- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 80. 1950

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 80 1950

REDAKTION Sven A Hansson (ansvarig utgivare och chefredaktör) • Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) Sigge Hähnel (andre redaktör) • Torsten A Widell (mekanik) • Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström, Gunnar Jancke (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) • Richard Smedberg †, Gösta Lundberg (väg- och vattenbyggnad) • Stig Schubert, Gunnar Rosenborg (husbyggnad) • Sigge Hähnel (kemi) Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsteknik) • Bertil M Westergård (flygteknik) Sven Malmström (teknisk fysik) • Runo Lindblad (industriekonomi) • Gösta E Carlsson (grafisk teknik) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1950

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Uppsatser - iii, iv, v
II. Notiser - v, vi, vii, viii, ix
III. Bokrecensioner - ix, x, xi, xii, xiii
IV. Författarregister - xiii, xiv
    H. 1. 7 januari 1950 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Ångkraftens roll i svensk kraftförsörjning, av Gösta Nilsson - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Anodmaterial för katodskydd mot korrosion, av J Tandberg - 6
Nytt sätt att minska jordmotståndet vid elanläggningar, av Ivar H Sanick - 7, 8, 9
Tekniska Skrifter: The stability of copper ferrocyanide gels against H2O and strong electrolytes of NaCl and K4Fe(CN)6 - 9
Ändring av starkströmsförordningen i Schweiz, av Je - 9
Hur atombombsexplosioner upptäckes, av sah - 9
Svenskbyggd elektromagnetisk isotopseparator, av sah - 10
Hur skall man kunna sänka kostnaderna? av Runo Lindblad - 10, 11, 12, 13, 14
Stipendier för utlandsresor - 14
Lättare att läsa, av sah - 14
Finlandssvenska tidskrifter, av W S - 14
Tekniskt försvar eller folkhär? - 15, 16
    H. 2. 14 januari 1950 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Polyvinylacetat — egenskaper och användning, av Stig Johanson - 17, 18, 19, 20, 21
Keramiskt nytt, av W S - 21, 22
Färgframkallning av fotografiska bilder, av SHl - 22, 23
Stereoskopisk film, av Stellan Dahlstedt - 23, 24
Xeroradiografi, av SHl - 24
Automatisk smörjning, av sah - 24
Hur en gruva utbyggdes för korttidsbrytning, av Folke Wallman - 25, 26, 27, 28
Nya beteckningar på gruvkartor, av C A L - 28
Smältborrningen gör nya framsteg, av E R—s - 28, 29
Homogen uppkolning av pressade ståldetaljer, av C S - 29
Tillverkning av pläterat plåtmaterial, av CS - 29
    Böcker - 30, 31, 32
Ingenjörshandboken, bd 2, 3 & 5, av T Widell — H Månsson — M Smedberg - 30, 31
Bildordboken, av sah - 31
Dynamit i kyrkodebatten, av sah - 31
Kemistens hjärna — ett utrymmesproblem, av J Tandberg - 31, 32
Hobbyboken 1950, av Sven A Hansson Jr - 32
Mutor och deras bekämpande — Kontroll av välgörenhet - 32
AB Wilhelm Becker - 32
AB G-Man - 32
Ohio Brass Co. - 32
Kungörelser, av R S - 32
TNC: 1. »Volymvikt», av J W - 32
    H. 3. 21 januari 1950 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Utvecklingen av Ljungströms ångturbin och luftförvärmare, av Fredrik Ljungström - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Önskade uppfinningar, av sah - 46
Gasturbin som hjälpmotor, av sah - 46
Eldning med tjocka oljor, av Torsten Widell - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
    Diskussion, av B Engel, H Liander och G Rosenblad - 50, 51, 52, 53, 54
Temperaturindikator för explosionsmotorer, av sah - 54
Ny fotosättmaskin, av sah - 55
Hemgjord järnlunga, av sah - 55
    Böcker - 55, 56
Workshop equipment, av H Hallendorff - 55
Conveyors and related equipment, av Erik Nothin - 55, 56
Introduction to nonlinear mechanics, av Börje Langefors - 56
Über den Einfluss der exzentrischen Anlenkung der Pleuelstangen in Verbrennungsmotoren, av C S - 56
Sandvikens Jernverks AB - 56
Asea - 56
Rättelse - 56
    H. 4. 28 januari 1950 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Helikopterns användning i fotogrammetri och geodesi, av Bertil Hallert - 57, 58, 59, 60, 61, 62
    Hänt inom tekniken - 62, 63, 64
STF:s styrelse - 62
Svenska Arkitektföreningen - 62, 63
Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 63
TNC:s årsberättelse 1948—1949, av W S - 63
Industrimotiv i konsten, av B Tranæus - 63, 64
Nordisk Byggnadsdag 5 - 64
En internationell matematikerkongress - 64
En utställning av vetenskapliga instrument och apparater - 64
Konferens om gummi - 64
TNC: 2. Tempus i protokoll, av J W - 64
Grundläggningsarbeten för kajer i Le Havres hamn, av Fritz Dellby och Arne Rinkert - 65, 66
Ikosasfären, av sah - 66, 67
Rationellare användning av tegel, av sah - 67
Kylning av betong, av Lbg - 67, 68
Världens största byggnadsprojekt, av sah - 68
Nordiska granntidskrifter - 68
Instruments and Measurements 1949, av Wilhelm Forsling, Gunnar Hambræus, Sven Malmström, Björn Åström - 69, 70, 71, 72, 73
    Böcker - 74, 75
Redogörelse för Statens Geotekniska Instituts verksamhet under åren 1944—1948, av Bror Fellenius - 74
Taschenbuch für Bauingenieure, av Bernt Schubert - 74, 75
Handbibliothek für Bauingenieure, del 1, bd 4, av Åke W Bergman - 75
AB Borgsjöverken - 75
Trico-Folberth Ltd. - 75
Problemhörnan, av A Lg - 75
Busslinje eller utredning? - 76
    H. 5. 4 februari 1950 - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Rationaliseringsfunktionens plats i företagets organisation, av John Th. Reinholds - 77, 78, 79, 80, 81, 82
    Diskussion, av N A Andersson, R Björkman, Ragnar Blomquist - 79, 80, 81, 82
För röjning av träd - 82
Termisk sprutmålning - 82
Amerikanska Industriförbundet - 82
Skifferolja - 82
Hur laboratorier skall byggas - 82
Var sin kalkon - 82
Tyska patentverket - 82
Lärlingsutbildning i USA, av K Sjunnesson - 83
Ackord och arbetsstudier i amerikanska företag, av R L - 83, 84
Kostnadsbesparande åtgärder inom kraftverksindustrin, av Je - 84
Åldrigt verktygsmaskinbestånd, av sah - 84
Enkelt, av sah - 84
Grönländska perspektiv, av W S - 84
Alkoholkonsumtionen i USA, av sah - 84
Informationsteorin, ett nytt fält inom teletekniken, av Bertil Håård - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Sardinpackare - 91
Vid en atombombsexplosion - 91
En ny fallskärm - 91
Papper - 91
Vid återvinning av socklar - 91
Sexkantskruvar - 91
För lödning av aluminium - 91
Martin XB-51 reaktionsbombplan - 91
Fallskärmshopp - 91
En fickhäftmaskin - 91
Ny TV-sändare och radiolänk i England, av EL — sah - 92, 93
Tvåfärgad radarindikator, av D H - 93
»Zero reader», av D H - 94
Stereofonisk inspelningsapparat för hembruk, av D H - 95
»Fröken Fotboll», av sah - 95
Matematikmaskinerna i praktiken, av sah - 96
Snabbnormering inom teleområdet, av JiO - 96, 97
    Böcker - 97, 98, 99, 100
Arbetsstudier inom industrien, av Erik Bergendal - 97
Företagande, ekonomi och teknik, av B Tranæus - 97, 98, 99
Kortfattad handledning i självkostnadsredovisning, av Per V A Hanner - 99
Statistiska metoder vid kvalitetskontroll inom industrin, av Ernst E Nilsson - 99
Inköps- och förrådsorganisation, av R L - 99
Atomåldern av J Tandberg - 99, 100
Atomic Energy Levels, av Bengt Edlén - 100
Asea - 100
Honeywell-Brown AB - 100
    Nya produkter - 100
Slip- och polermaskiner - 100
En tryckvakt för motorer - 100
En svenskbyggd svetsskärm - 100
Bofors Nobelkruts kemiska produkter - 100
Etyl-oxietylcellulosa - 100
    H. 6. 11 februari 1950 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Tekniska Högskolan i Zürich och K. Tekniska Högskolan i Stockholm, av Ragnar Woxén - 101, 102, 103, 104, 105, 106
SEN-normförslag - 106
Framställningen av alkalimetaller, av Gotthard Björling - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Artificiella safirer - 113
Alnico-magneter - 113
Rostfria knivar - 113
Glidlager - 113
Syrgasmasker av papper - 113
Chiles bergshantering, av E R—s - 113
Världens största koppargruva övergår till brytning och anrikning av sulfidmalm, av E R—s - 113
Nya grunder för betalning av blymalmer, av E R—s - 113
Berylliumförgiftning och lysämneslamporna, av sah — SHl - 114
Dödsdimmans orsaker, av sah - 114
Ny mikrotom, av SHl - 114
Förnickling med gasformig karbonyl, av SHl - 114, 115
Silver-zinkcellen, av SHl - 115
Sprängämnens konstitution och egenskaper, av SHl - 115
Metod att nyttiggöra använd betvätska, av Ss - 115, 116
Tekniska lösningsmedel, av Ss - 116
    Böcker - 117, 118, 119, 120
Örebro Ingenjörsklubb 1899—1949, av W S - 117
Sydöstmässan i Jönköping 1949, av WS - 117
Yrkesinspektionens verksamhet år 1948, av E Sonesson - 117
Sprängämnesundersökningar, av Stig Ek - 117
The double superphosphate and wet phosphoric acid process, av SHl - 117, 118
Katalysatoren in Theorie und Praxis, av SHl - 118
Primär-, Sekundär- und Realstruktur fester Stoffe, av SHl - 118
Surface tension anomalies in melts containing lead oxide and boron oxide, av SHl - 118
Mitteilungen aus dem Institut für organische Chemie, V, av R Dahlbom - 118
Formation of ice in tissues in freezing foods, av SHl - 118
Investigations on tensile strength losses produced in nylon yarns by irradiation, av sah - 118
Molecules and crystals in inorganic chemistry, av SHl - 118, 119
British Society for steel and steel products, av E R—s - 119
Report on the Bessemer process, av E R—s - 119
The Middle Silurian Rocks of North Wales, av E R—s - 119, 120
Chemistry and technology of wines and liquors, av Gunnar Svenson - 120
Dorch Bäcksin 60 år - 120
Carl Johannsen - 120
Karl Lieberknecht - 120
Asea - 120
TNC: 3. Generella begrepp med typiska specialfall, av J W - 120, 121
Insänt: Jaktflyg och luftvärn — en avvägningsfråga, av Bo Ehnbom - 121, 122, 123, 124
Rättelser - 124
    H. 7. 18 februari 1950 - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Gasers strömning vid höga hastigheter, av Albert Betz - 125, 126, 127, 128
Konstruktiva synpunkter på svetsade fartyg, av Per Stenberg - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Kvinnlig arbetskraft - 136
»Monteringsbara kläder» - 136
All biograffilm - 136
Ett lätt och starkt ritbräde - 136
Mobilkranar - 136
Flygaska - 136
Engelska turbinmaskinerier för fartyg, av Hans G:son Hafström - 137, 138, 139
Gar Woods »Venturi», av C Bm - 140
Stabilisering av fartyg, av sah - 140
Statens Skeppsprovningsanstalt 1948—1949, av N Lll - 140
Nomogram för bandtransportörer, av Lars Olov Tingvall - 141, 142, 143
Automatisk lackering av bilkarosser, av sah - 143
Oljeviskositetens inverkan på motorns egenskaper, av E Bohr - 143, 144, 145
Gasturbin i DC-3, av sah - 145
Engelsk raketmotor, av sah - 145, 146
Jättetransportplan, av sah - 146
Vad »Comet» kan prestera, av sah - 146
    Böcker - 147, 148, 149, 150
Affärsbokföringens grunder, av Jan Nordenbäck - 147
Siffermaskiner och hålkortsmaskiner, av sah - 147
Giant brains, or machines that think, av sah - 147
Pattern for good labor relations, av N A Liljedahl - 148
Om beregning af indblæsningsåbninger, av Per Norbäck - 148
Fluid mechanics of turbomachinery, av M Oledal - 148, 149
