Je - 807, 808
Centralorgan för kraftförsörjningen i Västtyskland, av Lr - 808
TNC: 20. Resp., av J W - 808
Vart tar elkraften vägen? av Folke Petri - 809, 810
Belastningens fördelning på olika förbrukargrupper, av Matts O Westerberg - 810, 811, 812
Prognos för industrins framtida kraftförbrukning, av Sven Lalander - 813, 814, 815, 816
Detaljförbrukningen och dess framtida utveckling, av Hugo Månsson - 816, 817, 818, 819
Projekt rörande tidvattenskraftverk, av Je - 819
Decca-systemets noggrannhet, av sah - 820
Mera om robotläsaren, av sah - 820
Avläsningsnoggrannheten vid instrumentskalor, av sah - 820
Arbetsförenkling inom Asea, av Knut Jonsson - 821, 822, 823, 824, 825
    Böcker - 826, 827, 828
Anmälan: Cybernetics, av Karl-Olof Faxén - 826, 827
Anmälan: Röntgenstrålarna — deras historia, fysik och användning, av C S - 827
Anmälan: Cyklotronen och den nya biologien, av J Tandberg - 827
Anmälan: Vedlikehold av elektriske apparater og materiell, av S Svidén - 827
Anmälan: On the Foundations of Electrodynamics, av C S - 827
Anmälan: Principles of Servomechanisms, av L von Hámos - 827, 828
Anmälan: Principles of Electrical Engineering, av Hugo Månsson - 828
Anmälan: The Principles of Technical Electricity, av Hugo Månsson - 828
Anmälan: Applications physiques de la transformation de Laplace, av Börje Langefors - 828
Sveriges Standardiseringskommission - 828
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) - 828
SLT-koncernen - 828
Asea - 828
AB Källe-regulatorer - 828
Elektro-Lööf - 828
Graham & Son - 828
Sunvic Controls Ltd. - 828
    H. 41. 12 november 1949 - 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
Förädling av linolja, av Karl Magnusson - 829, 830, 831, 832, 833, 834
Skorstensmeteorologi, av SHl - 834, 835
Plastlimning av metall, av sah - 835, 836
DDT:s biologiska verkan, av SHl - 836
Bomullens kvalitet förbättras, av C H L - 836, 837
Från de tekniska högskolorna - 837, 838
Försörjningen med icke-järnmetaller i Tyskland under kriget, av Otto Barth - 839, 840, 841, 842
Förgasning av kol under jord, av WS - 842, 843, 844
Anrikningsegenskaper hos de röda järnmalmerna från Birmingham (Ala.), av E R—s - 844, 845, 846
En ny ståltillverkningsprocess? av C S - 846
Sot som indikator vid slaglödning, av sah - 846
Aijala koppargruva, av W Zeidler - 846
Den finska stenindustrins läge, av W Zeidler - 846
Rationell kostnadsberäkning, av T Paulsson Frenckner - 847, 848, 849
    Böcker - 849, 850, 851, 852
Anmälan: Nora tändrörsfabrik 1871—1949, av WS - 849
Anmälan: Elementary Quantitative Analysis, av Axel Scholander - 849
Anmälan: Instrumental Methods of Analysis, av Axel Scholander - 849
Anmälan: Methods for the Detection of Toxic Gases in Industry, av G Svenson - 849, 850
Anmälan: Physical aspects of colour, av H Omberg - 850
Anmälan: An Introduction to Colour, av SHl - 850
Anmälan: The Petroleum Chemicals Industry, av G Svenson - 850
Anmälan: Essential Metallurgy for Engineers, av P O Björkman - 850, 851
Anmälan: Treatise on Powder Metallurgy, bd 1, av C S - 851
Anmälan: Powder Metallurgy in Practice, av C S - 851
Anmälan: Notes on Soldering, av C S - 851
Anmälan: Was ist Stahl? av E R—s - 851
Anmälan: High Vacuum Technique, av P O Björkman - 851
Anmälan: Flotation Index, bd 19, av E R—s - 851
Anmälan: Britain's New Industry, Stanlow 1949, av WS - 851
Bröderna Sparrings Kassaskåpsfabrik AB - 851
Kungsbokhandeln - 852
Nordiska Integral AB - 852
AB Separator - 852
The Loewy Engineering Co. Ltd. - 852
Problemhörnan, av A Lg - 852
    H. 42. 19 november 1949 - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880
Synpunkter på splinesförband, av Gunnar Wallgren - 853, 854, 855, 856, 857, 858
Totalt delägarskap, av WS - 858, 859
Järnhand eliminerar hanteringsarbete, av YSn - 859, 860
