- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 81. 1951

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 81 1951

REDAKTION Sven A Hansson (utgivare och chefredaktör) • Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) • Sigge Hähnel, Torsten A Widell (andre redaktörer) • Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Gunnar Jancke (elkraftteknik) • Bertil M Westergård (flygteknik) • Gösta E Carlsson (grafisk teknik) • Gunnar Rosenborg (husbyggnadsteknik) • Runo Lindblad (industriekonomi) • John Holmberg (kemiteknik) • Torsten A Widell (mekanik) Nils Gustafsson (motorteknik) • Nils J Ljungzell (skeppsteknik) • Birger Qvarnström (teknisk fysik) Dag Hartman (teleteknik) • Veijo Kokkonen (verkstadsteknik) • Gösta Lundberg (väg- och vattenbyggnad) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1951

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Uppsatser - ii, iii, iv
II. Notiser - iv, v, vi, vii, viii, ix
III. Bokrecensioner - x, xi, xii, xiii, xiv, xv
IV. Författarregister - xv, xvi
    H. 1. 6 januari 1951 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Program i arbetsinstruktion, av Sten Uddenberg - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kraftverksindustrin i USA spår för framtiden, av Lr - 6
Flygradiotelefonnät runt jorden, av sah - 6
Bilars självförtyngning, av WS - 6
Cigré-kongressen 1950, av Je - 7, 8, 9
    Nya material - 9, 10
Epoxiplaster, av SHl - 9
Högtemperaturlegeringar och molybden, av SHl - 9, 10
Nya rostfria stålsorter, av SHl - 10
Vanadinhaltigt, icke åldrande otätat stål, av SHl - 10
Magnesiumlegeringar, av SHl - 10
Pneumatiskt förreglingssystem för högspänningsställverk, av Erik Jönsson - 11, 12
    Nya metoder - 12, 13, 14
Ytbehandling av utomhusstolptransformatorer, av sah - 12
Nedgrävning av stolpar med tryckluft, av sah - 12
Flytande metaller, av sah - 12, 13
Etappsvetsning av verktyg, av VK - 13
Borrning vid höga skärhastigheter, av Owen Andersson - 13
Fluorföreningar för impregnering av trä, av SHl - 13, 14
Tryckfiltrering i centrifug, av Benno Steiger - 14
Turbohärdningsmetoden, av E R—s - 14
Mängdmätning med pitotrör, av Wll - 14
Tvättning av järnvägsvagnar utvändigt, av WS - 14
Chaufförsfostran genom fotografering av trafikförseelser, av WS - 14
    Böcker - 15
Konsten att leda ett företag, av R L - 15
Kompendium över elektrisk yrkes- och arbetarlagstiftning, av Harald Åkerblom - 15
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråds årsbok 1948—49, av sah - 15
British inventions, av SHl - 15
Nio sätt att få ut mesta möjliga nytta av Teknisk Tidskrift - 16
    H. 2. 13 januari 1951 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kolsyra och klimat, av Kurt Buch - 17, 18, 19
En mikroraket - 19
Smältsäkringar med hög bryteffekt - 19
Lammproduktionen - 19
Hur »lever» virus? av SHl - 20
    Andras erfarenheter - 20, 21, 22, 23
Kostnadsnedskärning i den kemiska industrin, av SHl - 21, 22
Hur simplifiering genomfördes i en brittisk fabrik, av YSn - 22, 23
Bilekonomi 1921 och 1950, av sah - 23
    Nybyggt - 24, 25, 26
Helelektronisk matematikmaskin, av sah - 24
Ryska jaktplanet MIG 15, av sah - 24
Kraftig, fyrpropellrad isbrytare under byggnad i Finland, av N Lll - 24, 25, 26
    Nya material - 26, 27
Kerametaller, av SHl - 26
Isolerande plast, av SHl - 26
Kokillbestrykningsmedel, av SHl - 26, 27
    Hänt inom tekniken - 27, 28, 29
STF:s avdelningsstyrelser - 27
Svenska Arkitektföreningen - 27
Svenska Ingeniörsällskapet - 27
Ingenjörsexamen efter fritidsstudier - 27
Vilka utländska examina berättigar till »sivilingeniør»-titel? - 27, 28
Søfartens Bibliotek i Köpenhamn - 28
Centralorganisation för internationella ingenjörskongresser - 28
Ingenjörskongress i England - 28
Nya tidskrifter - 28, 29
    Böcker - 29
Nationalekonomins grunder, av R L - 29
Träningskonferensen i företaget, av J-B Johansen - 29
Regnestokken, vejledning i brugen av system Rietz og system Darmstadt, av Wll - 29
Forest products, av Gunnar Svenson - 29
Applied thermodynamics problems for engineers, av Wll - 29
TNC: 1. Framåt, bakåt, av J W - 29, 30
Insänt: Statistiska synpunkter på utmattningshållfastheten, av Börje Langefors, Cyrill Schaub och Waloddi Weibull - 30, 31, 32
Rättelse - 32
    H. 3. 20 januari 1951 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Skifferoljefrågan — gamla och nya synpunkter, av Fredrik Ljungström - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Atomenergins framtidsutsikter - 40
Halveringstiden för C14, av SHl - 40
Plutonium funnet i naturen, av SHl - 40
Indirekt bestämning av cetantal, av L Raoul Niklasson - 41, 42, 43
Nattvakten startar arbetsmaskinerna - 43
Pulvermetallurgin - 43
Plåtavfall affischeras - 43
Kallvalsad magnetplåt - 43
Bildöverföring på stenciler - 43
Rutig färg - 43
Gasfyllda cigarrtändare - 43
    Nya metoder - 44, 45, 46
Kontinuerlig varmförzinkning, av SHl - 44
Elektrolytisk metallutfällning under strömvändning, av U T—h — N Rubin - 44, 45
Logaritmpapper för ångtrycksdiagram, av J Tandberg - 45
Värmevärdet hos fasta bränslen, av E R—s - 45
Elektromagnetisk transportör, av sah - 45
Plast till bilmodeller, av SHl - 45, 46
Plastbåtar, av sah - 46
    Nybyggt - 46, 47, 48
Hur en atomreaktor är byggd, av sah - 46, 47
Holländska högsjöbogserare, av N Lll - 47
Nybyggen för J Lauritzens rederi, av N Lll - 48
    Böcker - 48, 49, 50
Modern gas turbines, av Wll - 48
Heat pump applications, av Wll - 48
Brennhärten, av Veijo Kokkonen - 48
Fatigue tests with stress cycles of varying amplitude, av Olle Ljungström - 48, 49
A study of some factors affecting the fatigue life of aircraft parts, av Olle Ljungström - 49
The second law 1850—1950, av Wll - 49, 50
Plastteknisk ordlista - 50
AB Osram Elektraverken - 50
Från de tekniska högskolorna - 50, 51, 52
nim 4 - 52
Insänt: Hör någon på? av Uno Lamm - 52
Rättelse - 52
    H. 4. 27 januari 1951 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Glidformsgjutning av betonghus, av Sven-Erik Svensson - 53, 54, 55, 56, 57
    Nya metoder - 57, 58, 59, 60
Bakteriologisk krigföring, av Torsten Pehrson - 57, 58
Prepakt-betong - 58, 59, 60
Rymdraketer och jordsatelliter, av sah - 61, 62, 63, 64
Genomskinliga skor - 64
Papperslaminat - 64
    Hänt inom tekniken - 65, 66
Tekniska Föreningen i Finland 70 år - 65
Väg- och vattenbyggnadskonst - 65
Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 65
Kompletteringsbetyg tillgodoräknas fortfarande vid inträde till de tekniska högskolorna - 65
VDI, Hamburger Bezirksverein - 65
Instrument- och apparatutställning - 65
Institute of Personnel Management - 65
Ny tidskrift - 65, 66
    Böcker - 66, 67, 68, 69
Då bygger vi själva, av sah - 66
Helgjutna betonghus, av S Marknäs - 66
Structural theory, av Hjalmar Granholm - 66
Die Eigenschaften des Betons, av Bengt Wahlström - 66, 67
Statik der Tragwerke, av A Bergfelt - 67
The predetermination of water requirement and optimum grading of concrete under various conditions, av Sven G Bergström - 67
Om visse grundprincipper vedrørende prøvning af byggematerialer med særligt henblik paa betonprøvningen, av Gunnar Lindh - 68
The non-destructive testing of concrete with special reference to the wave-velocity method, av Gunnar Lindh - 68
Er vore bygninger rationelt dimensionerede, av Mejse Jacobsson - 68
Sveriges industribibliotek och tekniska fackbibliotek, av W S - 68, 69
Slipmaterialaffären - 69
Chrysler Corp. Export Division - 69
TNC: 2. Substantivbildning för vissa begreppstyper, av JW - 69
    Nya produkter - 69, 70
Bränslekalkylator - 69
Fräsmaskiner - 70
En apparat för mätning av elasticitetsmodulen - 70
Telferkopplare - 70
Problemhörnan, av A Lg - 70, 71
Insänt: Surte-raset ur teknisk synpunkt, av M Luht - 71
Rättvisa åt alla — även på film! av Torsten Althin - 72
    H. 5. 3 februari 1951 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Elektroteknikens riktpilsystem, av Svante von Zweygbergk - 73, 74, 75, 76, 77, 78
    Andras erfarenheter - 79, 80
Helikopterrekognoscering för ledningsdragning, av K Fr. Trägårdh — F Morath - 79, 80
Slingoscillograf med förloppskontroller, av Torsten Lindström - 81, 82, 83, 84
Elkraftproduktion i Ryssland, av Je - 84
Elkraftproblem i New Zealand, av Je - 84
Företagsledningens sociologi i USA, av sah - 84
Några blad ur patentväsendets förhistoria och äldsta historia, av Gunnar Lindmark - 85, 86, 87
En »trafildelare som talar» - 87
Åka baklänges - 87
USA:s nyaste atomreaktor - 87
    Nya metoder - 87, 88, 89
Gasturbindrift med tjocka oljor, av sah - 87
Elektroformning, av sah - 87, 88
Bark som bränsle, av Wll - 88
Lukteliminerande lampa, av Je - 88
Tantal i elektrolytkondensatorer, av sah - 88
Fotografering av ljudvågor, av D H - 88, 89
Vagnslastning med TV, av sah - 89
Kalcium för blyackumulatorer, av sah - 89
Storbildsprojektor för television, av Hans Werthén - 89
    Nybyggt - 89, 90
USS »Haven», av N Lll - 89, 90
Sjökabel i Florida, av Je - 90
Verktygsmaskin med jättedimensioner, av Owen Andersson - 90
    Böcker - 90, 91, 92
Människan och arbetet, bd 1, av sah - 90, 91
Personalvård och företagspolitik, av C-H von Hartmansdorff - 91
Elektroteknisk handbok, bd 3, av Je - 91, 92
Lærebok i radioteknikk, av E Löfgren - 92
Lærebog i telefonteknik, av Torbern Laurent - 92
    H. 6. 10 februari 1951 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Svensk kemisk industri i dag och i morgon, av Sverre Sohlman - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
TV ersätter föraren - 99
Mätnoggrannhetens gränser, av SHl - 99, 100
Hydrolys av stärkelse, av Sigge Hähnel och Franzi Wagenberg - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Hur amerikanska atomreaktorer är byggda, av sah - 108, 109
    Hänt inom tekniken - 109
STF:s styrelse - 109
KTH:s katalog för läroåret 1950—1951 - 109
Yxtaholm - 109
Internationella utmärkelser - 109
Ny teori för universum, av sah - 110, 111
Den andra privata atomreaktorn - 111
Konserver i en öppnad burk - 111
    Böcker - 112, 113, 114, 115
Nobelprisen 50 år, av sah - 112
Trivseln i arbetet, av T Pramberg - 112
Kemiska industrivaror, av SHl - 112, 113
Materia och energi, av GUnnar Svenson - 113, 114
The growth of scientific ideas, av SHl - 114
Man is a microcosm, av SHl - 114
Plasticizers, av Bengt Oom - 114
Chemical thermodynamics, av SHl - 114, 115
Coal — production, distribution, utilisation, av E R—s - 115
AB Robo - 115
TNC: 3. Några lånord, av J W - 115
    Nya produkter - 115, 116
För förtöjning av fartyg vid kaj - 115, 116
Waller-brickan för mutterlåsning - 116
En kraftig svarv för stora arbetsstycken - 116
Insänt: Kvalitetskontrollens tillämpning i svensk industri, av Artur Fransson - 116
    H. 7. 17 februari 1951 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Tryckluft inom industrin, av Johan Munck af Rosenschöld - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Kikare och kamera - 124
Ett skottsäkert cigarettetui - 124
I »Videotown» - 124
Direktörer har glömt konsten att läsa - 124
Fel i järnvägsskenor - 124
Sjösjuk blir man inte - 124
Järn- och stålbalansen 1950, av WS - 125
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1950/51, av N Lll - 125
Spänningsprov - 125
π med 2035 decimaler, av sah - 125, 126
Ljusets hastighet, av SHl - 126
    Nybyggen - 127, 128, 129, 130, 131
Dieselmotordriven 18 knops »cross channel» tågfärja, av N Lll - 127, 128, 129, 130
Kontinuerligt bandvalsverk i Frankrike, av sah - 130, 131
Helautomatiskt rörverk, av sah - 131
    Nya metoder - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Självlåsande hylsa, av sah - 131, 132
Lätt dieselmotor för stora effekter, av R W Höjlund - 132, 133, 134
Omvänd trapetsform hos flygplansvingar, av Börje Cronstrand - 135, 136
Inträngningsfärg för påvisande av ytsprickor, av SHl - 136
Förbränning av saltvattensflottat timmer, av sah - 136
Enkel kulkvarn, av sah - 136, 137
    Andras erfarenheter - 137, 138
Aluminiumhalt och rostfria ståls korrosionsmotstånd, av SHl - 137, 138
Hilschs värmeseparator, av Wll - 138
Miljöfrågor vid kontorsarbete, av sah - 138
Standard för eldningsoljor, av K-E Swendsén - 139
Eldningsoljan i förgrunden, av SHl - 139
    Böcker - 140, 141, 142, 143
Standing and sitting posture - 140
Vorträge über Determinanten und Matrizen mit Anwendungen in Physik und Technik, av Börje Langefors - 141