Dynamique générale des vibrations, av B Langefors - 149, 150
Prüfbuch für Werkzeugmaschinen, av H Hallendorff - 150
Sveriges Standardiseringskommission - 150
AB CE Johansson - 150
    Nya produkter - 151
Elektriska ljusbågsugnar - 151
En ny Glasullit-matta - 151
Maskinella utgödslingsanordningar för ladugårdar - 151
Norrahammars kaminspis - 151
Precisionsdekadmotstånd - 151
En katodstråloscillograf - 151
En svetstving - 151
Vibrationsrörpressen »Svenske» - 151
Problemhörnan, av A Lg - 151
Samordning i sjöfarten - 152
    H. 8. 25 februari 1950 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Undervisningen vid KTH, av Karl Borelius - 153, 154, 155, 156, 157
Kulramen vann över räknemaskinen - 157
Köldfacklager i Sverige, av sah - 157, 158
Ringdimensioner för gummihjul till lantbrukets arbetsvagnar, av WS - 158
Flyttning av hus på stålkulor, av Magnus Smedberg - 158, 159
Varför spricker betong? av sah - 159
Sätt att åstadkomma kanaler i betong, av L Hultenberger - 159, 160
Utomhusscen med paraply, av sah - 160
Utbyggnaden av vattenkraften i floden Erne, av Lbg - 160
Vattenkraftanläggning i Rhen vid Birsfelden, av Lbg - 160
Vägbeläggning med gummi, av sah - 160
Ruhrområdets återuppbyggnad, av P Rappaport - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
    Böcker - 169, 170, 171, 172, 173
Svenska Flottledsförbundets årsbok 23, av W S - 169
Allmänna anvisningar för behandling av de bohuslänska fiskelägenas stadsplane- och byggnadsplaneproblem, av W Silfverhjelm - 169, 170
Gemensamhetslokaler, av Lennart Werklund - 170
Värmecentralen för kol- och kokseldning i bostadshus, av Per Norbäck - 170
Husbygningsteknik, av Mejse Jacobsson - 170, 171
Sanitær-, varme- og ventilasjonsteknikkens utvikling 1924—1949, av Per Norbäck - 171
Handbook of heating, ventilating and air conditioning,a v C G Colleen - 171
Analysis of technical problems involved in heating of buildings, av Per Norbäck - 171
Transportation in America, av N G Ehrnroth - 171, 172
Route surveying, av Enar Öhlund - 172
Elementary structural problems in steel and timber, av Nils Lilljegren - 172, 173
Täckdikning med maskin av grävhjulstyp, av WS - 173
    Hänt inom tekniken - 173, 174, 175
Ahlsellfonden - 173
Nytt på STF:s bibliotek - 173
Nya tidskrifter - 173
Reseberättelser - 174
KTH:s katalog för läroåret 1949—1950 - 174
Grafiska Standardiseringskommittén - 174
Stockholms Stads Byggnadsnämnds årsberättelse - 174
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland - 174
Sjunde nordiska kemistmötet - 174
Metallografisk strukturbildtävlan - 174
Haandværkets Udstilling 1950 - 174
Cigré-konferensen i Paris 1950 - 174, 175
Public Works and Municipal Services Congress and Exhibition - 175
American Society of Tool Engineers - 175
Konferens om gruvlinor - 175
TNC: 4. Kedja, kätting, av J W - 175
Nordiska granntidskrifter - 175, 176
Från de tekniska högskolorna - 176, 177, 178, 179, 180
Insänt: Den speciella relativitetsteorins logik, av Sigge Hähnel och R Linse - 180
    H. 9. 4 mars 1950 - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
En teknisk högskola drar ut i fält, av sah - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
En bränsletank - 192
För att räkna ut - 192
För frysförvaring - 192
Natriummonoglutamat - 192
Metallurgerna - 192
Innerytorna på verktygsmaskiner - 192
Ett köldfast stål - 192
BARK — en svensk matematikmaskin, av sah - 193, 194
Teletekniken i »luftbron», av D H - 195, 196
Ny fartmätare för höga hastigheter, av D H - 196
Ny tryckgivare för cylindertryckmätningar, av D H - 196, 197
Televisionen och radioindustrin, av sah - 197
Överföring av elkraft från Norge över Sverige till Danmark, av Je - 198
Brittiska kraftverksindustrin efter förstatligandet, av Lr - 198, 199
Elångpannor som belastningsobjekt, av Lr - 199, 200
Den första holländska cyklotronen, av R Björnerstedt — W S - 200
Bärbar atomreaktor, av sah - 200
SEN-normförslag - 200
    Böcker - 201, 202, 203, 204
Den perfekta sekreteraren, av B Rydæus - 201
Radioteknisk ordlista, av E L - 201
Matematik och radio, av E L - 201
Radiorör och deras användning, av Regnar Svensson - 201
Akustiska mätmetoder, av Hans Weibull - 201
The practical application of acoustical principles, av Hans Weibull - 201
The amplification and distribution of sound, av Stellan Dahlstedt - 201, 202
The transductor amplifier, av L Borg - 202
Hochspannung und Hochleistung, av Gunnar Jancke - 202
Elektrotechnisches Praktikum für Laboratorium, Prüffeld und Betrieb, av G Ödberg - 203
Facsimile, av C A Bruno - 203
Valda dikter, av sah - 203, 204
Asea - 204
Transradio Ltd. - 204
P A Norstedt & Söner - 204
Dokumat AB - 204
Esso - 204
Insänt: Induktansen hos runda spolar med rektangulärt tvärsnitt, av K Faye-Hansen - 204
    H. 10. 11 mars 1950 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Vetenskaplig forskning — och teknisk, av Sigge Hähnel - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Cortison och ACTH, av F Wagenberg - 212
TNC: 5. Reaktor, spole, nollpunktsspole m.m., av J W - 212
»Cold rubber» — ett bättre syntetiskt gummi, av Hans Palmgren - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
Skall England exportera kol eller koks? av Wll - 222
Underjordisk kolförgasning med elström, av W S - 222
Ryska erfarenheter av kolförgasning in situ, av E R—s — W S - 222
Tillverkning av träkol genom fluidisering, av sah - 222
Kemisk metallpolering, av sah - 222
Ljuskänsliga glas, rubinglas och silverglas, av Gunnar Günther - 223, 224
Otillfredsställande exportemballage - 224
Avrundning av decimaler - 224
Handlastning - 224
En reproduktionskamera - 224
TV-mottagare - 224
Ett frimärke - 224
Två reparatörsbostäder - 224
Solglasögon - 224
Grundelement nr 97 - 224
Statistiska metoder inom kemisk industri, av SHl - 225
Orlon och dynel, två nya konstfibrer, av SHl - 225, 226
Bestämning av lukt och smak, av Gunnar Svenson - 226
    Böcker - 226, 227
Bergsskolans i Falun lärare och elever 1871—1930, av E R—s - 226, 227
Mekanisk teknologi, bd 1, av E R—s - 227
Brændsel, av Wll - 227
Technology of light metals, av E R—s - 227
Cathodic protection, a symposium, av P-Å Wallgren - 227
Haemoglobin av R Dahlbom - 227
Rättelse - 227
Handlingsprogram efterlyses - 228
    H. 11. 18 mars 1950 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Skeppsbyggeriet i Sverige 1949, av Nils J Ljungzell - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Passagerarflygplanet »Comet» - 241
Flyg befordrade fler passagerare än båt - 241
Post befordras med helikopter - 241
Antihistamin - 241
En kycklingsart - 241
Lysämneslampor - 241
Järnvägsgodsvagnar - 241
På lastflak - 241
Julgranar - 241
Hur mycket mat - 241
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1949/50, av N Lll - 242
Spröda brott i svetsade fartyg, av C S - 242
Modellförsök för belgiska nordsjöhamnar, av H von Heidenstam - 242
Ny astronomisk navigeringsmetod, av sah - 242
Cirkelsågars buckling vid symmetrisk temperaturfördelning, av Einar Lindholm - 243, 244, 245, 246, 247
Provbänkar för ljudhastighet, av sah - 247, 248
Ljudvallen fotograferas, av sah - 248
Överljudhastighetsrekord, av sah - 248
Jaktrobot, av sah - 248
Centrifugalbroms för bilar, av sah - 249
Skovellös centrifugalpump, av sah - 249
Skruvförbandet moderniseras, av sah - 249
Termitsvetsning av koppar, av sah - 249
Kontinuerlig gjutning av mässing, av sah - 249
    Böcker - 250, 251, 252
Maskinelement, av Sten Lundqvist - 250
Plåtarbete, av V Kokkonen - 250
Moderne maskinarbejde og verktøjsfremstilling, av H Lindberg - 250, 251
Dæmpningen ved torsionssvingninger i krumtapaksler, av Sten Wetterström - 251
Modern workshop technology, bd 1, av H Hallendorff - 251, 252
Heat transfer, bd 1, av Wll - 252
AB Landelius & Björklund - 252
Regulator & Instrument AB Billman - 252
AB Wilh. Grönvalls Läderfabrik - 252
Asea - 252
Problemhörnan, av A Lg - 252, 253
Insänt: Automatiska växellådor, av Hugo Björck och Einar Bohr - 253, 254
Årets polhemsbelöningar, av Erik Rudberg - 255, 256
Teknisk Tidskrifts priser för 1949 - 256
    H. 12. 25 mars 1950 - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Modellovene og deres tekniske anvendelser, af A H M Andreasen - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
På kullager - 266
Ett rejält cumulonimbusmoln - 266
Arbetsintensiteten under julveckan - 266
Plåtburkar - 266
I ett nytt blixtlås - 266
Luktfria lösningsmedel - 266
Arbetsstolens höjd - 266
För kontroll av spårvidden - 266
Sändare för magnetiska vågor - 266
Höjdmätarna - 266
En vindgenerator - 266
Layout i fabriksplaneringen, av Runo Lindblad - 267, 268, 269
Byggnad eller maskin? av sah - 269
Fönsterdrag och radiatorplacering, av W S - 269, 270
Centraluppvärmning i New York, av sah - 270
Akustiken i bostadsrum, av Stellan Dahlstedt - 270, 271
»Keramikflaskor» som armeringsmaterial, av sah - 271
Snömätning i USA, av Löf - 271
Grundvattensänkning vid dammanläggning, av Lbg - 271, 272
Hagrup-pålar, av Stig Larson - 273, 274, 275
    Böcker - 275, 276, 277
Arkitekturens historia, av sah - 275
Utredning rörande saltvattens uppträngande i Göta älv i samband med vissa Göteborgs hamn berörande byggnadsfrågor, av Sven Stenberg - 275
Lydisolationsmålinger i bygninger, av Ove Brandt - 275, 276
Betonstøbning om vinteren, av Ove Almström - 276
Leveringsbetingelser og prövningsmetoder for almindelig asfaltbitumen, cutbackasfaltbitumen og trinidadasfalt til vejbygning, av Fr. Schütz - 276, 277
Kollektivhuset og dets forudsætninger, av B C Jansson - 277
Principles of modern excavation and equipment, av Magnus Smedberg - 277
Om växt- och sortval vid skördetröskning, av WS - 277
Ferniss AB Ferbo - 277
AB Separator - 277
    Hänt inom tekniken - 277, 278, 279
»Varför skall jag—du—han—hon vara med i Svenska Teknologföreningen?» - 277
STF:s bibliotek - 277
Nytt på STF:s bibliotek - 277
Skånska Ingenjörsklubben - 277, 278
Bergsingenjör Karl Köjers frånfälle - 278
Inrättande av ett optiskt institut - 278
Näringslivets Granskningsnämnd - 278, 279
Utställningen Teknik i Miniatyr 1950 - 279
Utställningen »Rationella transporter» - 279
Anslag för skoglig forskning - 279
Byggnadsforskningsbidrag - 279
Stipendier till svensk teknisk ungdom - 279
Nordiska granntidskrifter - 279, 280
TNC: 6. Stycke, styck, st., av J W - 280
    H. 13. 1 april 1950 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Koloxidfaran i bostäder, av Elis Bjurström - 281, 282, 283
Skorstensproblemet ur brandmannens synvinkel, av Ingvar Strömdahl - 283, 284, 285, 286
Skorstenseldar ur försäkringsbolagens synpunkt, av Atle Sylvén - 286, 287, 288
Pannskorstenars konstruktion, av Moje Bergström - 288, 289, 290, 291
Skorstenar. Diskussion, av G Dahlberg, S Nycander, Chr. Möller, R Götherström, N Hast, Moje Bergström, H Lindqvist, G A Svensson, E Reijner, L Bergvall, Ingvar Strömdahl - 291, 292, 293, 294
    Böcker - 294, 295
Modern betonggolvteknik, av Gösta Lundin - 294
Ventilationens storlek i bostäder, av Wll - 294, 295
