- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 85. 1955 /
247

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - H. 11. 15 mars 1955 - Hänt inom tekniken - Vattenvården - Seminarium i teknisk statistik - Kurs »Medicinsk mätteknik»

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

15 mars 1955

247

Hänt inom tekniken

Vattenvården. Svenska Teknologföreningen har yttrat
sig om "Vattenvården", ett betänkande avgivet av
Vattenvårdskommittén med vattenrättsdomare Gösta Schirén som
ordförande. I sitt betänkande behandlar kommittén
vattentillsynens organisation och behovet av ändringar i
gällande lagstiftning om vattenförorening m.m. Kommittén har
för avsikt att senare behandla frågan om inrättande av
sammanslutningar för vården av särskilda vattendrag
(vattenvårdsförbund) samt att utreda behovet av skärpta
skyddsbestämmelser mot grundvattenförorening.

Svenska Teknologföreningen framhåller i sitt yttrande det
uppenbara i att tillsynen inom vattenvården bör förstärkas,
men även att denna tillsyn i första hand bör inriktas på att
positiva åtgärder vidtas; de rent polisiära uppgifterna får
inte bli huvudverksamheten.

Föreningen ansluter sig till kommitténs förslag att skapa
en central myndighet på vattenvårdsområdet och
understryker nödvändigheten av att denna myndighet med det
snaraste kommer till stånd. Kommitténs huvudförslag
innebär att Fiskeristyrelsens tillsynsavdelning och Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsens vatten- och avloppsbyrå bryts ut
och bildar en ny myndighet, Statens Vatteninspektion.
Om Byggnadsstyrelsen omorganiseras så att en särskild
avdelning för planeringsfrågor kommer till stånd, anser
föreningen att man bör överväga om icke statens verksamhet
på vattenvårdsområdet bör kunna förläggas till detta verk.

Föreningen tillstyrker kommitténs förslag att Väg- och
Vattenbyggnadsverkets distriktsingenjörer för vatten- och
avlopp bildar den nya myndighetens lokala organisation i
länsinstans. Det är härvid nödvändigt att antalet
distrikts-ingenjörstjänster ökas så att en tjänst erhålles i varje
län.

Föreningen tillstyrker kommitténs förslag till ändringar i
vattenlagen; dock är det nödvändigt att lagbestämmelserna
om obligatorisk slamavskiljning kompletteras med ett
dispensförfarande, då det torde vara omöjligt att med de
begränsade personella och ekonomiska resurserna under fem
år genomföra det byggnadsprogram som lagförslaget
medför.

I samband med förprövningskungörelsen vill föreningen
framhålla betydelsen av att anmälan till
vattenvårdsmyndigheten kan ske redan då projekteringen av en
anläggning börjar. Om till anmälan skall fogas färdiga
ritningar över hela anläggningen, innebär detta att en
föreskriven ändring från Vatteninspektionen kommer att
medföra att projektet kanske helt måste omarbetas. Om
anmälan i stället inges, lämpligen till länsorganen, redan då
projektet påbörjas kan myndighetens krav iakttas redan i
början av planeringsarbetet.

Föreningen framhåller även betydelsen av att en intensiv
forskning igångsätts på vattenvårdsområdet. Kommittén
har icke närmare redogjort för hur forskningen skall
organiseras, utan helt allmänt föreslagit att 200 000 kr. skall
anslås för forskningsändamål. Föreningen anser detta
anslag vara otillräckligt. Med tanke på de mycket stora
investeringar i vatten- och avloppsanläggningar som
förestår bör en forskningsverksamhet på området vara mycket
lönande. Föreningen föreslår att forskningsanslaget ställs
till Statens Tekniska Forskningsråds disposition för
fördelning till forskare på området. Forskningen bör i första
hand knytas till de tekniska högskolorna och universiteten.
Härvid framstår det som ytterligt viktigt att professurer i
vattenförsörjnings- och avloppsteknik inrättas vid de
tekniska högskolorna. Föreningen vill starkt understryka
kommitténs förslag i detta avseende.