Einführung in die technische Thermodynamik und in die Grundlagen der chemischen Thermodynamik, av Wll - 141
Leitfaden der technischen Wärmelehre nebst Anwendungsbeispielen, av Wll - 141
Handbuch der Rohrleitungen, av Wll - 141
Härterei-technische Mitteilungen, bd 4, av Ragnar Arpi - 141, 142
Wechselräderberechnung für Drehbänke unter Berücksichtigung der schwierigen Steigungen, av H Lindberg - 142
Motor oils and engine lubrication, av B Norlin - 142
The influence of the induced sidewind on the efficiency of the vertical tail, a simplified method for calculation, av Olof Holme - 142
Lift and moment changes due to the fuselage for a yawed aeroplane with unswept and swept wings, av Olof Holme - 142
Mätning av trafikintensiteten och graden av trafiksäkerhet, av WS - 142
Bilismen i Sverige i statistisk belysning, av WS - 142, 143
Granit och Beton 1910—1950, av W S - 143
Insänt: Fordons hjultryck vid inbromsning, av Bengt Jakobsson - 143, 144
    H. 8. 24 februari 1951 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Produktionsanalys för bedömanden om optimal produktion, av Ludvig Sterky - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Färgtelevisionen skjuten på framtiden? av sah - 150
Lloyd's Registers »Annual Report» 1949—50, av N Lll - 150
Hur Harsprångsdammen vattenfylldes, av Bertil Eklöf - 151, 152
Skidor med glidytor av plast - 152
Rostfritt stål kan färgas - 152
Vid kallvalsning - 152
Vindhastigheten i jonosfären - 152
Town and Country Planning Act, 1947, av Henry Åberg - 153, 154, 155
Nya städer i Storbritannien, av Stig Nordqvist - 155
    Andras erfarenheter - 156, 157, 158
Hissproblem i skyskrapor, av sah - 156, 157
Betonggjutning vintertid, av G Lbg - 157
Ökning av rostfritt ståls utmattningshållfasthet, av SHl - 157, 158
Billig rörreparation, av sah - 158
    Nya metoder - 158, 159
Norsk släpskopa för timmertransport, av Rg - 158
Luftridå för utvädring av spränggaser, av sah - 158
Tänkande trafiksignal, av sah - 158
Världens minsta automatiska armbandsur, av SHl - 158, 159
Gasbehållare i saltbädd, av sah - 159
    Hänt inom tekniken - 159, 160
Avdelning för lantmäteri bildad inom STF - 159
Väg- och Vattenbyggnadskonst - 159, 160
Byggfolk från sju länder i Sverige - 160
»Enklare, Mera, Bättre» - 160
Internationella högspänningskonferensen, Cigré - 160
Utställningar i samband med Festival of Britain 1951 - 160
Nya tidskrifter - 160
    Böcker - 161, 162, 163
Butiken i stadsplanen, av sah - 161
Byggnadsadministration och fastighetsekonomi, av Karlerik Savén - 161
Fotografisk årsbok 1951, av Gunnar Svenson - 161, 162
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1951, del 1 - 162
Vorlesungen über Statik der Baukonstruktionen, bd I och II:1, av Arne Johnson - 162
Wasserkraftanlagen, ihr Bau, ihre Betriebsführung und Instadsetzung, av H Munding - 162
Die Methoden der Rahmenstatik, av Bertil Ström - 162
Der Baugrund der Stadt Zürich, av Ture Olofsson - 162
Nya Asfalt Aktiebolaget 1875—1950, av WS - 162, 163
Hamnbyggnadsbyrån AB - 163
»Er bana — järnvägen» - 163
AB Zander & Ingeström - 163
Kommersiell Foto - 163
TNC: 4. Kraftteknik, teleteknik m.m., av J W - 163
Problemhörnan, av A Lg - 163, 164
Insänt: Den högre tekniska undervisningen, av Erik Bengtson och R Woxén - 164
    H. 9. 3 mars 1951 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Arbetare, arbetsgivare och arbetsplats i amerikansk plastindustri, av Nils Leistedt - 165, 166, 167, 168
Arbetsledarutbildning i Europa, av RL - 168, 169
Radioaktiva likare och enheter, av SHl - 169, 170
Stenkolstillgångarna i Storbritannien, av E R—s - 170
Strömmar och spänningar vid fel i symmetriska trefasnät, av Sune Rusck - 171, 172, 173
Grundläggande bestämningar, data och begrepp för röntgenanläggningar - 173
Amerikanska arméhjälmen - 173
Fälttelefonledningar av aluminium - 173
    Andras erfarenheter - 173, 174, 175, 176
Hur stoppas vinstläckorna? av Pg - 173, 174
TV-tittarna skall få betala, av DH - 174, 175
Hur göra driftnistrument lätt avläsbara? av sm - 175, 176
Sträckbockning i knäckbockningsmaskin, av V K - 176
    Nya metoder - 176, 177, 178
Uranprospektering med flyg, av SHl - 176, 177
Köldbehandling av rakbladsstål, av CS - 177
Glidformar vid brobygge, av G Lbg - 177
Kallsvetsning, av SHl - 177, 178
Martinugn utan främre vägg, av CS - 178
    Böcker - 178, 179, 180
Handbok i samfärdselteknik, bd 1, av Oscar Werner - 178, 179
Verkstadsboken bd 1—3, av Veijo Kokkonen - 179, 180
Färgfotografi, av sah - 180
Industriell elektrovarmeteknikk, av E R—s - 180
Troisième Congrès des Grands Barrages 1948 — Description illustrée, av sah - 180
Svenska AB Philips - 180
A Johnson & Co. - 180
E I du Pont de Nemours - 180
Rättelse - 180
    H. 10. 10 mars 1951 - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Extraktiv destillation, av Karl-Axel Melkersson - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Telefonvakten kallar doktorn per radio - 189
Världens bilproduktion, av sah - 190
Sveriges varvsindustri, av N Lll - 190, 191
Hur långt geologin har hunnit, av sah - 191, 192
Tvättningens fysik och kemi, av SHl - 193, 194, 195
    Nya metoder - 195, 196, 197
Godsvagn i skalkonstruktion av trä, av E Nothni - 195
Tryckmätare, av SHl - 195, 196
Vakuummetallisering av plast, av SHl - 196
Batterilösa telefoner, av Torsten Frisk - 196
Rökning av fisk, av SHl - 196
Optiska blekmedel, av SHl - 196, 197
    Nya material - 197, 198
Niob, av SHl - 197, 198
Två titanlegeringar, av SHl - 198
En högtemperaturmjukande akrylatplast — polymetylalfaklorakrylat, av Bengt Oom - 198
Bindemedel av plast, av SHl - 198
    Andras erfarenheter - 198, 199
Översyn av hängbro, av sah - 198, 199
Dragpressningsförloppet enligt engelsk forskning, av V K - 199
Flera användningar för litium, av SHl - 199
    Hänt inom tekniken - 200
Kemiafton den 14 februari - 200
Byggforskning - 200
Anslag för skoglig forskning - 200
Kontakt med världsmarknaden - 200
Humanistisk högskoleundervisning i Australien, av C Bjm - 200
Spansk svetsteknisk pristävlan - 200
Nya tidskrifter - 200
    Böcker - 201, 202, 203
Inkomst- och utgiftsbegreppen i förvaltningsbokföring och affärsbokföring, av Nils Helleberg - 201
Handbok i blanketteknik, av sah - 201
Reklamen som yrke, av W S - 201
Betongfagmannens håndbok, av Karlerik Savén - 201, 202
Telegrafonen og den traadløse og opfinderparret Valdemar Poulsen og P O Pedersen, av Torsten Althin - 202
German-English technical and engineering dictionary av W S - 202
Viertalig technisch woordenboek, av Nils Fr. Etterling - 202, 203
Beretning fra virusudvalget, av SHl - 203
An introduction to the luminescence of solids, av G Günther - 203
Studies on hydrogenation of sulphite waste liquor, av SHl - 203
British industry, av SHl - 203
TNC: 5. Ström, av J W - 203, 204
Insänt: »The Second Law», av Sven Svantesson, Wll och Lars Malmquist - 204
    H. 11. 17 mars 1951 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Hur ingenjörer skriver svenska, av Gösta Bergman - 205, 206, 207, 208, 209
Teknisk Tidskrifts priser för 1950 - 209, 210
Acta Polytechnica — de första fyra åren, av Torvald Malmström - 210
Skeppsbyggeriet i Sverige 1950, av Nils J Ljungzell - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
För uppbrytning av asfaltbeläggningar - 224
Spik av värmebehandlat stål - 224
Plastbelagt trä - 224
Kaggar av vattenglaslimmad papp - 224
Granathylsor av kalldraget stål - 224
Otillfredsställande diskning - 224
En »ficklampa» på 8 milj. lux - 224
    Nya metoder - 225, 226
Dimsmörjning av verktygsmaskiner, av H Lindberg - 225
»Seende» brandalarmkontakt, av sah - 225
Skarvpress för stålaluminiumlina, av V Kokkonen - 225
Tillverkning av svavelsyra, av SHl - 225, 226
Skidor med glidyta av plast, av SHl - 226
Bättre ugnsdörr, av sah - 226
Flygplanvinge av magnesium, av sah - 226
    Böcker - 227, 228, 229
Avlöningssystem för försäljare inom industri- och grosshandelsföretag, av sah - 227
Radiolyssnarens uppslagsbok, av W S - 227
Håndbog i plastics og beslægtede materialer, av Bengt Oom - 227
Ett år i luften 1951, av sah - 228
Årsberetning for finansåret 1949—50, av Rune Hanson - 228
Some investigations on the illumination of photographic darkrooms and the determination of the spectral sensitivity of photographic material, av G Günther - 228, 229
Matrizen, eine Darstellung für Ingenieure, av Börje Langefors - 229
    Nya produkter - 229, 230
Fräsmaskin - 229
En maskin för framställning av cykelfälgar - 229
Ett mätur för sågskränkning - 229
För durk- och däcksbeläggningar - 229
Vid tillverkning av cykelekrar - 230
En distansklämma för armering - 230
Insänt: Statistiska synpunkter på utmattningshållfastheten, av Cyrill Schaub och Waloddi Weibull - 230, 231
Gör vi vårt bästa? av sah - 232
    H. 12. 24 mars 1951 - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Tal vid årsmötet 1951, av Håkan Sterky - 233, 234, 235
Årsmötet 1951 - 235, 236
Svavelsjöar i Nordafrika, av SHl - 236
Elkraftproduktion och förbrukning i Schweiz 1949/50, av F Ö - 236
Vattenfall har köpt en nätmodell - 236
En järnvägslastvagn för 180 t - 236
Tid- och arbetsstudiernas utveckling till MTM-metoden, av Richard M Crossan - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    Nybyggen - 246, 247, 248
Utbyggnaden av Ottawa River, av G Lbg - 246, 247
Storstadion i USA, av Rg - 247
Balpress för plåtskrot, av H I Warrol - 247, 248
    Hänt inom tekniken - 248
Standardisering av brandskyddsmateriel - 248
SEN-normförslag - 248
WPC-Transactions - 248
Internationell dokumentationskongress - 248
Internationell metallurgkongress - 248
British Instrument Industries' Exhibition - 248
Tredje internationella Liége-mässan - 248
Nya tidskrifter - 248
    Böcker - 248, 249, 250, 251
Statistiske metoder, av Ivar Weibull - 248, 249
Sourcebook on atomic energy, av SHl - 249
Kloakteknik, av Åke Markland - 249, 250
Laboratoriemässiga vagnundersökningar, av Einar Bohr - 250
Tryckarmerade betongbalkar, av Gunnar Lindh - 250
Technische Lärmabwehr, av Åke Dahlgren - 250, 251
Veröffentlichungen zur Erforschung der Druckstossprobleme in Wasserkraftanlagen und Rohrleitungen, av B Norsell - 251
Europäische Wasserstrassen und Deutsche Seehäfen, av P A Hedar - 251
History of the development of building construction in Chicago, av Arne Bendes - 251
Statistisches Jahrbuch für die Eisen- und Stahlindustrie 1949/50, av WS - 251
TNC: 6. Färg- och lackteknisk ordlista - 251, 252
Problemhörnan, av A Lg - 252
    H. 13. 31 mars 1951 - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Kromatografi, av Ingrid Moring-Claesson - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
En syrgasanalysator - 260
Genomskinliga plastkupor - 260
Margarin och matolja - 260
Gödsling med kolstybb - 260
Passivering av järn - 260
En optisk ytinspektionsmetod - 260
Djupfrysning av stål - 260
10 549 500 TV-mottagare - 260
Ytterligare två TV-sändare - 260
Den första TV-utredningen - 260
Beräkning av cylindriska och koniska skal, utsatta för yttre övertryck, av Åke Håkansson - 261, 262, 263
Den svenska bilindustrin, av EBr - 263, 264
    Nya metoder - 264, 265, 266
Amerikansk godsvagn ger större trafikkapacitet, av E Nothin - 264, 265
Fat med polyetylenfoder, av sah - 265, 266
Naturgummi till vägar, av G Lbg — SHl - 266
    Böcker - 267, 268
Flygengelska, av sah - 267
Elverksekonomi, av Folke Forshed - 267
Boligbyggeri i Malmø og København, av Nils Lindqvist - 267
Zur Theorie der elliptischen Integrale, av Börje Langefors - 267
Thermodynamic charts for combustion processes, bd 1 & 2, av G Huss - 267, 268
Fortleitung elektrischer Energie längs Leitungen in Starkstrom- und Fernmeldetechnik, av Bo Holmgren - 268
Effect of geometric dihedral on low-speed static stability characteristics of a 40° swept-back wing - 268
Reseberättelser - 268
Insänt: Självlåsande hylsa — spännstift, av Harald Moeschlin - 268
    H. 14. 7 april 1951 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Modern turbinreglering, av Gunnar Enskog - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
Energi från solen, av SHl - 275, 276
Mätvagn för kontaktledningsundersökningar, av Karl Erik Ullerfors - 277, 278, 279, 280
Ont om ingenjörer - 280
    Nya metoder - 281, 282, 283
Limning av metaller, av SHl - 281, 282
Tredimensionell TV för industrin, av DH - 282, 283
Roterande kvicksilverlikriktare, av sah - 283