Varme- og lydisolering af betonhuse, av E Marnell - 295
Heating, ventilating, and air-conditioning fundamentals av Per Norbäck - 295
Bolidens Gruv AB - 295
Insänt: Ett nytt vindtunnelprojekt, av Hezekiel S Lindmark - 295
Den farliga skorstenen - 296
    H. 14. 8 april 1950 - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Detaljhandelns försäljning — från budget till disk, av Tom A Björklund - 297, 298, 299, 300, 301, 302
Om tillverkningskostnaden - 302
Köp inte en 50 hk fräs - 302
För bilstrålkastare - 302
Metalliserat garn - 302
Avfettning av stål - 302
Bärbar atomreaktor? av Sigvard Eklund - 303
Konstruktionsproblem för atomkraftverk, av SHl - 303
Strålningsdetektor, av sah - 303, 304
Radioaktiv avelektrifiering av papper, av sah - 304
Användning av spårämnen inom medicin och jordbruk, av SHl - 304
Radar och regn, av sm - 304
TV-mottagning bortom optiska räckvidden, av sah - 304
Elektriska vandringsvågors dämpning, av Sune Rusck - 305, 306, 307, 308
Mätning av atmosfäriska överspänningar i kraftnät, av Marius Böckman - 309, 310, 311, 312, 313
Europeiska kraftproblem, av Je - 313
Driftstörningsstatistik i Storbritannien, av Je - 313, 314
360 kV i USA, av Je - 314
Effektökning i transformatorstation genom kylning av omgivande luften, av Je - 314
Mobila kondensatorbatterier, av Lr - 314
Fältprov i kraftledningsnät, av Je - 314
Måttstandardisering av elmotorer, av JiO - 314
Ett flytande oceanografiskt laboratorium, av W S - 315
Radiomanövrerad räddningsbåt, av sah - 315
Nytt piezoelektriskt material, av D H — sah - 315
Kabel med aluminiummantel, av Je - 316
Ny båglampa, av sah - 316
Elektrisk svetsning av glas, av sam - 316
Ledande plaster, av R Gezelius - 316
Underjordiska högtalare, av D H - 316, 317
SEN-normförslag - 317
    Nya produkter - 317
En reläprovningskopplare - 317
Högtalartelefoner för anslutning till rikstelefonnätet - 317
Askoplattan - 317
Nortons nya hydrauliska slipmaskin 8″×24″ - 317
Varm- och kallvalsverk, pressar och riktverk - 317
    Böcker - 318, 319, 320
Den svenska filmproduktionens ekonomi, av sah - 318
Atomerna, av J Tandberg - 318
Elektroner i arbete, av sm - 318
Radar, av Sven Öberg - 318, 319
Radio engineering, bd 2, av Sven Öberg - 319
The extrapolation, interpolation and smoothing of stationary time series with engineering applications, av Mauritz Sundström - 319
Cosmic radiation, av K G Malmfors - 319
Svensk industrikalender 1950 - 319, 320
Esso - 320
TNC: 7. Maxtolk och mintolk, av J W - 320
Insänt: »Mörkläggningen» av Fröken Fotboll, av Evald Gustavsson - 320
    H. 15. 15 april 1950 - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Den nya oljegiven, av Hans Christer Wiborgh - 321, 322, 323, 324
Råoljeproduktionen i Tyskland stiger kraftigt, av E R-s - 324
Betydelsefulla oljefynd på Sinaihalvön, av E R—s - 324
Framställning av vätesuperoxid, av Gösta Wranglén - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Cellulosasprit är inte farlig att förtära, av sah - 332, 333
Robotisering av kemiska fabriker, av SHl - 333, 334
Klorering av mättade alifatiska kolväten, av SHl - 334
Ny mikrometod för bestämning av kol och väte, av SHl - 334
Förbättring av torkade oljor och alkydhartser, av SHl - 334
Ädelgaser, av SHl - 334
Brytning och destillering av oljeskiffer i Förenta Staterna, av Ernst J A Rothelius - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
Flygfältsbelysningen - 343
För ledningsläggning - 343
Förpackning av kött - 343
En exponeringsmätare - 343
Oljeletning på större djup, av E R—s - 343
Induktiv omröring i ljusbågsugnar, av C S - 343, 344
Gjutning med utsugning i formen, av CS - 344
Kallsvetsning av metaller, av sm - 344
Slitstarkt gjutjärn, av sah - 344
Nya högtemperaturlegeringar, av sah - 344
Mätning av förhållandet mellan fast ämne och gas, av sah - 344
    Böcker - 345, 346, 347
Organizing scientific research for war, av Göran Lindblad - 345
Grundsätze der praktischen Psychologie, av Lennart Bergström - 345
Die Fabrik auf einen Blick, av E R—s - 345
Handbok i rostskyddsmålning av stålkonstruktioner utsatta för atmosfärens inverkan, av John Tandberg - 345, 346
Engineering metals and their alloys, av E R—s - 346
Fusible alloys containing tin, av E R—s - 346, 347
Tablet making, av Lennart Karlsson - 347
AB Zander & Ingeström - 347
AB Separator - 347
Insänt: Tekniken och försvaret, av Åke Wahlgren - 347, 348
    H. 16. 22 april 1950 - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Ingenjören i talarstolen, av Gundel Rende - 349, 350, 351, 352
Vin, vakuumförpackat - 352
Avfallskvarnen - 352
2200 upplagda fartyg - 352
Sockerutbytet - 352
Precisionsskalor - 352
Aluminiumpläterat järn - 352
För sprutning av färg - 352
Priserna på TV-mottagare - 352
Armerade plastföremål - 352
TV i Kanada - 352
TNC: 8. Storheter och enheter, av J W - 352
Självkostnadsberäkning vid mekanisering av järngjuterier, av Oscar Warne - 353, 354, 355, 356, 357, 358
Världens tonnageproduktion 1949, av N Lll - 358
Kartotek över svetstekniska patent, av W S - 358
Krompläterade motorcylindrar, av J van der Horst - 359, 360, 361, 362, 363, 364
    Diskussion, av E Bohr - 362, 363, 364
En ljudpump - 364
I stegen - 364
Stabilisatorn - 364
Analys av stål - 364
Sky-writing - 364
Värmeöverföring genom gasstrålning, av Torsten Widell - 365, 366, 367, 368
Ren brännolja — ren förtjänst, av W S - 368
Gasturbindriven bil, av sah - 368
Sammanfogning av järnaluminiumdelar, av sah - 368
Norska Amerikalinjens nya »Oslofjord», av N Lll - 369, 370
Nybygge för Svenska Amerika Linien, av N Lll - 370
Nytt byggnadsreglemente för tankfartyg, av N Lll - 370, 371
Flyget och fågelfaran, av sah - 371
    Böcker - 371, 372, 373, 374
Rymdraketer och reaktionsflyg, av sah - 371
Lantbruksmaskiner och redskap, av Åke Jacobsson - 371, 372
Overkog i dampkedler, av Wll - 372
Taschenbuch für den Maschinenbau, bd 1 & 2, av H Halledorff - 372
Die Materialwirtschaft, av S Brahme - 372
Welding technology, av K A Ringdahl - 372, 373
Prüfen und Messen der Oberflächengestalt, av sm - 373
Fluid pressure mechanisms, av Björn Tornqvist - 373
Hydraulische Antriebe und Druckmittelsteuerungen an Werkzeugmaschinen, av H Hallendorff - 373
Resistance, propulsion and steering of ships, av N Lll - 373, 374
A method for the continuous variation of the Mach number in a supersonic wind tunnel - 374
Mechanical World Year Book 1950, av Wll - 374
Svenska Shell - 374
Försök att på mekanisk väg skilja sten från potatis - 374
Belastningsrekommendationer för lantbruksringar - 374
Problemhörnan, av A Lg - 374, 375
Insänt: Amerikanska och tyska uppfattningar om »säker last», av F Turner - 375
Estetik i sjönöd - 376
    H. 17. 29 april 1950 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Betong, dess utveckling och betydelse, av Hjalmar Granholm - 377, 378, 379, 380, 381
Bomber och byggnader, av sah - 381, 382
Vermiculit — ett nytt byggnadsmaterial, av E R—s - 382
Byggandet av en liten damm, av G Lbg - 382
Tre rekordstora utskovsluckor, av G Lbg - 382
Ökad utbyggnad av Niagara, av G Lbg - 382
Nya forskningsresultat inom spänningsoptiken, av Ludwig Föppl - 383, 384, 385, 386, 387, 388
Kraftledningsstolpar - 388
Akustiska varumärken - 388
En luftkanon - 388
En televisionsmast - 388
Gallium - 388
Teorin för stötljud, av Lothar Cremer - 389, 390, 391, 392, 393, 394
Utmattningshållfastheten - 394
Statistisk tillverkningskontroll - 394
Frusen apelsinsaft - 394
Kapslade samlingsskenor - 394
Ett förstärkarrör - 394
Befäl och ledarskap, av John Slessor - 394, 395
Den nordiska tullunionsfrågan, av WS - 395, 396
Industrianställdas löneförhållanden, av WS - 396
Inkomst och förmögenhet 1948, av W S - 397
    Hänt inom tekniken - 397, 398, 399, 400
Walo von Greyerz' †, av Victor Jansa - 397, 398
STF:s årsmöte - 398, 399
Keramikrelief till Nämforsen, av sah - 399
Dokuenttjänst på KTH:s bibliotek - 399
Nya tidskrifter - 399, 400
Reseberättelser - 400
Chalmeristmöten i New York - 400
Institute of Metals platinamedalj - 400
En internationell kongress för byggforskning - 400
    Nya produkter - 400
Idealstämpen - 400
En transportabel byggnadsställning - 400
Willys-Overlands fredsjeep 1950 - 400
Websters tråddiktafon - 400
Ett nytt skränkverktyg - 400
    Böcker - 401, 402, 403, 404
Kooperativa Förbundets Arkitektkontor 1935—1949, del I & II, av sah - 401
Sveriges geologi, av Carl-Gösta Wenner - 401, 402
Normalbestämmelser för rör och rördelar av betong till avloppsledningar, trummor och brunnar (1949 års betongrörsnormer), av Stig Adding - 402
Byggnadsteknisk ljusekonomi, av Gunnar Rosenborg - 402, 403
Om sammansatta balkar och pelare med särskild hänsyn till spikade träkonstruktioner, av Hilding Brosenius - 403, 404
Preliminary report on investigations of atmospheric pollution, av Gunnar Svenson - 404
Finlands Metallindustriförening - 404
AB Pumpindustri - 404
Nordiska granntidskrifter - 404
    H. 18. 6 maj 1950 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Spårvagnar — utvecklingstendenser och konstruktionsprinciper. Göteborgs nya spårvagnar, av Olov Åkerman - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Den rullande materielen för Stockholms tunnelbana, av Håkan Öfverholm - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Vattenkraft i Indien, av Je - 424
Studietid och avbrottsprocent vid K. Tekniska Högskolan, av Ragnar Woxén - 425, 426
TV i England - 426
Ett röntgenrör - 426
En 170 t stator - 426
Hur företagsledningen kan kontrollera företagets verksamhet, av R L - 427, 428, 429
Refa rediviva, av Pg - 429
    Böcker - 429, 430, 431
Konjunkturläget hösten 1949, av T Pramberg - 429
Översikt över det ekonomiska läget 1950, av T Pramberg - 429
Handel, hantverk och industri, av sah - 429, 430
Handbok för uppfinnare och patentsökande, av Erik Wenander - 430
Patentskyddets omfång på basen av patentanspråkets funktionella innehåll, av G Reiland - 430
Standard för transformatorer för ortsnät - 430, 431
Normer för funktionsprovning av elvärmeapparater för hushåll - 431
Electrical engineers' handbook, av Gunnar Jancke - 431
Engineering optics, av sm - 431
TNC: 9. Storheter och enheter, forts., av J W - 431, 432
Insänt: Närmeformler för induktansen hos runda spolar, av Erik Löfgren - 432
    H. 19. 13 maj 1950 - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Hur man förverkligar sig själv — arbetsfilosofin i bild, av Björn Sjövall - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
456 375 katoskoprör för TV-mottagare - 440
En metallytas utseende - 440
De snabbaste kameraslutarna - 440
Målarrullen - 440
Rutinbrev - 440
Pulvriserade valnötsskal - 440
Trådtelevision - 440
En dammborste - 440
Reproduktions- och excerperingskamera, av W S - 440
Titan och dess användningsmöjligheter, av Ivar Weibull - 441, 442, 443, 444, 445
Aktinidserien, av SHl - 446
Ny metod för framställning av aluminium, av E R—s - 446
Undersökning av fasta fasers inverkan på flotationsförloppet, av Sture Mörtsell och Åke Schwalbe - 447, 448
Tjockleken hos tennskiktet - 448