Slutligen vill föreningen framhålla, att ett genomförande
av kommitténs förslag kommer att kräva betydligt större
investeringar i avloppsanläggningar än vad som för
närvarande är fallet. De ekonomiska och personella
resurserna kommer med säkerhet att visa sig otillräckliga för

ett genomförande av förslaget om slamavskiljning under
fem år samt av förbudskungörelsens bestämmelser om
påkallande av prövning enligt vattenlagens föreskrifter.
Denna senare fråga kommer att medföra ett mycket stort
behov av kvalificerade ingenjörer inom
vattenförsörjnings-och avloppstekniken för utförande av all den
projektering som förutsättes vara klar vid prövning i
vattendomstol.

Enligt föreningens åsikt vore det kanske riktigare att
angripa vattenvårdsproblemet från den ekonomiska sidan.
Härvid skulle fordras en angelägenhetsgradering av olika
reningsverk, varefter en viss balans så småningom skulle
kunna åstadkommas. Det är viktigt, att man icke anser
vattenvårdsproblemet löst i och med att det föreliggande
organisations- och lagstiftningsförslaget genomförs;
erforderliga medel och byggnadstillstånd måste även ställas till
förfogande.

Seminarium i teknisk statistik anordnas den 9—11 maj
1955 i Stockholm av Svenska Teknologföreningen.
Seminariet skall behandla varierande tekniska problem allt ifrån
t.ex. statistisk analys av erhållna data till frågan om hur
ett större praktiskt problem bör angripas med hjälp av
statistiska metoder. Ledare för seminariet blir fil. lic.
N Blomqvist.

Seminariet ingår som senaste led i den serie
fortbildningskurser ägnade åt statistiken inom tekniken (Tekn. T.
1953 s. 826; 1954 s. 397, 856, 1018, 1037), som har
anordnats av STF i samarbete med Statistiska
Forskningsgruppen vid Stockholms Högskola.

Seminariet kräver aktivt deltagande på så sätt att varje
deltagare skall framlägga ett problem och under
seminariet diskutera hur han tänkt sig att angripa det eller hur
han redan har angripit det — med eller utan statistiska
metoder. Som exempel på problem lämpliga att tas upp
kan nämnas: anordnande av rutinmässig leveranskontroll;
installation och uppföljning av kontrollkortsförfaranden;
undersökningar av mätmetoder; undersökningar av
felkällor vid mätningar; variabilitets- och
korrelationsundersökningar i driften; försöksplanering vid
laboratorieundersökningar; provtagningsproblem; samplingproblem (ej i
i samband med provtagning); sannolikhetskalkyl och
statistisk analys. Bidrag till seminariet skall i renodlat skick
vara STF tillhanda senast den 15 april 1955.

Även om tyngdpunkten bör ligga på aktuella praktiska
problem föreligger intet hinder att en deltagare bidrar med
ett problem av rent teoretisk natur. Även problem som
redan har fått en tillfredsställande lösning kan
presenteras, eftersom seminariedeltagarna bör vara beredda att
lära såväl andra som sig själva.

Problemen kan kamoufleras om så önskas, dock ej på
bekostnad av problemens klarhet. Det är nämligen
nödvändigt för en fruktbringande diskussion att problemen
är noggrant formulerade och att deltagarna bibringas det
väsentliga av den kunskap om storleken och arten av
uppträdande variationer, som problemställaren äger genom
egen erfarenhet. Om problemet avser statistisk analys av
erhållna data bör noggrant anges hur dessa erhållits, hur
försöket lagts upp etc.

Upplysningar om seminariet lämnas av STF:s sektion för
teknisk fortbildning.

Kurs "Medicinsk mätteknik". En fortbildningskurs för
medicinare i elektrisk registrerings- och mätteknik
anordnas som kvällskurs på KTH torsdagar mars—maj
1955 med början den 17 mars av Svenska
Teknologföreningen i samråd med Svenska Läkaresällskapet. Kursen
utgör inledningen till en serie kurser, vid vilka man
avser att i fortsättningen behandla aktuella avsnitt av
läroområdet medicinsk teknik och fysik, t.ex. elektronik,
röntgenteknik, användning av radioaktiva isotoper m.m.

Upplysningar erhålles genom STF:s sektion för teknisk

fortbildningsverksamhet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Thu Feb 18 14:56:04 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1955/0267.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free