Magnetisk härdningskontroll, av sah - 283
    Nya material - 284
Hårdmetall av titankarbid, av SHl - 284
Plasttätningsmedel, av sah - 284
Titan-kromlegeringar, av SHl - 284
Nickellegeringar för hög temperatur, av SHl - 284
    Böcker - 285, 286, 287, 288
Hur den svenska industrin finansierats, av R L - 285
Företagsbibliotekarieyrket, av WS - 285
Handbok för byggnadsisoleringar mot vatten, fukt och aggressiver, av Rune Hanson - 285
Beräkning av deformationer i armerade betongkonstruktioner efter sprickbildning, av Knud E C Nielsen - 285, 286
Refrigeration engineering, av Matts Bäckström - 286
Energieübertragung mit Gleichstrom hoher Spannung, av Walter Deines - 286
The oil engine manual, av Einar Bohr - 287
Praktische Regeln für den Elektroschweisser, av Veijo Kokkonen - 287
Aminoplastics, av Gunnar Svenson - 287
On the principles of electrodeposition, av SHl - 287
Relations between geologic formation and content of easily soluble plant nutrients in clays of the Uppsala region, av SHl - 287
New uses for Swedish minerals other than ores, av SHl - 287
An approximate method for the determination of the increase of maximum lift on thin profiles due to trailing edge flaps - 288
Esseltes ABC-regler, av W S - 288
Insänt: Gör vi vårt bästa? av Tore Lundén - 288
Rättelse - 288
    H. 15. 14 april 1951 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Moderna amerikanska lackplaster, av Per Bane - 289, 290, 291, 292, 293
Kanadas tredje atomreaktor - 293
Glasburkar av elektriskt ledande glas - 293
Metalldelar sorteras automatiskt - 293
Magnetiska fält - 293
Kontinuerlig hårdhetsmätning - 293
Radioisotoper i vingspetsen - 293
Vaccin mot rabies - 293
Ett elektrostatiskt filter av plastspån - 293
Ankan i värdinnans knä - 293
Elektriska rakapparater - 293
Du Ponts syntetiska fibrer, av SHl - 293, 294
Dynel i handeln i USA, av SHl - 294
Hur kan kalkens effektivitet bedömas kemiskt, av Allan Backman - 295, 296
Metod att mäta bergtryck, av Gotthard V A Gustafsson och Åke Wirstam - 297, 298, 299, 300
    Andras erfarenheter - 300, 301, 302
Trivs de anställda med trivseln? av sah - 300
Hur tryggas företagets ekonomiska jämvikt? av Pg - 300, 301
Dygnets variationer, av SHl - 301
Volymändringen vid sintring av järn-kopparpulver, av SHl - 301, 302
Hur man spar gummiremmar, av sah - 302
Varmbearbetning av lätta metaller, av SHl - 302
Beräkningar av partikelstorlek, av SHl - 302
Gasol som drivmedel, av SHl - 302
    Nybyggen - 302, 303, 304, 305, 306
Världens tonnageproduktion 1950, av N Lll - 302, 303
Laboratorium för reaktionsmotorer vid Flygmotor, av Arne Mothander - 303, 304, 305
Världens längsta aluminiumbro, av G Lbg - 305
Engelsk-dansk telegrafkabel, av E L - 305
Televisionslänksystem, av DH - 305, 306
    Nya metoder - 306, 307, 308
Kväve för kemisk industri, av SHl - 306, 307
Talskräckmaskin, av sah - 307
Sebacinsyra, av SHl - 307
Optisk uppmärkningsmetod för skeppsplåtar och spant, av N Lll - 307, 308
    Hänt inom tekniken - 309, 310
Grafisk Teknik - 309
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 309
Industriens Upplysningstjänst, av Erik Eklund - 309
»Näringslivet visar» - 309
SEN-normförslag - 309
CTH:s bibliotek - 309
Bättre service för schweizerur - 309, 310
Internationell belysningskongress i Stockholm - 310
Första europeiska vertygsmaskinutställningen - 310
Engineering, Marine and Welding Exhibition - 310
Nya tidskrifter - 310
TNC: 7. Elektroteknisk ordlista, av J W - 310, 311
    Böcker - 311, 312
Ingenjörshandboken, Register, av Wll - 311
Bo i eget hus, av sah - 311
Nordisk Byggnadsdag V, av Rg - 311
Stockholms Stads Byggnadsnämnds årsberättelse 1949, av sah - 311, 312
Akademiets for de tekniske Videnskabers årsberetning, av Wll - 312
Nogle betraktninger over tre vurderingspricippers betydning for bevarelse af virksomhedens økonomiske kapacitet, av F Hansen - 312
Electrical engineers' handbook, av Bertil Håård - 312
Das Lichtbogenschweissen, av Veijo Kokkonen - 312
Ueber eine neue Methode der bakteriologischen Reinigung des Meerwassers, av SHl - 312
Metall- und Legierungsregister, av SHl - 312
    H. 16. 21 april 1951 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
Rationaliseringen och den mänskliga faktorn, av Charles A Myers - 313, 314, 315
Jordforskning och näringsfysiologi, av SHl - 315, 316
Valen som maskindrivet fartyg, av sah - 316
Tillsatser för motorsmörjoljor, av Einar Bohr - 317, 318, 319, 320
Packningar, av SHl - 321, 322, 323, 324
Gassvetsning av zink - 324
Skyddsdräkter mot kemikalier - 324
Bearbetbara zirkon-järnlegeringar - 324
Nomogram för beräkning av spånekvivalenten vid svarvning, av Lars-Herman Larsson - 325, 326
    Andras erfarenheter - 326, 327, 328, 329
Hur öka den amerikanska industrins produktionsförmåga? av Pg - 326, 327
Hur atombomben utlöses, av sah - 327
Den magnetiska vätskekopplingens problem, av sah - 327, 328
Termoljudets hastighet nära absoluta nollpunkten, av SHl - 328, 329
Radioisotoper klarlägger jonutbytet vid metallytor, av SHl - 329
    Nya metoder - 329, 330, 331, 332, 333
Värmebehandling ger ökad bearbetbarhet, av sah - 329, 330
Domedagen inom räckhåll? av sah - 330
Elektrisk precisionsvåg, av sah - 330
Gjutning och smidning av titan, av SHl - 330, 331, 332
Spektralanalys på höga höjder, av DH - 332, 333
    Nybyggen - 333, 334, 335
Förslag till stora trafikfärjor till Gotland, av N Lll - 333, 334
Hungry Horse-dammens planläggning och utförande, av G Lbg - 334, 335
»Comet» moderniseras, av sah - 335
Ny stad, av Stig Nordqvist - 335
    Böcker - 336, 337, 338
Aktuella byggpriser, del I & II, av Magnus Smedberg - 336
Köket av i dag, av sah - 336, 337
Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen 1949, av WS - 337
Pumpteknik, av Wll - 337
Tillämpad bågsvetsning, av VK - 337
Lexikon der Physik, av Mats Hultin - 337, 338
Similarity laws for hypersonic flow - 338
Wind tunnel interference due to lift for delta wings of small aspect ratio - 338
Systematic tests with models of cargo vessels with δpp = 0,575, av I Asplund - 338
Götaverken Diesel Engines - 338
Uddeholms AB - 338
AB Erik Bohlin - 338
Problemhörnan, av A Lg - 339
    Nya produkter - 339, 340
Avstängningskran med asbestpackning - 339
Atlas AR-kompressorn - 339, 340
Tryckluftdosor - 340
Transportabel rörböjningsmaskin - 340
Halkskydd - 340
Stereokamera och stereoskop - 340
Betongfyllda rörstolpar för högspänningsledningar - 340
    H. 17. 28 april 1951 - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Hur entreprenadhandlingar bör vara — och inte vara, av Ivar Hjort - 341, 342, 343, 344, 345
En roterande svetselektrod - 345
I en packningslös pump - 345
En katalytisk ljuddämpare - 345
Tenn till plåtburkar - 345
Totala reklamkostnaderna - 345
Röntgenkinematografi, av SHl - 346
Trypsin som läkemedel, av SHl - 346
Terramycin, av SHl - 346
Nomogram för beräkningar med sammansatt ränta, särskilt av årskostnader, av B Einar V Sjögren - 347, 348, 349, 350
Ett enda av SAS' DC6-plan - 350
En förkylning som inte behandlas - 350
Två TV-program på samma frekvens - 350
Hydrauliska sänksmidespressar för 50 000 t - 350
    Andras erfarenheter - 350, 351, 352
Hur FN:s sekretariat måttplanerades, av sah - 350, 351
Verktygsståls slipbarhet, av SHl - 351
Mekaniskt förspänd och självförspänd betong, av Karlerik Savén - 351
Upptining av frusna rörledningar, av sah - 351
Beräkning av dimension, form och anordning av jordelektroder, av F Ö - 351, 352
Spannmålstransport vid skördetröskning, av WS - 352
    Nya metoder - 352, 353, 354
Centralvärme med kraftverksvatten, av sah - 352, 353
Sulfoxidation av mättade kolväten, av SHl - 353, 354
Kallsprutning av artilleriprojektiler, av V K - 354
    Nybyggen - 355, 356, 357
M/F »Kalmarsund VI», av N Lll - 355, 356
Hus för Antarktis, av sah - 356
Flygplan eller robot? av sah - 356
Världens högsta skorsten, av G Lbg - 357
    Hänt inom tekniken - 357
Tekniska Museet - 357
Teknisk undersökning av bilar - 357
»NKI-ingenjörernas placering i produktionen» - 357
Nordiska Svetsmötet 1951 - 357
Väg- och vattenbyggnadsutställning och kongress - 357
nim 4 - 357
    Böcker - 357, 358, 359, 360
Svensk stad, del 1, av Sven Erik Skawonius - 357, 358
Executive behaviour, av sah - 358, 359
Svensk husbyggnadsteknisk litteratur 1944—1948, av Wilhelm Tell - 359
Cosmical electrodynamics, av J Tandberg - 359
Dictionnaire technique des barrages, av T Nilsson - 359
Techniques of statistical analysis for scientific and industrial research and production and management engineering, av Börje Langefors - 359
Power system stability, bd 2, av Je - 359, 360
Die neue Theorie des Stahlbetons auf Grund der Bildsamkeit vor dem Bruch, av Arne Johnson - 360
Esso information - 360
TNC: 8. Rubriknamn, av J W - 360, 361
Från de tekniska högskolorna - 361, 362
Debatt: Entreprenadsystem — ett rationaliseringsområde av högsta angelägenhetsgrad, av Thure Mannerfelt - 362, 363
Tid att tänka, av sah - 364
    H. 18. 5 maj 1951 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Det växande företagets organisationsproblem, av Nils A Lindgren - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Det brittiska 275 kV nätet, av Je - 371, 372
Rengöringsstation för värmeväxlare, av Wll - 372
Människans lågtemperaturegenskaper, av SHl - 372
Markspänning kring elektriska ställverk vid jordfel på nätet, av Walter Deines och Sigvard Smedsfelt - 373, 374, 375, 376, 377
Två amerikanska regnmakare - 377
Bolagsstyrelseprotokollen offentliggöres - 377
Fläckfria tyger - 377
Ranka bord - 377
    Nya metoder - 377, 378, 379
Hårdlödning i saltbad, av SHl - 377, 378
Kursräknare med kartpresentation, av DH - 378
Elektrolytiskt framställt järnpulver, av SHl - 378
Gummirem för tandhjul, av sah - 379
Emaljerad stålplåt som väggbeklädnad, av SHl - 379
Slipning med ultraljud, av sah - 379
Magneto-hydraulisk likströmsalstring, av sah - 379
    Böcker - 379, 380, 381
Kompendium över kontrollering, justering och skötsel av elmätare, av G Göransson - 379
Tanksystem vid skördetröskning, av WS - 379, 380
An introduction to laboratory technique, av Karl-Axel Melkersson - 380
Theory of the interior ballistics of guns, av Henrik Nordenfelt - 380
Explanatory handbook on the B.S. Code of Practice for Reinforced Concrete, av O Gewalt - 380
Einflüsse auf Beton und Stahlbeton, av Gunnar Lindh - 380, 381
Diamond tool patents, bd 3, av H Hallendorff - 381
Tekniska Skrifter: Influence fields for circular and infinite cantilever plates, av R Gran Olsson - 381
Debatt: Elektroteknikens riktpilssystem, av E T Glas och Torbern Laurent - 381, 382, 383, 384
    H. 19. 12 maj 1951 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Manometre for lave gasstrykk, av Hans von Ubisch - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
För Volgas utbyggnad - 393
Ultraljud mot gallstenar - 393
Aluminium kan bågsvetsas - 393
En trehjulig jeep - 393
Stångmaterial inventeras - 393
Tillverkningen av svåra gjutgodsformar - 393
Den svenska kemiska industrins nuläge, av SHl - 394
Syntetiska fibrer i Tyskland och England, av SHl - 394
Kristallisation — en alltmer kontrollerbar process, av SHl - 395, 396, 397, 398, 399
Kemiska reaktioner med fria radikaler, av SHl - 399, 400
    Andras erfarenheter - 401, 402, 403
Kompoundmetaller, av SHl - 401
Skäroljors funktion vid spånavskiljande bearbetning, av Owen Andersson - 401, 402
Glykuronsyra, av SHl - 402, 403
Vanadinskador i ångpannor, av Wll - 403
Förslag till standardisering av värmeväxlare, av SHl - 403
Strömbrytarprov med rekordstor kortslutningseffekt, av Je - 403
    Nya metoder - 403, 404
Akustisk regulator för kulkvarnar, av Wll - 403
Roder med sidoplan, av N Lll - 403, 404
Turbinskovlar av sintrat koppar-järnpulver, av SHl - 404
Gjutning av betongfundament i sand, av Je - 404
    Nya material - 404, 405, 406
Vanadin, av SHl - 404, 405
Silikonemalj, av SHl - 405
Vattenlösliga, härdbara plaster, av SHl - 405, 406
Zirkonoxid, av SHl - 406
    Nybyggen - 406, 407, 408, 409
Pengforsen byggs ut, av Nils Helledaij - 406
Jättehelikopter, av sah - 406, 407
Rysk 35 t stridsvagn provas i Koreakriget, av Einar Bohr - 407, 408, 409
    Böcker - 409, 410, 411
Jordhusbygge, av Rg - 409
Luftbehandling i kontor, affärslokaler och restauranger, av Wll - 409
Scientific Russian, av C Bjm - 409
High-speed computing devices, av G Neovius - 410
The rolling of metals, bd 1, av E R—s - 410