Reduktionsförsök med magnetit- och järnglanskristaller, av Stig-Erik Erikson - 449, 450
Apparat för sortering av stål, av SHl - 450
Vakuumsmältningsapparat för analys, av SHl - 450
Element 97, av SHl - 450
Cell för framställning av elementärt fluor, av Olle Lindström - 451, 452, 453, 454, 455
Riskfritt handhavande av fluorhaltiga kemikalier, av SHl - 455, 456, 457
Enkel och billig apparat för fotoelektrisk kolorimetri, av SHl - 457
Konstitution och biologisk effekt hos vitamin A, av SHl - 457, 458
Nytt insektsmedel, av SHl - 458
    Böcker - 458, 459
Handbok i industriell anläggningsteknik, bd 1 & 2, av Gösta Sylwan - 458, 459
Hur malm blir stål, av sah - 459
Studies on hydrogenation of sulphite waste liquor, av Gunnar Svenson - 459
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1949, del 1, av Gunnar Svenson - 459
Books about Sweden - 459
Birger Carlson & Co. AB - 459
Lumalampan AB - 459
AB Starprodukter - 459
AB Europafilm - 459
Den kemiska industrins tidevarv, av Red. - 460
    H. 20. 20 maj 1950 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Produktionsplanering och kostnadskontroll, av W B Atchison, Jr - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Utrymmesbesparande enmanshytter på fartyg, av Nils Möller och Nils Nilsson - 469, 470, 471, 472, 473
Bostadsinredning midskepps för hela besättningen, av N Lll - 474, 475, 476
Dieselhydrauliskt fartygsmaskineri, av Hfm - 476, 477
Största fartyget efter kriget bygges i Amerika, av N Lll - 477
M/S »Gripsholm» moderniserad, av N Lll - 477
Fartygsväxel med backslag, av Hfm - 477, 478
Hur precisionsmåttsatser tillverkas, av sah - 479, 480
Värmeisoleringsmaterial av linavfall - 480
En okanterlig livbåt - 480
Keramikfolier - 480
För start av kalla bilmotorer - 480
En flytdocka - 480
Elektriska räknemaskiner för värmeströmsundersökningar, av Wll - 480
Kvicksilverångkraftverk, av Wll - 480
Automatiskt start- och regleringsdon för gasturbiner, av sah - 480
Matematisk formbestämning av flygplanets skalytor, av Nils Lidbro - 481, 482, 483
Atmosfärens övre gräns, av sah - 484, 485
Provanläggning för ramm-motorer, av sah - 485
Transkontinentalt raketplan, av sah - 485
Barometerutlöst fallskärm, av sah - 485
    Böcker - 486, 487, 488, 489, 490
Sjöhistorisk årsbok 1949, av Arthur Nordén - 486, 487
Enhetlig terminologi för arbetsstudietekniken, av R L - 487
Grundbegrepp anknutna till företagets externa transaktioner, av Bo Lillieström-Tjus - 487
Maskinritning, av H Lindberg - 487
Engineering drawing practice, av H Lindberg - 487
Einführung in den Wärme- und Stoffaustausch, av Wll - 487, 488
Corrosion fatigue cracking in steam pipe systems at power stations, av Wll - 488
Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, av M Oledal - 488, 489
Prüfen der Zerspanbarkeit durch Messen der Schnittemperatur, av H Hallendorff - 489
An approximate method for determining the incompressible, irrational flow around a symmetrical wing section - 489
Comparison between theoretical and experimental lif distributions of plane delta wings at low speeds and zero yaw - 489
AB Volvo - 489
AB Specialfordon - 489
Landelius & Björklund - 489
Asea - 489
Nordiska Rör AB - 489
AB Stockholms Inkassobyrå - 489
Slipmaterialaffären, av H Lindberg - 490
    Nya produkter - 490
En snabb framkallningsapparat för fotokopior - 490
Jac-skivan, av Wll - 490
Pärlvita lampor - 490
Likriktarenheter för 2—50 kV - 490
Från de tekniska högskolorna - 490, 491
TNC: 10. Föremålsfärgernas grundbegrepp, av J W - 492
    H. 21. 27 maj 1950 - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
380 kV ledningen Harsprånget—Hallsberg. Konstruktion, av David Zetterholm - 493, 494, 495, 496, 497, 498
380 kV ledningen Harsprånget—Hallsberg. Byggnadsarbeten, av Kurt Fr. Trägårdh - 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Helikoptertrafik - 504
Avisning av järnvägsväxlar - 504
TV-koaxialkablar - 504
Tyg med förbättrad värmeisolering - 504
Arktiska dräkter - 504
Amerikanska kylskåp - 504
Skidbacken i Oberstdorf, av Bengt Norén - 505
South Holston Dam, av G Lbg - 505
Oljedepå i gruva, av sah - 505, 506
Vågor och stormar, av SHl - 506
Elektriskt fiskstängsel, av sm - 506
Stjärnornas energikällor, av SHl - 507, 508
Elektrostatisk sprutmålning - 508
Bandspelaren - 508
Hastighetsmätarens - 508
Ett kontinuerligt plåtvalsverk - 508
Bränsleåtgången - 508
Topologi, av sah - 509, 510, 511
    Hänt inom tekniken - 511, 512, 513
STF:s styrelse - 511
Mekaniks vårresa, av FL - 511
Med Gustav II Adolf vid Lützen, av F L - 511, 512
Kemi och Bergsvetenskap, av Lars Villner - 512
Sveriges Gummitekniska Förening - 512
Byggnadsarbetena på den finska teknologbyn - 512
Vid Sjunde nordiska kemistmötet - 513
    Böcker - 513, 514, 515, 516
Model code of safety regulations for industrial establishments for the guidance of governments and industry, av H Starland - 513
Applied hydrology, av Anders Wärnfeldt - 513, 514
Reinforced concrete, av Eric Petersson - 514
Some cases of frost damage to roads, av Sten Hallberg - 514, 515
Die neue Theorie des Stahlbetons auf Grund der Bildsamkeit im Bruchzustand, av Knud E C Nielsen - 515
Der Stahlbetonbau, Werkstoff, Berechnung und Gestaltung, av Lars Östlund - 515
Investigation of load distribution between reinforced concrete floor and their formwork, av Arne Johnson - 515, 516
Nordiska granntidskrifter - 516
Problemhörnan, av A Lg - 516
    H. 22. 3 juni 1950 - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Fjärrskriftanläggningar (Telex). Fjärrskriftteknikens utveckling, av Sven Nordström - 517, 518, 519
Fjärrskriftanläggningar (Telex). Automatiska system, av Sten Vigren - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Kursräknare, av D H - 525, 526
Mindre bildrör för TV, av sah - 526
Ny metod för mätning av små magnetfält, av D H - 526
Subminiatyrelektronik, av sah - 526
Vätebomben, av SHl - 527, 528
Underjordisk vattenkraftstation i Schweiz, av Je - 528
Elektricitet som fiskredskap, av SHl - 528
Den sfäriska konkavspegeln inom astronomi och television, av Sigge Hähnel - 529, 530
Färgtelevision - 530
TV-programmen i Storbritannien - 530
Utbildning av arbetsstudietekniker i Frankrike, av Pg - 531
Fördubblad produktivitet i spinneri, av Pg - 531, 532
    Böcker - 532, 533, 534, 535, 536
Industrielle Betriebswirtschaft und Praktische Betriebsführung, av Erik Öhlin - 532
Fyrpolteorier och frekvenstransformationer, av E L - 532, 533
Kompendium över elektrotekniska mätningar samt elektronikinstrument, av sm - 533
A study on congestion in link systems - 533, 534
A symposium on electronics in research and industry, av sm - 534
Components handbook, av sm - 534
Abriss der Dauermagnetkunde, av P Broomé - 534, 535
Numerical methods in engineering, av Börje Langefors - 535
Preliminär lysrörsstandard - 535
Asea - 535
Telefon AB L M Ericsson - 535, 536
Elektriska AB Siemens - 536
TNC: 11. Föremålsfärgernas namn, av J W - 536
    H. 23. 10 juni 1950 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Skogskemiska problem, av Holger Erdtman - 537, 538, 539, 540, 541
Jordförbättring och mikronäring, av Sigge Hähnel - 541, 542, 543
Världens tyngsta rörledning - 543
Rost användes som rostmedel - 543
Att släcka lysrör - 543
Plasticering av cellulosanitrat, av SHl - 544
Lignin, av SHl - 544
Mikrokemisk metodik vid kärnforskning, av SHl - 545, 546, 547, 548, 549
Biosyntes av gummi, av SHl - 550
Ventiler och pumpar av polyvinylklorid, av SHl - 550
Aerosolindikator för snabbprovning av luftens dammhalt, av Gustaf Ljunggren och Torsten Wilner - 551, 552
Gasprovare, av Tosten Wilner - 553, 554
Koncentrationsändringar i genomströmmande system, av SHl - 554
Brytning av pelarna i Bolidengruvan, av Karl Johansson - 555, 556, 557
Element 98 - 557
    Böcker - 558, 559, 560
Arbetsfilosofin och världskrisen, av Sixten Flach - 558
USA, measure of a nation, av T Pramberg - 558, 559
Bergshantering, berättelse för år 1948, av E R—s - 559
Allgemeine und physikalische Chemie, av Franzi Wagenberg - 559, 560
Einführung in die Kristallographie, av Gunnar Svenson - 560
Practical spectroscopy, av sm - 560
Kunstharzpresstoffe und andere Kunststoffe, av Gunnar Svenson - 560
Equilibrium data for tin alloys, av E R—s - 560
Studies on the application of starch in textile processes, av Gunnar Svenson - 560
    H. 24. 17 juni 1950 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Svetsning inom flyget, av Artur Fransson - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Kavitation vid propellrar — forskningens nuvarande läge och mål, av Hans Edstrand - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
McGregor lastluckan i nytt utförande, av Stig O W Bergström - 580
Minskning av ugnsmurars värmeutstrålning med hjälp av aluminiumfärger, av Karl Magnusson och Lennart Svensson - 581, 582
Kraftverket vid Sewaren, USA, av L Malmquist - 582, 583
Transportabel ånggenerator, av sah - 583, 584
    Böcker - 584, 585, 586
Hantverk och kultur 1949, av W S - 584
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1949, av Wll - 584
Production efficiency manual, av R L - 584
Modern petrol engines, av EBr - 584
Automobile electrical equipment, av E Br - 584, 585
Die Dampflokomotive, av Erik Nothin - 585
Die Blechabwicklungen, av Veijo Kokkonen - 585
Stanzereitechnik, bd 1 & 2, av Veijo Kokkonen - 585, 586
Stanztechnik, del 4, av Veijo Kokkonen - 586
Praktische Stanzerei, bd 1 & 2, av Veijo Kokkonen - 586
Die linearisierte Theorie der dreidimensionalen kompressiblen Unterschallströmung, av G Axell - 586
Tekniska Skrifter: Former för värmestrålning - 586, 587
TNC: 12. Några fysikaliska färgbegrepp, av J W - 587
Kungörelser, av R S - 587
Insänt: Automatiska växellådor, av Hugo Björck och Einar Bohr - 587, 588
Rättelse - 588
    H. 25. 24 juni 1950 - 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Teknikens samhälle och människan, av Erik Hj. Linder - 589, 590, 591, 592, 593, 594
Radaranläggningar i arktiska trakter - 594
För hjulbromsar på flygplan - 594
Konserverad skinka - 594
En förpackning för krämer o.d. - 594
Ett färgborttagningsmedel - 594
Ost på löpande band - 594
Delar av kol - 594
Fjärrförbindelse med osynliga ljusstrålar - 594
Ett regnrockstyg - 594
Svensk vattenkraft — återblick och framtidsvy, av Erik A E Blomqvist - 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Förbättrade klaffluckor, av G Lbg - 604
Böjhållfastheten hos furuvirke och dess beroende av kvistar och dimensioner, av Einar Lindholm - 605, 606
Två ryska bilmodeller - 606
Krigsflygfält - 606
För transport av vätskor - 606
Ombyggnaden av södra tunnelbanan i Stockholm, av Werner Roempke - 607, 608, 609
    Hänt inom tekniken - 609, 610, 611
Teknisk Tidskrifts redaktion besöker Göteborg - 609, 610
Vid SVR:s vårmöte - 610
Företagsekonomiska Forskningsinstitutet (FFI) - 610, 611
STF:s bibliotek - 611
Ny tidskrift - 611
Den svenska atomkommitténs verksamhet 1945—1949, av Sigvard Eklund - 611, 612
    Böcker - 612, 613, 614