Pressning av polerat stål, av sah - 860
TNC: 21. Eller, och/eller, av J W - 860
Koloxidförekomst i bensindrivna bilar, av Sven Forssman, Erik Thrysin och Erik Örnholmer - 861, 862, 863, 864
Effektackumulator för provning av reaktionsmotorer, av sah - 865
Kompakt syrgasutrustning, av sah - 865
Blackout-varning, av sah - 865
Kromhärdade cylinderfoder - 865, 866
Onormal cylinderslitning i tvåtakts fartygsmotorer, av E Bohr - 866, 867
Sveriges största segelyacht, av sah - 867
Anordning för mätning av stora och medelstora diametrar, av Hugo Abramson - 868
Anmälan: Reseberättelser - 868
Sidrörstuber i ångpanneeldstäder, av Torsten Widell - 869, 870, 871, 872
Nya synpunkter på torkning av bränntorv, av Veikko Rossi - 873, 874, 875
Fjäder med negativ karakteristik, av sah - 875
Spånavskiljande bearbetning med lokal upphettning, av C S - 875, 876
Nya användningar för magnetisk olja, av sah - 876
    Böcker - 876, 877, 878, 879, 880
Anmälan: Mechanization takes command, av sah - 876
Anmälan: Teknisk termodynamik, av Wll - 877
Anmälan: Teknisk termodynamik för tekniska läroverk och självstudier, av Wll - 877
Anmälan: Rationell verktygstillverkning, av H Hallendorff - 877
Anmälan: Metallsågbladets användning i rationellt verkstadsarbete, av H Hallendorff - 877
Anmälan: Malcus kuggväxeltabeller, av H Hallendorff - 877, 878
Anmälan: Regler och råd rörande maskinritningars och andra tekniska ritningars utförande, av Wll - 878
Anmälan: Fine surface finish, av H Hallendorff - 878
Anmälan: Precision workshop methods, av Hallendorff - 878
Anmälan: The Novice's Workshop, del 2, av H Hallendorff - 878
Anmälan: Diamond Tool Patents, del 1 A, av H Hallendorff - 878
Anmälan: The Resistance of a Barge with the Bottom Air Lubricated, av C Borgenstam - 878, 879
Anmälan: Merchant Steamers and Motor Ships, del 2, av N Lll - 879
Anmälan: Collision Prevention, av Victor Gustavsson - 879, 880
Anmälan: Computation Curves for Compressible Fluid Problems, av Å Hjertstrand - 880
Anmälan: An investigation of the effect of boundary layer suction on the air resistance in channel elbows, av B M W - 880
Anmälan: Wing sections with minimum drag at supersonic speeds, av B M W - 880
Anmälan: Toleranzen und Lehren, av H Hallendorff - 880
SKF - 880
AB Bofors - 880
See Fabriks AB - 880
AB Thulinverken - 880
Maschinenfabrik Augsburg—Nürnberg A.G. - 880
Kungörelser, av R S - 880
    H. 43. 26 november 1949 - 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904
Kommunikationsteknik såsom läroämne inom väg- och vattenbyggnadsfacket, av Torsten R Åström - 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888
Nordiska granntidskrifter - 888
Arbetsledarens ställning och problem, av Thure Malmer, Harald Boye och Folke Gustafsson - 889, 890, 891, 892, 893, 894
FN och dess fackorgan, av WS - 894
Nautikalalmanackan lägges om, av sah - 895
    Föreningsnytt - 895, 896
Statens Tekniska Forskningsråd, av WS - 895, 896
Grafiska Institutet - 896
Blanketteknisk grundterminologi - 896
SEN-normförslag - 896
Svetspristävlan - 896
Nya tidskrifter - 896
Ekonomisk dimensionering av en kraftstations tilloppstuber, av Sten Elfman - 897, 898, 899
Speglande modell för påkänningsanalys, av sah - 900
Utmattningsförsök under stigande belastning, av Stig Johnsson - 900
Motorvägsstudier i England, av N G Ernrooth - 900
Landindämning på Amager, av sah - 900, 901
Vikbar hissgrind, av W S - 901
    Böcker - 901, 902, 903, 904
Anmälan: Mittens rike, av sah - 901
Anmälan: Handbok i samfärdselteknik, bd 1, av Magnus Smedberg - 902
Anmälan: Teknisk Leksikon for Industri og Haandverk, bd 3, av Richard Smedberg - 902
Anmälan: Ingenieur-Tabellen, av B Edenholm - 902, 903
Anmälan: Hydrology, av Ragnar Melin - 903
Anmälan: A contribution to the methods of optimal measuring, av B Hallert - 903