Steam-plant operation, av Wll - 410
Treatise on powder metallurgy, bd 2, av E R—s - 410, 411
Wood-stave pipes, av J F Hagrup - 411
Medstrømskoefficientens afhængighed af rorform, trim og hækbølge, av I Asplund - 411
Amerikanska Gummi AB - 411
    Hänt inom tekniken - 411, 412
STF:s styrelse - 411
Östergötlands Tekniska Förening - 411, 412
TNC: 9. Formningsnomenklatur, av J W - 412
Debatt: Medicin och teknik, av Sven Olson - 412
    H. 20. 19 maj 1951 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Tekniska särdrag i luftkriget, av Bertil M Westergård - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Storbritanniens export av radiodelar - 425
Ett »fjädervikts»-batteri - 425
Sveriges försörjning med bränsle och kraft, av Wll - 425, 426
Eletroniska tjockleksmätare, av SHl - 427, 428, 429, 430
Nedisningsprov i vindtunnel - 430
Två emaljskikt i stället för tre - 430
Fiskolja - 430
Vätningsmedel med radioaktiv jod - 430
Skrikande bilringar - 430
Ett tält av glas och nylon - 430
Titan i plåtform - 430
Reparation av gamla bilringar - 430
    Nya metoder - 430, 431, 432
Centrifugalgjutning av mässing, av SHl - 430, 431
Skördemaskiner för ärter, av WS - 431
Hålplank för flygfält, av sah - 431
Kylning av sändarrör genom förångning av vatten, av Dag Schreiber - 431, 432
Bevattningsindikator, av sah - 432
Elregulator för smågeneratorer, av Wll - 432
    Andras erfarenheter - 432, 433, 434, 435, 436
Scintillationsräkning med Geiger—Müller-rör, av SHl - 432, 433
Förvridna balkar riktas med värme, av sah - 433
Sönderdelning av smörjolja och oljekorrosion, av SHl - 433, 434
Motståndsprov med fartyg i full skala, av SHl - 434, 435
Silver i kemiska fabriker, av SHl - 435
Gasturbiner för bilar, av Wll - 435
Plätering med molybden, av SHl - 435
Användning av syntetiska smörjmedel, av SHl - 435, 436
Hur få kraftledningar att hålla mot isbark, av sah - 436
Värmebehandling av polystyren, av SHl - 436
    Böcker - 436, 437, 438
A Swedish case study on personnel relations, av sah - 436
Nytt på transportområdet i USA, av T Pramberg - 436, 437
Dielektrisk högfrekvensuppvärmning, av Bengt Norén - 437
Økonomisk varmeisolering, av H Billman - 437
Hvordan udføres en tør kælder, av Einar Lundquist - 437, 438
Gestaltung von Druckgussteilen, av V K - 438
Erfahrungen aus dem Standereiwerkzeugbau, av Bengt Nordlund - 438
The geology of the commonwealth of Australia, av E R—s - 438
Abwasser-Hauskläranlagen und Siedlungsabwässer-Verwertung, av Torsten Öijerfeldt - 438
AB Zander & Ingeström - 438
Höganäs-Billesholms AB - 438
TNC: 10. Formningsnomenklatur, forts., av J W - 438, 439
Problemhörnan, av A Lg - 439, 440
Debatt: Kvalitetskontrollens tillämpning i svensk industri, av K B Genberg och E A Backlund - 440
Tillägg - 440
    H. 21. 26 maj 1951 - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Konstgjort regn, av Bert Bolin - 441, 442, 443, 444
Moderna fotbollsstadion i Buenos Aires, av Kaj Evers - 445, 446, 447, 448
Kan Danmark spara 1 Mt/år kol? av Wll - 448
TV-våglängsstoppet i USA upphör, av sah - 448
TV i Storbritannien, av sah - 448
Diagram för beräkning av friktionskrafter i cirkulärcylindriska glidytor, av Arne Rinkert - 449, 450
Ultraljud mot pannsten - 450
Sprinkler med bikarbonatpulver - 450
En strålningsdetektor - 450
Reklam i radio - 450
Sintrad porös brons - 450
Över 5000 $ i förmögenhet - 450
En motoriserad skottkärra - 450
Kemiingenjörernas utbildning vid de tekniska högskolorna, av Gustav Carlsson - 451, 452
Osquar och Emil vid skiljovägen, av SHl - 452, 453
    Nybyggen - 453, 454, 455, 456, 457, 458
M/S »Torsholm», av N Lll - 453, 454, 455
Vattenkraftverk i nordöstra Italien, av G Lbg - 455, 456, 457
Enders Dam, av G Lbg - 458
    Nya metoder - 458, 459, 460
Lödning av ståldelar för gasturbiner, av SHl - 458
Deltavingen, av sah - 458, 459, 460
Packningslös ventil, av SHl - 460
    Böcker - 460, 461, 462
Kosmos, bd 28, av SHl - 460
Årsberättelse för Centrala Driftledningen (CDL), driftåret 1947/48; driftåret 1948/49; driftåret 1949/50, av Georg Ljung - 460, 461
Handbok i oljeeldning för fastighetsuppvärmning, av C Kinander - 461
Varmeledningstall for byggematerialer, av Gerhard Hinderson - 461
Geodäsie und Photogrammetrie, bd 1, av Arne Bjerhammar - 461, 462
Zahnradgetriebe, av H Halledorff - 462
The properties of asphaltic bitumen, av Sten Hallberg - 462
Design of concrete mixes, av Nils Odemark - 462
Dunlop Co. Ltd. - 462
    Hänt inom tekniken - 462, 463
Mekaniks och Industriell Ekonomis vårresa - 462, 463
Norrköpings Polytekniska Förening - 463
Ainostatyetten - 463
Konferens om värmeöverföring - 463
Standardförslag - 463
TNC: 11. Formningsnomenklatur, forts., av J W - 463, 464
Debatt: »The Second Law», av Lars Malmquist - 464
    H. 22. 2 juni 1951 - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Uppgiften framför oss, av Fritz Zwicky - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471
Svavelsyraindustrin i USA, av Helmer Nyström - 471
Jordvärmekraftverk, av Wll - 471
Motståndet vid en idés förverkligande, av Rolf Oom - 472
Ultraljudgeneratorer, av Olle Lindström - 473, 474, 475, 476, 477, 478
Separering av isotoper i centrifug - 478
Koncentrering av fluorvätesyra - 478
En magnetisk plåtskiljare - 478
Gyroskop till flyginstrument - 478
Etiketten i kläder - 478
35 000 gauss i ett 5 cm luftgap - 478
Kolmängden i utomhuslager - 478
En osynlig mikrofon - 478
Ultraljud för undervattenmätning - 478
Sundsvalls och Göteborgs nya rundradiostationer, av Gunnar Stein - 479, 480, 481, 482
    Nya metoder - 482, 483, 484
Elektronisk multiplikator, av Erik Odeblad - 482
Gasverk blir gasolverk, av SHl - 482, 483
Elektronisk stegväljare, av DH - 483
Enklare röntgenavsyning, av sah - 483, 484
    Andras erfarenheter - 484, 485
Hur skall bristen på bensen avhjälpas? av SHl - 484
Arbetarskydd mot radiumförgiftning, av SHl - 484, 485
Utnyttjandet av beryllium, av SHl - 485
    Böcker - 485, 486, 487
Island, av sah - 485
Analogimaskiner, av Nils-H Lundquist - 485, 486
Chemische Technologie, bd 1 & 2, av OP Hagbarth - 486
Crystal and the polarising microscope, av SHl - 486
Wake of merchant ships, av Hans Edstrand - 486, 487
Über den Einfluss hochfester Stähle auf Gewichtsersparnis und Bauart im Stahlbrückenbau, av Lars Östlund - 487
Konstruktion und Berechnung von Stehtankmantelfusspunkten bei Lagerung auf Beton fundamenten, av C S - 487
Elektroskandia - 487
AB Kollin & Ström - 487
W C Holmes & Co. - 487
    Nya produkter - 487, 488
Hålskärningsverktyg - 487
Sågbord, kombinerbara med elektriska handmaskiner - 487
Distansskydd för medelspänningsnät - 487, 488
Fuktighetsmätare - 488
Debatt: Kassation och kassering, av Gunnar Axelsson och John Wennerberg - 488
    H. 23. 9 juni 1951 - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Atomenergi som drivmedel för flygplan, av Henry Kjellson - 489, 490, 491, 492
En järnvägsbro i USA - 492
Gjutjärnsrör kan skäras - 492
Världens största keramikpjäs - 492
Kylda flygdräkter - 492
Snötjockleken i isolerade trakter - 492
Golv rengörs - 492
Rostfritt stål avgasas - 492
Den fotografiska processen i det ljuskänsliga materialet, av Helmer Bäckström - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Fotoelektriska instrument för kemisk analys, av Mats Hultin - 501, 502
    Nya metoder - 502, 503, 504, 505
Faksimilsystem med katodstrålrör, av sah - 502
Buss med svänghjulsdrift, av F Ö - 502, 503
Utfällning av aerosoler, av SHl - 503, 504, 505
Noggrant hisstopp, av F Ö - 505
Belysning av instrumenttavlor, av sah - 505
    Andras erfarenheter - 505, 506, 507, 508
Butadiengummi ur etylalkohol, av SHl - 505, 506
Ång-, gas- eller kvicksilverturbiner i kraftverk? av Wll - 506
Hur få kilremmar att hålla längre, av sah - 506
Glasfiberlaminat för kartritning, av A H - 506, 507
Bilen och människans mått, av sah - 507
Vad plaster kan användas till, av SHl - 507, 508
Betongblock på radband, av sah - 508
    Böcker - 508, 509, 510
Lehrbuch der allgemeinen Metallkunde, av C S - 508
Grundriss der chemischen Technik, av OP Hagbarth - 508
Handbuch der Vakuumtechnik, av OP Hagbarth - 508, 509
Irrigation principles and practices, av Sten-Erik Wallin - 509
Winds, waves and maritime structures, av P A Hedar - 509
Bergsteigefähigkeit und Literleistung, av Einar Bohr - 509, 510
Praxis der Abwasserreinigung, av Axel Olsson - 510
Södra Sveriges Ångpanneförening - 510
SKF - 510
    Hänt inom tekniken - 510, 511, 512
Kemi och Bergsvetenskap - 510, 511
Inkunabler och spelkort - 511
Sundsvalls Tekniska Förening - 511
Vattenfallsstyrelsens Brännoljekommitté, Vabok - 511
Lloyd's Registers Svenska Kommitté, av N Lll - 511
Värmetekniska konferensen 1949, av Wll - 511, 512
TNC: 12. Några frågor rörande en, två eller flera, av J W - 512
Problemhörnan, av A Lg - 512
    H. 24. 16 juni 1951 - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Ramsågblad med stukade tänder, av Julius Andersson, Cyrill Schaub och Åke Simonsson - 513, 514, 515, 516
Ramsågningens kinematik och kinetik, av Cyril Schaub - 517, 518, 519, 520
Teknetium och prometeum, av SHl - 520
Byggnadstekniken i USA under 1950, av G Lbg - 520
Mineraloljefett som smörjmedel vid sjösättning av fartyg, av N Lll - 521, 522, 523, 524
Skattsedel och matematikmaskin - 524
Vid bearbetning av radioaktiva material - 524
    Nya metoder - 524, 525, 526
Svavel ur rökgaser, av Wll - 524
Walter-maskineri för drift av ubåtar, av Wll - 524, 525
Förspänd betong för vägbeläggning, av G Lbg - 525
Elkraft ur havsvattnets värme, av Wll - 525
Varmdragning av ihåliga flygpropellerblad, av sah - 525
Metallimpregnerat trä, av SHl - 525, 526
Radioförbindelse genom järnvägstunnlar, av DH - 526
    Nybyggen - 526, 527, 528
Snabbarbetande bandvalsverk, av C S - 526, 527
Luftkonditionering i FN:s sekretariat i New York, av Rg - 527
Jättegaffeltruck, av sah - 527, 528
En transformatorvagn för 200 t last, av W S - 528
    Andras erfarenheter - 528, 529, 530
Rengöring av flygplan, av SHl - 528, 529
Brytförmåga hos frånskiljare med ljusbågshorn, av F Ö - 529
Mera lättmetall i brittiskt skeppsbyggeri, av N Lll - 529, 530
Magnesiumlegeringars korrosionsmotstånd, av SHl - 530
Bränslebriketter av halm, av Wll - 530
    Nya material - 530, 531, 532, 533
Höglegerade snabbstål, av SHl - 530, 531
Neutronabsorberande glas, av Stig Lindroth - 531, 532
Kopparnaftenat — ett träkonserveringsmedel, av SHl - 532
Korrosionsskyddande kadmium-tennlegering, av U T—h - 532
Rostfritt stål med låg kolhalt, av SHl - 533
    Böcker - 533, 534, 535
Mekanisk teknologi, av G Nyberg - 533
Transportforskning, av Th. Pramberg - 534
Capacitors for industry, av K F Åkerström - 534
Maschinelle Handwerkzeuge, av Veijo Kokkonen - 534, 535
Mehrspindelautomaten, av H Hallendorff - 535
Experimentelle Untersuchung der Spannungsverteilung in Platten von Strefenfundamenten, av C S - 535
Cálculo de concreto armado, bd 2, av Ove Pettersson - 535
Lista över tekniska tidskrifter i svenska bibliotek 1951 - 535
    Nya produkter - 535, 536
Koloxidprovare - 535, 536
Monopumpen - 536
Snowcem - 536
Fingerdon - 536
»Kemisk handske» - 536
Ultraljudinstrument för tjockleksmätningar - 536
    H. 25. 23 juni 1951 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Fordonsstyrda signaler, av Bo Hertzman-Ericson - 537, 538, 539, 540, 541, 542
Boklån till radioaktiva laboratorier - 542
Piskning i linor - 542
Saltlager i England - 542
En tillsats till eldningsolja - 542
En billig GM-räknare - 542
En kall glasstav - 542
Konserverade körsbär - 542
Jätteteleskopet på Mount Palomar, av sah - 543, 544, 545, 546
    Nya metoder - 547, 548, 549
Långlinjekorrigering av seriekondensatorer, av Sune Rusck - 547
Moderna metoder för lackering med plaster, av SHl - 547, 548
Variabel koppling, av Wll - 548
Förbättrat färg-TV-rör, av sah - 548, 549
Påldrivning med gummiblåsa, av sah - 549
    Andras erfarenheter - 549, 550
Samhällsplanering i kontakt med allmänheten, av Stig Nordqvist - 549
Akustiska störningar i vatteninstallationer, av Ove Brandt - 549, 550
Hemmagjord dimkammare, av SHl - 550
    Nybyggen - 550, 551
Pelarkraftverk i Österrike, av G Lbg - 550
Fannich-projektet i norra Skottland, av G Lbg - 550, 551
Flyttbar telferkran, av sah - 551
    Hänt inom tekniken - 551, 552
Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning - 551
Tekniska Samfundet i Göteborg - 551