Normalförslag till bestämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad, av Ingvar Jansson - 612, 613
Dimensioneringstabeller, av Magnus Smedberg - 613
Lime research at the Chemical Department of the Swedish Cement and Concrete Institute, av C G Lindius - 613
Struktur- und Schwinduntersuchungen an Ziegeleitonen, av Orvar Carlsson - 613, 614
Statens Hantverksinstitut - 614
NKI-skolan - 614
Tekniska Skrifter: Regnvädersavrinning och vattenföring - 614
Nordiska granntidskrifter - 614, 615
Problemhörnan, av A Lg - 615, 616
Insänt: Skorstenar och skorstenseld, av M Luht - 616
    H. 26. 1 juli 1950 - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Båt, järnväg, bil eller flyg? av Bo Th:son Björkman - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
Järnvägarnas utveckling och framtidsutsikter, av Nils Gudmundsson - 627, 628, 629, 630, 631
Vägarna och biltrafiken, av Walter Carlevi - 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
»Fjordbussar» i Norge - 637, 638, 639, 640
Ändring i inträdesfordringarna till de tekniska högskolorna? - 640
    H. 27. 5 augusti 1950 - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Psykologiska hjälpmedels användning i amerikansk industri, av Hans O Wirdenius - 641, 642, 643, 644, 645, 646
TV i Holland - 646
»Walkie-talkie»-förbindelse - 646
Bilbeståndet i världen - 646
Frekvensreglering på det svenska samkörande kraftnätet. Drifttekniska problem, av Bengt Löf - 647, 648, 649, 650, 651, 652
Frekvensreglering. Konstruktiva problem, av E Brodersen - 652, 653, 654, 655, 656, 657
Inverkan av frekvens- och spänningsändringar på förbrukningsobjekten i ett kraftnät, av Löf - 658
110 kV kondensatorbatteri i Österrike, av Je - 658
Telematerial i kontrollutrustning för transformatorstation, av Je - 658
Enkel tryck-tidmätare för ballistiska förlopp, av Tore Bonell - 659, 660
Automatisk kurvläsare, av sah - 660
Ljussystem för visuell landning av flygplan, av D H - 660, 661
Överföring med »ytvågor», av E L - 661
Nya minnen för matematikmaskiner, av E L - 661
Transistorn som fotocell, av sah - 661
Syntetiskt ljud på film - 661
Candela — den nya enheten för ljusstyrka, av SHl - 661, 662
Lysrör och färgäkthet, av sah - 662
    Böcker - 662, 663, 664
Handelns hjälpreda, av sah - 662
Industriell löneredovisning med bokföringsmässig anknytning till Mekanförbundets normalkontoplan, av B Fagerström - 662, 663
Arbetsstudier, av Sven Nordelius - 663
Managerial control of business, av R L - 663
Arbeits- und Zeitstudien in der Betriebspraxis, av Sven Nordelius - 663, 664
Arbetsstudier i samverkan - 664
Lista över tekniska tidskrifter i svenska bibliotek - 664
Ludvikaverken 1900—1950 - 664
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) - 664
Telefon AB LM Ericsson - 664
Lumalampan AB - 664
Elektriska AB Siemens - 664
Kone OY - 664
AB Henrik Lindståhls Bokhandel - 664
TNC: 13. Måttenhetsnamnens böjning, av J W - 664
    H. 28. 12 augusti 1950 - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Undergräver tekniken den mänskliga existensen? av H N Pallin - 665, 666, 667, 668, 669
En radiosignal runt jorden - 669
Nya acceleratorer - 669
Fotonbomben, av sah - 669
Element 98, »californium», av sah - 669
Modern jordkemi, av SHl - 669, 670
Nutida regnmakeri, av Je - 670
Massespektrometrets anvendelse til kjemisk analyse, av Hans von Ubisch - 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
Masspektrometer för organisk analys, av SHl - 678
Reflexionsfria glasskivor, av H von Ubisch - 678
Masspektrometerns jonoptik, av SHl - 679, 680, 681
Malsäkra ylletyger, av SHl - 681, 682
Syntetisk glimmer, av SHl — RG - 682
Teorin om antimetaboliter, av SHl - 683, 684, 685, 686
    Böcker - 686, 687
Råvaror och material, del 2, av Sven Brennert - 686
Textilkemi, av SHl - 686, 687
The geology of the British Empire, av E R—s - 687
Zur Kenntis der Kontakt-Insektizide II, av Gunnar Svenson - 687
Katalog över biblioteket vid Ljungaverk - 687
Svensk glaslitteratur - 687
Katalog över kemisk och kemisk-teknisk litteratur i Skåne - 687
Springer-Verlag - 687
Arbetsmarknadens yrkesråd - 687
Dorch, Bäcksin & Co:s AB - 687
Olof Kärnekull †, av Sven Nerell - 688
TNC: 14. Gods, av J W - 688
    H. 29. 19 augusti 1950 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
Moderna synpunkter på krigsfartygskonstruktioner, av Gösta Liljekvist - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698
Bildning av sulfatiska beläggningar och syrakondensat vid förbränning, av Gordon Whittingham - 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705
    Diskussion, av I Juhász, J M Schenström samt Gordon Whittingham - 704, 705
Bränsle- och kraftteknisk forskning i England, av Wll - 705, 706
Gasturbin för 160 hk, av sah - 706
Ny metod för djupdragning, av sah - 706
Dimensionering av kilremsdrift, av Bertil Jacobowsky - 707, 708
Icke-metalliska glidlager, av sah - 708
Gjutformar av plast, av sah - 708
Nya rön om vindbyar i atmosfären på höga höjder, av O Lj - 709
Undervattensprov med flygkroppar - 709
Ett billigt pappersfilter - 709
»Flygande loppan» rediviva, av sah - 710
Traktorbandställ för flygplan, av BMW - 710
Lastbilars bränsleförbrukning, av EBr - 711
Propan-butan för bussdrift, av sah - 711
Det största engelskbyggda landsvägsfordonet, av WS - 711
    Böcker - 711, 712, 713, 714, 715
Härar genom luften, av B W - 711, 712
Ett år i luftne, av sah - 712
Outline history of transatlantic steam navigation, av N Lll - 712, 713
Technisches Rechnen, bd 2, av sm - 713
Praktisches Handbuch der gesamten Schweisstechnik, bd 1 & 2 av Gösta B Fernström - 713
Technische Strömungslehre, av sm - 713
Steam turbine theory and practice, av Wll - 713, 714
Grundlagen des Wärmeaustausches, av Wll - 714
Dampfkraft, av Wll - 714
Testing machine tools, av H Hallendorff - 714
Messen in der Werkstatt, av H Hallendorff - 714, 715
Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeuge av Veijo Kokkonen - 715
Schleifen, av H Halledorff - 715
Fördermittel für Bearbeitungs- und Zusammenbauwerkstätten, av E Nothin - 715
Materialprüfung mit Röntgenstrahlen, av sm - 715
    Nya produkter - 716
En gasbrännare för bortbränning av färg utan öppen låga - 716
Agafon dikteringsmaskin - 716
En elektrisk hörapparat - 716
Ritlinjal med infälld schablon för arbetsbeteckningar - 716
Elektriska stukningsmaskiner och smidesvärmare - 716
Armix-gallret - 716
    H. 30. 26 augusti 1950 - 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
Kortintervalltändning — en ny metod för bergsprängning, av Ingvar Janelid - 717, 718, 719, 720, 721, 722
Fritz Jacobsson †, av K-G Ljungdahl - 722
Olycksfall vid sprängningsarbeten 1945—1949, av Lennart Eklund och Hans Frisk - 723, 724, 725
Det »vertikala kännetecknet», av sah - 725, 726
Snare River-kraftstationen i Kanada, av G Lbg - 726
Slussen och kraftstationen vid Randersacker, av G Lbg - 726
Teoretiska och spänningsoptiska undersökningar för bergtunnlar, av Rudolf Hiltscher och Sten Elfman - 727, 728, 729, 730
Aluminiumplåt med fastsittande förstyvningsfjädrar - 730
En blåslampa för tillfälliga arbeten - 730
Nära absoluta nollpunkten - 730
Extra stötdämpare - 730
Svart rostfritt stål - 730
Magnetiska hjul - 730
Kon som värmepump — en lösning av lantgårdens värmeproblem, av Mårten Blomqvist - 731, 732, 733
    Böcker - 733, 734, 735
Bygg, handbok för hus-, väg- och vattenbyggnad, bd 4, av Magnus Smedberg - 733
Arbetsteknik vid egentliga byggnadsarbeten för bostadshus, av L Hultenberger - 733, 734
Tegelundersökningar, del III, av Gunnar Svenson - 734
Luftgummiringar till lantbruksvagnar - 734
A great engineer: I K Brunel, av sah - 734, 735
    Hänt inom tekniken - 735, 736
De Nordiska Ingenjörsföreningarnas Samarbetsdelegation - 735
Den mekaniska verkstadsindustrin - 735
IVA:s Transportforskningskommission - 735, 736
Hantverksinstitutet öppnar filial i Malmö - 736
SPP under 1949 - 736
Internationella kemikongresser och keramiska utställningar - 736
En brittisk plastutställning och -kongress - 736
Statens utrikeshandelsstipendier - 736
Anslag för skoglig forskning - 736
Resestipendier för yrkesutbildning - 736
Statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildning av lärlingar - 736
Reseberättelser - 736
Från de tekniska högskolorna - 737, 738
TNC: 15. Sammansatta verb, av J W - 738
Nordiska granntidskrifter - 739, 740
Insänt: Skenskarvsproblemet, av W Roempke - 740
    H. 31. 2 september 1950 - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
Aktuella materialproblem inom elektronrörstekniken, av Herbert Steyskal och Rolf Gezelius - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750
Elektrolytiska termistorer, av RG - 750
Transportabel TV-länk, av sah - 750
Radioindustrins barndom — en studie i teknologiskt nyskapande, av sah - 751, 752, 753, 754
Den brittiska radioindustrin - 754
Ett sändarrör för 500 kW - 754
För militära förbindelser - 754
Frekvensomläggningen - 754
Linser för infrarött ljus - 754
Prov på seriekondensatorn i 200 kV nätet, av Gunnar Jancke och Karl-Fredrik Åkerström - 755, 756, 757
Risken för kortslutning vid ljusbågsjordfel i ett lågspänt ställverk, av Je - 758
Lysrör för gatubelysning, av sah - 758
Utomhusställverk för 70—380 kV, av Jost Melkerson - 759, 760, 761, 762
Torvkraftverk på Irland, av Je - 762
    Böcker - 763
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1949, av Wll - 763
Knuttes hjulbok, av Sven Hansson jr - 763
»50 års standardförbättringar» - 763
Asea - 763
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 763
AB Allan Svensson - 763
Tekniska Skrifter: De symmetriska komponenterna, behandlade med matriskalkyl - 763
Debatt om debatten, av Rolf Steenhoff - 764
    H. 32. 9 september 1950 - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Radioaktiva isotopers användning inom tekniken, av Sigge Hähnel - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773
Atomforskningens biprodukter, av SHl - 773
Radioaktiva band, av sah - 773
Isotopeffekt vid supraledning, av SHl - 773
Sterilisering med elektroner, av SHl - 773
Atomenergin i USA 1950, av sah - 774
TV i Mexiko - 774
Om 1950 års bil - 774
Ortdrivning genom strossuppskjutning och skraplastning i vagnsätt, av Erik Lindfors - 775, 776, 777, 778, 779, 780
Framställning av titanoxid, av SHl - 780
Provning av mycket hårda material, av sah - 780
Fotosyntesens utnyttjande, av SHl - 781, 782
Kon — grundare av en kemisk industri, av SHl - 783, 784
De elastiska egenskaperna - 784
Varmvalsat gjutjärn - 784
För bokning av flygbiljetter - 784
Ett bad av smält metall - 784
Natriumcyklohexylsulfamat - 784
Sortering av konservburkar - 784
Uranpulver - 784
Brevduvornas orienteringsförmåga - 784
Mjölkflaskor av plast, av SHl - 785
Mononatriumglutamat till smakförbättring, av SHl - 785, 786
Vitamin B12, av SHl - 786
Acikulärt zinkvitt, av SHl - 786, 787
Nya syntetiska elastomerer, av SHl - 787, 788
Nordiska forskningsresultat inom kemin, av SHl - 789, 790, 791
    Böcker - 791, 792