Anmälan: Air conditioning and Elements of Refrigeration, av C G Colleen - 903
Anmälan: An introduction to the design of timber structures, av Hans Holst - 903, 904
Anmälan: The reaction of oxygen with tar oils, av Åke Karlsson - 904
Anmälan: Die Plastizitätstheorie im Stahlbetonbau, av Knud E C Nielsen - 904
Anmälan: Baumethoden und Gesundheit, av Bengt Norén - 904
Jordbrukstekniska Institutet - 904
Elektroskandia - 904
Järnforsens Kontorsmöbler - 904
Allkopia - 904
Chrysler Export Division - 904
R G Le Tourneau, Inc. - 904
    H. 44. 3 december 1949 - 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928
Tekniken i den moderna krigföringen, av Bengt G:son Nordenskiöld - 905, 906
Den första atombombsreaktionen, av sah - 906
Den speciella relativitetsteorins logik, av Sigge Hähnel - 907, 908, 909, 910, 911
Relativitetsteorin och den roterande skivan, av Rudolf Linse - 911, 912
Bandspelningsapparater, av D H - 912
Färdigspelade ljudband för bandspelare, av D H - 912, 913
Elektriskt glas, av sah - 913
Television i ångkraftverk, av sah - 913
Tänkande maskin, av sah - 913
Reflexionsmätare för kontroll av färgen i tryckpressen, av Rq - 914
Ersättning för trä för klichémontering, av Rq - 914
TNC: 22. Några otydliga matematiska uttryck, av J W - 914
Kopplingsöverföring i stora kraftnät, av L Ragnar Bergström - 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922
Överföring av kraft från fastlandet till Gotland, av Walter Deines - 923
Elströmmens inverkan på havsfaunan, av Walter Deines - 923, 924
Det svenska 380 kV nätet, av Je - 924, 925
Seriekondensatorer och duplexledare i det svenska storkraftnätet, av Je - 925
300 kV storkraftnät i Storbritannien, av Je - 925, 926
Val av kraftstationsdata med hänsyn till överföringsnätet, av Je - 926
    Böcker - 926, 927, 928
Anmälan: Normer för blymantlade pappersisolerade kablar för högre märkspänning än 600 volt, av K E Nylander - 926
Anmälan: Waveforms, av sm - 926
Anmälan: Scientific Instruments, av C S - 927
Anmälan: Discharge Lamps for Photography and Projection, av G Günther - 927
Anmälan: Kurzes Lehrbuch der elektrischen Maschinen, av T Lindström - 927
Anmälan: Eigenwertprobleme und ihre numerische Behandlung, av Börje Langefors - 927, 928
Anmälan: Differentialgleichungen für Ingenieure, av Börje Langefors - 928
Anmälan: Ergänzungen zur Experimentalphysik, av C S - 928
Anmälan: Ausgewählte Kapitel aus der Physik, bd 1—4, av C S - 928
Asea - 928
Insänt: Prognos för industrins framtida kraftförbrukning, av B Tranæus - 928
    H. 45. 10 december 1949 - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952
Erhvervsvirksomhedernes goodwill-problemer, af Max Kjær Hansen - 929, 930, 931, 932
Minneskunskaper eller tillämpningskunskaper? av sah - 932, 933, 934
Deformationsmätningar på glasflaskor med trådtöjningsgivare, av sm - 934
Oljeborrning till havs, av sah - 934
Fotografering i djupa borrhål, av sah - 934
Skidvallor, av Stig O Hultberg - 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942
Nya optiska glas, av SHl - 942
Arbetshypoteser inom makromolekylära ämnens kemi, av SHl - 943, 944, 945
Röntgenanalys av jättemolekyler, av SHl - 946
Provning av gummi vid låg temperatur, av SHl - 946, 947, 948
Svetsning av plaster, av SHl - 948
Kemikalier ur högtrycksacetylen, av sah — SHl - 948, 949
Antilewisit, av SHl - 949
Syntetiska hormoner, av SHl - 949
Separering av proteiner, av SHl - 950
Musklers sammandragning, av SHl - 950, 951
Muskelmotor, av sah - 951
    Böcker - 951, 952
Anmälan: Kemisk apparatteknik, av Sigge Hähnel - 951, 952
Anmälan: Surface Chemistry, av J Tandberg - 952
Anmälan: Einführung in die Mineralogie, av E R—s - 952
Glykocid, Helgertz & Jegrelius - 952
Aromikol AB - 952