Statens elektrotekniska fackskola i Västerås - 552
Nya tidskrifter - 552
    Böcker - 552, 553, 554
Golvlitteratur, av Rg - 552
Lehrbuch der organischen Chemie, av SHl - 552
Foundations of aerodynamics, av Sune Stark - 552
Feuersicherheit der Stahlkonstruktionen, del 1, av Swen Hultqvist - 552, 553
Schraubenherstellung, av V K - 553
Chemie und Technik der Acetylen-Druckreaktionen, av SHl - 553
Machine tools for engineers, av H Hallendorff - 553
Freiformschmiede, del 2, av V K - 553, 554
Zur Analyse und Synthese der Kurbelwellen mit kleinsten Massenmomenten bei Verbrennungsmotoren, av Sten Wetterström - 554
Applied nuclear physics, av SHl - 554
TNC: 13. Genitiv-apostrof, av J W - 554
Problemhörnan, av A Lg - 554, 555, 556
Debatt. Borrhålspump eller undervattenspump? av Karl Hoffmann - 556
    H. 26. 30 juni 1951 - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Samarbetet mellan medicin och teknik, av Rolf Sievert - 557, 558, 559, 560, 561
Betastrålare av fosforbakelit, av SHl - 561
Hur en medicinsk uppfinning exploateras, av Sven Malmström - 562, 563, 564, 565, 566
Fysikalisk mätteknik, av Carl Hugo Johansson - 567, 568
Mätning av radioaktiv strålning med GM-rör och jonkammare, av Björn Åström - 569, 570, 571
Effektivt medel mot virussjukdomar? av SHl - 571
Isotopkoncentrationer och stråldoser, av Sven Benner - 571, 572
    H. 27. 4 augusti 1951 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Lysrörets konstruktion, av Gösta Siljeholm och Gunnar Günther - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Undersökning av elektrostatiska och magnetiska fält, av SHl - 579, 580
Hur arbetsledare tränas i skoindustrin, av Holger Bohlin och Einar Båtelsson - 581, 582, 583, 584
Färsk mjölk på burk - 584
Genomskinliga konservburkar - 584
Skyddshöljen för radiosonder - 584
Färgfotografier utan färgämnen - 584
En tillsats till dieselolja - 584
    Nya metoder - 584, 585, 586, 587
Planerad pensionering, av sah - 584
Mjölk i papper, av SHl - 584, 585
Svensk nätmodell, av I Slettenmark - 585
Plastsvetsning med het gas, av SHl - 585, 586
Undervattenskraftstationer, av G Lbg - 586
Elektroniskt motorreglage, av sah - 586
En rörwattmeter för tonfrekvensområdet, av WS - 586
Polyetylenmellanlägg i bilfjädrar, av SHl - 586, 587
Tryckmätare, av Wll - 587
    Böcker - 587, 588
Reklamteknik, av sah - 587
Monopolkontroll i USA, av sah - 587
Bygg-AMA 1950, av Magnus Smedberg - 587
Öppna spisar, av Rg - 587, 588
Hantverk och kultur 1950, av Gunnar Svenson - 588
Buckling of compressed steel members, av Erik Enhamre - 588
Life tests for direct current capacitors, av S Smedsfelt - 588
Studies on the mechanical properties of cellulose fibers in relation to the internal structure, av SHl - 588
Elementary theory and design of flexural member, av C S - 588
Reseberättelser - 588
Teknisk Bildinstruktion AB - 588
    H. 28. 11 augusti 1951 - 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Utbyggnaden av Bodåsgruvan, av Ivar Thomæus - 589, 590, 591, 592, 593, 594
Ultraljudet inom kemisk teknik, av Olle Lindström - 595, 596, 597, 598, 599
Lignin i bilringar - 599
Mygg tycker om - 599
    Andras erfarenheter - 600, 601, 602
Företagsledares hälsa, av sah - 600
Vad äter vi? av SHl - 600
Syntetiskt gummi och råvarutillgångarna, av SHl - 600
Fågeln som flygmaskin, av sah - 601
Kalciumkarbid eller naturgas? av SHl - 601
Gasturbiner i gasverk, av Wll - 601, 602
    Nya metoder - 602, 603, 604
Tankskepp som hangarfartyg, av N Lll - 602
Elektrolytisk gradienttank för flygteknisk forskning, av B Q - 602, 603
Gjutning av turbinsnäcka med förspänning i plåtspiralen, av G Lbg - 603, 604
Spårvagn på löpande band, av sah - 604
Elgenerator för variabel vågform, av sah - 604
    Hänt inom tekniken - 604, 605, 606
STF:s styrelse - 604
Produktivitetsgrupp - 604
»Studier av snabba förlopp», av H C Fischer - 604, 605
IVA:s Transportforskningskommission - 605
Chalmerska Forskningsfonden - 605, 606
Fondation George Montefiore's pristävlan 1950 - 606
En vägkonferens - 606
Internationell kemikongress och kemisk utställning - 606
En internationell konferens om fasta ämnens reaktivitet - 606
    Böcker - 606, 607, 608
Handbok i samfärdselteknik, av sah - 606
Om lagstiftning mot prisdiskriminering, av sah - 606, 607
Bo på fritid, av sah - 607
Undersökning av krossad kvarts från Rådanefors med avseende på dess användning i stålgjuteriformar, av Wll - 607
Gesenkschmieden, av VK - 607
Steam turbines and their cycles, av Wll - 607
Torsional and lateral buckling of eccentrically compressed I and T columns, av Uku Müllersdorf - 607, 608
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) - 608
SIS - 608
SKF - 608
Diamond tool industry in 1950 - 608
TNC: 14. TNC som rådfrågningsbyrå, av J W - 608
Debatt: Temperaturreglering, av Sven Olson - 608
    H. 29. 18 augusti 1951 - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
Norska vägar och bilfärjelinjer, av Nils J Ljungzell - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Konstsilketillverkning i Finland, av SHl - 616
Vatten för fotolaboratorier - 616
Skelett av plast - 616
Interna industritransporter i USA, av Erik Nothin - 616, 617, 618
Oförstörbara likare - 618
En amerikansk plan för industriell delaktighet, av Pg - 619, 620, 621
    Andras erfarenheter - 621, 622
Husgerådsartiklar av plast, av SHl - 621
Upplivningsmedel för blyackumulatorer, av SHl - 621, 622
»Skyrocket» slår fartrekordet, av sah - 622
    Nya metoder - 622, 623, 624
Glaskondensatorer, av sah - 622
Rökgasåterföring i ångpannor, av Wll - 622, 623
Ång-gasturbin för fartygsdrift, av Wll - 623
Lysande tryckfärger, av Gunnar Günther - 623, 624
    Nybyggen - 624, 625, 626, 627
Laboratorietorn, av Karlerik Savén - 624, 625
Saab J 29, av sah - 625, 626
Nytt dieselmaskineri på M/S »Svealand», av N Lll - 626, 627
    Böcker - 627, 628, 629, 630
Tidens verkstadshandbok, av H Aruhn - 627
Maskinlära för lantbruksundervisningen, av Einar Bohr - 627
Daedalus, av WS - 627, 628
KAK:s handbok 1951, av WS - 628
Allgemeine und anorganische Chemie, av Gunnar Svenson - 628
Civil engineering handbook, av Rg - 628
Public health engineering. A textbook of the principles of environmental sanitation, bd 2, av G Hülphers - 628
Hebe- und Förderanlagen, av Erik Nothin - 628, 629
Bodenuntersuchungen für Ingenieurbauten, av Ture Olofsson - 629
Maschinen und Werkzeuge für die Spangebende Holzbearbeitung, av Curt Skoglund - 629
Widerstandsschweissen, av U Boye - 629
Sveriges Inrednings- och Möbelarkitekters Sammanslutning (SIMS) - 629
AB Svenska Bostäder - 629
Esso - 629
SKF Hofors Bruk - 629
Höganäs-Billesholms AB - 630
Från de tekniska högskolorna - 630, 631, 632
    Nya produkter - 632
Vridbara vevhandtag med kullager - 632
En inspännbar klämma - 632
Skyddsskikt av konstgummi - 632
Kullagrade transporthjul för hängande fodervagnar - 632
En apparat för materialkontroll med ultraljud - 632
    H. 30. 25 augusti 1951 - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Hur montage av flerfamiljshus kan förbilligas, av Evert Strokirk - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641
Sture Mörtsell †, av Ernst Rothelius - 641, 642
    Hänt inom tekniken - 642
Amerikansk rådgivning för svensk industri - 642
Kampanj mot motorcykelolyckor - 642
Film för egnahemsbyggare - 642
Statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildning av lärlingar - 642
Nya tidskrifter - 642
Norges atomreaktor, av sah - 643, 644
Management-kurs vid Yxtaholm, av Gustaf Rüdhmer - 645, 646
    Andras erfarenheter - 646, 647, 648, 649, 650
Blixtnedslagsmätningar på kraftledningar, av F Ö - 646, 647
Atomreaktorns byggnadsproblem, av sah - 647
Vad kostar farten? av Bo Björkman - 648, 649, 650
    Nybyggen - 650, 651
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1951, av N Lll - 650
Vita Nilens vattenkraft, av Lbg - 650, 651
Vattenkraften i Guldkusten, av Lbg - 651
    Nya material - 651, 652
Gallium, av SHl - 651
Smält, stabiliserad zirkonoxid, av SHl - 651, 652
Textilfibrer av polyvinylklorid, av SHl - 652
Nickel-aluminiumlegering, av SHl - 652
Oljehärdig impregneringsfernissa för eldon, av SHl - 652
    Böcker - 652, 653, 654, 655, 656
Svensk-tysk teknisk ordbok, av WS - 652, 653
Produktionsteknisk forskning i Norden, av Rg - 653
Mekanisk teknologi för tekniska läroverk, av Erik Storm - 653
Provning av kolvkompressorer, av Wll - 653
Maschinenelemente, av Lars Luthman - 653, 654
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik, bd 1 & 3, av Ove Brandt - 654, 655
Technische Hydraulik, av Erik Isgård - 655
Prestressed concrete, av Ulf Bjuggren - 655
Das Schweissen der Leichtmetalle, av U Boye - 656
British Radio for the World London 1951, av D H - 656
Annuaire de la Chambre de Commerce Suédoise en France 1951, av WS - 656
Slipmaterialaffären - 656
TNC: 15. TNC:s publikationsverksamhet, av J W - 656
Problemhörnan, av A Lg - 656
    H. 31. 1 september 1951 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Transistorn — kristalldetektorns redivivus, av Dick Lundqvist, Rolf Gezelius och Torkel Wallmark - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667
Konservburkar av svartplåt - 667
En »termospjäxa» - 667
Bultar med hög draghållfasthet - 667
En avverkning på 5800 m³/dygn - 667
Sand i smörjfettet - 667
Färgade pulvermetaller - 667
Axel Granholm †, av Gösta Malm - 667, 668
Stockholms vattenförbrukning - 668
Fastläggande av positiva riktningar inom elektrotekniken, av Fredrik Dahlgren - 669, 670, 671, 672
    Nya metoder - 672, 673, 674
Industriell television, av sah - 672, 673
Gruvstämplar av lättmetall, av sah - 673
Industribyggnad utan fönster, av G Lbg - 673
Radar — morgondagens regnmätare? av SHl - 673
Impregneringsmedel för regnkläder, av SHl - 673, 674
    Nybyggen - 674, 675
Götaverkens nya kontorsbyggnad, av N Lll - 674
Tågfärjan »St. Germain» färdig, av N Lll - 674
Kockums hundrade fartygsleverans till Norge, av N Lll - 674, 675
    Böcker - 675, 676
Filmen i biblioteksteknikens tjänst, av C Björkbom - 675
Kent's mechanical engineers' handbook, av Wll - 675
Quartz vibrators and their applications, av Erik Rudberg - 675
Blechverarbeitung, av VK - 676
Die Vorkalkulation in der Stanzereitechnik, av VK - 676
Rolling bearings, av Gustav Boestad - 676
Grafiska symboler för elektrisk kraftteknik, av WS - 676
25 år svenskt flygvapen - 676
AB Separator - 676
    H. 32. 8 september 1951 - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Sjunkflytanläggningen i Stripa, av Per H:son Fahlström - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
    Diskussion, av Gösta Svensson - 686
Ett självinställande axiallager - 686
Elektrolytisk metallutfällning på aluminium och aluminiumlegeringar, av Uno Trägårdh - 687, 688, 689, 690
Hydrazin — ett reagens för industriellt bruk? av SHl - 691, 692
Amerikanska fil. dr - 692
Den nya synkrocyklotronen - 692
Torrbatterier håller längre - 692
Ett kontinuerligt valsverk för magnesiumplåt - 692
Stridsutrustningen - 692
Platina till juveler - 692
Arbetsstudiemän tränas med film - 692
Arseniktillsats till blymantlar - 692
Impregnering av vikre mot skeppsmask, av Sten Sandström - 693, 694
    Nya metoder - 694, 695, 696
Rostskyddande papper, av sah - 694
Lättare emballageglas, av SHl - 694, 695
Avfallsvattenrening genom flotation, av SHl - 695
Korrosionsinhibitor för ångledningar, av SHl - 695
Sprutförsilvring av plast, av U T—h - 695, 696
    Andras erfarenheter - 696, 697, 698, 699
Skumning och skumdämpning, av SHl - 696, 697
Remtransportör eller järnväg? av sah - 697, 698
Hur bör kokkärl vara beskaffade? av SHl - 698
Radarfisk, av SHl - 698, 699
Ultraljud och kolpulvereldning, av Wll - 699
    Nybyggen - 699, 700
SAL:s nybygge i Holland, av N Lll - 699
Bell X-5, av sah - 699
M/S »Botne», byggd i Trondheim, av N Lll - 699, 700
    Böcker - 700, 701, 702, 703
Handbok vid exportresor till utomeuropeiska länder, av WS - 700
Fraktflyg och flygfrakt, av Th. Pramberg - 700
Skoindustrins forskningsinstitut och dess verksamhet, av Th. Pramberg - 700
Textil, vand og vask, av Gunnar Svenson - 701
Welding dictionary, av U Boye - 701
Kinematics of machines, av Herbert Willny - 701
Handbuch für Maschinenarbeiter, av Harald Aruhn - 701
Der Holzbau, av Bengt Norén - 701, 702
Gears, av Gustav Boestad - 702
Der Säurebau, av Gunnar Svenson - 702