Rum og Tid, Stoff og Stråler, av SHl - 791
Bau und Entstehung des Weltalls, av SHl - 791
Fluoreszenzmikroskopie und Mikrobiologie, av G Günther - 791
Metod för bestämning av glasets vattenresistens, av SHl - 791
Luminescent materials, av G Günther - 791
Paper base laminates, av Gunnar Svenson - 791, 792
The influence of solutions of salts on the elastic properties of cellulose fibers, av SHl - 792
AB Atlas Diesel - 792
AB Gösta Nyström - 792
AB Continental Import - 792
TNC: 16. Själv(t), var(t)dera, gradvis(t) m.m., av J W - 792
Problemhörnan, av A Lg - 792
Rättelse - 792
    H. 33. 16 september 1950 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
Två moderna svenska verkstäder. Aseas nya Emausverkstad, av Sölve Zanders - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802
Två moderna svenska verkstäder. Televerkstaden i Sundsvall, av Arne Angerby - 803, 804, 805, 806, 807, 808
Skär ned kostnaderna i verkstaden! av YSn - 809, 810, 811, 812
Elektroniskt styrd svarv, av sah - 813
Påvisande av plastisk deformation med polariserat ljus, av SHl - 813
Påkänningsanalys med fotorutnät, av sah - 813
Nya byggnadsbestämmelser för träbåtar, av N Lll - 814
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1950, av N Lll - 814
Fyra motorer på en propeller, av Hfm - 814, 815
Största svenskbyggda tankfartyget sjösatt i Malmö, av N Lll - 816, 817
Mera om driften av »Auricula» med tjocka oljor, av H Almqvist — E Br - 817, 818
Kolvmotor med avgasturbin, av sah - 818
    Böcker - 818, 819, 820, 821, 822, 823
Boken om KSAK — de första femtio åren..., av sah - 818
Kongress i fjärrvärmekraftfrågan, av Wll - 818
Om stickprovsundersökningens teknik och metodik, av Boris Ehnrot - 818, 819
Tabeller avsedda att användas vid beräkning, tillverkning och kontroll av snäckor för snäckväxlar, av B Edenholm - 819
Handbok i bilelektrisk service och motortrimning, av Einar Bohr - 819, 820
Hjulinställningens teori och allmänna principer, av Einar Bohr - 820
Die Fahrmechanik des Kraftfahrzeuges, av Einar Bohr - 820
Punches and dies, av Veijo Kokkonen - 820, 821
Werkstückspanner, av O Andersson - 821
Zylindrische Gleitlager bei instationärer Belastung, av Lars Luthman - 821
The measurement of air flow, av sm - 821, 822
Experimental determination of pressure distributions on a plane wing with 40° sweepback at low speed - 822
The effect of compressibility on the flow around slender bodies of revolution - 822
Similarity laws for transonic flow around wings of finite aspect ration - 822
Some preliminary information on buckling and ultimate strength of unstiffened compression skin, av Olle Ljungström - 822, 823
Experimental investigation of a stationary cascade of aerodynamic profiles, av G Axell - 823
Husqvarna Vapenfabriks AB - 823
Sandvikens Jernverks AB - 823
Norrahammars Bruk - 823
Ingenjörsfirman Tycko Lindroos - 823
AB Gustaf Terling - 823
Trico-Folberth Ltd. - 823
Atlas-Diesel - 823
    Nya produkter - 823, 824
En svensk bokföringsmaskin - 823, 824
Märkringar för kablar - 824
Casconol 317 - 824
Ett bokstöd med enkel fixeringsanordning - 824
Akustikplattan »Inland» - 824
Packboxlösa centrifugalpumpar - 824
Tillägg - 824
    H. 34. 23 september 1950 - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
Framtidens hus, av Eric Westerberg - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
Begreppssystemet — ett förslag till klassificering av teknisk och vetenskaplig litteratur, av Ejnar Wåhlin - 836, 837
Hur långt kan formgivningen gå? av sah - 837
Färgkonditionering i England, av WS - 838
Företagsledarnas sociologi, av sah - 839, 840
Glasdiskar och glasskivor - 840
Radioaktiva golfbollar - 840
Möbler i paket - 840
Pannsten och rost - 840
Kommutatorsvårigheter - 840
Diagram för beräkning av armerade, rektangulära betongbalkar, av Gustaf Borenius - 841, 842
Betongarbetena i Hungry Horse-dammen, av G Lbg - 842
Snabbyggda vägar, av sah - 842
Pelarkraftverket Marburg, av G Lbg - 842, 843
Luftkylning av betongmaterialen, av G Lbg - 844
Lufttransport av byggnadsmaterial, av G Lbg - 844
Regler för gatureparationer, av sah - 844
Aluminiumspik, av sah - 844
Flygaska — ett avfall som blir nyttig produkt, av Magnus Smedberg - 844
    Hänt inom tekniken - 845
Ingeniörsklubben i Falun - 845
SIS:s årsredogörelse 1949 - 845
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 845
Achema IX - 845
Nya tidskrifter - 845
    Böcker - 845, 846, 847
Kungl. Myntet 1850—1950, av sah - 845, 846
Daedalus av WS - 846
Nordisk arkitektur 1946—1949, av sah - 846
Industribostäder, av sah - 846
Soil sampler with metal foils, av Lars Göthberg - 846, 847
Svensk byggkatalog, av W S - 847
Graphic Sweden - 847
Skövde Gasbetong AB - 847
TNC: 17. Svenska Akademiens ordlista, av J W - 847, 848
Nordiska granntidsskrifter - 848
Kungörelser, av R S - 848
    H. 35. 30 september 1950 - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872
Flygmedicinska krav på utrustningen i hypermoderna flygplan, av Kjell Rasmusson - 849, 850, 851, 852, 853
Flygräddning vid höga hastigheter, av sah - 853, 854, 855
Igloo för flygräddning, av sah - 855
Flygplans manövrerbarhet, av Göran Axell - 856, 857, 858, 859, 860
Ljud kan göras synligt - 860
Tredimensionell television - 860
Träffsannolikhet vid luftstrid, av Börje Anderberg - 861, 862, 863, 864
Propellrar för överljudfart, av sah - 864
Jaktflygets stridsledning, av Ian Iacobi - 865, 866
Nya amerikanska vapen - 866
Tritium i vätebomben - 866
Bränsle med oktantalet noll - 866
Förbränning utan knackning - 866
Registrerande instrument med ultraljud - 866
Som flygande kran - 866
Gräshoppornas orienteringsförmåga - 866
Flygtekniska forskningsresultat i USA under 1949, av Lennart Franzén - 867, 868, 869, 870
Flygets utveckling utmanar ingenjören, av N-P Thelander — SHl - 870, 871
Ljudvallen — vår gräns? av B M W - 872
    H. 36. 7 oktober 1950 - 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904
Tekniska hjälpmedel i modern meteorologi, av Lauri A Vuorela - 873, 874, 875, 876, 877, 878
Tyngdkraftsundersökningar med ubåt, av sah - 878
Kontrollutrustning i vattenkraftstationer, av Gunnar Jancke och Lennart Iveberg - 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890
Amerikansk transformatorpraxis, av Je - 890
Konstgummi som transformatorisolation, av Je - 890
Tyska högspänningsproblem, av Je - 890
Kraftledningsbygge med helikopter, av Je — sah - 890
Igenslamning vid Boulder Dam, av Je - 890
National Physical Laboratory fyller 50 år, av V S Swaminathan - 891, 892, 893
Operationsforskning, av SHl - 893, 894
Robotar med intelligens, av sah - 894
Internationell TV-standard i sikte, av sah - 895
Optar — en optisk radar, av sah - 895, 896
Automatisk GCA för blindlandning av sah - 896
Telexstyrd oljeledning, av sah - 896
Åsknajsäkring, av WS - 896
Atomvapens verkningar, av SHl - 897, 898, 899
Anordning för reproducerbar standardexponering på film, av Erik Odeblad - 900
Ultrarapidkamera, av SHl - 900
    Böcker - 900, 901, 902, 903
Svensk industriell företagarverksamhet, bd 1 & 2, av R L - 900
Konjunkturläget hösten 1948, av E Höök - 900, 901
Bokföring och bokföringsorganisation i affärsföretag, av sah - 901, 902
Technik und Wirtschaft im Fortschritt der Zeit, av Th. Pramberg - 902
A measure for greatness, av Torsten Althin - 902
Ozon-radiosonde, av Alf Nyberg - 902
Cold cathode fluorescent lighting, av G Günther - 902, 903
»Det var en gång en smedja» - 903
AB Svenska Bostäder - 903
Thulebolagen - 903
SLT-koncernen - 903
Skandinaviska Banken - 903
Asea - 903
Svenska Elfabriks AB Selfa - 903
E T Rahm AB - 903
British Electrical and Allied Manufacturers' Association - 903
Marconi Wireless Telegraph Co. Ltd. - 903
TNC: 18. Alfabetiska register, av J W - 903
    Nya produkter - 904
Ett instrument för mätning av vätskors ledningsförmåga - 904
Tryckluftcylindrar för manövrering - 904
En liten tvättmaskin - 904
En membranpump - 904
En helautomatisk elvattenpump utan hydrofor - 904
Ett elastiskt vattenlås - 904
En välutrustad bilservicestation - 904
    H. 37. 14 oktober 1950 - 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936
Syrafast emalj för kemisk apparatur, av OP Hagbarth - 905, 906, 907, 908, 909, 910
Orlon - 910
Dilan - 910
En borrmaskins hastighet - 910
Ythårdhet hos gjutjärn - 910
Genom besprutning av bomullsplantor - 910
En insektssäker förpackning - 910
Ett obemannat fyrskepp - 910
Marmormonumenten på Akropolis - 910
Ätliga örter och växter - 910
Pennmarknaden i USA - 910
En kemisk »drömfabrik», av SHl - 910, 911
Engelsk fabrik för organiska pigment, av SHl - 911
Kolloidkvarn, av SHl - 911, 912
Radioaktiva spårämnen för bestämning av gashastigheter, av SHl - 912
Indunstning med färg, av SHl - 912
Radioaktiva krigsgifter, av sah - 912
Kolfluoridkemin — en ny utvecklingslinje inom plastområdet, av Kåre Hannerz - 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
Additionsföreningar med karbamid, av SHl - 920
Kloromycetin — ett nytt högaktivt antibiotikum, av Richard Dahlbom - 921, 922, 923
Synen hos 4000 arbetare - 923
Mjukt bröds ålder - 923
Antihistaminer - 923
Aureomycin - 923
Kamfer, av SHl - 923, 924
Effektivt luftfilter, av sah - 924
Dricksvatten ur saltvatten, av sah - 924
Rengöring av råull, av SHl - 924
Solarisation i glas, av Gunnar Günther - 925, 926
Tråd ned till 0,004 mm - 926
Fibrer av glas, av SHl - 926
Färgfilter med hög färgrenhet, av SHl - 926
Kärnreaktioner — en ny kemi, av SHl - 927, 928
Atomkärnors byggnad, av SHl - 928
En varierande konstant, av SHl - 928
Mätning av radioaktivitet med kalorimeter, av SHl - 928, 929
Lärlingsutbildning vid tyska gruvor, av Sven Dalhammar - 930
Uranmalmstillgångarna, av E R—s - 931
Provning av linor, av SHl - 931
Vakuummetallurgi, av SHl - 931, 932
Niob eller titan i rostfritt stål, av SHl - 932, 933
Djupkylning av stål, av C S - 933
Provmaskin för 1000 t, av CS - 933
Akustisk hårdhetsmätning, av sah - 933
    Böcker - 933, 934, 935
Nya användningsområden för icke malmförande svenska mineral, del I, av E R—s - 933
Några iakttagelser över Norrbottens Järnverk AB:s slagg, av L Bruneau - 933
Erzlagerstätten, av E R—s - 933, 934
Molybdenum steels, irons, alloys, av CS - 934
Hot-tinning, av Sven Brennert - 934
Quantitative ultramicroanalysis, av G Günther - 934
Chemistry and industry of starch, av SHl - 934, 935
Mitteilungen aus dem Institut für organische Chemie. VI, av Gunnar Svenson - 935
Subtraktiv farveblanding, av SHl - 935
Beretning II fra Kornudvalget, av SHl - 935
Aktuella ensileringsfrågor - 935
AB Alkafol - 935
AB Separator - 935
Skandiaverken - 935
Insänt: Den kemiska industrins tidevarv — och utbildningen, av Bengt Hedström - 935, 936
    H. 38. 21 oktober 1950 - 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968
Konsekvenser av bemanningsökningen på fartyg till följd av sjöarbetstidslagen, av Hjalmar Sjöholm - 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944
    Diskussion, av A Åkesson, A Söre, T Ulff, C P Engblom, E Englesson, E Bernelius, J P von Horn, D Forsblad samt Hjalmar Sjöholm - 943, 944