Rättelse: Förädling av linolja - 952
    H. 46. 17 december 1949 - 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980
Dansk skeppsbyggnad och utställningen »Skibet», av Nils J Ljungzell - 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962
Stjärtlösa flygplan, av B Cronstrand - 962, 963
Sidvindlandningsställ för flygplan, av B W — sah - 964
Automatiska växellådor, av Einar Bohr - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978
    Böcker - 978, 979, 980
Anmälan: Konfektion, av R L - 978, 979
Anmälan: Mölnlycke Väfveriaktiebolag 100 år, av W S - 979
Anmälan: Atlas Diesel 1873—1898—1948, av sah - 979
Anmälan: Heat Conduction with Engineering and Geological Applications, av Wll - 979, 980
Anmälan: Anwendungen der elektrolytischen Methode auf die Betz'sche Theorie der Spaltverluste an Schaufelgittern, av L Stenström - 980
TNC: 23. Ledare, ledning, linje, av J W - 980
    H. 47. 24 december 1949 - 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
Storforskningens struktur och psykologi, av Lew Kowarski - 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989
Var försiktig med sprängkapslar! av Lennart Eklund - 989
Svenska forskningsråd och forskningsinstitut, av W S - 990, 991
Nya tidskrifter - 991
Nordiska granntidskrifter - 991
    Föreningsnytt - 992, 993, 994
Martin Ljungberg †, av Bo Ekelund - 992
STF:s styrelse - 992
STF:s avdelningsstyrelser - 992
Väg- och vattenbyggarna - 992, 993
Grafisk Teknik - 993
Mekanik - 993
Örebro Ingenjörsklubb - 993
Värmländska Ingeniörsföreningen - 993
Studiediskussion på KTH - 993
TNC-kurs - 993
TLS referenstjänst utvidgas - 993
Svensk-Internationella Pressbyrån - 994
Fjärde Världskraftkonferensen London 1950 - 994
Statens utrikeshandelsstipendier - 994
Problemhörnan, av A Lg - 994
Arbetsvärdering för teknisk och administrativ personal, av Karl-Erik Schang - 995, 996, 997
Företagskoncentration och konkurrens i USA, av sah - 997, 998
Full produktion på kortare tid, av R L - 998
Tungt gods per pråm löser transportproblem, av sah - 998
Redlertransportörer, av Erik Nothin - 999, 1000, 1001
    Böcker - 1002, 1003
Anmälan: Verksamheten vid Kungl. Tekniska Högskolan 1932/33—1948/49, av WS - 1002
Anmälan: Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd. Redogörelse för budgetåret 1947/48, av WS - 1002
Anmälan: Matematisk enkelhet, av Lars Erik Zachrisson - 1002, 1003
Anmälan: Lærebog i Bygningsakustik for Ingeniører, av Ove Brandt - 1003
Harvester Export Co. - 1003
Tekniska Skrifter: Dimensionering av betongtvärsnitt sammansatta av rektangulära element - 1003
TNC: 24. Naturmaterial och konstmaterial, av J W - 1004
Insänt: Stor-Stockholms vattenförsörjning — behov av samordning, av Bo Carlstedt och Georg Björkholm - 1004
    H. 48. 31 december 1949 - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Ångledningar för höga tyck och temperaturer, av J M Aiton - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011
Svenska stål för högtrycksånga, av Helmer Nathorst - 1012, 1013, 1014
Svetsning av varmhållfasta och värmebeständiga stål, av Nils Lundgren - 1015, 1016, 1017, 1018, 1019
    Diskussion, av Sven Svantesson, J M Aiton, Axel Johansson - 1019
Armatur för högtrycksånga. Material och konstruktioner, av H Gibson - 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
Armatur för högtrycksånga. Praxis vid brittiska ångkraftverk, av George Sewell - 1024, 1025, 1026
Konstruktion och materiel för moderna högtrycksmatarpumpar av centrifugaltyp, av Igor Karrasik - 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Värmeteknisk konferens och utställning - 1032
Inbetalningskort - kort, kort

Project Runeberg, Tue Mar 9 22:33:29 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1949/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free