Subsurface exploration and sampling of soils for civil engineering purposes, av Torsten Kallstenius - 702
Experiments on flow with cavitation in water mixed with air, av I Asplund - 702, 703
On the Christiansen filter and a modification thereof, av BQ - 703
    Hänt inom tekniken - 703
STF:s restaurang - 703
Användningen av radioisotoper regleras - 703
SEN-normförslag - 703
SPP under 1950 - 703
Kurser vid SHI - 703
Anslag för skoglig forskning - 703
Resestipendier för yrkesutbildning - 703
Flyguppvisningen i Farnborough - 703
Nya tidskrifter - 703
TNC: 16. Beteckningar för diameter och kvadratsida, av J W - 704
Debatt: Kemiingenjörernas utbildning vid de tekniska högskolorna, av Göran Lindblad - 704
    H. 33. 15 september 1951 - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
Robotar — vapen för nästa krig, av Karl-Gustav Hjerpe - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715
Axel Welin †, av Kristian Blomquist - 715, 716
Ett hjälpmedel för val av maskintyp, av Gilbert Hamilton - 716
Gummi håller dubbelt så länge - 716
Gasskärning med pulvermetall - 716
Säkring i stickproppen - 716
Avvattning av torv, av Arne Westlin - 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723
Åderförkalkning - 723
Röntgen för avsyning - 723
Härdning i verktygsmaskinen - 723
Klimatsystem för fartyg, av Rolf Sörman - 724, 725
Avlöningslistan räknas ut med matematikmaskin - 725
Kulblästring av magnesiumgjutgods - 725
Stål kan användas vid höga temperaturer - 725
Flygplanspropellrar - 725
Avfall från galvanisering - 725
Antalet bilar i världen 1950 - 725
Öls skumning - 725
Värmebeständig aluminiumfärg - 725
Födoämnen torkas - 725
Sprickor i godset efter slipning - 725
    Andras erfarenheter - 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
Hur »Centurion»-stridsvagnen tillverkas, av Wll - 726, 727
Zirkonmotstånd för elugnar, av SHl - 727, 728, 729
Isolationsavståndens inverkan på ställverkets dimensioner, av F Ö - 729, 730
Blixtnedslag i samband med tunneldrift, av E R—s - 730, 731
Påbyggnad av fabriksskorsten, av Rg - 731
Klorering med saltsyra och luft, av SHl - 731, 732
    Nya metoder - 732, 733
Sprängning utan låga, av sah - 732
Krutstart för gasturbiner, av sah - 732
Temperaturdrivet evighetsur, av WS - 732, 733
Varmformning av magnesiumlegeringar, av SHl - 733
    Böcker - 733, 734, 735, 736
Svensk varumärkesrätt, av WS - 733
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1950, av Wll - 733
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1950, del II, av Wll - 733
Säkerhetsanvisningar för installation och skötsel av kylanläggningar och kylskåp, av Matts Bäckström - 733
Handledning vid skördetröskning, av WS - 733, 734
Skriv- och ritblanketter, av Wll - 734
Sales engineering, av Hans Bagger - 734
Valenskræfterne og de kemiske reaktioner, av SHl - 734
Flow measurement and meters, av Staffan Alm - 734, 735
Cavitation tests with model propellers in natural sea water, av I Asplund - 735
Bearings and how to fit them, av Lars Luthman - 736
»Borggård genom fyra sekler» - 736
Hasselblads Fotografiska AB - 736
AB Separator - 736
Siemens - 736
Tekniska Skrifter: The ultimate bearing capacity of footings on clay - 736
Debatt: »Boiler availability», av I Juhász - 736
    H. 34. 22 september 1951 - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
Det stora verket, av Björn Sjövall - 737, 738, 739, 740
Rationalisering och personalvård i USA - 741, 742, 743, 744, 745
    Nya material - 746
Stål för högtryckskärl, av SHl - 746
Glasfiberarmerad plast, av SHl - 746
Lod med mindre tenn, av SHl - 746
Icke-plasticerad polyvinylklorid, av SHl - 746
Elastisk silikon, av SHl - 746
Ortonitrobifenyl — ett plasticeringsmedel, av SHl - 746
Snöundersökningar i Finland, av J M Angervo - 747, 748, 749
En vattengenomkyld slipskiva - 749
    Andras erfarenheter - 750, 751, 752, 753
Civil luftfart i Sverige 1950, av Wll - 750
Rationalisering av distributionen, av Pg - 750
Glas i byggnader, av SHl — Rg - 750, 751
Mekaniska oktantal, av Wll - 751
Hur trådtöjningsgivare fästes på betong, av sah - 751, 752
Metallrengöring före ytbehandling, av U T—h - 752
Beryllios — en hittills föga känd yrkessjukdom, av E R—s - 752
Elektronisk undersökning av gångens mekanik, av SHl - 752
Alkohol ur stärkelse - 752, 753
Latexfärger, av SHl - 753
Lågtemperaturemalj, av SHl - 753
    Nya metoder - 753, 754, 755, 756, 757
Högtemperaturbrännare, av sah - 753
Snabbräknare för sedlar, av SHl - 753, 754
Orons rörelse i ett ur, av sah - 754
Liten matematikmaskin, av sah - 754
Radiostyrda målbåtar, av C Bm - 754
Avstängningsventil för stora rörledningar, av sah - 754, 755
Ballonger av polyeten, av SHl - 755
Sockerrörsavfallet kommer till nytta, av sah - 755
Svallningsregulator, av G Lbg - 755, 756
Framställning av duktilt torium, av SHl - 756
Regn på annat sätt, av SHl - 756
Bestämning av ythållfastheten vid upprepade lokala tryckpåkänningar, av VK - 756, 757
Svetsning av gasfylld ledning, av sah - 757
Sätt att dra ledningar i kanalisationer, av sah - 757
    Böcker - 757, 758
Svensk samhällsekonomi, av Thor Brunius - 757
Sjöfart, av W S - 757
Maskinerna i amerikanskt jordbruk, av WS - 757
Matarvattenproblem vid ångpannor, av Wll - 758
Teknologisk Institut, Varmeteknisk Afdeling 1926—1. april 1951 samt Fem beretninger om udførte undersøgelser, av Wll - 758
Elektricitet og magnetisme, av S Vörts - 758
STF i Polhems spår - 758, 759, 760, 761
    Hänt inom tekniken - 761, 762, 763
Polhemsdagen - 761
Frimärksutställning på Tekniska Museet - 761
Väg- och Vattenbyggnadskonst - 761
Plåtpressning och tillverkning av badkar - 761, 762
Nordiskt elektroteknikermöte på Island 1952 - 762
Georg Agricola-medaljen till Eero Mäkinen - 762
Svenska tillverkare av verktygsmaskiner inbjuds att utställa i USA - 762
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 762
Stockholms Byggnadsförenings tredje jubileumspris - 763
Gummikonferens i Holland - 763
TNC: 17. Kommatering, av J W - 763
Debatt: Operation Syndafloden, av C Björkbom - 763, 764
Problemhörnan, av A Lg - 764
    H. 35. 29 september 1951 - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Samhällsplanering, av Arne S Lundberg - 765, 766, 767, 768, 769, 770
Regionplan — generalplan, av Uno Åhrén - 771, 772, 773, 774, 775, 776
    Diskussion - 776
»New towns» — ett levande stadsbygge, av Harald Mjöberg - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784
Produktiviteten i USA - 784
Ett självförsörjande hus - 784
Helikopterns framtid i passagerartrafik, av sah - 784
Festival of Britains South Bank Exhibition, av sah - 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Exhibition of Industrial Power, av sah - 792
    Böcker - 792
Sweden builds, av sah - 792
Two standpoints towards modern architecture, av sah - 792
    H. 36. 6 oktober 1951 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
Koaksialkabelanlægget Danmark—Holland, av Niels Erik Holmblad - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801
Hur den franska atomreaktorn är byggd, av Bengt Pershagen - 801, 802
Lysrörets egenskaper, av Gösta Siljeholm och Gunnar Günther - 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809
    Andras erfarenheter - 809, 810
Raketflygplanets möjligheter, av sah - 809, 810
Fischer-Tropsch-verket i Bergkamen, av Carl Du Rietz - 810
Avlägsnande av glödspån, av SHl - 810
Konstruktion av berylliumkoppardetaljer, av Wll - 810
    Nya metoder - 810, 811, 812
Fjädermotor med konstant moment, av sah - 810, 811
Sjösättning på kulor, av N Lll - 811, 812
Rening av litium genom destillation, av SHl - 812
    Nya material - 812, 813
Konstruktionsmaterial för höga temperaturer, av SHl - 812, 813
Silikon-alkydplaster, av SHl - 813
Nickelfria legeringar för elmotstånd, av SHl - 813
    Böcker - 814, 815, 816, 817
En studie av ransoneringssystemets inverkan på leveransstrukturen hos vissa varor, av sah - 814
Organisk kemi I—II, av Gunnar Svenson - 814
Bergshantering, av W S - 814
Matematiska tabeller, av Wll - 814
The story of Wortley Ironworks, av Torsten Althin - 814, 815
Der Bohrer, av Owen Andersson - 815
Modern applications of liquid fuels, av Wll - 815
Centrifugal and other rotodynamic pumps, av M Oledal - 815, 816
Praktische Spannungsoptik, av Rudolf Hiltscher - 816
Elektrische Messgeräte und Messverfahren, av Torsten Lindström - 816
Heizungsanlagen mit Vakuumabdampf-Verwertung, av K V Wiberg - 816
Die Probleme des elektrischen Lichtbogen- und Widerstandsofens, av Torsten Lindström - 816, 817
Hydraulische Pressanlagen für die Kunstharzverarbeitung, av VK - 817
Ein praktisches Lateralextensometer zur Bestimmung der Spannungssumme, av Sverker Sjöström - 817
On distillates from fir stumps, del 3, av SHl - 817
NPL Jubilee book of the National Physical Laboratory, av SHl - 817
Roliga kemiförsök för pojkar och flickor, av Sven A Hansson jr - 817
    Hänt inom tekniken - 817, 818, 819
Bränslekommissionen - 817, 818
Yrkes-hudsjukdomar kartlägges - 818
IVA:s tekniske representant i New York - 818
Kompendium i mikrovågelektronik - 818
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 818
Den kemiska industrins utveckling i USA - 818, 819
Batelle International Institute - 819
Fjärde kongressen för höga dammar i New Delhi, av R Kjellberg — G Lbg - 819
Konferenser och utställningar för kemister - 819
Forskningsstipendier på brandskyddsområdet - 819
Förlängd inlämningstid för tävlingsuppsatser - 819
Golf för civilingenjörer - 819
TNC: 18. Nya TNC-publikationer, av J W - 819, 820
Debatt: »The Second Law», av Gustav Ekbeg och Lars Malmquist - 820
    H. 37. 13 oktober 1951 - 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
En sivilisasjon som har knyttet sin skjebne til teknikken, av Edgar B Schieldrop - 821, 822, 823, 824
Masugnsprocessen moderniseras, av SHl - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834
Signalglas, av Stig Lindroth - 835, 836, 837, 838
Lackfärg, som inte klibbar - 838
Företagsledarnas pensioner - 838
Induktionslödning av aluminium - 838
Kolets förbränning, av Wll - 839, 840
Frigivandet av atomhemligheter - 840
I TV-områden i USA - 840
Smörjfetter för —65 till 250°C - 840
Livslång engångssmörjning - 840
Lödning av karbidspetsar - 840
Camembert och penicillin - 840
    Andras erfarenheter - 840, 841, 842, 843
Bandsågning, av VK - 840, 841
Läraktig robot, av sah - 841, 842
Fiber av oljelin, av SHl - 842
Bio hemma per TV, av sah - 842
Absorption av syre med alkalisk pyrogallol, av SHl - 842, 843
    Nya metoder - 843, 844, 845
Ellok för gods- och passagerartrafik, av F Ö - 843, 844
Elektromagnetisk längdlikare, av sah - 844
Amerikanska V2-robotar, av sah - 844, 845
Tredimensionell film- och ljudåtergivning samt storbild-TV, av DH - 845
Folkmängdskontroll, av sah - 845
    Böcker - 846, 847, 848
Unit operations, av OP Hagbarth - 846
Engineering metrology, av B Holmberg - 846
Statistical year-book of the World Power Conference, av Matts O Westerberg - 846
Electric illumination, av Erik Jollasse - 846, 847
Das Kraftwagen-Fahrgestell, av Einar Bohr - 847
Kraftfahrzeugbremsen, av Einar Bohr - 847
Metallische Überzüge auf elektrolytischem und chemischem Wege und das Färben der Metalle, av VK - 847
Geostatic investigations with especial reference to embankment sections, av Bror Fellenius - 848
Tinplate handbook, av SHl - 848
Amerikanische Gaswirtschaft, av Wll - 848
Recommendations of the International Commission on Radiological Protection and of the International Commission on Radiological Units 1950, av SHl - 848
Byggnadskalendern 1951, av Stellan Pauli - 848
Servicehandbok för bränslepumpar, av Wll - 848
Institution of Mechanical Engineers - 848
Petrocarbon services - 848
AB Svenska Järnvägsverkstäderna - 848
    Hänt inom tekniken - 848, 849, 850
Tryckfärgsservice och mjölkförpackningar - 848, 849
Trafikleder i Södertälje, av G Lbg - 849, 850
Kompendium i separeringsteknik - 850
SEN-normförslag - 850
Värmländska Ingeniörsföreningen - 850
Skånska Ingenjörsklubbens Kemidag - 850
Nya tidskrifter - 850
TNC: 19. Höger och vänster, av J W - 850, 851
    Nya produkter - 851, 852
Sinterrubin - 851
Bahco Thermobloc - 851
Spackel för lagning av betonggolv - 851
Precisionsslipverktyg - 851
Precisionsvåg - 851, 852
Problemhörnan, av A Lg - 852
    H. 38. 20 oktober 1951 - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880