En kvicksilvertätning - 944
Två jättekullager - 944
Ersättningsmarknaden för television - 944
Läckor i luftledningar - 944
Imma på badrumsspeglar - 944
Moderna högtrycksångpannor, av Kurt Heinrich - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956
TV i Brasilien och på Cuba - 956
Tvättspruta för rengöring av lok, av G Weiborn - 956
Underjordiskt jättetransportband, av sah - 956
Flyget i Koreakriget, av Åke Mangård - 957, 958
Lockheeds hydrauliska servosystem, av E Br - 958, 959, 960
Svängningsberäkning för Saab-bilen, av Björn Tornqvist - 960, 961
Värmeväxlare till 5000 kW gasturbin, av Wll - 961
Delanium, av sah - 961
Framtidens »superturbin», av Wll - 961, 962
    Böcker - 962, 963, 964, 965
Dansk-engelsk teknisk ordbog, av WS - 962
Kompendium i materiallära för bågsvetsning av järn och stål, av Elis Helin - 962
Technical descriptive geometry, av Veijo Kokkonen - 962
Mechanics, av CS - 962
Metal working and heat-treating manual, bd 3, av Veijo Kokkonen - 962, 963
Universal-Schnitt- und Stanzwerkzeuge, av Veijo Kokkonen - 963
Diesel engine fuels and lubricants, av Gunnar Svenson - 963
Comparative wind tunnel tests of a swept-back and a straight wing having equal aspect ratios, av T Nordling - 963
A numerical solution of the problem of the lifting surface with continuous distribution of vorticity, av T Nordling - 963
On the approximate solution of the lifting surface problem with the aid of discrete vortices - 963, 964
Efficiency of aeroplane propellers at high speed flight - 964
Reibungstemperaturfelder in turbulenten Grenzschichten, av Jan R Schnittger - 964
Further tests with models of fast cargo vessels, av C Borgenstam - 964
Bilco, det praktiska bilkontot - 964, 965
En rapport till Essos anställda - 965
Ingeniörsfirman G A Lindberg & Co - 965
AB Amerikanska Tryckluftmaskiner - 965
Från de tekniska högskolorna - 965, 966
TNC: 19 Alfabetiska register, forts., av J W - 966, 967
Problemhörnan, av A Lg - 967
Televisionen än en gång, av sah - 968
    H. 39. 28 oktober 1950 - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996
TAPline — den transarabiska oljeledningen, av J Gunnar Amnéus och Lennart Danielson - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981
Behåll gärna bilen på! av sah - 982, 983
Skall trä linoljas? av sah - 984
Vattentäta trycktunnlar, av G Lbg - 984
Pacific Gas & Electric Co, av G Lbg - 985
Dorenadammen, av G Lbg - 985
Rikard V Frost †, av Sven Öberg - 986
    Hänt inom tekniken - 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
STF:s höstmöte - 986, 987
STF:s styrelse - 987, 988
Svenska Elektroingenjörsföreningen - 988
TCO-konferens om ingenjörerna och samhället - 988, 989
Byggnadsarbetena på Teknis nya kårhus - 989
Båtbyggarutbildning i Stockholm, av N Lll - 989, 990
Skyddsrum för civilbefolkningen - 990, 991, 992
Maskincentral för hålkortsbearbetning - 992
Svenskt informationskontor för gummi - 992
Svensk standard för linjer på ritningar - 992
Internationella Föreningen för Bro- och Byggnadskonstruktioner - 992
Kongressen för byggnadsforskning - 992
Ny tidskrift - 992
Tekniska Skrifter: Inverkan av snabba belastningar och låga temperaturer på hållfasthetsegenskaperna hos stål - 992
    Böcker - 993, 994
Rapport final du Troisième Congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, Liége 13—18 septembre 1948, av Sune Ewerdahl - 993, 994
Anlegg i fjell, av Magnus Smedberg - 994
Faste højder i boligbyggeriet, av sah - 994
ACI 20-year index - 994
    Nya produkter - 995, 996
Ett enhetskylskåp för 2-, 3- och 4-rumslägenheter - 995
En hydraulisk varuhiss - 995
L M Ericssons högtalartelefon - 995
Den nya Volvo PV 444 B - 995
Fagersta-nacken - 995, 996
Nordiska granntidskrifter - 996
    H. 40. 4 november 1950 - 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
Världsstandard på gängor — kan en sådan uppnås? av Hilding Törnebohm - 997, 998, 999, 1000
Olja i precisionsinstrument - 1000
Indiens atomreaktor - 1000
Fyra av fem olyckor - 1000
Statistisk kvalitetskontroll, av Pg - 1000
Ferromagnetismens natur, av Bengt Oom - 1001, 1002, 1003, 1004
Arkivering av ritningar, av SHl - 1004
Försäljningsplaneringen i toppen, av sah - 1004
Sannolikhetsberäkning av ledningsförlusters bidrag till toppenergier, av Jarl Salin - 1005, 1006
Väggplattor av plast - 1006
Bröd håller sig färskt längre - 1006
Ultraljudsvängningar misstänks som brandorsak - 1006
Levande hummer på burk - 1006
Utan att röras av mänsklig hand - 1006
Elkraftförsörjning i Italien, av Je - 1006
Byggnadskostnaderna för vattenkraftverk i olika länder, av WS - 1006
Elmotor med snabbt omkastbar rörelseriktning, av sah - 1006
Atomenergins ekonomi, av SHl - 1007, 1008
Den första privata atomreaktorn - 1008
Sotbeläggning på motorcylindrar - 1008
Människans livslängd - 1008
Ylletygers filtning - 1008
Spridningsfält från elgeneratorer - 1008
Färgtelevisionsproblem, av D H - 1009, 1010
Teleran, det »fullkomliga» flygnavigeringssystemet, av DH - 1011, 1012
SEN-norm på engelska - 1012
Kristalltrioder och -tetroder, av DH — RG - 1013
Plastisolerade telekablar, av WS - 1013, 1014
Vattenånga smörjer borstkol, av D H - 1014
Förenklad teknik vid lysrörstillverkning, av RG - 1014
Skivautomat, av E Nyholm - 1014
    Böcker - 1015, 1016, 1017, 1018
Tekniken och samhällsutvecklingen, av Bertil Olofsson - 1015, 1016
Industriell och allmän administration, av B Tranæus - 1016
Arbetsgivare — arbetstagare, av D Harling - 1016
Sekreterarhandboken, av sah - 1016, 1017
Industriförbundets reviderade produktionsindexproblem och beräkningsmetoder, av RL - 1017
Die Preise von Morgen, av K H Fraenkel - 1017
The organisation of industrial scientific research, av SHl - 1017
Modern oscilloscopes and their uses, av H C Nordgren - 1017, 1018
Matrix analysis of electric networks, av B Langefors - 1018
Waveform analysis, av CS - 1018
Electromechanical and electroacoustical analogies and the use in computations and diagrams of oscillating systems, av CS - 1018
Lumalampan - 1018
Telefon AB L M Ericsson - 1018
Elektriska AB Siemens - 1018
TNC: 20. Rayon, rajon, av J W - 1019
    Nya produkter - 1019, 1020
En elektrisk ångradiator - 1019
Lundströmsblocket - 1019
Motståndstermometrar för upp till 750°C - 1019
Ankarförskjutningsmotorer - 1019, 1020
En doseringsapparat för tvål - 1020
Problemhörnan, av A Lg - 1020
    H. 41. 11 november 1950 - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048
Världens titanmalmstillgångar, av Nils H Magnusson - 1021, 1022, 1023, 1024
Titanets kemi, av Lennart Carlsson - 1024
Framställning av titan, av Gösta Angel - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029
Korrosionsmotstånd hos tantal, niob, zirkon och titan, av SHl - 1029
Germanium och gallium ur kol, av SHl - 1029, 1030
Automatisk temperaturreglering för gaseldad tunnelugn, av WS - 1030
Ytbehandling av aluminium, av U T—h - 1030
»Cold rubbers» framtidsutsikter, av Frank O Holmes - 1031, 1032, 1033
Syntetiskt gummi utan styren, av SHl - 1033
Vispat gummi, av SHl - 1033, 1034
Silikongummis användning vid låg temperatur, av SHl - 1034
En halvhård plast, av SHl - 1034
Skumplaster, av SHl - 1034
Polyvinylklorid som korrosionsskydd, av Rune Nylander och Vilhelm Bergström - 1035, 1036
Ett nytt syntetiskt gummi - 1036
Eldresistenta vävnader, av SHl - 1037, 1038, 1039, 1040
Bensin förvaras i fast form - 1040
Stora metallytor klistras - 1040
Intagsluckor rengörs - 1040
Korrosion i råoljetankar - 1040
Snabbanalys av aluminiumsmältor - 1040
Aluminium gör tyger varmare, av SHl - 1041
Avfärgning av yllelump, av SHl - 1041
Rayon av cellulosa och proteiner, av SHl - 1041, 1042
Floroglucin, av SHl - 1042, 1043
Apparat för kapillärtitrering, av SHl - 1043
Richard Smedberg †, av Pedro Hellström - 1044
    Hänt inom tekniken - 1044, 1045
Betygsfordringarna för teknisk licentiatexamen - 1044
En kurs för stadsplanetekniker - 1044
Tredje Världspetroleumkongressen - 1044, 1045
Chalmerister i USA möts - 1045
Nya tidskrifter - 1045
    Böcker - 1045, 1046, 1047, 1048
Tala bättre, av sah - 1045
Bokens typografi, av sah - 1045, 1046
Perstorpsboken, av SHl - 1046
Halmmassetillverkningen i Sverige, av Gunnar Svenson - 1046
Bränsle och smörjmedel ur trätjära under andra världskriget 1935—1945, av SHl - 1046
Aluminium i hermetikkindustrien, av Gunnar Svenson - 1046
Practical spectroscopy, av Mats Hultin - 1047
The objective measurement of colour and colour changes, av Gösta Nordhammar - 1047
On the definition and measurement of whiteness, av SHl - 1047
Studies on the elasticity of cellulose fibers, av CS - 1047
Im Zeitalter der Kunststoffe, av Gunnar Svenson - 1047, 1048
Berg- und Aufbereitungstechnik, bd 2, av E R—s - 1048
Electron microscopic examination of the surface of stainless steel by means of oxide replica method, av E R—s - 1048
Pulvermetallurgische Studien I—II, av SHl - 1048
Flotation index, bd 20, av E R—s - 1048
Bildeve i Stockholm AB - 1048
Ingeniörsfirman Belos AB - 1048
    H. 42. 18 november 1950 - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
Vagnbjörnen, av Joh. Culemeyer - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054
Ångvindtunnel, av sah - 1054
Simplifiering i industrin, av sah - 1055, 1056, 1057
Djupdragning med gummidyna, av Veijo Kokkonen - 1058
Självcentrerande valsar, av SHl - 1058
Ljusbågsborstning, av sah - 1058
Mikromekanisk undersökning av svetsar, av CS - 1058
Statistiska synpunkter på utmattningshållfastheten, av Waloddi Weibull - 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064
Svettkylning, av Wll - 1064
Kyla underlättar slipning, av sah - 1064
Ubåtens utveckling i USA, av Karl-Birger Rosén - 1065, 1066
Tankfartyg med förbättrade trimegenskaper, av N Lll - 1066, 1067
Rullningsstabilisator, av sah - 1067
Olika faktorers inverkan på en bils bensinförbrukning, av EBr - 1068, 1069, 1070
Kontinuerlig rengöring av gjutgods, av sah - 1070
Kontinuerligt rörsvetsverk, av Veijo Kokkonen - 1070
Gasturbinens ekonomi, av sah - 1071
Gasturbinmaterial, av Wll - 1071
    Böcker - 1071, 1072, 1073
Stabilitätsprobleme der Elastostatik, av CS - 1071
Photoelasticity, av CS - 1071, 1072
Fundamentals of vibration study, av CS - 1072
Mechanics, av CS - 1072
Tool engineers' handbook, av H Hallendorff - 1072
Spitzenloses Schleifen, av H Hallendorff - 1072
Varmelære, av Wll - 1072, 1073
Fjernvarme i villakvarter, av Wll - 1073
Oil burners, av Wll - 1073
Steam and gas turbines, av Wll - 1073
On the theory of flutter and an iterative method of calculating the critical speed of a wing - 1073
Aerodynamic similarity at axisymmetric transonic flow around slender bodies - 1073
Lantbruksvagnarnas konstruktion och dimensionering med hänsyn till styrka och hållbarhet, av WS - 1073
AB Zander & Ingeström - 1073
    Nya produkter - 1074
Profilrivare - 1074
En Abbe-refraktometer - 1074
Personmarkerare - 1074
Tekniska Skrifter: Beräkning av värmespänningar i en rotationssymmetrisk skiva med känd temperaturfördelning - 1074, 1075