Budgetering i inflationstider, av Runar Hernberg - 853, 854, 855, 856
Konstgjord snö - 856
Molybdenöverdrag utan porer - 856
Nya eltändsystem till förbränningsmotorer, av Einar Bohr - 857, 858, 859, 860, 861
Standardisering av fartygsdetaljer, av S Ewerborg - 861, 862
Upptäckt och släckning av eldsvådor i lastrum, av Ivar Oldenburg - 863, 864
Betning av stål med fosforsyra - 864
Emalj för aluminium - 864
Klorering av vatten - 864
Tvållödder direkt ur burken - 864
Fläckar blir uppätna - 864
Tryckluftsbrytning av 11 milj. kVA - 864
Rysslands flygvapen, av B M W - 865, 866, 867, 868, 869
    Andras erfarenheter - 869, 870, 871, 872, 873
Luftbefuktning minskar slaggbildningen i ångpannor, av Wll - 869
Blästring i sluten krets, av sah - 869
Centrifugalgjutning av stål, av SHl - 869, 870
Gaffeltruckar och lastpallar vid sjötransporter, av Th. Pramberg - 870
Förpackning av äpplen för detaljförsäljning, av SHl - 870, 871
Valsning av band ur stålpulver, av SHl - 871, 872, 873
Stomresning med tryckluft, av Rg - 873
    Nya metoder - 873, 874, 875
Blixtlås för plastartiklar, av sah - 873, 874
Värmevägg-centralvärme, av Wll - 874
Skärbrännare för bensin, av sah - 874
Brandsläckning i elanläggningar, av F Ö - 874, 875
Artificiell möring av kött, av sah - 875
    Nybyggen - 875, 876
Nybyggen från Nakskov Skibsværft av N Lll - 875
Enders damm i Nebraska, av G Lbg - 875, 876
    Böcker - 876, 877, 878, 879, 880
Nedre Norrmalm, av sah - 876
Fysikalisk-kemiska räkneuppgifter, av SHl - 876
Engineering drawing, av Nils Smith - 876, 877
Momentomlagring och deformationer vid långtidsbelastade betongbalkar, av Knud E C Nielsen - 877
Der Kreisel. Seine Theorie und seine Anwendungen, av Sven Malmström - 877
Kurzgefasstes Handbuch aller Legierungen, av OP Hagbarth - 877
Innerbetriebliches Förderwesen, av Erik Nothin - 877, 878
Ion exchange resins, av Nils Nilsson - 878
Erdbauliche Methoden zur Dimensionierungder Pisten beim Bau des Flughafens Kloten, av Ture Olofsson - 878, 879
Properties of lubricating oils and engine deposites, av Einar Bohr - 879
Skrotboken 1951, av VK - 879
Then som med jern-wahrur will umgås..., av sah - 879
Richard Klinger Ltd - 879
Anvisningar för strukturundersökningar av grått gjutjärn - 880
    Hänt inom tekniken - 880
Ångpannor och andra tryckkärl - 880
Kronobergs Läns Tekniska Förening - 880
Internationell symposium i cementkemi - 880
Utställning och konferens för materialhantering - 880
    H. 39. 27 oktober 1951 - 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908
Utbildning av byggnadsarbetare i Sverige, av Knut Johansson - 881, 882, 883
Gjutningens kvalitet - 883
En strömställare med tidsfördröjning - 883
Konstgjord päls - 883
Kanadas vattenkraft, av Lbg - 884
Spaniens vattenkraft, av Lbg - 884
Produktivitet vid bostadsbyggen, av Mejse Jacobsson - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894
Den svenska produktiviteten 1935—48, av RL - 894, 895
Långtidsprogrammet 1951—1955, av sah - 895, 896
    Nya metoder - 896, 897, 898, 899, 900
Strålningselement för inbyggnad, av Wll - 896
Ricardos nya laboratoriemotor typ E6, av EBr - 897, 898
Svetsat sfäriskt rostfritt tryckkärl, av Wll - 898
Spårämnestekniken — ett nytt redskap för jordforskning, av SHl - 898, 899, 900
    Andras erfarenheter - 900, 901, 902, 903
Strukturens inverkan på gjutjärnets bearbetbarhet, av VK - 900, 901, 902
Skjortor av Dacron och Orlon, av SHl - 902
Flyttning av historisk fasad, av sah - 902
Masugnsslagg som konstgödsel, av SHl - 902, 903
    Böcker - 903, 904, 905, 906
Matematiska gåtor och huvudbry, av A Lg - 903
Krav på golvbeläggningar, av Rg - 903
Nomogram för kugg- och kedjehjulsberäkningar, av Wll - 903
Modern drafting, av Nils Smith - 903
Kraftstoff-Handbuch, av Einar Bohr - 903, 904
Chemie der Metalle, av OP Hagbarth - 904
Geologie, Mineralogie und Lagerstättenlehre, av E R—s - 904
Glass, av Gunnar Günther - 904
Servomechanisms and regulating system design, bd 1, av BQ - 904
Die Methode der Festpunkte, av Lars Östlund - 904, 905
Hochwertiges Gusseisen (Grauguss) seine Eigenschaften und die physikalische Metallurgie seiner Herstellung, av E R—s - 905
On the membrane analogy of torsion and its use in a simple apparatus, av BQ - 905
Propulsion problems connected with ferries, av N Lll - 905, 906
Solution of a system of linear equations with a slightly unsymmetrical matrix by using a network analyzer, av Gunnar Lindén - 906
Ejector theory and experiments, av Wll - 906
Bultfabriks AB - 906
Svenska Väg AB - 906
    Hänt inom tekniken - 906, 907
STF:s styrelse - 906
Nordiska Svetsmötet 1951 - 906
SIS under 1950 - 906
TNC:s årsberättelse 1950—1951 - 907
IVA:s kontaktman i New York - 907
Optiknämnden - 907
OEEC-gruppen för dokumentation - 907
TNC: 20. Använda sig av, av J W - 907
    Nya produkter - 908
En elektronisk vätskeregulator - 908
Sidljuslampa som tänds vid bilmöte i mörker - 908
En expandergångled - 908
Hjälpmedel vid textning - 908
Traktorklocka - 908
    H. 40. 3 november 1951 - 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932
Christopher Polhem — grundforskaren, av Sten Lindroth - 909, 910
En snabbfrysningsprocess - 910
En amerikansk grävmaskin - 910
Olycksfallen minskade 32 % - 910
Ett pannband av plast - 910
Radiosändning på kraftledningar, av Carl-Axel Enström - 911, 912, 913
Australiens vattenkraft, av Lbg - 914
Vattenkraften i västra Sibirien, av Lbg - 914
Kosmisk strålning, av SHl - 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921
Frikolvkompressorer - 921
    Nya metoder - 922, 923, 924
Universalrör för färg-TV, av sah - 922
Elektroluminescens, av G Günther - 922
Bilvärmare med explosionsförbränning, av Wll - 922, 923
Elektronisk gassvetsning, av sah - 923
Polarisationsantenn för mikrovågsradar, av SF - 923, 924
Blankkromisering, av U T—h - 924
Tolk för miljondels tum, av sah - 924
    Nybyggen - 924, 925, 926, 927, 928
»Slo-mo-shun», den nya världsrekordbåten, av C Bm - 924, 925, 926
Slingsby »Sky» — ett högvärdigt segelflygplan, av K Svänsson - 926, 927
Woodruff-dammen, av G Lbg - 927, 928
Skylon, av Rg - 928
    Böcker - 929, 930, 931, 932
Einführung in die Physik, bd 1, av Erik Ingelstam - 929
Die selbsttätige Regelung, av Sven Malmström - 929
Lumineszenz, av G Günther - 929, 930
Läppen. Die Grundlagen und praktische Anwendung, av Owen Andersson - 930
An introduction to experimental stress analysis, av H C Fischer - 930, 931
Innenräumen, av Owen Andersson - 931
Aircraft vibration and flutter, av Börje Langefors - 931
Differential thermal analyses of some Quaternary clays of Fennoscandia, av Bengt Collini - 931, 932
Problèmes du projet et de l'etablissement de grands souterrains routiers alpins, av Erik Vretblad - 932
Induktive Sonde für Messleitungen und Nahfledprüfer bei Mikrowellen, av Olof Warte - 932
Modellgesetze der Vergasung und Verhüttung, av Wll - 932
Report on the work of the Tin Research Institute 1950 - 932
SKF - 932
Infra-red optical materials - 932
Reseberättelser - 932
Tillägg - 932
    H. 41. 10 november 1951 - 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964
Fanerindustrins utvecklingsmöjligheter i Finland, av Uno E Savola - 933, 934, 935, 936, 937
Konstgjort sämskskinn - 937
Västra sidan av atomreaktorn - 937
En olycksfallssäker gruva - 937
Omimpregnering av stolpar - 937
Ett 850°C varmt göt - 937
Fredrik Jonson †, av Gösta Malm - 938
Regleringen av Uleälvs vattensystem, av G Lbg - 938
Havssjöfart till Ontario, av M Luht - 938
Norrmän bygger i Australien, av G Lbg - 938
Plasternas struktur och allmänna egenskaper, av Bengt Oom - 939, 940, 941, 942
Pallbrytning i dagbrott, av Ingvar Janelid - 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950
Steriliserade vinyldukar - 950
Gaskylning av transformatorer - 950
Med en amerikansk flygkamera - 950
    Nya metoder - 950, 951, 952, 953, 954
Automatisk reglering av kemiska koncentrationer, av SHl - 950, 951, 952
Elektrostatisk transformator, av sah - 952
Hopfällbara bränslebehållare, av sah - 952, 953
Aerodynamisk kolpulverkran, av Wll - 953
Smörjmedel för kalldragning av stål, av sah - 953
Reglering av höga temperaturer, av BQ - 953, 954
    Andras erfarenheter - 954, 955, 956, 957
Hur amerikanska arméns livsmedel förpackas, av SHl - 954
Omvandning av protoner och neutroner, av B Pershagen - 954
Undersökning av livslängden hos stansverktyg, av V K - 954, 955
Skador i ånganläggningar, av Wll - 955
Kontaktmotstånd vid förbindningar på aluminium, av F Ö - 955, 956
Utnyttjande av titanhaltig järnmalm, av SHl - 956
Havsalger som råvara för en kemisk industri, av SHl - 956, 957
Amerikanska metoder för tillverkning av järnpulver, av SHl - 957
Konservering av krigsfartyg, av SHl - 957
Landning utan landningsställ, av sah - 957
    Böcker - 957, 958, 959, 960, 961, 962
SMS-tabeller i urval, av Erik Storm - 957, 958
Handledning vid utformning av temperaturregleringsutrustningar för laboratorier, av BQ - 958
Sygehusvæsen, bd 3, av Erik Ahnborg - 958
Forelæsninger over almen teknisk kemi, av Gunnar Svenson - 958, 959
Practical drawing, av Nils Smith - 959
Introductory nuclear physics, av SHl - 959
Lehrbuch der Drahtlosen Nachrichtentechnik, bd 4, av D H - 959
Die Welt der chemischen Körper bei hohen und tiefen Temperaturen und Drucken, av OP Hagbarth - 959
Die Grundlagen der angewandten Thermodynamik, av Wll - 959, 960
Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, bd 1, av Bertil Thunell - 960
Synchronous machines, theory and performance, av Sune Rusck - 960
Dampfkessel und Feuerungen, av Wll - 960
Kesselspeiseeinrichtungen, av Wll - 960
Elektrische Niederspannungsschaltgeräte, av Walter Deines - 960, 961
Dechema-Monographien, av OP Hagbarth - 961
Maschinenelemente, av Lars Luthman - 961
Modern ship equipment 1951, av sah - 961, 962
Götaverken, av sah - 962
    Hänt inom tekniken - 962
STF:s höststämma - 962
IVA:s högtidssammankomst - 962
Fjärde Internationella Mekankongressen - 962
SEN-normförslag - 962
TNC: 21. Sammansättningar med verb som förled, av J W - 963
Problemhörnan, av A Lg - 963
Rättelse - 963
Teknik och vilja, av Bris - 964
    H. 42. 17 november 1951 - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996
Pneumatiska smörjsystem för rullningslager, av Evald Göthberg - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971
Organisationsfrågor vid CIOS, Bryssel 1951, av Th. Pramberg - 971, 972, 973, 974
En termomagnetisk generator - 974
Spänningar i hårdmetallskär - 974
Ultraviolett ljus vid plasthärdning - 974
Glasfodrade rör - 974
En förbränningskatalysator - 974
Läckor söks med fluorescenspulver - 974
En rörledning för kol - 974
Flytande ozon - 974
Krafter och friktion vid sjösättning av större tankfartyg, av Nils G Leide och Bo Ek - 975, 976, 977, 978, 979, 980
Ångturbinstandardisering, av Wll - 980
TVA bygger ångkraftstationer, av Je - 980
Beläggningar och tubavstånd i ångpannor, av Torsten Widell - 981, 982, 983, 984, 985
    Andras erfarenheter - 985, 986, 987, 988, 989
Kallvalsning av band i USA, av VK - 985, 986
Provning av svetsar med radon, av SHl - 986, 987
Antihistamin och närstående farmaceutika, av SHl - 987, 988
Glödgning av titan och zirkon, av SHl - 988
Glödgning av plåt för vitbleck, av SHl - 988, 989
    Nya metoder - 989, 990, 991, 992, 993
Pinnlödning, av Wll - 989
Ljuddämpare för reaktionsmotorer, av SHl - 989, 990
Knackningsmätning med laboratoriemotorer, av EBr - 990, 991
Metallpastor för hårdlödning, av SHl - 991
Luftdriven elgenerator, av sah - 991
Solugn, av SHl - 991
Nätkupol, av Rg - 991, 992
Normal för längdmätning, av SHl - 992, 993
Liten reaktionsmotor, av sah - 993
    Böcker - 993, 994, 995, 996
Företagsdemokrati, av C Cederholm - 993
Kortvågsmottagning, av D H - 993
Kompendium över visarinstrument och registrerande instrument, av A K Littke-Persson - 993
British furniture today, av sah - 993
The behaviour of engineering metals, av Wll - 993, 994
Stationary compression ignition engines, av Einar Bohr - 994
Mechanics applied to vibrations and balancing, av BQ - 994
Schüttbeton, av Göran Hellsten - 995
Die Phosphatierung, Wissenschaftliche Grundlagen und Technik, av OP Hagbarth - 995
Berechnung von Fraktionierkolonnen für Vielstoffgemische, av SHl - 995
Transatlantic paddle steamers, av N Lll - 995, 996
Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton, av Karlerik Savén - 996
Werkstoffkniffe, bd 6, av OP Hagbarth - 996
Eine Methode zur Vergrösserung der Verdrehungssteifigkeit der doppelflanschigen Balken, av Erik Enhamre - 996
The yield point of mild steel at non-homogeneous and compound stress distributions, av SHl - 996
Application of calculus of matrices to method of least squares, av B Langefors - 996
    H. 43. 24 november 1951 - 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
Operationsanalys — ett sätt att veta mer och gissa mindre, av sah - 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
Bilringar till terrängvagnar - 1004
Blackbestrukna gjutformar - 1004
Rationaliseringen af dansk boligbyggeri, af P E Malmstrøm - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010
Malm fryser inte - 1010
För snabbstart av reaktionsplan - 1010
USA:s nya vattenföroreningslag, av Bertil Retzner - 1011, 1012, 1013
En flygtimme i USA:s flygvapen - 1013
Gängor smörjes och tätas - 1013
Arbetskläder av dynel - 1013
    Nya metoder - 1013, 1014, 1015
Mätning av svetsars egenspänningar, av Wll - 1013
Rymdskeppet diskuteras, av sah - 1013, 1014
Kontinuerlig gjutning med rörlig form, av SHl - 1014
Byggnadsmaskiner per flyg, av G Lbg - 1014
Gummiimpregnerat läder, av SHl - 1014, 1015
Hopfällbar tunna, av sah - 1015
Etsande grundfärg, av SHl - 1015
Textilfibrer av polyvinylalkohol, av SHl - 1015
Krusning av textilfibrer, av SHl - 1015
    Nybyggen - 1015, 1016, 1017, 1018
Hotell Malmen, av WS - 1015, 1016, 1017
Torvkraftverk, av Wll - 1017, 1018
Märklig fabrik, av Rg — sah - 1018
    Böcker - 1018, 1019, 1020, 1021
Amerikansk och svensk jordklassifikation speciellt för vägar och flygfält, av Bengt Collini - 1018
Methods of operations research, av sah - 1019
Verdensomspennende telefonsamband, av Karl Lundkvist - 1019
Thermodynamics, av Lars Malmquist - 1019
Electrical insulation, its application to shipboard electrical power equipment, av Claes A Tengstrand - 1019, 1020
Fluoreszenzbeleuchtung, av Erik Jollasse - 1020
Farbe und Farbwahrnehmung, av SHl - 1020
Elektrostahl-Verfahren. Ofenbau. Elektrotechnik. Metallurgie und Wirtschaftliches, av E R—s - 1020
Influence of frames on insulation of cold storage chambers on board ship, av Wll - 1020
On computing the land uplift from the lake water level records in Finland, av Folke Bergsten - 1021
The field radiated by circular and square, helical beam antennas, av Bertil Håård - 1021
2. Beretning fra Virusudvalget, av SHl - 1021
    Hänt inom tekniken - 1022, 1023
IVA:s Transportforskningskommission - 1022
Grafiska Institutet - 1022
Handlingar från värmeöverföringskonferensen - 1022
Premier för radiotekniska uppsatser - 1022
Skandinavisk utställning i Wien - 1022
Andra internationella sockerutställningen - 1022
Tredje internationella kongressen i geoteknik - 1022
Brittisk plastutställning och -kongress 1953 - 1022
Stipendier för utlandsresor - 1022
SEN-normförslag - 1022
Nya tidskrifter - 1022, 1023
Från de tekniska högskolorna - 1023, 1024
TNC: 22. Sammansättningar med verb som förled, forts., av J W - 1024
    H. 44. 1 december 1951 - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048
Arbetsvärderingens tillämpningsmöjligheter, av Pentti Wuorenjuuri - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
    Diskussion, av Henning Doepel, Gunnar Ståhle, Robert Kristensson, Axel Bronø, Sverre Hassel, Erik Palmgren, Erik Heino samt Pentti Wuorenjuuri - 1028, 1029, 1030
Belysningsfrågor vid CIE, Stockholm 1951 - 1030, 1031
Gelatinkapslar - 1031
Katodisk etsning - 1031
Brandhärdiga dörrar - 1031
Deg, honung och polonium - 1031
Sveriges energibalans under 1950-talet, av Wll - 1032
Seriekondensatorer för distributionsnät, av Karl-Fredrik Åkerström och Sigvard Smedsfelt - 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038
Hur Helsingfors-Olympiadens telefontrafik är ordnad, av Kai Finell - 1039, 1040, 1041
    Andras erfarenheter - 1041, 1042, 1043
Krigsflygplanen blir dyrare, av sah - 1041
Framställning av skruvar och muttrar genom kallstukning, av VK - 1041, 1042
Våtstarkt papper som skriv- och ritpapper, av SHl - 1042
Elugnar med motstånd av zirkonoxid, av SHl - 1042, 1043
    Nya metoder - 1043, 1044, 1045, 1046
Vattenångans diffusion genom porösa material, av Wll - 1043
Elektrostatisk generator, av sah - 1043, 1044
Ätbara höljen för matvaror, av SHl - 1044
Självreglerande växelströmsgenerator, av F Ö - 1044
Elektrondiffraktionskamera, av SHl - 1044, 1045
Aromatiska kolväten ur petroleum, av SHl - 1045, 1046
Automatisk väderobssändare, av sah - 1046
Blankglödgning i vakuum, av SHl - 1046
    Böcker - 1046, 1047, 1048
Les machines mathématiques en Suède, av sah - 1046
Rationelle Produktion, av Sven Nordelius - 1046, 1047
Technische Schwingungslehre, bd 1, av BQ - 1047
Universal mechanics and Hamilton quaternions, av B Langefors - 1047
Metallographie, av H Hallendorff - 1047, 1048
Die Zerspanbarkeit der Werkstoffe av H Hallendorff - 1048
Residual stresses in machined surfaces, av H Hallendorff - 1048
Der Petroleum-Ingenieur, av Gunnar Svenson - 1048
Tekniska Skrifter: Bestämning av kamerans inre orientering - 1048
    H. 45. 8 december 1951 - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
Kemin ger nya textilier, av SHl - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
Hur det känns utan tyngdkraft - 1056
Ytan hos skalplåten - 1056
USA:s skifferoljeproduktion - 1056
Var trådbussarna finns - 1056
Födoämnen kan torkas frusna - 1056
Eldsäkra nylontyger - 1056
Läsa böcker i mörkret - 1056
Rostfria stål utan niob och kobolt - 1056
Kulblästring av 18-8-stål - 1056
Svavel återvinnes - 1056
Algvegetation i kylvattensystem - 1056
Stadsgas som bränsle för verkstads- och metallindustri, av Ingmar Eneborg - 1057, 1058, 1059, 1060
Laddnings- och tändningsproblem vid bergsprängning, av Carl Hugo Johansson - 1061, 1062, 1063
Tape med klibb på båda sidorna - 1063
Korrosionsskydd för magnesium - 1063
Belamrade arbetsbänkar - 1063
I kvicksilverångpannor - 1063
    Andras erfarenheter - 1063, 1064, 1065, 1066
Tekniska problem vid internationell TV-överföring, av S F - 1063, 1064
Förbränningsmotorer för provning av smörjolja, av Wll - 1064, 1065
Kromstål i stället för kromnickelstål, av SHl - 1065
Regnrock för flygplan, av DH - 1065
Skärning av metaller vid förhöjd temperatur, av SHl - 1065, 1066
    Nya metoder - 1066, 1067
Gjutsten i stället för gjutjärn, av sah - 1066
Apparatur för hantering av fluor, av SHl - 1066, 1067
Borttagning av emalj, av SHl - 1067
Schweizisk jaktrobot, av sah - 1067
Framställning av potatisstärkelse, av SHl - 1067
    Böcker - 1067, 1068, 1069
Bonniers stora världsatlas, av WS - 1067, 1068
Elektriska installationsbranschens ekonomiska läge, av sah - 1068
Radioaktivitet och kärnreaktioner, av Bengt Pershagen - 1068
»Hütte», Taschenbuch für Betriebsingenieure, bd 1, av V K - 1068, 1069
Waagerechtbohren av H Hallendorff - 1069
N V Philips' Gloeilampenfabrieken - 1069
Ingeniörsfirman Fliesberg AB - 1069
    Hänt inom tekniken - 1069, 1070
Svensk-Internationella Pressbyrån - 1069
Kurser vid SHI - 1069
CTH:s bibliotek - 1069
Tekniska Föreningen i Gävle - 1069
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland - 1069
Trettiofemte Svenska Mässan - 1069
Västeuropeiska Institutet för Virkesimpregnering - 1069, 1070
TV-konferens i Storbritannien - 1070
SEN-normförslag - 1070
Tekniska Skrifter: Effektiv flens - 1070
TNC: 23. Koefficient, konstant, faktor m.m., av J W - 1070, 1071
Problemhörnan, av A Lg - 1071
    Nya produkter - 1071, 1072
En perspektivritmaskin - 1071, 1072
Stapelvagnar för interna transporter - 1072
Ånggeneratorer - 1072
Regleringsventiler - 1072
Skoputs - 1072
Rättelse - 1072
    H. 46. 15 december 1951 - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096
Ballistik för ingenjörer, av Sixten Rydberg - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083
Dammbindning genom vattensprutning - 1083
Kastning i mycket tunt gjutgods - 1083
Ytfel på insidan av TV-rör - 1083
Ett verkligt inbrottssäkert kombinationslås - 1083
Kärnor för gjutformar - 1083
Metod för kontroll av pitårörsystem i flygplan, av Gunnar Samuelson och G Paulsson - 1084
Temperaturen på torkvalsar - 1084
Självlysande tape - 1084
Nomogram för dimensionering av delar till fartygsskrov, av Svato Matejka - 1085, 1086
Tredimensionell strömning i axialkompressorer, av Jan R Schnittger - 1087, 1088, 1089
    Andras erfarenheter - 1089, 1090, 1091, 1092, 1093
Användning av Orlon, Dacron och nylon, av SHl - 1089, 1090
Smörjmedel och verktyg vid kallsprutning av stål, av VK - 1090, 1091
Flygets bullerproblem, av D H - 1092
Korrosionsfast murbruk, av SHl - 1092
Effektivare bandslipning, av sah - 1092
Bessemerståls bearbetbarhet, av SHl - 1092
Förkromning vid brist på nickel, av SHl - 1092, 1093
Icke-metalliska inneslutningars verkan på ståls varmbearbetbarhet, av SHl - 1093
    Nya metoder - 1093, 1094
Vibrerande transportband, av sah - 1093
Anrikning av diamanter, av SHl - 1093
Kommutatorlameller av kopparpulver, av SHl - 1093
Roterande fosforugn, av SHl - 1093, 1094
    Böcker - 1094, 1095, 1096
På två hjul, av Einar Bohr - 1094
Kontrakter og avlevereringsprover for elektrisk materiell, av Bengt Nohagen - 1094
Flyveaskeudskillere og nogle dermed forbundne problemer, av Wll - 1094
Heat and thermodynamics, av Wll - 1094, 1095
Air conditioning in summer and winter, av Per Norbäck - 1095
Air compressors, av P Holmberg - 1095
Domestic oil burners, installation and servicing, av Wll - 1095
Instandhaltung von Werkzeugmaschinen, av H Hallendorff - 1095, 1096
Die Hebezeuge, bd 1, av Arve Malmborg - 1096
Winke für den Modellbauer, av H Hallendorff - 1096
K. Arbetarskyddsstyrelsen - 1096
»Med stål i 40 år» - 1096
AB de Lavals Ångturbin - 1096
AB Landelius & Björklund - 1096
Höganäs-Billesholms AB - 1096
AEG - 1096
Osram - 1096
Tillägg - 1096
    H. 47. 22 december 1951 - 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
Investeringsbehoven för vägar, av K G Hjort - 1097, 1098, 1099, 1100
Grundvattenförhållanden i södra Sveriges berggrund, av Carl-Gösta Wenner - 1101, 1102, 1103
Byggnadsforskningen och den byggnadstekniska utvecklingen, av Rune Hanson - 1103, 1104
Bakterieslam i vattenbehållare - 1104
Lackeringen på bilar blir matt - 1104
Färg-TV har stoppats i USA - 1104
Kemisk ersättning för is - 1104
Stålrör i bambuform - 1104
Tunnelprofil med ekolod - 1104
Projektering av industribyggnader med stålstomme, av Gösta Lönnborg - 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113
    Andras erfarenheter - 1113, 1114
Matning vid dubblös slipning, av H Lindberg - 1113, 1114
Täta flänsar genom läppning, av sah - 1114
Träkolningsprodukter och syntetiskt gummi, av SHl - 1114
    Nybyggen - 1114, 1115, 1116
Utbyggandet av vattenkraften i Ule älv, av G Lbg - 1114, 1115
Kraftverket Castelo do Bode i Portugal, av G Lbg - 1115, 1116
    Böcker - 1117, 1118
Bygg, bd 3, av Rg - 1117
Svetsteknisk ordlista, av Wll - 1117
Världsalltets byggnad, av sah - 1117
Regler och råd rörande maskinritningars och andra tekniska ritningars utförande, av Wll - 1117
Korsarmerade betongplattof, av Anders Johansson - 1117, 1118
Fönster. Dimensionering för dagsljus, av WS - 1118
Statistical methods in research and production, av Ingemar Olsson - 1118
Amerikanska Gummi AB - 1118
Tekniska Skrifter: Måttsystem och fysikalisk begreppsbildning - 1118, 1119
    Hänt inom tekniken - 1119, 1120
Transportdokumentation - 1119
Emballagestandardisering - 1119
Arbetsstudietekniska Föreningen - 1119, 1120
Radiovetenskaplig konferens - 1120
Berättelse över 7:e Nordiska Kemistmötet - 1120
Vattenfallsstyrelsens Brännoljekommitté (Vabok) - 1120
TNC: 24. Koefficient, konstant, faktor m.m., forts., av J W - 1120
    H. 48. 29 december 1951 - 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
Svensk flygindustri 1951 - 1121, 1122
Flygplantillverkning, av Lars Brising - 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129
Flygmotortillverkning, av Nils Söderberg och Curt Nicolin - 1129, 1130, 1131, 1132
Nya vindtunnlar vid Flygtekniska Försöksanstalten, av Bo Lundberg - 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
Kolvmotorerna skall helt slopas - 1144

Project Runeberg, Fri Mar 5 19:27:53 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1951/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free