TNC: 21. Förkortningar i Svenska Akademiens ordlista, av J W - 1075
Beriktigande - 1075
Den svarta Forden, av sah - 1076
    H. 43. 25 november 1950 - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100
Surte-raset ur teknisk synpunkt, av Gösta Westerberg - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081
Elektroluminescens - 1081
Grönsaker hålles friska - 1081
Partiklar på 10 -13 gram - 1081
Linjedragning med radiostyrt flygplan - 1081
Buss och ambulans - 1081
Förlängd arbetstid - 1081
Expansionsskarvar i betongväggar - 1081
Cementblock med pålagd tegelyta - 1081
Mattor av rayonull - 1081
Tritiumhalten i dricksvatten - 1081
5000 $ per år - 1081
Hur hårdnar bindemedel? av SHl - 1081, 1082
Betonggjutning i sommarhetta, av G Lbg - 1082
Konst och arkitektur, av sah - 1083, 1084, 1085
Zwinger i Dresden restaureras, av sah - 1085, 1086
Konstruktion av ekofria akustiska mätrum, av Ove Brandt och Torsten Hagman - 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092
Big Creek kraftstationen nr 4, av G Lbg - 1092
Davis-dammen, av G Lbg - 1092, 1093
Mount Morris-dammen, av G Lbg - 1093
Jättekupol av aluminium, av Rg - 1093
Världens största segmentluckor, av G Lbg - 1093
Bortskaffande och utnyttjande av tyska ruiner, av SHl - 1093, 1094
Regn på beställning, av SHl — Je - 1094, 1095
Mjölkning på löpande band, av SHl - 1095
    Hänt inom tekniken - 1096, 1097
STF:s ordinarie stämma - 1096
IVA:s högtidssammankomst - 1096
Referattjänsten inom byggnadsfacket - 1096, 1097
En konferens om konstruktion av elinstrument - 1097
Reseberättelser - 1097
    Böcker - 1097, 1098, 1099, 1100
Ny svensk byggnadskonst, av sah - 1097
Sveriges transportkalender, av Torsten R Åström - 1097, 1098
Brobygning, bd I, av Sigurd Sjöström - 1098
Neuere Festigkeitsprobleme des Ingenieurs, av CS - 1098, 1099
Heat insulation, av Wll - 1099
Bra borrat — bättre byggt, av Magnus Smedberg - 1099
Anvisningar för anordnande av skyddsrum (ASkr), av WS - 1099
Anvisningar angående beteckningar på plankartor m.m. samt bestämmelser till detaljplaneförslag av WS - 1099
Distillation anaysis of road tars, av SHl - 1099
Industriell ytbehandling av trä, av RL - 1099
Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong, av WS - 1100
Säcklastning vid skördetröskning, av WS - 1100
Kælderydermure af geobeton, av Rolf Lindskog - 1100
Valg af cement ved betonstøbning om vinteren, av Fredrik Sundberg - 1100
Nordiska granntidskrifter - 1100
    H. 44. 2 december 1950 - 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
Synpunkter på den högre tekniska undervisningen, av Ragnar Woxén - 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107
Ett värmeisolerande glas - 1107
En ny konstfiber - 1107
En jättehävert - 1107
Flygfrakt med container - 1107
Bilbeståndet i världen - 1107
Ingenjörslegitimering och ingenjörstitlar i USA, av W S - 1107, 1108
Vilka egenskaper krävs av en ingenjör? av Alarik Degerman - 1108
van de Graaff-generatorn, av Lars Beckman - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115
Elektronmikroskopering i USA, av SHl - 1115
Mätinstrument för direkt fjärrstyrning, av sah - 1115, 1116
Bildrör av metall för television, av sah - 1116
Reaktor för impedansjustering, av Je - 1116
Lysrör för tunnelbelysning, av sah - 1116
Luftkonditionering som belastningsobjekt, av Je - 1116
Kraftverksprojekt i Sovjetunionen, av Je - 1116
Uranreaktorns utnyttjande för vetenskapliga experiment, av SHl - 1117, 1118, 1119
Turbatorn, av R Gezelius - 1119
Effektiv elektronkälla, av R Gezelius - 1119, 1120
Bättre kontrast i TV-bilden, av D H - 1120
En jondetektor som brandindikator, av W S - 1120
Lomhördhet och hörapparater, av SHl - 1120, 1121
    Böcker - 1121, 1122, 1123
Reklamens språk, av Gösta Bergman - 1121, 1122
Television, av sah - 1122
Kosmos, bd 27, av SHl - 1122
Uppfinnarkavalkad, del 1 & 2, av Sven A Hansson j:r - 1122
Basic electrical engineering, av S Smedsfelt - 1122, 1123
The magnetic amplifier, av L Borg - 1123
Elektrische Starkstromanlagen, av K F Åkerström - 1123
Instruments & accessories for radio-isotope applications, av WS - 1123
Svenska Mässan - 1123
Asea - 1123
Elektriska AB Siemens - 1123
TNC: 22. Prepositionen av, av J W - 1123, 1124
Insänt: Frekvensvariationer och likriktare, av K Söderberg - 1124
    H. 45. 9 december 1950 - 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148
Svensk järnhantering just nu, av Nils Elfström - 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130
Gruvlinor av nylon? av E R—s - 1130
Finmaskiga trådnät, av RG - 1130
Stark zinklegering, av SHl - 1130
Framgångar och misslyckanden på järnsvampsfronten, av Sven Eketorp - 1131, 1132, 1133, 1134, 1135
Märkliga dielektriska egenskaper - 1135
Daggpunktbestämningar - 1135
Isoleringsband av polyetylen - 1135
Överdrag på formar - 1135
Natriumsilikat - 1135
Härskning av frusen fisk - 1135
Butylgummis - 1135
Förpackningar för frysta livsmedel, av SHl - 1136
Syntetiska kristaller, av SHl - 1137, 1138, 1139, 1140
Molekylardestillation, av SHl - 1141, 1142
Torkning genom sublimering, av SHl - 1142
Bakterier mot plutoniumförgiftning, av sah - 1142, 1143
Är två läkemedel bättre än ett? av SHl - 1143
Metalljoner som terapeutika? av SHl - 1143
Tvättning av kvicksilver, av SHl - 1143, 1144
Vattenavvisande överdrag för vindrutor, av SHl - 1144
Relä för termoregulator, av SHl - 1144
    Hänt inom tekniken - 1144, 1145
KTH:s redogörelse för verksamheten - 1144
Statens Skeppsprovninsanstalt 1949—1950 - 1144, 1145
Grafiska Institutet - 1145
TNC:s årsberättelse 1949—1950 - 1145
Tekniska Samfundet i Göteborg - 1145
Tekniska Föreningen i Gävle - 1145
Stipendier för utlandsresor - 1145
Stipendier till svensk teknisk ungdom - 1145
SEN-normförslag - 1145
    Böcker - 1145, 1146, 1147
Trycksaker och språkfrågor, av WS - 1145
Färg- och lackteknik, av WS - 1146
Praktisk kemi, av Gunnar Svenson - 1146
Elektron- og atomfysik, av CS - 1146
Ullvaxets inflytande på några av ullfiberns egenskaper, av SHl - 1146
Alcohol, a fuel for internal combustion engines, av Einar Bohr - 1146, 1147
Studies on cellulose reactions, av Gunnar Svenson - 1147
Elektron magnesium alloys, av CS - 1147
Classified handbook of members and their manufactures - 1147
AB Separator - 1147
AB Svenska Kontorsmöbelindustrier - 1147
    Nya produkter - 1147, 1148
En rörriktmaskin med roterande rullar - 1147
kallgalvanisering genom målning - 1147
Durferrit uppkolningsgranulat - 1147
Aseas snabbtelfer - 1147, 1148
Laboratorieblandare - 1148
Skjutbara hyllor - 1148
Problemhörnan, av A Lg - 1148
    H. 46. 16 december 1950 - 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172
Hur skall teknologens tid tillvaratas? av Lars Gunnar Sillén - 1149, 1150, 1151
Vad Osquar tycker, av Karl Jakob Borelius - 1151, 1152
Emils syn på saken, av Ulf Stålklint - 1152, 1153, 1154
Inkomster och förmögenheter bland personer med studentexamen, av W S - 1154, 1155, 1156
Hälsorisker vid svetsning, av SHl - 1156
Värmekraftmaskiners verkningsgrad, av Walter Traupel - 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164
Sprickor i metalldelar - 1164
Kallhärdande bindemedel - 1164
Postsäckarna - 1164
Blyglasfibrer - 1164
Philip Sporn Station, av Wll — Je - 1164
Värmeövergång vid överhettad vattenånga, av Torsten Widell - 1165, 1166
Spinnrulle med kullagerbroms, av W S - 1166
Kullagerringar av tråd, av sah - 1166
Betning med natriumhydrid, av SHl - 1166
Plastskruvar med metallkärna, av SHl - 1166, 1167
Saab »Scandia», av sah - 1167
Flygning i åskmoln, av sah - 1167
Felsökare för flygmotorer, av sah - 1168
Landning på slak lina, av sah - 1168
Träpropellrar med självföränderlig stigning, av sah - 1168
    Böcker - 1168, 1169, 1170
Snabba reaplan, av sah - 1168
Trafik i världsrymden, av sah - 1168, 1169
Veetex beräkningsmetod för kilremsöverföringar, av Albert Hoppe - 1169
Forelæsninger over forbrændingsturbiner, av B M W - 1169
Advanced vector analysis with application to mathematical physics, av CS - 1169
The behavior of stanchions bent in single curvature, av CS - 1169
Non-ferrous castings, av CS - 1169, 1170
Die Grauguss-Gasschweissung leicht gemacht, av Veijo Kokkonen - 1170
Bohren, av H Hallendorff - 1170
Gesenkschmieden von Stahl, del 1, av Veijo Kokkonen - 1170
Bröderna Wickströms Motorfabrik AB - 1170
Ikarus 1951 - 1170
Allkopia - 1170
Ingeniörsfirman Fliesberg AB - 1170
Asea - 1170
TNC: 23. Temperaturgradens beteckning, av J W - 1170, 1171
Insänt: Den kemiska industrins tidevarv och forskningen, av Ludvig Sterky - 1171
Hör någon på? av sah - 1172
    H. 47. 23 december 1950 - 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196
Tävlingen om Österleden, av Herman Jansson - 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
Hölleforsens kraftstation invigd, av S P - 1189
Hales Bar-dammen, av G Lbg - 1189
Vattenkraftstation av ny typ, av G Lbg - 1189, 1190
Snabb rörläggning, av sah - 1190
Maskin för nedläggning av markledare - 1190
Kulmetod att fälla träd, av sah - 1190
    Hänt inom tekniken - 1191, 1192
Byggnadsplanering och byggnadsväsende - 1191
Kemister och bergsmän - 1191, 1192
Fredrik Ljungström hedersledamot av ASME - 1192
Stockholms Byggnadsförenings hederspris - 1192
Teknillinen Aikakauslehti 40 år - 1192
Tekniskt bistånd enligt Marshall-planen - 1192
Svenska Plastföreningens höststämma - 1192
Compte Rendu från Cigré-mötet 1950 - 1192
Livsföring, människobehandling och arbetsanpassning - 1192
    Böcker - 1192, 1193, 1194, 1195, 1196
Med Albatross över havsdjupen, av sah - 1192, 1193
Verk av L I Wahlman, av Helge Zimdahl - 1193
Byggnadsindustrins rationalisering av S E Schäder - 1193
Anvisningar till byggnadsstadgan, av Rg - 1193, 1194
Undersökning av elasticitetsegenskaperna hos olika jordarter samt teori för beräkning av beläggningar enligt elasticitetsteorin, av Oscar Beijer - 1194
Årsberetning for finansåret 1948—49, av Rune Hanson - 1194
Byg hele året, av Olle Gewalt - 1194, 1195
Design and construction of reinforced concrete bridges, av Allan Bergfelt - 1195, 1196
Byggnadsteknisk ljusekonomi, av Rg - 1196
TNC: 24. Övergång till annan ordklass av J W - 1196
Insänt: Konstruktion av ekofria akustiska mätrum, av A Hansson och Ove Brandt - 1196
    H. 48. 30 december 1950 - 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224
Statistisk kvalitetskontroll, av J M Juran - 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204
Nordiska granntidskrifter - 1204
Kvalitetskontrollens tillämpning i svensk industri, av Erik A Backlund - 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
    Diskussion, av I Weibull - 1216
Extratunn stålplåt - 1216
Avsynarnas tersur - 1216
Organisationsfrågor i samband med kvalitetskontroll, av Carl Axel Wernhoff - 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Project Runeberg, Mon Mar 8 21:00:15 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1950/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free